Sunteți pe pagina 1din 7

1-Efectele Static si Dinamic ale Forţei

2-Forţa elastică
a) Acţiunea unei forţe asupra unui corp poate produce
un efect dinamic, adică deplasarea corpului, sau
schimbarea caracteristicilor mişcării(modificarea
vitezei, sau direcţiei de mişcare)
De exemplu , când un fotbalist loveşte mingea, acţiunea forţei
asupra mingiei are efect dinamic
b) Acţiunea unei forţe asupra unui corp poate
produce un efect static, adică deformarea corpului
De exemplu , când storci un burete ud, acesta se deformează.
Când te aşezi pe un fotoliu cu arcuri,acestea se deformează(se
comprimă)- efect static-. Când te ridici de pe fotoliu, arcurile
revin la forma initială – deformarea lor a fost elastică!
Deformarea unui corp e numită “elastică” dacă după încetarea acţiunii
forţei corpul revine la forma iniţială, si e numită “plastică” dacă nu mai
revine la forma iniţială
In concluzie, sub acţiunea unei forţe
asupra unui corp, fie se modifică viteza
corpului (efect dinamic ),fie se deformează
corpul (efect static)
 Dacă îndoim o sârmă de oţel,aceasta se deformează
elastic(spuneţi voi: este efect static sau dinamic?).
 Dacă îndoim prea mult un creion(din lemn), acesta se
rupe(deformare plastică).Ruperea e un efect static al forţei
Exerciţii: 1.Efectul acţiunii forţei de greutate asupra unui
obiect în cadere liberă este static sau dinamic?

2. Când un sportiv arunca mingea, efectul acţiunii


forţei asupra mingiei e static sau dinamic?

3. Este posibil ca la acţiunea unei forţe asupra unui corp să se


producă si efect static si efect dinamic?
4.Când baţi un cui într-un perete, efectul forţei asupra
peretelui e static sau dinamic?
2-Forţa elastică
 Orice arc sau corp elastic este caracterizat de o
constantă elastică(notată: k ). Cu cât arcul e mai “tare” si
greu de deformat, cu atât are constanta elastică mai mare
 De exemplu arcul(firav) de la un pix are constanta elastică
mai mică decât arcurile de suspensie de la un automobil
Dacă de un arc agăţăm un corp, arcul se
alungeşte cu X. Deformaţia X este egală
cu diferenţa dintre lungimea finală, a arcului
deformat si lungimea iniţială a arcului
Forţa deformatoare este direct proporţională cu
deformaţia: F  k  X
Forţa elastica apare în corpul elastic(arcul) deformat, având tendinţa de a
readuce corpul la forma, iniţială. Forţa elastică este egală , ca mărime cu
Forţa deformatoare, dar are sens opus :  
F  k  X
e
 Instrumentul de măsură al forţei este dinamometrul, iar unitatea de
măsură a forţei este: Newton ( N ) Multiplu: 1kN=1000N
Oamenii au inventat mecanisme care funcţionează pe baza
forţei elastice: arcul cu săgeţi, ceasul mecanic cu arc,
Alte aplicaţii ale forţei elastice: Pixul se deschide sau închide cu
ajutorul unui arc, suspensia automobilelor e asigurată de arcuri

Determinarea experimentala a
constantei elastice k, a unui arc:
 Măsurăm lungimea iniţială a arcului, apoi agăţăm de el un corp de masă
cunoscută m, arcul se alungeşte şi măsurăm lungimea finală a
arcului(deformat). Din lungimea finală scădem lungimea iniţială şi aflăm
deformaţia X . Cunoscând masa corpului agăţat de arc aflăm forţa
deformatoare egală cu greutatea corpului: N
G  m g , cu g  9,8
Kg

Apoi împărţim forţa deformatoare F la constanta


F N
k elastică se
deformaţia X şi aflăm constanta elastică k: X
măsoară în : m
Exerciţii: 5. A)Când un arcaş încordează arcul, efectul acţiunii
forţei asupra arcului e static sau dinamic?
B) Când arcaşul eliberează coarda arcului ce forţă face săgeata să
zboare? Efectul acţiunii forţei asupra săgeţii e static sau dinamic?
6. Ce este efectul dinamic al forţei? Dar efectul static? Daţi exemple !
N
7. I. Constanta elastică se măsoară în : a)N b)m c) ; d) N  m
m
II. Forţa elastică se măsoară în : a) N/m ; b) m ; c) N ; d) Nm
8.Un corp de 20 Kg este agăţat de un arc cu constanta elastică 4KN/m
Reprezentaţi toate forţele si aflaţi : greutatea corpului si alungirea arcului

9. I. Ce forţă poate întinde cu 6cm un arc cu


constanta elastică 50N/m ?
II.  Cu cât se deformează arcul dacă agăţăm
de el un corp de 500g? (ştim k= 50N/m)
Exerciţii
 10. Explicaţi cum puteţi afla constanta elastică a unui
arc de dinamometru folosind dinamometrul si rigla
 11. Constanta elastică a unui corp elastic ( arc) ,
caracterizează : a) materialul din care e alcătuit corpul
, b) forţa deformatoare ; c) deformaţia ,
d) caracterizează corpul elastic
 12. Dacă agăţăm un corp de diferite arcuri ,se va alungi mai mult
arcul cu constanta elastică : a) mare, b) zero, c) mică,
d) egală cu greutatea corpului
 13. O persoană de 50kg este asezată pe un fotoliu cu arcuri
care se comprimă cu 3cm. Reprezentaţi toate forţele si
aflaţi :greutatea persoanei si constanta elastică a fotoliului cu
arcuri .  14. Definiţi forţa elasticã ,precizaţi formula, si o
proprietate a forţei elasticã
 15. Menţionaţi câteva mecanisme care funcţionează pe
baza forţei elastice
Pentru a vedea pagina anterioară,
faceţi click pe săgeată

Această lecţie face parte dintr-un set de lecţii


pentru gimnaziu şi liceu destinat îmbunătăţirii
predării fizicii cu ajutorul calculatorului.
Lecţiile computerizate pot conţine simulări de
procese fizice, experimente virtuale, animaţii,
imagini sugestive, şi sunt concepute şi pentru a fi
mai atractive pentru elevi.
Observaţii despre această lecţie puteţi scrie pe
adresa autorului : laurentziu_roshu@yahoo.com
Prin observaţiile dvs. puteţi contribui la
perfecţionarea acestui set de lecţii . Vă mulţumesc