Sunteți pe pagina 1din 30

Ghid de proiectare

Sisteme UltraGas

Randament maxim utiliznd cazanele UltraGas

UltraGas Systems

1
1.1 1.2 1.3

Hoval UltraGas Un cazan n condensa!ie cu randament ridicat


Tehnologia de condensa!ie n detaliu Puncte forte UltraGas UltraGas utilizat mpreun" cu alte produse Hoval

5
5 6 7

2 3
3.1

Schem" de sistem P&I cazan simplu UltraGas Sistemul UltraGas exemplu de dimensionare
Descrierea obiectului #i a temei

8 9
9

4 5
5.1 5.2 5.3 5.4

Necesarul de ap" cald" menajer" Calculul boilerului


Necesarul maxim Necesarul mediu Dimensiunea boilerului Calulul puterii DHW (ap" cald" menajer")

9 10
10 10 10 10

6 7 8 9 10 11
11.1 11.2 11.3 11.4

Determinare aproximativ" a puterii de nc"lzire Calculul puterii de nc"lzire Dimensionarea puterii cazanului Alegerea cazanului Alegerea boilerului Hoval CombiVal ER Calculul de debit volumic
Boilerul (HT) Circuitul de nc"lzire la temperatur" nalt" (NT) Circuitul de nc"lzire la temperatur" joas" Debitul volumic maxim prin cazan

11 11 11 12 12 13
13 13 13 13

12 13
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5

Boiler ap" cald" determinarea diametrului de conduct" necesar Calculul pierderilor de presiune: cazan boiler ap" cald"
Pierderi de presiune UltraGas (125) Calculul sumei pierderilor de presiune n conducte Pierderi de presiune Schimb"torul de c"ldur" intern al boilerului Suma pierderilor de c"ldur" cazan boiler BIRAL MX 13 pompa

14 15
15 15 16 17 17 3

UltraGas Systems

14
14.1 14.2

Module de comunica!ie
Modul BMS 0 -10 V MOD bus TTT/ZM TopTronicT

18
18 19

15
15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6

Vasul de expansiune
Protec!ie instala!ie individual" Protec!ie instala!ie total" Calcularea vasului de expansiune Calcularea coe#cientului de dilata!ie termic" Volumul de expansiune Alegerea vasului de expansiune

20
20 20 20 20 20 20

16 17
17.1 17.2 17.3

Co"ul Alte componente hidraulice recomandate pentru UltraGas


UltraGas Cazan dublu UltraGas Trei cazane n cascad" UltraGas CompactGas

20 21
21 22 23

18
18.1 18.2 18.3 18.4

Calitatea apei desalinizare


Tabel pentru desalinizare Pasul 1 Conductivitatea apei de umplere Pasul 2 Duritatea apei de umplere Pasul 3 Volumul instala!iei

24
24 24 25 25

19

Protec!ie anticoroziv#

25

UltraGas Systems

1 Hoval UltraGas Un cazan n condensa!ie cu randament ridicat

1 2

Efectul de auto-cur"!are care asigur" depuneri minime men!innd schimb"torul de c"ldur" curat este asigurat numai la cazanele verticale n care condensul se poate scurge rapid f"r" a ntmpina obstacole n schimb"toarele de c"ldur" amplasate vertical. Testele de func!ionare pe termen lung au ar"tat faptul c" materialul utilizat este decisiv. Conductele compozite din aluminiu $i o!el inoxidabil utilizate la construc!ia schimb"toarelor de c"ldur" s-au dovedit a # solu!ia ideal". Propriet"!ile sale #zice, mai presus de toate conductivitatea termic" ridicat", permit construc!ia de schimb"toare de c"ldur" compacte $i asigur" stabilitatea termic", rezisten!a mpotriva coroziunii $i o durat" de via!" foarte lung". Chiar $i dup" 10 ani de utilizare, conductele compozite din aluminiu-o!el inoxidabil nu prezint" niciun fel de urm" de coroziune sau abraziune. Nu a putut # identi#cat" nici uzura microstructurii a suprafe!ei lamelelor din interiorul schimb"torului de c"ldur".

3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1

Tehnologia de condensa!ie n detaliu

Principiul condensa!iei (exploatarea suplimentar" a c"lduri latente) reprezint" baza pentru cazanele n condensa!ie $i nseamn" c" gazele arse din interiorul cazanului sunt r"cite pn" la punctul n care apare condensa!ia vaporilor de ap" genera!i n cadrul procesului de ardere. C"ldura recuperat" din evaporare este transferat" agentului termic. Principiul este bine cunoscut $i este utilizat n industria sistemelor de nc"lzire de mul!i ani. Totu$i, modul exact de func!ionare, designul $i materialele necesare pentru a ob!ine un randament maxim $i cea mai lung" durat" de via!" utiliznd aceast" metod" nu sunt definite clar. Experien!a acumulat" a eviden!iat faptul c", condensul con!ine substan!e chimice corozive care au cauzat probleme. S-au implementat cu succes sisteme de neutralizare pentru protec!ia mediului. ns" pentru protec!ia componentelor care alc"tuiesc canalul de gaze arse din interiorul cazanului (n special schimb"torul de c"ldur") $i pentru a asigura cea mai lung" durat" de via!" posibil" pentru acestea apar o serie de provoc"ri n ceea ce prive$te proiectarea.

12
Schimb#tor de c#ldur# - vechi Schimb#tor de c#ldur# nou de 10 ani Compara!ie ntre un schimb"tor de c"ldur" montat ntr-un cazan n condensa!ie pe gaz Hoval UltraGas produs n 2002 $i un schimb"tor de c"ldur" nou, ambele fabricate din conductele compozite din aluminiu-o!el inoxidabil patentate %aluFer%. Propriet"!ile sale excelenete de absorb!ie $i transfer de c"ldur" se datoreaz" pe de o parte conductivit"!ii aluminiului care este de 10 ori mai ridicat" dect cea a o!elului inoxidabil $i pe de alt" parte suprafe!ei mari asigurate de c"tre lamele $i datorit" microstructurii suprafe!ei acestora. Chiar $i dup" 10 ani de utilizare, lamelele de aluminiu $i micro-structura acestora este intact".

