Sunteți pe pagina 1din 3

Structura proiect Analiza imaginii publice a unei

organizatii publice
Cap 1. Scurta prezentare a IDENTITATII ORGANIATIEI analizate !
Cine este? - Prezentarea misiunii si viziunii organizatiei;
Ce face? Prezentarea domeniului de activitate;
Unde vrea sa ajunga ? Prezentarea obiectivelor pe termen lung;
Pozitia in sistemul din care face parte este valabila doar in cazul organizatiilor
publice prin prezentarea relatiilor de subordonare sau colaborare cu alte
organizatii publice, nu si in cazul ON-urilor!
Cap ". #rezentarea elementelor celor $oua componente care alcatuie%c imaginea
organizatiei prezentate!
A. #rezentarea %i $e%crierea elementelor care alcatuire%c imaginea materiala a
organizatiei & #rezentarea CARTEI GRA'ICE A ORGANIATIEI!
a! "igla;
b! Culori;
c! #nsemnele din antetul $artiilor oficiale;
d! #nsemnele de pe cartile de vizita, autoturisme etc;
e! #nsemnele de pe diversele materiale promotionale %pi&uri, tricouri etc' ;
f! (specte legate de personalitatea cladirilor, a birourilor, a dresscode-ului
angajatilor!
(. #rezentarea %i $e%crierea elementelor care alcatuire%c imaginea %intetica a
organizatiei!
a. #rezentarea comportamentului organizatiei in raport cu publicurile
%ale %i mo$alitatile $e comunicare a ace%teia!
)videntierea modalitatilor de comunicare cu
contribuabilii*cetatenii+ ,ebsite, g$iseul cetateanului, avizier,
comunicarea scrisa, materiale publicitare scrise etc;
)videntierea modalitatilor de comunicare cu mass media+
comunicate de presa, articole care prezinta organizatia in
publicatiile de specialitate;
)videntierea modalitatilor de comunicare cu mediul de afaceri si
grupurile de interese*presiune;
)videntierea modalitatilor de comunicare cu ON-urile si
implicarea comuna a acestora in solutionarea problemelor locale
%sociale, economice, culturale, ecologice' -responsabilitatea
sociala a corporatiei., precum si sponsorizarea diferitelor
activitati culturale si sportive!
b! #rezentarea a%pectelor legate $e prezenta )izuala a organizatiei %i
$i%cur%!
organizarea de standuri la targuri si forumuri;
/
organizarea de zile ale portilor desc$ise;
e&istenta unor clipuri publicitare, descrierea si insemnatarea
acestora pentru imaginea si identitatea organizatiei;
interventiile publice ale purtatorilor de cuvant!
Cap *. Analiza tuturor elementelor care alcatuie%c imaginea organizatiei prezentate
%i propunerea unei %trategii $e mentinere %au ameliorare a imaginii organizatiei
re%pecti)e!
a' #dentificarea aspectelor pozitive referitoare la imaginea organizatiei
prezentate PUNC0)1) 2O30);
b' #dentificarea aspectelor negative referitoare la imaginea organizatiei
prezentate PUNC0)1) "1(4);
c' (precierea finala cu privire la imaginea publica a organizatiei analizate si,
functie de punctele slabe si forte identificate, propunerea unei stategii de
mentinere sau ameliorare a imaginii organizatiei respective %)ezi Cap +.
Imaginea publica a organizatie & +.,. Te-nici ce creare a imaginii &
pg. 11+ & 1"* $in %uportul $e cur% Comunicarea in a$mini%tratia
publica. Al. Ta%na%i . Clau$ia #aicu. E$itura ASE. (ucure%ti. "/1*.0
.
Structura proiect #lani1icarea unei campanii $e relatii
publice pentru o organizatie publica
Cap 1. Scurta prezentarea a IDENTITATII ORGANIATIEI analizate !
Cine este? - Prezentare misiunii si viziunii organizatiei;
Ce face? Prezentarea domeniului de activitate;
Unde vrea sa ajunga ? Prezentarea obiectivelor pe termen lung;
Pozitia in sistemul din care face parte este valabila doar in cazul organizatiilor
publice prin prezentarea relatiilor de subordonare sau colaborare cu alte
organizatii publice, nu in cazul ON-urilor!
Cap ". Elaborarea campaniei $e relatii publice!
a' 5efinirea problemei si alegerea tipului de campanie potrivita+ campanie de
constientizare pentru public, campanie de educare publica, campanie de aducere
aminte a valorilor comune ale organizatiei, pentru cei care le impartasesc, campanie
de disonanta cognitiva sau campanie de modificare a comportamentului! 6ustificarea
tipului de campanie aleasa functie de problema definita;
b' "tabilirea obiectivelor campaniei;
c' )valuarea impactului problemei definite la punctul a' asupra publicului %identificarea
publicului pentru care este destinata campania de P3 din urmatoarele posibile+ public
de masa, public dispersat, public concentrat, public omogen, public eterogen, public
local, public participant etc - )ezi Cap 1". Relatii publice in a$mini%tratia publica
7
& 1"." Stabilirea obiecti)elor & pg. "1" & "1* $in %uportul $e cur% Comunicarea
in a$mini%tratia publica. Al. Ta%na%i . Clau$ia #aicu. E$itura ASE. (ucure%ti.
"/1*' si asupra organizatiei si definirea clara a elementelor problemei prezentate;
d' Propunenea unei strategii de comunicare pentru atingerea obiectivelor propuse mai
sus la punctul b' %)ezi Cap 1". Relatii publice in a$mini%tratia publica & 1".2
Elaborarea %trategiei & pg. "12 & "1, $in %uportul $e cur% Comunicarea in
a$mini%tratia publica. Al. Ta%na%i . Clau$ia #aicu. E$itura ASE. (ucure%ti.
"/1*';
e' Planificarea de actiuni*activitati catre categoria de public identificata la punctul c'
referitoare la reclame, informare publica si*sau promovare! ATENTIE3 De1inirea
actiunilor4acti)itatilor trebuie %a 1ie in concor$anta cu obiecti)ele %tabilite mai
%u% la punctul b0 %i cu %tategia alea%a la punctul $05
f' 5ezvoltarea unui plan de responsabilitati organizationale referitoare la indeplinirea
actiunilor prezentate la punctul e' cu propunerea unui buget estimat si a termenelor de
finalizare a activitatilor, precum si modalitatea de verificare cu privire la gradul de
realizare a acestora! Utilizati tabelul de mai jos+
Obiecti)e Actiuni4acti)itati
#er%oana
re%pon%abila
(uget
e%timat
Termen
$e
realizar
e
In$icator $e
per1ormanta
6o$alitari
$e
)eri1icare
Obiecti)
1.......
A1..........
A"..........
Obiecti)
"........
A1..........
A"..........
Obiecti)
n...........
A1..........
A"..........
8