Sunteți pe pagina 1din 2

NAME FORM TEST PAPER

Traduceti in limba engleza: FAMILIE MamaTatanepot bunica rate bunici

A!TI"NI A #tiA citi A crede A placea A i tri#t #pala a cuno#te a #crie a munci a ur& a a%ea a #imti a in%ata a a#culta a %edea a m'nca a #e $uca a preda a #e uita a auzi a

(I)ERSE *+iozdan Saptamana Ianuarie !arte Floare ,apada "rec+e ca#a penar an pantaloni rumo# mancare bucatarie oc+i #tilou luna ploaie de#tept rece pui panto i #coala cald ericit creion duminica primul

Traduceri in limba romana

Fat-it+out T+an -rong S/eet# Sea#ide !+air

boring gla##e# +ere to u#e rom tomorro/ to die .e#terda. ill daug+ter t+ere i# to #a. /it+

Traduceti : -!ati ani ai0 -Eu am 1 ani0 -!e aci 0 -2ine -"nde mergi 0 -Eu merg la #coala