Sunteți pe pagina 1din 192
Coperta I: Capela Rastignrit din Biserica Sfintulul Mor- ‘mnt din Jerusalim, locul unde a fost infiptd (Crucea Mantutorului pe dealul Golgotei Vedere generald a lerusalimulst Coperta IV: Sfintul Mormint al Dommului Tiss, din lerue ‘salim, care trapul Sau a stat trei sil, din Vinerea Paimilor pana in Duminica hnvierit Descrierea CIP « Bibliotecii Nafionale a Romaniei ] ‘TRIFA,1OSIF mele Mantitorual: inscmniei din cals- torial lerusalim / pret Tosi Trifs Bd. a Sa -Sibin: Orstea Demnului, 2010 ISBN 978-973-710-190-7 201.37:291,35(569.4 lerusalim) 821.135.1.992 © Toate drepturile rezervate Eaituii «Oastea Domnului», Sibiu str. Ch. Darwin, nr. 11 ISBN 978.973-710-190-7 Preot Iosif Trifa Pe urmele Mantuitorului insemnri din calatoria la Ierusalim Editia a V-a Apare cu binecuvintarea IPS Sale Dr. Laurenyin Streza ‘Miropolitul Ardeabului Editura «Oastea Domnului» Sibiu, 2010 Parintele IOSIF TRIFA ~ Intemeietorul Oastei Domnului ~ (1888 - 1938) Cuvant inainte Ch facut cel dintai foclerinaj romanesc la Locurile Sfinte. Initiatorul gi conducatorul acestui pelerinaj a fost LP.S. Sa, Mitropolitul Ardealului, Dr. Nicolae Balan. Era gi acest pelerinaj unul din planurile ce le avea Inaltul Ierarh pentru clddirea gi zidirea sufleteascd a turmei sale cuvantatoare. (© sut& gaizeci de suflete am avut norocul si fericirea sd vedem Locurile Sfinte, pe unde a umblat ‘ia invajat Mantuitorul. Intre acestia am fost si eu, Subsemnatul. Am plans pe locul unde Si-a varsat ‘scumpul Sau Sange pentru mine gi iertarea mea. Am plans lingé Mormantul Lui, de unde au iesit invierea $i viata mea, Pentru mine gi viaja mea, aceasta Calatorie a fost o raspantie de hotar. Sub brafele Crucii ‘si Ming& lespedea Sfantului Mormant mi-am innoit fagiduinta si hot&rirea: si-1 slujesc Lui, s&-mi pun toatd viafa in slujba Lui, s& mi jertfesc pentru El si tucrul Lui. In slujba Lui am incercat s& pun si cAlatoria la Locurile Sfinte. Reintors dela lerusalim, m-am silt si spun si altora ce am viizut gi ce am simit pe acolo, ca prin aceasta s& atrag sufleteste gi pe altii pe urmele Lui gi pe calle Lui, er a aa See eso Sete ae Mo ee ees ee ER Pe aeuaees Sp Sy ee Sibiu, la 1 noiembrie 1928 Preot IOSIF TRIFA redactorul foii «Lumina Satelor+ Pregatirile si plecarea im!" Aceste dulci cuvinte 1 infiorat sufletul saptimani de zile, c&t au finut pregitirile plecarii. In sfargit, ziua mult dorita sosit. Tn ziua de 21 septembrie 1925 ne despartim de cei ee rman acasA. E 0 despartire duioasa. Plecdim intr-o cdlatorie lunga gi necunoscuta. Ins& viaja giinima noastra sunt cuprinse gi aprinse de dorul $i dorinta nebiruité de a vedea Locurile Sfinte. Acest dor sfant biruie fiorul fricii, biruie dragostea de copii, de casa, de viata chiar. ‘In dupa-amiaza zilei de 21 septembrie 1925, 0 parte din cAlatori la Locurile Sfinte plecdm cu trenul din gara Sibiu, spre lerusalim. ‘Avem gi un vagon special de clasa a Ill-a. O parte din cdrturari, impreund cu oameni din popor, ne suim in acest vagon. Pe ferestrele vagonului ¢ lipita inscripfia: «Rezervat pentru pelerinii la Terusalims. oat lumea se uita hung la noi. Prin toate garile, vagoniul nostru e obiect de priveliste. Toti ne fericese pentru drumul in care am plecat. Pe drum ins am Infeles c& foarte multi dintre cei inscrisi la pelerinaj ‘rimas acasa. Din 300 abia am plecat 160. Pe unii i-a ispititfrica de o cale aga de lunga, pe alti, pe cei mai multi, greutatile cu cAstigarea pagapoartelor. Putinii cati am ramas suntem cu adevarat ca cernuti prin sita tuturor ispitelor si greutatilor.