Sunteți pe pagina 1din 10

http://www.wall-street.ro/catalog/d/36/Agentii-de-publicitate/1/a.title/0/1/Bucuresti.

html PUBLICITATE

AGENTII DE PUBLICITATE DIN BUCURESTI

43 SEPTEMBRIE CONCEPT SRL


Calea Gri itei 1!"#
Bucuresti o$$ice%traiesteper$ect.ro http://www.traiesteper$ect.ro

0"1"""1&6& 031&16'1!&
Domenii:

(ublicitate ) Agentii de publicitate

Descrierea companiei

agentie de publicitate $ull ser ice


Servicii si produse

creatie gra$ica# web design# productie publicitara# tipar digital# tipar o$$set# publicitate in presa scrisa# guerrilla mar*eting# monitori+are de presa# ser icii de personali+are

ADVERTISING MEDIA PRIORITY SRL


Bd. ,ecebal nr. " -3# ap.36. sector 3#
Bucuresti

0"1"/"""0' 0"1"/"""10
Domenii:

(ublicitate ) 1elatii (ublice (ublicitate ) Agentii de publicitate

Descrierea companiei

campanii de (1. tiparire. produse promotionale

AGENTIA NO SURPRISES SRL


2tr. G-ral Grigorie 3patescu nr.1/# sector "# Bucuresti#
Bucuresti adela.s+at an4i%nosurprises.ro http://www.nosurprises.ro

0"1 "'"0&3' 0"1 "'"0&/1


Domenii:

2er icii pro$esionale ) 5rgani+are e enimente (ublicitate ) Agentii de publicitate (ublicitate ) 1elatii (ublice

Descrierea companiei

Agentia 6o 2urprises# agentie organi+atoare de e enimente cat si prestatoarea unei game complete de produse si ser icii 7eam Building# 8amil4 ,a4# Action ,a4# Christmas (art4# 9ids (art4 nunti si bote+uri# de 1" persoane pana la .... &.000 persoane iar clientii precum: Coca Cola# (hilips# Ambasada 5landei# :indab# (;G# (epsi# 7riton Cargo# ... sunt cartea noastra de i+ita. A:<G<73 65 2=1(132<2> 2i eti a ea cele mai $rumoase amintiri si cele mai placute surpri+e>
Servicii si produse

Ce o$era Agentia 6o 2urprises? 5$erim tot ceea ce tine de organi+area unui e eniment# de la decoratiunile speciale indi$erent ca este orba de o ploaie de lumini# cascada de $lori sau s*irtinguri din ta$ta regala@ sau tematice Amoara de ant impreuna cu $aldurile din cati$ea rosie dau tonul unei autentice petreceri Boulin 1ouge@# sonori+area e enimentului# producerea unui concert li e a unui solist de mu+ica populara sau ...roc*# pana la aparitia spectaculoasa a unui clown care sa insu$leteasca o petrecere de copii.

ART CONS ADVERTISING SRL


Arh.(etre Antonescu 6r./# sector "#
Bucuresti artcons.ad ertising%gmail.com http://www.artconsad ertising.aa+.ro

0!/0!!3!03 / 0!"13003!& 031&1'3/60


Domenii:

(ublicitate ) Agentii de publicitate (ublicitate ) (roductie publicitara (ublicitate ) 5utdoor

Descrierea companiei

C36< 2=67<B? 6e-am in$iintat in "00!# suntem o companie tanara pe piata de pro$il din 1omania. ,upa 10 ani de acti itate in productia publicitara ca angaCati# ne-am gandit sa punem la dispo+itia clientilor nostrii# toata dragostea cu care am imbratisat acest domeniu# eDperienta pe care am dobandit-o si nu in ultimul rand ser iciile de calitate si atent supra egheate. C= C< 6< 5C=(AB? Acti am ca agentie de publicitate. Ca acti itate principala# a em preocupari pentru promo area imaginii dumnea oastra. ,< C< <27< 3B(517A67 C< 8AC<B 653? (iata pe care isi des$asoara acti itatea compania dumnea oastra este o piata concurentiala sau ultraconcurentiala. Crearea# promo area si sustinerea unui E brand ) are intotdeauna un cu ant de spus# in$luentand ci$re de a$aceri si procentaCe pe piata > F-ati intrebat de ce C5CA C5:A# un brand in$iintat in 1&&6# isi promo ea+a de peste 1"0 de ani brandul# si inca asiduu si agresi ?
Servicii si produse