13 14 15 16 17 18 19

UltraGas Systems

1.2

Puncte forte UltraGas

cazanului pe gaze drept sistem auxiliar. Cazanul Hoval UltraGas a fost proiectat pentru urmtoarele aplicaii: Spitale (calitatea apei calde menajere este foarte important!) Hoteluri de 3, 4 !i 5 stele (cu necesar de ap! cald! menajer! mare diminea"a #i seara) "coli (cea mai bun! ap! pentru copii no#tri) Centre sportive (dup! sport, $ec!ruia i place s! fac! un du# lung sau s! se relaxeze n Jacuzzi) Universiti (numai cea mai bun! ap! pentru genera"ia tn!r!) Complexe comerciale (inclusiv Mall-uri de cump!r!turi, apartamente, spa"ii de birouri, centre sportive) Fabrici (necesar ridicat pentru du#uri la sfr#itul schimbului de lucru) Apartamente < 10 apartamente (necesar mare de ap! cald! menajer! curat! #i proasp!t! pentru persoanele care locuiesc acolo) Suplimentar fa"! de cele de mai sus s-a "inut cont #i de $lozo$a noastr! %best cost of ownership%, ceea ce nseamn! cel mai bun raport calitate pre" pentru utilizatorul $nal. Pentru aceasta s-a "inut cont de urm!toarele aspecte:

1
Gama de cazane Hoval UltraGas este divizat! n multe modele

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

care ncep de la 15 kilowa"i #i ajung pn! la 2000 kilowa"i. Datorit! celei mai moderne tehnologii Hoval, aceste cazane utilizeaz! energie curat! ob"inut! din gaze naturale cu e$cien"! maxim! pentru ca dvs. s! v! bucura"i de costuri de exploatare surprinz!tor de mici iar mediul s! bene$cieze de emisii foarte mici. Ecien energetic optim datorit tehnologiei de condensaie: Hoval UltraGas ob"ine o e$cien"! energetic! sporit! datorit! tehnologiei moderne de func"ionare a cazanului n condensa"ie. Aceasta nseamn!: reducerea consumului, costuri de exploatare sc!zute #i mai pu"ine substan"e nocive. Tehnologie de ardere curat: Cu ajutorul arz!torului cu modula"ie integrat, cazanul Hoval UltraGas #i adapteaz! automat #i continu puterea pentru a acoperi necesarul de c!ldur! cu precizie. Aceasta mbun!t!"e#te arderea, reduce emisiile de CO2 #i asigur! o utilizare superioar! a energiei. Volum de ap mare pentru ecien economic mbuntit: Volumul mare de ap! din cazan asigur! timpi de func"ionare excelen"i #i reducerea num!rului de porniri consumatoare de energie ale arz!torului. Rezisten"a hidraulic! redus! permite instalarea unei pompe mici de recirculare, e$cient! energetic. Clever: Retururi separate pentru temperatur nalt !i joas:

Costuri de proiectare Costuri de achiziie

1. Proiectare 2. Achizi"ie 3. Produs 4. Administra"ie 5. Instalare 6. Integrarea sistemului 7. Punerea n func"iune

12 13 14 15 16 17

Apa din circuitele de nc!lzire de temperatur! nalt! #i temperatur! joas! utilizeaz! retururi separate. Astfel se creaz! condi"ii ideale n partea inferioar! a cazanului pentru a ob"ine cea mai e$cient! condensa"ie a gazelor arse. Silenios, mai silenios, Hoval UltraGas: Cazanul Hoval UltraGas poate $ utilizat n nc!peri izolate $ind astfel foarte silen"ios. Combina"ia de ventilatoare cu tura"ie variabil! mpreun! cu sistemul de izola"ie fonic! so$sticat asigur! emisii acustice minime transformnd cazanul puternic ntr-unul care func"ioneaz! %n #oapt!%. Costuri de service Costuri de salubrizare Costuri de exploatare Costuri de instalare

8 .Exploatare 9. Mediu 10. ntre"inere 11. Service 12. Salubrizare

Specialist n combinare:

18 19

Controllerul cu microprocesor integrat Hoval TopTronicT permite utilizarea perfect! a cazanului Hoval UltraGas n combina"ie cu un sistem solar. Fiind echipat cu func"iile cheie corespunz!toare, controlerul are capacitatea s! nregistreze func"ionarea dinamic! a sistemului solar #i s! controleze lin #i n mod continuu func"ionarea

UltraGas Systems

Hoval este cunoscut drept un furnizor cu tehnologie de vrf la nivel mondial n ceea ce prive!te sistemele inovative !i simple pentru nc"lzire !i ventila#ie cu o valoare adougat" pentru client mare m"surabil" economic !i ecologic.

1 2 3 4 5

Inovativ sisteme-simple cu valoare ad"ugat" m"surabil"

6 7 8 9

1. Proiectant: Simplu de proiectat (ofer! informa"ii rapid de calitate #i cantitatea solicitat!) 2. Instalator: Simplu de achizi"ionat (o comand!, un furnizor) 3. Propietar: Costurile nu trebuie neap!rat s! $e reduse (materiale #i manoper! de nalt! calitate, e$cien"! ridicat!, produse elve"iene) 4. Instalator: Costuri de administrare (responsabil one stop shop) 5. Instalator: Costuri de instalare (principiu P&I incluznd toate informa"iile #i furnizarea de componente pentru un sistem perfect func"ional) 6. Instalator: Integrare de sistem (Tehnologia de control #i a sistemelor Hoval este compatibil! cu toate cerin"ele cl!dirilor, de ex. BMS, lead lag, etc.) 7. Instalator: Costuri de punere n func"iune (o punere n func"iune rapid! este posibil! pentru c! toate componentele se potrivesc de la bun nceput, sunt veri$cate de c!tre inginerii Hoval #i tehnicienii Hoval) 8. Propietar: Costuri de exploatare (e$cien"! ridicat!, produsele proiectate cu aten"ie sporit! la conservarea energiei #i a mediului duc la costuri de exploatare mici. Produsele ieftine nu sunt ntotdeuna ieftine dac! se "ine cont de func"ionarea pe termen lung.) 9. Propietar: Costurile de mediu (toate produsele noastre corespund ultimelor reglement!ri n domeniu #i sunt chiar mai bune)

10. Propietar: Costuri de ntre"inere (produsele sunt proiectate cu aten"ie sporit! pentru o ntre"inere simpl! genernd astfel costuri mai mici de ntre"inere) 11. Propietar: Costuri de service (produsele proiectate pentru calitate necesit! de obicei mai pu"in service pe durata de func"ionare) 12. Propietar: Costuri de salubrizare (Construc"ia #i materialele utilizate permit o salubrizare economic!)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

iar n $nal, n spatele tuturor ve"i g!si familia Hoval, prieteno#i, profesionali, orienta"i spre solu"ie, entuzia#ti #i responsabili pentru energie #i mediu.

