Sunteți pe pagina 1din 115

Carmen Vioreanu

Tel. 092-59 13 29
E-mail: cvioreanu@yahoo.se
(Drepturi de autor: Colombine Teaterfrlag Stockholm)
M` cheam` Isbjr!.
"un# o leoaic`
$e %a&ar "i!urjonsson
$u'` un roman $e Vi!$is (rims$)##ir
*n rom+ne,#e $e Carmen Vioreanu
Isbjr!--n#uneric Isbjr!-lumin` Thorhil$ur . mama lui Isbjr! (u$mun$ur . #a#`l
lui Isbjr! /0`rba#ul 1e#er 1e#ersson- a&oca#/2oc#orul "ora . sora lui
1
Thorhil$ur/"ora me$ical` %aral$ur . so3ul "orei 4ilhjalmur . &`rul lui Isbjr! 2
!ar$ieni (ar$ianul-,e5 6o 5emeie7
8c#ul 1
"cena 1
(Celula [nchisorii. Noapte. Sunete ]i \ipete se aud de afar`. Brusc, u]a se
deschide ]i intr` doi poli\i]ti cu Isbjr!lu"in` [ntre ei. #a d` din picioare ]
i \ip`. $oli\i]tii o arunc` pe jos. %orbesc repede, tare, []i iau unul altuia
&orba din ur`. 'ardianul!]ef intr` ]i ur"`re]te ce se [nt("pl`.)
1rimul !ar$ian
Asta e o javr` nenorocit`. O pizd` nenorocit`!
(Isbjr sare pe unul din ei ]i!l trae de p`r, furioas`.)
8l $oilea !ar$ian
Ia-o de pe mine! Ia-o de pe mine!
1rimul !ar$ian
Drace, m-a mu]cat!
(* arunc` pe Isbjr pe podea, o apuc` de p`r ]i!i \ine cu for\a capul [ntre
"(ini. # pe cale s` o plesneasc`.)
8l $oilea !ar$ian
Nu pe fa\`! F`r` semne vizii!e! Doar pe corp, nu pe fa\`.
1rimul !ar$ian
"izde!e astea nenorocite treuie s` #nve\e cine $ot`r`]te aici!
8l $oilea !ar$ian
Da, dar fere]te-te s`-i dai #n fa\`. % un` tare &a&ica!
2
1rimul !ar$ian
Astea sunt ce!e mai re!e, nu'
(+(d ]i pleac`.)
"cena 2
(Isbjr![ntuneric apare de nic`ieri, [n celul`. Isbjr!lu"in` st` [ntins` pe
jos. %oci u"plu celula. %in furi](ndu!se din fiecare col\. 'rosolane ]i
r`u]ite. ,nalte ]i stridente. Str`&echi, torturate, [n ]oapt`.)
1rima &oce 6b`rba#7
(tii unde e]ti, Isj)r&'
Isbjr!--n#uneric
Da, ]tiu unde sunt. (c(nt`) *unt #n sp!endida ]i dezinfectata ce!u!` a unei #nc$isori.
1rima &oce
O, nu, dezinfectat` nu era #n me!odia mea. O, nu, o, nu.
Isbjr!--n#uneric
Nu e, nu e.
1rima &oce
Nu, nu, nu, nu at+ta vreme c+t noi, camarazii t`i din uniunea condamnat` a tuturor timpuri!or,
z`ovim aici !a tine. ,e af!i #ntr-un !oc str`vec$i, Isj)r&. *tr`vec$i ]i putrezit, putrezit ]i r`u
famat.
Isbjr!--n#uneric
(i s` presupun c` e]ti fantoma-]ef` de aici'
1rima &oce
-ai &$ice]te.
3
Isbjr!--n#uneric
Du$u! *f+nt poate'
1rima &oce
-ai &$ice]te, mai &$ice]te.
Isbjr!--n#uneric
(r(de) %]ti o cutr`.
1rima &oce
*unt incori&ii!u! des`v+r]it, crimina!u! ]i $o\u!, cana!ia ]i mitocanu!, ]i frate!e t`u, iuit`
surioar`.
Isbjr!--n#uneric
.iua un` \ie!
1rima &oce
Adio \ie!
8 $oua &oce 65emeie7
Am avut motiv.
Isbjr!--n#uneric
Ai avut motiv'
8 $oua &oce
Da, conteaz` mu!t s` ai motiv. *` ai un motiv era odat`, pe vremuri, o necesitate pentru fiecare
om. "e atunci puteai s`-\i accep\i sentin\a f`r` team`. %u am fost #nnecat`. (i-am r+s c+nd
nasu! mi s-a ump!ut cu ap`. /+deam ]i m` z`team. (i c+nd mi-am #nt+!nit moartea, eram un
pe]te #n ap`. 0n acest fe!, i-am #nvins.
8 #reia &oce 6b`ia#7
(i picioare!e mi-au fost rupte ]i capu! mi s-a pus #ntr-o \eap`, pe un e]afod, spre cu&etare ]i
!uare aminte.
8 'a#ra &oce 65emeie7
4
(i eu am fost #nfometat` p+n` am murit.
8 cincea &oce 6b`rba#7
Iar eu am fost decapitat.
8 ,asea &oce 60`rba#7
(i eu sp+nzurat.
8 $oua &oce
Noi to\i am avut un motiv.
Isbjr!--n#uneric
1uni oameni.
8 $oua &oce
Dar tu, Isj)r&, tu ai avut vreun motiv'
2%ocile repet` [ntrebarea ]i u"plu [nc`perea, ]optind, tu]ind, r(-(nd ]i
scuip(nd.)
Isbjr!--n#uneric
(\ip`) 3ine\i-v` f!eanca!
"cena 3
(.]a e tr(ntit` de perete. Cei doi ardieni intr`, iar ardianul!]ef, o fe"eie,
se [ndreapt` spre Isbjr!lu"in`.)
(ar$ianul-,e5
4a ce or` !-ai v`zut u!tima oar`'
(Isbjr!lu"in` se he"uie]te, nu r`spunde.)
(ar$ianul-,e5
,e-am #ntreat c+t era ceasu! c+nd !-ai v`zut u!tima oar`' 2a"enin\`toare5 Ai de &+nd s`
r`spunzi'

(Isbjr!lu"in` are pri&irea plecat`, se uit` la picioare. 'ardianul!]ef [i trae


fa\a spre ea.)
(ar$ianul-,e5
(]uier`) 6urv` nenorocit`7 2o bate pe Isbjr ]i st` pentru o clip` ]i respir` de
c(te&a ori repede, superficial, se [ntoarce ]i se n`puste]te afar` din celul`. Cei
doi ardieni o ur"ea-`.5
(Isbjr![ntuneric apare dintre u"bre.)
Isbjr!--n#uneric
-` c$eam` Isj)r&. *unt o !eoaic`.
Isbjr!-lumin`
(e-it(nd) -` c$eam` Isj)r&. *unt o !eoaic`.
Isbjr!--n#uneric
"a!o]u! drept`\ii str`!uce]te #n aer. 0ntuneric. *te!e cad. ,`i]u! !ucios ]i a! fream`t`. *c+ntei
zoar`. "a!o]u! se !ea&`n` #n juru! meu. Nu m` p!ec, de]i c+ntecu! r`sun`8 oc$i pentru oc$i
dinte pentru dinte. (Se [ndreapt` spre u]` ]i \ip`) 1!estema\i!or, ]oo!ani
nenoroci\i.
(/`cere.)
($icioare [n u]`. .]a e tr(ntit` de perete. 'ardianul!]ef ]i ceilal\i doi ardieni
intr`.)
(ar$ianul-,e5
Ai zis ceva, dra&`'
(/`cere.)
(ar$ianul-,e5
Ai zis ceva'
!
Isbjr!--n#uneric
Am zis c` e]ti un ]oo!an nenocorit.
(ar$ianul-,e5
%9act.
Isbjr!--n#uneric
Da, e9act.
(ar$ianul-,e5
6rezi c`-\i #mun`t`\e]ti situa\ia cu un astfe! de comportament'
Isbjr!--n#uneric
Nu crezi c` m` doare fi9 undeva, indiferent unde dai cu picioru!'
(Stau fa\` [n fa\` ]i Isbjr![ntuneric se holbea-` cu i"pertinen\` la ea.)
(ar$ianul-,e5
N-ar treui s` fii aici.
(/`cere.)
(ar$ianul-,e5
:sta nu-i un !oc pentru tine. 0nc$isoarea asta e pentru oameni s`n`to]i. Nu pentru o!navi.
Isbjr!--n#uneric
;reau s` voresc cu un avocat acum, imediat!
(ar$ianul-,e5
Deci ai de &+nd s` m`rturise]ti'
Isbjr!--n#uneric
Nu te prive]te pe tine.
2'ardianul!]ef se [ntoarce ]i iese. 'ardienii o ur"ea-`.)
"
Isbjr!-lumin`
([ncet, sl`bit`) 7pentru dinte, pentru dinte. Nu m` p!ec de]i c+ntecu! care revine
permanent #mi revendic` a&onia7
Isbjr!--n#uneric
70nfu!ec+nd ca un anima! s`!atic. *curm` dup` m+ncare ]i-]i casc` &ura7
Isbjr!-lumin`
76+ntecu!ui care r`sun` nu-i dau a&onia mea. Nu mi-e team` nici de pa!o]u! str`!ucitor ]i nici
de c+ntec7
Isbjr!--n#uneric
/+d. /ima nesf+r]it`, care-mi \ip` #n urec$i, poate foarte ine, din partea mea, s` m` macine
#n toat` eternitatea.
Isbjr!-lumin`
Dar r+su! meu amu\e]te. *truna-mi tremur`. -i-e fric` de un a!t c+ntec. De un a!t pa!o].
Isbjr!--n#uneric
6+ntecu! vie\ii me!e e cu voce tare. 4acom. *c+r\+ie. "a!o]u-i s!eit. *uportu-i ru&init7
Isbjr!-lumin`
7-i-e fric` totu]i de asta a]a cum unui #n&ropat de viu i-e fric` de timp ]i t`cere. ,ot fe!u! de
c+ntece se pr`u]esc peste mine ]i se spar&.
"cena 9
($eter []i face intrarea. Cei doi ardieni se pun pe po-i\ii la u]`.)
1rimul !ar$ian
Ai doisprezece ore !a dispozi\ie, ]i \ine minte c` e mai vic!ean` dec+t dracu! #n persoan`.
Isbjr!--n#uneric
% adev`rat. *unt vic!ean`.
#
($eter intr` [n celul`. Cei doi ardieni o fi0ea-` cu pri&iri lasci&e pe Isbjr!
lu"in`.)
Isbjr!--n#uneric
(,l scanea-` pe $eter din cap p(n`!n picioare) 1ine #mr`cat, cu dun&` !a panta!oni,
c`ma]` cu nasturii #nc$i]i p+n` !a &+t, pantofi da\i cu crem`. <n aspect care inspir` #ncrederea.
Nu ai mu]c$i. Ai oc$ii senini. %]ti ce! !a care m` a]teptam.
Isbjr!-lumin`
*unt curio]i. *e $o!eaz`.
Isbjr!--n#runeric
4as`-i s` se $o!eze. 2Scoate li"ba la ei ]i ]uier`5 Am o !im`-pa!o]!
2'ardienii o apuc` de "(ini ]i o ["pin spre podea. Se uit` la $eter, care cu
un est [i tri"ite afar`.)
1e#er
Da\i-i drumu!. "ute\i p!eca acum.
('ardienii pleac`. $eter se [ntoarce spre Isbjr ]i se uit` la ea. #le se uit` la
el. #l []i dree &ocea. Se [ntoarce spre Isbjr!lu"in` ]i!i [ntinde "(na.)
1e#er
1un`, Isj)r&. (#a d` "(na cu el, [i pip`ie "(na foarte scurt ]i!i d` dru"ul.
'estul e sen-ual ]i el se jenea-`.)
Isbjr!-lumin`
1un`. (,]i pleac` capul ]i suspin` delicat.)
Isbjr!--n#uneric
,reuie s` crezi c` sunt #n ace!a]i timp ]i !ipsit` de ap`rare, ]i pasionant`.
$
1e#er
(-("be]te lini]titor5 (i n-ai vrut s` vore]ti p+n` acum.
Isbjr!-lumin`
Nu.
1e#er
De ce'
Isbjr!-lumin`
N-am avut dispozi\ie, pur ]i simp!u.
1e#er
(i deci acum \i-ai reintrat #n dispozi\ie.
Isbjr!--n#uneric
%]ti ine dispus. "u\in umor nu stric` nim`nui. Face !ucruri!e mai une. %ste opa!u! vie\ii. ,e
e9primi ]i #n&rijit.
Isbjr!-lumin`
"roai! c` s-ar putea spune c` acum sunt pre&`tit`. 6` #mi e pe p!ac s` rup t`cerea.
1e#er
Frumos, e9ce!ent ]i atunci ce! mai ine ar fi s` #ncepi, nu' Ascu!t ]i iau noti\e. 0\i scriu
dec!ara\ia. ,reuie s` urmez anumite re&u!i, #n\e!e&i.
Isbjr!--n#uneric
;rei ca eu s` cred c` \ie nu-\i p!ace s` urmezi anumite re&u!i, doar c` treuie s-o faci. 6red c`
#n ad+ncu! t`u e9ist` un mic oem sunutrit. Numai c` e]ti at+t de tare constr+ns s` respec\i
re&u!i!e. De dra&u! s!ujei.
Isbjr!-lumin`
6um te c$eam`'
1%
Isbjr!--n#uneric
-` prefac c` nu am $aar cum te c$eam`.
Isbjr!-lumin`
0nc` e]ti `ratu! f`r` nume. "aznicu! !e&ii ]i a! drept`\ii. Ap`r`toru! meu.
Isbjr!--n#uneric
(tiu cum te c$eam`. (tiu cine e]ti. 1`nuie!i!e me!e sunt #ntotdeauna ine #ntemeiate. Ai s` vezi
c` ]tiu s` m` prefac. 6` ]tiu s` m` joc cu tine. *`-\i joc o fest`. (i ]tiu c` ]i tu te pricepi pu\in !a
fiecare din !ucruri!e astea.
1e#er
-` numesc "eter "etersson.
Isbjr!--n#uneric
(tiam. *im\uri!e devin $ipersensii!e ]i profetice #n sin&ur`tate, "eter "ettersson, ]tiai asta'
6`!`toresc #ncoace ]i #nco!o ca tinerii arm`sari #ntr-o ciread` de iepe, dau din copite ]i forn`ie ]
i nu dau nici un an pe ce!u!a asta nenorocit`. 0n acest fe! se adeveresc. 0n acest fe! e!e prind
aripi.
1e#er
4ini]te]te-te, femeie!
(/`cere)
Isbjr!--n#uneric
*unt !ini]tit`.
1e#er
=ai s` trecem !a suiect, Isj)r&. *` nu ne pierdem prea mu!t timp st+nd #n t`cere. Nu serve]te
!a nimic.
Isbjr!--n#uneric
,e pre&`te]ti pe tine #nsu\i pentru dou`sprezece ore de munc`. Dou`sprezece ore de aten\ie.
11
Isbjr!-lumin`
Dou`sprezece ore de sprovedanie.
Isbjr!--n#uneric
Dup` aceea te r`sp!`te]ti cu o mas` un` ]i o partid` #n c`minu! unei femei e!e&ante. %u n-am
s` fiu aco!o. Dar am s` te v`d.
Isbjr!-lumin`
Ai s` fii sc$imat.
Isbjr!--n#uneric
Niciodat` n-o s` mai fii ace!a]i.
Isbjr!-lumin`
Dar atunci vei ]ti c` ai f`cut tot ce \i-a stat #n puteri. 6` ai #ncercat tot.
1e#er
"oate c` vrei s` m`rturise]ti acum' (tii c` avem dovezi temeinice.
Isbjr!-lumin`
(i ce importan\` mai are o m`rturie dac` tot ai dovezi!e ace!ea' A!tfe! ]tiu !a fe! de ine cum ]
tiu c` p`ru! a #nceput s` \i se su\ieze, c` nu po\i avea martori #n via\`. (i ]tii c` doar eu sunt
martor #n acest proces ]i de aceea vrei o m`rturie.
Isbjr!--n#uneric
Dar ai fi putut s` procedezi a!tfe! cu mine. %u nu sunt doar o !eoaic`. *unt o vu!poaic` ]i
doar \i s-a spus c` sunt vic!ean`. -` furi]ez ]i dispar. A!er&. -` distrez. 6+nt #ncet #n tot acest
timp.
