Sunteți pe pagina 1din 4

Datele dumneavoastr cu caracter personal sunt prelucrate de ctre MEN n baza notificrii nregistrat n Registrul de Eviden a prelucrrii de date

e cu caracter personal nr.


5331, n conformitate cu Legea nr.677 din 2001, n scopul ndeplinirii atribuiilor legale ale MEN privind operaiunile de educaie si cultur. Datele nu pot fi dezvluite ctre teri.
Detalii privind scopul prelucrarii datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro n seciunea Protecia Datelor Personale.
Am luat la cunotin de drepturile prevzute de Legea 677/2001 i sunt de acord cu afiarea pe Internet i repartizarea conform metodologiei aprobate de MEN.
Declar pe propria rspundere c datele prezentate mai sus sunt corecte i conforme cu realitatea.
L.S.

Candidat
MI NI STERUL EDUCAI EI NAI ONALE
Codul judeului de nscriere:

FIA DE NSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2014)

Codul numeric personal: Iniiala Sexul: (M / F)
Numele: tatlui: Prenumele:


Telefonul / adresa de e-mail:______________________/_____________________________________________________________
Domiciliul:
Codul judeului: Codul SIRUTA: Localitatea: ____________________________________________
Particip la:
Concursul din 21 iulie 2014 Repartizare n baza rezultatelor obinute la
pentru angajare pe perioad concursurile de titularizare din 2013 i/sau 2012:
nedeterminat/determinat/detaare la cerere

Codul/codurile postului/posturilor propus/e pt. prelung. duratei contract. individ.
de munc n nvmnt pe per. det./detas. la cerere n anul colar 2014-2015:

Statutul anterior: Titular Angajat pe perioad Angajat n alt domeniu de activitate Fr statut anterior
determinat n nv.

Avize i atestate:
Tipul avizului de culte:_________________________________________ Aviz seminar teologic pentru judeul de nscriere:
Tipul avizului de alternativ: __________________________ Tipul avizului unitii de nvmnt militar:________________________
Atestat educaie special: Atestat HIV: Aviz IGP / ARR: Avizul liceului pedagogic:
Avizul unitii de nvmnt particular 1: ________________________________________________________________________
din localitatea________________________________________________ judeul: Codul SIRUTA:
Avizul unitii de nvmnt particular 2: ________________________________________________________________________
din localitatea________________________________________________ judeul: Codul SIRUTA:
Avizul unitii de nvmnt particular 3: ________________________________________________________________________
din localitatea________________________________________________ judeul: Codul SIRUTA:
Avizul unitii de nvmnt particular 4: ________________________________________________________________________
din localitatea________________________________________________ judeul: Codul SIRUTA:
Alte informaii:
Contract M.E.N. (bursier): Gradul didactic: GRADUL I (sau DOCTORAT ECHIV.) GRADUL II
DEFINITIVAT FR GRAD
Vechime n nvmnt: ani Nevztor: Not grad /def: ,
Codul/codurile postului/posturilor ocupat(e) n etapele anterioare:

Datele pentru: concursul din 21 iulie 2014 pentru angajare pe perioad nedeterminat/determinat, repartizare n baza notelor
obinute la concursul din iulie 2013 sau la concursul din august 2012 (studii i probe):

Nivelul de studii: MEDIU, forma de nvmnt: ZI FR FF SERAL;
POSTLICEAL, forma de nvmnt: ZI FR FF SERAL;
STUDII UNIVERSITARE DE LICEN, forma de nvmnt: ZI/IF FR ID;
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, forma de nvmnt: ZI/IF ID;
STUDII UNIVERSITARE INTEGRATE LICEN I MASTERAT, forma de nvmnt: ZI/IF ID;
SUPERIOR-LUNG DURAT / POSTUNIVERSITAR, forma de nvmnt: ZI FR FF ID SERAL;
SUPERIOR-SCURT DURAT, forma de nvmnt: ZI FR FF ID SERAL.

