Sunteți pe pagina 1din 4

Consiliere i Orientare n Carier S1

Prezentare Instrument: Learning Style Inventory LSI Autori:Thomas Oakland, Joseph Glutting, Horton onnie Tradus !i adaptat "n #om$nia de: %rago! Ilies&u !i 'argareta %in&( Itemi: )* +, -tilitatea apli&(rii instrumentului "n mediul !&olar: a. Identi/i&area aptitudinilor deose0ite 1talentul t$n(rul musi&ian ale &(rui aptitudini sunt identi/i&ate !i &ulti2ate din timp 2a atinge mai u!or su&&esul !i satis/a&3ia "n a&est domeniu, de&$t ori&are alt muzi&ian &are nu tre&e prin pro&esul de 4identi/i&are5 a aptitudinilor.6 0. ompensarea &ara&teristi&ilor insu/i&ient stru&turate 1lu&rul "n e&hip( pre/erat de e7tra2erti3i, /le7i0ilitatea poate d(una unor &omportamente !&olare de&izia de a s&him0a, pentru a reu!i s( se adapteze.6 &. Auto&unoa!tere !i integrare so&ial( optim( 1 ce le place s fac? !i posi0ilitatea ini3ierii &onsilierii !&olare prin intermediul LSI &onsilierul poate sustrage in/orma3ii despre temperamental ele2ului.6 d. %ez2oltarea rela3iilor interpersonale 1"n3elegerea &omportamentului &olegului de &las(, p(rin3ii de asemenea pot "n3elege mai u!or de &e &opiii lor pot /a&e &u pre&(dere mai 0ine unele a&ti2it(3i !i de &e nu pot /a&e altele.6 e. Sta0ilirea stilurilor de "n2(3are 1organizat 2s, /le7i0il. &are du& la: /. Optimizarea pro&esului edu&a3ional 1reglarea stilului de predare "n /un&3ie de pro/ilul ele2ului, gruparea ele2ilor pe e&hipe, identi/i&area ele2ilor &u ne2oi spe&iale, "n3elegerea unor pro0leme &omportamentale, pre2enirea pro0lemelor legate de !&oal(.6 g. 87plorarea intereselor pre2o&a3ionale 12o&a3iile de2in posi0ili piloni "n 2iitoarea alegere a &arierei, LSI /a&e posi0il( &one7iunea dintre 2o&a3ie !i temperament.6

h. Studii !i &er&et(ri 1studii demogra/i&e date semni/i&ati2e despre popula3ia 3int( !i despre &ara&teristi&ile &omportamentale ale a&esteia, studii de e2aluare a programelor edu&a3ionale da&( popula3ia 3int( are &ara&teristi&ile pe &are le 4&ere5 programul implementat.6 9, Administrare !i s&orare Administrarea indi2idual( !i "n grup 1limita in/erioar( de 2$rst( : ; ani.6 %urata medie de apli&are: LSI este un &hestionar &are se apli&( su0ie&3ilor fr limit de timp, &eea &e "nseamn( &( /ie&are su0ie&t poate lu&ra "n propriul s(u ritm, administrarea LSI nu dureaz mai mult de 30 de minute6 Gestionarea situa3iilor spe&iale 1ele2ii &u ne2oi spe&iale au ne2oie de &onsultan3( ad<u2ant(: &itire sila0isit(, r(spunsuri date 2er0al, et&,.6 Asigurarea 2alidit(3ii r(spunsurilor &ole&tate : a&urate3e a rezultatelor, "n&redere6 onsemn, supra2eghere, mar&area "n&heierii6 S&orarea disponi0il( doar pentru &er&et(tori6 u toate a&estea,

=, Interpretarea rezultatelor LSI Principii ale interpretrii, LSI m(soar( pre/erin3ele ele2ilor pentru un num(r de opt stiluri /undamentale: e7tra2ert 2s, intro2ert, pra&ti& 2s, imaginati2, ra3ional 2s, emo3ional !i organizat 2s, /le7i0il, %e!i "n mare parte se pot pre/era pattern:uri din /ie&are stil, "n genere un indi2id dez2olt( mai mult una din &ele dou( op3iuni pentru /ie&are a7(, Scoruri standardizate, S&oruri T 0azate pe pre2alen3( 1plea&( de la s&orul >? s&oruri <oase, !i a<unge p$n( la s&orul @? sau &hiar mai mult "n &azul unor s&oruri e7treme.6 S&orurile T raportate la LSI, &are sunt &uprinse "ntre >? !i >A arat( o pre/erin3( u!oar( pentru un anumit stil, Bn a&est &az, &onsilierul &el &are apli&( in2entarul pe popula3ia 3int(, tre0uie s( ia "n &al&ul tendin3a de apropiere "ntre &ele dou( pun&te ale a7ei 7 C, 187,Interpretarea se 2a realiza at$t pri2ind spre pro/ilul e7tra2ert &$t !i spre &el intro2ert,. S&orurile &uprinse "ntre >> !i )A arat( pre/erin3e moderate, S&orurile "ntre )A !i @A sugereaz( prezen3a pre/erin3elor puterni&e,

