Sunteți pe pagina 1din 2

Femeile care fac avort se imbolnavesc deseori de boli grele, nevindecabile, imbatranesc inainte de vreme, sufera mai ales

de nervi, nasc copii bolnavi si infirmi, nu se inteleg cu barbatii lor, au mustrare de constiinta pana la moarte, sau cel putin timp de zece ani, daca se pocaiesc si primesc canonul randuit de duhovnicii lor. Iar daca nu, le asteapta canonul cel vesnic in muncile iadului, de care sa ne fereasca pe toti Bunul nostru Mantuitor. (Par.Cleopa) ac! umnezeu a hot!r"t s! ne d!ruiasca un copil, s! fim convin#i c! $i va purta de gri%! #i $n continuare. ac! umnezeu a permis ca acolo unde #tiin&a nu poate s! e'plice $n ce fel apare sc"nteia vie&ii, celul! cu celul! formeaz! un nou om, $nc! din clipa concep&iei, s! fim siguri c! dac! $i dam acordul nostru, (l poate s! sus&in! #i s! ofere #ans! egal! noului n!scut indiferent de circumstan&ele pe care noi, cu mintea noastr! limitat! le putem vedea acum. )rebuie s! $n&elegem c! nu avem dreptul s! luam via&a unui copil indiferent dac! este n!scut sau $nc! este $n p"ntecele mamei sale. *mul este o fiin&a vie, este feti&! sau b!iat, chiar din momentul conceperii sale. Medicina ne spune asta, nu doar Biserica.

+f"ntul ,asile cel Mare avertizeaz!- .Cei care dau medicamente abortive, sunt uciga#i #i ei precum #i cele ce primesc otr!vuri ucigatoare de embrioni (pilule anticonceptionale). (canonul al /0lea). Cea mai mare bucurie a unei familii sunt copiii. +! fim gata s! ne %ertfim pentru a ne $nvrednici de aceasta bucurie. +! nu ne speriem de nici un obstacol, a#a cum Pururea Fecioara Maria, nu s0a speriat s! 1l nasc! pe M"ntuitorul nostru Iisus 2ristos $ntr0o pe#ter! s!r!c!cioas! #i f!r! nici un a%utor decat bra&ele b!tranului Iosif. *rice copil care se na#te este o reu#it! a vie&ii, o inten&ie divin! $mplinit!, o garan&ie de $ncredere #i optimism, este o ascensiune, o pace pentru con#tiin&e, un .3MI45. plin de emo&ie creatoare, pe care mama #i so&ul ei $l rostesc voin&ei lui umnezeu5 +! spunem #i noi 3 vie&ii, a#a cum mama noastr! a spus 3 atunci c"nd ne0a n!scut #i a#a cum umnezeu spune 3 rug!ciunilor noastre #i cererilor noastre de bine, trimit"nd harul +!u peste toat! lumea #i peste to&i oamenii din toate timpurile.
V invitm duminica de la ora 1500 n subsolul Catedralei Mitropolitane din Timioara la adunarea Oastei Domnului . Slvit s ie Domnul!

"vortul#crima timpului nostru


$Doamne% Tu m#ai alctuit n p&ntecele maicii mele.Te voi luda% c sunt o ptura aa de minunat$ '(salmul 1)*+ Ma%oritatea oamenilor nu #tiu ce se $nt"mpl! $n timpul unui avort. 4ici femeile care au avortat nu #tiu c! de fapt au omor"t un copil. (le .au auzit. c! de fapt p"n! $n luna a treia este doar un ghem de celule #i nu un om adev!rat. 4imic mai fals5 ,ia&a $ncepe $n momentul concep&iei. Mamelor5 up! / s!pt!m"ni c"nd se efectuez! avortul, copilul are de%a toate organele formate. +im&urile sunt prezenteei simt durerea #i avortul devine un m!cel. 6e bate inima dar apoi se opre#te c"nd va fi rupt $n buc!&i prin chiureta% sau prin aspira&ie. 4u v! l!sa&i $n#elate5 3vortul nu este solu&ia5 Infoma&i0v! serios asupra tuturor consecin&elor avortului #i sf!tui&i0v! cu femei care au mai f!cut avort. 4u v! l!sa&i cople#ite de situa&ie indiferent care ar fi aceasta. ac! umnezeu a pus sufletul $n copilul din p"ntecele vostru, (l v! poate scoate din valurile m!rii, oric$t de mare ar fi furtuna. )rebuie doar s! $i cere&i a%utorul, iar aceasta nu v! cost! nimic.

