Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect

CODUL DE PROCEDUR DISCIPLINAR

Preambul Capitolul I Dispoziii generale Capitolul II Procedura rspunderii disciplinare Seciunea I Etapele procedurii rspunderii disciplinare Seciunea a II-a Sanciunile Seciunea a III-a Punerea n aplicare a sanciunilor Capitolul III Dispoziii finale i tranzitorii

Preambul

Codul de procedur disciplinar este aprobat pentru aplicarea Legii nr. 213/2004, reprezentnd un instrument necesar n procesul de organizare a exercitrii pro esiei de psi!olog n "omnia, pentru asigurarea ec!ilibrului drepturilor #i obliga$iilor pro esionale corelati%e. Codul de procedur disciplinar reprezint instrumentul&garant al respectrii principiului primordialitii rspunderii profesionale , ne'udiciare, a$ de orice alt orm de rspundere (administrati%, ci%il sau penal) care se bazeaz pe culpa profesional do%edit. Culpa profesional constatat de ctre corpul pro esional constituie singurul temei, care, ulterior, ar putea undamenta o alt posibil orm de rspundere administrati% sau 'udiciar, procedura in%ers ne iind acceptat, cu excep$ia cazurilor n care s&a dispus nceperea urmririi penale. *rin actualul Cod de procedur disciplinar, psi!ologului pro esionist i este garantat dreptul la o analiz specializat a actului su pro esional, prin eliminarea unor posibile nea'unsuri ale altor orme de rspundere reglementate, determinate de necunoa#terea speci icului exercitrii pro esiei de psi!olog #i a standardelor de calitate n ser%iciile psi!ologice. +e asemenea, bene iciarii ser%iciilor psi!ologice au posibilitatea s #i apere drepturile mpotri%a practicilor ilegale, nedeontologice sau incompetente, care ar putea i identi icate pe pia$a ser%iciilor psi!ologice. Codul de procedur disciplinar permite transparen$a procedurilor rspunderii disciplinare, precum #i identi icarea de solu$ii alternati%e (medierea/concilierea) de stingere a unor con licte ap,rute n legtur cu exercitarea pro esiei de psi!olog. Prezentul cod de procedur disciplinar asigur condiiile necesare pentru soluionarea unui caz pri ind nclcarea normelor deontologice i de disciplin profesional ntr-un termen rezonabil! *rezentul Cod de procedur disciplinar este n acord cu -onstitu$ia "omniei, -on%en$ia .ni%ersal a +repturilor /mului #i cu tratatele constituti%e ale .niunii 0uropene.

Capitolul I Dispoziii generale Art. 1. 1 *rezentul Cod de procedur disciplinar, denumit n continuare Cod, con$ine principalele norme de procedur disciplinar, prin care se urmre#te asigurarea exercitrii e iciente a atribu$iilor orurilor de conducere ale Colegiului Psi"ologilor din #om$nia, denumit n continuare Colegiu #i garantarea drepturilor psi!ologilor #i bene iciarilor ser%iciilor psi!ologice. Capitolul II Proce ur! r!spun erii isciplinare Art. ". 1 (1) *rocedura unic n urma creia poate i sanc$ionat un psi!olog este procedur rspunderii disciplinare. (2) Pl$ngerea reprezint singurul temei al demarrii procedurii rspunderii disciplinare. 2n cazuri temeinic moti%ate, rspunderea disciplinar poate i acti%at #i din oficiu, pe baza rolului acti al Comisiei de deontologie i disciplin , denumit n continuare comisie! (3) *si!ologii care ormeaz obiectul rspunderii disciplinare sau bene iciarii ser%iciilor psi!ologice, care au ormulat plngeri, pot utiliza orice mi'loc procedural n %ederea stingerii con lictului aprut n legtur cu exercitarea pro esiei de psi!olog. (4) 3nalizarea, a%izarea #i dup caz, sanc$ionarea unei apte rele%ante din punct de %edere deontologic se realizeaz numai n cadrul procedurii rspunderii disciplinare. Seciunea I Etapele proce urii r!spun erii isciplinare Art. #. $ (1) 0tapele procedurii rspunderii disciplinare sunt reglementate n prezenta sec$iune, potri%it ane%ei nr! & la prezentul cod. (2) *rocedura rspunderii disciplinare este constituit din #ase etape distincte #i succesi%e. (3) -oncilierea pr$ilor poate inter%eni n orice etap a procedurii rspunderii disciplinare, aceasta conducnd automat la suspendarea procedurii #i nc!iderea cazului. +o%ada concilierii pr$ilor se realizeaz potri%it unui formular special elaborat #i actualizat de ctre +epartamentul 'uridic #i de comunicare! Etapa I Art. %. $ (1) *lngerea, cererea, reclama$ia, sesizarea sau propunerea ormulat n baza -odului deontologic al pro esiei de psi!olog cu drept de liber practic sau a Legii nr. 213/2004, scris ori prin po#t electronic, pe care o persoan interesat, numit petent, o adreseaz orurilor de conducere ale -olegiului, poate constitui temei pentru demararea procedurii rspunderii disciplinare cu condi$ia completrii #i semnrii formularului de pl$ngere elaborat #i actualizat de ctre +epartamentul 'uridic #i de comunicare! (2) *lngerea redactat potri%it condi$iilor stipulate la alin. (1) se depune mpreun cu celelalte documente do%editoare, dup caz, la 4ecretariatul -omitetului director, care %a nregistra plngerea ormulat sintetic n "egistrul general de e%iden$ al -olegiului. (3) *lngere a%izeaz un singur psi!olog, r s poat i acceptate plngerile colecti%e. (4) +atele de identi icare ale petentului #i psi!ologului reclamat se nscriu n in entarul dosarului n mod obligatoriu.