1. C1<AG3< (=B:3C37A1H 23 I<B ,<23G6 -creaJie identitate corporati K -ser icii de gra$icK si machetare -creaJie pagini web ". 73(A1 5882<7 23 ,3G37A: - broLuri# pliante# $l4ere# prospecte - cataloage pre+entare - mape pre+entare# inserturi mape# cKrJi de i+itK# ecusoane - a$iLe orice dimensiune - cuburi de hMrtie si post-it personali+ate# plicuri personali+ate 3.A173C5:< (15B5G356A:< (<1256A:3NA7< Aserigra$ie# gra urK# termotrans$er@ pentru: -birou si con$erinJe: instrumente de scris# bloc-notes# clipboard# instrumente de stocare si pre+entare Astic* =2B# C,-uri personali+ate# laser pointer# wideboard@# genJi si rucsaci pentru con$erinJe si laptop# mousepad# Cocuri si Cucarii antistress# ambalaCe. -sKnKtate si OntreJinere corporalK: termometre# cMntare# set baie si aromoterapie# *it prim aCutor# truse manichiurK# miniset $itness. -timp liber: teDtile At-shirt# tricouri polo# Lepci# bandane# Cachete@# articole de cKlKtorie Arucsac# umbrelK# *it supra ieJuire# recipienJi pKstrare lichide# Cocuri si CucKrii@. /. 2<B6A:3273CH: - plachete Li tro$ee Cubiliare# personali+ate serigra$ie sau gra urK. - car branding Acolantari auto si neutrali+ari@ - semne publicitare# bannere. - material pre+entare targuri Aroll-up# standuri# sisteme a$iLaC# totem-uri# roll-up# roll-up luDur4# double# des*s# promoter des*#standuri brosuri# in$o displa4# steaguri# pop up# spider@ '.AC73F37HG3 (15B5FA1<: - organi+Kri e enimente Are+er Kri sKli# catering# impresariat artiLti# sonori+are@. - organi+are de seminarii si con$erinJe. - team building. - hostess# sampling. - direct mar*eting# mailing.

ASIRIS SOLUTIONS SRL


Braso # str. 2armisegetu+a nr. 1# bl. 33A# sc. A# ap.6#
Bucuresti o$$ice%asiris.ro http://www.asiris.ro

0!/'063&0& 036&&1/!0/
Domenii:

(ublicitate ) Agentii de publicitate

Descrierea companiei

8irma A23132 25:=73562 2.1.:. este o agenJie de publicitate din BraLo # On$iinJatP On "003# care o$erP ser icii de identitate i+ualP# gra$icP promoJionalP# ser icii pregPtitoare pentru tipar# $elicitPri Li in itaJii personali+ate pentru di$erite e enimente Li oca+ii ACrPciun# (aLte# 1 Bartie# ani ersare# nunta# bote+@. (e lMngP acestea mai $urni+ea+P clienJilor sPi ser icii de proiectare Li inginerie pentru arhitecturP Li industrie mecanicP precum Li elaborarea de produse so$tware con$orm cerinJelor utili+atorului. Bisiunea noastrP este sP o$erim ser icii de publicitate Li proiectare di ersi$icate# de calitate Li con enabile clienJilor Acompanii mari sau mici@# care doresc sP-Li promo e+e Li sP-Li consolide+e a$acerea printr-un partener de Oncredere# disponibil Li ingenios. BulJumirea clienJilor noLtri Li $aptul cP apelea+P mereu la ser iciile agenJiei Asiris 2olutions repre+intP satis$acJia noastrP. ,eJinem o echipP micP# creati P# deschisP Li implicatP. 6e ba+Pm pe eDperienJa lor# de peste 1" ani On materie de design# tipar Li programare. 7oate materialele publicitare urmPresc alori$icarea Li eDtinderea potenJialului clienJilor noLtri# $ie cP sunt compleDe hoteliere sau pensiuni turistice# agenJii de turism sau companii multinaJionale# $undaJii sau $irme pri ate. (roiectele sunt urmPrite cu mare atenJie de la concepJie pMnP la li rarea din tipar. :ucrPm On constrMngerile bugetului pus la dispo+iJie# respectMnd termenele Li scopurile stabilite. ClienJii sunt in$ormaJi permanent despre etapa On care se a$lP lucrarea. FP putem aCuta On de+ oltarea business-ului d s. cu o strategie de marcP uni$icatP. (utem reali+a# alPturi de d s. Li colaboratorii noLtri campanii de mar*eting per$ormante.
Servicii si produse