1e#er
6e nonsens mai e ]i `sta'
Isbjr!--n#uneric
2-("be]te fer"ec`tor5 Nu prea-mi trece prin &+nd s` recunosc.
12
Isbjr!-lumin`
Inten\ionez s` te p`strez !+n&` mine timp de doisprezece ore.
Isbjr!--n#uneric
(i dup` ce ce!e doisprezece ore vor fi trecut, ]tiu c` are s`-\i fie &reu s` m` p`r`se]ti.
Isbjr!-lumin`
Inten\ionez s` m` a&`\ de tine ca o !ian` #n juru! unei nuie!e de amus.
Isbjr!--n#uneric
;reau s` te miros. *`-\i miros ciorapii. "icioare!e.
Isbjr!-lumin`
Nasu! t`u are s` se ump!e de parfumu! meu.
Isbjr!--n#uneric
(i pe urm` p!ec.
Isbjr!-lumin`
Dar tu r`m+i.
(/`cere.)
1e#er
%i, acum e]ti pu\in cooperant`'
Isbjr!--n#uneric
1ine#n\e!es. Dar #n cazu! `sta treuie s` mi se permit` ]i mie s` decid cum o s` se desf`]oare
totu!, ]i nu \ie. ,reuie s` faci cum vreau eu, a!tfe! nu mai zic aso!ut nimic.
1e#er
Atunci fie cum dore]ti tu, Isj)r&.
13
Isbjr!-lumin`
Dar nu e ce! mai u]or.
1e#er
*unt rezistent.
Isbjr!--n#uneric
(tiu totu! despre rezisten\a ta. (tiu c+nd crap`.
Isbjr!-lumin`
,reuie s` promi\i c` n-ai s` m` #ntrerupi.
1e#er
"romit.
"cena 5
(Ceasul bate ora trei. /horhildur ]ade pe un scaun, lipsit` de &ia\` ]i cu
pri&irea oal`.)
Isbjr!-lumin`
1iata mama, #mi amintea mereu de &unoi8 de fiecare dat` #mi `&a #n cap c` treuie s`-! duc
zi!nic.
Thorhil$ur
Isj)r&. Du &unoiu!. ,reuie s`-\i amintesc mereu' % sin&ura sarcin` pe care o ai. Ai putea din
respect pentru tine s` faci asta, f`r` ca eu s` fiu eu nevoit` s`-\i amintesc #n permanen\`.
2Isbjr![ntuneric iese cu unoiul. Isbjr!lu"in` se duce la /horhildur.)
Isbjr!-lumin`
(tiu ce mi-a] dori dac` mi s-ar #ndep!ini o dorin\`. 2$lin` de a]teptare. /horhildur nu
arat` nici un interes.5 -i-a] dori un !ucru]or pentru tine!
14
Thorhil$ur
(* "(n(ie pe Isbjr pe obraji, absent`) %]ti o feti\` cuminte, Isj)r&. (Se ridic`
[ncet ]i se ["brac` cu pardesiul.)
Isbjr!-lumin`
2Se adresea-` lui Isbjr![ntuneric, care s!a [ntors5 Nu #ntrea` niciodat` ce dorin\`
vreau s`-mi pun. "oate c` nu m` aude. Nu mai e curioas`.
Isbjr!--n#uneric
0mi sc$im dorin\a. Fericirea devine o &roap` de ]erpi. %a cade #n &roap`. Ad+nc` ]i nea&r`. (
erpi venino]i o atac`. 0i su& s+n&e!e din ea. 0mproa]c` s+n&e!e afar`.
Isbjr!-lumin`
(c`tre /horhildur) De ce vrei s` mori, mam`'
Thorhil$ur
"entru c` e at+t de pustiu de c+nd tat`! t`u a murit.
Isbjr!-lumin`
/ar e vese!`.
Thorhil$ur
(c`tre Isbjr![ntuneric) <nde-ai fost, Isj)r&'
Isbjr!--n#uneric
Am dus &unoiu!.
Thorhil$ur
A$, si&ur, am uitat. ($leac`.)
Isbjr!-lumin`
<nde te duci'
1
Thorhil$ur
;reau s`-mi fac p!imarea de duminic`, ]i s` fii cuminte c+t sunt p!ecat`, da'
"cena :
(/horhildur "ere derutat`, obosit` ]i [ncordat`. Isbjr![ntuneric ]i Isbjr!
lu"in` o ur"`resc [n tain`.)
Isbjr!-lumin`
0n jos spre port. -ereu ace!a]i drum. *e uit` !a vapoare ]i !a ocean.
Isbjr!--n#uneric
6red c` vrea s` fie una cu oceanu!, s` cur&` cu e!.
Isbjr!-lumin`
(i s` se uite spre uscat, din !ar&, duminica.
Isbjr!--n#uneric
6+teodat` are c$ef s` moar`.
Isbjr!-lumin`
;reau s` tr`iasc`.
(/horhildur se opre]te ]i [ncepe s` fluiere. Se uit` la ocean.)
Isbjr!--n#uneric
(tiu c` #n acest f!uierat se ascunde foarte mu!t` via\` pe care o ]tiu ascuns` #n ea, c$iar dac` n-
o simt.
Isbjr!-lumin`
*imt aceast` via\` pierdut`.
Isbjr!--n#uneric
;ia\a de dinainte ca tata s` moar`.
(Isbjr!lu"in` pleac` ]i ia un albu" alb cu fotorafii.)
1!
Isbjr!--n#uneric
A!umu! cu foto&rafii interzis.
Isbjr!-lumin`
A!umu! a! secret.
(1eschide albu"ul cu fotorafii. 'ud"undur, tata, intr` ]i tr`s`turile lui
/horhildur se schi"b` co"plet. /horhildur li se al`tur`.)
Thorhil$ur
Am avut un vis a]a de straniu #nainte ca ea s` se nasc`7
(u$mun$ur
A$a7
Thorhil$ur
-i s-a p`rut c` v`d un co] din ace!a de ee!u]i, ro]u, ]i era p!in cu uc`\i de &$ea\`. "ur ]i
simp!u d`deau peste mar&inea co]u!ui, cur&eau #n afar` ]i era &roaznic de fri& #n juru! meu ]i
#ntr-un fe! mi s-a p`rut c` v`d un copi!a] aco!o, #n &$ea\`, ]i c` treuie s` sa!vez trupu]oru!
tremur+nd.
(u$mun$ur
(i atunci ai #nceput s` scormone]ti printre uc`\i!e de &$ea\` ]i nea]teptat ai &`sit-o pe feti\a
aceea du!ce, cu p`ru! ne&ru, ]i-ai !uat-o #n m+ini!e ta!e, ]i c$iar #n ace! moment ai ]tiut c` dac`
va fi feti\`, are s-o c$eme Isj)r&, ursu! po!ar.
Thorhil$ur
Iart`-m`, >udmundur, dac` din vreun motiv mi se pare #ntotdeauna !a fe! de izar.
('ud"undur o ridic` pe Isbjr!lu"in` pe enunchi ]i c(nt` -o"otos ]i
r(-(nd. * tachinea-` ]i o (dil`.)
Isbjr!--n#uneric
(St` [n picioare l(n` $eter.) ,at`! meu e un om jovia!. -are. (i tremur` din tot corpu!
c+nd r+de. % a&asant.
1"
(u$mun$ur
(* i"it` pe /horhildur) Iart`-m`, >udmundur, dar din vreun motiv mi se pare
#ntotdeauna !a fe! de izar. (+(de tare) -ama ta e o iat` femeie, dar unic`, nu-i a]a'
,reuie s`-\i spun c` atunci c+nd i-am permis mamei ta!e s`-\i dea ace! nume am f`cut-o de]i
mi s-a p`rut un nume ur+t, pentru c` ]tiam c` cineva cu un asemenea nume n-o s` fie niciodat`
&$idat de a!tceva dec+t de propria con]tiin\`. Doar am !`sat-o pe mama ta s` cread` c` am
f`cut-o de dra&u! visu!ui. Dar mi s-a p`rut #ntr-adev`r un vis idiot. Nu \i se pare ]i \ie'
Isbjr!-lumin`
1a da, tat`.
(u$mun$ur
,reuie s`-\i por\i nume!e cu m+ndrie. ,reuie s` fii dur` ]i rece pentru c` o s` ai nevoie.
Isbjr!-lumin`
Da, tat`.
(u$mun$ur
"ormite-mi un !ucru, Isj)r&.
Isbjr!-lumin`
6e anume'
(u$mun$ur
*` nu dezv`!ui niciodat` secrete.
Isbjr!-lumin`
"romit.
(u$mun$ur
Doar oamenii r`i dezv`!uie secrete ]i astfe! de oameni primesc ceea ce merit` c+nd mor, nu-i
a]a, Isj)r&'
1#
Isbjr!-lumin`
(tiu, tat`.
('ud"undur se ridic` ]i se [ndreapt` spre cel`lalt cap`t al scenei unde st`
[ntins` Isbjr![ntuneric sub o p`tur`.)
(u$mun$ur
*`-\i m+n&+i vise!e, Isj)r&'
Isbjr!--n#uneric
Da, tat`.
Isbjr!-lumin`
0mi p!ace c+nd #mi m+n&+ie vise!e.
Thorhil$ur
(1e la distan\`) ;ise p!`cute, iuit` Isj)r&.
(u$mun$ur
4as`-ne #n pace, ,$or$i!dur. %u ]i Isj)r& vrem pu\in` intimitate c+nd dormim, nu asta vrem,
Isj)r&'
Isbjr!--n#uneric
Da, tat`.
(/horhildur se [ntoarce cu spatele la ei, dar nu p`r`se]te scena. ,n ti"pul
ur"`toarelor dialouri, 'ud"undur ia p`tura de pe Isbjr![ntuneric ]i o
"(n(ie tare, cu o intensitate cresc(nd`, ]i foarte e&ident abu-ea-` de ea.
Isbjr![ntuneric e \eap`n` ]i parali-at` de spai"`.)
(u$mun$ur
*` nu fii o p!+n&`cioas` c+nd vei fi mare.
Isbjr!--n#uneric
Nuuu.
1$
(u$mun$ur
1ravo. "!+n&`cio]ii m` enerveaz`. (i c+nd eram mic aveam #ntotdeauna c$ef s`-i \in numai
#n ]uturi. *unt at+t de fericit c` nu treuie s`-\i tra& ]i \ie ]uturi, Isj)r&.
Isbjr!--n#uneric
Da, tat`.
(u$mun$ur
Odat` m-am pi]at pe o p!+n&`cioas`.
Isbjr!--n#uneric
"oveste]te-mi, tat`, cum te-ai pi]at pe p!+n&`cioas`.
(u$mun$ur
Dac` nu mai poveste]ti !a nimeni.
Isbjr!--n#uneric
%u nu +rfesc.
(Isbjr!lu"in` a [nceput s` pl(n` ]i st` sinur`, sub o alt` lu"in`.
'ud"undur pleac` de l(n` Isbjr![ntuneric ]i se duce la Isbjr!lu"in`. *
["br(nce]te ]i o apas` spre el ]i apoi se aude un ea"`t lun, oras"ic. ,i d`
dru"ul pe jos. Isbjr!lu"in` -ace acolo, pl(n(nd. #l []i scoate penisul ]i
urinea-` pe ea. 1up` ce ter"in`, se duce la Isbjr![ntuneric.)
(u$mun$ur
Asta-i r`zunarea mea pentru toate nedrept`\i!e. (tiu c` dureaz` numai c+t urinez. Nu sunt
idiot, dar urinez din mine furia.
Isbjr!--n#uneric
Da, tat`.
(u$mun$ur
Fete!e m` enervau p+n` s` te am pe tine, Isj)r&. ,u e]ti p!`cut`.
2%
Isbjr!--n#uneric
%]ti a]a de amuzant. (]ireat`)
(u$mun$ur
(* "(n(ie u]or.) Acum treuie s` dormi ]i s` visezi, viseaz` ceva frumos cu noi, cu tine ]
i cu mine, viseaz` toat` noaptea7 (,i pune un deet pe bu-e ]i!l apas` tare. Se
ridic` ]i pleac`.)
Isbjr!--n#uneric
(i o c!ip` !un&` dup` aceea pot sim\i &ustu! de&etu!ui !ui c+nd m` !in& #n juru! uze!or.
"cena ;
(/horhildur [i d` "(ncare lui 'ud"undur. #l ["pine farfuria din fa\a lui.)
(u$mun$ur
6on]tiin\a nu m` !as` s` m`n+nc.
Thorhil$ur
0ncearc` s` m`n+nci ceva.
(u$mun$ur
Nu, con]tiin\a nu m` !as` s` #n&$it c+nd jum`tate din omenire e pe moarte. (ti\i c` #n aceea]i
c!ip` #n care #n&$it pe]te!e `sta at+t de natura!, un copi! moare de foame' *imt cum renun\` s`
mai respire. -oare #n ra\e!e mamei. 0i v`d suferin\a din privire. *uferin\a devine a mea.
Thorhil$ur
% foarte corect ce spui, >udmundur. *untem responsai!i, dar nimic nu se sc$im` fiindc` tu
nu m`n+nci.
(u$mun$ur
Nu, nu ne putem a]tepta s` se sc$ime.
21
(Se ridic` ]i pleac`. /`cere, [n ti"p ce Isbjr!lu"in` ]i /horhildur "`n(nc`
[n t`cere. 'ud"undur st` [n picioare sinur, [n propriile lui (nduri.)
Isbjr!--n#uneric
(C`tre $eter) Am spus c` tata a fost un om jovia!, c` r+dea mu!t, dar e numai par\ia!
adev`rat. A fost ]i un om e9trem de trist. (i c+nd era m+$nit, nu voia s` m` ai` #n preajma !ui.
"e nici una din noi. "atru zi!e, #n fiecare !un`, !e dedica triste\ii !ui. Atunci se p!eac`. Atunci
d` &re]. (i pierde.
Thorhil$ur
-`n+nc` tot, Isj)r& ]i apoi mer&i !a cu!care.
(/horhildur se duce la 'ud"undur, [l atine foarte prudent, cu o repulsie
incon]tient`.)
Thorhil$ur
0ncearc` s` fii #n toane mai une.
(u$mun$ur
Am #ncercat totu!. ,ot ce st` #n puterea uman`, dar nu am puterea s` sc$im nimic. Nu simt
dec+t o neputin\` !estemat` c+nd m` uit cum unii oamenii se t`v`!esc #ntru totu! #n cantit`\i
enorme de ani, #n timp ce noi, s`racii, ?are !ic@in& deat$ in faceA, ]i copiii mor cu mii!e, de
foamete ]i s`r`cie, #n toat` !umea. 1ine#n\e!es ar treui s` ne r`zun`m pe ji&odii!e a!ea care
#nvenineaz` !umea ]i nu se &+ndesc dec+t !a ei.
Thorhil$ur
Da, ar fi ce! mai corect.
(u$mun$ur
(#0plodea-` ]i o i"it`) Da, ar fi ce! mai corect. 6um po\i s` fii at+t de patetic`' (Se
[ntoarce ]i o arunc` pe jos. 2poi pleac` ]i st` sinur din nou.)
22
Isbjr!--n#uneric
"atru zi!e din fiecare !un` !e dedic` triste\ii !ui ]i se #nc$ide #n sine. "atru zi!e, niciodat` mai
mu!t, niciodat` mai pu\in.
(/horhildur se ridic` repede, coco]at`, ]i adun` farfuriile. Isbjr!fair [i
obser&` pe a"3ndoi, ]i pe tat` ]i pe "a"`.)
Isbjr!-lumin`
De ce e tata a]a'
Thorhil$ur
A]a e e!, ]i a]a a fost de cBnd !-am cunoscut.
Isbjr!-lumin`
A$a.
Thorhil$ur
% a]a de sensii!. "ersoane!or sensii!e !e e ce! mai adesea &reu #n via\`. Nu putem face
nimic. ,at`! t`u are nevoie s` fie sin&ur #n !ini]te ]i pace, cu e! #nsu]i. ,reuie s` fim
#n\e!e&`toare.
Isbjr!-lumin`
De ce nu se duce !a doctor dac` se simte a]a de r`u'
Throhil$ur
"entru c` nu fo!ose]te !a nimic.
Isbjr!-lumin`
Nu fo!ose]te !a nimic'
Thorhil$ur
Nu, nici un medic nu-! poate ajuta pe tat`! t`u, Isj)r&, ]i termin` acum cu atBtea #ntre`ri. O
s` te oi]nuie]ti, a]a cum m-am oi]nuit ]i eu.
