Sunteți pe pagina 1din 12

Ghiciți ghicitoarea

E instrument de măsurare,
Şi e bazat pe deformare.
Nui metronom, nici nu e metru,
El este un (……).
Rezolvați testul. Completează spațiile libere
1. Mărimea fizică care măsoară tăria interacțiunii dintre corpuri se
numește ...
2. Forța cu care corpul este atras de Pământ se numește ....
3. Instrumentul de măsură a forței de greutate este ....
4. Unitatea de măsură pentru forță în SI este ......
5. Forța de greutate se notează cu ..... Se calculează după formula ....
Pentru a determina tema nouă analizați cele două rânduri cu
imaginele unor vețuitoare . Din primele litere a denumirii
acestor vețuitoare să alcătuiți două cuvinte , care va constitui
denumirea temei de astăzi
Forța elastică.
Talentul este încrederea în
tine însuţi, în forţa ta.

Maxim Gorki
Cauzele apariției forței elastice.
La interacțiune, corpurile se pot deforma.
În urma deformației corpurile își schimbă forma și volumul
sub acțiunea forțelor exterioare

Deformații

elastice plastice
Elastice – la încetarea acțiunii forței deformatoare, corpul revine la forma
inițială, sub acțiunea altei forțe.

Plastice - la încetarea acțiunii forței deformatoare, corpul nu revine la


forma inițială
Fig.1 Fig.2
Considerăm un resort de lungime l0.
Se atârnă corpul cu greutatea G
l0 l0 Resortul se întinde până la lungimea l1.

l1 Se notează alungirea resortului cu Dl1


Dl1 = l1 – l0
Dl1 resort
G
La un moment dat al întinderii resortului,
Fe corpul rămâne în repaus. înseamnă că
G (forța deformatoare) este echilibrată
G de o forta Fe (forta elastică) care apare în
resort, datorită întinderii acestuia.
Când forța G (deformatoare) dispare,
rămâne doar forța Fe care face ca
resortul să revină la forma inițială.
• l0 = lungimea initiala
• l1 = lungimea finală
• G = forța deformatoare
• Fe = forța elastică
• ∆l1 = l1-l0
alungirea

Definiție:
Forța elastică este forța care readuce corpul la forma inițială,
dupa încetarea acțiunii forței deformatoare.

Observatie:
Forta elestică ia nastere in corpurile elastice odată cu deformarea si
crește direct proportional cu deformarea.

F  kl
Mărimea k egală cu raportul dintre forța elastică F și alungirea corpului
∆l se numește constanta elastică a corpului
Fe unitatea de măsură a constantei elastice k în SI este
k  k  SI 
N
l m
Constanta elastică caracterizează elasticitatea corpului, depinde de
dimensiunile si de natura materialului din care este confectionat corpul .
Ea se mai numește rigiditate
Exerciții

1. Am avut ocazia să călătoresc într-o trăsură, în care m-am


zdruncinat foarte tare. Ce sfaturi aşi putea să-i dau
vizitiului?
2. Ce aşi putea face la o portiţă, pe care o pot uita deschisă şi
pot intra sau ieşi nişte păsări
1. Un resort este deformat cu 10 cm. Constanta lui de
elasticitate este egală cu 150 N/m. Calculați forța
deformatoare.
2. Un fir elastic de cauciuc este deformat de o forță de
1,5 N. Constanta de elasticitate a firului este egală cu 10 N/m.
Determinați alungirea firului.
3. De un resort elastic , având constanta de elasticitate egală
cu 500 N/m, este suspendat un corp cu masa de 2,5 kg.
Calculați:
a) Alungirea resortului
b) Valoarea forței deformatoare

S-ar putea să vă placă și