Profilul/domeniul: ____________________________________________________________________________________________
Specializarea: _______________________________________________________________________________________________
Anul nceperii studiilor: Tipul de nvmnt absolvit: DE STAT PRIVAT
Anul finalizrii studiilor:
(se va selecta
ultimul grad didactic)
(se completeaz de candidaii
care nu sunt ncadrai nici n
nvmntul preuniversitar nici
n alt domeniu de activitate)
(se completeaz de candidaii care nu sunt
ncadrai n nvmntul preuniversitar, dar
sunt ncadrai n alt domeniu de activitate)
Datele dumneavoastr cu caracter personal sunt prelucrate de ctre MEN n baza notificrii nregistrat n Registrul de Eviden a prelucrrii de date cu caracter personal nr.
5331, n conformitate cu Legea nr.677 din 2001, n scopul ndeplinirii atribuiilor legale ale MEN privind operaiunile de educaie si cultur. Datele nu pot fi dezvluite ctre teri.
Detalii privind scopul prelucrarii datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro n seciunea Protecia Datelor Personale.
Am luat la cunotin de drepturile prevzute de Legea 677/2001 i sunt de acord cu afiarea pe Internet i repartizarea conform metodologiei aprobate de MEN.
Declar pe propria rspundere c datele prezentate mai sus sunt corecte i conforme cu realitatea.
L.S.

Candidat
Unitatea/instituia de nvmnt la care am efectuat studiile: __________________________________________________________
ara n care am efectuat studiile_________________________________________________________________________________
Studiile efectuate n limba: __________________ Studiile efectuate n limba 2: _____________________

Profilul de la ciclul II studii universitare de masterat: ________________________________________________________________
Programul de studii de la masterat: ______________________________________________________________________________
Anul nceperii ciclului II
de studii universitare de masterat:
Anul finalizrii ciclului II
de studii universitare de masterat: Tipul de nvmnt absolvit la masterat: DE STAT PRIVAT
Instituia de nvmnt la care am efectuat
ciclul II de studii universitare de masterat: __________________________________________________________________
ara n care am efectuat ciclul II de studii universitare de masterat: _____________________________________________
Studiile universitare de masterat efectuate n limba: ______________
Studiile universitare de masterat efectuate n limba 2: ______________

Profilul de la masterat II: _______________________________________________________________________________________
Programul de studii de la masterat II:_____________________________________________________________________________
Anul nceperii studiilor masterat II:
Anul finalizrii studiilor masterat II: Tipul de nvmnt absolvit la masterat II: DE STAT PRIVAT
Instituia de nv. la care am efectuat studiile de masterat II:___________________________________________________________
ara n care am efectuat studiile de masterat II: _____________________________________________
Studiile masterat II efectuate n limba: ______________ Studiile masterat II efectuate n limba 2: ______________
Absolvent 2014:
Media de departajare: , Media absolvire/bacalaureat: ,
Disciplina de examen: _________________________________________________________________________________________
Inspecie special la clas: Susine Nu susine Rezultatul inspeciei special la clas: ,
Proba practic 1: ______________________________________________________Rezultatul probei practice 1: ,
Proba practic 2: ______________________________________________________Rezultatul probei practice 2: ,
Proba practic 3: ______________________________________________________Rezultatul probei practice 3: ,
Proba limb intensiv/bilingv: _____________________________________ Rezultatul probei limb intensiv/bilingv ,
Proba oral la limba de predare 1: ________________________________ Rezultatul probei de limb 1: _______________________
Proba oral la limba de predare 2: ________________________________ Rezultatul probei de limb 2: _______________________
Nota la examenul scris: , Media de repart. cu isc: , Media de repart. cu p1: ,

Media de repart. cu p2: , Media de repart. cu p3: , Media de repart. cu ib: ,


Solicit traducerea subiectului de examen n limba matern: ___________________________________________________________
Am luat la cunotin de faptul c nu exist posturi didactice vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat:

Unitatea/unitile de nvmnt i disciplina/disciplinele pe care sunt titular n nvmntul preuniversitar
Codul judeului: Localitatea:______________________________________________Codul SIRUTA:
Unitatea de nvmnt: _______________________________________________________________________________________
Alte uniti de nvmnt: _____________________________________________________________________________________
Disciplina: __________________________________________________________________________________________________
Alte discipline: _______________________________________________________________________________________________
Nivelul de nvmnt: ________________________________________________________________________________________


