Sunteți pe pagina 1din 34

3.

PRINCIPIUL NTI AL TERMODINAMICII


3.1 Introducere
Primul principiu al termodinamicii este legea care se refer la transformarea i
conservarea energiei. Este cunoscut faptul c energia este prezent n natur n multe forme
distincte. Diferite domenii ale tiin ei studiaz anumite forme particulare de energie. De
exemplu mecanica se ocup de studiul energiei cinetice a unui sistem aflat n mi care fa de un
sistem de referin considerat fix i a energiei poten iale a unui sistem aflat sub ac iunea
cmpului gravita ional terestru. n electromagnetism sunt introduse alte forme de energie
asociate cmpului electric i magnetic. n chimie se studiaz formele de energie asociate
for elor de leg tur moleculare, atomice i nucleare. Toate acestea sunt de obicei studiate
independent unele de altele. Termodinamica n general coreleaz toate formele de energie i
descrie varia iile energiei unui sistem n func ie de interac iunile care au loc prin frontierele
acestuia. Se poate deci deduce c legile termodinamicii au o aplicabilitate vast .
Legea conserv rii energiei cinetice a fost enun at n 1686 de Leibnitz (pe baza teoriei
elaborate n 1657 de Huygens, Wallis, Wren i Mariotte).
Primul principiu al termodinamicii a fost formulat pentru prima dat ca enun are a
echivalen ei dintre c ldur i lucru mecanic ntr-o lucrare din 1832 a lui Carnot, publicat ns
postum abia n 1882, cnd acest principiu era deja larg cunoscut i acceptat. Echivalen a dintre
c ldur i lucru mecanic apare pentru prima oar explicit n lucr rile publicate de Mayer i de
Colding (18421843), mai mul i savan i efectund ulterior cercet ri experimentale pentru a
determina echivalentul caloric al c ldurii. Pe baza lucr rilor anterioare, n special ale lui Joule
(din 1843), n 1847 von Helmholtz prezint public, la edin a Societ ii de fizic din Berlin,
principiul nti al termodinamicii sub forma generalizat de lege universal a naturii i anume
legea transform rii i conserv rii energiei.
Pentru a putea formula enun urile i scrie expresiile matematice ale principiului nti al
termodinamicii este necesar introducerea unui nou parametru de stare numit energie intern . n
plus, se mai introduce un parametru de stare derivat (entalpia), un parametru de proces specific
termodinamicii (c ldura) i mai multe tipuri de lucru mecanic specifice termodinamicii.
3.2 Energia intern
Conceptul de energie a fost utilizat pe parcursul dezvolt rii mecanicii clasice sub
denumirea de for vie introdus de Leibnitz n 1686. Denumirea de ENERGIE a fost dat de
Young n 1817.
Prin energie total a unui sistem fizic se n elege capacitatea acestuia de a ac iona
asupra altor sisteme prin diferite forme de interac iune: mecanic , termic , chimic , electric ,
magnetic etc.
Energia total se noteaz cu E i unitate sa de m sur n Sistemul Interna ional se
nume te Joule (nota ie [J]). Dac un sistem trece dintr-o stare ini ial 1 intr-o stare final 2, n
care are energiile E1 i respectiv E2, dup care revine n starea ini ial 1, varia ia total a
energiei va fi nul , deoarece energia revine la valoarea E1. Atunci:
dE

(3.1)

adic energia este un parametru de stare.


Energia total a unui sistem este dat de suma energiilor tuturor subsistemelor care
compun sistemul, deci energia total depinde de masa sistemului, fiind un parametru de stare

25
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

extensiv. Se poate defini un parametru de stare intensiv numit energie specific masic (sau pe
scurt energie specific ) astfel:
e

E J
m kg

(3.2)

Forma de energie specific termodinamicii, deci care nu este definit n nici un alt
domeniu al tiin ei, este energia intern , notat U. Energia intern este un parametru de stare
intensiv care reprezint capacitatea unui sistem de a interac iona cu alte sisteme n cadrul unui
proces termodinamic Energia intern a fost denumit i energie caloric i nc se mai
utilizeaz denumirea de energie termic .
Conceptul de energie intern a fost introdus de von Helmholtz n 1847, sub forma de
energie cinetic i poten ial a particulelor, n cadrul analizei cinetico-moleculare a principiului
nti al termodinamicii. Acest concept a fost ulterior clar definit de Clausius n 1859, sub
denumirea de con inut de c ldur , iar denumirea de energie intern a fost dat de Rankine pe la
1860.
Cum energia total a unui sistem cuprinde toate formele posibile de energie, pentru
cazurile ntlnite uzual n termotehnic se poate scrie :
E = Ec + Ep + U + Eo
unde: Ec
Ep
U
E0

[J]
[J]
[J]
[J]

[J]

(3.3)

- energia mecanic cinetic ;


- energia mecanic poten ial ;
- energia intern ;
- suma tuturor celorlalte forme de energie.

Sau energia specific masic , respectiv pentru unitatea de mas a sistemului:


e

E
m

unde: ec = Ec/m
ep = Ep/m
u = U/m
e0 = E0/m

ec

ep

[J/kg]
[J/kg]
[J/kg]
[J/kg]

u e0

J
kg

(3.4)

- energia cinetic specific ;


- energia poten ial specific ;
- energia intern specific ;
- suma tuturor celorlalte forme de energie specific .

No iunea de energie intern este legat de structura microscopic a materiei. O parte a


energiei interne, numit energie intern cinetic (notat Ucin) reprezint energia cinetic a
particulelor care au o mi care complex n interiorul sistemului i anume o deplasare relativ
fa de limitele sistemului datorit interac iunii cu acestea i a interac iunii cu celelalte particule
ale sistemului, o mi care de spin (de rota ie n jurul axei proprii) i o mi care de vibra ie.
Deoarece ntre particulele unui sistem exist for e de leg tur (de atrac ie i respectiv de
respingere), energia intern asociat acestui cmp de for e se nume te energie intern poten ial
(notat Upot). O alt parte a energiei interne a sistemului (notat U0) o reprezint suma
energiilor asociate for elor de leg tur din interiorul moleculelor i atomilor, aceasta r mnnd
constant dac nu se modific natura chimic a sistemului. n cadrul unui proces termodinamic
n care nu au loc reac ii chimice se pot deci modifica numai Ucin i Upot, suma acestora fiind
denumit energie intern sensibil (notat Usens). Atunci se poate scrie:
U = Ucin+ Upot + U0 = Usens + U0 [J]

(3.5)

Ca parametri de stare intensivi (specifici masici), respectiv pentru o mas unitar :


u = ucin + upot + u0 = usens + u0 [J/kg]

(3.6)

26
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Valoarea absolut a energiei interne nu poate fi stabilit dect atribuind o valoare


arbitrar energiei interne a sistemului ntr-o stare de referin . n calculele termodinamice nu
intereseaz valoarea absolut a energiei interne, ci doar varia ia acesteia n timpul unui proces n
care sistemul sufer o transformare 1 2:
2

dU

U2

U1

(3.7)

Pentru un sistem, dat componenta U0 a energiei interne r mne constant , deci variaz
doar energia intern cinetic i energia intern poten ial , adic energia intern sensibil :
U

U cin

U pot

U sens

(3.8)

3.3 Entalpia
Constatnd c n multe cazuri ntlnite n studiul termodinamicii apare des suma dintre
energia intern i produsul dintre presiune i volum, n 1869 Kamerlingh a ar tat c este
convenabil s se utilizeze un nou parametru de stare pe care l-a numit entalpie i l-a notat cu
H (n termotehnic se utilizeaz i nota ia I), care are aceea i unitate de m sur cu energia
(Joule - [J]) i este definit ca:
I = H = U + pV

[J]

(3.9)

Parametrul de stare intensiv numit entalpie specific masic (sau pe scurt entalpie
specific ) definit prin raportare la masa sistemului este:
i = h = u + pv

[J/kg]

(3.10)

Deoarece U, p i V (respectiv v) sunt parametri de stare, este evident c i entalpia


(respectiv entalpia specific ) este un parametru de stare. De i are ca unitate de m sur Joule,
care este unitatea de m sur a energiei, entalpia nu are n general un sens fizic. Ea este doar o
nota ie, o m rime de calcul, folosirea ei fiind avantajoas deoarece simplific nu numai scrierea,
ci i calculele, ap rnd uzual n tabele i diagrame termotehnice.
Fiind parametru de stare, entalpia are toate propriet ile parametrilor de stare:
di
di
i

du d p v

du

p dv v dp

0
2
1

(3.11)
di

i2

i1

u2

u1

p2 v 2

p1 v1

3.4 C ldura
C ldura este unul din principalii parametri defini i i utiliza i n studiul termodinamicii.
No iunile de c ldur i frig au existat n limbajul comun cu mult timp nainte de dezvoltarea
termodinamicii ca tiin . Cu toate acestea, definirea conceptului de c ldur n forma sa actual
a fost un proces lung, finalizat abia spre sfr itul secolului XIX, dup dezvoltarea
termodinamicii statistice. Utilizarea termenului c ldur f r o defini ie clar i uneori
impropriu, a dus la confuzii de limbaj, dintre care unele s-au perpetuat pn n prezent.
Teoria aproape unanim acceptat pentru explicarea proceselor termice observate
empiric a fost teoria caloricului, elaborat de Lavoisier n 1788. Conform acestei teorii,
principiul c ldurii, sau caloricul, era considerat un fluid material indestructibil care putea trece
de la un corp la altul, fiind un element simplu fundamental al naturii (Petrescu, S. i Valeria
27
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Petrescu, 1983). Cu toate c teoria caloricului este n prezent dep it , aceasta a permis
dezvoltarea calorimetriei ntr-o doctrin simpl , coerent i eficient . n plus, unii termeni au
r mas n limbajul tehnic actual: calorimetrie, calorimetru, calorie, capacitate caloric etc.
Dup cum am v zut n cazul experien elor cu ajutorul c rora s-a introdus parametrul de
stare temperatur , ntre sistemele termodinamice se poate schimba energie f r ca acestea s
interac ioneze mecanic, la scar macroscopic . Acest tip de interac iune, care are loc la scar
microscopic , a fost denumit interac iune termic . n urma interac iunii termice ntre dou
sisteme se modific n general temperatura ambelor sisteme, sau cel pu in a unuia, dac cel lalt
sistem are masa mult mai mare, caz n care joac rolul de termostat fa de sistemul mai mic.
Interac iunea termic are loc n principal prin transmiterea energiei cinetice prin
ciocnire ntre particulele celor dou sisteme i a peretelui diatermic dintre acestea. Particulele
sistemului cu temperatur mai mare au o vitez mai mare de deplasare, deci o energie cinetic
mai mare. Prin ciocnire cu particulele peretelui desp r itor, ele cedeaz o parte din energia lor
cinetic particulelor peretelui, care la rndul lor o cedeaz , tot prin ciocnire, particulelor
sistemului cu temperatur mai mic . n consecin , se modific mai ales energia intern cinetic
(Ucin, respectiv ucin pentru unitatea de mas ) a celor dou sisteme, ceea ce duce si la modificarea
temperaturii acestora. Interac iunea termic nceteaz dup un anumit timp, numit timp de
relaxare, atunci cnd temperaturile celor dou sisteme devin egale.
Cantitatea de energie schimbat de un sistem prin interac iune termic se nume te
c ldur , se noteaz n general cu litera Q i are unitatea de m sur a energiei [J]. C ldura
schimbat de unitatea de mas a unui sistem se nume te c ldur specific masic , se noteaz cu
q i are unitatea de m sur a energiei specifice masice, deci [J/kg].
n sistemul tehnic de unit i de m sur , unitatea de m sur pentru c ldur este caloria
(simbolizat [cal]), definit ca fiind c ldura necesar pentru a modifica temperatura unui gram
de ap ntre 19,5C i 20,5C. n 1948, la A IX-a Conferin General de M suri i Greut i,
caloria a fost definit ca fiind exact egal cu 4,1868 J, valoare adoptat i la a V-a Conferin
Interna ional asupra Propriet ilor Aburului din 1950 de la Londra i acceptat i n prezent.
Trebuie remarcat faptul c sintagma cantitate de c ldur este de evitat, fiind un
pleonasm, deoarece c ldura este prin defini ie o cantitate de energie.
C ldura nu este un parametru de stare. Ea nu define te starea unui sistem i nu depinde
de st rile extreme (ini ial i final ) ale transform rii suferite de sistem n timpul unui proces
care are loc cu schimb de c ldur , ci de modul n care se desf oar procesul, respectiv de st rile
intermediare prin care trece sistemul (de drumul transform rii). n consecin , c ldura este un
parametru de proces, deoarece caracterizeaz natura procesului i de altfel are sens numai n
cazul i pe durata unui proces de interac iune termic .
Ca orice parametru de proces, c ldura nu accept diferen ial total . n cazul unui
proces elementar, n timpul c ruia un sistem interac ioneaz termic cu un alt sistem, c ldura
elementar schimbat se noteaz Q, iar c ldura elementar specific masic se noteaz q.
ntr-un proces finit, n timpul c ruia sistemul sufer o transformare 1 2, c ldura total
schimbat este practic egal cu suma tuturor c ldurilor elementare schimbate n timpul tuturor
proceselor elementare care compun procesul finit considerat i se scrie:
2