Isbjr!-lumin`
Dar !a ce se &Bnde]te tata cBnd se simte a]a de r`u'
23
Thorhil$ur
,ermin`, Isj)r&. Nu treuie s` fii curioas`. % un oicei urBt. %u n-am fost niciodat` curioas`.
Aici nu semeni cu mine.
(u$mun$ur
(Nu se uit` la ea.) 6uriozitatea s` te #nso\easc` de-a pururea, Isj)r&, dar s` te por\i cu
m`nu]i cu ea. AtBt de mu!t` !ume nu #n\e!e&e persoane!e curioase.
(Isbjr!lu"in` se apropie de tat`.)
(u$mun$ur
Du-te, Isj)r&, !as`-m` #n ti$n`.
Isbjr!-lumin`
("oale) 6e e'
(u$mun$ur
Du-te, am zis!
('ud"undur se pr`bu]e]te pl3n3nd. Isbjr![ntuneric st` [n spatele lui ]i se
uit` la Isbjr!lu"in`.)
Isbjr!--n#uneric
Acesta e `ratu! care-i dispre\uie]te pe p!Bn&`cio]i.
Isbjr!-lumin`
N-o s`-i spun niciodat` c` ]tiu c` p!Bn&e7
Isbjr!--n#uneric
7 ]i c` ]tiu e9act de ce p!Bn&e.
Isbjr!-lumin`
(tiu c` nu suport` !umina care cade !a fe! de mu!t pe to\i oamenii. "e cuvio]i7
24
Isbjr!--n#uneric
7 ]i necuvio]i.
Thorhil$ur
([i a"inte]te, prudent`) ,at`! t`u are nevoie s` fie sin&ur #n ti$n`, Isj)r&.
(u$mun$ur
(pl3n3nd cu suhi\uri) ,reuie s` fii puternic` atunci cBnd vei fi mare, Isj)r&.
,reuie s` ai co!oan` vertera!` ]i s` fii puternic` ]i s` nu ui\i niciodat` cum e !umea #n care
tr`im. N-ai voie s` ui\i niciodat`.
Isbjr!--n#uneric
Nu, f`r` doar ]i poate c` nu voi uita.
(u$mun$ur
Ne promitem'
Isbjr!--n#uneric
Da, tat`.
(u$mun$ur
*@a vi ta i$and pa det'
Isbjr!--n#uneric
(i-i #ntind mBna ]i simt cum transpir` ]i cum transpira\ia !ui se une]te cu durerea din de&etu!
meu.
"cena <
(Isbjr!lu"in` st` sinur`. %oci de copii se ["bul-esc [n jurul ei.)
1rima &oce
6um poate s` te c$eme Isj)r&' <rs po!ar'
2
Isbjr!-lumin`
Nu-i nici o pro!em` s` te c$eme <rs "o!ar.
1rima &oce
Dar nu \i-e fri& #n permanen\`'
Isbjr!-lumin`
Nu, nu mi-e mai fri& decBt a!tora.
Toa#e &ocile
Nu-i e mai fri& decBt a!tora. Nu-i e mai fri& decBt a!tora.
8 $oua &oce
"rivi\i, ce urBt` e!
Toa#e &ocile
<rBt`, #n&$e\at`, urBt`, #n&$e\at`, urBt`, #n&$e\at`, urBt`7 (&ocile se di"inuea-`)
Isbjr!-lumin`
-i-e fri&.
Isbjr!--n#uneric
Nu te c$eam` Isj)r&' Nu e]ti tu o !eoaic`'
(u$mun$ur
(&ine spre Isbjr!lu"in` ]i o ia [n bra\e) (i eu eram !a fe! de urBt ca ]i tine cBnd
eram mic.
Isbjr!-lumin`
3i se pare c` sunt #n&rozitor de urBt`, tat`'
(u$mun$ur
Nu, #n oc$ii mei e]ti frumoas`, de]i eu ]tiu ce! mai ine dintre to\i c` nu e]ti.
2!
Thorhil$ur
(Intr` [n discu\ie) Nu e9ist` oameni urB\i, scumpa mea Isj)r&. Dar e9ist` oameni care
sunt urB\i pe din`untru ]i ei sunt sin&urii oameni urB\i de care ]tiu eu. (i tu e]ti trimis` din
ceruri, Isj)r&, ]i cei ca tine sunt #ntotdeauna frumo]i.
(u$mun$ur
Dac` o s`-\i mear&` a]a cum mi-a mers mie, ai s` fii frumoas` cBnd te vei face mare. %u eram
atBt de urBt c` atunci cBnd mama m-a v`zut pentru #ntBia-]i dat`, a fost atBt de afectat`,
c` a #nc$is oc$ii ]i nu i-a desc$is decBt a doua zi. (i acum, vezi ce frumos sunt. (i mama ta !a
fe!. Nu-i a]a c` suntem un cup!u sti!at' Ai s` fii frumoas`.
Isbjr!--n#uneric
,ata are dreptate. *unt urBt` ]i &ras`.
Isbjr!-lumin`
O s` m` fac frumoas` cBnd o s` fiu mare.
Isbjr!--n#uneric
-` c$eam` Isj)r& ]i sunt o !eoaic`.
Isbjr!-lumin`
-i-e fri&.
Isbjr!--n#uneric
*unt sin&ur`.
('ud"undur ]ade pe un scaun ]i!]i scoate ]osetele. /horhildur intr` cu un &as
cu ap` ca s`!i spele picioarele. Se &aiet` c3nd se apleac`.)
(u$mun$ur
-ama ta nu mai poate avea copii, Isj)r&.
Thorhil$ur
(,i spal` picioarele) Am un spate a]a de prost.
2"
(u$mun$ur
(Sa&urea-` sp`latul) -ama ta, Isj)r&, e sin&ura femeie #n via\` care a n`scut cu spate!e.
(,]i ridic` picioarele) D`-mi o cBrp` s` m` ]ter& pe picioare.
(/horhildur [i ]tere picioarele cu un prosop "oale. #l o "3n3ie pe p`r. #a
[i s`rut` picioarele ]i [ncepe s`!i taie unhiile de la picioare cu "are
tandre\e.)
Isbjr!-lumin`
(i atunci #nseamn` c` n-o s` am niciodat` un fr`\ior'
Thorhil$ur
Nu, scumpa mea.
(u$mun$ur
Nu, n-o s` ai niciodat` un fr`\ior. <neori treuie s` ne #nc`!c`m promisiuni!e. 6$iar dac` nu
suntem ni]te tr`d`tori din fire. (i e &roaznic s` #nca!ci o promisiune. *` nu faci asta niciodat`.
Isbjr!-lumin`
Nu, tat`. (2dun` unhiile t`iate [n pal"`) "ot s` !e p`strez'
(u$mun$ur
1ine#n\e!es, dra&a tatei. Doar e ce! mai m`runt !ucru pe care \i-! pot da, #n !ocu! unui fr`\ior.
(*e uit` la a"3ndou`.) Fete!e me!e taciturne. Fata mea de uti!itate &enera!` care freac` ]i
cur`\` parc$etu! zi de zi ]i puiu! meu de !e`d` care e din ce #n ce mai de]tept !a ]coa!`.
Thorhil$ur
Nu e]ti tratat ca un om cBnd faci curat. 0n ce! mai un caz ca o rud` apropiat` a m`turii. *au
ca sor` a vreuneia din cBrpe. (#a ]i Isbjr!lu"in` r3d cu poft` de aceast`
lu"`. 'ud"undur arat` de parc` s!ar si"\i inconfortabil, nu!i place ca
altcine&a [n afar` de el s` fac` lu"e.)
2#
(u$mun$ur
Nu e]ti privit` ca o cBrp` sau ca o m`tur`, ,$or$i!dur. %]ti ori cBrp`, ori m`tur` #n oc$ii !or.
%i v`d totu! !a tine.
Thorhil$ur
(2tins`) Da, >udmundur.
(u$mun$ur
-ama ta e o for\` de !ucru a! naiii de tenace. "o\i s`-i storci ]i u!tima pic`tur` de sBn&e din
ea. (i-o ofer` de un`-voie, cu un zBmet. Ai fost #ntotdeauna a]a de supus` din fire,
,$or$i!dur, ca ]i toate rude!e ta!e. %i au nevoie de oameni a]a ca tine. A!tfe! totu! se duce de
rBp`. 0n\e!e&i' (* apuc` de obra- ]i!i scuip` ulti"ele cu&inte [n fa\`.)
Thorhil$ur
Da.
(u$mun$ur
(i dup` aia s` nu vii !a mine ]i s` te oce]ti pentru toate umi!in\e!e !a care ai fost supus`. Nu
vreau s` ]tiu de e!e. Nu e]ti decBt o sc!av` din aia vese!` ]i zBmitoare #n permanen\` care-]i
face r`u sin&ur` de ce!e mai mu!te ori.
Thorhil$ur
Da.
(u$mun$ur
Dar s` ]tii ]i tu, Isj)r&, c` eu am tot dispre\u! fa\` de asemenea sc!avi, c$iar dac` din vreun
motiv #mi p!ace unu! din ei. Dar tu nu e]ti sc!av`, Isj)r&, ]i n-o s` fii niciodat`. ,u e]ti ca
mine.
Isbjr!-lumin`
Da, tat`.
Thorhil$ur
%]ti dez&ust`tor.
2$
(u$mun$ur
Dez&ust`tor' O, nu, nu sunt. *unt sincer ]i asta e mai mu!t decBt se poate spune despre tine.
(* lo&e]te ustur`tor, cu for\`, [n b`rbie.)
(/`cere.)
Isbjr!--n#uneric
20! prive]te pe "eter.5 ,ata insista s` fim sin&uri. *` fim sin&uri ]i s` nu depindem de nimeni.
6` ne aveam numai pe noi. "e noi trei.
(u$mun$ur
A fost o coinciden\` nostim` cu mine ]i cu mama ta, c` nici unu! din noi nu are p`rin\i. 6a
p`rin\ii amBndurora s` fie mor\i cBnd ne-am #ntB!nit. 1ine#n\e!es c` nu un !ucru a]a de
m`runt ne-a f`cut s` ne sim\im atra]i unu! de a!tu!. (i eram amBndoi frumo]i. Ne-am sprijinit
reciproc. %ram unu!. "e urm` ai venit tu, Isj)r&. Nu mai vrem pe a!tcineva. Noi sin&uri. Noi
trei.
"cena 9
(,n fa\a casei surorii lui /horhildur. Sora, so\ul ei ]i fiul lor [n &3rst` de
-ece ani urea-` bun!&enit fa"iliei lui /horhildur de pe treptele de la intrare.
/horhildur, 'ud"undur ]i Isbjr!fair.)
Thorhil$ur
O, sor`, ce minunat s` te v`d. (2proape c` se arunc` [n bra\ele surorii ei.)
"ora
Da, surioara mea.
%aral$ur
(inconfortabil, c`tre 'ud"undur) 1un` ziua.
3%
(u$mun$ur
(d3nd din cap) 1un` ziua.
Thorhil$ur
([n bra\ele surorii) 6Bt de mu!t am a]teptat s` te pot #ntB!ni. A trecut a]a de mu!t` vreme
de cBnd nu ne-a\i mai f`cut o vizit`.
"ora
Da, dra&a mea. Dar ce face\i, nu intra\i #n cas`'
(u$mun$ur
Nu, nu st`m.
Thorhil$ur
Dar credeam7
(u$mun$ur
,$or$i!dur a insistat s` trecem pe aici, dar acum c$iar treuie s` p!ec`m. Deja s-a f`cut tBrziu.
"ora
Dar e doar ora patru. De ce nu intra\i s` e\i o cea]c` de cioco!at` ca!d`'
Thorhil$ur
Iuitu!e, dra&u! meu. "entru mine, doar de data asta. Doar nu ne &r`im a]a de tare.
(u$mun$ur
Nu, eu nu eau cioco!at`. ,u po\i s` ei cioco!at` dac` vrei, dar eu p!ec acas` cu Isj)r& acum.
Thorhil$ur
Da, poate c` eu7 nu, cred c` e ce! mai ine s` p!ec ]i eu7 cu ei, vreau s` zic7 O, v` ro&,
f`ce\i-mi cBt de curBnd o vizit`7 (,nl`cri"at`, o ["br`\i]ea-` pe Sor`) %u, eu7
(Se [ntoarce ]i pleac`)
31
4ilhjalmur
(c`tre Isbjr!lu"in`) Nu po\i s` te joci cu mine, Isj)r&'
(u$mun$ur
;ino, Isj)r&. "!ec`m. (* apuc` de bra\ ]i o conduce. * ia de bra\ ]i pe
/horhildur, c3nd trece pe l3n` ea, ]i pleac` cu ele.)
Thorhil$ur
4a revedere!
(Sora se uit` suspicioas` la ei. 2poi []i ia so\ul ]i copilul de bra\ ]i pleac` cu
ei. 'ud"undur intr` cu /horhildur ]i cu Isbjr!lu"in`. * ["br(nce]te brutal
pe /horhildur.)
(u$mun$ur
%]ti #ntotdeauna a]a de patetic` dup` ce te vezi cu oamenii `ia.
Thorhil$ur
Nu spune asta.
(u$mun$ur
Nu fo!ose]te !a nimic s` discut asta cu tine, ]i tu ]tii asta. Nu-i a]a c` ]tii'
Thorhil$ur
1a da, a da. (repet` "onoton) 0ntotdeauna devin a]a de patetic` dup` ce m` v`d cu
oamenii `ia.
(u$mun$ur
Nu mai mer& niciodat` aco!o.
Thorhil$ur
Nu, dra&u! meu.
32
(u$mun$ur
(i nici tu. Nici una din voi.
Thorhil$ur
Nu, nici una din noi.
(u$mun$ur
0n sc$im, ea poate s` vin` !a noi dac` vrea.
Thorhil$ur
Da.
(u$mun$ur
Dar nu vin ei.
Thorhil$ur
Nu.
(u$mun$ur
*unt ni]te incompten\i.
Thorhil$ur
Da.
(u$mun$ur
(i `iatu! are o inf!uen\` proast` asupra !ui Isj)r&.
Thorhil$ur
Da.
33
"cena 10
(Sun` soneria de la intrare. 'ud"undur &i-ibil ner&os. Isbjr!lu"in` se uit`
la el ]i la /horhildur. Soneria sun` din nou. /horhildur alear` la u]`. Sora
intr`.)
Thorhil$ur
O, iuit` sor`. *unt atBt de ucuroas` c` ai putut veni. Aproape c` renun\asem s` sper c` ai s`
vii #n vizit`.
"ora
Am zis c` o s` vin ]i iat`-m` aici. (se uit` la 'ud"undur) A!o, aco!o. (Nici un
r`spuns, doar o pri&ire furioas`) -` &Bndeam s` stau pu\in, dac` n-am picat #ntr-un
moment nepotrivit.
Thorhil$ur
*i&ur c` nu. ;ino ]i poveste]te-mi tot ce-ai mai f`cut. (Se retra [ntr!o parte, la bra\,
r3-3nd ]i ]optind secretoase.)
('ud"undur arat` ner&os. * apuc` pe Isbjr!lu"in` ]i o ["pine spre ele.)
(u$mun$ur
0ncearc` s` auzi despre ce voresc ]i pe urm` vino #napoi ]i spune-mi ]i mie.
(Isbjr!lu"in` se "i]c` [ncet ]i precaut spre ele ]i c3nd ajune aproape de
ele, /horhildur []i ridic` pri&irea.)
Thorhil$ur
Dra&` Isj)r&, !as`-ne sin&ure, te ro&.
(Isbjr!lu"in` se retrae, nesiur`. Se uit` la tat`. #l "ere pu\in, apoi se
repede la ele.)
(u$mun$ur
;` comporta\i ca ni]te vaci `!\ate. F!ec`ri\i ]i v` cur& a!e!e una despre a!ta. 6e zice\i, s` v`
fac patu!'
34
(Sora se holbea-` la el, confu-`. #a se ridic`, []i ia t`cut` pardesiul ]i se
repede afar`. /horhildur pl3ne ]i [ncearc` s` se duc` dup` ea. 'ud"undur
o opre]te cu for\a.)
(u$mun$ur
Nu a!er&i dup` ea.
Thorhil$ur
(/er"in` lupta, pl3n3nd cu suhi\uri) 6um ai putut s` spui asemenea !ucruri
despre noi' 6um ai putut'
(u$mun$ur
(* scutur`) -` face s` #nneunesc cu vizite!e ei !estemate.
Thorhil$ur
De ce nu-mi permi\i s` m` #ntB!nesc cu oamenii'
(u$mun$ur
Nu vori aiurea.