Datele dumneavoastr cu caracter personal sunt prelucrate de ctre MEN n baza notificrii nregistrat n Registrul de Eviden a prelucrrii de date cu caracter personal nr.
5331, n conformitate cu Legea nr.677 din 2001, n scopul ndeplinirii atribuiilor legale ale MEN privind operaiunile de educaie si cultur. Datele nu pot fi dezvluite ctre teri.
Detalii privind scopul prelucrarii datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro n seciunea Protecia Datelor Personale.
Am luat la cunotin de drepturile prevzute de Legea 677/2001 i sunt de acord cu afiarea pe Internet i repartizarea conform metodologiei aprobate de MEN.
Declar pe propria rspundere c datele prezentate mai sus sunt corecte i conforme cu realitatea.
L.S.

Candidat
Informaii suplimentare pentru detaare la cerere
Detaare la cerere: 2009-2010 , 2010-2011 , 2011-2012 , 2012-2013 , 2013-2014
ndeplinesc prevederile art. 84 (9) f) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobat prin OMEN nr.
5451/2013, cu modificrile i completrile ulterioare; Punctaj: ,
Soul/soia este titular: Codul judeului n care soul/soia este titular:
Localitatea n care soul/soia este titular:_________________________________________ Codul SIRUTA:

Informaii suplimentare pentru repartizare n baza notelor obinute la concursurile din 2012 i/sau 2013
Concurs de titularizare 2012:
Disciplina de examen 2012:_____________________________________________________________________________________
Media de repart. cu insp. , Media de repart. cu proba pract. ,
Media de repart. cu proba int./bilingv: ,
Nota la ex. scris din 2012: ,
Rezultatul la inspecie la clas din 2012: ,
Proba practic din 2012:_______________________________________________________________________________________
Rezultatul probei practice din 2012: ,
Proba limb intensiv-bilingv din 2012: ____________________________________________________________________________
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2012: ,
Proba oral la limba de predare 1 din 2012: ________________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb 1 din 2012: ________________
Proba oral la limba de predare 2 din 2012: ________________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb 2 din 2012: _________________
Concurs de titularizare 2013:
Disciplina de examen 2013:_____________________________________________________________________________________
Media de repart. cu insp. , Media de repart. cu proba pract.1 ,
Media de repart. cu proba pract. 2: , Media de repart. cu proba int./bilingv: ,
Nota la ex. scris din 2013: ,
Rezultatul la inspecie la clas din 2013: ,
Proba practic 1 din 2013:______________________________________________________________________________________
Rezultatul probei practice 1 din 2013: ,
Proba practic 2 din 2013:______________________________________________________________________________________
Rezultatul probei practice 2 din 2013: ,
Proba limb intensiv-bilingv din 2013: ____________________________________________________________________________
Rezultatul probei intensiv-bilingv din 2013: ,
Proba oral la limba de predare 1 din 2013: ________________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb 1 din 2013: ____________
Proba oral la limba de predare 2 din 2013: ________________________________________________________________________
Rezultatul probei de limb 2 din 2013: ____________
Alte specializri dobndite prin studii finalizate cu diplom de licen/absolvire:
Nivelul de studii 1: MEDIU, forma de nvmnt: ZI FR FF SERAL;
POSTLICEAL, forma de nvmnt: ZI FR FF SERAL;
STUDII UNIVERSITARE DE LICEN, forma de nvmnt: ZI/IF FR ID;
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, forma de nvmnt: ZI/IF ID;
STUDII UNIVERSITARE INTEGRATE LICEN I MASTER, forma de nvmnt: ZI/IF ID;
SUPERIOR-LUNG DURAT / POSTUNIVERSITAR, forma de nvmnt: ZI FR FF ID SERAL;
SUPERIOR-SCURT DURAT, forma de nvmnt: ZI FR FF ID SERAL.
Datele dumneavoastr cu caracter personal sunt prelucrate de ctre MEN n baza notificrii nregistrat n Registrul de Eviden a prelucrrii de date cu caracter personal nr.
5331, n conformitate cu Legea nr.677 din 2001, n scopul ndeplinirii atribuiilor legale ale MEN privind operaiunile de educaie si cultur. Datele nu pot fi dezvluite ctre teri.
Detalii privind scopul prelucrarii datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro n seciunea Protecia Datelor Personale.
Am luat la cunotin de drepturile prevzute de Legea 677/2001 i sunt de acord cu afiarea pe Internet i repartizarea conform metodologiei aprobate de MEN.
Declar pe propria rspundere c datele prezentate mai sus sunt corecte i conforme cu realitatea.
L.S.