Q12

(3.12)

Q
1

Spre deosebire de parametrii de proces, care pe parcursul unei transform ri finite sufer
o varia ie finit , c ldura total schimbat pe parcursul unui proces finit este o cantitate finit .
Integrala din rela ia 3.12 are sensul unei sume infinite, iar simbolul integralei este i el diferit
fa de cel utilizat n cazul parametrilor de stare, avnd limitele de integrare notate n dreptul
(sau uneori chiar la stnga) semnului integralei, nu la dreapta acestuia.
28
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

S-a constatat experimental c , n cazul unui proces elementar, c ldura elementar Q


schimbat de sistem este propor ional cu masa m a sistemului i cu varia ia elementar a
temperaturii dT, conform rela iei de mai jos, numit i ecua ia calorimetriei:
Q = mcdT

(3.13)

Constanta de propor ionalitate c se nume te capacitate caloric specific masic , sau


capacitate termic specific masic (sau uneori, impropriu, c ldur specific ), rela ia sa de
defini ie n form diferen ial i unitatea sa de m sur rezultnd din ecua ia calorimetriei:
1 Q
m dT

J
kg K

sau

J
kg C

(3.14)

Unitatea de m sur a capacit ii calorice se poate raporta la Kelvin sau la grad Celsius
deoarece la numitorul rela iei de defini ie apare varianta elementar a temperaturii dT, adic o
diferen de temperatur care are aceea i valoare att n scara Kelvin, ct i n scara Celsius.
Se poate defini capacitatea caloric total a unui sistem de mas m:
C

c m

J
sau
K

J
C

(3.15)

Ca sens fizic, capacitatea caloric specific masic reprezint c ldura pe care trebuie s
o schimbe o mas unitar dintr-un anumit sistem pentru a- i modifica temperatura cu un grad
Celsius, sau cu un Kelvin. Capacitatea caloric specific masic este deci o caracteristic de
material, ea avnd valori diferite pentru substan e diferite. n general capacit ile calorice
specifice ale materialelor nu sunt constante, ele depinznd n principal de temperatur .
Din ecua ia calorimetriei se observ c , deoarece masa i capacitatea caloric specific
sunt numere pozitive, Q are acela i semn cu dT. Aceasta nseamn c dac sistemul prime te
c ldur , temperatura lui cre te (dT > 0, deci Q > 0) i invers.
3.5 Lucrul mecanic
No iunea de lucru mecanic a fost introdus n 1826 de Poncelet pentru m rimea
definit matematic n mecanic prin produsul scalar dintre vectorul for i vectorul deplasare:

L
unde:

dF dr

(3.16)

L - lucrul mecanic elementar;


dF - vectorul for ;
dr - vectorul deplasare.

Un sistem termodinamic poate interac iona mecanic, la scar macroscopic , cu un alt


sistem sau cu mediul exterior. Cantitatea de energie schimbat prin interac iune mecanic se
nume te lucru mecanic, se noteaz cu L i are unitatea de m sur [J].
n sistemul tehnic, unitatea de m sur pentru lucrul mecanic este kilogram for metru
(simbolizat [kgfm]), definit ca fiind lucrul mecanic necesar pentru a ridica cu 1 m o greutate de
1 kgf, deci un corp cu masa de 1 kg aflat n cmpul gravita ional terestru.
Ca i c ldura, lucrul mecanic exist numai n cadrul unui proces, deci depinde de
drumul transform rii, fiind un parametru de proces. Lucrul mecanic elementar schimbat de un
sistem ntr-un proces elementar se noteaz L. n cazul unui proces finit, n care sistemul sufer
o transformare 1 2, lucrul mecanic total schimbat de sistem este suma tuturor lucrurilor
mecanice elementare i se noteaz :

29
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

L12

(3.17)

Lucrul mecanic este un parametru de proces extensiv. Se poate defini lucrul mecanic
specific masic, ca parametru intensiv, prin raportare la masa sistemului:
l12

L12
m

L
m

(3.18)

n termodinamic se definesc trei tipuri diferite de lucru mecanic, n func ie tipurile


sistemelor i de condi iile particulare n care are loc interac iunea mecanic .
3.5.1 Lucrul mecanic exterior (al transform rii)
Consider m un sistem nchis i izolat termic (adiabatic). Sistemul este format dintr-un
gaz nchis de un piston ntr-un cilindru (figura 3.1). Consider m c pistonul nchide etan
cilindrul, c se poate deplasa f r frecare pe oglinda cilindrului i c deplasarea pistonului se
poate face cu o vitez infinit mic , deci ntr-un timp infinit lung. n aceste condi ii, orice
transformare poate fi considerat cvasistatic .
Lucrul mecanic schimbat de un sistem nchis prin interac iune mecanic cu mediul
nconjur tor, proces n timpul c ruia sistemul sufer o transformare, se nume te lucru mecanic
exterior sau lucru mecanic al transform rii.
Pentru a deplasa pistonul pe o distan elementar
dx n sensul comprim rii gazului, asupra pistonului trebuie s
ac ioneze din exterior o for F. Neglijnd infini ii mici de
F
P, V, T
ordin superior, se poate considera c n urma acestei
transform ri elementare presiunea r mne constant , iar
lucrul mecanic exterior elementar efectuat asupra sistemului
dx
este:
Figura 3.1: Sistem nchis
L = Fdx
(3.19)
Notnd cu A aria suprafe ei frontale a pistonului, se cunoa te din mecanic defini ia
presiunii ca fiind raportul dintre for i aria suprafe ei asupra c reia aceasta se exercit :
p

F
A

(3.20)

nlocuind n rela ia 3.19 expresia for ei rezultat din rela ia de defini ie a presiunii i
observnd c produsul dintre aria suprafe ei frontale a pistonului (A [m2]) i deplasarea
elementar dx reprezint volumul elementar dV, respectiv modificarea elementar a volumului
sistemului, se ob ine forma diferen ial a rela iei de defini ie a lucrului mecanic exterior:

p A dx

p dV

(3.21)

Pentru un proces finit reversibil, n cadrul c ruia sistemul sufer


cvasistatic 1 2, lucrul mecanic exterior schimbat de sistem este:
2

L12

L
1

o transformare

p dV

(3.22)

iar lucrul mecanic exterior specific masic este:

30
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

l12

L
m

l
1

L
m

V
p d
m

p dv

(3.23)

Rela iile 3.21 i 3.22 pot fi integrate numai dac se cunoa te func ia de varia ie a
presiunii cu volumul, deci dac se cunoa te ecua ia termic de stare a sistemului respectiv.
Aceste rela ii pot fi integrate direct numai n cazul particular al unei transform ri n timpul
c reia presiunea sistemului r mne constant , caz n care se ob ine:
2

L12

p dV

p ct.

p V2 V1

(3.24)

p ct.

i respectiv:
2

l12

p dv

p ct.
1

p v2

v1

(3.25)

p ct.

Transformarea 1 2 fiind cvasistatic , aceasta poate fi reprezentat ntr-o diagram


p-v ca o curb continu (figura 3.2).
Pentru o transformare elementar , lucrul
p
mecanic exterior elementar este reprezenta n
2
1
diagrama p-v de aria unui dreptunghi de l ime dv i
l12
p dv
n l ime p (constant). Lucrul mecanic exterior total
1
este egal cu aria cuprins ntre curba transform rii
l = pdv
i abscis (axa volumelor), respectiv aria (v112v2).
p
Se poate observa grafic c dac transformarea are
2
loc pe un alt drum, atunci l12 va avea alt valoare,
deci este evident c lucrul mecanic exterior depinde
de drumul transform rii, deci de modul n care se
v2
v
0 v1 dv
desf oar procesul, fiind un parametru de proces i
nu un parametru de stare. Deoarece n diagrama p-v
Figura 3.2: Reprezentarea lucrului
se poate reprezenta grafic lucrul mecanic sub forma
mecanic exterior specific masic
unei suprafe e, aceast diagram se mai nume te
n diagrama p-v
diagram mecanic .
3.5.2 Lucrul mecanic de deplasare (de dislocare)
Consider m un sistem termodinamic deschis i izolat adiabatic, prin care circul un
fluid f r a suferi o transformare termodinamic . Un exemplu este prezentat n figura 3.3 i
anume o conduct cilindric cu pere i adiabatici de sec iune constant , prin care curge un fluid.
Sistemul este delimitat de dou frontiere imaginare (sec iunile transversale 1-1 i 2-2) i o
frontier real (peretele interior al conductei ntre aceste sec iuni). Consider m c curgerea are
loc f r frecare i f r schimb de c ldur cu mediul nconjur tor, deci sistemul nu sufer o
transformare termodinamic .
Pentru a nlocui toat cantitate de fluid aflat n volumul de control la un moment dat,
stratul de fluid aflat pe sec iunea 1-1 (n afara sistemului considerat) trebuie s se deplaseze
pn n sec iunea 2-2, deci pe distan a x. Se poate considera c , pentru a se putea deplasa,
fluidul din amonte ac ioneaz ca un piston asupra celui din aval.

