Sunteți pe pagina 1din 52

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA JURNALISM I TIINE ALE COMUNICRII DEPARTAMENTUL TEORIA

I PRACTICA JURNALISMULUI

GHID privind e !"#r!re! $e%ei de !n& de i'en() *i de +!,$er

Autori: Georgeta Stepanov, dr., conf. univ., Ludmila Srghi, lector

Chiinu, 20 !

CUPRINS
p!-.

PRELIMINARII P!r$e! I. CONSIDERAII PRIVIND ELABORAREA TE0EI DE AN I DE LICEN


"". . #rincipii de alegere a temei te$ei de an%licen& i a conductorului tiin&ific "".2. #rincipii de reali$are i 'tructura te$ei de an%licen& "". (. Arhitectonica te$ei de an%licen& "". !. )ehnoredactarea te$ei de an%licen& "". *. #rocedura de apro+are a temei te$ei de an%licen&

/ 1

P!r$e! II. CONSIDERAII PRIVIND ELABORAREA TE0EI DE MASTER


""". . #rincipii de alegere a temei te$ei de ma'ter i a conductorului tiin&ific """. 2. #rincipii de reali$are i 'tructura te$ei de ma'ter """. (. Arhitectonica te$ei de ma'ter """. !. )ehnoredactarea te$ei de ma'ter """. *. #rocedura de apro+are a temei te$ei de ma'ter

2/

P!r$e! III PROCEDURA DE SUSINERE I EVALUARE A TE0EI DE LICEN3MASTER


. #rocedura de admitere la 'u'&inerea pu+lic ",. 2. -ecomandri privind 'u'&inerea te$ei ",. (. .valuarea te$ei

44

BIBLIOGRAFIE ANE5E

PRELIMINARII

#re$entul Ghid /i propune ' conceptuali$e$e metodologia ela+orrii, 'u'&inerii i evalurii te$elor de an, licen& i ma'ter /n cadrul 0acult&ii 1urnali'm i 2tiin&e ale Comunicrii, 'pecialitatea 1urnali'm. .la+orat /n conformitate cu prevederile Ghidului metodic univer'itar pentru perfectarea te$elor de licen&%ma'ter i a3u'tat la 'pecificitatea fenomenului mediatic contemporan, dar i la o+iectivele fundamentale ale /nv&mntului 'uperior /n domeniul 3urnali'mului, ghidul e'te de'tinat 'tuden&ilor, licen&ia&ilor, ma'teran$ilor de la 'pecialitatea 1urnali'm, dar i cadrelor didactice de la 4epartamentului )eoria i #ractica 1urnali'mului i 4epartamentul -adio i )elevi$iune. 5+iectivul ghidului con't /n 'ta+ilirea regulilor generale privind conceperea, ela+orarea i 'u'&inerea te$elor de an, licen& i ma'ter. )e$a de an e'te una din componentele principale ale e6amenului de 'pecialitate SA: 1urnali'm politic: interviul, 1urnali'm 'ocial: interviul, 1urnali'm economic: interviul, Art71urnali'm: interviul, )e$a de an e'te o lucrare de anali$ i 'inte$ a unei pro+leme mediatice, a unui element con'titutiv al 'i'temului ma'' media, al unui gen de pre', etc., care pune /n valoare cunotin&ele teoretico7 practice ale 'tudentului, dar i a+ilit&ile lui de crea&ie, formate /n primii doi ani de 'tudii. Su'&inerea pu+lic a te$ei de an 'e face pn la /nceputul 'e'iunii de var. 4ac 'tudentul nu 'u'&ine te$a de an /n termenul pre'ta+ilit, nu poate pretinde ' fie admi' la e6amenul re'pectiv. )e$a de licen& e'te una dintre componentele principale ale e6amenului de licen& i repre$int o lucrare de 'inte$ e6ecutat /n +a$a competen&elor profe'ionale acumulate de 'tudent /n perioada 'tudiilor, cunotin&elor teoretice, precum i a a+ilit&ilor practice o+&inute la di'ciplinele fundamentale i cele de 'pecialitate, a activit&ii de cercetare tiin&ific efectuat /n cadrul cercurilor tiin&ifice etc. Su'&inerea pu+lic a te$a de licen& finali$ea$ 'tudiile la Ciclul ", Licen& i e'te cuantificat cu * credite .C)S. )e$a de ma'ter e'te o lucrare original, fundamentat tiin&ific, care con&ine re$ultate teoretice i%'au e6perimentale /ntr7un anumit domeniu de formare profe'ional. Su'&inerea pu+lic a te$ei de ma'ter /ncheie 'tudiile la Ciclul "", 8a'ter i e'te cuantificat cu (0 credite .C)S. Conform planului de /nv&mnt, ela+orarea te$ei de licen&%ma'ter e'te precedat de un 'tagiu de practic, /n cadrul cruia 'tudentul%ma'terandul reali$ea$ urmtoarele activit&i: 7 'electea$ +a$a informa&ional, factologic a lucrrii, materialul empiric nece'ar9 !

7 7 7 7 7

e6perimentea$ ipote$ele tiin&ifice nece'are pentru ela+orarea te$ei de licen&%ma'ter9 monitori$ea$ evolu&ia diver'elor a'pecte ale pro+lemei mediatice cercetate9 reali$ea$ i pu+lic /n pre'a 'cri', audiovi$ual, on7line materiale 3urnali'tice de autor reali$ea$ monitori$ri i 'onda3e nece'are pentru ela+orarea 'tudiului de ca$9 verific i con'olidea$ re$ultatele proiectului profe'ional, etc.

nece'are pentru ela+orarea 'tudiului de ca$,

)e$ele 'e 'criu /n lim+a programului de 'tudiu pe care l7a urmat 'tudentul%ma'terandul.

I. CONSIDERAII PRIVIND ELABORAREA TE0EI DE AN I DE LICEN


I.2. Prin'ipii de ! e-ere ! $e+ei $e%ei de !n3 i'en() *i ! '#nd6')$#r6 6i *$iin(i7i' )e$a de an%licen& con't /ntr7un proiect, care /nglo+ea$ re$ultatele cercetrilor tiin&ifice, efectuate de 'tudent, pe parcur'ul anilor de 'tudii. )e$a de an%licen& are menirea de a forma a+ilit&i de cercetare teoretic i practic i de a aprofunda cunotin&ele /ntr7un anumit domeniu al 'pecialit&ii, /n 'copul reali$rii unui 'tudiu riguro' /ntr7o pro+lem actual i important ce &ine de domeniul 'ocial, politic, economic 'au cultural. )ema te$ei valorific cunotin&ele acumulate pe parcur'ul anilor de 'tudii i7i ofer 'tudentului po'i+ilitatea de a le aplica /n practic i de a7i aduce contri+u&ia per'onal la 'olu&ionarea unor a'pecte derivate din tem. 0ormularea i determinarea pro+lemei de cercetare, a temei te$ei i a ipote$ei de lucru poate fi dictat de nece'it&ile practicii, dar i de imperative pur teoretice ce &in de de$voltarea ma'' media. #rimul pa' /n reali$area unei te$e de an%licen& /l con'tituie alegerea temei te$ei de an%licen&. )ematica te$elor de an%licen& 'e ela+orea$ la 4epartamentului )eoria i #ractica 1urnali'mului i 4epartamentul -adio i )elevi$iune i 'e apro+ la Con'iliul 0acult&ii. )ematica te$elor 'e reactuali$ea$ anual. )emele te$elor de an%licen& tre+uie: 7 ' acopere integral aria domeniului general de 'tudiu9 7 ' vi$e$e tendin&e cu un grad avan'at de noutate ale fenomenului mediatic contemporan9 7 ' acopere integral proce'ul de crea&ie /n 3urnali'mul de informare i /n cel de opinie i comentativ9 7 ' con&in pro+leme de cercetare i de crea&ie din domeniul pre'ei 'cri'e, audiovi$uale, on7 line, a agen&iilor de tiri de nivel local, na&ional i interna&ional. 4in li'ta propu' de departamentele de profil, candida&ii 'electea$: a.tema pentru te$a de an: fie la finele primului an de 'tudiu, fie la /nceputul anului "" de 'tudii9 +. tema pentru te$a de licen&: fie la finele anului de 'tudiu precedent, fie la /nceputul anului terminal de 'tudii.

;n func&ie de intere'ul tiin&ific al 'tudentului, tema concret a te$ei de an%licen& poate fi redactat cu acordul conductorului tiin&ific de te$ i, ulterior, apro+at la edin&a departamentelor de profil i a Con'iliului 0acult&ii. 4up apro+are, tematica te$elor 'e va pla'a pe pagina <.= a 0acult&ii 'au pe re&elele de 'ociali$are. Studentul poate 'olicita o 'ingur dat 'chim+area temei te$ei, dar nu mai tr$iu dect cu ( luni pn la 'u'&inerea pu+lic. Schim+area temei 'e apro+ de ctre eful 4epartamentului de profil, /n cadrul aceluiai domeniu /n care a fo't /nmatriculat 'tudentul, i nu implic modificarea duratei 'tudiilor. #entru coordonarea /ntreg proce'ului de ela+orare a te$ei de an%licen&, departamentele de profil confirm un conductor de te$. Conductori ai te$elor de an%licen& pot fi: 7 cadrele didactice care de&ine titlu tiin&ific i tiin&ifico7didactic9 7 cercettorii tiin&ifici de /nalt calificare din in'titu&iile de cercetare, 7 3urnalitii7practicieni cu e6perien& /n domeniu9 7 'pecialitii notorii din domeniul mediatic7comunica&ional. ;n o+liga&iile conductorul tiin&ific al te$ei de an%licen& intr: > coordonarea ela+orrii planului te$ei de an%licen&9 > con'ultarea 'tudentului /n orele de 'erviciu9 > aprecierea calit&ii con&inutului te$ei ?o+'erva&ii i 'uge'tii de completare 'au de recon'iderare, dac e'te ca$ul@9 > evaluarea periodic a /ndeplinirii o+iectivelor de etap9 > anali$a con&inutul integral i a formei finale a te$ei i /ntocmirea avi$ului a'upra te$ei ?/n ca$ul te$ei de licen&@. ;n ca$ de plagiat, conductorul tiin&ific va con'emna ace't fapt /n avi$ul 'u i va propune neadmiterea te$ei de licen& la 'u'&inere. )e$a de an%licen& tre+uie ' ai+ o 'tructur logic, ' fie redactat coerent, ' utili$e$e un 'til tiin&ific i ' re'pecte compo$i&ia 'tructural, conform 'tandardelor academice. Acea'ta tre+uie A

' demon'tre$e c 'tudentul: 7 a cercetat literatura de 'pecialitate relevant pentru tema a+ordat9 7 a 'i'temati$at i ierarhi$at informa&ia factologic /n +a$a diver'elor criterii9 7 a anali$at critic, a comentat i a interpretat argumentat ideile 'pecialitilor i e6per&ilor /n domeniu9 7 a e6pu' i argumentat opiniile proprii9 7 a reali$at un 'tudiu de ca$ concludent i o+iectiv9 7 a formulat conclu$ii i recomandri proprii. I.4. Prin'ipii de re! i%!re *i ,$r6'$6r! $e%ei de !n3 i'en() )e$a de an%licen& la 'pecialitatea Jurnalism poate fi de 2 tipuri: te$ /n format cla'ic ?academic@ i te$ de crea&ie. !. Te%! 8n 7#r+!$ ' !,i' 9!'!de+i'): )e$a /n format cla'ic va avea /n vi$or o pro+lem din domeniul pre'ei 'cri'e, radioului, televi$iunii, agen&iilor de tiri 'au 3urnali'mului on7line, care vi$ea$ practicile curente din domeniu, din -epu+lica 8oldova i ?'au@ 'trintate. 5+iectul de cercetare /ntr7o te$ academic, la fel, poate fi o pro+lem actual de natur 'ocial, politic, economic 'au cultural i modalit&ile de mediati$are a ace'teia 'au o pro+lem, un a'pect, o tendin&, etc. cu referire la evolu&ia fenomenului mediatic contemporan. n primul capitol 'e va face o pre$entare a vi$iunilor cercettorilor autohtoni i din 'trintate a'upra pro+lemei, enun&nd criteriile de +a$ care vor fi aplicate /n 'tudiul de ca$. #re$entarea va fi de natur analitic, autorul te$ei de an%licen& urmnd ' dea o apreciere critic vi$iunilor cercettorilor. ;n ca$ul anali$ei unei pro+leme cotidiene, primul capitol va con'titui e6punerea pro+lemei din per'pectiva parametrilor 'pa&iali i temporali, identificarea cadrului legal care a a'igurat evolu&ia ace'teia i evaluarea de ctre autor a 'trii de lucruri la moment. Al doilea capitol e'te 'tudiul de ca$, care pre'upune o cercetare a 'trii de lucruri din 3urnali'mul autohton 'au interna&ional, i care va fi reali$at, par&ial 'au total, /n +a$a materialul empiric care va fi pu' /n circuitul informa&ional /n anul /n care va fi 'u'&inut te$a. "nforma&iile din anii preceden&i pot fi utili$ate doar pentru reali$area anali$ei comparate a evolu&iei pro+lemei cercetate. #entru compara&ie vor fi 'electate produ'ele mediatice ale in'titu&iilor ma''7media de acelai tip B dou 'au mai multe $iare, dou 'au mai multe revi'te, dou 'au mai multe po'turi de radio%),, etc. La conceperea 'tudiului de ca$ 'e va &ine cont de: 7 parametrii temporali: perioad de timp clar definit,

