Sunteți pe pagina 1din 4

Regulamentul de desfsurare a concursului anul 2013-2014

Fiecare candidat achit o taxa de 20 RON pentru nscrierea la o etapa a concursului. Detaliile de nscriere se gsesc pe acest site, la rubrica " Detalii de nscriere". Candidaii care s-au nscris la concurs dar nu se pre int, nu pot cere returnarea taxei de nscriere. Fiecare etap a concursului se des!soar la data si la ora stabilit n !iecare centru de test. "ceste date #or !i a!i$ate pe site, la capitolul " Calendar concurs". %naintea des!surarii !iecrei etape, apare pe site progra&a de concurs pentru etapa respecti#. 'ri&ele ( etape sunt independente ntre ele, nu&ai etapa !inal necesit)nd participarea la cel putin una dintre cele curente. *ubiectele #or !i elaborate de o co&isie central, coordonat de pro!. +a#inia *a#u. %n iua concursului, testele se #or tri&ite prin internet, cu parol, ad&inistratorilor de test. Fiecare candidat pri&este subiectul tiprit si !oi de concurs pe care redactea soluiile. +ucrrile se secreti ea si se co&pletea !iecare pagin a !oilor de concurs cu nu&ele candidatului si restul datelor. Re ultatele !iecrei etape #or !i publicate pe acest site. Concurentii din clasele ,-- pot pri&i la cerere o copie xerox a lucr.rii dupa susinerea probei. Fiecare candidat are dreptul s depun o contestaie n cel &ult /- de ore de la anuntarea re ultatelor. "ceasta se poate depune on-line printr-o cerere scrisa pe adresa centrului de test. O co&isie #a ree#alua lucrrile $i, dac di!erena dintre nota de la ree#aluare $i nota iniial este &ai &are sau egal cu ,p, atunci se &odi!ic nota. %n ca contrar, se &entine nota iniial. 're&iile si distinciile o!erite de organi atori sunt anunate la rubrica "Premii". 0le#ii care participa la concurs, indi!erent de puncta1ul obtinut, #or participa $i la o extragere de Nu&ere Norocoase, al crei regula&ent de des!surare l gsiti pe site a!i$at la rubrica "Premii", pre entata &ai 1os. Observa ii legate de desfa!urarea eta"ei finale !i a "remierilor Co&isia de e#aluare a lucr.rilor de la etapa !inal. $i re er#. dreptul de a descali!ica lucr.rile identice. %n acelai sens, co&isia de e#aluare #a supune unui test de bara1 pe ele#ii cu lucr.ri ase&.natoare din acelai centru de test. %n ca ul n care #or a#ea re ultate slabe n ur&a testului, #or !i descali!icai, ur&)nd ca locul lor s. !ie ocupat de ur&.torii clasai. %n ca ul n care, la !a a !inal., doi ele#i obin acela$i puncta1, se acord. pre&iu celui care are su&a puncta1elor obinute la etapele curente, &ai &are. Dac. $i aceste su&e sunt egale, atunci se #or co&para puncta1ele pe etap., ncep)nd cu pri&a. Dac. $i aceste puncta1e sunt egale, #a obine pre&iu ele#ul care are #)rsta &ai &ic..

're&iile obinute la CONC2R*2+ N"34ON"+ 02C+4D se pot re#endica ntr 5 o perioad. de ti&p speci!icat. pe site. Dup. ce #a trece aceast. perioad., pre&iile nere#endicate se anulea .. Contestaiile depuse la oricare dintre etapele concursului se re ol#. prin recorectarea lucr.rii. Nu se dau detalii despre coninut, nu se scanea . sau !otocopia . lucrarea.

