Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMA ANALITIC anul universitar 2011-2012

Denumirea disciplinei Titularul de disciplin

Practica de specilitate ( al!ri"icarea re#ultatel!r cercet$rii%


Prof.univ.dr. Hada Teodor, Conf. univ. dr. Socol Adela, Conf. univ. dr. Dnuleiu Dan Anul II Semestrul II Numr de credite 1

Cod

BAPF 2.2-3

Facultatea Date pri!ind pro"ramul de studii Ciclul de studii Domeniul Speciali$area Tipul disciplinei

&acultatea de 'tiin(e Master &inan(e ,$nci- asi.ur$ri /i pie(e "inanciare 0 O C!d Numr de ore-sptm.n Durata# 2 ani)* se+estre

Cate"oria %ormati! &F ' %undamental( S ' de specialitate( C ' complementar) Cate"oria de o*li"ati!itate &O ' o*li"atorie( Op ' op+ional( F ' %acultati!)

Discipline anterioare o*li"atorii 1.

Acti!it+i de ,n!+are Date pri!ind parcursul de studiu al disciplinei Acti!it+i didactice comune

C -

S -

/ -

P 0

Tota l 0 2 1 -

Nr. de spt. 11 11 1 14

Total oresemestru 21 22 1 122

Acti!it+i indi!iduale de ,n!+are ,n cursul semestrului Acti!it+i de ,n!+are ,n sesiunea de e3amene Total

O,I1CTI 1L1 2I0CIPLIN1I


Disciplina formeaz masteranzilor deprinderi i abiliti de a utiliza instrumentarul de cercetare i analiz. Cunotinele asimilate i abilitile dob ndite prin parcur!erea pro!ramei de practic vor oferi masteranzilor posibilitatea de identificare a problemelor economice reale, pe care s le rezolve apel nd la metode i instrumente de investi!are tiinifice.

R134LTAT1L1 5N 6RII
Competenele cognitive, tehnice sau profesionale i afectiv valorice realizate de disciplin" # Capacitatea de a cunoate i $nele!e fundamentele i importana cercetrii tiinifice. # Capacitatea de a identifica particularitile cercetrii tiinifice $n bnci, asi!urri i piee financiare # Capacitatea de a utiliza cele mai adecvate te%nici i proceduri de investi!are a fenomenelor economice # Capacitatea de a participa ca membrii $n ec%ipe de cercetare. # Capacitatea de a elabora, redacta i susine o lucrare cu caracter tiinific

CON6IN4T4L 2I0CIPLIN1I
Te+e cercetare +asteran#i &. Specificul auditului intern $n mediul bancar. Studiu de caz pentru o societate bancar '. Studiu de caz privind auditul statutar (auditul situaiilor financiare anuale) la nivelul unei societi bancare *. Studiu de caz privind adecvarea capitalului societilor bancare i analiza solvabilitii bancare

+. ,estiunea riscului de lic%iditate la banca .... -. Analiza dosarului de credit pentru societatile comerciale de ctre banca ....... .. /surarea riscului de rat a dob nzii. Te%nici de acoperire a riscului de rata a dobanzii la banca ....... 0. Analiza riscului operaional la banca ....... 1. /odele scorin! si aplicarea lor in analiza riscurilor bancare la banca ....... 2. Analiza indicatorilor de performan la banca ...... &3. 4mplicaiile crizei financiare asupra pieelor din America &&. 4mplicaiile crizei financiare asupra pieelor din Asia &'. 4mplicaiile crizei financiare asupra pieelor din 5uropa &*. 6iscul de ar. Aplicaii $n 6om nia 6iscul pe 7ursa de 8alori 7ucureti 6iscul pe pieele americane &+. Asi!urarea creditelor de e9port de ctre societatea de asi!urri ::::.. &-. Asi!urarea bunurilor !aranie a creditelor bancare &.. Asi!urrile de via, !aranie a creditelor bancare &0. Analiza indicatorilor de bonitate la firma ;. &1. Analiza performanei economice la firma ; &2. Analiza !estiunii activelor la firma ; '3. Analiza ec%ilibrului financiar la firma ; '&. /odele de !uvernan corporativ la societile multinaionale din 6om nia < studiu de caz la SC :..S6= ''. Practici de !uvernan corporativ austriece < studiul de caz :::.. '*. Studiu de caz privind sistemul de !uvernan corporativ la societile de asi!urare rom neti cotate la 7ursa de 8alori 7ucureti ::. '+. Studiu de caz privind nivelul !uvernanei corporative la :::: '-. Practici de !uvernan corporativ la SC. :SA '.. 4dentificarea particularitilor practicii de !uvernan corporativ la SC ::.SA '0. Studiu de caz" utilizarea metodei mediilor mobile $n estimarea tendinei unei serii cu component sezonier '1. Analiza cantitativ a pieelor financiare, analiza statistic a distribuiei ratei rentabilitilor '2. Studiu de caz" utilizarea modelelor de tip A64/A $n finane *3. 5laborarea unui model econometric pentru serii staionare. Studiu de caz" modelul de pia *&. /odelarea econometric prin modele de tip ,A6CH *'. Analiza privind valoarea la risc, studiu de caz pe modele econometrice de tip risc # valoare $n !estiunea portofoliilor **. 5lemente specifice privind circuitul informaional i documentar la societile de investiii financiare *+. Dimensiunea contabil a operaiunilor de intermediere $n tranzaciile cu instrumente financiare *-. 4nstrumentarea contabil a tranzaciilor cu instrumente financiare operate $n contul societilor de investiii financiare *.. >evoia de conver!en contabil internaional $n domeniul asi!urrilor *0. 5voluia cadrul normativ naional privind contabilitatea $n domeniul asi!urrilor *1. 4ntrumentri contabile privind constituirea i utilizarea rezervelor te%nice

