Sunteți pe pagina 1din 16

Pentru a determina tema nouă analizați cele două rânduri cu

imaginele unor vețuitoare . Din primele litere a denumirii


acestor vețuitoare să alcătuiți două cuvinte , care va constitui
denumirea temei de astăzi
Forța elastică.
Talentul este încrederea în
tine însuţi, în forţa ta.

Maxim Gorki
Obiectivele lecției
• Să se caracterizeze forţa elastică ca mărime fizică
vectorială.
• Să se reprezinte analitic şi grafic forţa elastică.
• Să se utilizeze conceptul de forţă elastică la
rezolvarea problemelor în diferite contexte
Cauzele apariției forței elastice.
La interacțiune, corpurile se pot deforma.
În urma deformației corpurile își schimbă forma și volumul
sub acțiunea forțelor exterioare

Deformații

elastice plastice
Elastice – la încetarea acțiunii forței deformatoare, corpul revine la forma
inițială, sub acțiunea altei forțe.

Plastice - la încetarea acțiunii forței deformatoare, corpul nu revine la


forma inițială
Fig.1 Fig.2
Considerăm un resort de lungime l0.
Se atârnă corpul cu greutatea G
l0 l0 Resortul se întinde până la lungimea l1.

l1 Se notează alungirea resortului cu Dl1


Dl1 = l1 – l0
Dl1 resort
G
La un moment dat al întinderii resortului,
Fe corpul rămâne în repaus. înseamnă că
G (forța deformatoare) este echilibrată
G de o forta Fe (forta elastică) care apare în
resort, datorită întinderii acestuia.
Când forța G (deformatoare) dispare,
rămâne doar forța Fe care face ca
resortul să revină la forma inițială.
Considerăm un resort de lungime l0,
Fig.1 Fig.3
identic cu primul.

Se atarnă corpul cu greutatea 2G


l0 l0 Resortul se întinde până la lungimea l2.

Se noatează alungirea resortului cu Dl2

resort l2 Dl2 = l2 – l0 = Dl2 = 2Dl1


>
La un moment dat al întinderii resortului,
2G corpul rămâne în repaus. Înseamnă că
Dl2 2G (forță deformatoare) este echilibrată
de o forță 2Fe (forța elastică) care apare în
2Fe resort, datorită întinderii acestuia.
Când forța 2G (deformatoare) dispare,
rămâne doar forța 2Fe care face ca
2G resortul să revină la forma inițiala.
• l0 = lungimea initiala
• l1 , l2 = lungimi finale
• G = forța deformatoare
• Fe = forța elastică
• ∆l1 = l1-l0
alungiri ∆l2 = 2∆l1
• ∆l2 = l2-l0
Definiție:
Forța elastică este forța care readuce corpul la forma inițială,
dupa încetarea acțiunii forței deformatoare.

Observatie:
Forta elestică ia nastere in corpurile elastice odată cu deformarea si
crește direct proportional cu deformarea.

F  kl
Forta Forta
Deformatoare Elastica

Fe

G
Se reprezintă prin vectori.
Au acelaşi punct de aplicație, acelaşi modul și aceeaşi direcție.
Au aceeaşi unitate de măsură.
Sensul forței elastice este opus forței deformatoare.
Mărimea k egală cu raportul dintre forța elastică F și alungirea corpului
∆l se numește constanta elastică a corpului
Fe unitatea de măsură a constantei elastice k în SI este
k  k  SI 
N
l m
Constanta elastică caracterizează elasticitatea corpului, depinde de
dimensiunile si de natura materialului din care este confectionat corpul .
Ea se mai numește rigiditate
Determinarea experimentală a constantei elastice k, a unui
resort (arc):
1. Măsurăm lungimea iniţială a resortului l0, apoi suspendați un corp cu
masă de 100 g, resortul se alungeşte şi măsurăm lungimea finală a
resortului deformat l.
2. Aflăm deformația Dl = l – l0
3.Deoarece sistemul se află în echilibru F = G,
G  Fe  k, l F
k e
4. Aflăm constanta elastică l
5.Repetăm acțiunele cu două greutăți

l (m)
0 l(m) ∆l (m) G=F (N) k (N/m)
Exerciții

1. Am avut ocazia să călătoresc într-o trăsură, în care m-am


zdruncinat foarte tare. Ce sfaturi aşi putea să-i dau
vizitiului?
2. Ce aşi putea face la o portiţă, pe care o pot uita deschisă şi
pot intra sau ieşi nişte păsări?
3. Am soră micuţă de doar 10 luni, dar îi plac mult jucăriile.
Propuneţi-mi, ce jucării pot să-i cumpăr, să-i dau pentru
joc?
4. Pentru o călătorie pe jos ce încălţăminte îmi pot alege: cu
talpă groasă şi rigidă sau subţire şi moale?
1. Un resort este deformat cu 10 cm. Constanta lui de
elasticitate este egală cu 150 N/m. Calculați forța
deformatoare.
2. Un fir elastic de cauciuc este deformat de o forță de
1,5 N. Constanta de elasticitate a firului este egală cu 10 N/m.
Determinați alungirea firului.
3. De un resort elastic , având constanta de elasticitate egală
cu 500 N/m, este suspendat un corp cu masa de 2,5 kg.
Calculați:
a) Alungirea resortului
b) Valoarea forței deformatoare
c) Reprezentați forțele.
MULȚUMESC !!!
Realizat de Airini Constantin
IP L T Balatina, r-l Glodeni
profesor de fizică, grad didactic I

S-ar putea să vă placă și