Thorhil$ur
Dar e adev`rat. Nu vrei s` m` v`d cu nimeni a!tcineva #n afar` de tine ]i de Isj)r&. 6u nimeni
a!tcineva.
(u$mun$ur
;or`rie de c`cat. 0ntr-o zi ai s` pricepi c` sora ta ]i so\u! ei sunt ni]te c`ca\i. 6`ca\i de care e
ine s` sc`p`m.
Thorhil$ur
Niciodat`.
(* plene]te cu putere peste fa\`. #a \ip`.)
3
Thorhil$ur
Du-te #n camera ta, Isj)r&. (#l o plesne]te iar.) Du-te #n camera ta, Isj)r&. Acum.
(Isbjr!lu"in` cade [n enunchi ]i!]i \ine "3inile la urechi. 'ud"undur o
bate pe /horhildur cu s`lb`ticie, brutal, pe corp. ,n scena ur"`toare [i
s"ule hainele ]i o &iolea-`.)
Thorhil$ur
Nu, pentru Dumnezeu, termin`! Nu face asta7Nu!7termin`7termin`7!
(u$mun$ur
O s`-\i ar`t eu cine e ]efu! #n fami!ia asta. N-am de &Bnd s` !as nici o a` s` se pun` deasupra
mea, s` m` #njoseasc` #n sBnu! propriei me!e fami!ii. O s`-\i ar`t eu!
Thorhil$ur
(pl3n3nd) Nu, te ro&, nu face asta, nu-mi face asta. Nu vreau7 nu vreau7nu7
(#a renun\` ]i 'ud"undur e"e ]i se &aiet`. /horhildur nu scoate nici
"`car un sunet.)
(u$mun$ur
,u nu #n\e!e&i cBt de mu!t #mi pas` mie de tine. N-are importan\` ce fac ]i cBt de mu!t m`
str`duiesc, n-o s` #n\e!e&i niciodat` ce e ce! mai ine pentru tine.
Thorhil$ur
1a da, #ncep s` #n\e!e& acum.
(u$mun$ur
Nu vreau decBt s` ne sim\im ine #mpreun`. ,o\i trei.
Thorhil$ur
Da.
(u$mnun$ur
N-avem nevoie de a!\ii. *untem sin&uri ]i ne sus\inem unii pe a!\ii. Nu'
3!
Thorhil$ur
Da.
(u$mun$ur
Deci suntem de acord'
Thorhil$ur
Da.
(u$mun$ur
1ine. (2 ter"inat cu ea ]i se ridic` [n picioare. /horhildur st` [ntins` pe jos,
u"ilit`, folosit`. 'ud"undur []i ridic` pantalonii. Brusc, []i d` sea"a c`
Isbjr!lu"in` e acolo ]i c` a &`-ut tot. Isbjr![ntuneric st` [n spatele ei.)
(u$mun$ur
6Bteodat` oamenii mari treuie s`-]i rezo!ve anumite c$estii, Isj)r&.
Isbjr!-lumin`
Da, tat`.
(u$mun$ur
Dar acum suntem prieteni, mama ta ]i cu mine, nu-i a]a, ,$or$i!dur'
Thorhil$ur
Da, dra&u! meu.
('ud"undur iese "ul\u"it de sine. /horhildur se ridic`, []i adun` hainele,
pl3ne [n`bu]it. $oate c` e "ai "ult tulburat` c` Isbjr a &`-ut cu" a fost
u"ilit`, dec3t de u"ilin\a [n sine.)
Isbjr!--n#uneric
O t`cere !ini]titoare #n aer. % t`cerea asentimentu!ui. Nu-mi p!ace aceast` t`cere. % nep!`cut`.
,otu]i sunt de p`rere c` via\a treuie s` fie o !upt` #ntre ei, unu! dintre ei treuie s` cedeze ]i
s`-]i predea arme!e ce!ui!a!t. 6` unu! dintre ei treuie s`-! m`nBnce pe ce!`!a!t.
3"
Isbjr!--n#uneric
*`-! devoreze cu totu!. (i s`-! #n&$it`. ,ata e ce! a&resiv.
"cena 11
(Noapte. Isbjr!lu"in` st` ]i ascult` [n fa\a dor"itorului p`rin\ilor. Se
[ntoarce spre Isbjr![ntuneric.)
Isbjr!-lumin`
Fac dra&oste. (i voresc mu!t. Despre ste!e ]i iuire care nu dau nimic decBt pe ea ]i nu
prime]te a!tceva decBt pe ea #ns`]i.
Isbjr!--n#uneric
Despre iuirea distru&erii. Iuirea !or.
(u$mun$ur
(din afara scenei) Du-te ]i te cu!c`, Isj)r&.
Isbjr!-lumin`
Da, tat`. (St` ]i ascult`.)
Isbjr!--n#uneric
0n anumite nop\i tata e un !eu ar`miu care nu cru\` nimic ]i ,$or$i!dur e o pas`re cu aripa
frBnt`. Dup` aceea fac dra&oste, !eu! ]i pas`rea, se #mr`\i]eaz` ]i rBd.
(Se aude r3sul lui /horhildur.)
Isbjr!-lumin`
,$or$i!dur spune c` vede ste!e.
Isbjr!--n#uneric
Noi suntem #mpreun` ]i eu sunt sin&ur`.
3#
(u$mun$ur
(alear` pe scen`) "!eac` imediat de !a u]`, Isj)r&, a!tfe! o s`-\i ar`t eu \ie!
(Isbjr!lu"in` se ridic` [n &(rful picioarelor ]i alear` de!a lunul scenei, se
[ntinde ]i!]i trae p`tura peste cap. 'ud"undur &ine dup` ea.)
(u$mun$ur
6rezi c` nu ]tiu c` stai ]i spionezi, copi! prost crescut ce e]ti.
Isbjr!-lumin`
Dormeam.
Thorhil$ur
(Stri` din afara scenei) Dormea, sunt si&ur` de asta.
(u$mun$ur
Nu dormea. Am v`zut-o.
Thorhil$ur
Nu fi aspru cu ea.
(u$mun$ur
4as`-m` s` rezo!v asta, ,$or$i!dur (c`tre Isbjr!lu"in`) 6e vrei, e]ti pervers`'
Isbjr!-lumin`
Nimic.
(u$mun$ur
Dar atunci de ce faci asta'
Isbjr!-lumin`
*unt atBt de sin&ur`, tat`.
3$
(#l [n\epene]te. Se holbea-` la ea. Isbjr![ntuneric se apropie de el ]i!l
["br`\i]ea-`, [l "3n3ie pe spate, [i s`rut` 3tul. Isbjr!lu"in` [l s`rut`
st3nace pe ur`. $ueril` ]i din suflet.)
Isbjr!--n#uneric
*unt atBt de sin&ur`, tat`.
(#l o "3n3ie pe Isbjr![ntuneric pe tot corpul. Cele dou` Isbjr se uit` la
el f`c3nd asta. Isbjr![ntuneric [n e0pectati&`, Isbjr!lu"in` cu [ncredere
deplin` [n pri&ire.)
Isbjr!-lumin`
%]ti dr`&u\, tat`.
Thorhil$ur
(1in afara scenei) Nu vii, iuitu!e'
(u$mun$ur
(Speriat) Da, si&ur c` vin.
Thorhil$ur
,otu! e #n ordine'
(u$mun$ur
Da, e o@. O !ini]tesc doar. (Se ridic`) Dormi acum. ,otu! are s` fie ine. Nu sunt sup`rat pe
tine.
(Iese. Cele dou` Isbjr stau [ntinse una l3n` alta.)
Isbjr!--n#uneric
(i eram siun&ur`. --am furi]at ca un ]oarece #n ascunz`toarea mea. (i o dat` sin&ur`tatea a
disp`rut #n noapte cBnd o nou` apropiere a proprii!or me!e mBini mi-a mBn&Biat sBnii
care dau s` #nf!oreasc` ]i p`ru! puian care a!t` dat` mi-ar fi deranjat privirea.
4%
Isbjr!-lumin`
(fericit`) (i #n aceea]i c!ip` mi-a venit &Bndu! c` o dat`, mai tBrziu, mBna a!tcuiva m` va
atin&e ]i va trezi !a via\` ste!e #ntr-o camer` #ncuiat` dup` o ceart` de durat`.
Isbjr!--n#uneric
(r`ut`cioas`) (i tu treuia s` fii ori o !eoaic` ar`mie ori o pas`re.
1e#er
,reuie s` fi fost un copi! neoi]nuit.
Isbjr!--n#uneric
<n copi! neoi]nuit'
1e#er
Da, astea sunt cuvinte!e me!e.
Isbjr!--n#uneric
6red, "eter, c` omu! tBnje]te #ntotdeauna s` atin&` o a!t` mBn`. *` simt` a!t` carne. (i un om
sin&ur e c$inuit c+nd pip`ie #n nimicu! &o!. 6ei mai mu!\i se mu!\umesc s` creeze o a!t` !ume,
mai &eneroas` decBt cea care e9ist`. (i #n acest fe! ei #]i protejeaz` sin&ur`tatea.
Isbjr!-lumin`
%u aveam o a!t` !ume vie, "eter. ;rei s`-\i povestesc cum am descoperit-o'
1e#er
Dac` vrei.
"cena 12
(Noapte. 'ud"undur intr`, cade [n enunchi, pl3ne. Isbjr!lu"in` st` [n
picioare, pu\in "ai departe.)
41
Isbjr!-lumin`
(pl3n(nd) ,at`7 tat`7 ie]i afar`. 6e!e patru zi!e au trecut. N-ai voie s` mai stai. Nu po\i
s` stai cinci zi!e7 e interzis. ,otu! are s` fie ine din nou. ,at`7!
('ud"undur o ascult`. Isbjr![ntuneric se [ndreapt` spre el ]i el trae
disperat de ea, o "3n3ie tare, dar nu `se]te nici o pl`cere [n asta.
Concentrarea lui e tot ti"pul [ntrerupt` de Isbjr!lu"in` care pl3ne.)
Isbjr!-lumin`
,at`, #mi pare r`u. ,e ro&, iart`-m`! Nu mai sta a]a, #nc$is. ,otu! are s` fie ine din nou7 cum
era #nainte7promit7ai s` vezi7.
('ud"undur scoate un \ip`t lun de aonie ]i o arunc` pe Isbjr![ntuneric
de l(n` el. Se a]ea-` [n enunchi, scoate o la"` ]i []i taie &enele, [ncet ]i
con]tient de fapta sa. ,]i trae peste el p`tura near`. Isbjr![ntuneric st`
[ntins` l3n` el, pe ju"`tate ascuns`.)
(/`cere.)
(Isbjr!lu"in` se duce [ncet spre el f`r` s` &ad` ]i f`r` s` [n\elea` ce s!a
[nt3"plat.)
Isbjr!--n#uneric
(se ridic`) ,oate cuvinte!e nerostite #mi zoar` ca un vBrtej prin cap. -i-e team` c` o s`
e9p!odeze ]i c` toate cuvinte!e frumoase vor n`v`!i afar` #ntr-un potop $aotic. ,oate cuvinte!e
nerostite despre iuirea mea cBnt` peste corpu! !ui7
Isbjr!-lumin`
3in !a tine ]i te iuesc ]i nu p!eca de !Bn&` mine7 (se pr`bu]e]te l3n` el, [l pl3ne
pe el ]i se pl(ne pe ea [ns`]i.)
Isbjr!--n#uneric
% prea tBrziu. Nu vede nimic. Nu aude nimic. Nu #n\e!e&e nimic.
42
(Isbjr![ntuneric se ridic` [n picioare ]i se uit` la corpul ne[nsufle\it. ,ncet,
d` la o parte p`tura near`. Se apleac` peste el, se a]ea-` peste el cu
picioarele desf`cute, [l "3n3ie tare 4 pentru un &iu ar fi dureros ! ]i [ntr!
un final []i ba` un deet [n ura lui ]i!l presea-` cu putere.)
Isbjr!-lumin`
(/rece printr!o schi"bare, se holbea-` [n ol, f`r` s` &ad`, total pierdut` [n
propria!i fante-ie. 2dun` o \es`tur` care a acoperit scena p3n` acu" ]i!l
acoper` pe tat` cu ea.)
Departe departe, peste m`ri ]i \`ri, aco!o unde spiritu! uman n-a fost niciodat` ]i cren&i!e
copaci!or ]i f!ori!e ]i nisipu! #nc` sunt neatinse de nimic, #n afar` de vBntu! dinspre ocean ]i
de c`tu]e!e primei c!ipe, un va! mic c!`te]te !a ivea!`, pe \`rm, o feti\`.
Isbjr! --n#uneric
% o fat` moart` de mu!t` vreme, f`r` carne dup` c`!`torii!e ei printre va!uri!e oceanu!ui ]i
oase!e-i sunt a!e ca norii pe un cer ne&ru.
Isbjr!-lumin`
(i atunci se #ntBmp!` straniu!. Imposii!u!. Fata e!ierat` de ocean se ridic` ]i se p!im` pe
p!aj`. % #n via\`. % nou`.
(.r"`torul te0t este interpretat si"ultan ]i se ter"in` si"ultan.)
Isbjr!-lumin`
(i #n inima ei, cea care e9istase c+ndva, simte ucuria rosto&o!indu-se ]i oc$ii ei, care
odinioar` v`zuser`, distin& acum nisip a!, cer ]i ocean. (i e sin&ur`. % sin&ur` ]i n-are s` fie
nicic+nd sin&ur` ca vBntu!. (i tr`ie]te7.
Isbjr!--n#uneric
(i se #ntinde pe jos ]i simte cum nisipu! #ncepe s`-i ]!efuiasc` oase!e. *imte cum ea, #ncet, se
ridic` #n nisip. Devine nisip. (i cBnd u!time!e resturi din ea dispar #n nisip, simte apropierea
ca !a #nceputuri. Nisipu! e ne&ru. Oase!e fetei sunt &a!ene.
43
1e#er
De ce #mi poveste]ti toate astea, Isj)r&' Nu au nici o importan\` acum.
Isbjr!--n#uneric
Aveam opt ani atunci ]i tu spui c` n-are nici o importan\`.
($leac` de l3n` ea, &i-ibil indinat. #a se apropie de el, []i presea-` corpul
de al lui. #l se [ntoarce, se uit` la ea, ]o&`ielnic, apoi se d` [napoi.)
1e#er
3i-au mai r`mas cBteva ore.
Isbjr!--n#uneric
(tiu.
1e#er
,u $ot`r`]ti ine#n\e!es cBnd o s` treci !a suiect. Dar nu pricepi c` treuie s` vore]ti despre
ce e important'
Isbjr!--n#uneric
(i dac` n-o fac'
1e#er
(tii ce se #ntBmp!`.
"cena 13
(Clopote de biseric`. /horhildur &ine l(n` cada&ru. # acoperit cu "aterialul
neru la fel ca "ai [nainte, dar acu" este "or"3ntul tatei. /horhildur spune
pentru sine /at`l nostru. Isbjr![ntuneric st` l3n` ea, inco"od`.)
Isbjr!-lumin`
-i-e dor s` vin` tata ]i s`-! rup`. ;reau s`-mi ]opteasc` ceva. "oate foarte ine s` fie ceva
ne#nsemnat.
44
(u$mun$ur
(%ocea lui) % &roaznic c+t #mi !ipsi\i deseori, mai a!es tu, Isj)r&. <neori re&ret a]a de
mu!t c` v-am p`r`sit, Isj)r&. %rai a]a de p!`cut`.
Thorhil$ur
7a]a cum ]i noi iert`m &re]i\i!or no]tri. Amin.
Isbjr!--n#uneric
(* trae de "(nec`.) =aide odat`, vino! (Spre cele dou`, care "er spre
"or"(nt.) Nu mer& cu voi !a mormBnt.
Thorhil$ur
6e tot zici aco!o'
Isbjr!--n#uneric
"ur ]i simp!u nu pot, s` m` ia naia. "u\in #mi pas` de mor\i ]i morminte. % o t+mpenie.
Thorhil$ur
(,ntinde "3na ]i o plesne]te [nainte de a!]i da sea"a ce face.) Ai &rij` s` nu te-
aud` cineva. (i s` nu mai fo!ose]ti niciodat` un asemenea !imaj. ,reuie s` te compor\i ca un
om decent ]i civi!izat.
Isbjr!--n#uneric
6a tine'
1e#er
(c`tre Isbjr!lu"in`) Deci tu e]ti o persoan` decent`, Isj)r&'
Isbjr!-lumin`
Da, cred c` sunt o persoan` decent`.