S&orurile &are tre& de @A arat( prezen3a unor pre/erin3e /oarte puterni&e, u &$t s&orurile sunt mai mari &u at$t pre/erin3a ele2ului pentru un anumit stil e mai puterni&(,

8D8'PL-: Stil 87tra2ert Pra&ti& 8mo3ional Organizat Scor T >= >@ @? @> Intensitate a preferinei sla0( moderat( puterni&( /oarte puterni&(

Maria are preferin slab pentru stilul extravert, ceea ce nsea!n c uneori poate !anifesta preferine pentru introvert" #ac are preferin !oderat pentru si!ul practic, atunci Maria poate s !anifeste preferin $i pentru stilul i!aginativ, de$i practicul va do!ina" O03inerea de in/orma3ii de la alte persoane 1"n &azul reti&en3ei mani/estate de a dis&uta despre o anumit( pro0lem( a/i!at( prin LSI, se poate re&urge la dis&u3ii &u p(rin3ii. Trei modalit(3i de interpretare a LSI: a&&ent pe &ele ; stiluri a&&ent pe posi0ile &om0ina3ii de &$te dou( stiluri /undamentale a&&ent pe &om0ina3ii de &$te patru stiluri /undamentale ele ; stiluri /undamentale:

87emple de "ntre0(ri: $nd m( preg(tes& s( ple& de a&as( pentru &$te2a zile: A, Bmi /a& 0aga<ul pe /ug(, &hiar "nainte de a ple&a 1/le7i0il. E, Bmi /a& din timp liste &u &e 2reau s( iau &u mine 1organizat. $nd am de /(&ut temele sau un proie&t pentru !&oal(, de o0i&ei: A, Bn&ep mun&a doar &u pu3in "nainte s( /ie ne2oie de el 1/le7i0il.

E, Bl termin &u mult "nainte de momentul la &are e ne2oie 1organizat. Bmi pla&e s( lu&rez la: A, -n singur lu&ru odat( 1organizat. E, 'ai multe lu&ruri "n a&ela!i timp 1/le7i0il. #apoarte generate pe &al&ulator: Bn urma s&or(rii ele&troni&e este disponi0il un

raport des&ripti2 detaliat de 22 de pagini, disponi0il at$t "n lim0a rom$n( &$t !i "n lim0a englez(, #aportul o/er( un ta0el &u s&orurile &ara&teristi&e pentru ele2ul e2aluat la &ele patru s&ale 0ipolare ale &hestionarului 1s&orurile s&alelor LSI sunt reprezentate su0 /orma unor s&oruri T 0azate pe pre2alen3(.6 o se&3iune de FAnaliz a stilurilorG &are &on3ine re/erin3e generale !i des&rieiri ale &elor A stiluri &ara&tersiti&e pentru ele2ul e2aluat 187tra2ert:Intro2ert, Pra&ti&:Imaginati2, #a3ional:8mo3ional, Organizat:Hle7i0il.6 o se&3iune de FAnaliz a combina iei de stiluriG &e &on3ine o des&riere apro/undat( a tendin3elor !i &omportamentelor tipi&e pentru ele2ul e2aluat lu$nd "n &oonsiderare toate &ele patru pre/erin3e temperamentale ale sale !i o se&3iune F'odus operandiG &are &on3ine o scurt descriere a felului n care ele!ul a abordat c"estionarul, pre&um !i scorurile brute pentru scalele #S$, Pro/ilul LSI este "n a&ela!i timp un pro/il de dez2oltare, &are poate /i /olosit in identi/i&area aptitudinilor deose0ite, dez2oltarea rela3iilor interpersonale, e7plorarea intereselor 2o&a3ionale, sta0ilirea stilurilor de "n2(3are, studii si &er&etari, &on3in$nd sugestii de adaptare personal(