7 parametrii 'pa&iali: arealul de acoperire 'au di'tri+uire ?pre'a local, na&ional, interna&ional@, 7 'pecificul in'titu&iilor mediatice: pre' tiprit, audiovi$ual, on7line, agen&ii de tiri, 7 'pecificul genului de pre'. Studiile de ca$ vor con'titui o anali$ cantitativ, dar i calitativ a o+iectului de cercetare. .le vor fi formulate a'tfel /nct ' a'igure de$vluirea comple6 a pro+lemei de cercetare, 'inteti$area practicilor profe'ionale curente, argumentarea vi$iunii 'tudentului a'upra fenomenului cercetat. ". Te%! de 're!(ie )e$a de crea&ie repre$int un 'tudiu analitico7practic, reali$at /n +a$a crea&iei 3urnali'tice proprii a autorului. n primul capitol 'e va face o pre$entare a vi$iunilor cercettorilor autohtoni i din 'trintate a'upra pro+lemei, enun&nd criteriile de +a$ care vor fi anali$ate /n al doilea capitol. #re$entarea va fi de natur analitic, autorul te$ei de an%licen& urmnd ' dea o apreciere critic vi$iunilor cercettorilor. Al doilea capitol va cuprinde referin&e a'upra actului de crea&ie, inclu'iv a'upra a+ilit&ilor nece'are pentru reali$area muncii re'pective de crea&ie i 'e va a6a pe un 'et de materiale de autor, relevante pentru a+ordarea pro+lemei enun&ate, pu+licate /n pre'a 'cri' 'au pe 'ite7uri informative, difu$ate la radio, ), 'au de agen&iile de tiri. #entru reali$area capitolului "" al te$ei de an vor fi utili$ate, cel pu&in, 07 * de materiale 3urnali'tice, 'emnate de autor, iar pentru reali$area capitolului "" al te$ei de licen& vor fi utili$ate, cel pu&in, *720 de materiale 3urnali'tice, 'emnate de autor. 4e regul, te$ele de crea&ie vor avea /n o+iectiv pro+area competen&elor profe'ionale ale 'tudentului pe po't de reporter. I. /. Ar;i$e'$#ni'! $e%ei de !n3 i'en() )e$ele de an%licen& au o 'tructur +ine definit, elementele con'titutive o+ligatorii fiind: 7 0oaia de titlu ?ane6a @, 7 Cuprin'ul ?ane6a 2@, 7 "ntroducerea ?ane6a (@, 7 )e6tul ?dou capitole@, 7 Conclu$iile i recomandrile ?ane6a !@, 7 =i+liografia ?ane6a *@, 7 Ane6ele ?/n ca$ de nece'itate@. D

Foaia de titlu. 0oaia de titlu include urmtoarele elemente: mini'terul de profil, in'titu&ia de /nv&mnt, facultatea, 'pecialitatea, departamentul, titlul lucrrii, numele autorului, a conductorului tiin&ific, locul i anul reali$rii lucrrii. 4ac te$a e'te 'cri' /n alt lim+ dect lim+a romn, 'e vor perfecta dou foi de titlu, prima fiind /n lim+a romn. Cuprinsul. ;n Cuprin' 'unt indicate titlurile capitolelor i paragrafelor te$ei de an%licen& cu preci$area paginilor la care ace'tea pot fi g'ite. Introducerea. ;n "ntroducere e'te pre$entat tema i de'cri' pe 'curt 'trategia de inve'tigare a ei. .a tre+uie ' pre$inte o imagine 'uccint a 'tudiului actual /n 'fera tematicii a+ordate. "ntroducerea va fi 'tructurat /n felul urmtor: 7 actualitatea temei9 7 'copul i o+iectivele9 7 'uportul metodologic i teoretico7tiin&ific al lucrrii ?metode de cercetare@9 7 gradul de inve'tiga&ie a temei ?e6punerea autorilor i a literaturii din domeniu@9 7 noutatea temei inve'tigate, 7 'tructura lucrrii. Textul (corpul) lucrrii. )e$a de an%licen& va fi conceput din 2 capitole: 7 primul capitol, de natur teoretic B va con&ine i'toriografia pro+lemei cercetate B vi$iunile diverilor 'avan&i i 3urnaliti9 < al doilea capitol, de natur practic B va repre$enta un 'tudiu de ca$ al 'itua&iei din 3urnali'mul autohton 'au interna&ional, e6ecutat /n +a$a criteriilor teoretice enun&ate /n capitolul anterior. "nforma&ia te6tual poate fi 'i'temati$at pe 'u+capitole. Concluziile i recomandrile. Conclu$iile tre+uie ' fie clare, conci'e i coerente. 4e a'emenea, ele tre+uie ' cuprind un 'et de recomandri, menite ' /m+unt&ea'c 'tarea de lucruri din domeniul cercetat. Biblio ra!ia. =i+liografia 'e ampla'ea$ dup compartimentul EConclu$ii i recomandriF i poate fi 'tructurat /n dou moduri: . referin&ele 'unt pre$entate /n 'ucce'iune numeric, conform ordinii citrilor /n te6t9 2. referin&ele 'unt pre$entate /n ordine alfa+etic. 0

;n cel de7al doilea ca$ ?'tructurare /n ordine alfa+etic@ 'ur'ele +i+liografice 'e vor divi$a conform originii B ini&ial 'tudiile /n grafie latin ?autohtone, 'trine, tradu'e@, apoi 'tudiile /n grafie chirilic, ulterior pu+lica&iile periodice i /n fine re'ur'ele Ge+ B cu p'trarea numerotrii unice. -eferin&ele la 'ur'ele +i+liografice 'e indic /n parante$e ptrate, in'erate /n te6t, de e6emplu HCI. 4ac 'unt citate anumite pr&i ale 'ur'ei, dup indicele +i+liografic 'e indic i pagina, de e6emplu HC, p. 2( I. -eferin&ele la pu+lica&iile periodice vor con&ine informa&ii de'pre data apari&iei edi&iei la care 'e face referin&, de e6emplu: HD, 2*.0!I. Jumrul de titluri +i+liografice con'ultat pentru reali$area te$ei de an%licen& varia$ /n func&ie de gradul de inve'tiga&ie i comple6itatea temei cercetare. 5ricum: a. te$a de an /n format cla'ic va include minim *720 de 'ur'e, iar te$a de an de crea&ie B 07 * 'ur'e9 +. te$a de licen& /n format cla'ic B 207(0, iar pentru te$a de licen& de crea&ie B *720 'ur'e. Anexe. Ane6ele 'e ataea$ la lucrare ?/n ca$urile oportune@ pentru a 'pri3ini demer'ul tiin&ific /ntreprin'. ;n ca$ul te$elor /n format cla'ic 'e recomand ca volumul total al ane6elor ' nu depea'c %( din numrul total de pagini al lucrrii, iar /n ca$ul te$elor de crea&ie B 2%(. 4e a'emenea, graficele, ta+elele i imaginile nu tre+uie ' 'u+'tituie te6tul te$ei, ci tre+uie ' fie doar o completare a ace'tuia. 4iagramele, t+li&ele, imaginile care nu depe'c 0,* pagin pot fi inclu'e /n corpul lucrrii. Cele care depe'c ace't volum vor fi inclu'e /n Ane6e. I. =. Te;n#red!'$!re! $e%ei de !n3 i'en() P!r!+e$rii '!n$i$!$ivi !. Te%! de !n V# 6+6 e e+en$e #r '#n,$i$6$ive ! e $e%ei 0oaie de titlu Cuprin' "ntroducere Capitolul ". #re$entarea e'timativ a re'ur'elor +i+liografice la pro+lema cercetat i argumentarea oportunit&ii valorificrii 'ectorului profe'ional Capitolul "". Studiul de ca$ Conclu$ii i recomandri =i+liografie Ane6e. *72* pagini 27( pagini *720 'ur'e +i+liografice cel mult %( din *720 pagini 27( pagini 07 * 'ur'e +i+liografice cel mult 2%( din Te%) 8n 7#r+!$ ' !,i' pagin pagin 27( pagini C7 2 pagini Te%) de 're!(ie pagin pagin 27( pagini C7 0 pagini

volumul te$ei ". Te%! de i'en() V# 6+6 e e+en$e #r '#n,$i$6$ive ! e $e%ei 0oaie de titlu Cuprin' "ntroducere Capitolul ". #re$entarea e'timativ a re'ur'elor +i+liografice la pro+lema cercetat i argumentarea oportunit&ii valorificrii 'ectorului profe'ional Capitolul "". Studiul de ca$ Conclu$ii i recomandri =i+liografie Ane6e. (07(* pagini (7* pagini 207(0 'ur'e +i+liografice cel mult %( din volumul te$ei P!r!+e$rii $e;ni'i Te%) 8n 7#r+!$ ' !,i' pagin pagin (7* pagini 07 * pagini

volumul te$ei

Te%) de 're!(ie pagin pagin (7* pagini 07 2 pagini

2072* pagini (7* pagini *720 'ur'e +i+liografice cel mult 2%( din volumul te$ei

> 0ormat pagin: A! ?2 ,0 6 2D,A cm@, hrtie al+, pe o 'ingur parte a foii. > 8argini: 'u' ?top@ 2,* cm, 3o' ?+ottom@ 2,* cm, 'tnga ?left@ ( cm, dreapta ?right@ ,* cm. > 0ont: )ime' JeG -oman, mrimea corpului de liter va fi de 2 puncte ?'i$e@. )e6tul va fi imprimat la un rnd i 3umtate ? ,* line'@. Ju 'e accept ca un te6t ' fie editat cu efecte vi$uale ?de natur grafic@. #entru eviden&ierea titlurilor de monografii, 'tudii, pu+lica&ii, articole de pre' 'e admite utili$area caracterului italic (cursi"). )itlul capitolelor 'e 'crie cu litere ma3u'cule ?font 2 puncte, +old, centrat@, al paragrafelor K cu litere mici, /n afar de prima liter ?font 2 puncte, +old, centrat@. 4up denumirea capitolului 'au a paragrafului nu 'e pune punct. Capitolele 'e numerotea$ prin cifre romane, iar paragrafele B printr7o com+ina&ie din cifre romane i ara+e, cifrele romane indicnd capitolul din care face parte paragraful, iar cifra ara+ B paragraful propriu7$i' ?e6emplu: "".!@. 0iecare capitol /ncepe din pagin nou, paragrafele urmea$ 'ucce'iv. )oate paginile te$ei 'e numerotea$, /ncepnd cu pagina de titlu i terminnd cu ultima pagina, cu e6cep&ia ane6elor. #e pagina de titlu nu 'e pune numrul paginii. Jumrul paginii 'e indic pe cmpul din dreapta paginii% pe mi3loc, 3o'. ;n mod o+ligatoriu, 'e utili$ea$ literele cu diacritice 'pecifice lim+ii romne ?, , /, , &@. Semnele de punctua&ie ?L.L, LML, LNL@ 'unt urmate /n mod o+ligatoriu de un 'pa&iu. Ju 'unt acceptate pre'curtri ale cuvintelor. 2

)e$a 'e leag prin copertare ?copert euro@ /ntr7un 'ingur e6emplar i 'e pre$int la departamentele de profil. I. 1. Pr#'ed6r! de !pr#"!re ! $e+ei $e%ei de !n3 i'en() -eali$area te$ei de an%licen& e'te precedat de procedura de apro+are a temei 'olicitate i a conductorului tiin&ific. Apro+area, redactarea 'au re'pingerea temei ?dac nu 'e /ncadrea$ /n direc&iile de cercetare ale 4epartamentului@ 'e face ini&ial la edin&a 4epartamentului de profil i, /n variant final, la edin&a Con'iliului tiin&ific profe'oral al 0acult&ii. ;n 'copul demarrii ace'tei proceduri, 'tudentul va depune o cerere de 'olicitare pentru apro+area temei i a conductorului tiin&ific, vi$at de conductorul tiin&ific. La cerere de 'olicitare pentru apro+area temei te$ei de licen& 'e va ane6a copia +uletinului de identitate al 'olicitantului. Cererea va fi /ntocmit /n conformitate cu prevederile ghidului ?ane6a nr. :@ i va fi depu' la 4epartamentul de profil, /n termenele pre'ta+ilite ? 0 'eptem+rie7 * octom+rie@.