1.3

UltraGas combinate cu alte produse Hoval

Pute"i combina un cazan Hoval UltraGas cu alte echipamente Hoval precum: pompe de c!ldur! Hoval boilere Hoval boiler Hoval Modul-plus module solare Hoval sta"ii de apartament Hoval pompe Hoval valve de control, securitate, indicatoare de presiune, etc. selec"ionate #i compatibile Hoval. #i cu cazane Hoval pe combustibil lichid, gaz sau biomas!.

19

18

17

16

15

14

13

12

10

11

UltraGas Systems

2 Schem! de sistem P&I cazan simplu Ultra-

AF

1
TopTronic T
VF1

HT
VF2 VF 2

NT
B1

RS-T RS-T

WW

T
MK1

T
MK2

YK1 M

YK2 M

Dies ist ein unerlaubter Weg! Gehen Sie einen Schritt zurck oder SLP lschen Sie dieses Shape! UltraGas Sie haben die Mglichkeit ein neues Shape zu HT nehmen!!! HT hovhovalh NT hovalhova NT alhovalho

SF

SLP

Dies ist ein unerlaubter Weg! Gehen Sie einen Schritt zurck oder lschen Sie dieses Shape! Sie haben die Mglichkeit ein neues Shape zu nehmen!!! hovhovalhoval hovalhovalhova lhovalhovalhov alhovalhovalho valhovalhovalh ovalhovalhoval hovalhovalhova lhovalhovalhov alhovalhovalho valhovalhovalh ovalhovalhoval h

KW

Hydr.

Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque: + Leg._LB010

Datum Name 21.01.10 . . Version 2.8 Datei: BCRT050.vsd

BCRT050.VSD
1/3

Achtung ! Fr die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden! Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan! Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato! Attention! Pour la ralisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schma dtaill!

UltraGas Systems

3 Sistem UltraGas exemplu de dimensionare


3.1 Descrierea obiectului !i a temei
Tipul cl"dirii Anul construc#iei
1982 (partea veche a cldirii) 2002 (partea nou a cldirii)

1 2

Num"rul de apartamente
20

Fiecare [m2]
30

Suprafa#" total" nc"lzit" m2


600

Sistem de distribu#ie a c"ldurii


radiatoare

3 4

ncpere rezidenial

10 Total 30

30

300 Total 900 [m2]

nclzire prin pardoseal

5 6 7

Sarcina este de a proiecta toate componentele (cazanul, pompele !i boilerul) din schema P & I de pe pagina 11.

4 Necesarul de ap" cald" menajer" (tabel)


Pentru a putea calcula puterea cazanului pentru nc"lzirea apei calde menajer" !i pentru a dimensiona boilerul este necesar" cunoa!terea necesarului de ap" cald" menajer". n cazul n care nu sunt speci#cate consumurile maxime de ap" cald" pot # utilizate pentru calculele ulterioare valorile de mai jos. Se recomand" ca aceste valori s" #e acceptate de c"tre biroul de arhitectur". Se vor solicita ntotdeuna detalii referitoare la necesarul maxim de ap" cald"$ Necesar de ap" cald" menajer" [l/h]
Instalare Litri per or"; 60C
Spital Hotel (> 100 camere) !i sal de conferine "coal Centru sportiv Restaurant Universitate Birouri Fabric

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Chiuvet" privat"
10 5 15 15

Du! *

Baie

Slop Sink
50 50 100

Chiuvet" buc"t"rie
80 80

Pantry Sink

chiuvet" de laborator

factor de nc"rcare
0,70 0,50

70 50

60 50

5 5 5 5 5 5

20 15 25 20 10 20

180 220

40 40 100 100 100

80 80 140 80 40 80 120 40 40 40

0,80 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00

17 18 19

220

40 40

120

50

* Atunci cnd un du! !i o baie sunt combinate ntr-un singur spaiu este su#cient s se utilizeze un singur necesar !i numrul total de spaii.

UltraGas Systems

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Calculul boilerului
Se va considera exemplul nostru, a slii de conferine Determina i!num"rul!de!arm"turi!necesare!pentru!aplica ie! #i!calcula i!necesarul!maxim!de!ap"!cald"!pentru!aceste! arm"turi.

5.1

Necesarul maxim

= Num!rul de arm!turi x litri de ap! pe or! pe arm!tur!


Instala"ie - Sal! de conferin"e
Chiuvet privat Chiuvete publice Bi / duuri combinate* Chivete de splare

Cantitate
30 buci 6 buci 30 buci 5 buci

Consum pe #ecare obiect conform tabelului


5 l/h 15 l/h 50 l/h 50 l/h Necesarul maxim Sal de conferine, factor de ncrcare = = =

Total
150 l/h 90 l/h 1500 l/h 250 l/h

* Atunci cnd un du i o baie sunt combinate ntr-un singur spaiu este su!cient s se utilizeze un singur necesar i numrul total de spaii.

1990 l/h 0,50

5.2

Necesarul mediu

11
=!!Necesarul!maxim!!*!!factorul!de!nc"rcare!!=!!1990![l/h]!!*!!0.5!!=!!995![l/h]

12
5.3 Dimensiunea boilerului

13 14 15 16 17 18 19

=!!Necesar!mediu!!*!!1!or"!!=!!995![l/h]!!*!!1[h]!!=!!995![l]! !5.4

Calculul capacit!"ii DHW


Q!!=!!m!!*!!c!!*!!$t

Q!! putere![kW] m! necesarul!mediu![kg/h]! (1!litru!de!ap"!=!1!kg) kWh C!! puterea!caloric"!speci% !c"!a!apei!! [0.00016! kg!*!k !] t1! temperatura! int"!DHW! [60C] t2! temperatura!apei!reci! [10C] !t ! t1!-!t2!! Kelvin,![K]