31
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

n concluzie, lucrul mecanic consumat


pentru deplasarea masei de fluid aflate la un moment
dat ntr-un sistem deschis, numit lucru mecanic de
deplasare sau lucru mecanic de dislocare i notat
Ld, este:
Ld = Fx = pAx = pV

Figura 3.3: Sistem deschis

iar pentru o mas unitar


deplasare specific masic):
ld = L/m = pv

[J]
(lucrul mecanic de

[J/kg]

Formele diferen iale ale rela iilor de defini ie rezult evident din rela iile 3.26 i 3.27:
Ld

d pV

ld

d p v

(3.28)

p dV V dp
p dv v dp

(3.29)

Fiind produsul a doi parametrii de stare (p i V, respectiv v), lucrul mecanic de


deplasare are expresia matematic a unui parametru de stare. Ca sens fizic, lucrul mecanic de
deplasare este un parametru de stare numai n cazul n care reprezint cantitatea de energie
introdus cu unitatea de mas de substan n sistem (cnd se nume te lucru mecanic de admisie
i se noteaz lad) i respectiv evacuat cu unitatea de mas de substan din sistem (cnd se
nume te lucru mecanic de evacuare i se noteaz lev).
3.5.3 Lucrul mecanic tehnic
Consider m un sistem termodinamic deschis prin care
curge un fluid. Sistemul este izolat adiabatic, iar fluidul de lucru
1
sufer n interiorul sistemului o transformare din starea 1, cu
care intr n sistem, pn n starea 2, cu care iese din sistem.
lt
Multe din ma inile termice utilizate n practic sunt sisteme de
acest tip. Ca exemplu, n figura 3.4 este reprezentat o ma in
termic motoare i anume o turbin .
n turbin intr un fluid cu starea 1 (p1, v1, T1), care
2
curge printre paletele turbinei i se destinde, ie ind cu starea 2
(p2, v2, T2). n general p2 < p1 i v2 > v1. n interiorul turbinei,
Figura 3.4: Sistem deschis fiecare unitate de mas de fluid de lucru produce un lucrul
n care fluidul de lucru
mecanic exterior (l12) i consum un lucru mecanic de deplasare
sufer o transformare
(ld12) pentru a curge prin turbin de la sec iunea de intrare pn
la sec iunea de ie ire.
Lucrul mecanic utilizabil n afara sistemului, sau lucrul mecanic furnizat la arborele
turbinei, se nume te lucru mecanic tehnic, se noteaz cu Lt i are unitatea de m sur [J]. Lucrul
mecanic furnizat la arborele turbinei de unitatea de mas de fluid de lucru se nume te lucru
mecanic tehnic specific masic, se noteaz cu lt i are unitatea de m sur [J/kg].
Consider m un proces elementar prin care trece o mas unitar de fluid de lucru n
interiorul ma inii. Prin destindere, fluidul de lucru produce lucrul mecanic exterior specific
elementar l. Din acesta, o parte este consumat pentru deplasarea n interiorul ma inii sub
form de lucru mecanic de deplasare specific elementar ld. Suma algebric a acestora este
lucrul mecanic tehnic elementar specific disponibil la arborele ma inii lt. Utiliznd rela iile de
defini ie 3.21 i 3.29, rezult :

32
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

lt = l - ld = pdv - d(pv) = pdv - pdv - vdp


Astfel, forma diferen ial a rela iei de defini ie a lucrului mecanic tehnic specific este:
lt = - vdp

(3.30)

Pentru procesul finit ntre st rile 1 i 2 lucrul mecanic tehnic specific masic furnizat la
arborele turbinei de unitatea de mas de fluid de lucru este :
2

l t12

v dp

(3.31)

Rela ia 3.31 poate fi integrat numai dac se cunoa te func ia de varia ia a volumului
sdpecific cu presiunea, deci dac se cunoa te ecua ia termic de stare a fluidului de lucru. Ea
poate fi integrat direct numai n cazul particular cnd volumul specific r mne constant, adic :
2

lt12 v =ct.

v dp

v p2

p1

v =ct.

v p1

p2

(3.32)

v =ct.

Se mai observ c :
2

lt12

l
1

ld
1

p dv
1

d p v

l12

p2 v2

p1 v1

(3.33)

Transformarea 1 2 fiind cvasistatic , aceasta poate fi reprezentat ntr-o diagram


p-v ca o curb continu (figura 3.5). Pentru o transformare elementar , lucrul mecanic tehnic
elementar este reprezenta n diagrama p-v de aria unui dreptunghi de l ime dp i n l ime v
(constant). Lucrul mecanic tehnic specific total schimbat n transformarea 1 2 este egal cu aria
cuprins ntre curba transform rii i ordonat (axa presiunilor), respectiv aria (p112p2). Se poate
observa grafic c dac transformarea are loc pe un alt drum, atunci lt12 va avea alt valoare, deci
este evident c i lucrul mecanic tehnic depinde de drumul transform rii, fiind un parametru de
proces.
p
p
1

p1

p1

lt = - vdp

dp

l t12

v dp
1

p2

p2

Figura 3.5: Reprezentarea lucrului


mecanic tehnic specific masic
n diagrama p-v

v1

v2

Figura 3.6: Reprezentarea grafic a


lucrurilor mecanice specifice masice
n diagrama p-v

n diagrama p-v din figura 3.6 sunt reprezentate toate lucrurile mecanice specifice din
rela ia 3.33 pentru o transformare finit 1 2. La l12 = aria (v112v2) se adaug dreptunghiul
p1v1 = aria (0p11v10) i se scade dreptunghiul p2v2 = aria (0p22v20), ob inndu-se astfel lt12 =
aria (p112p2).

33
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3.6 Enun uri ale principiului nti al termodinamicii


Principiul nti al termodinamicii a fost enun at pentru prima oar n 1832 de c tre
Nicolas Sadi Carnot sub forma echivalen ei dintre c ldur i lucru mecanic. Lucrarea sa a fost
ns publicat postum abia n 1882, cnd principiul nti al termodinamicii era deja recunoscut
ca lege fundamental a naturii.
n 1842 Julius Robert Mayer public pentru prima oar n mod explicit primul principiu
al termodinamicii tot ca echivalen ntre c ldur i lucru mecanic ca forme de transmitere a
energiei i ridic la rang de lege general a proceselor termice legea conserv rii for ei vii din
mecanic . n 1847 H. von Helmholtz a enun at pentru prima oar legea general a conserv rii
energiei.
n 1865 Rudolf Clausius a reformulat ( i numerotat) principiile nti i al doilea ale
termodinamicii, dnd principiului nti celebrul enun : Energia universului este constant .
Prima formulare, restrns , a fost specific sistemului tehnic de unit i de m sur i
afirma c ntotdeauna c ldura are un echivalent unic n lucrul mecanic, acestea putndu-se
transforma reciproc din una n alta conform unei rela ii de echivalen de forma :
Q kcal

A L kgf m

(3.34)

Pentru o lung perioad de timp, problema principal a constat n determinarea


experimental a raportului de echivalen , respectiv a constantei A. Valoarea acceptat ast zi
este A = 427 kcal/kgfm. Atunci rela ia de echivalen dintre unit ile de m sur este:

1 kcal

427 kgf m

427 9,80665 N m = 4186,8 J

(3.35)

O enun are general a principiului nti al termodinamicii care exprim conservarea


energiei este: Energia unui sistem termodinamic izolat este constant . De aici se poate
ajunge la formularea specific termotehnicii i anume: Un perpetuum mobile de spe a (sau de
ordinul) nti este imposibil, adic nu poate exista o ma in termic motoare care s produc o
anumit form de energie f r a consuma o cantitate egal din alte forme de energie.
n 1900 Max Planck, studiind radia ia electromagnetic a corpului negru, introduce
cuantificarea energiei, demonstrnd c energia nu poate varia continuu, ci doar discret, n
multipli de cuante de energie ( = h , respectiv energia fotonului). n 1902 Gibbs a
publicat Mecanica statistic , aceasta fiind i n prezent baza statisticii cuantice. S-a produs
astfel prima revolu ie n fizic i mai ales n principiul conserv rii energiei. Aceasta a fost
urmat la scurt timp, n 1905, de o a doua revolu ie, cauzat de Teoriei relativit ii restrnse
elaborat de Albert Einstein, n cadrul c reia principiul conserv rii energiei a fost unit cu
principiul conserv rii masei, pe baza celebrei rela ii de echivalen ntre mas i energie:
E = mc2
unde: c = (2,99776

(3.36)
0,00004)108 m/s - viteza luminii n vid.

La vitezele utilizate n practic , neglijabile n compara ie cu viteza luminii, efectele


relativiste sunt neglijabile, masa r mne practic constant , deci principiul conserv rii energiei
este valabil (ca un caz particular).
3.7 Exprimarea matematic a principiului I al termodinamicii
pentru sisteme nchise
Consider un sistem termodinamic nchis oarecare. Conform principiului nti, dac
sistemul este izolat, deci dac nu schimb energie prin nici un tip de interac iune, atunci energia

34
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

lui intern r mne constant , adic varia ia acesteia este nul att pentru un proces elementar,
ct i pentru un proces finit. Aceste afirma ii se exprim matematic prin rela iile:
U = const.

U=0

dU = 0

(3.37)

Un sistem nchis dar neizolat poate schimba energie cu mediul nconjur tor prin mai
multe tipuri de interac iuni, dintre care n cadrul termodinamicii se studiaz n principal cele
termice i mecanice. Cantit ile de energie primite sau cedate sub form de c ldur i lucrul
mecanic produc modificarea energiei interne a sistemului. Pentru exprimarea matematic a
tuturor cazurilor posibile ar fi necesare patru rela ii matematice, care s eviden ieze faptul c
sistemul prime te sau cedeaz c ldur i lucru mecanic respectiv toate variantele posibile din
rela ia:
U= Q L
Studiind ns rela iile de defini ie, se constat c att c ldura, ct i lucrul mecanic nu
sunt ntotdeauna cantit i pozitive, ci pot avea i valori negative.
Din ecua ia calorimetriei (3.13) se observ c dac un sistem prime te c ldur i
temperatura sa cre te (dT > 0), atunci c ldura are valoare pozitiv ( Q > 0), deoarece masa i
capacitatea caloric specific pot avea numai valori pozitive. Dac sistemul cedeaz c ldur i
temperatura sa scade (dT < 0), atunci c ldura are valoare negativ ( Q < 0).
Din rela ia de defini ie a lucrului mecanic exterior (3.21) se observ c acesta este
pozitiv ( L > 0) atunci cnd sistemul se destinde i volumul s u cre te (dV > 0), deci atunci cnd
sistemul efectueaz lucru mecanic asupra mediului ambiant, adic atunci cnd sistemul cedeaz
o parte din energia sa intern mediului ambiant sub form de lucru mecanic. Dac mediul
ambiant efectueaz lucru mecanic asupra sistemului, producnd comprimarea acestuia, deci
sc derea volumului (dV < 0), atunci lucrul mecanic exterior are valoare negativ ( L < 0).
Analog, din rela ia de defini ie a lucrului mecanic tehnic (3.30) se observ c i acesta este
pozitiv atunci cnd este efectuat de sistem asupra mediului ambiant i este negativ atunci cnd
este efectuat de mediul ambiant asupra sistemului.
innd cont de semnele c ldurii i lucrului mecanic, pentru o transformare finit 1 2
n timpul c reia un sistem schimb cu mediul ambiant c ldura Q12 i lucrul mecanic exterior L12,
principiul nti se poate exprima matematic printr-o singur rela ie i anume:

U 2 U1

Q12

L12 [J]

(3.38)

Scris n aceast form , rela ia 3.38 eviden iaz clar faptul c varia ia parametrului de
stare energie intern este cauzat de parametrii de proces c ldur i lucru mecanic.
Ca parametrii intensivi, respectiv pentru o mas unitar , se poate scrie:
u

u2

u1

q12

l12

J
kg

(3.39)

Pentru un proces elementar, n timpul c ruia unitatea de mas a sistemului schimb


c ldura elementar specific q i lucrul mecanic specific elementar l, varia ia elementar a
energiei interne specifice este:
du = q - l = q - pdv

(3.40)

Din rela ia de defini ie a entalpiei n form diferen ial , respectiv:


di

du d p v

du

p dv v dp

nlocuind varia ia elementar a energiei interne specifice (du) din rela ia 3.40, rezult :