II. CONSIDERAII PRIVIND ELABORAREA TE0EI DE MASTER


II. 2. Prin'ipii de ! e-ere ! $e+ei $e%ei de +!,$er *i ! '#nd6')$#r6 6i *$iin(i7i' )e$a de ma'ter e'te o lucrare original, fundamentat tiin&ific, care con&ine re$ultate teoretice i practice /n domeniul de 'tudiu i de cercetare. )e$a de ma'ter demon'trea$ a+ilit&ile ma'terandului de a gndi tiin&ific i de a aplica metode de cercetare 'pecifice pentru tratarea 'u+iectului te$ei, aplicnd cunotin&ele i competen&ele acumulate /n cadrului 'tudiilor univer'itare. )e$a de ma'ter contri+uie la de$voltarea a+ilit&ilor de metodologie i cercetare tiin&ific ale ma'teran$ilor, ofer po'i+ilitatea 'peciali$rii /ntr7un domeniu circum'cri' 'tudiilor i o+&inerea unei diplome de ma'ter /n domeniul ale'. Lucrarea 'e face 'u+ /ndrumarea unui conductor tiin&ific, re'pectnd, pe parcur'ul ela+orrii ace'teia, cerin&ele impu'e de pre$entul ghid. #rimul pa' /n reali$area unei te$e de ma'ter /l con'tituie formularea i determinarea pro+lemei de cercetare, a temei te$ei i a ipote$ei de lucru. Alegerea ace'teia poate fi dictat de nece'it&ile practicii, dar i de imperative pur teoretice ce &in de de$voltarea ma'' media contemporan. #rimul pa' /n reali$area unei te$e ma'ter /l con'tituie identificarea i formularea temei te$ei. )emele te$elor de ma'ter vor reiei din direc&iile de cercetare ale 4epartamentului )eoria i #ractica 1urnali'mului i 4epartamentul -adio i )elevi$iune. 8a'terandul, /mpreun cu conductorul tiin&ific, va formula, /n limitele direc&iilor de cercetare ale departamentelor de profil, tema te$ei de ma'ter i o va propune departamentelor pentru apro+are. )ematica te$elor de ma'ter 'e apro+ la edin&a 4epartamentului de profil i la edin&a Con'iliului 0acult&ii. )emele te$elor de ma'ter tre+uie: 7 ' acopere integral aria programului de ma'ter9 7 ' vi$e$e tendin&e cu un grad avan'at de noutate ale fenomenului mediatic contemporan9 7 ' acopere integral proce'ul de crea&ie /n 3urnali'mul de informare i /n cel analitic9 7 ' con&in pro+leme de cercetare i de crea&ie din domeniul pre'ei 'cri'e, audiovi$uale, on7 line, a agen&iilor de tiri de nivel local, na&ional i interna&ional. Candida&ii /i 'electea$ tema pentru te$a de ma'ter fie la finele anului de 'tudiu precedent, fie la /nceputul anului terminal de 'tudii. ;n func&ie de 'itua&ie, eful 4epartamentului poate apro+a 'olicitarea ma'terandului de a modifica tema te$ei de ma'ter, varianta final fiind apro+at i la Con'iliul 0acult&ii.

8a'terandul poate 'olicita 'chim+area temei te$ei o 'ingur dat /n timpul 'tudiilor de ma'ter, dar nu mai tr$iu dect cu ( luni pn la 'u'&inerea pu+lic a te$ei. Schim+area temei 'e apro+ de ctre 4epartamentul de profil, /n cadrul aceluiai program de ma'ter /n care a fo't /nmatriculat ma'terandul, i nu implic modificarea duratei 'tudiilor. #entru coordonarea /ntreg proce'ului de ela+orare a te$ei de ma'ter, departamentele de profil confirm un conductor de te$. Conductor al te$ei de ma'ter poate fi: 7 7 7 un cadru didactic care de&ine titlu tiin&ific i tiin&ifico7didactic, un cercettor tiin&ifici de /nalt calificare din in'titu&iile de cercetare, un 'peciali't notoriu din domeniul mediatic7comunica&ional. ;n o+liga&iile conductorul tiin&ific al te$ei ma'ter intr: > coordonarea ela+orrii planului te$ei de ma'ter9 > con'ultarea ma'terandului ?ori de cate ori ace'ta 'olicit@ /n orele de 'erviciu9 > aprecierea calit&ii con&inutului te$ei ?o+'erva&ii i 'uge'tii de completare 'au de recon'iderare, dac e'te ca$ul@9 > evaluarea periodic a gradului de reali$are a activit&ilor preconi$ate pentru proiectul profe'ional 'au 'tudiul de ca$9 > anali$a con&inutul integral i a formei finale a te$ei i /ntocmirea avi$ului a'upra te$ei9. ;n ca$ de plagiat, conductorul tiin&ific va con'emna ace't fapt /n avi$ul 'u i nu va admite te$a de ma'ter la 'u'&inere. )e$a tre+uie ' ai+ o 'tructur logic, ' fie redactat coerent, ' utili$e$e un 'til tiin&ific i ' re'pecte compo$i&ia 'tructural, conform 'tandardelor academice. Acea'ta tre+uie ' demon'tre$e c ma'terandul: 7 a cercetat literatura de 'pecialitate relevant pentru tema a+ordat9 7 a 'i'temati$at i ierarhi$at informa&ia factologic /n +a$a diver'elor criterii9 7 a anali$at critic, a comentat i a interpretat argumentat ideile 'pecialitilor i e6per&ilor /n domeniu9 7 a e6pu' i argumentat opiniile proprii9 7 a reali$at un 'tudiu de ca$ concludent i o+iectiv 'au un proiect profe'ional propriu9 *

7 a formulat conclu$ii i recomandri proprii. ;ntreaga re'pon'a+ilitate pentru con&inutul te$ei /i revine ma'terandului. Candidatul are datoria ' redacte$e te$a conform cerin&elor /naintate, iar nere'pectarea ace'tor norme atrage dup 'ine penali$ri /n notare 'au chiar re'pingerea te$ei, urmat de e6matricularea ma'terandului. II. 4. Prin'ipii de re! i%!re *i ,$r6'$6r! $e%ei de +!,$er #rogramele de ma'terat din cadrul in'titu&iilor de /nv&mnt 'uperior pot fi de dou tipuri: de cercetare i de profe'ionali$are. 4e regul, lucrarea ela+orat /n cadrul unui program de ma'terat de cercetare va fi orientat 'pre 'tudierea a'pectelor tiin&ifice ale domeniului de formare, pe cnd lucrarea /n cadrul unui program de ma'terat de profe'ionali$are va fi orientat 'pre 'tudierea a'pectelor practice ale domeniu re'pectiv. !. Te%! de +!,$er de 'er'e$!re )e$a de cercetare va avea /n vi$or o pro+lem din domeniul pre'ei 'cri'e, radioului, televi$iunii, agen&iilor de tiri 'au 3urnali'mului on7line, care vi$ea$ practicile curente din domeniu, din -epu+lica 8oldova i ?'au@ 'trintate. 5+iectul de 'tudiu /ntr7o te$ de cercetare poate fi o pro+lem actual de natur 'ocial, politic, economic 'au cultural i modalit&ile de mediati$are a ace'teia 'au o pro+lem, un a'pect, o tendin&, etc. cu referire la evolu&ia fenomenului mediatic contemporan. Se recomand ca te$a de ma'ter ' fie 'tructurat /n dou capitole. #rimul capitol va con'titui %( din te6tul lucrrii i va fi a6at pe 'tudiul pro+lemei din per'pectiva literaturii cercetate. Capitolul 2 tre+uie ' cuprind apro6imativ 2%( din te6tul lucrrii i va fi con'acrat anali$ei empirice a fenomenului 'au pro+lemei cercetate. n primul capitol 'e va face o pre$entare a vi$iunilor cercettorilor autohtoni i din 'trintate a'upra pro+lemei, enun&nd criteriile de +a$ care vor fi aplicate /n 'tudiul de ca$. #re$entarea va fi de natur analitic, autorul te$ei de ma'ter urmnd ' dea o apreciere critic vi$iunilor cercettorilor. ;n ca$ul anali$ei unei pro+leme cotidiene, primul capitol va con'titui e6punerea pro+lemei din per'pectiva parametrilor 'pa&iali i temporali, identificarea cadrului legal care a a'igurat evolu&ia ace'teia i evaluarea de ctre autor a 'trii de lucruri la moment. Al doilea capitol e'te 'tudiul de ca$, care pre'upune o cercetare a 'trii de lucruri din 3urnali'mul autohton 'au interna&ional, i care va fi reali$at, par&ial 'au total, /n +a$a materialului empiric care va fi pu' /n circuitul informa&ional /n anul /n care va fi 'u'&inut te$a. "nforma&iile din anii preceden&i pot fi utili$ate doar pentru reali$area anali$ei comparate a evolu&iei pro+lemei cercetate. #entru compara&ie vor fi 'electate produ'ele mediatice ale in'titu&iilor ma''7media de :

acelai tip B dou 'au mai multe $iare, dou 'au mai multe revi'te, dou 'au mai multe po'turi de radio, dou 'au mai multe po'turi ), etc. La conceperea 'tudiului de ca$ 'e va &ine cont de: 7 parametrii temporali: perioad de timp clar definit9 7 parametrii 'pa&iali: arealul de acoperire 'au di'tri+uire ?pre'a local, na&ional, interna&ional@9 7 'pecificul in'titu&iilor mediatice: pre' tiprit, audiovi$ual, on7line, agen&ii de tiri9 7 'pecificul genului de pre'. Studiile de ca$ vor con'titui o anali$ cantitativ, dar i calitativ a o+iectului de cercetare. .le vor fi formulate a'tfel /nct ' a'igure de$vluirea comple6 a pro+lemei de cercetare, 'inteti$area practicilor profe'ionale curente, argumentarea vi$iunii 'tudentului a'upra fenomenului cercetat. ". Te%) de +!,$er de pr#7e,i#n! i%!re > Pr#ie'$ pr#7e,i#n! Cel de7al doilea tip de te$ 'e refer la un proiect profe'ional concret, reali$at de ma'terand, /n concordan& cu domeniul de cercetare ale'. Ace'ta are menirea ' pun /n valoare capacitatea ma'terandului de a valorifica cunotin&ele de natur teoretico7metodologic /ntr7un domeniu practic. Ace't tip de te$ confirm competen&ele ma'terandului: > de a formula, planifica i de a e6ecuta un proiect profe'ional ?de e6.: conceptul unei emi'iuni, al unui po't de radio, al unui $iar, al unui portal informativ etc.@9 > de a anali$a, a 'inteti$a i a integra ideile proprii /ntr7o te$9 > de a reali$a cercetri cantitative i%'au calitative care ar verifica aplica+ilitatea 'tudiului9 > de a repre$enta o a+ordare a fenomenului +a$at preponderent pe 'tudii de ca$ relevante /n domeniul de cercetare9 > de a lucra individual i /n echip. #rimul capitol al lucrrii con'tituie %( din lucrare i prevede: definirea pro+lemei conform domeniului ale', pre$entarea i'toriografiei pro+lemei i anali$a opiniilor cercettorilor din domeniul de 'tudiu al lucrrii. #re$entarea va fi de natur analitic, autorul te$ei de ma'ter urmnd ' dea o apreciere critic vi$iunilor cercettorilor. Al doilea capitol al te$ei repre$int proiectul propriu7$i', care va con&ine 2%( din te6t. Structura ace'tei pr&i a te$ei va include elementele proprii unui proiect: 7 7 anali$a pie&ii mediatice9 anali$a S<5) a o+iectului de cercetare%a proiectului ?Strength' B #uncte forte, <eaOne''e' B #uncte 'la+e, 5pportunitie' B 5portunit&i, )hreat' B Amenin&ri@9 A

7 7 7 7 7 7

de'crierea pro+lemei i argumentarea proiectului9 identificarea o+iectivului principal i a o+iectivellor 'ecundare9 implementarea i opera&ionali$area proiectului9 evaluarea proiectului: +uget9 +a$ tehnico7material, re'ur'e umane nece'are, inve'ti&ii, etc9 re$ultatele preconi$ate9 dura+ilitatea proiectului etc. II. /. Ar;i$e'$#ni'! $e%ei de +!,$er )e$ele de ma'ter au o 'tructur +ine definit, elementele con'titutive o+ligatorii fiind: 7 0oaia de titlu ?ane6a A@9 7 Cuprin'ul ?ane6a 2@9 7 A+'tractul ?/n romn i ru'%engle$%france$@9 7 A+revieri ?dac '7au utili$at@9 7 Cuvinte cheie9 7 "ntroducerea ?ane6a (@9 7 Corpul lucrrii ?dou capitole@9 7 Conclu$iile i recomandrile ?ane6a !@9 7 =i+liografia ?ane6a *@9 7 Ane6ele ?/n ca$ de nece'itate@9 7 4eclara&ia privind a'umarea r'punderii ?ane6a C@. Foaia de titlu. 0oaia de titlu include urmtoarele elemente: mini'terului de profil, in'titu&ia

de /nv&mnt, facultatea, 'pecialitatea, 4epartamentul, programul de ma'ter, titlul lucrrii, numele autorului, a conductorului tiin&ific, locul i anul reali$rii lucrrii. 4ac te$a e'te 'cri' /n alt lim+ dect lim+a romn, 'e vor perfecta dou foi de titlu, prima fiind /n lim+a romn. Cuprinsul. ;n Cuprin' 'unt indicate titlurile capitolelor i paragrafelor te$ei de ma'ter cu preci$area paginilor la care ace'tea pot fi g'ite. Abstractul ?re$umatul@ ofer informa&ii de'pre 'tudiul reali$at de ma'terand. Pn +un re$umat tre+uie ' fie e6act, redactat cu aten&ie, ' reflecte corect con&inutul 'tudiului, ' nu includ informa&ii care nu 'e reg'e'c /n te6t. -e$umatul tre+uie ' fie 'uficient de cuprin$tor i ' includ: a@ pro+lematica 'tudiului9 +@ o+iectivele 'au ipote$ele9 c@ metodologia9 d@ re$ultatele9 e@ principalele conclu$ii ale 'tudiului. #entru toate te$ele de ma'ter 'e va alctui un a+'tract /n lim+a C