Atelier propriu de creaJie: $elicitari de CrPciun# (aLte# 1 Bartie# ani ersare Li in itatii de nunta# bote+# di erse oca+ii. 1eali+Pm manual $elicitPri si in itaJii unicat sau serie micP cu un design deosebit $olosind elemente de olum precum $run+e# petale uscate# panglici de organ+a sau satin# pietre semipreJioase. CreaJiile noastre au personalitate# sunt unice# On eselesc Li sunt pPstrate mereu ca amintire. Baterialele de calitate# cartoanele Li hMrtiile cu teDturi speciale# termenele scurte de eDecuJie# preJurile a antaCoase Li personali+area deosebitP or mulJumi Li cel mai eDigent client. FP propunem sP P con ingeJi i+itMnd maga+inul nostru online.

AUTENTIC PROMOTION SRL


2tr.3on Campineanu "/# Bl.1&B#apt.&/# sector 1# Cod (ostal 010030#
Bucuresti o$$ice%autenticpromotion.ro http://www.autenticpromotion.ro

0!//'0000&
Domenii:

(ublicitate ) Agentii de publicitate Bedia ) Bedia 5nline (ublicitate ) 7arguri si eDpo+itii

Descrierea companiei

Autentic (romotion a o$era# pe site-ul propriu# o ba+a de date si promo are online pentru sali de con$erinta# spatii eDpo+itionale# targuri si eDpo+itii# organi+atori se targuri si eDpo+itii si $irme din domenii coneDe# din Bucuresti si din tara. 5$erta noastra de ser icii mai include: reali+area de spoturi audio si di$u+are pe di$erite suporturi media. (e site-ul Autentic (romotion gasitii# de asemenea# in$ormatii despre targuri# eDpo+itii si e enimente# din Bucuresti si alte orase.
Servicii si produse

(15B5FA1< 56:36< (<671=: - sali de con$erinta din Bucuresti si alte orase din tara - targuri si eDpo+itii din Bucuresti si alte orase din tara - organi+atori de targuri si eDpo+itii din Bucuresti si alte orase din tara - $irme din domenii coneDe organi+arii de targuri si eDpo+itii# din Bucuresti si alte orase din tara 36C-313<1< <C1A6< (:A2BA (<671= <F<63B<67< ABucuresti@ (15,=C73< 2(57=13 A=,35 ,38=NA1< 2(57=13 A=,35: - la di erse targuri si eDpo+itii ABucuresti@ - in =nirea 2hopping Center ABucuresti si Braso @ - in retele radio (527A1<A ,< A173C5:< Ain reteaua proprie de site-uri# www.autenticpromotion.ro# www.Curnaldebucuresti.com# www.eurocadouri.com# www.tra elandstud4ireland.ro@

BRAND MANAGEMENT
2tr. Arh. 3on Bincu 6r.13#
Bucuresti o$$ice%brandmanagement.ro http://www.brandmanagement.ro

00/0"1""'"/"3 00/0"1""'"/3"
Domenii:

(ublicitate ) 3ndoor ad ertising (ublicitate ) Agentii de media (ublicitate ) Agentii de publicitate

Descrierea companiei

BRAND MANAGEMENT isi desfasoara activitatea din 2004 si s-a plasat inca de la inceput ca prima companie de indoor advertising care operea a in lanturile de !"permar#et si $ricola% din tara& in cladirile de $irouri si mallurile din Romania'
Servicii si produse

