Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de nvmnt: Filiera: Teoretic Profilul: Uman Specializarea: Filologie Di ciplina: Fizic !

r" ore # ptmn: $ %la a: &' Profe or:

Avizat, Director

Avizat, (ef catedr

PLANIFICARE CALENDARISTIC AN COLAR: 2010/2011 Nr. crt. Unitatea de c n!in"t C #$eten!e %$eci&ice C n!in"t"ri
Te t iniial de evaluare, prezentarea manualului, elemente de protecia muncii n la)oratorul de fizic

Nr. re
$ $ . 0 $ . . .

S'$t'#( na
S* S$ S1,S. S7,S0,S, SS/,*8 S**<*$ S*1<*.

E)$eri#ent

O$tica *e #etric'

*"*+ *" ,+ *"-+ *".+ *"/+ *"0+ *"1

Principiile opticii geometrice 2efle3ia i refractia 4entile u)tiri" Si teme de lentile 5c6iul" &n trumente optice

5) ervarea refle3iei 9i refraciei luminii" Determinarea di tanei focale a unei lentile u)iri" =videnierea ineriei corpurilor

Princi$ii %i +e*i in #ecanica ne,t nian'

$"*+ $"$+ $"1+$".+ $"0+$",+$"-+$"/+$"*8+$"**+$"*$+ $"*1+$"*.+ $"*7+ $"*0+$"*,+$"*-+ $"*/+ $"$8

:i9care 9i repau " ;iteza 9i acceleraia :i9carea rectilinie uniform

Reca$it"+are %e#e%tria+'

2ecapitulare, =valuare eme trial Se#e%tr"+ II

S*7

Nr. crt.

Unitatea de c n!in"t
Princi$ii %i +e*i in #ecanica ne,t nian'

C #$eten!e %$eci&ice
$"*8+$"**+$"*$+$"*1+$"*.+ $"*7+ $"*0+$"*,+$"*-+ $"*/+ $"$8

C n!in"t"ri
:i9carea rectilinie uniform variat :i9carea circular uniform Principiile mecanicii ne>toniene Fora de frecare Fora ela tic Fora de ten iune" 4egea atraciei univer ale

Nr. re
$ $ 0 . . $ $ . .

S'$t'#( na
S*0 S*, S*-<$8 S$*<$$ S$1<$. S$7 S$0 S$,<$S$/<18 S1*<1$ S11 S1.

O-%. Determinarea coeficientului de frecare la alunecare Determinarea con tantei ela tice" Determinarea e3perimental a acceleraiei gravitaionale

Te re#e de /aria!ie 0i +e*i de c n%er/are 1n #ecanic'

1"*+ 1"$+ 1"1+ 1".

4ucrul mecanic" Putere mecanica Teorema variatiei energiei cinetice a punctului material =nergia potentiala gravitationala =nergia mecanica" 4egea con ervarii energiei mecanice

E+e#ente de %tatic'

."*+ ."$+ ."1

:omentul forei faa de un punct =c6ili)rul de tran laie 9i rotaie

. $ $

Studiul ec6ili)rului de tran laie Studiul ec6ili)rului de rotaie

2ecapitulare final

S17