Etapa a II&a Art. '. $ (1) +up nregistrarea plngerii, aceasta este analizat de ctre pre#edintele -olegiului, care n unc$ie de situa$ie #i op$iunea petentului, poate propune medierea con lictului sau concilierea pr$ilor. (2) 2n cazul imposibilit$ii organizrii unei #edin$e de mediere pro esional sau dup epuizarea acestei proceduri, r concilierea pr$ilor, pre#edintele -olegiului nainteaz plngerea mpreun cu documentele do%editoare pentru derularea n continuare a procedurii rspunderii disciplinare. (3) *re#edintele -olegiului poate propune pr$ilor #i alte orme sau modalit$i de stingere a con lictului ntre pr$i, dup caz, n condi$iile legii. (4) n cazul n care, dup analiza plngerii, se constat c aceasta este adresat n mod eronat sau nu ormeaz obiectul unei proceduri de rspundere pro esional, pre#edintele -olegiului poate solu$iona cererea epus! sau poate sa o (nainteze spre solu$ionare uneia sau mai multor comisii de specialitate. Etapa a III&a Art. ). 1 (1) +epartamentul 'uridic #i de comunicare analizeaz temeiul 'uridic al plngerii ormulate de ctre petent #i a%izeaz ncadrarea 'uridica a aptelor descrise n plngere. (2)3%izul 'uridic este obligatoriu pentru ncadrarea 'uridica a aptelor descrise n plngere, necesar n analiza ce urmeaz s ie e ectuata de ctre comisiile de specialitate #i -omisia de deontologie #i disciplin. (3) -oncluziile a%izului 'uridic se nscriu n mod obligatoriu n in entarul dosarului. Etapa a I*&a Art. +. $ (1) +up ob$inerea a%izului 'uridic, plngerea este analizata de ctre comisia/comisiile de specialitate, dup caz, n unc$ie de specialitatea/specialit$ile pro esionale n care a ost exercitata pro esia de psi!olog la data realizrii actelor pro esionale reclamate n plngerea epus! de ctre petent. (2) 3%izul emis de ctre comisia/comisiile de specialitate %izeaz gradul de %ino%$ie al psi!ologului reclamat n raport cu un act pro esional complet, e ectuat de ctre acesta, pentru constatarea unei e%entuale culpe pro esionale sau stabilirea ne%ino%$iei psi!ologului. (3) n raport cu +ispozi$iile art. 55 din lege, n cazul constatrii culpei pro esionale, comisia/comisiile de specialitate propune'propun -omisiei de deontologie #i disciplin aplicarea unei sanc$iuni disciplinare, potri%it +ispozi$iilor art. 54 alin. (1) din lege, dup caz. (4) -oncluziile a%izului emis de ctre comisia/comisiile de specialitate se nscriu n mod obligatoriu n in entarul dosarului. Etapa a *&a Art. ,. $ (1) dup parcurgerea etapelor anterioare, -omisia de deontologie #i disciplin analizeaz plngerea ormulat de ctre petent, mpreun cu celelalte a%ize emise #i stabile#te necesitatea nceperii'neinceperii cercetrii disciplinare, dup caz. (2) (enceperea cercetrii disciplinare atrage n mod automat suspendarea procedurii rspunderii disciplinare #i nc!iderea dosarului. (enceperea cercetrii disciplinare constituie un mi'loc de solu$ionare a plngerii, care se moti%eaz n mod obligatoriu. Art. -. & (1) n cazul nceperii cercetrii disciplinare, -omisia de deontologie #i disciplin con%oac de urgen$ *r$ile, petentul #i psi!ologul reclamat, separat, n prima sa #edin$ lucrati%. 4