Q = 995

kWh kg 0.00116 50 K = 57.71 kW " 58 kW kg * K * h *

10

UltraGas Systems

6 Calculul puterii de nc!lzire aproximative (tabel)


n cazul n care nu este cunoscut! cu exactitate puterea necesar! pentru nc!lzire, pute"i consulta tabelul de mai jos pentru o aproximare grosier! a puterii de nc!lzire. Se recomand! ca aceste valori s! #e acceptate de c!tre biroul de arhitectur!. Solicita"i ntotdeuna calculul exact al puterii de nc!lzire$
Cl!dire (Anul construciei)
nainte de 1977 1977* 1982* 1995* 2002 x Cldiri cu consum mic de energie Cldiri cu consum foarte mic de energie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Putere de nc!lzire speci"c! (Valori estimate pe baza standardelor germane, vezi mai jos)
! 165 W/m2 ! 100 W/m2 ! 80 W/m2 ! 50 W/m
2

! 40 W/m2 ! 33 W/m2 ! 22 W/m2

* Reglementarea pentru izolaie termic (Directiva pentru izolaie termic) x Reglementarea pentru economisirea energiei (EnEV; directiva pentru economisirea energiei)

7 Calculul puterii de nc!lzire


Puterea de nc!lzire [ W ] = Puterea speci#c! de nc!lzire Anul Anul construc#iei
1982 2002 Radiatoare (Partea veche a cldirii) Panouri de pardoseal (Partea mai nou a cldirii) (HT) Circuit de temperatur nalt 80/60 (NT) circuit de temperatur joas 40/30 600 m2 300 m2

W m2

2 * Suprafa"a total! nc!lzit! [ m ]

12
Putere de nc!lzire speci"c! conf. tabel
! 80 W/m2 ! 40 W/m2

Sistem de distribu#ie a c!ldurii

Tur/retur [C]

Suprafa#! nc!lzit! total [m2]

Putere de nc!lzire

13
48 kW 12 kW Total 60 [kW]

14 15 16 17

8 Dimensionarea puterii cazanului


Puterea cazanului [ kW ] = (HT) sarcina termic [ kW ] + (NT) sarcina termic [ kW ] + sarcina DHW

18 19

Puterea cazanului = 48 [ kW ] + 12 [ kW ] + 58 [ kW ] = 118 kW

11

UltraGas Systems

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9 Alegerea cazanului
Pentru aceast! aplica"ie alegem un cazan n condensa"ie UltraGas (125). Puterea nominal! de ie#ire a acestui cazan cu modula"ie atunci cnd utiliz!m o temperatur! a turului/ returului de 80/60 este ntre 25 kW pn! la 113 kW.

10 Alegerea boilerului Hoval CombiVal ER


Am calculat un $necesar mediu$ de 995 litri pe or!. Aceasta nseamn! c! dorim s! avem ntotdeuna nmagazinat n rezervorul boilerului volumul de ap! cald! menajer! necesar pentru o or!. Deja am selectat dimensiunea boilerului. Aceasta a fost 995 litri. Prin urmare alegem un boiler de tipul Hoval CombiVal ER 1000. Acest boiler are un volum de 1000 litri #i un schimb!tor de c!ldur! integrat cu conducte netede montat n partea inferioar!.

Tabelul indic! c! pentru o temperatur! de 80C, boilerul CombiVal ER 1000 ofer! urm!toarele date. Cu ajutorul unei pompe Biral de tipul MX13 cu un debit primar de 3 m pe or! la o temperatur! a turului constant! de 80C, s-ar putea ob"ine 1460 litri de ap! cald! menajer! pe or! la 60 C. 12

Pentru c! avem un necesar de ap! cald! menajer! de numai 995 [l/h] n loc de 1460 [l/h], trebuie s! calcul!m debitul turului #i apoi rezisten"a de curgere la acest debit prin schimb!torul de c!ldur! intern.

UltraGas Systems

11 Calculul de debit volumic


m Debit volumic Q Putere C Putere caloric! speci"c! a apei t1 Temperatur! tur t2 Temperatur! retur t t1 - t2 m = Q c * $t [0.00116 [l/h] [kW]
kWh kg * k ]

1 2
m = 12 kW 0,00116 kWh * 10K kg K
*

= 1034

l h

= 1.034

m h

3 4

m cazan max = m boiler + m HT circuit + m NT circuit m3 m3 m3 m3 = 2.5 + 2.069 + 1.034 = 5.6 h h h h

[C] [C] [K, Kelvin] m cazan max

5 6 7 8

11.1

Boiler

Presupunere: Temperatura returului 60C Q t1 t2 t Putere ie#ire pe partea de ap! cald! menajer! [58 kW] Temperatura turului [80C] Temperatura returului [60C] t1 - t2 [20 K]

9 10

m =

58 kW kWh 0,00116 kg 20K *k *

= 2500

l h

= 2.5

m h

11 12 13 14 15

11.2 (HT) Circuitul de nc!lzire de temperatur! nalt!


Q t1 t2 t HT putere Temperatura turului Temperatura returului t1 - t2 [48kW] [80C] [60C] [20 K]

m =

48 kW 0,00116 kWh * 20K


kg * K

= 2069

l h

= 2.0695

m3 h

16 17 18 19

11.3 (NT) Circuitul de nc!lzire de temperatur! joas!


Q NT putere t1 Temperatura turului t2 Temperatura returului t t1 - t2 [12 kW] [40C] [30C] [10 K]

13

UltraGas Systems

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12 Boiler determinarea diametrului de conduct! necesar

Diametrul exact al conductei este pu!in mai mare dect DN 32. Din acest motiv am ales conduct" DN 40. Viteza de curgere este 0.57 (m/s). Pierderea de presiune pe conducta dreapt" este 100 Pa/m = 1mbar/m

14

UltraGas Systems

13 Calculul pierderilor de presiune: cazan boiler


Pierderea total! de presiune se determin! prin nsumarea tuturor pierderilor de presiune. Acestea sunt: Pierderea de presiune la curgerea prin cazan * Pierderile de presiune din conducte, care cuprind: pierderile de presiune n conductele drepte pierderile de presiune n puncte individuale rezisten"a din conducte Pierderea de presiune din schimb!torul de c!ldur! intern din CombiVal ER1000
* Conductele turului i returului de la cazan la distribuitorul pentru nclzire (header) sunt foarte scurte. Aici pot neglijate pierderile de presiune pe conducte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P!=!Pierderi!de!presiune!( p)!n!conducte!drepte! Rezisten"a conductelor este calculat! de obicei cu ajutorul unui program de proiectare. Aceast! procedur! este indispensabil! pentru sisteme hidraulice complexe. p Pierderi de presiune cauzate frec!rii n sec"iuni de conducte drepte [mbar] R Gradient de presiune [mbar/m] L Lungimea conductei [m] R Determinat pe baza diagramei: DN 40 cu pierdere de presiune de 1 [mbar/m] L Presupunere: Lungime conducte 20 m #p = R * L mbar m