35
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

di

q p dv p dv v dp

deci, cu rela ia de defini ie a lucrului mecanic tehnic elementar (3.30):

di

q v dp

lt

(3.41)

Pentru o transformare finit 1

i2

i1

q12

2 forma integral a rela iei 3.41 este:

l t12

(3.42)

n cazul n care n timpul procesului apar pierderi datorate for elor de frecare, o parte
din energia intern va fi consumat sub form de lucru mecanic de frecare (pentru mas unitar
lucru mecanic de frecare specific masic lf). Lucru mecanic de frecare reprezint ntotdeauna o
pierdere pentru sistem (indiferent de sensul n care acesta schimb energie prin alte tipuri de
interac iuni) i n final este disipat sub form de c ldur n mediul ambiant. Formele
diferen iale i integrale ale expresiilor matematice ale principiului nti n m rimi intensive
devin:
du

lf

(3.43)

di

lt

lf

(3.44)

u2

u1

q12

i2

i1

q12

l12
l t12

l f 12

(3.45)

l f 12

(3.46)

3.8 Exprimarea matematic a principiului I al termodinamicii


pentru sisteme deschise
Consider m un sistem deschis alc tuit dintr-o ma in termic motoare, de exemplu o
turbin (figura 3.7), n care se destinde o mas unitar de fluid de lucru.
Turbina este alimentat la n l imea h1 cu fluid
w1
q12
de lucru cu starea 1 (p1, v1, T1), care curge cu viteza w1
1
prin conducta de admisie cu diametrul d1. n interiorul
d1
turbinei, fluidul de lucru se destinde pn la starea 2 (p2,
lt12
v2, T2), cu care este evacuat cu viteza w2 prin conducta de
evacuare cu diametrul d2 i p r se te sistemul la n l imea
h2. n timpul destinderii n turbin , fluidul de lucru
h1
produce la arbore lucrul mecanic tehnic lt12 i mai poate
d2
primi c ldura q12.
Conform principiului nti al termodinamicii,
2
cantit
ile
de energie schimbate cu mediul ambiant prin
h2
w2
diferite tipuri de interac iuni produc modificarea energiei
sistemului. Energia total a fluidului de lucru ntr-o stare
oarecare este compus din energia cinetic (ec), energia
Figura 3.7: Ma in termic
poten ial (ep), energia intern (u) i toate celelalte forme
func ionnd ca sistem deschis
de energie care nu se modific (e0), deci pentru unitatea
de mas :
2
w
J
e
g h u e0
2
kg

36
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Varia ia energiei totale specifice ( e) ntre st rile 1 i 2 este dat de varia ia energiei
cinetice, a energiei poten iale i a energiei interne. Toate celelalte forme de energie a c ror
sum este e0 r mn constante:
e

e2

w22

e1

w12
2

g h2

h1

u2

J
kg

u1

(3.47)

Varia ia energiei specifice (parametru de stare) este cauzat de schimbul de energie cu


mediul ambiant prin interac iune termic i mecanic , deci de cantit ile de energie schimbate
sub form de c ldur i lucrul mecanic (parametri de proces). Sistemul schimb c ldura q12
produce la arborele ma inii lucrul mecanic tehnic lt12. n plus, el prime te energie asociat cu
fiecare kilogram de fluid de lucru introdus n sistem sub forma unui lucru mecanic de admisie
(lad) i consum un lucru mecanic de deplasare pentru evacuarea fluidului din sistem, numit
lucru mecanic de evacuare (lev), pierznd practic energia con inut de fiecare kilogram de fluid
de lucru evacuat.
e

q12

l t12

lad

l ev

q12

l t12

p1 v1

p2 v 2

J
kg

(3.48)

Egalnd rela iile 3.47 i 3.48, rezult :


w22

w12

g h2

h1

u2

u1

q12

l t12

p1 v1

p2 v 2

Separnd parametrii de stare de parametrii de proces i grupnd convenabil termenii:


w22

w12

g h2

h1

u2

p2 v 2

u1

i2

p1 v1

q12

l t12

i1

Remarcnd apari ia rela iilor de defini ie ale entalpiei i utiliznd aceast nota ie, se
ob ine expresia matematic a principiului nti n forma integral :
w22

w12

g h2

h1

i2

i1

q12

l t12

(3.49)

n multe cazuri ntlnite n practic , varia iile energiei cinetice i poten iale sunt
neglijabile n raport cu varia ia entalpiei. n plus, pentru nvingerea for elor de frecare n timpul
func ion rii se consum un lucru mecanic de frecare. n aceste condi ii, forma integral a
expresiei matematice a principiului nti al termodinamicii devine:
i

i2

i1

q12

l t12

l f12

(3.50)

Formele diferen iale ale rela iilor 3.49 i 3.50 sunt, evident:
w2
d
2
di

g dh di
q

lt

lt

(3.51)

lf

(3.52)

37
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3.9 Forma general a ecua iilor calorice de stare


Prin conven ie, energia intern i entalpia se numesc parametri calorici de stare, ambii
avnd unitatea de m sur a energiei i varia ia lor fiind provocat de schimbul de energie cu
mediul ambiant. Fiind parametri de stare, conform postulatului de stare, pot fi exprima i n
func ie de doi parametri de stare independen i. O rela ie func ional ntre un parametru caloric
de stare i doi parametri termici de stare independen i se nume te ecua ie caloric de stare. n
general energia intern se exprim n func ie de volum i temperatur , iar entalpia n func ie de
presiune i temperatur . Ca parametri intensivi, cele dou ecua ii calorice de stare utilizate de
obicei sunt:
u

u v, T

i p, T

(3.53)

Deoarece to i parametrii din ecua iile calorice de stare sunt parametri de stare, ace tia
accept diferen ial total . Ecua iile calorice de stare pot fi atunci scrise sub forma diferen ial :
u
v
i
p

du
di

u
T
i
T

dv
T

dp
T

dT
v

(3.54)
dT

Dac o mas unitar dintr-un sistem oarecare sufer o transformare la volum constant,
conform principiului nti al termodinamicii c ldura schimbat ntr-un proces elementar este:
q

du

u
T

u
v

dT
v

p dv
T

Transformarea avnd loc la volum constant, dv = 0 i rezult :


u
q
dT cv dT
T v
Prin defini ie varia ia energiei interne n raport cu temperatura la volum constant se
noteaz cv i se nume te capacitate caloric specific masic la volum constant:
u
T

cv

J
kg K

sau

J
kg C

(3.55)

Analog, n cazul unei transform ri la presiune constant :


q

di

lt

i
T

dT
p

i
p

v dp
T

i
T

dT

c p dT

Prin defini ie, varia ia entalpiei n raport cu temperatura la presiunea constant se


noteaz cp i se nume te capacitate caloric specific masic la presiune constant :
cp

i
T

J
kg K

sau

J
kg C

n cazul lichidelor i solidelor, datorit incompresibilit ii, nu exist o diferen


i cp i se consider o singur capacitate caloric specific masic , notat c.

(3.56)
ntre cv

38
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4. GAZUL IDEAL
n urma experien elor cu termometrele cu gaz la volum constant s-a constatat c la
presiuni foarte mici, tinznd spre zero, toate gazele tind s se comporte n acela i fel. Pe baza
acestor considera ii s-a introdus no iunea de gaz ideal.
Gazul ideal este un gaz omogen i izotrop ale c rui molecule nu au volum propriu i
ntre ele nu exist for e de interac iune.
Gazul ideal este un concept teoretic, el nu exist n realitate, dar toate gazele reale tind
s se comporte la fel cu gazul ideal (respectnd acelea i legi), atunci cnd presiunea lor tine spre
zero, deoarece n acest caz volumul ocupat de gaz este foarte mare n compara ie cu volumul
propriu al moleculelor (care devine astfel neglijabil), iar distan ele dintre molecule cresc foarte
mult i for ele de interac iune dintre ele devin ce asemenea neglijabile.
4.1 Legile gazelor ideale
4.1.1 Legea Boyle - Mariotte
n 1661 Boyle a descoperit experimental i n 1679 Mariotte a verificat mai exact i a
confirmat c , pentru un gaz ideal, n toate st rile posibile de pe o izoterm dat , produsul dintre
presiune i volum este constant, adic :
pV

T const.

const.

(4.1)

Pentru dou st ri oarecare 1 i 2 de pe aceea i izoterm :


p1 V1

p 2 V2

const.

(4.2)

const.

4.1.2 Legea lui Charles


n 1790 Charles a descoperit experimental c dac o mas dat m de gaz ideal ocup un
volum constant, atunci presiunea sa este propor ional cu temperatura, deci raportul lor este
constant:
p

const. T V

p
T

const.

const.
V

(4.3)

const.

Pentru dou st ri oarecare n care gazul ocup acela i volum:


p1
T1

const.

p2
T2

(4.4)
V

const.

4.1.3 Legea lui Gay-Lussac


n 1802 Gay-Lussac a demonstrat c volumul unui gaz ideal men inut la presiune
constant variaz liniar cu temperatura:

V
unde:
V0

V0

V0

(t

t0 )

(4.5)

[1/C] - coeficientul de dilatare volumic al gazului ideal;


[m3] - volumul gazului la temperatura de referin t0.

39
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Dac se alege scara de temperaturi Celsius i ca stare de referin (indicele zero n


ecua ia 4.5) starea normal fizic (t0 = tN = 0C), atunci coeficientul de dilatare volumic al
gazului ideal are valoarea:
m3
m3 0 C

1
27315
,

sau

1
C

Pentru dou st ri oarecare 1 i 2 raportul volumelor este:


V1
T1

sau:

V2
T2

p const.

(4.6)
p const.

4.1.4 Ecua ia termic de stare (Ecua ia lui Clapeyron)


n 1843 Clapeyron, pe baza legilor deja cunoscute, a formulat pentru prima oar ecua ia
termic de stare a gazului ideal.
Consider m c o mas unitar de gaz ideal sufer succesiv dou transform ri:
o transformare la temperatur constant (dT = 0), respectnd legea Boyle - Mariotte,
din starea ini ial 1 (p1, v1, T1) pn ntr-o stare intermediar x (px = p2, vx, Tx = T1);
o transformare la presiune constant (dp = 0), respectnd legea lui Gay-Lussac, din
starea intermediar x (px = p2, vx, Tx = T1) pn n starea final 2 (p2, v2, T2).
1

dT 0

dp 0

x T1
2

px

Tx

p1 v 1

p2

vx
v2

p2 v x
p1 v1

T1
T2

p2 v 2

T1
T2

Eliminnd din cele dou rela ii (legile Boyle - Mariotte i Gay-Lussac) volumul
specific din starea intermediar x (vx) i grupnd parametrii de stare, rezult :
p1 v1
T1

p2 v 2
T2

Deoarece nu au fost impuse condi ii restrictive pentru st rile ini ial i final , rela ia
este valabil pentru orice stare de echilibru a sistemului, deci se poate scrie ca o lege general de
forma:
p v
T

const. Ri

J
kg K

(4.7)

Constanta Ri se nume te constanta caracteristic a gazului ideal i i are aceea i


unitate de m sur cu capacitatea caloric specific masic . Constanta caracteristic Ri este o
proprietate de material specific gazelor reale care se comport ca un gaz ideal, deci depinde de
natura gazului. Pentru un anumit gaz particular, indicele i se nlocuie te de obicei cu simbolul
chimic al gazului respectiv i cu a pentru aer.
Legea dedus de Clapeyron este ecua ia termic de stare a gazelor ideale i se mai
nume te ecua ia lui Clapeyron, ea fiind de obicei scris n forma:

sau:

p v

Ri T

(4.8)

pV

m Ri T

(4.9)