romn care va fi tradu' /n lim+a engle$ 'au france$. )e$ele 'cri'e /n lim+a ru' vor con&ine un a+'tract /n romn, /n ru' i /ntr7o lim+ de circula&ie interna&ional. Cu"inte c$eie. Se vor indica cele mai importante cuvinte care au fo't utili$ate /n lucrare i care ofer o de'criere a 'tudiului reali$at. Introducerea. ;n "ntroducere e'te pre$entat tema i de'cri' pe 'curt 'trategia de inve'tigare a ei. .a tre+uie ' pre$inte o imagine 'uccint a 'tudiului actual /n 'fera tematicii a+ordate. "ntroducerea va fi 'tructurat /n felul urmtor: 7 actualitatea temei9 7 'copul i o+iectivele9 7 'uportul metodologic i teoretico7tiin&ific al lucrrii ?metode de cercetare@9 7 gradul de inve'tiga&ie a temei ?e6punerea autorilor i a literaturii din domeniu@9 7 noutatea temei inve'tigate9 7 'tructura lucrrii. Textul (corpul) lucrrii. Con&inutul te$ei tre+uie ' ai+ o organi$are logic /n capitole i paragrafe, care ' pre$inte re$ultatele inve'tiga&iilor i interpretarea lor. )e$a de ma'ter va fi conceput din 2 capitole: 7 primul capitol, de natur teoretic B va con&ine i'toriografia pro+lemei cercetate B vi$iunile diverilor 'avan&i i 3urnaliti9 < al doilea capitol, de natur practic B va repre$enta un 'tudiu de ca$ al 'itua&iei din 3urnali'mul autohton 'au interna&ional, e6ecutat /n +a$a criteriilor teoretice enun&ate /n primul capitol9 iar /n ca$ul proiectelor profe'ionale, al doilea capitol va include conceptul proiectului propriu $i' 'au chiar proiectul de3a reali$at ?dac ace't lucru e'te po'i+il@. Concluzii. Conclu$iile tre+uie ' fie clare, conci'e i coerente. 4e a'emenea, ele tre+uie ' cuprind un 'et de recomandri, menite ' /m+unt&ea'c 'tarea de lucruri din domeniul cercetat. Biblio ra!ia. =i+liografia 'e ampla'ea$ dup compartimentul EConclu$ii i recomandriF i poate fi 'tructurat /n dou moduri: (. referin&ele 'unt pre$entate /n 'ucce'iune numeric, conform ordinii citrilor /n te6t9 !. referin&ele 'unt pre$entate /n ordine alfa+etic.

;n cel de7al doilea ca$ ?'tructurare /n ordine alfa+etic@ 'ur'ele +i+liografice 'e vor divi$a conform originii B ini&ial 'tudiile /n grafie latin ?autohtone, 'trine, tradu'e@, apoi 'tudiile /n grafie chirilic, ulterior pu+lica&iile periodice i /n fine re'ur'ele Ge+ B cu p'trarea numerotrii unice. -eferin&ele la 'ur'ele +i+liografice 'e indic /n parante$e ptrate, in'erate /n te6t, de e6emplu HCI. 4ac 'unt citate anumite pr&i ale 'ur'ei, dup indicele +i+liografic 'e indic i pagina, de e6emplu HC, p. 2( I. -eferin&ele la pu+lica&iile periodice vor con&ine informa&ii de'pre data apari&iei edi&iei la care 'e face referin&, de e6emplu: HD, 2*.0!I. Jumrul de titluri +i+liografice con'ultat pentru reali$area te$ei de ma'ter varia$ /n func&ie de gradul de inve'tiga&ie i comple6itatea temei cercetare. 5ricum, te$a de cercetare va include minim (07!0 de 'ur'e, iar proiectul profe'ional B 207(0 'ur'e9 Anexe. Ane6ele 'e ataea$ la lucrare ?/n ca$urile oportune@ pentru a 'pri3ini demer'ul tiin&ific /ntreprin'. ;n ca$ul te$elor de cercetare 'e recomand ca volumul total al ane6elor ' nu depea'c %( din numrul total de pagini al lucrrii, iar /n ca$ul proiectelor profe'ionale B 2%(. 4e a'emenea, graficele, ta+elele i imaginile nu tre+uie ' 'u+'tituie te6tul te$ei, ci tre+uie ' fie doar o completare a ace'tuia. 4iagramele, t+li&ele, imaginile care nu depe'c 0,* pagin pot fi inclu'e /n corpul lucrrii. Cele care depe'c ace't volum vor fi inclu'e /n Ane6e. II. =. Te;n#red!'$!re! $e%ei de +!,$er P!r!+e$rii '!n$i$!$ivi V# 6+6 e e+en$e #r '#n,$i$6$ive ! e $e%ei 0oaie de titlu Cuprin' QA+'tract ?/n lim+a romn i /n lim+a engle$ 'au france$@ Li'ta a+reviaturilor Cuvinte7cheie "ntroducere Capitolul ". #re$entarea e'timativ a re'ur'elor +i+liografice la pro+lema cercetat i argumentarea oportunit&ii valorificrii 'ectorului profe'ional Capitolul "". Studiul de ca$ Conclu$ii i recomandri =i+liografie (07*0 pagini *7A pagini (07!0 'ur'e +i+liografice 20 (07!0 pagini *7A pagini 207(0 'ur'e +i+liografice pagin pagin 72 pagini pagin pagin *7A pagini *72* pagini pagin pagin 72 pagini pagin pagin *7A pagini *720 pagini Te%) de 'er'e$!re Pr#ie'$ pr#7e,i#n!

Ane6e. 4eclara&ia privind a'umarea r'punderii

cel mult %( din volumul te$ei pagin

cel mult 2%( din volumul te$ei pagin

%Tezele de master realizate &n limba rus "or include abstractul &n limba rom'n( rus i en lez )!rancez. P!r!+e$rii $e;ni'i > 0ormat pagin: A! ?2 ,0 6 2D,A cm@ > 8argini: 'u' ?top@ 2,* cm, 3o' ?+ottom@ 2,* cm, 'tnga ?left@ ( cm, dreapta ?right@ ,* cm. > 0ont: )ime' JeG -oman, mrimea corpului de liter va fi de 2 puncte ?'i$e@. )e6tul va fi imprimat la un rnd i 3umtate ? ,* line'@. Ju 'e accept ca un te6t ' fie editat cu efecte vi$uale ?de natur grafic@. #entru eviden&ierea titlurilor de monografii, 'tudii, pu+lica&ii, articole de pre' 'e admite utili$area caracterului italic (cursi"). )itlul capitolelor 'e 'crie cu litere ma3u'cule ?font 2 puncte, +old, centrat@, al paragrafelor K cu litere mici, /n afar de prima liter ?font 2 puncte, +old, centrat@. 4up denumirea capitolului 'au a paragrafului nu 'e pune punct. Capitolele 'e numerotea$ prin cifre romane, iar paragrafele B printr7o com+ina&ie din cifre romane i ara+e, cifrele romane indicnd capitolul din care face parte paragraful, iar cifra ara+ B paragraful propriu7$i' ?e6emplu: "".!@. 0iecare capitol /ncepe din pagin nou, paragrafele urmea$ 'ucce'iv. )oate paginile te$ei 'e numerotea$, /ncepnd cu pagina de titlu i terminnd cu ultima pagina, cu e6cep&ia ane6elor. #e pagina de titlu nu 'e pune numrul paginii. ;n mod o+ligatoriu, 'e utili$ea$ literele cu diacritice 'pecifice lim+ii romne ?, , /, , &@. Semnele de punctua&ie ?L.L, LML, LNL@ 'unt urmate /n mod o+ligatoriu de un 'pa&iu. Ju 'unt acceptate pre'curtri ale cuvintelor. )e$a 'e leag prin copertare ?copert euro@ i 'e pre$int la catedra de profil. II. 1. Pr#'ed6r! de !pr#"!re ! $e+ei $e%ei de +!,$er -eali$area te$ei de ma'ter e'te precedat de procedura de apro+are a temei 'olicitate i a conductorului tiin&ific. Apro+area, redactarea 'au re'pingerea temei ?dac nu 'e /ncadrea$ /n direc&iile de cercetare ale 4epartamentului@ 'e face ini&ial la edin&a 4epartamentului de profil i, /n variant final, la edin&a Con'iliului tiin&ific profe'oral al 0acult&ii.

;n 'copul demarrii ace'tei proceduri, ma'terandul va depune o cerere de 'olicitare pentru apro+area temei i a conductorului tiin&ific, vi$at de conductorul tiin&ific. La cerere 'e va ane6a copia +uletinului de identitate a 'olicitantului Conductor al te$ei de ma'ter poate fi un cadru didactic care de&ine titlu tiin&ific i tiin&ifico7didactic, 'au cercettori tiin&ifici de /nalt calificare din in'titu&iile de cercetare7 proiectare i 'pecialiti practicieni din 3urnali'mul na&ional. Cererea va fi /ntocmit /n conformitate cu prevederile ghidului ?ane6a D@ i va fi depu' la 4epartamentul de profil, /n termenele pre'ta+ilite ? 0 'eptem+rie7 * octom+rie@.

22

III. CONSIDERAII PRIVIND PROCEDURA DE SUSINERE I EVALUARE A


TE0EI DE LICEN3MASTER III.2. Pr#'ed6r! de !d+i$ere ! ,6,(inere! p6" i') #re'u'&inerea te$elor are loc conform orarului ela+orat de 4epartament, care reie'e din prevederile calendarul academic al PS8 i al 0acult&ii. La etapa pre'u'&inerii te$a tre+uie ' fie reali$at /n propor&ie de A0 la 'ut. 4ac te$a pre$entat la pre'u'&inere e'te reali$at /n propor&ie de A0 la 'ut i core'punde rigorilor, 4epartamentul recomand te$a i admite 'tudentul%ma'terandul la 'u'&inerea pu+lic. Studentul%ma'terandul va finali$a te$a &innd cont de o+iec&iile profe'orilor i /n conformitate cu recomandrile care au fo't e6pu'e /n cadrul pre'u'&inerii. ;n ca$ul /n care proiectul de te$ nu core'punde rigorilor, departamentul 'ta+ilete un termen nou pentru pre'u'&inere repetat. 4ac 'tudentul%ma'terandul nu a definitivat proiectul de te$ de licen&%ma'ter nici pentru a doua pre'u'&inere, te$a nu e'te admi' 'pre 'u'&inerea pu+lic. )e$a /n form definitiv va fi depu' la 4epartament pe 'uport de hrtie, la care 'e va ane6a i varianta electronic a lucrrii, pe C4. )e$a 'emnat de autor i cu avi$ul po$itiv al conductorului tiin&ific va fi depu' la 4epartament cu cel pu&in o lun /nainte de /nceperea 'u'&inerii pu+lice a te$ei de licen&%ma'ter. #entru 'u'&inerea pu+lic a te$ei de licen&, la lucrare 'e ane6ea$ avi$ul conductorului te$ei ?ane6a nr. 0 @, iar pentru 'u'&inerea pu+lic a te$ei de ma'ter, la lucrare 'e ane6ea$ avi$ul conductorului te$ei ?ane6a nr. 0 @, dar i o recen$ie, 'emnat de un e6pert /n domeniu. III. 4. Re'#+!nd)ri privind ,6,(inere! $e%ei )e$ele admi'e 'pre 'u'&inere vor fi pre$entate pu+lic /n fa&a Comi'iei pentru e6amenul de licen&%ma'ter, apro+at prin ordinul rectorului PS8. #re$en&a conductorului tiin&ific la 'u'&inere e'te o+ligatorie. Studentului%ma'terandului i 'e ofer 07 * minute pentru pre$entarea te$ei ?'e pot utili$a i mi3loace tehnice@. ;n luarea 'a de cuvnt 'tudentului%ma'terandului va acorda, prioritar, aten&ie la: 7 tema te$ei i actualitatea ei9 7 'copul i o+iectivele9 2(

7 +a$a tiin&ifico7metodologic9 7 re$ultatele cercetrii ?date concrete@9 7 contri+u&ia proprie9 7 conclu$iile9 7 recomandrile. 4up pre$entarea raportului, 'tudentului%ma'terandului /i 'unt pu'e o 'erie de /ntre+ri /n 'copul identificrii gradului de ini&iere a ace'tuia /n pro+lema cercetat 'au mediati$at. #rocedura de 'u'&inere include, de a'emenea, lurile de cuvnt ale conductorului tiin&ific i di'cu&ii la 'u+iectul te$ei, la care pot participa to&i cei pre$en&i. -e$ultatele 'u'&inerii lucrrii vor fi comunicate 'tuden&ilor%ma'teran$ilor /n aceeai $i, dup edin&a Comi'iei pentru e6amenul de licen&%ma'ter. 4eci$ia a'upra notei de la 'u'&inerea te$ei de licen&%ma'ter 'e ia la edin&a /nchi' a Comi'iei pentru e6amenul de licen&%ma'ter prin vot de'chi' 'au 'ecret, cu o 'impl ma3oritate de voturi. ;n ca$urile cnd voturile 'e /mpart egal, votul #reedintelui Comi'iei e'te deci'iv. Rotrrea Comi'iei pentru e6amenul de licen&%ma'ter e'te definitiv i nu poate fi rev$ut. Comi'ia pentru e6amenul de licen&%ma'ter are dreptul de a recomanda pentru pu+licare cele mai valoroa'e lucrri, /n primul rnd, cele originale, +a$ate pe un material e6perimental i 'ur'e inedite, care con&in recomandri i propuneri importante de ordin teoretic i practic. III. /. Ev! 6!re! $e%ei )e$a de licen& /n format cla'ic i cea de ma'ter de cercetare demon'trea$: 7 competen&ele analitice ale a+'olven&ilor de a efectua cercetri, de a 'inteti$a informa&ii, de a da aprecieri i de a formula recomandri9 7 competen&ele teoretico7practice de a aplica cunotin&ele teoretice /n proce'ul de ela+orare a unor 'olu&ii practice 'pecifice domeniului de formare profe'ional 'au de reali$are a 'tudiilor de ca$9 7 competen&ele inve'tigative de a efectua monitori$ri, anali$e, evaluri, autoevaluri. )e$ele de licen& /n format cla'ic i cele de ma'ter de cercetare vor fi evaluate i apreciate conform urmtoarelor criterii ?ane6a nr. @: . Gradul core'punderii te$ei 'pecialit&ii 'olicitate 2!