13.1

Pierderi de presiune UltraGas (125)

#p = 1.0

x 20[m] = 20 [mbar]

Arm"turi

Debitul volumic general calculat de 5.6 m/h cauzeaz! o pierdere de presiune de circa 2.5 mbar. Robinet direct Valve n unghi

13 14 15
Piesa T Cot 90

13.2

Calculul pierderilr de presiune n conducte

Total pierdere de presiune p Pierdere de presiune n conducte drepte Z Pierdere de presiune n puncte de rezisten"! individuale (coturi, ndoituri, etc.) R Gradient de presiune [mbar/m] L Lungimea conductei [m] P = #p + Z [mbar]

16 17 18 19

#p = R * L Valv! dreapt! Valva anti-retur 15

UltraGas Systems

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Pierderi de presiune (Z) cauzate de puncte individuale de rezisten pe conducte Suplimentar fa!" de pierderile de presiune cauzate de frecare, pierderile de presiune pot # cauzate $i de forma valvelor din re!eaua de conducte. De exemplu valvele anti-retur, valvele n unghi, coturi sau alte bran$amente. Pierderile de presiune n punctele de rezisten!" individuale din conducte depind de dimensiunea componentelor, instala!ie $i de viteza de curgere $i densitatea mediului care curge prin acestea. Designul $i dimensiunea sunt caracterizate de c"tre coe#cientul de rezisten!" % (zeta). Acestea sunt valori determinate n urma testelor.

Urm"toarele puncte de rezisten!" individuale sunt utilizate drept exemple pentru calcul:

Num!r
Cot 90 Valv dreapt Valv anti-retur 6 2 1

valoare #
0,5 5,0 4,0 $# Total

$#
3,0 10,0 4,0 17,0

" v

1000(kg3m ) 0.57(m3s)

(ap") (din gra#cul pierderilor de presiune)

Z = 17.0 * ! valori pentru calculul pierderii de presiune n puncte de rezisten individuale


Punct de rezisten"! individual
Robinet drept Robinet n unghi drept Cot 90 Cot piesa Y Piesa T Bran!ament T

1000 m9 * 0.57 s 2

kg

m 2

= 27,6 mbar " 28 mbar

valoare #
0,2 2 0,5 0,5 1,5 0,5 1

Pierdere de presiune total P n conducte

P = &p + Z

P = 20 [mbar] + 28 [mbar] = 48 [mbar]

Dimensiune nominal! DN
Valv dreapt Valv cu cot Valv anti-retur Valva de control

10 15
10 3,5 5 2

20 25
7 3 4 1,5

32 40
5 2,5 4 1,2

50 >50
4 2 3,5 1

13.3

Pierderi de presiune n schimb!torul de c!ldur! din interiorul boilerului

Sursa: Albers, Dommel, Montaldo-Ventsam Central heating and ventilation installation

Calcularea pierderii de presiune (Z) n puncte de rezisten individuale Z " v Pierderi de presiune cauzate de puncte de rezisten!" individuale [mbar] Densitatea mediului n [kg3m ] Viteza de curgere [m3s]

Z= /% *

' * v2 200

[mbar] = /% *

' * v2 2

[Pa]

Rezisten!a de

9 2.5 m * 8 = 50 mbar h

16

UltraGas Systems

13.4

Suma pierderilor de c!ldur! cazan boiler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punct de func"ionare pomp!

Pierderea total! de presiune se ob"ine prin nsumarea tuturor pierderilor de presiune. Acestea sunt: Pierderile de presiune la curgere prin cazan 2.5 [mbar] = 0.03 [MWC] Pierdere de presiune general! P 48.00 [mbar] = 0.49 [MWC] n conducte Pierderea de presiune din 50.00 [mbar] = 0.51 [MWC] schimb!torul de c!ldur! intern Pierderile de presiune generale:100.50 [mbar] = 1.03 [MWC]

13.5

BIRAL MX 13 cap de pompare r!mas

11 12 13 14

Pierdere de presiune general!

15 16 17

Dac! dori"i ca sistemul s! func"ioneze exact n punctul de func"ionare a pompei (2500 litri/or!), debitul volumic trebuie ajustat la # 42 litri pe minut utiliznd $urubul valvei de control pentru debit. n instala"iile hidraulice Hoval %nale, nu utiliz!m nicio valv! de control a debitului. Aceasta nseamn! c! n func"ie de pierderile de presiune, pompa $i va ajusta singur! punctul de func"ionare.

Pierderea de presiune total! este = 1.03 MWC. Aceasta nseamn! c! restul de capacitate de pompare de 1.87 MWC r!mne rezerv! pentru pierderile de presiune suplimentare neluate n calcul (de exemplu valve de control a debitului suplimentare sau coturi, etc.).

18 19

17

UltraGas Systems

1 2

14 Module de comunica!ie
14.1 Modul BMS 0-10 V

3 4 5 6 7 8 9

Prin intermediul modulului BMS-module 0-10V se poate realiza o comunica!ie unidirec!ional" ntre sistemul de management al cl"dirii (BMS) #i controllerul Hoval tip TopTronicT. Acest modul BMS module 0 -10 V transform" o valoare a tensiunii (transmis" de c"tre BMS) ntr-o temperatur". TopTronicT controleaz" acuma temperatura dorit" prin intermediul cazanului, respectiv a sistemului de cazane conectate n cascad" Exemplu: De exemplu: 4.35 vol!i conduc la o temperatur" !int" de 50 C.