1e#er
Atunci de ce #mi poveste]ti toate aceste !ucruri'
4
Isbjr!-lumin`
De ce crezi c-o fac'
1e#er
"entru a inf!uen\a sentin\a judec`toreasc`, `nuiesc.
Isbjr!-lumin`
Noi, cei care st`m aici #n ce!u!e, nu putem sc$ima sentin\e judec`tore]ti.
"cena 19
(/horhildur intr` [n acela]i fel cu" a" &`-ut!o pri"a oar`. Se a]ea-` pe un
scaun, ferecat` [n propriul ei uni&ers.)
Isbjr!-lumin`
Dup` moartea tatei, ,$or$i!dur e ca o pas`re f`r` aripi.
Isbjr!--n#uneric
(c`tre /horhildur) De ce vrei s` mori'
Thorhil$ur
"entru c` e atBt de pustiu de cBnd tat`! t`u a murit.
Isbjr!--n#uneric
Deci \i se pare c` eu sunt neinteresant`'
Thorhil$ur
Nu, Isj)r&.
Isbjr!--n#uneric
,otu]i, de ce vrei s` mori'
Isbjr!-lumin`
6um s`-i spun c` ar fi insuportai! dac` ar mer&e #ntr-o a!t` !ume'
4!
Isbjr!--n#uneric
Nu mi s-ar p`rea de!oc insuportai! s` mer&i #ntr-o a!t` !ume, mam`.
(/horhildur se uit` la ea, ]i [ncet []i d` sea"a de ulti"ele cu&inte ale lui
Isbjr, de ea. ,ncepe s` r3d`.)
Thorhil$ur
Dumnezeu s` te ai` #n paz`, micu\` Isj)r&.
Isbjr!--n#uneric
*e ocup` %! de asta. Dar cum vrei s` p!eci de aici'
(/horhildur [n\elee asta nu"aidec(t. ,ncepe s` pl(n`. Isbjr![ntuneric
alear` la ea ]i o ia [n bra\e.)
Thorhil$ur
-` #ntre dac` am s` pot muri vreodat`.
Isbjr!-lumin`
Da, si&ur, sunt si&ur` de asta.
(/horhildur se apleac` spre Isbjr!lu"in` ]i []i re&ine.)
Thorhil$ur
O, ce ine-ar fi de-ai avea unici!
Isbjr!-lumin`
Da, ce ine-ar fi de-a] avea unici!
Isbjr!--n#uneric
%a e un cop`ce!. %u sunt p`m+nt. 0i #n\e!e& durerea. ;a porni !a drum. %u nu.
Isbjr!-lumin`
*unt sin&ur`.
4"
Isbjr!--n#uneric
-` c$eam` Isj)r&. *unt o !eoaic`.
Isbjr!-lumin`
(C`tre /horhildur) 0ncotro s-o apuc c+nd tu vei muri'
Thorhil$ur
0ntotdeauna e9ist` o ca!e, micu\` Isj)r&. Nu-\i face &riji pentru asta, iuita mea. (5luier`
pu\in, dar se opre]te.)
Isbjr!-lumin`
Nu te opri. "o\i s` f!uieri mai departe.
Thorhil$ur
*unt a]a de recunosc`toare c` te am ca prieten`. At+t de recunosc`toare c` pot s` voresc cu
tine despre orice ]i c` pot avea #ncredere #n tine ]i #n vora ta. (/`cere) Nu crezi c` e aso!ut
si&ur c`-! voi #nt+!ni pe tat`! t`u c+nd m` voi duce de-aici' (i nu crezi c` via\a cu e! va fi un`
pe !umea cea!a!t`'
Isbjr!--n#uneric
0! vei #nt+!ni.
Isbjr!-lumin`
(C`tre $eter) % un fe! de pas`re, f`r` aripi. (i de-mi #mi scutur cren&i!e, ea cade pe p`m+nt.
O v`d d+nd din aripi ]i z`t+ndu-se #n p`m+nt. ,reuie s` decid` sin&ur` dac` se ridic` sau dac`
moare. Iar eu fac ce consider c` e ce! mai ine. *pun ce cred c` vrea ea s` aud`. *unt ca!d`.
"!in` de considera\ie.
Isbjr!--n#uneric
(1e parc` ar pleca) F` ce #\i dore]ti ce! mai mu!t. (a]teapt`)
Isbjr!-lumin`
Nu stri&` dup` mine cuvinte!e pe care doresc s` !e-aud.
4#
Thorhil$ur
(%ocea [nreistrat` pe band`) 0ntoarce-te, scumpa mea. O s` fim #mpreun`.
Isbjr!-lumin`
,`cerea ei m` urmeaz` afar` pe u]`.
(/horhildur se ridic` ]i []i ia pe ea pardesiul. Se rujea-` pu\in ]i las` o h(rtie
pe corpul ne[nsufle\it6"or"(nt. $leac`.)
"cena 15
Isbjr!-lumin`
(c`tre $eter, ti"p [n care Isbjr![ntuneric intr` ]i se pli"b` de colo!colo,
f`r` \int`.) (tiam c` treuie s` p!ec pentru mu!t timp. "entru a-i !`sa !ui ,$or$i!dur r`&az s`
moar`. %ra diminea\`, #n prima zi dintr-o nou` faz` a vie\ii me!e.
(* "ine se rostoole]te pe scen`. Isbjr![ntuneric o ridic`. .n b`rbat intr`,
c`ut(ndu!]i "inea. * &ede pe Isbjr![ntuneric. #a [i arunc` "inea. #l i!o
arunc` [napoi. #a se [ntoarce ]i d` s` plece.)
0`rba#ul
%]ti timid`'
Isbjr!--n#uneric
% treaa ta'
0`rba#ul
Nu, si&ur. (Se [ntoarce ]i d` s` plece.)
Isbjr!--n#uneric
Atunci de ce m` #ntrei'
0`rba#ul
"entru c` ]i eu sunt timid.
4$
Isbjr!--n#uneric
Nici pe mine nu m` deranjeaz` c` m` #ntrei.
0`rba#ul
Atunci, e]ti timid`'
Isbjr!--n#uneric.
Da, de fapt.
(#l arunc` "inea ]i ea o prinde. #a arunc` [napoi. ,]i arunc` "inea unul
altuia, [n ti"p ce &orbesc&.)
0`rba#ul
(tii c` suntem sin&uri ]i c` nimeni nu ne aude, nici m`car v+ntu!. Nu e nimeni aici.
Isbjr!--n#uneric
-` ucur.
0`rba#ul
Ai fost #n\epat` vreodat`'
Isbjr!--n#uneric
0n\epat`'
0`rba#ul
Da, te-ai #n\epat ]i tu, care e]ti o feti\` du!ce, ai avut posii!itatea s` vezi ste!e ascunse'
Isbjr!--n#uneric
Nu, nu cred s` m` fi #n\epat cineva.
0`rba#ul
Nu vrei s` te #n\ep ca s` vezi ste!e'
Isbjr!--n#uneric
1a da, mu!\umesc.
%
0`rba#ul
;ino atunci!
(* ia de "(n` ]i o conduce [ntr!o alt` -on` a scenei. #l se [ntinde pe jos ]i!]i
trae [n jos pantalonii p(n` la enunchi. #a st` ]i se uit` la el.)
0`rba#ul
(Ner`bd`tor) =ai, scoate-\i panta!onii.
(#a []i scoate pantalonii ]i el o trae [n jos ]i se suie pe ea. Se opinte]te
brutal [n ea. #a \ip` de durere.)
1e#er
(C`tre Isbjr!lu"in`) (i aveai doar unsprezece ani.
Isbjr!-lumin`
(i ce-i cu asta'
1e#er
Doar unsprezece ani ]i vio!at`.
Isbjr!-lumin`
(i ce importan\` are pentru sentin\`'
1e#er
"oate c` nici una.
Isbjr!-lumin`
(i atunci de ce #ntrei'
1e#er
Nu ]tiu, Isj)r&, dar m-a mi]cat.
Isbjr!-lumin`
(7oale) Ai promis s` nu m` #ntrerupi.
1
1e#er
=aide, continu`.
(8u"in` pe /horhildur, care lea` o fr(nhie [n jurul unei rinde de le"n. Se
suie pe un scaun, []i pune la\ul [n jurul (tului ]i ["pine scaunul cu
picioarele la o parte. * &ede" at(rn(nd o clip` scurt`, [nainte de a disp`rea
[n blac9!out. $eter se uit` neajutorat la scen`.)
Isbjr!-lumin`
3i s-a f`cut fric` vreodat`'
1e#er
Da, ine#n\e!es c` da.
Isbjr!-lumin`
De ce'
1e#er
6e importan\` are'
Isbjr!-lumin`
De ce \i-a fost fric`, "eter'
1e#er
De moarte.
Isbjr!
De ce \i-e fric` de moarte'
1e#er
De ce, de ce C nou` tuturor ne e fric` de moarte, nu' De fapt, nu cred c` am vreun motiv mai
profund.
(Isbjr!lu"in` [l obser&`. Se [ntinde ]i!i "(n(ie "(na. #l ]i!o retrae.)
2
1e#er
6ontinu`, Isj)r&.
Isbjr!-lumin`
6u &+nduri!e pe care !e am sau cu ce eram pe ca!e s` spun'
1e#er
6u ame!e poate, dac` &`se]ti o !e&`tur` #ntre e!e.
2B`rbatul se rote]te pe Isbjr![ntuneric. #a se ridic` repede ]i!]i ridic`
pantalonii. B`rbatul st` ne"i]cat, "ul\u"it de el, se uit` la ea.)
Isbjr!--n#uneric
Acum am devenit adu!t`.
0`rba#ul
Da, prin\es`.
Isbjr!--n#uneric
0\i mu!\umesc.
0`rba#ul
"entru pu\in, prin\es`. Apropos, cum te c$eam`'
Isbjr!--n#uneric
Nu te prive]te.
(B`rbatul se ridic`, o cuprinde dup` u"eri ]i o scutur`.)
0`rba#ul
Dac` poveste]ti cuiva ce s-a #nt+mp!at, ai de-a face cu mine, s-a #n\e!es'
Isbjr!--n#uneric
(Se s"uce]te ]i fue.) %u nu dezv`!ui niciodat` secrete. (5ue de pe scen`.)
(B`rbatul o &ede disp`r(nd, d` din u"eri, ridic` "inea de pe jos ]i pleac`.)
3
"cena 1:
(Isbjr![ntuneric intr`. Se uit` [n jurul ei, []i scoate eaca, "ere [n\epenit`,
de parc` ar durea!o picioarele, `se]te scrisoarea pe care i!o l`sase
/horhildur, o s"uce]te, o deschide [n "are rab` ]i o cite]te.)
Thorhil$ur
(%oice!o&er) Doar tu ]tii ]i #n\e!e&i de ce m-am dus. ,`inuie]te-mi dispari\ia pre\ de dou`
zi!e. % ce! mai si&ur. -i-a] dori s` stai !a sora mea, #n fiorduri. ;ore]te cu ea. *pune-i !a
moment potrivit ]i c` nu serve]te !a nimic s` m` caute. *pune-i c` am renun\at. 6` am avut
motivu! meu. "e urm` s` fii un om cu co!oan` vertera!` #n via\`, Isj)r&. (i tare, a]a cum tat`!
t`u ]i cu mine am #ncercat s`-\i #ntip`rim #n con]tiin\`.
Isbjr!--n#uneric
*unt sin&ur`.
Isbjr!-lumin`
(i tu crezi c` asta e din cauz` c` am devenit o femeie adu!t` care ]i-a pierdut amii p`rin\i ]i a
trecut proa de foc cu un str`in.
Isbjr!--n#uneric
(+upe scrisoarea [n buc`\i) *crisoare nenorocit`! A dracu!ui scrisoare nenorocit`!
(:ip` ]i arunc` buc`\elele de h(rtie pe jos. Se pr`bu]e]te ]i \ip`tul ei trece [n
pl(ns.)
Isbjr!--n#uneric
--au uitat de tot. I-am iuit. *unt ni]te idio\i. Idio\i nenoroci\i.
(/`cere)
Isbjr!-lumin`
(c`tre $eter) "ot s`-\i atin& m+ini!e'
4
1e#er
(/`cut) Da.
(Isbjr!lu"in` [i atine "(inile ]i!i "(n(ie bra\ele cu rij`. #a [nchide
ochii, absorbit` de atinere. ,l pri&e]te [n ochi. #l []i coboar` pri&irea.)
Isbjr!-lumin`
Acum te am. Inima-mi ate mai tare c+nd m` &+ndesc c` te pot atin&e pe tot corpu!. 6` pot
atin&e tot ce-i a! t`u. Numai &+ndu! m` face s` sa!ivez. ,+njesc s`-mi cur&` sa!iva peste tot ce-i
a! t`u. (i ca !ic$ide!e noastre s` se #nt+!neasc`. Aici, pe pardosea!`. (i a]a o s` ]i fie. (Se uit`
la el -("bind.)
"cena 1;
(Sun` la u]`. Isbjr!lu"in` []i ridic` pri&irea, dar nu se "i]c`. Sun` din
nou. ;i din nou, p(n` c(nd Isbjr![ntuneric se ridic`, alear` la u]` ]i trae
de ea.)
Isbjr!--n#uneric
6e z&omot inferna!7.
(/horhildur st` [n deschi-`tura u]ii. 7ic` ]i "i-erabil`. .d` ]i sl`bit`.
5r(nhia [i at(rn` [n jurul (tului.)
Thorhil$ur
-icu\a mea Isj)r&, n-a mers. "ur ]i simp!u n-am putut. N-am putut7n-am putut7 -i-am
uitat c$ei!e.
(Isbjr![ntuneric se holbea-` [nro-it` la ea. Se [ntoarce ]i intr` [n ca"er`,
f`r` s` se uite la /horhildur. /horhildur o ur"ea-`.)
Thorhil$ur
,e-am sa!vat de !a &$ea\`.

Isbjr!--n#uneric
Da.
Thorhil$ur
(i te-am purtat #n ra\e.
Isbjr!--n#uneric
Da.
Thorhil$ur
(i n-am putut s` p!ec de !+n&` tine ]i s` te !as sin&ur` ]i s` !as oameni str`ini s` ai` &rij` de tine
]i e]ti a]a de mic`.
Isbjr!--n#uneric
Da.
Thorhil$ur
(i mi-a fost mu!t prea fric` atunci c+nd #ntr-adev`r a treuit s`7
Isbjr!--n#uneric
Da.
Thorhil$ur
Am #ncercat, dar am e]uat, fr+n&$ia s-a rupt ]i mi-a fost fric` s` mai #ncerc din nou. N-am ]
tiut dac` o s`-! pot #nt+!ni.
Isbjr!--n#uneric
,e #n\e!e& a]a de ine, ,$or$i!dur.
Thorhil$ur
--am &+ndit numai !a mine. -` vei putea ierta vreodat`, Isj)r&'
Isbjr!--n#uneric
Da, si&ur, ,$or$i!dur.
!
Thorhil$ur
Dar cred c` treuie s` fiu internat` !a spita! pentru o vreme. Nu mu!t. Doar s`-mi recap`t
for\e!e. *`-mi pun ordine #n via\`. Am nevoie s` v`d !ucruri!e #ntr-o a!t` !umin`, cred.
Isbjr!--n#uneric
Da, ,$or$i!dur.
Thorhil$ur
O s-o sun pe sora mea, micu\` Isj)r&, ]i-o s-o ro& s` ai` &rij` de tine c+t eu voi fi #n spita!.
Isbjr!--n#uneric
"ot !a fe! de ine s` stau sin&ur`.
Thorhil$ur
Nu, nu po\i s` stai sin&ur`. Nu !as sin&ur un copi! de unsprezece ani.
Isbjr!--n#uneric
Dar ea nu e a dracuD de proast`'
Thorhil$ur
Nu, n-a fost niciodat` nimic &re]it !a ea. Numai c` tat`! t`u n-o putea suporta, !a fe! cum nu
putea s` sufere pe nimeni a!tcineva dintre cei pe care-i cuno]team eu. (i tu ]tii asta, Isj)r&.
Isbjr!--n#uneric
Nu, nu ]tiam.
Thorhil$ur
0ntotdeauna mi se pare at+t de frumos s` voresc cu tine, Isj)r&. ,u ]tii s` ascu!\i. *au poate
c` nu-\i pare ine c` m-am re#ntors acas` !a tine'
Isbjr!--n#uneric
(t`cut`) 1a da, si&ur c`-mi pare ine.
"
Thorhil$ur
;rei s` dormi cu mine #n noaptea asta, Isj)r&, ]i s` m` \ii str+ns #n ra\e p+n` adorm'
Isbjr!--n#uneric
Da, ine#n\e!es.