2. Core'punderea temei te$ei e'en&ei materialului lucrrii (. Actualitatea temei !. #ropor&ionarea con&inuturilor te$ei *. 8etodologia cercetrii :. Argumentarea i demon'trarea ipote$ei%ipote$elor A. #roce'area i anali$a teoretic, implicarea critic, interpretativ a autorului C. Joutatea teoretic ?doar pentru te$ele de ma'ter@ D. .6punerea i argumentarea conclu$iilor 0. Completitudinea 'ur'elor i a referin&elor +i+liografice . Corectitudinea 'tili'tic i gramatical a te6tului 2. Corectitudinea tehnoredactrii (. #erfectarea general a te$ei !. alte criterii 'ta+ilite de catedra de profil etc.("ezi* +++.usm.md. ,$id metodic pentru per!ectarea tezelor de licen-)master. Autori* .iliana /otaru( 0aria 1muraru) )e$a de licen& de crea&ie i proiectele profe'ionale de ma'ter demon'trea$: 7 competen&ele pu+lici'tice ale a+'olven&ilor de a concepe i ela+ora produ'e 3urnali'tice informative i de opinie9 7 competen&ele manageriale de a concepe, ela+ora i ge'tiona proiecte comunica&ionale i de crea&ie9 7 competen&ele inve'tigative de a efectua monitori$ri, anali$e, evaluri, autoevaluri. )e$ele de licen& de crea&ie i proiectele profe'ionale de ma'ter vor fi evaluate i apreciate conform urmtoarelor criterii ?ane6a nr. 2@: . 2. (. !. *. :. A. C. Gradul core'punderii te$ei 'pecialit&ii%programului de ma'ter Corela&ia titlu B te6t Actualitatea temei #ropor&ionarea con&inutului te$ei #roce'area i anali$a teoretic, implicarea critic, interpretativ a autorului Conceptul 'tudiului de ca$%a proiectului profe'ional )ehnici i tactici utili$ate /n proce'ul de crea&ie A+ilit&i de crea&ie:

"dentificarea pro+lemei, Semnifica&ia titlului, corela&ie titlu B te6t, 2*

conceptul materialului, unghiul de a+ordare de'crierea: conte6t, detalii9 relevan&a 'ur'elor9 valoarea citatelor, lim+a3ul, corectitudinea e6primrii, creativitatea D. 0. . 2. (. !. .6punerea i argumentarea conclu$iilor .6punerea recomandrilor Completitudinea 'ur'elor i a referin&elor +i+liografice Corectitudinea 'tili'tic i gramatical a te6tului Corectitudinea tehnoredactrii #erfectarea general a te$ei

Jota final 'e calculea$ ca medie aritmetic a notelor atri+uite de ctre fiecare dintre mem+rii comi'iei de e6aminare. -e$ultatele evalurii te$ei 'e e6prim prin note de la E F la E 0F, conform 'calei de notare, calificativul de promovare fiind nota E*F ?ane6a (@.

2:

BIBLIOGRAFIE . 2. (. !. *. :. A. =ondrea A. . a. Ghid privind metodologia de ela+orare i 'u'&inere a lucrrilor de Condrea ". "ntroducere /n tehnica cercetrii:)e$ele de an i de licen&. Chiinu: .co P. Cum 'e face o te$ de licen&. 4i'ciplinele umani'te. "ai: #olirom, 200:. 0eura .. 8etodologia Cercetrii .conomice. Chiinu: AS.8, 200C. Ghera'im A., Surcan J. Ghid metodologic pentru ela+orarea te$elor de licen& i de Sapoc ,., Capcelea ,. Cercetarea 2tiin&ific. Chiinu: A-C, 200C. +++.usm.md. Ghid metodic pentru perfectarea te$elor de licen&%ma'ter. Autori:

licen& /n domeniul economic. =ucureti:0unda&ia -omnia de 8ine, DDA. C.# PS8, DDA.

ma'terat. Chiinu: C.# PS8, 200*.

Liliana -otaru, 8aria Rmuraru@

2A

ANE5E

2C

Ane?! nr. 2. M#de de red!'$!re ! 7#ii de $i$ 6 pen$r6 $e%! de !n3 i'en()

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA


? : +old, cap'@

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


? : +old, cap'@

F!'6 $!$e! J6rn! i,+ *i $iin(e ! e C#+6ni')rii


? : +old, cap'@ nu 'unt ma3u'cule,. de omi'

Dep!r$!+en$6 Te#ri! *i Pr!'$i'! J6rn! i,+6 6i


? : +old@

STRATEGII MEDIATICE @N SITUAII DE CRI0


?2! +old, cap'@

Te%) de !n 3 i'en()
?20 +old@ E !"#r!$A R6,6 I6 i!n! C#nd6')$#r *$iin(i7i'A $e7!n Pe$re,'6& 'e indic titlul i gradul tiin&ific core'pun$tor 92= "# d: CHIINU& 4B2= 92= "# d& '!pi$! ,:
2D

Ane?! nr. 4 M#de de 8n$#'+ire ! '6prin,6 6i

CUPRINS pag. INTRODUCERE ............................................................................................................................./ CAPITOLUL IA ROLUL MASS<MEDIA @N DE0VOLTAREA COMUNITAR I.2. Di+en,i6ne! 6+!n) ! C6rn! i,+6 6i 'ivi'.............................................................................. D I.4. NeE +edi! > +#d! i$)(i in$er!'$ive de pr#+#v!re ! v! #ri #r '#+6ni$!re....................... 2F CAPITOLUL II. PAGINILE GEB ALE SUBURBIILOR MUNICIPIULUI CHIINU > INTERES PUBLIC I NECESITATE. STUDIU DE CA0................................................... ....44 CONCLU0II I RECOMANDRI..............................................................................................14 BIBLIOGRAFIE............................................................................................................. ...............11 ANE5E............................................................................................................................................1H

(0

Ane?! nr. / M#de de red!'$!re ! Introducerii INTRODUCERE -olul pre'ei tiprite, ca unul dintre mi3loacele de informare /n ma', e'te e'en&ial /n formarea imaginii a'upra realit&ilor 'ociale, /n populari$area unor modele pu+lice contemporane, /n promovarea me'a3elor po$itive /n privin&a parteneriatului de gen i a participrii 'ociale egale ale femeilor i +r+a&ilor. ;n', promovarea principiului egalit&ii de gen /n -epu+lica 8oldova 'e afl 'u+ inciden&a unei atitudini 'uperficiale, att din partea autorit&ilor, ct i din partea in'titu&iilor, care, prin menirea lor, au calitatea de a difu$a i multiplica informa&ia. Situa&ia /n cau$ a determinat alegerea temei re'pective 'pre a fi cercetat. A'$6! i$!$e! $e+ei e'te determinat de faptul c, /n pre$ent, ma''7media pre$int o imagine de$echili+rata i di'criminatorie a femeii fa& de +r+at, perpetund 'tereotipurile e6i'tente de3a /n 'ocietate. Sinnd cont, c pre'a are un rol ine'tima+il privind informarea, dar i formarea opiniei pu+lice, inclu'iv cel de me'ager al noilor orientri 'ociale cum ar fi /n ca$ul de fa& B integrarea dimen'iunii de gen /n 'ocietate, 'e face impetuo' nece'ar monitori$area i ela+orarea unui 'tudiu privind modalit&ile de reflectare i receptare a dimen'iunii de gen, inclu'iv a proce'ului de implementare a re'pectivei pro+lematici, prin intermediul ma''7media. ;n acea't ordine de idei 'tudiul de fa& devine e6trem de actual. S'#p6 6'r)rii /l con'tituie cercetarea modului /n care ma''7media reflect imaginea femeii i pro+lematica feminin9 att din punct de vedere al ponderii 'u+iectelor, ct i din punct de vedere al tematicii i genurilor informative /n care e'te /ncadrat. A'tfel, 'copul impune urmtoarele 'arcini:

Anali$a cantitativ i calitativ, a realit&ii i rolurilor de gen, re'pectiv, a modelelor i "dentificarea factorilor care cau$ea$ a+ordri de$echili+rate /n produ'ele mediatice din Anali$a comparativ a pu+lica&iilor na&ionale i a celor locale din per'pectiva a+ordrii .la+orarea recomandrilor pentru revi$uirea demer'ului 3urnali'tic i pentru /m+unt&irea

valorilor de gen 'urprin'e i promovate de pre'9

-epu+lica 8oldova9

pro+lematicii gender9

'itua&iei privind dimen'iunea de gen /n di'cur'urile mediatice. ;ntru atingerea 'arcinilor propu'e '7a recur' la anali$a produ'ului 3urnali'tic privind volumul, genul, procedeele de a+ordare a 'u+iectelor pe teme feminine, tonalitatea, lim+a3ul utili$at etc.

#roce'ul propriu7$i' de monitori$are al pu+lica&iilor ESptmnaF, E1urnal de ChiinuF, EPnghiulF i E5ra localF '7a +a$at pe cteva criterii, care au fo't aplicate /n timpul 'tudiului: 7 frecven&a mediati$rii pro+lemei9 7 pre'ta&ia feminin /n 'pa&iul ace'tor pu+lica&ii9 7 'emnifica&ia i imaginea care 'e de'prinde din di'cur'urile 3urnali'tice privind rolul i importan&a femeii /n 'ocietate9 7 conte6tul /n care e'te pre$entat femeia, tipa3ul ace'teia9 7 genurile 3urnali'tice /n care e'te, de o+icei, /ncadrat pro+lema9 7 imaginea7foto a femeilor /n pu+lica&iile re'pective. Ace't demer' pre'upune i /ncura3area ma''7media, i indu'triei informa&ionale, care /mprte'c principiul li+ert&ii de e6pre'ie, ' adopte ulterior 'au ' ela+ore$e coduri de conduit, recomandri profe'ionale, regulamente deontologice i alte in'trumente care ' conduc la eradicarea 'tereotipurilor, clieelor de gen i a me'a3elor tradi&ionale, precum i la promovarea valorilor de gen i a egalit&ii de an'e dintre +r+a&i i femei. S6p#r$6 +e$#d# #-i' ! ,$6di6 6i. ;n inve'tiga&iile efectuate, autorul pre$entului 'tudiu a apelat, /n 'pecial, la metoda analitic de cercetare, drept o metod tiin&ific general, care i7a permi' ' de$vluie tr'turile e'en&iale ale fenomenului 'tudiat, precum i anumite tendin&e e6i'tente /n pre$ent, /n pre'a na&ional i cea local. ;n reali$area ace'tui de$iderat a fo't utili$at cercetarea calitativ a tuturor materialelor /n care '7a o+'ervat pre$en&a femeii, fiind utili$ate metode ca: anali$a, 'i'temati$area, 'inte$a, precum i compara&ia dintre re$ultatele o+&inute. Au fo't utili$ate, de a'emenea, metode cantitative de cercetare, care au permi' 'tructurarea datelor o+&inute i reali$area unor grafice repre$entative pentru inve'tiga&ia temei e6aminate. Gr!d6 de ,$6diere ! $e+ei inve,$i-!$e. #ro+lematica gender a fo't a+ordat /n numeroa'e lucrri ale cercettorilor din 5ccident. Acetia au ela+orat 'tudii comple6e referitor la egalitatea genurilor /n 'ocietate, referitor la rolul ma'' mediei /n promovarea unor modele 'ociale, 'tandarte i valori i, /n particular, privitor la di'cur'ul mediatic vi$avi de imaginea femeii /n 'ocietate. #rintre ace'tea putem men&iona 'tudiul lui Lie'+et van Toonen, U0emini't 8edia Studie'F? DD!@ i cel al lui AnthonV 1. Corte'e, E#rovocateur. "mage' of <omen and 8inoritie' in Adverti'ingF ?200C@. -eferiri la imaginea femeii /n pre' g'im i la Gille' Lipovet'OV B ULa troi'iWme femme. #ermanence et -evolution de feminineF ? DDA@ .a. 5 'erie de cercetri /n domeniul egalit&ii dintre genuri au fo't reali$ate i /n -omnia, cum ar fi: UGen i repre$entare 'ocialF de =ulai Ana i "rina Stnciugelu ?200!@, ULe6icon femini'tF de 5tilia 4ragomir i 8ihaela 8iroiu ?2002@ .a. 5 cercetare relevant /n ace't domeniu pu+lic, /n 2002, 4aniela -oven&a70rumuani, cu titlul E"dentitatea feminin i di'cur'ul mediatic /n -omnia po'tmodernF. -aportul Ja&ional (2