Control extern al temperaturii cu 0 10 V (V in 1)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 1 V ... 1.0 10 V ...

valoare setat 0 11.5 C 115 C

18

UltraGas Systems

14.2

MOD bus TTT/ZM TopTronicT


sistemul de management al cl!dirii (BMS) $i controllerul pentru nc!lzire TopTronicT $i sistemul de nc!lzire Hoval. Pentru "ecare cascad! este necesar un modul MOD-bus. O cascad! este format! din 5 controllere tip TopTronicT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(Module pentru conectarea la un sistem de management a cldirii) Sistemul de nc!lzire Hoval poate " integrat n tehnologia de control a cl!dirii sub forma unui element. Interfa#a MOD-bus este utilizat! drept interfa#! de comunica#ie bidirec#ional! $i serve$te drept translator ntre

15 Vasul de expansiune
15.1 Protec!ie instala!ie individual" 15.2 Protec!ia ntregii instala!ii

16 17 18 19

n cazul n care conductele de pe tur $i retur pot " ntrerupte de c!tre diferite componente (valve, etc.), "ecare parte a instala#iei care se separ! trebuie s! "e echipat! cu un singur vas de expansiune%

Un singur vas de expansiune pentru ntreaga instala#ie Trebuie s! v! asigura#i c! turul $i returul nu pot " blocate.

19

UltraGas Systems

15.3

Calcularea vasului de expansiune

5.6

Alegerea vasului de expansiune


n"l#imea instala#iei: 12 m = 1.2 bar

1 2 3
15.4
Pentru a simpli!ca exemplul am decis s" utiliz"m un sistem de protec#ie a instala#iei cu un singur vas de expansiune pentru ntreaga instala#ie. Presupunere:

Minim pre - presiune [bar] = nlimea instalaiei [bar] + 0.3[bar]

4 5 6 7 8 9 10
T [C]
f

Calcularea coeficientului de dilata!ie termic" (f)


Minim pre-presiune [bar] = 1.2 [bar] + 0.3[bar] = 1.5 bar Tv + Tr [C] 2

T =

Tabel de selec!ie pentru Re"ex


cu valv de securitate 3 bar capacitate VN a recipientului gol

exprimat n litri la o presiune de:

T Tv Tr f

temperatur" medie [C] 80C - temperatura de curgere 60C - temperatura returului coe!cientul de dilata#ie termic" (80 + 60) C T = 2 = 70C

Tip

0.5 bar 0.8 bar 1.0 bar 1.2 bar 1.5 bar 1.8 bar 2,1 bar

18/6 25/6 35/6

L L L L L

10 14 20 25 42

9 12 17 22 36

7 10 14 18 30

6 8 12 15 26

4 6 8 11 18

2 3 5 7 11

1,5 2 2,5 3 4

f % 0.023

50/6 80/6

30
0,004

40
0,008

60
0,017

80
0,029

100
0,043

100/6 140/6 200/6

L L L L L

61 79 119 142 165

54 70 106 126 146

44 57 86 103 119

37 48 73 87 101

27 35 53 63

17 22 33 39

4,5 5 6 7,5 9

Calcularea factorului de abatere (X)

250/6 300/6 > 150 kW


1,5

11 12 13 14 15 16 17 18 19

73 (VN) 45

Puterea cazanului
Factor abatere

<= 30 kW
3

30 kW - 150 kW
2

400/6 500/6

L L L L L

210 269 324 420 525 2m

187 239 288 373 467 5m

151 194 234 302 380 7m

128 164 198 257 321 9m

93 (VN) 58 119 144 186 233 12 m 74 90 116 145 15 m

11 14 18 22 28 18 m

Puterea calculat" a cazanului este de 125 kW. Din acest motiv factorul de abatere trebuie s" !e 2.0

600/6 800/6 1000/6

15.5

Volumul de expansiune (VN)

max, posibil n"l#imea

* n"l#imea instala#iei = centrul vasului de expensiune pn" la cel mai nalt punct din sistemul de nc"lzire / solar

VN = 1.1 * Va * f * X [litri]

Selection: Vas de expansiune, tip Re&ex N 400/6

VN Va

f X

volumul de expansiune volumul de ap" din instala#ie: cazan, radiatoare, panou de pardoseal" incl. conducte, estimat la = 206 + 624 + 1000 = 1830 litri coe!cientul de dilata#ie termic" factorul de abatere

16 Co#ul
Pentru proiectarea co'ului pentru proiectul dvs. v" rug"m s" contacta#i consultan#ii no'tri tehnici. Ne face pl"cere s" v" oferim ajutorul nostru n aceast" privin#".

VN [Litri] = 1.1 * 1830 * 0.023 * 2.0 = 92.59 % 93.0 [Litri]

20

UltraGas Systems

17 Alte componente hidraulice recomandate pentru UltraGas

17.1 UltraGas - cazan dublu

AF

1
TopTronic T
VF1 B1 VF 2 B1 VF2 VF3 B1 VF4 B1

TopTronic T

WW

T
MK1

T
MK2

T
MK2 3

T
MK4

Y10.1

Y10.2

P
M5. 1 M 5.2

P
SVLF

YK1 M

YK2 M

YK2 YK3 M

YK4 M

Dies ist ein unerlaubter Weg! Gehen Sie einen Schritt zurck oder lschen Sie dieses Shape! Sie UltraGas haben die Mglichkeit ein neues Shape zu nehmen!!! hovhovalh hovalhova alhovalho

Dies ist ein unerlaubter Weg! Gehen Sie einen Schritt zurck oder lschen Sie dieses Shape! Sie UltraGas haben die Mglichkeit ein neues Shape zu nehmen!!! hovhovalh hovalhova alhovalho

SF

SLP

Dies ist ein unerlaubter Weg! Gehen Sie einen Schritt zurck oder lschen Sie dieses Shape! Sie haben die Mglichkeit ein neues Shape zu nehmen!!! hovhovalhoval hovalhovalhova lhovalhovalhov alhovalhovalho valhovalhovalh ovalhovalhoval hovalhovalhova lhovalhovalhov alhovalhovalho valhovalhovalh ovalhovalhoval h

KW

zeichnung /Notation /

SVLF

M5.1

Y10.1

M5.2

Y10.2

Bezeichnung /Notation / Denominazione /Dsignation Klemme /Terminal / Morsetti /Bornes

SVLF Adr.10-VE1

M5.1 FA1

Y10.1 Adr.10-VA1

M5.2 FA2

Y10.2 Adr.20-VA1

>

Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque: + Leg. LB010

BCTT030.VSD (KBB010)
1/1

+ siehe Kesselfolgeschaltungen-System KBB010 + look cascade-system KBB010 + vedi cascata-sistema KBB010 + voir cascade-systme KBB010
Achtung ! Fr die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden! Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan! Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato! Attention! Pour la ralisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schma dtaill!