(2) dup ascultarea celor dou pr$i, precum #i dup analizarea rspunsurilor date de ctre acestea la ntrebrile ormulate de ctre membrii -omisia de deontologie #i disciplin, a%nd n %edere a%izele #i propunerile de la dosar, comisia stabile#te dac psi!ologul reclamat este sau nu %ino%at de nclcarea -odului deontologic al pro esiei de psi!olog cu drept de liber practic sau a altei norme deontologice. (3) n raport cu gradul de %ino%$ie al psi!ologului reclamat #i cu gra%itatea aptei imputate, -omisia de deontologie #i disciplin poate !otri6 a) nesancionarea psi"ologului reclamat7 b) sancionarea psi"ologului reclamat potri it Dispoziiilor art! )* alin! +&, lit! a,-b,7 c) naintarea ctre -omitetul director al -olegiului a propunerii de sancionare a psi"ologului potri it Dispoziiilor art! )* alin! +&, lit! c,-d,. (4) -oncluziile !otrrii -omisiei de deontologie #i disciplin se nscrie n mod obligatoriu n in entarul dosarului, urmnd ca moti%a$ia #i detalierea acesteia sa ie nscrise n procesul %erbal al #edin$ei. (5) *erioada des #urrii procedurilor rspunderii disciplinare nu poate dep#i 45 de zile calendaristice, cu excep$ia naintrii ctre -omitetul director al -olegiului a propunerii de sancionare a psi"ologului potri it Dispoziiilor art! )* alin! +&, lit! c,-d,- fr a putea depi un termen suplimentar de &) zile calendaristice. Art. 1.. 1 (1) n cazul n care -omisia de deontologie #i disciplin consider necesar pentru lmurirea situa$iei, psi!ologul reclamat poate i obligat s prezinte metodele #i te!nicile de e%aluare #i asisten$a psi!ologic utilizate n spe$ dedus analizei disciplinare. (2) n cazuri excep$ionale, cnd lmurirea situa$iei nu se poate realiza dect printr&o analiz la ata locului, -omisia de deontologie #i disciplin poate aproba e ectuarea unei cercetri disciplinare pe teren, de ctre doi membri ai acesteia. (3) -ercetarea disciplinar pe teren se inalizeaz prin nc!eierea de ctre membrii comisiei a unui proces&%erbal de constatare, care %a i prezentat spre analiza -omisiei de deontologie #i disciplin. Art. 11. 1 (1) *r$ile au dreptul s participe la cercetarea disciplinar a cazului, acestea pot prezenta argumente #i probe n sus$inerea punctului lor de %edere pe toat perioada des #urrii procedurii rspunderii disciplinare. (2)*r$ile pot i asistate de ctre un aprtor, a%ocat sau consilier 'uridic, dup caz, r ca ace#tia s poat participa la analiza metodelor #i te!nicilor de e%aluare #i asisten$ psi!ologic, prezentate ca probe cu caracter con iden$ial. (3) n cazul n care dup solu$ionarea plngerii, *r$ile aduc argumente sau do%ezi noi n sus$inerea punctului lor de %edere, o nou solu$ie %a putea i dat numai dup ormularea unei noi plngeri. Etapa a *I&a Art. 1". 1 (1) n cazul n care -omisia de deontologie #i disciplin nainteaz plngerea -omitetului director al -olegiului pentru solu$ionare, toate a%izele, propunerile #i documentele de la dosar %or sta la dispozi$ia -omitetului director spre consultare #i analiz. (2) n prima #edin$ lucrati%, pe baza propunerii -omisiei de deontologie #i disciplin, -omitetul director al -olegiului %a analiza #i aproba prin %ot solu$ionarea dosarului, dup cum urmeaz6 a) nesancionarea psi"ologului reclamat7 b) sancionarea psi"ologului reclamat potri it Dispoziiilor art! )* alin! +&, lit! c,-d,. (3) n cazul unui mandat expres acordat de ctre -omitetul director al -olegiului ctre membrii care asigur conducerea operati%, ace#tia %or putea solu$iona plngerea ormulat n numele -omitetului director. (4) -on%ocarea membrilor care asigur conducerea operati% se realizeaz de ctre pre#edintele -olegiului. Seciunea a II&a 5