Candidat
Profilul/domeniul 1: ___________________________________________________________________________________________
Specializarea 1: _____________________________________________________________________________________________
Anul nceperii studiilor 1: Tipul de nvmnt absolvit 1: DE STAT PRIVAT
Anul finalizrii studiilor 1:
Unitatea/instituia de nvmnt la care am efectuat studiile 1: _________________________________________________________
ara n care am efectuat studiile 1:_______________________________________________________________________________
Studiile 1 efectuate n limba: ____________________ Studiile 1 efectuate n limba 2: _________________ Studiile 1 efectuate n limba 2: ___________________
Profilul de la ciclul II studii universitare de masterat 1: ______________________________________________________________
Programul de studii de la masterat 1: _____________________________________________________________________________
Anul nceperii ciclului II
de studii universitare de masterat 1:
Anul finalizrii ciclului II
de studii universitare de masterat 1: Tipul de nvmnt absolvit la masterat 1: DE STAT PRIVAT
Instituia de nvmnt la care am efectuat
ciclul II de studii universitare de masterat 1: ________________________________________________________________________
ara n care am efectuat ciclul II de studii universitare de masterat 1:____________________________________________________
Studiile universitare de masterat 1 efectuate n limba: _________________
Studiile universitare de masterat 1 efectuate n limba 2: ________________

Nivelul de studii 2: MEDIU, forma de nvmnt: ZI FR FF SERAL;
POSTLICEAL, forma de nvmnt: ZI FR FF SERAL;
STUDII UNIVERSITARE DE LICEN, forma de nvmnt: ZI/IF FR ID;
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, forma de nvmnt: ZI/IF ID;
STUDII UNIVERSITARE INTEGRATE LICEN I MASTER, forma de nvmnt: ZI/IF ID;
SUPERIOR-LUNG DURAT / POSTUNIVERSITAR, forma de nvmnt: ZI FR FF ID SERAL;
SUPERIOR-SCURT DURAT, forma de nvmnt: ZI FR FF ID SERAL.
Profilul/domeniul 2: ___________________________________________________________________________________________
Specializarea 2: _____________________________________________________________________________________________
Anul nceperii studiilor 2: Tipul de nvmnt absolvit 2: DE STAT PRIVAT
Anul finalizrii studiilor 2:
Unitatea/instituia de nvmnt la care am efectuat studiile 2: _________________________________________________________
ara n care am efectuat studiile 2:_______________________________________________________________________________
Studiile 2 efectuate n limba: __________________ Studiile 2 efectuate n limba 2: __________________ Studiile 2 efectuate n limba 2: ___________________
Profilul de la ciclul II studii universitare de masterat 2: ______________________________________________________________
Programul de studii de la masterat 2: _____________________________________________________________________________
Anul nceperii ciclului II
de studii universitare de masterat 2:
Anul finalizrii ciclului II
de studii universitare de masterat 2: Tipul de nvmnt absolvit la masterat 2: DE STAT PRIVAT
Instituia de nvmnt la care am efectuat ciclul II de studii universitare de masterat 2:_____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ara n care am efectuat ciclul II de studii universitare de masterat 2:____________________________________________________
Studiile universitare de masterat 2 efectuate n limba: ___________________________
Studiile universitare de masterat 2 efectuate n limba 2: ___________________________VALIDAT

L.S. Preedinte comisie

S-ar putea să vă placă și