40
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4.1.5 Legea lui Avogadro


n 1811 Avogadro a descoperit legea care n prezent i poart numele (lege care a fost
acceptat doar n 1860, cnd a fost reluat de Canizzaro) i anume: n condi ii identice de
presiune i temperatur , volumele egale ale tuturor gazelor (ideale) con in acela i num r de
particule (molecule).
Avogadro a introdus o nou unitate de m sur pentru mas , numit kilomol (simbol
[kmol]). Prin defini ie, 1 kmol este cantitatea de substan care con ine un num r de molecule
egal cu num rul de molecule con inute de 12 kg din izotopul 12 al carbonului (12C). Acest
num r se nume te num rul lui Avogadro, se noteaz NA i are valoarea:
molecule
kmol

6,023 10 26

NA

Masa unui kilomol de substan se nume te mas molar , se noteaz Mi (indicele i


reprezentnd simbolul chimic al substan ei) i are ca valoare numeric masa molecular a
substan ei respective (suma maselor atomice ale tuturor atomilor care compun molecula)
exprimat n [kg/kmol]. De exemplu masa atomic a oxigenului (O) este 16, masa molecular a
oxigenului (O2) este 32 (molecula de oxigen fiind compus din doi atomi) i masa molar a
oxigenului este M O2 32 [kg/kmol]. Masa unei substan e oarecare se poate scrie astfel ca:
m

n Mi

kg

(4.10)

unde: n [kmol] - num rul de kilomoli.


n condi ii normale fizice de presiune i temperatur (pN = 760 mmHg i TN = 0C =
= 273,15 K) un kilomol din orice gaz care se comport ca i gazul ideal ocup (conform legii lui
Avogadro) acela i volum, numit volum molar, notat VM i avnd valoarea:
VM

22,424

m3
kmol

Se poate astfel defini pentru gaze o alt unitate de m sur pentru mas , numit normal
metru cub, notat mN3 i reprezentnd cantitatea de gaz care, n condi ii normale fizice de
presiune i temperatur , ar ocupa un volum de 1 m3.
Rela iile de echivalen ntre cele trei unit i de m sur pentru mas sunt:

1 kmol 22,424 mN3

Mi kg

(4.11)

Cu rela ia 4.10 ecua ia lui Clapeyron se poate scrie i sub forma:

p V

n M i Ri T

Constanta caracteristic Ri i masa molar Mi sunt m rimi caracteristice unui anumit


gaz i i sunt constante pentru gazul respectiv, deci:
pV
n T

M i Ri

const. R

J
kmol K

Conform legii lui Avogadro, membrul din stnga al ecua iei nu depinde de natura
gazului. Atunci membrul din dreapta (MiRi) trebuie s fie constant (conform ecua iei lui
Clapeyron) i s nu depind de natura gazului (conform legii lui Avogadro). El se noteaz cu R
i se nume te constanta universal a gazului ideal. Valoarea acesteia se calculeaz u or din
condi ia c n starea normal fizic un kilomol de gaz ideal ocup volumul molar:

41
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

pN VM
TN

0,760 9,80665 13.600 22,424


273,15

8.314

J
kmol K

Pentru un gaz ideal oarecare i, constanta caracteristic se calculeaz ca:


Ri

R
Mi

8.314
Mi

J
kg K

(4.12)

Ecua ia termic de stare a gazului ideal se poate astfel scrie i n forma:


pV

n R T

(4.13)

4.1.6 Ecua iile calorice de stare ale gazului ideal


n 1807 Gay-Lussac a descoperit experimental c energia intern a gazelor care se
comport ca i gazul ideal nu se modific n urma unei destinderi n timpul c reia temperatura
r mne constant , adic energia intern a gazului ideal nu depinde de volum. Aceasta este n
prezent cunoscut ca legea lui Joule, care a perfec ionat metoda experimental i a confirmat
rezultatele lui Gay-Lussac.
Standul experimental pentru experien a lui Joule este
T
prezentat n figura 4.1. Acesta con ine dou rezervoare, A i B,
R1
R2
care pot comunica ntre ele prin robinetul R2. Rezervorul A
poate comunica i cu mediul nconjur tor prin robinetul R1.
Ambele rezervoare sunt plasate ntr-un calorimetru, respectiv un
vas adiabatic n care se afl un lichid (de exemplu ap ) care
acoper complet rezervoarele i a c rui temperatur poate fi
m surat cu precizie bun cu termometrul T.
A
B
Cu o pomp de vid, se extrage aerul din rezervoarele A
i B, robine ii R1 i R2 fiind deschi i. Se nchide robinetul R2
(rezervorul B fiind vid) i n rezervorul A se introduce o
cantitate dintr-un anumit gaz, astfel nct presiunea acestuia s
Figura 4.1: Stand pentru
fie suficient de mic pentru a respecta cu erori neglijabile
experien a lui Joule
ecua ia lui Clapeyron, putnd fi considerat gaz ideal. Apoi se
nchide robinetul R1, se a teapt timpul de relaxare necesar stabilirii echilibrului termic ntre
lichidul din calorimetru i gazul din rezervorul A i se cite te pe termometrul T temperatura
lichidului. Se deschide robinetul R2, astfel nct gazul din recipientul A se destinde, o parte din
el trecnd n recipientul B. Se a teapt un timp orict de lung i se constat c temperatura
lichidului din calorimetru nu se modific n urma destinderii gazului.
Rezult c gazul din rezervoare nu a schimbat energie cu mediul exterior (lichidul din
calorimetru), nici sub form de lucru mecanic nici sub form de c ldur . Energia lui intern a
r mas deci constant , cu toate c volumul s u s-a modificat. n concluzie, energia intern a
gazului ideal nu depinde de volum. Matematic, aceasta nseamn c derivata par ial a energiei
interne n raport cu volumul este nul :
u
0
v T
Punnd aceast condi ie n forma general a ecua iei calorice de stare (3.54), se ob ine
ecua ia caloric de stare a gazului ideal pentru energia intern :
u
du
dT cv dT
(4.14)
T v

42
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Pentru a g si a doua ecua ie caloric de stare a gazului ideal (pentru entalpie),


compar m forma general a acesteia (3.54) cu rela ia de defini ie a entalpiei sub form
diferen ial , n care nlocuim diferen iala energiei interne specifice cu ecua ia caloric de stare
corespunz toare i produsul (pv) din ecua ia termic de stare:
i
i
i
di
dp
dT
dp c p dT
p T
T p
p T
di

du d p v

c v dT d Ri T

cv dT

Ri dT

cv

Ri dT

Prin identificarea termenilor, se observ c entalpia gazului ideal depinde numai de


temperatur , derivata sa par ial n raport cu presiunea fiind nul :
i
0
p T
Ecua ia caloric de stare gazului ideal pentru entalpie este, deci:
di

c p dT

(4.15)

Tot prin identificarea termenilor, se observ c cp = cv + Ri, sau n forma cunoscut ca


rela ia lui Robert Mayer (a fost utilizat de Mayer din 1842, ntr-o form asem n toare):
cp

cv

Ri

(4.16)

Dup cum se vede din rela ia lui Mayer, valoarea capacit ii calorice specifice masice
la presiune constant este mai mare dect cea la volum constant. Diferen a se explic prin faptul
c la nc lzirea unui gaz la volum constant, ntreaga energie primit serve te la m rirea energiei
interne a acestuia, n timp ce dac presiunea r mne constant , o parte din energia primit este
consumat sub form de lucru mecanic de deplasare pentru m rirea volumului.
Prin defini ie, raportul capacit ilor calorice specifice masice la presiune i la volum
constant se nume te exponent adiabatic i noteaz de obicei cu k:
cp
k
[-]
(4.17)
cv
Att experimental, ct i teoretic, pe baza teoriei cinetico-moleculare a gazelor, rezult
c valoarea exponentului adiabatic depinde doar de num rul de atomilor care compun molecula
de gaz i anume:
gaze monoatomice
k = 1,66;
gaze biatomice
k = 1,40;
gaze cu peste 2 atomi k = 1,33.
Rela iile 4.16 i 4.17 permit exprimarea celor dou capacit i calorice specifice masice
cp i cv ale unui anumit gaz n func ie de k i Ri, ale c ror valori sunt cunoscute n func ie de
num rul de atomi din molecula de gaz (k) i respectiv n func ie de masa molar a gazului (Ri).
k 1 cv
c p k cv

Ri

cv
cp

Ri
k 1
k Ri
k 1

(4.18)

43
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4.1.7 Capacit ile calorice specifice masice ale gazelor ideale


Gazele ideale care au capacit i calorice specifice masice (deci i exponentul adiabatic)
constante, independente de temperatur , se numesc gaze ideale perfecte. Dintre gazele reale,
numai gazele monoatomice (heliu i argon) pot fi considerate gaze ideale perfecte. La toate
celelalte gaze ideale, capacit ile calorice specifice masice cresc cu temperatura, iar exponentul
adiabatic scade u or cu cre terea temperaturii. Acestea se numesc gaze ideale semiperfecte.
Varia iile finite ale parametrilor calorici de stare u i i pentru o transformare 1 2 se
pot calcula prin integrarea direct a ecua iilor calorice de stare numai n cazul gazelor ideale
perfecte i anume:
u

u2

i2

u1

c
1 v
2

i1

c
1 p

dT
dT

cv
cp

T2

T1

T2

(4.19)

T1

(4.20)

n cazul gazelor ideale semiperfecte, pentru integrarea ecua iilor calorice de stare este
necesar s se cunoasc func iile de varia ie cu temperatura ale capacit ilor calorice specifice
masice la volum constant i respectiv la presiune constant . De exemplu aerul (care este un
amestec de gaze, n principal azot i oxigen), poate fi considerat gaz ideal semiperfect.
Capacitatea sa caloric specific masic la presiune constant poate fi exprimat ca func ie de
temperatura n grade Celsius prin rela ia:
c pa

1000
.
0,215 t 29 ,1 10

t2

J
kg C

(4.21)

Capacitatea sa caloric specific masic la volum constant se calculeaz cu rela ia lui


Mayer. Cunoscnd valoarea constantei caracteristice a aerului (Ra = 287 J/kgC), rezult :
c va

713 0,215 t 29 ,1 10

t2

J
kg C

(4.22)

Atunci cnd func iile de varia ie cu temperatura ale capacit ilor calorice specifice
masice ale gazelor ideale semiperfecte nu sunt cunoscute, sau n calcule care nu necesit o
precizie foarte mare, ecua iile calorice de stare pot fi integrate dac se accept anumite valori ale
capacit ilor calorice, care se consider constante pe ntregul interval de temperatur pe care are
loc transformarea. Pentru o transformare finit 1 2, expresia matematic a valorii medii a
capacit ii calorice rezult din integrarea ecua iei calorice de stare, de exemplu:
i2

i1

2
1

c p dt

cp

t2
t1

t2

t1

Valoarea medie a capacit ii calorice la presiune constant , notat c p


2

cp

t2

c
1 p

dt

t1

t2

t1

t2
t1

, este:

(4.23)

n literatura de specialitate exist tabele cu capacit ile calorice la presiune constant


ale gazelor utilizate curent n practic , valori medii ntre temperatura de referin de 0C i
temperatura curent t. Cu aceste valori se poate calcula valoarea medie a capacit ii calorice la
presiune constant ntre oricare dou temperaturi t1 i t2 ntre care are loc o transformare. Din
rela ia 4.23, descompunnd integrala n dou cu o limit la temperatura de referin , rezult :