Premiile concursului #ta"ele curente $iecare eta" a concursului este inde"endent de celelalte !i are o "remiere se"arat% stabilit de cei care administrea& concursul n &ona n care va afla i' +a !iecare etap. toi concurenii care au puncta1e ntre 67p $i ,77p #or !i pre&iai, iar concurenii care obin puncta1e ntre 87p $i 86p #or pri&i &eniuni. 'entru !iecare clas. din !iecare centru de test pre&iile #or !i stabilite ast!el9 pri&ii /7: dintre cei cu puncta1e ntre 67p $i ,77p #or !i pre&iai cu pre&iul 4, ur&.torii (7: dintre cei cu puncta1e ntre 67p $i ,77p #or !i pre&iai cu pre&iul 44 $i ulti&ii ;7: dintre cei cu puncta1e ntre 67p $i ,77p #or !i pre&iai cu pre&iul 444. +a puncta1e egale n cadrul unei clase dintr-un centru de test se #or acorda pre&ii egale. "ceste pre&ii #or !i stabilite catre ad&inistratrul siteului, con!or& algorit&ului descris &ai sus $i #or !i a!i$ate pe site Premiile acordate "entru eta"ele curente sunt9

Premiul ( - Di"lom de merit Premiul (( - Di"lom de merit Premiul ((( - Di"lom de merit

0le#ilor din !iecare clas. de concurs, care obin puncta1ul ,77p li se #a acorda &edalie de aur, ele#ilor care obin puncta1ul 66p li se #a acorda &edalie de argint $i ele#ilor care obin puncta1ul 68p li #a se acorda &edalie de bron . Du" afi!area "e site a re&ultatelor fiecrei eta"e a concursului edi ia 2013-2014% va avea loc o tragere la sor i% n urma creia% vor fi ale!i elevii ca!tig)tori dintre cei trecu i n listele de "e site% care vor fi "remia i cu c*te 100 lei' De aceea% va trebui s verifica i e+isten a numelui vostru n lista cu re&ultate, du" fiecare eta" la care a i sustinut "roba% "entru a "utea "artici"a la tragerea la sor i' Regulamentul e+tragerii l gsi i afi!at "e acest site' Premiile "entru eta"ele curente se vor acorda tuturor elevilor de la clasele (-,((' #ta"a final) Premiile "entru eta"a final) se vor acorda numai elevilor de la clasele (--((('

Pentru clasele 1-. la eta"a final vor "artici"a acei candida i care se clasea&) n "rimii 1/0 din media aritmetic) a numerelor de "artici"ani "e fiecare clas) la eta"ele concursului din acel an !colar' 1stfel% dac) la clasa 1 au "artici"at 200 elevi la o eta") i 1100 elevi la alt) eta")% media aritmetic) va fi 1000 i la eta"a final) vor "artici"a 1/0 elevi' Dac) la clasa / au "artici"at 200 elevi la o eta")% 1000 la a doua eta") i 1100 elevi la alt) eta")% media aritmetic) va fi 1000 i la eta"a final) vor "artici"a 1/0 elevi' Partici"area lor este gratuit) !i vine ca o ras"lat) "entru re&ultatele valoroase ob inute' Pentru elevii care nu au "utut "artici"a la toate eta"ele sau care nu au nde"linit criteriile de mai sus% dar care doresc s) "artici"e la eta"a finala% vom "ermite "artici"area lor cu ac3itarea unei ta+e% n urm)toarele condi ii4

5) aib) un total de cel "u in 1.0" din "artici"area la doua eta"e !i s) ac3ite o ta+a de /0 lei'6 valabil "entru clasele 2-.78 5) aib) un re&ultat de cel "u in 20" din "artici"area la o eta"a !i s) ac3ite o ta+a de 100 lei'6 valabil "entru clasele 2-.78 5) aib) un re&ultat de cel "u in 2/" din "artici"area la o eta"a !i s) ac3ite o ta+a de /0 lei'6 valabil "entru clasa nt*i78

Premiile !i distinc iile oferite de organi&atori n urma eta"ei finale% sunt 4


Premiul (- di"lom) de merit % medalie de aur si suma de 1/00 lei Premiul (( - di"lom) de merit % medalie de argint si suma de 1000 lei Premiul ((( - di"lom) de merit % medalie de bron& si suma de /00 lei' 9entiuni - di"lom) de merit si suma de 100 lei '

1ceste "remii !i men iuni se ofer "entru fiecare an de studiu !i "entru fiecare "rofil% in*nd seama de ordinea descresctoare a "uncta:elor ob inute la eta"a final% n "ro"or ia de 1 la 100 de "artici"an i' 1stfel daca la o clasa "artici") la eta"a final) 2/0 de candida i% se vor acorda 10 distinc ii4cele 3 "remii !i ; men iuni% iar dac) la o clasa s-au calificat la eta"a finala 2/ de elevi se va acorda un singur "remiu !i nu vor fi men iuni' <oate "remiile s"eciale oferite de s"onsori se vor acorda n "lus fa a de cele "reva&ute mai sus' <oi participanii la etapa !inala #or pri&i diplo&. de &erit. Pentru a fi "remiat% la eta"a final) a concursului% candidatul va avea un "uncta: de cel "u in 40 de "uncte ' =n ca& contrar "remiile sau men iunile res"ective nu se vor acorda'