Thorhil$ur
(i poate #mi c+n\i ]i c+ntecu! ace!a pe care-! c+n\i a]a de frumos.
Isbjr!--n#uneric
6are c+ntec'
Thorhil$ur
Nu spune asta, doar nu sunt mu!te c+ntece!e pe care !e c+n\i a]a de frumos.
(Se [ntind pe jos. /horhildur adoar"e.)
(.r"`torul te0t se interpretea-` si"ultan p(n` la ulti"ele dou` r(nduri al
celui de!al doilea te0t al lui Isbjr.)
Isbjr!-lumin`
Fata de pe p!aj` #]i simte contopirea cu natura. 0ncep s`-i creasc` oase!e. "e oase carnea. "e
carne pie!e. *imte c` apropierea o aprinde din nou. Aprinde via\` #n ea. *e treze]te !a via\`.
%ste. (i c+nd simte p`ru! mi]c+ndu-i-se #n va!uri #n v+nt, ]tie c` e9ist` din nou. Dar nou` ]i
a!tfe!. (i se p!im` pe o insu!` pe care n-a s`!`]uit niciodat` spiritu! uman.
Isbjr!--n#uneric
(Se uit` la /horhildur.) (i #ntr-o un` zi, c+nd totu! are s` fie foarte p!`cut ]i noi vom sta
#mpreun` ]i dup` ce vom fi vorit vrute ]i nevrute, atunci #i voi povesti. 0i voi povesti ce s-a
#nt+mp!at #n acea zi. 0i voi povesti despre aventura mea cu str`inu!.
Isbjr!-lumin`
0n ca!mu! noii ei for\e a c`p`tat +nde\ea rizei ]i a peisaju!ui ]i a ceru!ui. <mp!ut` cu acea
!+nde\e, se duce !a un arore sin&uratic din mij!ocu! insu!ei, p!in de frunze ]i cuiuri ]i
p`s`ri. *e a]eaz` su arore.
#
Isbjr!--n#uneric
(i atunci ea m` va privi cu a!\i oc$i. *e va uita fi9 ]i va vedea c` am devenit o femeie matur` ]i
c` #ntr-un fe! o s` fim ca ni]te prietene noi dup` aceea. (i dup` ce vom fi prietene din nou,
atunci n-o voi mai stri&a-o 2mam`5 ,$or$i!dur, ci vom n`scoci noi nume de a!int, e9act dup`
unu! ei p!ac. O s` fie amuzant.
Isbjr!-lumin`
(i fata adoarme. 6+nd se treze]te, privirea-i cade pe o c`rare care duce departe de arore.
6`rarea pare s` nu cunoasc` nicic+nd sf+r]it. Fata se ridic` ]i #]i continu` drume\ia. "e c`rare.
(Isbjr!lu"in` se [ndreapt` spre $eter care a stat cu ochii [nchi]i [n tot
acest ti"p.)
Isbjr!-lumin`
,reze]te-te, "eter!
1e#er
(1eschi-(nd ochii) Nu dormeam.
Isbjr!-lumin`
Nu zice asta, de parc` nu te-a] fi v`zut.
1e#er
N-ai v`zut niciodat` un om st+nd cu oc$ii #nc$i]i c+nd ascu!t` o poveste'
Isbjr!-lumin`
1a da, odat` un om a #nc$is oc$ii c+nd i-am povestit ceva. Nu era un `rat ca tine. Nu un
`rat cu fantezie puternic`. Nu un `rat pe care s`-! fi curtat. %ra un `iat. Fiu! !or. A!
m`tu]ii me!e ]i a! !ui.
(Isbjr![ntuneric st` [n fa\a u]ii. B`iatul, <ilhjal"ur, &ine r`bit s` o
[nt(lneasc`.)
4ilhjalmur
,u e]ti Isj)r& ]i eu sunt Ei!$ja!mur.
$
Isbjr!--n#uneric
1un`, Ei!$ja!mur.
4ilhjalmur
(* pup` pe obra- ]i o ia de "(n`) =ai s` ne ascundem!
Isbjr!--n#uneric
De ce'
4ilhjalmur
"entru c` ei nu ]tiu c` ai venit ]i e a]a de nostim s` apar cu tine a]a, din senin, #n $o!, ]i s` spun
c` ai venit ]i c` eu te-am v`zut primu!.
(.rc` sc`rile aler(nd ]i stri`.)
4ilhjalmur
=ei, $ei, ia &$ici\i! A venit!
(%in Sora ]i =araldur, iar Sora se duce i"ediat la Isbjr![ntuneric ]i o
["br`\i]ea-` c`lduros.)
"ora
1ine ai venit, ruda mea.
Isbjr!--n#uneric
(Se desprinde din ["br`\i]are). 1ine v-am &`sit.
"ora
Intr`, s`-\i d`m ceva de m+ncare. *unt si&ur` c` \i-e foarte foame.
(/o\i pleac`, [n afar` de Isbjr![ntuneric care >tre"ur` fri? c(nd Isbjr!
lu"in` [ncepe s` &orbeasc`.)
Isbjr!-lumin`
Acea zi din via\a mea mi-o amintesc ce! mai ine dintre toate. % de parc` fiecare pas pe care
!-am f`cut mi s-a &ravat #n sim\uri ]i-a r`mas aco!o de parc` aia !-am parcurs.5
!%
Isbjr!--n#uneric
(i de fapt #nc` nu se #nt+mp!ase nimic a!tceva dec+t c` o fat` str`in` venise #ntr-un !oc str`in ]i
i se urase un-venit ]i primise o mas` un`, a]a cum s-ar fi e9primat tata, dac` ar fi avut
ocazia.
(Se [ntoarce ]i pleac`. Blac9!out.)
8CT=> 2
"cena 1<
(Isbjr![ntuneric e ["br`cat` ]i se pre`te]te s` ias`. Sora [i [nnoad` o
e]arf` [n jurul (tului, =araldur ]i <ilhjal"ur stau l(n` ele.)
"ora
*` nu-\i faci &riji de mama ta, micu\` Isj)r&. % at+t de o!nav`.
Isbjr!--n#uneric
Dar nu era a]a de o!nav` #nainte de a se duce !a spita!. A zis c` treuie s` se interneze numai
ca s` se odi$neasc`.
%aral$ur
(@enat, ner&os) ,otu]i ai &rij`, c`ci uneori oamenii o!navi au nevoie de odi$n`. Odi$na #i
face uneori pe oameni s` ai` ce!e mai izare &+nduri. (i aceste &+nduri #\i pot sc$ima via\a
a]a de mu!t, c` ajun&i s` te #mo!n`ve]ti. A]a e cu mama ta, Isj)r&. >+nduri!e ei sunt a]a de
#nc+!cite, c` treuie s` !e dea de urm`.
Isbjr!--n#uneric
A]a e. (/`cere) 0ncerca\i s`-mi spune\i c` ,$or$i!dur e neun`'
%aral$ur
(;ocat) Nu, nu e neun`. Numai c` nu e #ndeajuns de s`n`toas`. (i e o diferen\` enorm`,
Isj)r&.
!1
Isbjr!--n#uneric
6e ine c` mi-a\i spus-o. -i se pare nep!`cut c+nd !umea m` minte.
"ora
Dar po\i s-o vizitezi mai t+rziu. "oate c` ar fi ine dac` ai a]tepta p+n` s`pt`m+na viitoare.
-ama ta ar #n\e!e&e asta.
4ilhjalmur
Nu e niciodat` prea cur+nd s`-\i #nt+!ne]ti mama.
Isbjr!--n#uneric
Acum o s` p!ec.
(Sora, =araldur ]i <ilhjal"ur pleac`. Isbjr!lu"in` apare, ca pierdut` [ntr!
un &is.)
Isbjr!-lumin`
(i fetei de pe p!aj` i se pare c` a mai mers pe acea potec` #nainte. "!in` de via\` nou`, simte
cum v+ntu! se furi]eaz` str+ns !ipit de \inuturi!e ei. (i vede un c$ip #n v+nt. -are. >roso!an. (i
o urt` imens`. -+ini ]i un m`du!ar. <n `rat #n v+nt.
(Isbjr!lu"in` se [ntinde pe jos ]i si"te cu" o "(n(ie &(ntul, tandru, peste
tot. 1e parc` ar fi fertili-at`, [ntr!un "od ritual.)
Isbjr!--n#uneric
(Se uit` la ea.) 1rusc simte de parc` totu! se mut` spre \inuturi!e ei ]i se furi]eaz` #n`untru
#n trupu! ei. *e furi]eaz` #n`untru ]i prinde via\`. Danseaz`.
Isbjr!-lumin`
Deasupra, p`s`ri!e zoar` #n cerc. 6+nt`. ;+ntu! suf!` peste corpu! ei, #nainte ]i #napoi, pe
p`m+nt, cu m+ini p`roase, f`r` ca ea s` simt`.
Isbjr!--n#uneric
(i cu m+ini!e #ntinse, ea prime]te. (i f`r` s` tr`iasc` durere, #! simte pe e!, #n`untru #n ea. (i de
jur #mprejuru! ei.
!2
Isbjr!-lumin`
(i atunci ea, care st` #ntins` aco!o, pe potec`, ]tie c` de]i #]i face u!timii pa]i pe insu!`, n-o s`
mai fie niciodat` sin&ur`. Niciodat` sin&ur`.
Isbjr!--n#uneric
Nu mai sunt sin&ur`.
"cena 19
(* fe"eie ["br`cat` [n alb intr`. Sora "edical`. Se uit` [ntreb`toare la
Isbjr![ntuneric.)
Isbjr!--n#uneric
-` c$eam` Isj)r& ]i am venit s-o v`d pe mama. O c$eam` ,$or$i!dur. (/`cere) -`
a]teapt`. 6red, #n orice caz.
"ora me$ical`
% aco!o, coase, dup` cum vezi, mama ta.
(8u"in` pe /horhildur. Isbjr![ntuneric se apropie de ea.)
Isbjr!--n#uneric
1un`, m`mico! (* s`rut` pe orba-.)
(/horhildur []i ridic` [ncet pri&irea, o recunoa]te pe Isbjr ]i -("be]te.
%orbe]te cu un cal" bi-ar. %ocea ei parc` e atenuat`, &is`toare, absent`.)
Thorhil$ur
6e ine s` te rev`d, scumpa ]i micu\a mea Isj)r&.
(/`cere. /horhildur pare c` a uitat de pre-en\a lui Isbjr ]i []i reia
brodatul.)
!3
Isbjr!--n#uneric
6um \i-e !a spita!, mam`'
Thorhil$ur
Nu m` simt de!oc ine. Doctoru! spune c` am dificu!t`\i s` m` e9prim. Dar ]i mai &reu #mi e s`
&+ndesc. ,reuie s` m` odi$nesc cum treuie. *` dorm mu!t. % a]a de &reu s` #nve\i din nou s`
&+nde]ti.
Isbjr!--n#uneric
Da, mam`.
Thorhil$ur
0mi pare r`u c` am fost a]a de e&oist`, Isj)r&.
Isbjr!--n#uneric
N-ai fost e&oist`.
Thorhil$ur
($l(n(nd) -i-ar fi mai ine dac` m-ai putea ierta.
Isbjr!--n#uneric
6e s` iert'
Thorhil$ur
(:ip`) ,otu!. (Caut` [n bu-unare o \iar`, o aprinde.) Fumez mu!t prea mu!t aici.
Dar asta a fost #nainte de a descoperi rodatu!. De\in recodru! #n fe\e de perne rodate #n
acest !oc. (+(de, apoi [ncepe s` pl(n`.) Nu sunt mai un` dec+t a fost tat`! t`u. "!+n&
tot timpu!. Ar fi treuit s` am &rij` ca tat`! t`u s` fie internat #n spita!. *`-! fi adus aici #n
c`ma]a de for\` dac` ar fi fost nevoie. Dar n-am zis niciodat` nimic. Am #n&$i\it tot.
Isbjr!--n#uneric
Da, mam`.
!4
Thorhil$ur
%ra a]a de #nd`r`tnic. (i eu eram o c+rp`. % a]a de &reu s` #nve\i s` &+nde]ti din nou, s-o iei de
!a zero. 6e! mai ine e s` te &+nde]ti !a un sin&ur !ucru o dat`. (i s` fii ocupat cu ceva tot
timpu!.
Isbjr!--n#uneric
% ine.
Thorhil$ur
"oate c` ce! mai ine ar fi s` p!eci acum ]i s` te #ntorci mai t+rziu.
Isbjr!--n#uneric
Da.
(Sora "edical` se apropie de ele.)
"ora me$ical`
Iar \i-e r`u, ,$or$i!dur'
(Sora "edical` o ia [n bra\e pe /horhildur ]i o consolea-`. #a se uit` la
Isbjr![ntuneric.)
"ora me$ical`
Data viitoare s` nu mai stai a]a de mu!t. Nu e ine pentru pacien\ii de aici s` primeasc` vizite
!un&i. (* conduce pe /horhildur afar` din ca"er`. Isbjr![ntuneric r`"(ne
sinur` pe scen`. ,]i ascunde fa\a [n "(ini.)
Isbjr!-lumin`
(Se apropie) *-a #nt+mp!at ceva'
Isbjr!--n#uneric
Nu. Doar p!+n&.
Isbjr!-lumin`
De ce'
!
Isbjr!--n#uneric
"entru c` sunt foarte sup`rat`.
Isbjr!-lumin`
De ce'
Isbjr!--n#uneric
"entru c`-mi !ipse]te7 (1ispo-i\ia i se schi"b` brusc ]i se arunc` asupra lui
Isbjr!lu"in`. /rae de ea, o bate cu pu"nii ]i d` cu picioarele [n ea.)
Autocomp`timire nenorocit`. %u nu sunt o p!+n&`cioas` care se autocomp`time]te. Nu sunt o
iat` fat`. %u sunt o !eoaic`. "uternic`. N-o s` permit nim`nui s` m` vad` p!+n&+nd. Nu sunt o
fat` prin care se vede totu!. Am ucuria mea, numai pentru mine. (i durerea mea.
Autocomp`timirea e un diavo!. <n du]man. N-ai s` pui tu m+na pe mine.
(Isbjr!lu"in` se pr`bu]e]te pe jos. Isbjr![ntuneric se a]ea-` peste ea. Se
uit` la $eter.)
Isbjr!--n#uneric
*unt o #nvin&`toare. 0ntotdeauna am vrut s` tr`iesc, "eter. Dar de c+nd mi-am dec!arat
desc$is` prima !upt` cu autocomp`timirea, am !uptat din toate puteri!e me!e ca s-o \in !a
distan\`. ,ic`!oasa asa te p`trunde.
"cena 20
(Sora, =araldur ]i <ilhjal"ur intr`. Sora are o caraf` cu ciocolat` cald`. 8e
toarn` lui =araldur ]i <ilhjal"ur.)
"ora
;ino, Isj)r& ]i \ine-ne companie !a o cea]c` de cioco!at`. Ne spunem ce-am f`cut peste zi.
4ilhjalmur
Iar ziua de m+ine o s` fie ]i mai un`.
!!
%aral$ur
*inceritatea e cea mai important` #n re!a\ii, Isj)r&. *inceritatea ]i modestia.
4ilhjalmur
(+epet` auto"at.) (i s` fii norma! ]i !ini]tit.
Isbjr!--n#uneric
Nu vreau cioco!at` ca!d`. A\i putea s`-mi da\i pu\in` cafea'
"ora
Nu, cafeaua e to9ic`. 0n aceast` cas` nu em niciodat` cafea.
(u$mun$ur
(%oice o&er) O, ea e o persoan` a]a de s`n`toas` ]i de fermec`toare, sora ta, c` uze!e ei
sfinte nici m`car nu suport` o #n&$i\itur` de cafea f`r` s` se str+n&` ca un p!isc sc+rit, numai
!a acest &+nd.
"ora
,ot ce are inf!uen\` nefast` asupra corpu!ui, are inf!uen\` nefast` ]i asupra suf!etu!ui. A]a scrie
#n 1i!ie.
%aral$ur
6opiii sta&neaz` #n cre]tere dac` eau cafea, iar adu!\ii fac diaree.
"ora
6orpu! ]tie ce e ine pentru e!. (i se !eap`d` de tot ce e nenatura!. 0n aceast` cas` #ncerc`m s`
fim natura!i ]i cura\i.
4ilhjalmur
6afeaua #i face #i ne!ini]te]te ]i-i transpir` pe oameni. Iar oamenii treuie s` fie !ini]ti\i dac`
vor s` fie uni.
(u$mun$ur
(%oice!o&er) Fere]te-te de mo!+i ]i de p!+n&`cio]i, Isj)r&.