privind egalitatea de 2an'e /ntre femei i +r+a&i, reali$at /n -omnia, /n martie 2002, e'te, la fel, deo'e+it de important /n a+ordarea pro+lematicii gender. )oate ace'te lucrri con&in compartimente valoroa'e care &in de ma'' media i modul /n care ace'tea reflect pro+lemele e6pu'e. ;n -epu+lica 8oldova e6i't, /n', foarte pu&ine 'tudii care '7au a6at pe a+ordarea pro+lemei /n cau$9 care ' monitori$e$e felul /n care ma''7media reflect rolurile de gen i, /n 'pecial, imaginea femeilor. A+ia /n ultimii ani au fo't /ntreprin'e cteva /ncercri de interpretare a unor a'pecte particulare a ace'tei teme. 5 cercetare relevant face /n 200A Loreta Randra+ura /n lucrarea 'a: UGen i 8a'' 8edia. #entru o pre' 'en'i+il la genF. Pn alt 'tudiu de gen a fo't reali$at de un grup de analiti autohtoni, 'u+ coordonarea 8ariei Saharneanu, /n acelai an, /ntitulat U"maginea femeii i a +r+atului /n pre'a 'cri'F. Pnele a'pecte relevante ale temei /n cau$ i7au g'it reflectare /n culegeri i revi'te tiin&ifice, cum ar fi micro'tudiul aceleiai Loreta Randra+ura B EStereotipuri de gen /n ma''7 mediaF, din -evi't de teorie i practic educa&ional U4idactica #roF. Anali$nd lucrrile, pu+licate pn /n pre$ent, am con'tatat in'uficien&a cercetrilor calitative i cantitative ale ma''7mediei din per'pectiva a+ordrii pro+lematicii gender. ;n 'tudiile de ordin general pro+lema /n cau$ e'te tratat doar tangen&ial, iar /n lucrrile 'peciale 'unt elucidate doar unele a'pecte ale pro+lemei care ne preocup. ,om remarca, /ndeo'e+i, faptul c /n afara aten&iei 'pecialitilor au fo't l'ate unele a'pecte importante ale ace'tui 'u+iect, cum ar fi, anali$a pre'ei locale, care nu a fo't monitori$at, din acea't per'pectiv, /n nici unul din 'tudii. -e'pectiv, tema cercetrii de fa&, 'e pretea$ unei e6aminri 'peciale, de'tinate configurrii unei vi$iuni integratoare a fenomenului. N#6$!$e! *$iin(i7i') ! ,$6di6 6i. Lucrarea de fa& e'te a6at pe o cercetare comple6 a modului /n care pre'a 'cri' reflect femeia, ca factor 'ocial i cultural /n 'ocietate. 5riginalitatea lucrrii e'te pu' /n valoare de cercetarea, din per'pectiva de gen, i a pu+lica&iilor locale, nu doar a celor na&ionale, ace'tea nefiind monitori$ate, pn /n pre$ent, /n niciun 'tudiu din -epu+lica 8oldova. Studiul ofer o 'i'temati$are a tuturor materialelor care au vi$at femeia /n lunile ianuarie7aprilie 200D, /n pu+lica&iile ESptmnaF, E1urnal de ChiinuF, EPnghiulF i E5ra localF, precum i o anali$ comparativ a re$ultatelor monitori$rii pre'ei na&ionale cu cele din pre'a local. ;n /ncercarea de a 'tudia pu+lica&iile re'pective din per'pectiva genurilor, '7au identificat o 'erie de lacune, contienti$area crora e'te o etap cva'i7o+ligatorie pentru o pre' democrat i credi+il dintr7o 'ocietate care 'e vrea a 'e 'chim+a /n +ine. S$r6'$6r! 6'r)rii. )e$a E"maginea femeii /n pre'a 'cri'F cuprinde: introducerea, dou capitole, care redau con&inutul de +a$ al cercetrii, +i+liografia i ane6ele. ((

A'tfel, /n introducere, e'te argumentat actualitatea temei de cercetare, 'unt preci$ate 'copul, 'arcinile cercetrii, 'uportul metodologic de 'tudiu i gradul de 'tudiere a temei inve'tigate. #rimul capitol E0actorul mediatic /n profilarea imaginii femeiiF, 'tudia$ rolul ma''7mediei /n formarea imaginilor a'upra realit&ilor 'ociale, /n promovarea principiilor egalit&ii de gen i a participrii 'ociale egale ale femeilor i +r+a&ilor. Al doilea capitol, 'e pre$int /n core'pundere cu 'copurile preconi$ate i reflect re$ultatele monitori$rii a celor patru pu+lica&ii, men&ionate mai 'u'. Ace'ta con&ine anali$a calitativ i cantitativ a fiecrui $iar /n parte, din per'pectiva modului /n care a fo't reflectat imaginea femeii i, de a'emenea, anali$a comparativ dintre pu+lica&iile na&ionale i cele locale. Studiul e'te /ncheiat cu o 'erie de conclu$ii referitor la tema 'tudiat i de un compartiment con'tituit din recomandri practice.

(!

Ane?! nr. = M#de CONCLU0II I RECOMANDRI Concluzii. 8a''7media nu e'te doar o EoglindF a 'ociet&ii, ea are i puterea de a direc&iona acea't 'ocietate. ;n timp ce produc&iile media reflect diferit i tenden&io' +r+atul i femeia, /n con&inutul mediatic 'e con'tat un de$echili+ru cra' /ntre cele doua 'e6e att ca pondere, ct i ca tematici. A'tfel, femeile 'unt /n continuare Egrupul marginali$atF, iar +r+a&ii B cel Efavori$atF. 8a''7media autohton nu ofer o imagine echili+rat a +r+a&ilor i a femeilor, a implicrii i contri+u&iilor ace'tora /n via&a pu+lic i privat, ci perpetuea$ i /ncet&ene'c 'tereotipuri de gen, con'olidnd po$i&ia dominant a +r+a&ilor. #rodu'ele mediatice cu referire la femei de'eori pre$int o imagine degradant i negativ a ace'tora, ceea ce pre3udicia$ imaginea femeilor /n 'ocietate, cau$ea$ repercu'iuni grave a'upra felului /n care ace'tea 'e auto i hetero7evaluea$ i /n care 'unt percepute de ctre +r+a&i. 8ai mult dect att, produ'ele media pornografice, violente i umilitoare, de a'emenea, afectea$ negativ femeile i participarea lor /n 'ocietate. Actualmente, ma''7media nu face dect ' perpetue$e rolurile tradi&ionale i, implicit, 'e6i'te, ceea ce tergiver'ea$ con'olidarea unui echili+ru de gen i a parteneriatului autentic de gen. Aproape toate produ'ele mediatice, att na&ionale, ct i locale cel mai frecvent, ofer urmtorul ta+lou: . Tonele de Ee6perti$F ale femeilor 'unt: educa&ia, familia, /nv&mntul, a'i'ten&a 'ocial i 'ntatea, produ'ele de /ngri3ire, ve'timenta&ia, 'pre deo'e+ire de +r+a&ii, care de&in Ee6perti$aF a+'olut /n ceea ce privete: 'portul, politica, di'trac&iile, tehnica, +anii. 2. ,er+ele folo'ite /n raport cu femeile 'unt, de regul: 'pal, /ngri3e'c, vor+e'c, plng, gte'c, cumpr, 'pre deo'e+ire de cele folo'ite /n raport cu +r+a&ii, care de cele mai de'e ori 'unt: gnde'c, lucrea$, planific, re$olv, recomand. (. 0emeia Emediati$atF i Emediatic vn$a+ilF e'te, cu precdere: mam, fiic, 'o&ie 'au amant, /ngri3itoare, ca'nic, 'e6V, di'poni+il, dependent, inferioar. 4ac e'te ,"#, atunci e'te: cntrea&, manechin, pre$entatoare, 'o&ie% fiic a unui ,"# ma'culin. =r+atul /n produ'ele media e'te, de cele mai de'e ori: politician, +ancher, 'uperior, protector, 'alvator, profe'ioni't, dinamic, puternic, eficient, competent, matur i li+er. ,"#7urile ma'culine 'unt: politicieni, oameni de afaceri, fot+aliti. Jumrul de femei intervievate ?lidere de opinie din 'ocietatea civil, din domeniile economic, 'ocial@ e'te, de a'emenea, de'tul de mic, iar pre$en&a de con&inut a femeilor intervievate /n legtur cu o pro+lem 'au alta 'e limite$e la calitatea de 'o&ii, colege 'au femei vedet

(*

?interprete@, fiind nece'ar ca ace'tea ' fie reflectate i ca femei cu o atitudine de independen&, activi'm, pre$entate /ntr7un 'pa&iu 'ocial cu putere deci$ional. Ca actori ai tirii, 'ur'e i e6per&i, femeile 'unt 'i'tematic 'u+repre$entate, pe de o parte din cau$a culturii ma'culine, iar pe de alta parte, din cau$a lip'ei de repre$entativitate /n politic, economie etc. 0emeile din tiri 'unt fie e6emple anonime ale unui pu+lic neinforrnat, fie ca'nice, vecine, con'umatoare 'au mame, 'urori, 'o&ii ale +r+a&ilor din tiri, fie, /n 'frit, victime ale unei crime, cata'trofe, politici. 8a''7media creea$ o anumit imagine femeilor ?dar nu numai@, fie prin folo'irea lor ca 'u+iect activ 'au pa'iv al tirii, fie prin utili$area po$itiv ori negativ a imaginii ace'tora, fie prin a'ocierea femeilor cu anumite practici 'au pre3udec&i. Anali$a ma''7mediei 'cri'e din -epu+lica 8oldova pre$int un raport e6trem de de7+alan'at a imaginii feminine i ma'culine /n paginile pu+lica&iilor autohtone, att la nivel calitativ, ct i la nivel cantitativ. )oate anali$ele de con&inut a pre'ei 'cri'e autohtone confirm vi$i+ilitatea femeii ca actant 'ocial ?director de pu+lica&ie, editoriali't, redactor7ef, fotograf etc.@, dar invi$i+ilitatea ca actor al tirii, interviului, reporta3ului, mai ale' /n calitate de e6pert i factor deci$ional important. "ndividul i comunitatea 'e identifica cu ceea ce 'e pove'tete de'pre ei. 5r, /n con'truirea identit&ii minoritare, inferiori$ate /n raport cu ma3oritatea, ma''7media 3oac un rol e'en&ial prin difu$area repre$entrilor 'ociale ca in'trument de categori$are a per'oanelor i comportamentelor. Solidaritatea feminin, contienti$area rolului profe'ional, 'ocial i politic al femeii reali$at de 5JG7uri, ma''7media i femeile /n'ele vor putea contri+ui la erodarea 'tereotipurilor i re'tructurarea 'pa&iului pu+lic po'tcomuni't. "rina Stnciugelu 'pune /n 'tudiul pe care /l face c, din momentul /n care ma''7media nu mai e'te con'iderat EoglindaF realit&ii, ci con'truc&ia 'ocial a ace'teia, tre+uie ' plede$e: 7 fie pentru o relatare neutr, impar&ial ?Egender neutral reportingF@ 7 fie pentru echili+ru /ntre EvocileF femeilor%+r+a&ilor i alternativele unora. 7 fie pentru rela&iile parteneriale de gen /n am+ele medii B pu+lic i privat 7 fie pentru contienti$area ma'culinit&ii di'cur'ului hegemonic: ceea ce contea$ drept adevr /ntr7o 'itua&ie dat e'te determinat de cei care au puterea de a defini realitatea. ;n 'ocietatea contemporan, a e6plo$iei comunicrii, ma'' media 3oac un rol e'en&ial /n formarea imaginilor pu+lice, a interac&iunilor particulare, men&innd 'au 'chim+nd reguli, repre$entri, 'tiluri de via&, pre'upo$i&ii ideologice. 8a''7media are UmandatulF i competen&a ' promove$e principiile egalit&ii de gen i ' de$rdcine$e 'tereotipurile de gen e6i'tente. 4e aceea, e'te vital 'a 'en'i+ili$m opinia pu+lic i de'ignerii politici a'upra 'tereotipurilor, di'tor'iunilor i pre3udec&ilor din univer'ul mediatic.

(:

/ecomandri. -eieind din datele anali$ei cantitative i calitative reali$ate pe cele patru $iare din -epu+lica 8oldova ? E1urnal de ChiinuF, ESptmnaF EPnghiulF i E5ra LocalF@, dar i din cercetrile anterioare a'upra componentei de gen din pre' i a tendin&elor pe care le7am ate'tat, con'iderm c media 'cri' e'te capa+il i chiar datoare '7i revi$uia'c politica redac&ional /n ceea ce privete reflectarea echita+il a pre$en&ei i contri+u&iei fiecrui gen uman /n 'ocietate. -olul pre'ei, ca unul din mi3loacele de informare /n ma', e'te e'en&ial /n formarea imaginii a'upra realit&ilor 'ociale noi, /n populari$area unor modele pu+lice%politice contemporane, /n promovarea mai inten' a me'a3elor po$itive /n privin&a parteneriatului de gen i a participrii 'ociale a femeilor. #rin utili$area /n continuare a unui di'cur' con'ervator, /n contiin&a pu+lic 'e perpetuea$ modele deformate de repre$entare a femeilor i +r+a&ilor, precum ar fi cel al ma'culinit&ii ra&ionale i feminit&ii emo&ionale care derulea$ activit&i pe potriv.

#entru a nu /ntri 'upo$i&ia c e6per&ii 'au liderii de opinii 'unt, de o+icei, +r+a&ii, e

nece'ar ' fie fcute vi$i+ile i au$ite i EvocileF liderelor de opinie femei, chiar dac i 'unt mai pu&ine la numr dect +r+a&ii /n unele 'fere pu+lice 'au 'unt cuno'cute numai /n domeniul lor de activitate i de un 'egment mic de con'umatori media.