Regulamentul "entru atribuirea "remiilor "rin tragere la sor i stabilite "entru fiecare eta") a CO>C?R5?@?( >1<(O>1@ A#?C@(DA

Nu&ele ele#ilor participani la o etap. a concursului #or !i publicate pe site-ul concursului, ===.concurs-euclid.ro , n ordinea crescatoare a claselor, ast!el9 n cadrul !iecarei clase, n ordinea descresc.toare a puncta1elor obinute, apoi n ordine al!abetic.. Dup. a!i$area re ultatelor pe site, n ter&en de &axi& dou. s.pt.&)ni, ele#ii sunt rugai s. se&nale e e#entualele erori > lipsa din lista a!i$ata a unui ele# participant sau nu&ele scris gre$it, etc?. Dup. corectarea acestor erori, la dou. s.pt.&)ni dup. a!i$area re ultatelor, se #a alc.tui tabelul !inal cu ele#ii participani, adic. cel din care se #a !ace extragerea la sori."cesta #a !i !inali at cu o s.pt.&)n. nainte de data extragerii, ast!el ncat ele#ii s. aib. ti&p s. i$i #eri!ice codurile $i s. se&nale e e#entualele erori. Fiec.rui candidat i se #a atribui n tabelul !inal un cod, !or&at din c)te / grupe de c)te / ci!re cuprinse ntre 7, $i -6, ast!el ncat cele doua grupe s. nu coincid.. De exe&plu ,/,/ nu este posibil s. apar., dar 7,(; poate ap.rea.0i #or !i nu&erotai cresc.tor cu aceste coduri, pornind de la 7,7/ la -6-8. @or !i nu&erotai ast!el -6x-8A/(;/ de ele#i. Dac. nu&.rul participanilor la o etap. a concursului dep.seste /(;/, atunci pentru ur&.torii se ia nu&erotarea de la nceput. %n !elul acesta este posibil ca o sec#en., de exe&plu 7,7/ s. !ie atribuit. &ai &ultor ele#i. "ceast. nu&erotare #a !i a!i$at. pe site-ul concursului cu cel puin o s.pt.&)n. nainte de tragerea la sori. <ot atunci se #a anunta care dintre extragerile e!ectuate de +oteria National. la 1ocul "B din -6" este cea care #a decide c)$tig.torii concursului nostru. >4ntra n discuie nu&ai extrageri ulterioare ale +oteriei Naionale, nu cele la care de1a se cunosc re ultatele?C "st!el, s. presupune& c. dac. nu&erele ca$tig.toare la "B din -6" #or !i9 /, (/, /;, ,D, ,, (, cu pri&ele dou. nu&ere extrase, adic. / $i (/ !or&.& sec#ena 7/(/ $i toi ele#ii >indi!erent de clas.? care au atribuit. aceasta sec#en. #or !i pre&iai. "poi, cu ur&.toarele dou. nu&ere extrase, adic. /; $i ,D !or&.& sec#ena /;,D $i toi ele#ii care au atribuit. aceast. sec#en. #or !i pre&iai. "poi, cu ulti&ele dou. nu&ere extrase, adic. , $i (, !or&.& sec#ena 7,7( $i toi ele#ii care au atribuit. aceast. sec#en. #or !i pre&iai. Dac. nu exist. ele#i care au una dintre sec#enele pre&iate, atunci aceste pre&ii nu se #or acorda. 0le#ii care se #or gasi printre cei c)$tig.tori, sunt rugai s. co&plete e !or&ularul de re#endicare pre&iu >clicE aici?, n care s. dea datele personale necesare tri&iterii pre&iului. "cest regula&ent este #alabil pentru !iecare din cele ( etape ale Concursului National 0uclid, iar la etapa !inal. nu se pre&ia a prin tragere la sori.

S-ar putea să vă placă și