M1TO21 21 PR12AR1
Prele!ere i curs interactiv, Dezbateri (pentru lucrrile aplicative)

Evaluare Forma de e!aluare %inal &E ' e3amen( C ' coloc!iu( VP ' !eri%icare pe parcurs) Sta*ilirea notei - nota o*+inut la %orma de e!aluare %inal %inale &ponderi - nota pentru acti!it+i aplicati!e atestate &proiecte( re%erate( lucrri practice) ,n procente) - nota la %orme de e!aluare continu &teste( lucrri de control) - alte %orme de e!aluare

1 70 8 20 8 -

,I,LIOGRA&IA

&. '. *. +. -. ..

0.
1. 2. &3. &&. &'.

,abriela An!%elac%e, Piaa de capital, 5ditura 5conomic, '33+ 7ucureti ,%eor!%e D. 7istriceanu , Asi!urri i reasi!urri $n 6om nia, 5ditura ?niversitar, 7ucureti, '33. 7adea =., Socol A., Dr!oi 8., Dri! 4, Managementul riscului bancar, 5ditura 5conomic, 7ucureti, '3&3. 7AS>@ C ,DA6DAC >.# Produse, costuri si performante bancare, 5ditura 5conomica, 7ucuresti, '333 7AS>@ C., DA6DAC >., A=@64C5= C. # /oned, credit, banci,5ditura Didactica si Peda!o!ica, 7ucuresti,'33* C@C64S, 8asileB CH46=5SA>, DanB Managementul bancar si analiza de risc in activitatea de creditare, 5d. ?niversitatii CAl.4. CuzaC, 4asi, '330 C@C64S, 8asileB CH46=5SA>, Dan, Tehnica operatiunilor bancare, 5d. ?niversitatii CAl.4. CuzaC, 4asi, '33. Constantinescu, D.A.(coord.), Tratat de asi!urri, 5ditura 5conomic, 7ucureti, '33+ Dnuleiu D.C., Asi!urri comerciale, 5ditura 6isoprint, CluD#>apoca, '330 Dnuleiu Dan Constantin, Dnuleiu Adina 5lena, Asi!urri i reasi!urri, 5ditura Aeternitas, Alba 4ulia, '3&3 ,avriletea /., Asi!urri !enerale, 5ditura Aundaiei pentru Studii 5uropene, CluD# >apoca, '332 DA>4=A >.,7565A A. # /ana!ement bancar, fundamente si orientari, 5ditura 5conomica, 7ucuresti, '333

&*. H@A>TA >4C@=A5 # 7ani, banci, 5ditura 5conomica, 7ucuresti, '33& &+. 4?,A 4?=4A, @peraiuni preliminare acordrii creditelor bancare, 5d. Aeternitas, Alba 4ulia, '33+ &-. 4?,A 4?=4A, Moned i credit. ndrumar. Caiet de lucrri practice, 5d. 6isoprint, CluD >apoca, '33&.. 4lie /i%ai, 4leana#Cos nzeana 8elicu, /ana!ementul riscului, 5ditura 5conomic, '331, 7ucureti &0. Cristian Pun, =aura Pun, 6iscurile de ar, 5ditura 5conomic, &222, 7ucureti &1. 4on Stancu, Ainane , 5ditura 5conomic, '33', 7ucureti &2. Cristian >icolae Stoina, 6isc i incertitudine $n investiii, 5ditura Teora, '331, 7ucureti. Mijloace de nvmnt i materiale didactice 8ideoproiector, =aptop, Copiator, Aormulare teste i c%estionare

Titulari de disciplin,
Prof.univ.dr. Hada Teodor, Conf. univ. dr. Socol Adela, Conf. univ. dr. Dnuleiu Dan