Sunteți pe pagina 1din 3

ELECTRICITATE

TEST CURENT ELECTRIC CONTINUU


CLASA A X-A

Prof. Ghergu Cezar,


Lic. “Neagoe Basarab”, Olteniţa

1.Completaţi:
a)0,05kA=…………mA=…………….MA; 0,3W=………..…mW =…………KW;
b)33000 J=…………..KJ=…………..Wh; 5,4 KWh=…………Wh…………….kJ;

2. Fără a efectua calcule, precizaţi care rezistor din schemele alăturate are rezistenţa mai mare şi completaţi în
scheme unităţile de măsură ale mărimilor fizice indicate de aparatele de măsură, ştiind că sunt din S.I.

1…. R R1 R2 2…. Rezistorul…….

6…. 6….

3.a)exprimaţi intensitatea curentului electric în funcţie de puterea electrică şi de


tensiune….…………..……………………;
b)exprimaţi tensiunea electrică în funcţie de puterea electrică şi de intensitatea curentului
electric………………………..

4.Un bec are înscrise: 12 V şi 40 W. Intensitatea curentului electric care îl parcurge va fi……………..iar rezistenţa
electrică este………..… Într-o oră va consuma……..………

5.a)indicaţi aparatele 1 şi 2 prezente în schema următoare şi aparatul 3 care ar mai fi necesar, pentru determinarea
energiei electrice consumate de un bec:
1……………….2…………….…3………………….
b)indicaţi calculul necesar pentru atingerea acestui
obiectiv…………………………………………………………………

6.Intensitatea curentului electric ce trece printr-un rezistor de 5 , variază în timp conform graficului alăturat.
Completaţi concluziile obţinute:

I(mA)

0 1 2 t(s)
a)Câţi electroni au trecut prin rezistor ?
R:…………………………………………………..
b)Cum se modifică tensiunea electrică la această trecere de sarcină ?
R:………………………………………………….
c)Ce căldura se degajă la trecerea acestui curent ?
R…………………………………………………..

7.Realizaţi formulări ştiinţifice corecte referitoare la:


a)Prin înserierea într-un circuit a unor becuri, lumina produsă de acestea scade/creşte cu atât mai mult cu cât
numărul becurilor este mai mic/mare, iar arderea unui bec scoate/nu scoate din funcţiune şi pe celelalte.
b)Prin adăugarea şuntului/rezistenţei adiţionale unui voltmetru, se urmăreşte scăderea/extinderea domeniului de
utilizare, pentru măsurarea intensităţii curentului electric/tensiunii electrice.
c)Prin adăugarea rezistenţei adiţionale/şuntului unui ampermetru, se urmăreşte scăderea/extinderea domeniului de
utilizare, pentru măsurarea intensităţii curentului electric/tensiunii electrice.

8.Curentul electric poate exista în situaţia:


a)existenţei electronilor liberi în conductoare;
b)posibilităţii deplasării electronilor prin conductoare;
c)existenţei unei diferenţe de potenţial la capetele conductorului;
d)conectării conductoarelor într-un circuit electric deschis.

9.Un acumulator poate alimenta trei becuri conform figurii alăturate, cu valori nominale de tensiune şi intensitate,
24V/0,5A
B1 B2

K1 B3 K2

a)La închiderea întrerupătoarelor, becurile se vor conecta în……………şi vor absorbii din acumulator un curent
electric total de ………….
b)Rezistenţele electrice ale becurilor utilizate vor fi………………
c)Dacă acumulatorul are rezistenţa internă r=2 , tensiunea electromotoare a sa va fi……………..

10.Două rezistoare au graficele dependenţelor U=f(I) descrise in figura alăturată.

U(V)

10

0 2 5 I(A)
A.Rezistenţa echivalentă serie a rezistoarelor va fi :
a)5 b)6  c)7  d)8 
B.Reziatenţa echivalentă paralel a rezistoarelor va fi :
a)1,23  b)1,42  c)1,74  d)1,87 

11.Dublând secţiunea unui conductor parcurs de curent electric sub aceiaşi tensiune la borne, căldura degajată pe
conductor:
a)se dublează;
b)scade de două ori;
c)rămâne constantă;
d)creşte de patru ori;
12.Un ampermetru legat singur la o sursă având E=20 V şi r=2, indică curentul electric I=2 A. Legat în serie cu
sursa împreună şi cu un rezistor de rezistenţă R=10 , va indica:
a)0,5 A b)1 A c)1,5 A d)2 A

13.În circuitul electric simplu, tensiunea la borne este:


a)mai mică decât t. e. m., dacă circuitul electric este inchis;
b)mai mică decât t. e. m., dacă circuitul electric este deschis;
c)egală cu t. e. m., dacă circuitul electric este inchis ;
d)nu este egală cu t. e. m., dacă circuitul electric este deschis.

Rezultatele itemilor obiectivi: 8c; 10Ac, Bb; 11a; 12b; 13a.