;n calitate de a patra putere /n 'tat, dar i ca parte component a 'ociet&ii civile, e'te

imperio' nece'ar ca ma''7media ' promove$e o imagine echili+rat i non 'tereotip, a femeilor, a'ociate tradi&ional mai mult cu via&a privat i, re'pectiv, cu Eetica gri3iiF, dar i a +r+a&ilor, identifica&i cu via&a pu+lic i, implicit, cu Eetica drept&iiF.

.'te nece'ar ca pre'a ' le 'coat pe femei din anonimatul pu+lic, iar pe +r+a&ii B din cel

privat9 '7i valorifice ca per'oane cu roluri, nevoi i re'pon'a+ilit&i comune, dar i diferite i /n ace'te 'fere, de unde au fo't i mai 'unt Ee6cluiF la nivelul di'cur'ului pu+lic din media.

"nforma&ia de'pre via&a privat a per'oanei pu+lice, dac 'e con'ider a fi relevant,

tre+uie ' fie reg'it i /n materialele de'pre +r+a&i. ,ia&a lor de familie e'te, de o+icei, omi' 'au doar con'emnat /n interviuri mai ample. .i, /n', pe lng rolul profe'ional, pu+lic mai au i rolul de tat al unor copii, de care tre+uie ' 'e /ngri3ea'c i ' le cunoa'c pro+lemele, la fel ca i mamele lor.

5rice productor media urmea$ ' fie precaut, pentru a nu reduce prin di'cur'ul pu+lic

i 'im+olurile utili$ate: a@ per'onalitatea femeilor la Ffunc&iileF de mam, go'podin 'au femeie de con'um, percepute ca 'tandarde de comportament. 0iind func&ii culturale, ele 'unt i relative, pentru c /ntre femei 'i +r+a&i nu mai e6i't diferen&e economice i formative cum erau cele din trecut. Jimic nu mai 3u'tific acum Eo+liga&iaF femeilor de a 'e dedica Fcu trup i 'ufletF ordinii private, /n

(A

condi&iile /n care au 'olicitri egale cu ale +r+a&ilor pe pia&a muncii, i /n multe ca$uri 'unt cele care a'igur financiar familia. +@ imaginea femeii moderne la preocuprile o+'e'ive pentru corp ?re&ete de 'l+ire, de /ntre&inere i /ntinerire, mod, machia3, coafur@, tendin&e /ntre&inute prin ultimele pagini ale mai multor cotidiene. Ju toate femeile 'unt intere'ate e6clu'iv de mod, +uctrie, cumprturi i +r+a&i a'igura&i. "dentificarea femeilor care 'e conduc i de alte valori i principii /n rela&iile lor inter i intra7genurile, dect cele EclieuF, care accept i alte roluri de gen /n afar de cele pre'ta+ilite de cultura noa'tr patriarhal, chiar dac ace'tea vin /n contradic&ie cu percep&iile generale de gen, con'tituie un act de recunoatere i acceptare a alterit&ii de facto. #re'a tre+uie ' oglindea'c mai frecvent ca$uri i 'itua&ii care &in de condi&ia femeii /n 'ocietate. .a ar putea ' contri+uie la punerea /n di'cu&ie a che'tiunilor re'pective pe agenda pu+lic, pentru a le com+ate i preveni.

Jumrul de femei intervievate ?lidere de opinie din 'ocietatea civil, din domeniile

economic, 'ocial@ e'te de'tul de mic. #re$en&a de con&inut a femeilor intervievate /n legtur cu o pro+lem 'au alta nu tre+uie ' 'e limite$e la calitatea de 'o&ii, colege 'au femei vedet ?interprete@, ci i la femei cu o atitudine de independen&, activi'm, pre$entate /ntr7un 'pa&iu 'ocial cu putere deci$ional.

#ro+lematica de gen tre+uie contienti$at%a'umat nu numai la polul emi'iv al

informa&iei, ci i la cel al receptrii. Su+iec&ii comunicatori vor reui '7i 'en'i+ili$e$e pe con'umatorii media, +r+a&i i femei, numai /n ca$ul /n care vor fi valorificate e6perien&ele i poten&ialul profe'ional al am+elor categorii 'ociale. Ace't de$iderat deriv din /n'i e'en&a 'i'temului politic democratic, care tre+uie ' ai+ un echili+ru de gen, pentru a fi cu adevrat repre$entativ la toate nivelele vie&ii pu+lice.

(C

Ane?! nr. 1 M#de de per7e'$!re ! "i" i#-r!7iei BIBLIOGRAFIE Studii tiinifice: . Adriane 8allender. Cum ' 'crii pentru multimedia. )ehnici de 'criere interactiv. -e$umatul. 4erularea. Scenariul. "ai: #olirom, 200C, 2(2 p. 2. =arometru de opinie pu+lic din -epu+lica 8oldova. Chiinu: "##, noiem+rie 20 0 (. =ulai Ana, "irina Stnciugelu. Gen i repre$entare 'ocial. =ucureti: #oliteia, 200!, 2!0 p. !. 4ragomir 5tilia, 8iroiu 8ihaela, Le6icon femini't. "ai: #olirom, 2002, (D! p. *. "maginea femeii i a +r+atului /n pre'a 'cri', Studiu de gen, coord. 8. Saharneanu. Chiinu 200A, 22 p. :. Team "on. Strategii de comunicare /n ma''7media. ;n: 4idactica #ro. -evi't de teorie i practic educa&ional, nr. *, 200!. Publicaii periodice: A. Sptmna, 20 (. C. Sptmna, 20 (. D. 1urnal de Chiinu, edi&ia de vineri, 20 (. 0. 1urnal de Chiinu, edi&ia de vineri, 20 !. . Tiarul de Gard, 20 (. 2. Tiarul de Gard, 20 !. (. 8oldova Suveran20 (. !. 8oldova Suveran, 20 !. Adrese electronice: *. http:%%GGG.academia.edu%!0((:**%-olulX1urnali'muluiXCetatene'cXinXSituatiileXdeXCri$aXevolutiaX5nlineXdinX"ran, Hcitat la : martie 20 (I :. http:%%ana.ong.ro%romana%centrulana%editura%revA00%dfrumu'aniA00.htm, Hcitat la * aprilie 20 (I

(D

Ane?! nr. F M#de de 'erere pen$r6 !pr#"!re! $e+ei $e%ei de !n3 i'en() *i ! '#nd6')$#r6 6i *$iin(i7i'

Ctre eful 4epartamentului )eoria i #ractica 1urnali'mului

4omnule ef de 4epartament,

Su+'emnatul ?a@XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 'tudent ?@ al 0acult&ii 1urnali'm i 2tiin&e ale Comunicrii, 'pecialitatea 1urnali'm, anul XXXXXXXXXX, /nv&mnt XXXXXXXXX, rog '7mi apro+a&i tema te$ei de an%licen& XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

'7l

de'emna&i

/n

calitate%func&ie

de

conductor

tiin&ific

pe

dl%dna

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ?a indica numele).

radul i titlul tiin-i!ic( prenumele i

4ata Semntura

?datele de contact ale 'tudentului@ )elefon e7mail

!0

Ane?! nr. H M#de de red!'$!re ! 7#ii de $i$ 6 pen$r6 $e%! de +!$er

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA


? : +old, cap'@

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


? : +old, cap'@

F!'6 $!$e! J6rn! i,+ *i $iin(e ! e C#+6ni')rii


? : +old, cap'@ nu7' ma3u'cule aici

Dep!r$!+en$6 Te#ri! *i Pr!'$i'! J6rn! i,+6 6i


? : +old@

STRATEGII MEDIATICE @N SITUAII DE CRI0


?2! +old, cap'@

Te%) de +!,$er Pr#ie'$ de 'er'e$!re 3 Pr#ie'$ pr#7e,i#n!


?20 +old@ Aici* a indica pro ramul de master E !"#r!$A R6,6 I6 i!n! C#nd6')$#r *$iin(i7i'A $e7!n Pe$re,'6& 'e indic titlul i gradul tiin&ific core'pun$tor 92= "# d: CHIINU& 4B2= 92= "# d& '!pi$! ,:
!

Ane?! nr. D
DECLARAIE DE ONESTITATE Su+'emnatul ?a@ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ma'terand la 0acultatea de 1urnali'm i 2tiin&e ale Comunicri a Pniver'it&ii de Stat din 8oldova, programul de ma'ter XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, declar pe proprie r'pundere c la conceperea te$ei de ma'ter cu titlul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nu am folo'it alte 'ur'e dect cele men&ionate /n +i+liografie i am re'pectat prevederile Ghidului 0acult&ii de 1urnali'm i 2tiin&e ale Comunicri pentru ela+orarea te$elor de ma'ter. 4eclar c lucrarea /mi apar&ine /n /ntregime i nu con&ine plagiat. 4ata XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Semntura XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IJKLMNMOPQ RS RTUJTVTUJWWRVTP #entru tezele elaborate &n limba rus YZ[\]^_]Z`abcZd`e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fgahZd`e iajfklm\ma nfopakZ`mZjZ Z qa``^brs t^uufpZjavZd, fg\wpae ]o^xoauua pa `m\]\pl uaxZ`moa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaebkez ]^_ kZgpfz ^mb\m`mb\pp^`ml, gm^ uam\oZakr, Jume i prenume XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

]o\_`mabk\ppr\ b pafgp^d oaw^m\ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ebkezm`e o\yfklmam^u kZgprs pafgprs Z``k\_^bapZd Z oayoaw^m^j. {`^ypaz, gm^ b ]o^mZbp^u `kfga\, wf_f p\`mZ ^mb\m`mb\pp^`ml b `^^mb\m`mbZZ ` _\d`mbfzhZu yaj^p^_am\kl`mb^u.

|Z`k^ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX }^_]Z`l XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

iauZkZe, Zue XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

!2

Ane?! nr. X M#de de 'erere pen$r6 !pr#"!re! $e+ei $e%ei de +!,$er *i ! '#nd6')$#r6 6i *$iin(i7i'

Ctre eful 4epartamentului )eoria i #ractica 1urnali'mului

4omnule ef de 4epartament,

Su+'emnatul ?a@ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ma'terand ?@ a 0acult&ii 1urnali'm i 2tiin&e ale Comunicrii, 'pecialitatea 1urnali'm, programul de ma'ter E8anagementul "n'titu&iei 8ediaF, rog '7mi apro+a&i tema te$ei de ma'ter de cercetare%de profe'ionali$are XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. ;n func&ie de conductor tiin&ific la te$ 'olicit 'a fie apro+at candidatura dlui%dnei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ?a indica radul i titlul tiin-i!ic( prenumele i numele).

4ata Semntura

?datele de contact ale ma'terandului@ )elefon e7mail

!(

Ane?! nr. 2B Avi%6 '#nd6')$#r6 6i *$iin(i7i' ! $e%! de i'en()3+!,$er F!'6 $!$e!& d#+eni6 de 7#r+!re pr#7e,i#n! )& ,pe'i! i$!$e! *i -r6p! !'!de+i') YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY AVI0 ! $e%! de i'en()3+!,$er '6 $e+! YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY e !"#r!$) de ,$6den$6 3! YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY '#nd6')$#r de $e%) de i'en()3+!,$erYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY I. F#r+! 6'r)rii 2. Re,pe'$!re! ri-#ri #r privind !,pe'$6 -r!7i'& n#r+e e -r!+!$i'! e 8n vi-#!re *i re7erin(e e YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 4. C#re'$i$6dine! ,$r6'$6rii $e%ei 9 in$r#d6'ere& '#n(in6$& 8n';eiere& "i" i#-r!7ie& !ne?eZ ,i+e$ri! '#n(in6$6 6i: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY II. C#n(in6$6 6'r)rii 2. Gr!d6 de !r-6+en$!re ! !'$6! i$)(ii $e+ei YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 4. De+#n,$r!re! '#+pe$en(e #r de 'er'e$!re 9e !"#r!re! ip#$e%ei& ,e e'$!re! +e$#de #r de 'er'e$!re& '# e'$!re! *i in$erpre$!re! d!$e #r& ,in$e$i%!re! p)r(ii $e#re$i'e e$'.: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY !!