44
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

t2

cp

t2

c p dt

t1

t2

t1

t1

t2

t1

t1

c p dt

t2
0

c p dt

Schimbnd ntre ele limitele de integrare ale primului termen din parantez ( i deci i
semnul acestuia) i utiliznd rela ia 4.23, rezult :
cp

t2

t2

t1

t2

t1

c p dt

t1
0

c p dt

t2

t1

cp

t2
0

t2

cp

t1
0

t1

Valoarea medie a capacit ii calorice la presiune constant ntre dou temperaturi t1 i


t2 se poate calcula n func ia de valorile medii ntre 0C i t1, respectiv t2, cu rela ia:
cp

cp

t2

t2
0

t1

t2

cp

t2

t1

t1
0

t1
(4.24)

Valoarea medie a capacit ii calorice la volum constant se determin cu rela ia lui


Mayer.
cv

t2

cp

t1

t2
t1

Ri

(4.25)

Pentru calcule mai rapide, dar i mai pu in precise, se poate considera constant pe
intervalul de temperaturi t1t2 valoarea adev rat a capacit ii calorice specifice la temperatura
medie, notat cpm sau cp(tm), temperatura medie tm fiind media aritmetic a temperaturilor ntre
care are loc transformarea:
tm

t1

t2

(4.26)

n literatura de specialitate exist tabele cu valorile adev rate, la diferite temperaturi,


ale capacit ilor calorice specifice la presiune constant ale gazelor utilizate curent n practic .
Valoarea medie a capacit ii calorice la volum constant se determin cu rela ia lui Mayer.
n figura 4.2 se vede c valoarea medie a
capacit ii calorice specifice este definit astfel
cp
nct, grafic, ariile suprafe elor ha urate n sens
invers s fie egale, pentru ca aria dreptunghiului
t
rezultat din aceast valoare medie i diferen a de
cp
t
temperatur (t2 - t1) s fie egal cu integrala din
rela ia 4.23, respectiv cu aria suprafe ei cuprinse
cpm=cp(tm)
ntre curba cp(t) i abscis . Se mai observ c
valoarea real a capacit ii calorice specifice la
temperatura medie (cpm) este diferit de valoarea
medie pe intervalul de temperatur dintre t1 i t2.
Cele dou valori sunt egale numai n cazul unei
t
t!
tm
t2
varia ii liniare a capacit ii calorice specifice cu
temperatura. Cu ct cre te curbura func iei cp(t),
Figura 4.2: Capacitatea caloric specific cu att cre te i eroarea dat de diferen a dintre
valoarea medie
i valoarea adev rat
la
masic la presiune constant
tem
peratura
medie
a
capacit
ii
calorice
specifice
a gazelor ideale semiperfecte
pe intervalul de temperatur dintre t1 i t2.
n func ie de temperatur
2

45
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

n termotehnic se mai utilizeaz capacit i calorice specifice raportate la un kilomol


(cMp i cMv [J/kmolK]) i capacit i calorice specifice raportate la un normal metru cub (cNp i
cNv [J/ m 3N K]). Acestea sunt definite astfel:
capacitatea caloric specific molar la volum constant:
c Mv

U
T

1
n

Mi
v

u
T

(4.27)
v

capacitatea caloric specific molar la presiune constant :


c Mp

I
T

1
n

Mi
p

i
T

(4.28)
p

capacitatea caloric specific pe m 3N la volum constant:


c Nv

U
T

1
n VN

Mi
VN

u
T

(4.29)
v

capacitatea caloric specific pe m 3N la presiune constant :


c Np

I
T

1
n VN

Mi
VN

i
T

(4.30)
p

Rela ia de echivalen ntre cele trei tipuri de capacit i calorice specifice la presiune i
respectiv la volum constant rezult din rela iile de defini ie ale acestora i este:
c Mp ,v

M i c p,v

V N c Np , v

(4.31)

Rela ia lui Mayer este valabil i pentru capacit ile calorice specifice molare, a c ror
diferen este egal cu constanta universal a gazului ideal:
c Mp

c Mv

J
kmol K

(4.32)

Rapoartele capacit ilor calorice specifice la presiune i la volum constant de acela i tip
sunt de asemenea egale cu exponentul adiabatic:
cp

c Mp

c Np

cv

c Mv

c Nv

(4.33)

Analog cu capacit ile calorice specifice masice (rela iile 4.18) i capacit ile calorice
specifice molare ale unui anumit gaz ideal perfect pot fi calculate n func ie de exponentul
adiabatic i constanta universal a gazului ideal:
c Mv
c Mp

R
k 1

(4.34)

k R
k 1

i n cazul capacit ilor calorice specifice molare, pentru gazele ideale semiperfecte se
utilizeaz valoarea medie pe intervalul de temperaturi ntre care are loc transformarea, sau (n
calcule mai pu in precise) valoarea adev rat la temperatura medie.

46
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4.2 Amestecuri de gaze ideale


n cazul multor ma ini i instala ii termice utilizate n practic fluidele de lucru ale sunt
amestecuri de gaze, de exemplu gaze de ardere (rezultate din arderea unui combustibil), aerul
atmosferic (amestec de azot, oxigen i alte gaze), gaze de furnal, gaze de cocserie etc. n cadrul
termotehnicii, amestecurile de gaze se studiaz n ipoteza c ntre gazele componente nu apar
reac ii chimice, deci compozi ia unui astfel de amestec r mne constant . n calcule, un
amestec de gaze este considerat ca un gaz omogen, ale c rui propriet i aparente depind de cele
ale gazelor componente i sunt calculate n func ie de participarea acestora n amestec.
Prin conven ie, parametrii corespunz tori unei componente se noteaz n general cu
indicele i, n particular cu un num r de la 1 la num rul maxim de componente, sau, cnd se
cunoa te natura chimic a gazelor care compun amestecul, cu simbolul chimic al componentei
respective. Parametrii corespunz tori amestecului se noteaz cu indicele am sau, pentru
simplificarea scrierii, f r nici un indice.
Consider m un amestec de n gaze diferite, avnd masele respective mi, i = 1, n .
Masa amestecului este evident egal cu suma maselor tuturor componentelor:
n

m1

m2 ... m n

mi

(4.35)

i=1

Compozi ia amestecului poate fi dat prin participarea masic , notat


raportul dintre masa componentei i i masa amestecului:
i=

i definit ca

mi
m

(4.36)

Pe baza rela iei 4.35, suma particip rilor masice ale tuturor componentelor este:
n
i

= 1

(4.37)

i=1

Prin defini ie, volumul pe care l-ar ocupa componenta i dac s-ar afla singur la
presiunea i temperatura amestecului se noteaz Vi i se nume te volum par ial al componentei
i. Volumul amestecului este egal cu suma volumelor par iale ale tuturor componentelor
(legea lui Amagat):
n

V1 V2 ... Vn

Vi

(4.38)

i=1

Compozi ia amestecului poate fi dat i prin participarea volumic , notat


ca raportul dintre volumul par ial al componentei i i volumul amestecului:
i

Vi
V

i definit

(4.39)

Pe baza rela iei 4.38, suma particip rilor volumice ale tuturor componentelor este:
n
i

= 1

(4.40)

i 1

Presiunea la care s-ar afla componenta i dac ar ocupa singur ntregul volum V al
amestecului, la temperatura amestecului, se nume te presiune par ial a componentei i i se
noteaz pi. Ecua ia termic de stare pentru o component i se poate scrie n dou ipoteze:

47
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

componenta i ocup volumul par ial Vi, la temperatura i presiunea amestecului:

p Vi

mi Ri T

(4.41)

componenta i are presiunea par ial pi la volumul i temperatura amestecului:

pi V

mi Ri T

(4.42)

Se observ c membrul drept este identic n ambele ecua ii termice de stare, deci:

p Vi

pi V

de unde, mp r ind cu volumul amestecului (V) i utiliznd rela ia 4.39, rezult :

pi

(4.43)

nsumnd rela iile 4.43 pentru toate cele n componente ale amestecului i tiind c
suma particip rilor volumice este egal cu 1, rezult c presiunea amestecului este egal cu
suma presiunilor par iale ale tuturor componentelor (legea lui Dalton):
n

pi

(4.44)

i=1

n unele cazuri se cunoa te compozi ia masic a unui amestec de gaze (de exemplu n
urma calculelor efectuate pentru procesul de ardere a unui combustibil) i este necesar s se
calculeze participarea volumic a tuturor componentelor, pentru determinarea unor propriet i
ale amestecului. Situa ia invers este de asemenea posibil . Este deci necesar s se stabileasc
rela iile de echivalen ntre particip rile masice i volumice.
Din rela ia de defini ie a particip rii volumice (4.39), nlocuind volumele cu produsul
dintre mas i volumul par ial, rezult :
i

unde:

mi v i
=
m v

[kg/m3]
[kg/m3]

= 1/v
i = 1/vi

vi
=
v

(4.45)

i
i

- densitatea amestecului;
- densitatea componentei i.

Rela ia 4.45 poate fi utilizat direct pentru determinarea unui tip de participare cnd se
cunoa te cealalt numai dac se cunosc volumul specific sau densitatea amestecului.
Conform legii lui Avogadro, n acelea i condi ii de presiune i temperatur , un kilomol
de gaz ideal, avnd acela i num r de molecule (NA), ocup acela i volum indiferent de natura sa
chimic , deci indiferent dac este vorba de amestec sau de o component i. Volumul ocupat
de un kilomol este egal cu produsul dintre masa acestuia (masa molar ) i volumul specific al
gazului respectiv, deci:
Mi

vi M i

v M

i = 1, n

sau:

vi
v

M
Mi

i = 1, n

nlocuind rapoartele volumelor specifice i ale densit ilor n rela ia 4.45, rezult :
i

Mi
, sau:
M

M
Mi

(4.46)

48
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

nsumnd oricare dintre rela iile de mai sus pentru toate componentele i = 1, n se
ob ine rela ia de calcul a masei molare aparente a amestecului (M, sau Mam):
n

M am

M=

Mi

(4.47)

i=1

Mi

i =1

Din rela iile 4.46, nlocuind rela iile 4.47, rezult :


Mi

i
i

(4.48)

Mi

i
i =1
i

Mi

i:

(4.49)

n
i
i=1

Mi

Constanta caracteristic aparent a amestecului (Ram) se poate calcula direct prin


mp r irea constantei universale a gazului ideal (R) la masa molar aparent a amestecului, sau
cu ajutorul rela iei 4.47:
R
M am

Ram

8.314
M am

n
i

Mi

i 1

i=1

R
Mi

Ri

(4.50)

i=1

Energia intern fiind un parametru de stare extensiv, energia intern a amestecului este
egal cu suma energiilor interne ale tuturor celor n componente i atunci energia intern
specific masic a amestecului este:
n

Ui

U
m

mi u i

i=1

i=1

ui

(4.51)

i=1

Analog, entalpia specific masic a amestecului este:


n

I
m

Ii

mi i i

i=1

i=1

ii

(4.52)

i=1

Capacit ile calorice specifice masice ale amestecului sunt:


cv

cp

c Mv

u
T
i
T

ui
T

i
i=1

ii
T

i
i=1

u
T

cp

(4.53)

i=1

(4.54)

M
i=1

cv

n
v

i
i=1

cv

i
i

Mi
i

i=1

cv

i
i=1

c Mv

(4.55)

49
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

c Mp

c Nv

c Np

i
T

Mi
VN

u
T

Mi
VN

i
T

cp

i=1

Mi
i

i=1

cp

i
i=1

c Mp

(4.56)

n
v

c Nv

c Np

i=1

(4.57)

n
p

i=1

(4.58)

4.3 Transform rile simple ale gazelor ideale


O transformare simpl este o transformare termodinamic cvasistatic n timpul c reia
se respect tot timpul aceea i lege de transformare, respectiv aceea i rela ie ntre parametrii
termici de stare.
Studierea unei transform ri simple presupune g sirea legii transform rii, reprezentarea
grafic n cel pu in o diagram plan (de obicei diagrama p-v), calcularea varia iei parametrilor
calorici de stare (energie intern i entalpie) i calcularea valorilor parametrilor de proces
(c ldur , lucru mecanic exterior i lucru mecanic tehnic). Rela iile de calcul se stabilesc pentru
gaze ideale perfecte, dar pot fi utilizate i pentru gaze ideale semiperfecte dac se nlocuiesc
capacit ile calorice specifice cu valorile medii respective pe intervalul de temperatur pe care
are loc transformarea.
4.3.1 Transformarea la volum constant (izocoric )
O transformare termodinamic n timpul c reia volumul sistemului r mne constant se
nume te transformare izocoric . Matematic, condi ia ca o transformare s fie izocoric este
definit de rela iile: dv = 0, sau v = const., sau v1 = v2. Pentru un sistem de mas constant :
dV = 0, sau V = const., sau V1 = V2.
p
Legea transform rii izocorice (legea lui Charles) se ob ine
izocor
punnd n ecua ia termic de stare a gazului ideal condi ia ca volumul
p2
2
specific s fie constant, rezultnd:
- lt12

q12

p1

p
T

1
v1 = v2

Ri
v

const.