(entru MA))*R+ si RETA+), inc!irierea spatiilor indoor de pe pereti& coloane& scari rulante& $alustrade& lifturi panoramice si parcari' (entru -)AD+R+)E DE B+R.*R+, inc!irierea spatiilor indoor din !oluri& lifturi si parcari su$terane'

BUSINESS MEDIA PROMOTION SRL


Bucuresti#Bd. <nergeticienilor# 6r 0<#
Bucuresti mar*eting%businessmediapromotion.ro http://www.businessmediapromotion.ro

0!"6."'&.60'
Domenii:

(ublicitate ) Agentii de publicitate (ublicitate ) 7ipogra$ii (ublicitate ) Bateriale promotionale

Descrierea companiei

Business Bedia (romotion este o agentie de publicitate $ull-ser ice# in$iintata in "003# care tine cont de $aptul ca schimbarea este singura constanta in societate. ,upa +ece ani de eDperienta# echipa Business Bedia (romotion stie ca doar brandurile puternice# bine de$inite# care stiu sa comunice cu consumatorul# $ac per$ormanta. 7ocmai de aceea# intelegerea deplina a ne oilor clientilor# cunoasterea publicurilor tinta precum si adaptarea la un conteDt a$lat intr-o permanenta trans$ormare# creati itatea si ino atia sunt cate a

dintre ingredientele de ba+a pe care le utili+am in ser iciiile pe care i le o$era: productie publicitara# sisteme eDpo+itionale# cercetare si conceptie# creatie si design# ser icii de media# acti itati de promo are si organi+are de e enimente speciale. 1espectarea termenelor de li rare si calitatea ser iciilor repre+inta alte doua standarde importante in i+iunea noastra de business# care ne-au si $acut sa in estim in achi+itionarea de utilaCe proprii: - (13B<1A /100 roboti+at Q utilaC pentru personali+are si scriere de date pe C,-uri si ,F,-uri - 9563CA B365:7A Q tipar digital - G-3:5736A <:<C713CA Q pentru $inisarea lucrarilor tiparite - A(A1A7 :AB36A1< - A(A1A7 (<1851A1< 23 2(31A:A1< 7oate acestea pentru ca brandul dumnea oastra sa prinda iata si culoare# sa $ie i+ibil si usor de retinut# sa iasa in e identa in multitudinea de in$ormatii si mesaCe cu care omul modern intra in contact +ilnic. Business Bedia (romotion Q we gi e colour to 4our brand>
Servicii si produse

Agentie de publicitate care are urmatoarele domenii de acti itate. -(roductie publicitara-bannere#mesh-uri#displa4-uri#casete luminoase#litere olumetrice#roll-up#swingup#pop-up# banner-up#minicounter#reception-des*#odori+anti auto#etc -3nscriptionari-broderie#serigra$ie#tampogra$ie#decalcomanie#trans$er termic#gra ura# tipar o$$set si tipar digital#etc -5rgani+ari e enimente:con$erinte# lansari# campanii de promo are# team-building-uri# targuri si eDpo+itii# etc

CONFIDENT COMMUNICATION & PR SRL


Bd Chisinau nr 60 bl B6 ap. /1 sector "#
Bucuresti o$$iceRcon$ident%4ahoo.com http://www.con$identpr.ro

0!"3-16/&!1 031-&003!/3
Domenii:

(ublicitate ) Agentii de publicitate (ublicitate ) 1elatii (ublice (ublicitate ) 7arguri si eDpo+itii

Descrierea companiei

C5683,<67 Communication ; (1 este o companie de consultanta si design strategic# ce li rea+a solutii e$iciente pentru multiple sectoare ale pietii. C5683,<67 Communication ; (1 aCuta organi+atiile sa isi de$ineasca i+iunea# creand nume si identitati inspirate si sa adauge aloarea reala a brandurilor lor.
Servicii si produse