Datum Name 09.08.06 . . Version Datei: BCTT030.vsd

21

19

18

17

16

15

14

13

12

10

11

19

18

17

16

15

14

13

12

10

11

22

UltraGas Systems

17.2 UltraGas Trei cazane n cascad!

TopTronic T

0-10V Modul

TopTronic T

0-10V Modul

TopTronic T

0-10V Modul

Y10.1

Y10.2

Y10.3

Dies ist ein unerlaubter Weg! Gehen Sie einen Schritt zurck oder lschen Sie dieses Shape! Sie UltraGas haben die Mglichkeit ein 1 neues Shape zu nehmen!!! hovhovalh hovalhova alhovalho

Dies ist ein unerlaubter Weg! Gehen Sie einen Schritt zurck oder lschen Sie dieses Shape! Sie UltraGas haben die Mglichkeit ein 2 neues Shape zu nehmen!!! hovhovalh hovalhova alhovalho

Dies ist ein unerlaubter Weg! Gehen Sie einen Schritt zurck oder lschen Sie dieses Shape! Sie UltraGas haben die Mglichkeit 3 - 5 ein neues Shape zu nehmen!!! hovhovalh hovalhova alhovalho

M5.1

M5.2

M5.3

>

Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque: + Leg. LK010

KBC030.VSD
1/7

! Fr die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden! Achtung Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan! Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato! Attention! Pour la ralisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schma dtaill!

Datum Name 22.01.10 . . Version 2.8 Datei: KBC030.vsd

UltraGas Systems

17.3 UltraGas CompactGas

0-10V Modul

TopTronic T

0-10V Modul

TopTronic T

TopTronic T

Y10.1

Y10.2

P
SVLF

Dies ist ein unerlaubter Weg! Gehen Sie einen Schritt zurck oder lschen Sie dieses Shape! UltraGas Sie haben die M g l i1000 chkeit ein neues Shape zu n e h m e n ! ! ! hovhovalh hovalhova alhovalho

Dies ist ein unerlaubter Weg! Gehen Sie einen Schritt zurck oder lschen Sie dieses Shape! UltraGas Sie haben die M g l i1000 chkeit ein neues Shape zu n e h m e n ! ! ! hovhovalh hovalhova alhovalho

Dies ist ein unerlaubter Weg! Gehen Sie einen Schritt zurck oder lschen Sie dieses Shape! Sie haben die M glichkeit ein CompactGas neues Shape zu n e h 1000 m e n ! ! ! hovhovalhovalhova lhovalhovalhovalho valhovalhovalhoval hovalhovalhovalho valhovalhova valhoval hovalhova
RLF3

M5.1

M5.2

KKP3 YKR 3

Bezeichnung /Notation / Denominazione /Dsignation Klemme /Terminal / Morsetti /Bornes

SVLF Adr.10-VE1

M5.1 FA1

Y10.1 Adr.10-VA1

M5.2 FA2

Y10.2 Adr.20-VA1

KKP3-5 Adr.30-50 VA1

YKR3-5 Adr.30-50 YK1

RLF3-5 Adr.30-50 VF1

> Hotel Jochberg Tirol


1/8

Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque: Firma Ortner

Datum Name 17.03.09 . . Version Datei: JochbergTirol.vsd

Achtung ! Fr die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden! Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan! Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato! Attention! Pour la ralisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schma dtaill!

23

19

18

17

16

15

14

13

12

10

11

UltraGas Systems

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 Calitatea apei desalinizare


Pentru a decide dac! apa cu care se umple instala"ia trebuie desalinizat! sau nu, trebuie s! cunoa#tem urm!toarele date: Puterea instala"iei de nc!lzire Volumul de ap! din instala"ie Duritatea total! a apei de umplere Conductivitatea apei de umplere Cu ajutorul acestor date #i a maxim nc! trei pa#i, putem decide dac! este necesar! sau nu desalinizarea apei din instala"ie n exemplul nostru: Puterea de nc!lzire: Volumul apei din instala"ie: Apa de umplere duritate total!: conductivitate:

18.2

Pasul 1 Conductivitatea apei de umplere

Trebuie s! veri%c!m conductivitatea apei de umplere. n exemplul nostru avem o valoare de 520 $S/cm. Trebuie s! veri%c!m intersec"ia din interiorul puterii instalate a cazanului. n cazul nostru puterea cazanului este de 125 kW care se refer! la linia 50 pn! la 200 kW. Intersec"ia ofer! rezultatul desalinizare sau analiz! a apei. Acum avem la alegere s! efectu!m o desalinizare f!r! s! veri%c!m calitatea apei - sau s! veri%c!m dac! desalinizarea este sau nu obligatorie. Volumul maxim de umplere conform VDI 2035
Grade de duritate a apei fH dH eH
< 1,0 < 0,56 < 0,71 < 5,0 < 2,8 < 3,6 < 10 < 5,6 < 7,1 < 15 < 8,4 < 10,7 < 20 < 11,2 < 14,2 < 25 < 14 < 17,8

1 x 125 kW 1830 litri 11 dH 520 $S/cm

(Informaiile referitoare la apa de umplere le putei obine de la furnizorul de ap) Observa!ie: Dac! ave"i instalate mai multe cazane cu puteri diferite, trebuie ntotdeuna s! lucra"i cu cazanul cu cea mai mic! putere.