Pentru o transformare finit


izocorice este:

(4.59)
1 2, legea transform rii

Figura 4.3: Izocora n


diagrama p-v

p1 p2
p1 T1
(4.60)
T1 T2
p2 T2
Curba transform rii izocorice reprezentat ntr-o diagram plan se nume te izocor .
n diagrama p-v izocora este reprezentat printr-un segment de dreapt vertical (figura 4.3).
Varia ia parametrilor calorici de stare se calculeaz integrnd ecua iile calorice de stare
ale gazului ideal. Pentru unitatea de mas :
u

u2

i2

u1
i1

c
1 v
2

c
1 p

dT
dT

c v T2
c p T2

T1

(4.61)

T1

(4.62)

50
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Din rela ia de defini ie a lucrului mecanic exterior specific masic, punnd condi ia ca
transformarea s fie izocoric , rezult c acesta este nul:
2

l12

p dv

(4.63)

Lucrul mecanic tehnic specific masic se calculeaz prin integrarea rela iei de defini ie
n form diferen ial , innd cont de faptul c volumul specific este constant:
2

lt12

lt

v dp

v p2

p1

v p1

p2

(4.64)

C ldura schimbat de unitatea de mas cu mediul nconjur tor se poate calcula din
expresia primului principiu al termodinamicii, cu condi ia dv = 0:

du

q p dv

deci c ldura specific masic schimbat este egal cu varia ia energiei interne specifice masice:
q12

u2

u1

c v T2

T1

(4.65)

Tot din expresia matematic a primului principiu al termodinamicii rezult :

di
deci:

q12

lt

q v dp

i l t12

c p T2

T1

v p1

p2

(4.66)

Evident, rela iile 4.65 i 4.66 sunt echivalente, fapt care poate fi demonstrat utiliznd
rela iile 4.18 i ecua ia lui Clapeyron:
k Ri
c p T2 T1
p 2 v p1 v
T2 T1 Ri T2 T1
k-1
Ri
T T1
cv T2 T1
k 1
k-1 2
Transformarea izocoric poate avea loc ntr-un sistem nchis (cu masa constant ) al
c rui volum r mne constant, lucrul mecanic exterior fiind astfel nul, deci gazul nu schimb
lucru mecanic cu mediul ambiant. Schimbul de energie are loc n general prin interac iune
termic , la nivel microscopic.
Conform legii lui Joule, energia intern a gazului ideal depinde numai de temperatur ,
deoarece ntre particulele sale nu exist for e de interac iune i deci energia intern poten ial
este nul , energia intern sensibil fiind compus numai din energie intern cinetic , func ie de
viteza medie de deplasare a particulelor, care depinde numai de temperatur . n concluzie,
indiferent de modul n care are loc o transformare termodinamic a gazului ideal, varia ia
energiei sale interne este ntotdeauna egal cu c ldura pe care ar schimba-o acesta ntr-o
transformare izotermic ntre acelea i temperaturi extreme.
Prin defini ie, entalpia este numai o nota ie, ea neavnd sens fizic. n cazul unei
transform ri izocorice, nici lucrul mecanic tehnic nu are practic semnifica ie fizic , fiind doar o
m rime de calcul, deoarece sistemul nu schimb lucru mecanic cu mediul ambiant. Este posibil
ca aportul de energie din exterior s se fac printr-o ac iune mecanic (deformarea frontierei
f r modificarea volumului sistemului, antrenarea unui rotor paletat etc.) dar, dac volumul nu
se modific , schimbul de energie are loc tot la nivel microscopic, prin ciocnirea particulelor cu
peretele solid aflat n mi care, iar procesul invers nu este posibil.
Ri T2

T1

51
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4.3.2 Transformarea la presiune constant (izobaric )


O transformare termodinamic n timpul c reia presiunea sistemului r mne constant
se nume te transformare izobaric . Matematic, condi ia ca o transformare s fie izobaric este
definit de rela iile: p = const, sau dp = 0, sau p1 = p2.
Legea transform rii izobarice (legea lui Gay-Lussac) se
p
izobar
ob ine punnd n ecua ia lui Clapeyron condi ia ca presiunea s
q12
fie constant , rezultnd:
p

Ri
p

v
T

l12
v1

v2

const.

(4.67)

Pentru o transformare finit 1 2, legea transform rii


izobarice este:

v1
T1

Figura 4.4: Izobara n


diagrama p-v

v2
T2

v1
v2

T1
T2

(4.68)

Curba transform rii izobarice reprezentat ntr-o diagram plan se nume te izobar .
n diagrama p-v izobara este reprezentat printr-un segment de dreapt orizontal (figura 4.4).
Varia ia parametrilor calorici de stare se calculeaz integrnd ecua iile calorice de stare
ale gazului ideal. Pentru unitatea de mas :
u

u2

i2

u1

c
1 v
2

i1

c
1 p

dT
dT

c v T2
c p T2

T1

(4.69)

T1

(4.70)

Lucrul mecanic exterior specific masic se calculeaz prin integrarea rela iei de defini ie
n form diferen ial , innd cont de faptul c presiunea este constant :
2

l12

p dv

p v2

v1

(4.71)

Din rela ia de defini ie a lucrului mecanic tehnic specific masic, punnd condi ia ca
transformarea s fie izobaric , rezult c acesta este nul:
2

l t12

lt

v dp

(4.72)

C ldura schimbat de unitatea de mas cu mediul nconjur tor se poate calcula din
expresia primului principiu al termodinamicii, cu condi ia dp = 0:

di

lt

q v dp

deci c ldura specific masic schimbat este egal cu varia ia entalpiei specifice masice:
q12

i2

i1

c p T2

T1

(4.73)

Tot din expresia matematic a primului principiu al termodinamicii rezult :


du q l
q p dv
deci:

q12

u l12

cv T2 T1

p v2

v1

(4.74)

Evident, rela iile 4.73 i 4.74 sunt echivalente, fapt care poate fi demonstrat utiliznd
rela iile 4.18 i ecua ia lui Clapeyron:

52
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Ri
T2 T1 Ri T2 T1
k-1
k Ri
1
Ri T2 T1
1
T2 T1 c p T2 T1
k 1
k-1
Transformarea izobaric poate avea loc att n sisteme deschise (schimb toare de
c ldur , camere de ardere etc.), ct i n sisteme nchise (cilindru nchis etan de un piston). n
cazul n care sistemul prime te c ldur de la mediul ambiant temperatura i volumul s u cresc
i, prin destindere, produce un lucru mecanic exterior. n cazul n care sistemul cedeaz c ldur
mediului ambiant temperatura i volumul s u scad i consum , pentru comprimare, un lucru
mecanic exterior. Lucrul mecanic tehnic schimbat n cursul unei transform ri izobarice fiind
nul, c ldura schimbat este egal cu varia ia entalpiei sistemului, care este mai mare dect
varia ia energiei interne. Dac sistemul prime te c ldur , el produce un lucru mecanic exterior,
dar acesta este practic consumat sub form de lucru mecanic de deplasare pentru cre terea
volumului, restul c ldurii primite producnd cre terea energiei interne a sistemului. Rezult c
transformarea izobaric nu se utilizeaz n scopul transform rii c ldurii n lucru mecanic, ci n
scopul cre terii energiei interne ( i entalpiei) sistemului naintea destinderii sale n cadrul unei
transform ri de alt tip (adiabatic sau politropic ).
cv T2 T1

p v2

p v1

4.3.3 Transformarea la temperatura constant (izotermic )


O transformare termodinamic n timpul c reia temperatura r mne constant se
nume te transformare izotermic . Matematic, condi ia ca o transformare s fie izotermic este
definit de rela iile: T = const, sau dT = 0, sau T1 = T2.
Legea transform rii izotermice (legea BoyleMariotte) se ob ine punnd n ecua ia termic de stare
p
condi ia ca temperatura s fie constant , rezultnd:
izoterm

p1

p v

const.

(4.75)

Pentru o transformare finit 1 2:

q12 = l12 = lt12

p1 v1
2

p2 v2

p1
p2

v2
v1

(4.76)

Pentru un sistem de mas constant , rela iile


4.75 i 4.76 devin respectiv:

p2
v1

Ri T

v2

p V

Figura 4.5: Izoterma n diagrama p-v

p1 V1

m Ri T
p2 V2

const.