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY /. C! i$!$e! 'er'e$)rii e7e'$6!$e YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY =. V! #!re! *$iin(i7i') *i3,!6 !p i'!$iv) ! $e%ei YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY III. Gr!d6 de re,p#n,!"i i$!$e *i !$i$6dine! ,$6den$6 6i YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY IV. C#n' 6%iiYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYY V. De'i%i! YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Se+n)$6r! YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY D!$! YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY !*

J=. La nece'itate 'e vor aduga pagini

!:

Ane?! nr. 22 Gri ! de ev! 6!re ! $e%ei de i'en() 8n 7#r+!$ ' !,i'3$e%ei de +!,$er de 'er'e$!re

(sursa* +++.usm.md. ,$id metodic pentru per!ectarea tezelor de licen-)master. Autori* .iliana /otaru( 0aria 1muraru)

Cri$erii de ev! 6!re Gradul core'punderii te$ei 'pecialit&ii 'olicitate Core'punderea temei te$ei e'en&ei materialului lucrrii Actualitatea temei #ropor&ionarea con&inuturilor te$ei 8etodologia cercetrii Argumentarea i demon'trarea ipote$ei%ipote$elor #roce'area i anali$a teoretic, implicarea critic, interpretativ a autorului Joutatea teoreticQ .6punerea i argumentarea conclu$iilor Completitudinea 'ur'elor i a referin&elor +i+liografice

F#!r$e "ine 92B<X: )e$a core'punde completamente 'pecialit&ii 'olicitate )ema te$ei core'punde e'en&ei materialului lucrrii completamente )ema te$ei corelea$ totalmente cu cerin&ele i nece'it&ile 'ociet&ii 8aterialul pre$entat /n capitole e'te total echili+rat 8etodologia cercetrii e'te relevant Argumentare foarte +un #roce'area i anali$a teoretic, implicarea critic, interpretativ a autorului e'te +un Joutatea teoretic e'te relevant Conclu$iile 'unt e6pu'e +ine Completitudinea 'ur'elor i a referin&elor +i+liografice e'te de'tul de con'i'tent A+'olut corect

Bine 9D<H: )e$a core'punde /n mare parte 'pecialit&ii 'olicitate )ema te$ei core'punde e'en&ei materialului lucrrii /n mare parte )ema te$ei corelea$ /n temei cu cerin&ele i nece'it&ile 'ociet&ii 8aterialul pre$entat /n capitole e'te 'uficient de echili+rat 8etodologia cercetrii e'te adecvat 'copului Argumentare +un #roce'area i anali$a teoretic, implicarea critic, interpretativ a autorului 'uficient de +un Joutatea teoretic e'te e6pu' 'uficient de +ine Conclu$iile 'unt e6pu'e 'uficient de +ine Completitudinea 'ur'elor i a referin&elor +i+liografice e'te 'uficient Corect /n temei

S!$i,7)')$#r 9F<1: )e$a core'punde par&ial 'pecialit&ii 'olicitate )ema core'punde e'en&ei materialului lucrrii par&ial )ema te$ei corelea$ par&ial cu cerin&ele i nece'it&ile 'ociet&ii 8aterialul pre$entat /n capitole e'te par&ial de$echili+rat 8etodologia cercetrii e'te general, fr a'pecte concrete Argumentare par&ial #roce'area i anali$a teoretic, implicarea critic, interpretativ a autorului la general, fr a'pecte concrete Joutatea teoretic e'te e6pu' la general, fr a'pecte concrete Conclu$iile 'unt e6pu'e la general, fr a'pecte concrete Completitudinea 'ur'elor i a referin&elor +i+liografice e'te par&ial, lip'e'c unele 'ur'e % referin&e de valoare "ncorectitudini par&iale

Ne,!$i,7)') 9=<2: )e$a nu core'punde 'pecia 'olicitate

)ema nu core'punde e'en&e materialului lucrr

)ema te$ei corelea$ cu cerin& i nece'it&ile 'ocie

8aterialul pre$entat /n capito e'te total de$echili

8etodologi cercetrii e'te neadecvat

Argumentar in'uficient

#roce'area anali$a teoretic, implicarea critic, interpretativ a autorului in'uficie

Joutatea teoretic e'te e6pu in'uficient

Conclu$iile e6pu'e in'uficient

Corectitudinea 'tili'tic i gramatical a te6tului

Completitud 'ur'elor i a referin&elor +i+liografice e'te in'uficient, lip'a multor 'ur'e% refer de valoare Jumr mare incorectitudini

!A

Corectitudinea tehnoredactrii #erfectarea general a te$ei

A+'olut corect Conform cerin&elor regulamentare

Corect /n temei Cu a+ateri ne'u+'tan&iale de la cerin&ele regulamentare

"ncorectitudini par&iale Cu a+ateri 'u+'tan&iale de la cerin&ele regulamentare

Jumr mare incorectitudini Ju 'unt re'pectate cerin&ele regulamentare

Q doar pentru te$ele de ma'ter de cercetare

Ane?! nr. 24 Gri ! de ev! 6!re ! $e%ei de 're!(ie de i'en()3 +!,$er !C

Cri$erii de ev! 6!re "ine Gradul de core'pundere a te$ei 'pecialit&ii%programului de ma'ter Corela&ia titlu7te6t

F#!r$e 92B<X: )e$a core'punde completamente 'pecialit&ii 'olicitate )ema te$ei core'punde e'en&ei materialului lucrrii completamente )ema te$ei corelea$ totalmente cu cerin&ele i nece'it&ile 'ociet&ii 8aterialul pre$entat /n capitole e'te total echili+rat #roce'area i anali$a teoretic, implicarea critic, interpretativ a autorului e'te +un Conceptul 'tudiului de ca$%a proiectului profe'ional e'te original, 'trategiile aplicate fiind relevante )ehnicile i tacticele utili$ate /n proce'ul de crea&ie 'unt relevante Corela&ie logic /ntre elementele con'titutive ale produ'ului iurnali'tic, valoare informativ ma6im, actualitatea me'a3ului, relevan&a corela&iei te6t B conte6t, efecte poten&iale 'porite Conclu$iile 'unt e6pu'e +ine

Bine 9D<H: )e$a core'punde /n mare parte 'pecialit&ii 'olicitate )ema te$ei core'punde e'en&ei materialului lucrrii /n mare parte )ema te$ei corelea$ /n temei cu cerin&ele i nece'it&ile 'ociet&ii 8aterialul pre$entat /n capitole e'te 'uficient de echili+rat #roce'area i anali$a teoretic, implicarea critic, interpretativ a autorului 'uficient de +un Conceptul 'tudiului de ca$%a proiectului profe'ional cumulea$ elemente creative, 'trategiile aplicate fiind adecvate 'copului )ehnicile i tacticele utili$ate /n proce'ul de crea&ie 'unt adecvate 'copului Corela&ie /ntre elementele con'titutive ale produ'ului iurnali'tic, valoare informativ medie, actualitate relativ a me'a3ului, relativitatea corela&iei te6t B conte6t, efecte poten&iale medii Conclu$iile 'unt e6pu'e 'uficient

S!$i,7)')$# r 9F<1: )e$a core'punde par&ial 'pecialit&ii 'olicitate )ema core'punde e'en&ei materialului lucrrii par&ial )ema te$ei corelea$ par&ial cu cerin&ele i nece'it&ile 'ociet&ii 8aterialul pre$entat /n capitole e'te par&ial de$echili+rat #roce'area i anali$a teoretic, implicarea critic, interpretativ a autorului la general, fr a'pecte concrete Conceptul 'tudiului de ca$%a proiectului profe'ional e'te unul tradi&ional, 'trategiile aplicate 'ati'fac par&ial reali$area 'copului )ehnicile i tacticele utili$ate /n proce'ul de crea&ie 'unt irelevante, fr a'pecte concrete Corela&ie 'poradic /ntre elementele con'titutive ale produ'ului iurnali'tic, valoare informativ redu', me'a3 pu&in actual, irelevan&a corela&iei te6t B conte6t, efecte poten&iale 'la+e

Ne,!$i,7)')$#r 9=<2: )e$a nu core'punde 'pecialit&ii 'olicitate )ema nu core'punde e'en&ei materialului lucrrii

Actualitatea temei

)ema te$ei nu corelea$ cu cerin&ele i nece'it&ile 'ociet&ii 8aterialul pre$entat /n capitole e'te total de$echili+rat #roce'area i anali$a teoretic, implicarea critic, interpretativ a autorului in'uficient Conceptul 'tudiului de ca$%a proiectului profe'ional e'te irelevant, 'trategiile aplicate nu pot contri+ui la reali$area o+iectivelor de crea&ie )ehnicile i tacticele utili$ate /n proce'ul de crea&ie 'unt neadecvate Lip'a corela&iei /ntre elementele con'titutive ale produ'ului iurnali'tic, a+'en&a valorii informative i a me'a3ului 3urnali'tic, con'truc&ie alogic a corela&iei te6t B conte6t, ineficien&a materialului.

#ropor&ionarea con&inutului te$ei

#roce'area i anali$a teoretic, implicarea critic, interpretativ a autorului

Conceptul 'tudiului de ca$%a proiectului profe'ional

)ehnici i tactici utili$ate /n proce'ul de crea&ie

A+ilit&i de crea&ie: "dentificarea pro+lemei, Semnifica&ia titlului, corela&ie titlu B te6t, conceptul materialului, unghiul de a+ordare de'crierea: conte6t, detalii9 relevan&a 'ur'elor9 valoarea citatelor, lim+a3ul, corectitudinea e6primrii, creativitatea .6punerea i argumentarea

Conclu$iile 'unt e6pu'e la general,

Conclu$iile 'unt e6pu'e in'uficient

!D

conclu$iilor .6punerea recomandrilor -ecomandrile 'unt relevante, valoroa'e i reie' din re$ultatele 'tudiului de ca$%a proiectului profe'ional Completitudinea 'ur'elor i a referin&elor +i+liografice e'te de'tul de con'i'tent A+'olut corect A+'olut corect Conform cerin&elor regulamentare

de +ine -ecomandrile 'unt 'uficient de +une i reie' din re$ultatele 'tudiului de ca$%a proiectului profe'ional Completitudinea 'ur'elor i a referin&elor +i+liografice e'te 'uficient Corect /n temei Corect /n temei Cu a+ateri ne'u+'tan&iale de la cerin&ele regulamentare

fr a'pecte concrete -ecomandrile 'unt e6pu'e la general, fr a'pecte concrete

-ecomandrile 'unt lip'ite de 'en' i nu au tamgen& cu 'tudiului de ca$%a proiectului profe'ional Completitudinea 'ur'elor i a referin&elor +i+liografice e'te in'uficient, lip'a multor 'ur'e% referin&e de valoare Jumr mare de incorectitudini Jumr mare de incorectitudini Ju 'unt re'pectate cerin&ele regulamentare

Completitudinea 'ur'elor i a referin&elor +i+liografice

Corectitudinea 'tili'tic i gramatical a te6tului Corectitudinea tehnoredactrii #erfectarea general a te$ei

Completitudinea 'ur'elor i a referin&elor +i+liografice e'te par&ial, lip'e'c unele 'ur'e % referin&e de valoare "ncorectitudini par&iale "ncorectitudini par&iale Cu a+ateri 'u+'tan&iale de la cerin&ele regulamentare

Ane?! nr. 2/

*0

S'! ! de ev! 6!re 9Re-6 !+en$6 de #r-!ni%!re ! ,$6dii #r 8n 8nv)()+[n$6 ,6peri#r 8n "!%! Si,$e+6 6i N!(i#n! de Credi$e de S$6di6: (sursa* +++.usm.md. ,$id metodic pentru per!ectarea tezelor de licen-)master. Autori* .iliana /otaru( 0aria 1muraru) .valuarea cunotin&elor 'e aprecia$ cu note de la 0 la , de regul, fr $ecimale. . Jota 0 'au Ee6celentF ?echivalent .C)S B A@ e'te acordat pentru demon'trarea profund i remarca+il a competen&elor teoretice i practice de$voltate de unitatea de cur'%modul, creativitate i aptitudini /n aplicarea competen&elor do+ndite, lucrul independent con'idera+il i cunoatere ver'at a literaturii din domeniul re'pectiv. Studentul a /n'uit D B 00~ din materialul inclu' /n curriculum%programa analitic a unit&ii de cur'ul%modulului. 2. Jota D 'au Efoarte +ineF ?echivalent .C)S B =@ e'te acordat pentru o demon'trarea foarte +un a competen&elor teoretice i practice de$voltate de unitatea de cur'%modul, a+ilit&i foarte +une /n aplicarea competen&elor do+ndite cu cteva erori ne'emnificative%nee'en&iale. Studentul a /n'uit C B D0~ din materialul inclu' /n curriculum7ul ?programa analitic@ a unit&ii de cur'%modulului. (. Jota C 'au E+ineF ?echivalent .C)S B C@ e'te acordat pentru demon'trarea +un a competen&elor teoretice i practice de$voltate de unitatea de cur'%modul, a+ilit&i +une /n aplicarea finalit&ilor de 'tudiu cu o anumit lip' de /ncredere i impreci$ie ce &in de profun$imea i detaliile cur'ului%modulului, dar pe care 'tudentul poate ' le corecte$e prin r'pun'uri la /ntre+ri 'uplimentare. Studentul a /n'uit A B C0~ din materialul inclu' /n curriculum7ul ?programa analitic@ a unit&ii de cur'ul%modulului. !. Jotele : i A 'au E'ati'fctorF ?echivalent .C)S B 4 @ 'unt acordate pentru demon'trarea competen&elor de +a$ de$voltate de unitatea de cur'%modul i a+ilitatea de aplicare a ace'tora /n 'itua&ii tipice. -'pun'ul 'tudentului e'te lip'it de /ncredere i 'e con'tat lacune con'idera+ile /n cunoaterea unit&ii de cur'%modulului. Studentul a /n'uit : B :*~ i re'pectiv :: B A0~ din material. *. Jota * 'au E'la+F ? echivalent .C)S 7 . @ e'te acordat pentru demon'trarea competen&elor minime din domeniul unit&ii de cur'%modulului, punerea /n aplicare a crora /ntmpin numeroa'e dificult&i. Studentul a /n'uit * B :0~ din material. :. Jotele ( i ! ? echivalent .C)S B 0 @ 'unt acordate /n momentul /n care 'tudentul nu demon'trea$ competen&ele minime, iar pentru a promova unitatea de cur' 'e cere lucru 'uplimentar. Studentul a /n'uit ( B !0~ i re'pectiv ! B *0~ din material.

A.

Jotele

i 2 'au Ene'ati'fctorF ? echivalent .C). B 0 @ 'unt acordate 'tudentului

care a copiat 'au a demon'trat o cunoatere minim a materiei de 0 B (0~. #entru a promova unitatea de cur' mai tre+uie de lucrat /nc foarte mult.

*2