Puterea cazanului
Nu este necesar! desalinizarea

50 pn! la 200 kW 200 pn! la 600 kW

<= 20 l/kW <= 50 l/kW Desalinizare sau analiz! a apei

18.1

Tabel de desalinizare
Grade de duritate a apei fH dH eH
< 1,0 < 0,56 < 0,71 < 5,0 < 2,8 < 3,6 < 10 < 5,6 < 7,1 < 15 < 8,4 < 10,7 < 20 < 11,2 < 14,2 < 25 < 14 < 17,8

peste 600 kW

<= 20 l/kW <= 50 l/kW

Vericai dac avei mai mult de 20 litri de ap per kW putere de nclzire, dac da, desalinizarea este necesar Vericai dac avei mai mult de 50 litri de ap per kW putere de nclzire, dac da, desalinizarea este necesar

Puterea cazanului
Nu este necesar! desalinizarea

fH Grade franuze!ti de duritate a apei dH grade germane de duritate a apei eH grade engleze!ti de duritate a apei
<= 20 l/kW <= 50 l/kW Desalinizare sau analiz! a apei

50 pn! la 200 kW 200 pn! la 600 kW peste 600 kW

<= 20 l/kW

Vericai dac avei mai mult de 20 litri de ap per kW putere de nclzire, dac da, desalinizarea este necesar Vericai dac avei mai mult de 50 litri de ap per kW putere de nclzire, dac da, desalinizarea este necesar

n exemplul nostru dorim s! veri%c!m dac! este obligatorie desalinizarea. Aceasta poate % veri%cat! cu ajutorul valorii grade de duritate . Aceast! valoare este rezultatul analizei de ap! necesare n acest moment. V-om proceda la aceasta n pasul 2.

18 19

<= 50 l/kW

fH grade franuze!ti de duritate a apei dH grade germane de duritate a apei eH grade engleze!ti de duritate a apei

24

UltraGas Systems

18.3

Pasul 2 Duritatea apei de umplere

19 Protec!ie anticoroziv"
Instalarea $i punerea n func#iune profesionale precum $i satisfacerea parametriilor de func#ionare necesari sunt obligatorii drept m!sur! de protec#ie anticoroziv!. De regul! nu este necesar! o protec#ie anticoroziv! suplimentar! precum ad!ugarea de inhibatori de coroziune. Se va recurge la tratarea apei cu chimicale numai atunci cnd s-au epuizat toate celelalte m!suri

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acuma trebuie s! veri"c!m duritatea apei de umplere. n exemplul nostru avem pentru apa de umplere o duritate de 11 dH (grade germane de duritate a apei). Primul punct de plecare este tabelul n care este marcat! duritatea dH. Apoi g!si#i coloana din rndul cu duritatea apei speci"cat! de11dH "ts. n cazul nostru este < 11.2 dH Acuma va trebui s! c!ut!m n interior intersec#ia cu puterea instalat! a cazanului. n cazul nostru puterea cazanului este de 125 kW care se refer! la linia 50 pn! la 200 kW. Intersec#ia ne ofer! rezultatul <= 20 l/kW. V! rug!m s! proceda#i cu pasul 3.

Volumul maxim de umplere conform VDI 2035 Grade de duritate a apei


fH dH eH Puterea cazanului
Nu este necesar" desalinizarea < 1,0 < 0,56 < 0,71 < 5,0 < 2,8 < 3,6 < 10 < 5,6 < 7,1 < 15 < 8,4 < 10,7 < 20 < 11,2 < 14,2 < 25 < 14 < 17,8

50 pn" la 200 kW 200 pn" la 600 kW peste 600 kW

<= 20 l/kW <= 50 l/kW Desalinizare sau analiz" a apei

10 11

<= 20 l/kW <= 50 l/kW

Vericai dac avei mai mult de 20 litri de ap per kW putere de nclzire, dac da, desalinizarea este necesar Vericai dac avei mai mult de 50 litri de ap per kW putere de nclzire, dac da, desalinizarea este necesar

12 13 14

fH grade franuze!ti de duritate a apei dH grade germane de duritate a apei eH grade engleze!ti de duritate a apei

18.4

Pasul 3 Volumul instala!iei

15 16 17 18

Pentru a ob#ine rezultatul "nal trebuie comparat volumul instala#iei cu puterea cazanului. Desalinizarea este necesar! n cazul n care aceast! valoare este mai mare dect 20 litri per kW. Volumul instala#iei [litri] Calcul: 1830 Litri 125 kW = 14.64 litri kW <= 20 litri kW ==> Nu este necesar desalinizarea > 20 litri kW ==> Desalinizare obligatorie

19

25

UltraGas Systems

26

UltraGas Systems

27

UltraGas Systems

28

UltraGas Systems

29

UltraGas Systems

Disclaimer Chiar dac Hoval face tot posibilul pentru a asigura acurtateea datelor din acest document, nu poate tras la rspundere pentru informaiile coninute.

Tehnologie de nclzire Hoval


n calitatea de furnizor neutru din punct de vedere al sursei de energie cu o gam complet de produse, Hoval i ajut clieni s aleag soluii de sistem inovative pentru o gam larg de surse de energie, precum pompele de cldur, biomas, energie solar, gaz, combustibil lichid i nclzire centralizat. Serviciile se ntind de la uniti rezideniale private pn la proiecte industriale mari.

Vential!ie reziden!ial Hoval


Comfort crescut i utilizare mai e!cient a energiei de la case private pn la hale industriale: sistemul nostru controlat de ventilaie rezidenial ofer aer proaspt i curat pentru spaiul de locuit i spaiul de lucru. Sistemul nostru inovativ pentru un climat sntos al ncperii utilizeaz sisteme de recuperare a cldurii i umiditii, n timp ce protejeaz resursele energetice i ofer un mediu mai sntos.

Sisteme de climatizare pentru interior Hoval


Furnizarea de aer proaspt, eliminarea aerului uzat, nclzirea, rcirea, !ltrarea i distribuia aerului, recuperarea cldurii sau a frigului indiferent de sarcin, sistemele de interior Hoval ofer soluii croite pe nevoile proprii cu costuri de proiectare i instalare sczute.

Responsabilitate pentru energie "i mediu.


Brandul Hoval este cunoscut la nivel internaional drept unul dintre furnizorii de top pentru soluii de climatizare interioar. Peste 66 de ani de experien ne-au oferit capacitile i motivaia necesar pentru dezvoltarea continu de soluii excepionale i echipamente superioare tehnic. Att maximizarea e!cienei energetice i protecia mediului reprezint angajamentele i scopul nostru. Hoval a devenit renumit drept expert n oferirea soluiilor de nclzire i ventilaie inteligent, soluii care sunt exportate n peste 50 de ri la nivel mondial.

Partenerul dvs.

Hoval Aktiengesellschaft Austrasse 70, FL- 9490 Vaduz Principality of Liechtenstein (Swiss customs territory) Phone +423 3992 400 Fax +423 3992 618 E-Mail: info@hoval.com www.hoval.com

08 / 2012

S-ar putea să vă placă și