-ontesta$ia Art. 1#. & (1) 8otrrea -omisiei de deontologie #i disciplin pri%ind nesancionarea psi"ologului reclamat sau sancionarea psi"ologului reclamat potri it Dispoziiilor art! )* alin! +&, lit! a,-b, poate fi contestata de ctre pri pentru nerespectarea procedurilor rspunderii disciplinare! (2) 8otrrea nu poate i contestata sub aspectul calit$ii analizei realizate, -omisia de deontologie #i disciplin iind su%eran n ceea ce pri%e#te analiza #i competen$a acesteia. (3) 8otrrea -omitetului director al -olegiului pri%ind nesancionarea psi"ologului reclamat sau sancionarea psi"ologului reclamat potri it Dispoziiilor art! )* alin! +&, lit! c,-d, poate fi contestata de ctre pri pentru nerespectarea procedurilor rspunderii disciplinare! (4) 8otrrea nu poate i contestata sub aspectul calit$ii analizei realizate, -omitetul director iind su%eran n ceea ce pri%e#te analiza #i competen$a acestuia. (5) n cazul n care atribu$iile -omitetului director al -olegiului au ost trans erate prin mandat ctre membrii conducerii operati%e, !otrrile pronun$ate de ctre ace#tia pentru solu$ionarea plngerilor ormulate nu pot i contestate la -omitetul director al -olegiului. Art. 1%. 1 (1) -ontesta$ia ormulat de ctre pr$i cu pri%ire la nerespectarea procedurilor rspunderii disciplinare urmeaz o procedur distinct, potri%it ane%ei nr! . la prezentul cod #i se nregistreaz la secretariatul -omitetului director al -olegiului. (2) 0tapele procedurilor pre%zute la art. 59 din lege sunt urmtoarele6 a) Etapa I 1 nregistrarea contesta$iei pri%ind nclcarea procedurii rspunderii disciplinare la 4ecretariatul -omitetului director al -olegiului7 b, Etapa a II-a analiza #i emiterea rezolu$iei pre#edintelui -olegiului7 c) Etapa a III-a 1 analiza #i emiterea a%izului 'uridic7 d) Etapa a I/-a 1 analiza #i emiterea !otrrii de ctre -omitetul director sau -onsiliul -olegiului, dup caz7 e) Etapa a /-a 1 admiterea contesta$iei #i naintarea dosarului ce ace obiectul contesta$iei ctre -omisia de deontologie #i disciplin, pentru e ectuarea procedurii rspunderii disciplinare sau nceperea cercetrii disciplinare, dup caz. (3) 8otrrea aprobat de ctre -omitetul director sau -onsiliul -olegiului, dup caz, pentru solu$ionarea contesta$iei este de initi%. Seciunea a III&a Punerea (n aplicare a sanciunilor Art. 1'. 1 (1) 4anc$iunea administrati% pre%zut la art. 1: lit. b) din lege se aplic automat, prin e ectul direct al legii, r nicio alt ormalitate prealabila. (2)4anc$iunile aplicate n cadrul procedurilor rspunderii disciplinare pri%esc exercitarea drepturilor #i obliga$iilor pro esionale de ctre psi!ologi, acestea neputnd a ecta unc$ionarea ormelor de exercitare a pro esiei, n cazul n care ser%iciile psi!ologice sunt urnizate de ctre al$i psi!ologi. (3) 3plicarea sanc$iunilor disciplinare pre%zute la art! )* alin! +&, lit! c,-d, din lege pri%e#te dreptul de a pro esa n una sau mai multe specialit$i pro esionale, n unc$ie de culpa pro esional constatata. (4) -onstatarea strii de incompatibilitate pre%zute la art. 21 lit. a) #i c)din lege conduce la ncetarea dreptului de a pro esa n toate specialit$ile pro esionale. (5) -omunicarea sanc$iunilor disciplinare ctre anga'atori sau alte institu$ii interesate se realizeaz pentru atingerea scopului acestora.

Capitolul III Dispoziii /inale 0i tranzitorii 9

Art. 1). $ *rezentul cod se aplic de la data intrrii n %igoare, respecti%, de la data aprobrii de ctre -on%en$ia na$ional, cu excep$ia cazurilor n care se poate ace do%ada nendeplinirii condi$iilor pre%zute la art. 55 #i 59 din lege.