(4.77)
(4.78)

Curba transform rii izotermice reprezentat grafic ntr-o diagram plan se nume te
izoterm . n diagrama p-v legea transform rii izotermice (pv = ct.) este ecua ia unei hiperbole
echilaterale simetrice fa de bisectoarea cadranului I, care accept axele de coordonate ca
asimptote (figura 4.5).
Temperatura fiind constant , din ecua iile calorice de stare ale gazului ideal rezult c
varia ia parametrilor calorici de stare este nul . Pentru unitatea de mas :
u

u2

i2

u1
i1

c
1 v
2

c
1 p

dT
dT

0
0

u1
i1

u2
i2

(4.79)
(4.80)

53
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Lucrul mecanic exterior specific masic se calculeaz prin integrarea rela iei de defini ie
n form diferen ial , func ia de varia ie a presiunii cu volumul specific fiind determinat din
ecua ia termic de stare a gazului ideal, innd cont de faptul c temperatura este constant :
2

l12

p dv

Ri T
dv
v

Ri T

2
1

dv
v

Ri T lnv 1

Ri T lnv 2

lnv1

v2
(4.81)
v1
Lucrul mecanic tehnic specific masic se calculeaz prin integrarea rela iei de defini ie
n form diferen ial , func ia de varia ie a volumului specific cu presiunea fiind determinat din
ecua ia termic de stare a gazului ideal, innd cont de faptul c temperatura este constant :
deci:

l12

Ri T ln

l t12

lt

deci:

l t12

Ri T ln

v dp

Ri T

2
1

dp
p

Ri T lnp 2

lnp1

Ri T lnp1

lnp 2

p1
p2

(4.82)

C ldura schimbat de unitatea de mas cu mediul nconjur tor nu se poate calcula prin
integrarea unei ecua ii de tipul ecua iei calorimetriei deoarece, temperatura fiind constant , ar
rezulta c sistemul nu schimb c ldur cu mediul ambiant, ceea ce nu este adev rat. Din
expresiile matematice ale primului principiu al termodinamicii, cu condi ia dT = 0, rezult :

deci:

l = du

cv dT

l t = di

c p dT

lt

q12

l12

l
lt

l t12

(4.83)

Conform rela iei 4.83, rela iile 4.81 i 4.82 trebuie s fie echivalente, fapt care se vede
imediat din legea transform rii izotermice (4.76).
Deoarece n timpul unei transform ri izotermice temperatura gazului este constant ,
conform ecua iilor calorice de stare ale gazului ideal, att energia intern , ct i entalpia r mn
de asemenea constante. Aceasta nu nseamn ns c sistemul nu schimb energie cu mediul
ambiant. Dac gazul este comprimat datorit unui aport de lucru mecanic din exterior, atunci el
trebuie s cedeze mediului ambiant aceea i cantitate de energie sub form de c ldur . Dac
gazul se destinde, el cedeaz toat c ldura primit de la mediul ambiant sub form de lucru
mecanic utilizabil n exterior. Transformarea izotermic pare astfel cel mai eficient mod de
conversie a energiei termice n energie mecanic . Din p cate ea nu poate fi utilizat n practic ,
deoarece un proces n care sistemul schimb c ldur i temperatura sa r mne totu i constant
se poate desf ura numai cu vitez infinit mic , deci ntr-un timp infinit lung.
4.3.4 Transformarea f r schimb de c ldur cu mediul nconjur tor (adiabatic )
O transformare termodinamic n timpul c reia sistemul nu schimb c ldur cu mediul
ambiant se nume te transformare adiabatic . ntr-o transformare adiabatic interac iunea dintre
sistem i mediul nconjur tor este numai de natur mecanic . Condi ia ca o transformare s fie
adiabatic se exprim matematic prin rela iile: q = 0, sau: q12 = 0.
Legea transform rii adiabatice se deduce pe baza expresiilor matematice ale primului
principiu al termodinamicii n form diferen ial , impunnd condi ia q = 0:

du

p dv

(4.84)

54
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

di

lt

v dp

(4.85)

Utiliznd ecua iile calorice de stare ale gazului ideal ( du

c v dT i di

c p dT ) se

ob in rela iile:

c v dT
c p dT

p dv
v dp

Prin mp r irea acestor dou rela ii se ob ine:


c p dv
cv
p dv
dp
dp
cp
dp v
p
cv v
p

dv
v

ultima rela ie reprezentnd forma diferen ial a legii transform rii adiabatice. Prin integrarea
acesteia rezult :
lnp k lnv ln const.
lnp lnv k ln const.
ln p v k
ln const
Se ob ine astfel forma integral a legii transform rii adiabatice:
p v k const.
Pentru o transformare finit 1 2 legea transform rii adiabatice se scrie:

(4.86)

p1
v2
(4.87)
p2
v1
Provenien a i semnifica ia denumirii de exponent adiabatic este astfel evident .
n transformarea adiabatic parametrii termici de stare (p, v i T) sunt to i variabili. Pe
baza ecua iei lui Clapeyron se pot ob ine i alte forme ale legii transform rii adiabatice:
p1 v1k

p 2 v 2k

p1 v 1 v1k 1

p2 v 2 v 2k 1

Ri T1 v1k 1

Ri T2 v 2k 1

T1
T2

v2
v1

k 1

Rezult astfel urm toarele forme ale legii transform rii adiabatice:
v2
v1

p1
p2

1
k

T1
T2

1
k 1

(4.88)

Reprezentarea grafic ntr-o diagram plan a


transform rii adiabatice se nume te adiabat . Din legea
transform rii adiabatice n forma rela iei 4.84 se vede c
adiabat
1
p1
n diagrama p-v adiabata este tot o hiperbol , dar cu panta
mai mare dect a izotermei (fig. 4.6), exponentul
izoterm
adiabatic fiind ntotdeauna supraunitar deoarece cp este
mai mare dect cea la volum constant.
Din expresiile matematice ale principiului nti
al termodinamicii, punnd condi ia ca transformarea s fie
2
p2
adiabatic ( q = 0), rezult c valoarea (cu semn
v1
v2
v schimbat) a lucrului mecanic exterior specific este egal
cu varia ia energiei interne specifice (rela ia 4.84), iar
Figura 4.6: Adiabata n diagrama p-v valoarea (cu semn schimbat) a lucrului mecanic tehnic
specific este egal cu varia ia entalpiei specifice (rela ia
4.84):
p

l12

u1

u2

c
1 v

dT

cv

T1

T2

(4.89)

55
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

l t12

i1

i2

c
1 p

dT

c p T1

T2

(4.90)

Valoarea lucrului mecanic exterior specific masic se poate calcula i prin integrarea
rela iei sale de defini ie n form diferen ial , exprimnd func ia de varia ie a presiunii cu
volumul specific din legea transform rii adiabatice i utiliznd ecua ia lui Clapeyron:
2

l12

p dv

p1 v1k v11
1 k

Ri T1
k 1

p v
k

v2
v1

p2
p1

dv

p1 v1k 1
v
1 k

p1 v1
1 k

1 k

k 1
k

Ri T1
k 1

k 2
1

p1
p2

T2
T1

p1 v1k
1 k

v 21

Ri T1
k 1

1 k
k

Ri
T
k 1 1

T2

v11

p1
p2

cv

T1

1 k
k

T2

innd cont de faptul c :


p v

p v

const.

1
k

1
k
p

const.

const.

se poate calcula analog i valoarea lucrului mecanic tehnic specific:


2

l t12

v dp

k
k 1

1
k
p1

v1

1
k
p

k 1
p1 k

2
1

1
k

p2
p1

dp

k 1
k

1
k
p

v
1
1
k

1 2
1
p k

k p1 v1
k 1

k 1

1
pk

T2
T1

k 1
p2 k

k 1
p1 k

k R i T1 T1 T2
k 1
T1

k Ri
T T
c p T1 T2
k l12
k 1 1 2
Transformarea adiabatic poate fi realizat ntr-un cilindru nchis cu un piston izolat
termic fa de mediul ambiant, dar n practic cilindrii motoarelor i compresoarelor cu piston
sunt r ci i. Transformarea politropic a gazului ideal se realizeaz n practic la destinderea
gazelor de ardere n turbinele cu gaze i la comprimarea aerului n compresoarele (n general
rotative) din instala iile de turbine cu gaze, precum i n alte tipuri de ma ini izolate termic fa
de mediul ambiant i prin care fluidul de lucru curge cu vitez relativ mare.
4.3.5 Transformarea politropic
Transformarea termodinamic n timpul c reia sistemul schimb cu mediul ambiant
att c ldur , ct i lucru mecanic i n urma c reia se modific to i parametrii de stare (p, v, T, u
i i) se nume te transformare politropic . Aceasta reprezint cazul general de transformare
simpl . Toate transform rile simple prezentate anterior sunt cazuri particulare ale transform rii
politropice.
C ldura schimbat de un sistem n timpul unei transform ri se poate calcula cu ecua ia
calorimetriei (cu excep ia transform rii izotermice) i depinde nu numai de varia ia temperaturii

56
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ci i de tipul transform rii prin intermediul capacit ii calorice specifice masice (cp dac dp = 0
i cv dac dv = 0).
n cazul unei transform ri politropice, avnd n vedere c temperatura sistemului se
modific , se poate accepta c ecua ia calorimetriei este valabil dac se utilizeaz capacitatea
caloric specific masic politropic , notat cn. C ldura schimbat de o mas unitar de gaz
ideal ntr-o transformare politropic elementar este deci:
q = cndT
(4.91)
Din expresiile matematice ale principiul nti al termodinamicii, cu energia intern i
entalpia din exprimate din ecua iile calorice de stare ale gazului ideal i lucrurile mecanice
exterior i tehnic exprimate prin rela iile lor de defini ie, se poate scrie pentru o transformare
politropic elementar :
c n c v dT p dv
c v dT c n dT p dv
c p dT

c n dT v dp

cn

c p dT

v dp

F cnd raportul ultimelor dou rela ii, rezult :


p dv
v dp
dp cn c p dv
0
c n cv
cn c p
p cn c v v
Raportul

cn

cp

se noteaz cu n i se nume te exponent politropic.


cn cv
Cu aceast nota ie se ob ine forma diferen ial a legii transform rii politropice, care se
observ c este similar cu cea a transform rii adiabatice, cu deosebirea c n loc de exponentul
adiabatic k apare exponentul politropic n:
dp
dv
n
0
(4.92)
p
v
Prin integrare analog cu cea din cazul transform rii adiabatice, se ob ine i forma
integral a legii transform rii politropice:
pvn = const.
(4.93)
Pentru o transformare finit 1 2, legea transform rii politropice se scrie:
v2
v1

p1
p2

1
n

T1
T2

1
n 1

(4.94)

Exponentul politropic n poate avea orice valoare real (de la - pn la + ), dar


valoarea sa trebuie s fie constant pentru ca transformarea s fie simpl .
n general, pentru o transformare politropic dat , valoarea exponentului politropic se
poate determina experimental. Dac se cunoa te natura chimic a gazului ideal, deci valoarea
exponentului adiabatic k i capacit ile clorice masice cp i cv, se poate calcula cn. Din rela ia de
defini ia a exponentului politropic se ob ine: c n c p n c n n c v .
Din rela ia lui Mayer: cp = kcv i atunci: c n n 1 c v n k , de unde rezult :
n k cp n k
cn cv
(4.95)
n 1
k n 1
Rela iile pentru calculul parametrilor de proces i pentru varia ia parametrilor calorici
de stare deduse pentru transformarea adiabatic r mn valabile i n cazul unei transform ri
politropice, dac se nlocuie te exponentul adiabatic k cu exponentul politropic n.
Varia ia energiei interne specifice masice:
u u 2 u1 c v T2 T1
(4.96)

57
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Varia ia entalpiei specifice masice:


i i2 i1 c p T2 T1

(4.97)

C ldura specific masic (schimbat de o mas unitar de gaz ideal):


q12 c n T2 T1
Lucrul mecanic exterior specific masic:
l12

p1 v1
1 n

v2
v1

1 n

p1 v1
1 n

p1
p2

1 n
n

Ri
T
n 1 1

T2

(4.98)

(4.99)

Lucrul mecanic exterior specific masic:


l t12

n p1 v 1
n 1

p2
p1

n 1
n

n Ri
T T2
n 1 1

n l12

(4.100)

Transform rile simple sunt cazuri particulare care pot fi ob inute din transformarea
politropic dnd exponentului politropic n anumite valori particulare n rela iile 4.93 i 4.95.
Pentru transformarea izobaric :
n = 0,
p = ct.,
cn = cp

Pentru transformarea izotermic :


n = 1,
pv = ct.,
cn =
n=0

n=
dv=0

n=1
n=k

Pentru transformarea adiabatic :


n = k,
pvk = ct.,
cn = 0

dp=0

dT=0

Pentru transformarea izocoric :


n= ,
v = ct.,
cn = cv

q=0

v
Figura 4.7: Transform rile simple
n diagrama p-v

Cazurile particulare de transform ri simple de


mai sus sunt reprezentate grafic n diagrama p-v din
figura 4.7.

58
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

S-ar putea să vă placă și