!"
Isbjr!--n#uneric
Atunci poate c` o s` iau pu\in` cioco!at`.
%aral$ur
(1up` ce Sora a ser&it!o pe Isbjr![ntuneric cu ciocolat`) %ra s`n`toas`, mama
ta'
Isbjr!--n#uneric
Daa, mama era s`n`toas`.
%aral$ur
(i s-a ucurat s` te vad`'
Isbjr!--n#uneric
Da, cred.
(u$mun$ur
(%oice!o&er) Niciodat` s` nu !a]i s` se vad` ce &+nde]ti. Nesi&uran\a #nseamn` mizerie.
"ora
A zis ceva'
Isbjr!--n#uneric
Nu prea mu!te.
4ilhjalmur
Nu \i-a f`cut p!`cere s-o revezi pe mama ta dup` a]a de mu!t` vreme'
Isbjr!--n#uneric
($leac` de l(n` ei.) ,reuie s` fiu sin&ur`. (<ilhjal"ur face o [ncercare s` plece
dup` ea, dar Sora [l opre]te.)
"ora
*tai aici, Ei!$ja!mur. Acum Isj)r& are nevoie s` fie sin&ur`.
!#
($leac` t`cu\i. Isbjr![ntuneric [i &ede plec(nd.)
Isbjr!--n#uneric
0i ur`sc pe ei ]i ur`sc toate re&u!i!e !or mai mu!t dec+t orice pot #ndura. 4e ur`sc iuirea.
-u!\umirea. ;reau s` fac ceva r`ut`cios. 6eva diavo!esc. 6a s`-i trezesc. 6a s`-mi #n`u]
m+nia din mine. 6a s` pot continua s` !ocuiesc #n aceast` cas`. 6a s` tr`iesc. 6a s` simt via\a
!upt+nd.
Isbjr!-lumin`
(C`tre $eter) (i ce face o fat` care &+nde]te a]a, "eter'
1e#er
Nu ]tiu.
Isbjr!-lumin`
;rei s` ]tii'
1e#er
1ine#n\e!es.
Isbjr!-lumin`
/`ne]te, mu]c`, z&+rie. (i savureaz` totu!.
Isbjr!--n#uneric
-` fac tare. O !eoaic`. O diavo!i\`. % #nfuriat`. /ea. 0n sf+r]it am #n\e!es ce voia tata s` zic`.
6` treuie s`-i desc$id oc$ii !ui Ei!$ja!mur ]i s`-i ar`t via\a a]a cum e. 6a s` nu ajun&` ca ei.
-ort.
"cena 21
(<ilhjal"ur intr`.)
Isbjr!--n#uneric
Ei!$ja!mur, vino #ncoace!
!$
4ilhjalmur
<nde' Aici'
Isbjr!--n#uneric
;ino #ncoace, Ei!$ja!mur. *`-\i ar`t ceva. 6eva pa!pitant.
4ilhjalmur
Ai de &+nd s`-mi poveste]ti ceva'
(Isbjr![ntuneric \ip` drept [n fa\a lui. #l se d` [n spate. #a r(de.)
4ilhjalmur
--ai speriat. Nu ]tiam c-o s` faci a]a. De ce-ai f`cut-o, Isj)r&'
Isbjr!--n#uneric
,aci, Ei!$ja!mur. ,aci ]i ascu!t`, a!tfe! o s`-\i ar`t eu \ie! ;reau s`-\i ar`t un !ucru pe care nu !-
ai mai v`zut p+n` acum, niciodat`.
4ilhjalmur
(Nelini]tit) 6e-o s`-mi ar`\i'
Isbjr!--n#uneric
-` &+ndeam s`-\i ar`t cum poate deveni via\a ]i cum e, de]i tu nu ]tii.
(#a aduce un pahar plin ochi cu ap`.)
4ilhjalmur
6e vrei s` faci cu apa'
Isbjr!--n#uneric
*` te #nvese!esc, Ei!$ja!mur.
4ilhjalmur
Atunci #nvese!e]te-m`.
"%
Isbjr!--n#uneric
<it`-te !a m+na mea. ;ezi cum se mi]c` #nainte ]i #napoi'
4ilhjalmur
Da.
Isbjr!--n#uneric
;ezi cum apa se ondu!eaz` ]i face va!uri mari #n pa$ar'
4ilhjalmur
(2bsorbit) Da.
Isbjr!--n#uneric
A]a e ]i cu via\a. ;ia\a e ca apa din pa$aru! `sta. 0n\e!e&i'
4ilhjalmur
Da.
Isbjr!--n#uneric
6+teodat` ei din ea fiindc` \i-e sete. 6+teodat` te spe!i cu ea fiindc` e]ti murdar. 6+teodat`
spe!i cu ea c`catu! ]i m+!u! de pe jos. 6+teodat` te r`core]ti cu ea, pe ar]i\`. Dar tu !e-ai f`cut
pe toate astea, nu'
4ilhjalmur
Da, da, !e-am f`cut.
Isbjr!--n#uneric
0mi p!aci, Ei!$ja!mur.
4ilhjalmur
(i tu #mi p!aci.
"1
Isbjr!--n#uneric
(i c+teodat`7 ]i c+teodat`7 c+teodat` #i arunci cuiva ap` #n fa\`7 a]a! (2runc` apa pe
fa\a lui <ilhjal"ur. #l nu spune ni"ic. 1oar se uit` fi0. #a se arunc` pe el,
[l apuc` de "(n`. ,i `se]te deetul ar`t`tor ]i!l suce]te. Suce]te ]i!l
sfredele]te cu unhiile. <ilhjal"ur \ip` disperat de durere. #a se pr`bu]e]te ]i
[]i ascunde fa\a [n "(ini. #l pl(ne, dar [ncepe s!o "(n(ie pe Isbjr!
[ntuneric prudent, cu cealalt` "(n`.)
4ilhjalmur
De ce-ai f`cut asta, Isj)r&' 6e, e]ti o!nav`'
Isbjr!--n#uneric
>ura!
4ilhjalmur
De ce #ncerci s` fii rea' ,u nu e]ti a]a. O ]tiu.
Isbjr!--n#uneric
1a si&ur c` a]a sunt. Ar treui s` sim\i asta #n de&etu! `!a nenorocit. (Sare [n sus ]i!l
apuc` de p`r ]i!i ["pine capul pe spate.) 3i-am zis c` via\a e ]i a]a! ;ai de capu! t`u
de smiorc`it!
4ilhjalmur
($l(n(nd) *perasem c` ai s`-mi ar`\i ceva frumos.
Isbjr!--n#uneric
%]ti prost'
4ilhjalmur
Nu, nu sunt de!oc prost.
"2
Isbjr!--n#uneric
Nu te dor capu! ]i de&etu!'
4ilhjalmur
Nu capu!. Dar de&etu! e umf!at. Dar nu-i nimic. ,rece.
(Isbjr![ntuneric se holbea-` suspicioas` la el. 8u"in` pe Isbjr!lu"in` ]i
/horhildur.)
Thorhil$ur
6+nd ajun&em acas` totu! o s` fie e9act a]a cum vom dori. O s` fiu un a!t om. <n om care ]i-
a acceptat trecutu!, prezentu! ]i viitoru!. ;ia\a ne-a fost monoton`. (i proast`.
Isbjr!-lumin`
Dar tata era un.
Thorhil$ur
%ra pe c+t de un, pe at+t de r`u. Avea un caracter at+t de puternic, tat`! t`u, c` cineva a]a de
s!a ca mine a treuit s` se p!ece ]i s` se dea dup` toane!e !ui. A fost un instructor foarte un.
Asta treuie s` recunosc.
Isbjr!-lumin`
Da, mam`.
Thorhil$ur
,reuie s` #n\e!e&i c` e e9trem de #njositor pentru anumi\i oameni s` fie `tu\i. (tiu c` unii
suport` mai ine dec+t a!\ii, dar #ntr-un fe!, eu n-am reu]it asta niciodat`.
Isbjr!-lumin`
Da, mam`
Thorhil$ur
(i o s` prime]ti vec$ea noastr` c`m`ru\` c+nd ne #ntoarcem. Nu m` pot #nc$ipui aco!o. O s` ai
nevoie de o camer` mai mare, acum c+nd vei mer&e !a !iceu. *` #nve\i. ,at`! t`u voia s` #nve\i,
iar eu o s` am &rij` ca visu! !ui s` se #ndep!ineasc`. O s` fii o femeie educat` care va provoca
"3
!umea. Iar eu am s` te sprijin pBn`-\i vei atin&e scopu!, c$iar de va fi nevoie s` str+n& din
din\i ]i s` trudesc pBn` voi c`dea pe c+mpu! de !upt`.
Isbjr!-lumin`
Da, mam`.
Thorhil$ur
(5ericit`) ,otu! va fi a!tfe!. O s`-mi &`sesc o s!uj` mu!t mai un`, fiindc` atitudinea mea
fa\` de via\` s-a sc$imat. Nu mai treuie s` frec mizeria dup` a!\ii. *` fac` a!\ii asta. O s`
!ucrez !a un irou ]i o s` am un sa!ariu decent.
Isbjr!-lumin`
6Bt crezi c` mai e pBn` atunci, mam`'
Thorhil$ur
(/e"perat`) Nu ]tiu, Isj)r&. "ur ]i simp!u nu ]tiu.
(8u"in` pe Isbjr![ntuneric ]i <ilhjal"ur.)
Isbjr!--n#uneric
Acum ]tii c` sunt rea !a fe! ca via\a, Ei!$ja!mur.
4ilhjalmur
Nu, tu e]ti un`.
Isbjr!--n#uneric
(,l apuc` de p`r ]i!l trae foarte aproape de ea.) *` nu-mi mai zici niciodat` c` sunt
un`, c` o s` te omor #n `taie. "riceput'
4ilhjalmur
Da, da.
Isbjr!--n#uneric
(i s` nu spui niciodat` ce-am f`cut, Ei!$ja!mur.
"4
4ilhjalmur
N-o s-o fac niciodat`, fiindc` ai putea ajun&e r`u atunci.
(Se uit` la el ne[ncre-`toare ]i apoi [i trae un ]ut puternic [n reiunea
inhinal`. #l se fere]te ]i reu]e]te s` fu`.)
Isbjr!--n#uneric
Oamenii mint. Adev`ru! e de nec!intit, dar oamenii se mint pe ei #n]i]i. -ama. *e &`se]te pe
ace!a]i drum ca ]i ei. 0n]e!at`. %a crede #n azaconii!e doctoru!ui. ;ore aiurea. Despre
vremuri mai une. ,r`ie]te #n speran\e !eu. 0n cea\`. ;ia\a nu se sc$im` niciodat`. Nici
oamenii.
Voci
(2"abile, tandre, s"erite) Fii un`! 1un`! 1un`!
Isbjr!--n#uneric
De ce'!
Voci
6a s` supravie\uie]ti! (i umi!in\`! <mi!in\`! <mi!in\`!
Isbjr!--n#uneric
*unt minciuni. -inciuni!
Voci
1un`! 1un`! 1un`! (%ocile se di"inuea-`.)
Isbjr!--n#uneric
(1isperat`) Nu sunt numai Isj)r&, ci sunt ]i ca o fat` pe p!aj` pe o insu!` #ndep`rtat`. *imt
c` sunt ca ea. *unt ca acea fat`.
(Isbjr!lu"in` intr` ]i trece peste scen`, trece de Isbjr![ntuneric f`r` s` o
&ad`.)
"
Isbjr!--n#uneric
6ine e]ti tu' 6ine e]ti tu'
(Intr` <ilhjal"ur, ["br`cat [n pija"a. Se uit` la Isbjr!lu"in`.)
4ilhjalmur
O s`-mi !ipse]ti, Isj)r&.
Isbjr!-lumin`
O s`-\i treac`.
4ilhjalmur
O s` fim mereu prieteni, nu-i a]a, Isj)r&'
Isbjr!-lumin`
*i&ur c` da. O s` fim mereu prieteni.
4ilhjalmur
2* ["br`\i]ea-` c`lduros) ,e iuesc a]a de mu!t.
Isbjr!-lumin`
(Se uit` la el ]i ia o deci-ie.) "o\i s` dormi cu mine #n noaptea asta, Ei!$ja!mur.
(Chipul lui se lu"inea-`. <ilhjal"ur se ba` [n pat.) -ai #ntBi d`-\i jos
pijamaua.
4ilhjalmur
Adic`, dezr`cat'
Isbjr!-lumin`
Da, e a]a de frumos. (#l []i scoate pija"aua ti"id ]i se r`be]te s` se bae sub
p`tur`. Isbjr!lu"in` se de-brac` [ncet, incon]tient` de pri&irile lui.) O s` fie
frumoas` noaptea asta, Ei!$ja!mur. Frumoas`, sp!endid`.
"!
4ilhjalmur
Da. (* s`rut` pe obra-, apoi pe bu-e. #a [l ["br`\i]ea-`.) (i eu ]tiu c` e]ti un`.
Isbjr!-lumin`
Da.
4ilhjalmur
N-am s` te uit niciodat`, c$iar dac` p!eci ]i n-o s` ne mai vedem prea des.
Isbjr!-lumin`
*i&ur n-o s` m` ui\i niciodat`.
4ilhjalmur
Dar tu, Isj)r&, tu o s` m` ui\i'
Isbjr!--n#uneric
Nu.
4ilhjalmur
-Bine cBnd vei p!eca, n-o s`-mi fie atBt de dor de tine pe cBt credeam.
Isbjr!-lumin`
De ce'
4ilhjalmur
Nu, pentru c` atunci nu ]tiam ce un` e]ti pe din`untru, pentru c` uneori #ncercai s` fii rea #n
toate c$ipuri!e posii!e. (i dac` asta nu s-ar fi #ntBmp!at, atunci mereu mi-ar fi fost dor de
asta ]i mi-ar fi !ipsit.
Isbjr!-lumin`
Da, prieten dra&.
4ilhjalmur
(i niciodat` #n via\a mea n-a fost a]a de ca!d su o p`tur`.
""
(Cei doi r3d ]i se ciupesc sub p`tur`.)
Isbjr!-lumin`
;rei s`-\i spun o poveste'
4ilhjalmur
Da.
Isbjr!-lumin`
% o poveste adev`rat`.
4ilhjalmur
De unde o ]tii'
Isbjr!-lumin`
Din viitor.
4ilhjalmur
Despre cine e'
Isbjr!-lumin`
Despre mine. Acum ascu!t` cu aten\ie, Ei!$ja!mur.
(Isbjr![ntuneric apare brusc pe la spatele lui $eter.)
Isbjr!--n#uneric
(i tu !a fe!, "eter. Ascu!t` povestea asta #mpreun` cu Ei!$ja!mur. Nu crezi c` o poveste din
viitor ar fi potrivit` #ntr-o c!ip` ca asta'
1e#er
Da, `nuiesc.
Isbjr!--n#uneric
-i se pare c`-mi irosesc timpu!. (i pe a! t`u. Apropo, de ce-a] pofti #n !umea mea un om a!
muncii comp!et nevinovat' "e care aia dac`-! suport. *`-! poftesc !a venin ]i furie. Ar treui
"#
mai ine s` te \intuiesc pe podea. *`-\i simt adev`ru! arz+nd cu f!`c`ri #n`untru #n mine.
/espira\ia #nconjur+ndu-m`. ,ranspira\ia scur&+ndu-se de pe fruntea ta. (i cuvinte!e ta!e.
/u]inea ta.
1e#er
Ai #nneunit'
Isbjr!--n#uneric
3i-e fric`. 0\i simt neputin\a. ,e-a] fi putut ademeni !a mine cu p+ntece!e. Asta ai fi suportat.
Asta ai fi adorat. /espectat. -ai ine \i-a] fi #nfu!ecat murumuru! ca un potop din
m+n&+ieri!e ta!e. (i !e-a] fi #n&$i\it. (i apoi a] fi m`rturisit. A] fi tremurat. /ecunoscut,
recunoscut ]i iar recunoscut.
(8u"in` pe Isbjr!lu"in` ]i <ilhjal"ur [n pat. 2"(ndoi se ridic`
so"noro]i. Intr` =araldur.)
%aral$ur
(%esel) % vremea s` #nt+mpin`m cum se cuvine o nou` zi, dra&a mea. (Se opre]te brusc
c(nd [l &ede pe <ilhjal"ur. Isbjr!lu"in` e [n&elit` cu p`tura p(n` la s(ni,
care i se &`d.) A\i dormit #mpreun`'
Isbjr!-lumin`
Da, ca s` ne !u`m r`mas un.