Cum se reali,ea, un avortMetoda avortului prin c.iureta/ (ste metoda cea mai des utilizat7 la noi $n &ar7. 6a $nceput se dilat7 colul uterin pentru ca medicul s7 poat7 p7trunde cu insrumentele necesare $n cavitatea uterin7. Cu a%utorul unui instrument care seam7n7 cu un cle#te, se e'trage copilul care astfel este rupt $n buc7&i. up7 ce se e'trag toate fragmentele copilului, cu a%utorul unei chiurete se scoate placenta. Pacienta pierde mult s"nge. +e controleaz7 dac7 copilul a fost scos $n totalitate prin ,reconstituirea. lui cu a%utorul fragmentelor e'trase. Cu toate acestea se a%unge frecvent la infec&ii, perfor7ri uterine, soldate uneori cu e'tragerea uterului sau chiar cu moartea femeii.

dec"t cea al unui aspirator. 6a $nceput sunt rupte picioarele #i m"inile, iar apoi coloana vertebral7, capul r7m"n"nd pe loc. 3cesta fiind prea mare pentru a fi aspirat, medicul $l va sf7r"ma cu a%utorul unui instrument, dup7 care va fi aspirat.

$8esturile. unui avort prin chiureta% Metoda avortului prin aspira0ie (ste o metod7 mai modern7 care a $nceput s7 fie practicat7 #i la noi $n &ar7. Prin colul uterin dilatat, medicul introduce $n cavitatea uterin7 un tub fle'ibil din plastic. +ub presiune, copilul este rupt $n buc7&i #i aspirat cu o for&7 de 9:0;: de ori mai mare

.Produsul. unui avort prin aspira&ie Metoda avortului cu .ormonul prosta1landine 3ceast7 metod7 nu este $nc7 folosit7 la noi $n &ar7 dar este folosit7 $n &7rile occidentale c"nd femeia nu0#i dore#te copilul. 3cest medicament este in%ectat direct $n musculatura uterului provocand contractii mai puternice decat cele naturale. Copilul va fi sfaramat si e'pulzat practic din uter, insa uneori supravie&uie#te c"teva ore dup7 aceast7 manevr7. "vort prin .isterotomie 'opera0ie ce,arian2+ 3ceast7 metod7 este de fapt o interven&ie chirugical7 prin intermediul c7reia este deschis uterul femeii #i se e'trage copilul care apoi este .aruncat.. 3proape to&i copiii supravie&uiesc acestei opera&ii, motiv pentru care ei vor fi

omor"&i prin in%ec&ii letale sau sunt pur #i simplu l7sa&i s7 moar7. (i mor astfel dup7 c"teva ore, dup7 un chin prelungit. "vortul cu medicamentul 34 5*6 'Mi epristone+ 3ceast7 substan&7 chimic7 este un antihormon care blocheaz7 Progesteronul, un hormon necesar sarcinii. 3cest hormon este administrat $n primele < s7pt7m"ni de sarcin7,. 3stfel, $ncet dar sigur, este distrus7 placent7 iar copilul se va sufoca. Prin aceast7 metod7 poate fi omor"t un copil $n varst7 de p"n7 la => de zile5 +"nger7rile care urmeaz7 sunt semnificative, ele sunt cu at"t mai mari cu c"t copilul este mai $n v"rst7 #i pot dura o s7pt7m"n7. 1n cazul $n care copilul tr7ie#te va fi omor"t cu o in%ec&ie. Prin avort se intelege uciderea pruncilor in pantece prin tot felul de mi%loace. eoarece fatul are suflet viu, creat de umnezeu chiar din clipa zamislirii, pentru aceea avortul este combatut de Biserica si de +fintii Parinti cu atata tarie, pentru ca se ucide viata, se pierde sufletul, atat al celui ucis, cat si al celui care savarseste uciderea si calca porunca lui umnezeu, care zice- .Cresteti si va inmultiti. (Facere 9, ?/). +e calca si porunca a ,0a din ecalog, care zice- .+a nu ucizi. ( Iesire ?:, 9;).(Par.Cleopa)