- corporate ; brand identit4 Slogo design# compan4;/brand slogan S i+iune# misiune# po+itionare# cultura - strategii de comunicare SeD: lansarea de marci noi# campanii de reamintire# relansarea unor marci eDistente@ S elaborarea si implementarea conceptelor creati e. machete de presa# scenarii spoturi 7F si 1adio# spatii eDpo+itionale#etc - strategii de (1 Starguri# eDpo+itii Scon$erinte de presa Aorgani+are# super i+are# monitori+are presa@ S organi+are si super i+are e enimente: ani ersari# intalniri# seminarii# congrese Se enimente de lansare produse ;ser icii Sdemonstratii de produs Sdirect mail # optimi+area spatiilor de an+are# etc - consultanta si implementare media - mar*eting direct ; interacti - productie ; design materiale tiparite Amape de presa# materiale pentru punctele de an+are# cataloage# brosuri# pliante# a$ise# etc@ # materiale promotionale Atricouri# sepci# piDuri# umbrele# ceasuri@ # standuri pentru punctele de an+are# pentru eDpo+itii si targuri# design ambalaCe produse# echipamente promoteri# banere# etc#etc#etc - sedinte $oto Apersoane# produse# $lote auto@ -materiale audio- ideo si multimedia Aspoturi 7F ; radio# $ilme de pre+entare# pre+entari interacti e@ ..... multa creati itate ----------thereTs more " communicate C5683,<67 Communication ; (1 strategic communication. strategic (1

CIBI PUBLICOM
imgb#
Bucuresti o$$ice%cibipublicom.ro http://www.cibipublicom.cabano a.ro

0!"61//&!3
Domenii:

(ublicitate ) (roductie publicitara (ublicitate ) 3ndoor ad ertising (ublicitate ) Agentii de publicitate

Descrierea companiei

8irma noastra de (15,=C73< (=B:3C37A1A se ocupa de imaginea d s.: - semnalistica de interiorAcasete luminoase#totemuri de interior#gra ura.mobilier unicat#placute departamentale@ -semnalistica de eDteriorApa+ii luminoase#casete lumionase#panouri#litere olumetrice#roo$topuri#autocolante etc.@ -personali+ari di erse -alpinism utilitar ,aca sunteti interesati#nu e+itati sa ne contactati> <-mail : o$$ice%cibipublicom.ro

7el: 0!"" 16' &&3 / 0!"6 1// &!3 www.cibipublicom.cabano a.ro


Servicii si produse

,aca sunteti interesati#nu e+itati sa ne contactati> <-mail : o$$ice%cibipublicom.ro 7el: 0!"" 16' &&3 / 0!"6 1// &!3 www.cibipublicom.cabano a.ro

COLIBRI AGENCY SRL


2tr 1usetu 6r ! Bl ! 2c A Ap "#
Bucuresti o$$ice%colibriagenc4.ro http://www.colibriagenc4.ro

031&0'!0&' 031&0'!0&!
Domenii:

(ublicitate ) Agentii de publicitate

Descrierea companiei

2untem o agentie de publicitate tanara si energica# gata sa inceapa proiecte cu ade arat creati e si sa iti o$ere cea mai chib+uita strategie media. Colibri Agenc4 este o agentie de creatie publicitara# speciali+ata in gra$ica ; design publicitar. 5biecti ul nostru este reali+area de produse si ser icii# menite sa asigure succesul clientilor nostri. ,e aceea# cautam sa o$erim o gama de ser icii si produse# cat mai ariata# de o calitate eDcelenta# incercand sa parcurgem toate etapele necesare reali+arii unui produs si sa reducem in $elul acesta la minim# e$ortul# cheltuielile si timpul clientului.

Servicii si produse

Ad ertising# Bedia# Bultimedia# (1 ; B7:# Creatie# 7ipar# (roductie publicitara# Bateriale promotionale.

Dante - La Divina Pu
2os Berceni 13# Bl 0# Ap "!# sector /#
Bucuresti atelier%di inapubblicita.ro http://www.di inapubblicita.ro

!i"ita

0!""!/!00& Domenii:

(ublicitate ) Agentii de publicitate (ublicitate ) 8otogra$i ; studiouri $otogra$ice (ublicitate ) Bateriale promotionale

Descrierea companiei

Agentie de creatie si productie pu$licitara