%aral$ur
*unte\i &oi am+ndoi'
Isbjr!-lumin`
(Se ridic` [n capul oaselor.) A fost a]a de ca!d!
%aral$ur
0mr`ca\i-v` imediat! ($leac`, r`"(ne pe loc s`!l a]tepte pe <ilhjal"ur care se
r`be]te s`!]i ia pe el pantalonii de pija"a ]i care alear` afar`. =araldur [l
"$
ur"ea-`, f`r` s` se uite la Isbjr!lu"in`. #a se ["brac`, scoate o eant` de
c`l`torie "ic` ]i pleac`.)
1e#er
6e fe! de poveste i-ai spus !ui Ei!$ja!mur'
Isbjr!--n#uneric
"ovestea despre mama e9ternat` de !a spita! ]i cum ne-am dus acas` ca s` tr`im #mpreun` din
nou. Dup` trei ani. 6a s` tr`im i!uzia. I!uzia ei.
"cena 22
(Isbjr!lu"in` ]i /horhildur fac curat [n aparta"ent. 7uncesc ca nebunele
a"(ndou`, c(nt`, r(d ]i fac lu"e.)
Thorhil$ur
O s` vezi. ,otu! o s` fie ca #nainte. Numai c` de data asta o s` fie frumos.
Isbjr!-lumin`
Da, mam`.
Thorhil$ur
A] putea s` p!+n& de ucurie, dar `ia mi-au zis c` nu e ine pentru starea mea. (+(de)
(/`cere)
Thorhil$ur
(/er"in` de "uncit ]i se uit` la Isbjr!lu"in`.) ,e-ai f`cut a]a de du!cic`, Isj)r&.
Isbjr!-lumin`
%u'
Thorhil$ur
Da, te-ai f`cut du!ce.
#%
Isbjr!-lumin`
*unt at+t de fericit`, mam`.
Thorhil$ur
(i eu sunt fericit`, Isj)r&, dar totu]i pu\in ne!ini]tit`.
Isbjr!-lumin`
Nu treuie s` fii, mam`.
Thorhil$ur
6rezi'
Isbjr!-lumin`
Da, ]tiu c` totu! are s` fie ine, a]a cum ai spus tu.
Thorhil$ur
6e ine-mi pare. Dar am nevoie de odi$n`. ,reuie s` m` odi$nesc mu!t. A!tminteri, totu!
poate s-o apuce iar pe c`i!e vec$i. (i cine vrea asta' ($leac`.)
Isbjr!-lumin`
Nimeni.
"cena 23
(Isbjr![ntuneric se pri&e]te [ntr!o olind` "are. ,]i studia-` tot corpul [n cel
"ai "ic detaliu, "ul\u"it` de ceea ce &ede.)
(u$mun$ur
(%oice!o&er) ,e faci frumoas`. Ai s` vezi. (tiu eu ce voresc ]i am capacitatea de a vedea
#n viitor. O s` te faci c$iar mai frumoas` dec+t mine.
Isbjr!--n#uneric
(C`tre i"ainea ei din olind`) %]ti frumoas`.
#1
(%oci ]optite se adun` [n jurul ei.)
1rima &oce
% du!ce.
8 $oua &oce
(i ce se sc$im` cu asta'
8 #reia &oce
*e sc$im` tot.
1rima &oce
% scump` ca auru!.
8 $oua &oce
(i sunt destu!e fete a]a.
8 #reia &oce
(i are s-o primeasc`.
1rima &oce
*-a f`cut a]a de frumoas`.
8 $oua &oce
(i de]teapt`, ]tie s` se descurce.
8 #reia &oce
(i mare.
Thorhil$ur
(Stri` din afara scenei) Isj)r&! Isj)r&! <nde e]ti' 2/horhildur intr` ["br`cat`
[n pardesiu ]i pantofi de pro"enad`.)
#2
Isbjr!--n#uneric
(2scunde ur"ele scenei precedente) Ai ie]it'
Thorhil$ur
Da.
Isbjr!--n#uneric
Dar ai zis c` te odi$ne]ti azi. <nde-ai fost'
Thorhil$ur
(1eranjat`) Isj)r&, nu treuie s`-\i faci &rij`, doar e a patra zi acas`, sau tu cum crezi'
Isbjr!--n#uneric
Da, ai dreptate.
Thorhil$ur
Am ie]it #n ora]. 6a s`-mi caut de !ucru, #n\e!e&i'
Isbjr!--n#uneric
(i-ai &`sit ceva'
Thorhil$ur
Nu, dar prima #ncercare nu se pune !a socotea!`. Oricum, n-am ]anse a]a de mari. --au
#ntreat ce studii ]i dip!ome am. N-am nici o ]coa!` ]i sin&ura mea e9perien\` e cea de femeie
de serviciu. <n `rat mi-a oferit totu]i de !ucru. 6a femeie de serviciu. Am refuzat.
Isbjr!--n#uneric
1ine-ai f`cut. *unt si&ur` c` era un o]oro& din `!a t+mpit ]i sc!erozat. Nu ]tie ce-a pierdut. <n
idiot.
Thorhil$ur
Nu vori a]a.
#3
Isbjr!--n#uneric
Dar a]a e. % nedrept.
Thorhil$ur
=ai s` vorim despre a!tceva!
Isbjr!-lumin`
(C`tre $eter) (i asta ]i facem. ;orim de a!tceva. A!tceva dec+t nedreptatea. ;orim
despre fi!me ]i teatre ]i fructe ]i cre]e de copii ]i &arduri ]i compot de prune ]i ru!ade ]i
pro!eme re!i&ioase ]i coac`ze ]i c`r\i ]i &en\i de pie!e ]i timre ]i orice a!tceva p+n` c+nd nu
mai avem despre ce s` vorim. "+n` c+nd r`darea o tr`deaz` ]i se #ntoarce !a vec$iu! ei !oc de
munc`. -u!\umit` cu soarta ei.
"cena 29
(/horhildur freac` podeaua. Isbjr![ntuneric st` ]i se uit` la ea.)
Thorhil$ur
-ai un` dec+t orice a!t` munc`. 4a drept vorind, #mi pare ine c` mi-am rec`p`tat vec$ea
munc`. 6$iar c` m` pricep s` frec pode!e!e. *` nu vin` nimeni ]i s`-mi spun` c` nu e a]a.
Isbjr!--n#uneric
Nu.
Thorhil$ur
6rezi c` nu oserv ace! ton dispre\uitor din &!asu! t`u' Nu crezi c` sunt destu! de istea\` s`-
mi dau seama c` eu, cu sa!ariu! meu, nu te pot trimite !a ]coa!`' O s` fii nevoit` s` ie]i pe pia\a
muncii f`r` ]coa!`, ca toate c+rpe!e a!ea care tr`iesc de azi pe m+ine ]i care sunt c`!cate #n
picioare.
Isbjr!--n#uneric
Nu cred nimic.
#4
Thorhil$ur
*i&ur crezi tu ceva.
Isbjr!--n#uneric
N-am c$ef s` m` duc !a !iceu. 0ntotdeauna mi s-a p`rut nasoa!` ]coa!a. (i n-o s` ajun& o c+rp`
care tr`ie]te de azi pe m+ine, c$iar dac` voi #ncepe s` muncesc.
Thorhil$ur
O s` te duci !a ]coa!` ]i cu asta asta. N-o s` ajun&i niciodat` ca mine. Ai #n\e!es' (i niciodat`
ca tat`! t`u.
Isbjr!--n#uneric
"ot s` ]i muncesc ]i s` ]i #nv`\.
Thorhil$ur
Nu, n-o s` faci a]a. -uncesc eu pentru am+ndou`. *in&ur`. ($leac`.)
Isbjr!-lumin`
(C`tre $eter) 6uvinte!e me!e dau &re]. Dar mi-e fric`. N-am voie s-o contrazic. *-o
r`nesc. (tiu c` dac` nu se #nt+mp!` ceva aievea asme!or, ea o s` se #mo!n`veasc` din nou. ;a
pieri su povara &riji!or. (i Dumnezeu ]tie c+t mu!t timp va !ipsi atunci de-acas`. %u sunt
sa!vatoarea noastr`. *in&ur`. F`r` ca ea s` ]tie despre asta.
1e#er
6e-ai f`cut'
Isbjr!-lumin`
Nevoia m-a #nv`\at s` descop`r. Disperarea mi-a ar`tat ca!ea. --a #nv`\at c` nimeni nu
descoper` ceva mai pre\ios dec+t ce! care crede c`-]i sa!veaz` mama din iad. Disperarea m-a
#nv`\at c` nimeni nu-]i vinde trupu! ]i suf!etu! at+t de ieftin ca ce! care crede c`-]i sa!veaz`
mama din iad. Faci asta cu ucurie. 6a s` iue]ti. *` fii iuit. (i-am sim\it u]urare #n ziua #n
care am &`sit o ca!e de ie]ire ca s` sa!vez totu!. De dra&u! visu!ui.
#
"cena 25
(Noapte. Isbjr![ntuneric sinur`.)
Isbjr!--n#uneric
;ino !a mine!
(Isbjr!lu"in` intr`, fericit`, [n propria ei lu"e. 5ata de pe plaj`. :ine [n
bra\e un nou!n`scut. Isbjr![ntuneric [ntinde bra\ele pentru a atine
copilul.)
Isbjr!--n#uneric
"ot s`-! \in'
(Isbjr!lu"in` se [ntoarce, dispare de l(n` ea. Isbjr![ntuneric se arunc`
pe jos ]i trae p`tura near` peste ea. Se schi"b` lu"ina. 1i"inea\`.
/horhildur &ine.)
Thorhil$ur
Nu #nt+rzii !a ]coa!`' 6+nd ai venit acas` azi-noapte'
Isbjr!--n#uneric
(So"noroas`) ,+rziu. Adormise]i.
Thorhil$ur
6e faci #n ora] a]a de t+rziu'
Isbjr!--n#uneric
Nimic. *tau cu prietenii mei.
Isbjr!-lumin`
(2pare brusc din spatele lui $eter.) (i era adev`rat. Fusesem cu prietenii mei. 6u
prietenii mei sin&uri. 4upii !i$ni\i de foame ai sin&ur`t`\ii. (i ai str`zii.
1e#er
6e vrei s` spui'
#!
Isbjr!-lumin`
,u #i cuno]ti pe prietenii mei, "eter. 6+\iva dintre ei !ocuiesc #n tine. Dar #n tine sunt cei
dic$isi\i. *ti!a\i. 0]i conduc c`mine!e ca pe firme. *e ocup` de mai mu!te c$estii #n ace!a]i
timp. <na mai a naiii ca cea!a!t`. -ai tare.
Isbjr!--n#uneric
(%ine ]i ["preun` spun ur"`torul dialo ca pe un i"n, se freac` de $eter, [l
fac s` se si"t` st(njenit, [l u"ilesc.) 6a eroii mare!ui ecran se trezesc diminea\a.
Isbjr!-lumin`
0n paturi protejate7
Isbjr!--n#uneric
6a ni]te eroi, se #ntind dup` so\ii!e !or.
Isbjr!-lumin`
"rotectori ]i satisf`cu\i 7
Isbjr!--n#uneric
(i !e s`rut`7
Isbjr!-lumin`
6a ni]te eroi, #]i p`r`sesc case!e pe timp de ziu`.
Isbjr!--n#uneric
>en\i str`!ucitoare7
Isbjr!-lumin`
"antofi da\i cu crem`7
Isbjr!--n#uneric
(i ei sunt prietenii mei7
#"
Isbjr!-lumin`
(i vin acas` seri!e t+rziu7
Isbjr!--n#uneric
*e #ntind, oosi\i, s` se odi$neasc`7
Isbjr!-lumin`
Ferici\i de ceea ce au7
Isbjr!--n#uneric
Nu se !as` ademeni\i s` te ajute dac` ai pro!eme7
Isbjr!-lumin`
Dar o dat` pe s`pt`m+n`, c+nd se #nsereaz`, prietenii mei vin !a mine ca s` tr`iasc` ceva
pa!pitant7
Isbjr!--n#uneric
%9citant7
Isbjr!-lumin`
(I"it` un b`rbat) 0n via\a mea nu mai e9ist` nimic pa!pitant7
Isbjr!--n#uneric
(Continu` s` i"ite) 6+nd totu! intr` pe f`&a]u! s`u neted, dispare ]i atunci treuie s`
&`se]ti ceva7
Isbjr!-lumin`
(i s` p!`te]ti pentru asta7
Isbjr!--n#uneric
(I"it` un b`rbat) (i s` p!`te]ti pentru asta, spun ei ]i m` s`rut`7
Isbjr!-lumin`
"!`tesc cum treuie pentru asta, spun ei ]i m` s`rut` ]i-mi !as` numai a!e.
##
1e#er
(1up` o lun` t`cere penibil`.) ,e-ai #nde!etnicit cu prostitu\ia, Isj)r&'
Isbjr!-lumin`
"rostitu\ie'
1e#er
Da, nu !a asta ai f`cut a!uzie'
Isbjr!-lumin`
N-am spus asta.
1e#er
Dar'
Isbjr!-lumin`
Am spus c` am recurs !a so!u\ia de a munci #n secret pentru e9isten\a mea, prin a #nt+!ni
`ra\i care muncesc cinstit, o dat` pe s`pt`m+n`. Aia c` poate fi considerat` prostitu\ie, nu'
1e#er
Nu, dar7
Isbjr!-lumin`
6` am !uat ani pentru asta se consider` prostitu\ie. (tiu. =ai s` zicem c`-mi p!`cea. (i $ai s`
zicem c` ei m` p!`ceau ]i c`-mi d`deau ani #n scopuri amica!e.
1e#er
Da, dar aveai cincisprezece ani ]i nu erai major`.
Isbjr!--n#uneric
(Se a"estec` [n &orb` [n "od aresi&.) 6incisprezece, ]aisprezece, ]aptesprezece,
optsprezece, nou`sprezece ]i dou`zeci ]i p+n` acum, #n\e!e&i, de aceea sunt aici. De aceea sunt
#nc$is`. Am crescut !a casa de corec\ie, "eter. Aici, #n`untru, n-a] putea s` iau ani. Aici,
#n`untru pot doar s` t+njesc dup`7
#$
1e#er
,aci! Nu sunt o!i&at s` ascu!t asemenea prostii!
Isbjr!--n#uneric
Nu sunt prostii, "eter. Aici, #n`untru, c$iar acum, a] vrea7
1e#er
6ontinu` de unde r`m`sesei, Isj)r&.
Isbjr!--n#uneric
Nu-\i fie fric`. Nu te iau acum. "oate mai t+rziu. Acum suntem #n r`zoi. (i m`rturia
o!orose]te #n mine. ,u ]tii asta. Fiere ]i c!ocote]te #n`u]it.
1e#er
Deci, recunoa]te.
Isbjr!--n#uneric
0mi aminte]ti de `ra\ii mei, "eter. -ai a!es de ce! care a sc$imat totu!. "oate c` e]ti c$iar
e!.
1e#er
0\i interzic orice fe! de compara\ie.
Isbjr!--n#uneric
Am intrat #n !e&`tur` cu e! #n urma unui anun\ din ziar.
"cena 2:
(Intr` un b`rbat. 2re ca" AB de ani, p`r ri-onat, costu" eleant. .n
a&ocat. Sea"`n` foarte "ult cu 'ud"undur, doar c` e "ai [n &(rst`. #ste
e&ident acela]i actor care l!a jucat pe 'ud"undur.)
0`rba#ul
1un` ziua. Am vorit !a te!efon.
$%
Isbjr!--n#uneric
1un`.
0`rba#ul
Faci de mu!t` vreme asta'
Isbjr!--n#uneric
(Ne&ino&at`) Nu.
0`rba#ul
(tii ce inten\ii am'
Isbjr!--n#uneric
Nu prea.
0`rba#ul
Nu vrei s` af!i #nainte de a-\i !ua sarcina asta'
Isbjr!--n#uneric
1a da, ine#n\e!es.
(#a []i descheie pulo&erul ]i B`rbatul se apropie, o adul"ec`, o atine ]
o&`ielnic. 1e&ine "ai [ndr`-ne\ dup` ce ea []i scoate pantalonii, o "(n(ie
pe coapse ]i pe fund.)
0`rba#ul
%]ti frumoas`.
(#a se "i]c` de l(n` el, con]tient` de efectul pe care!l are asupra lui ]i!i
arat` s(nii.)
0`rba#ul
(=olb(ndu!se la s(nii ei) (i ai ]i un z+met frumos.
(* ["pine cu for\` pe jos, se descheie la pantaloni ]i se a]ea-` pe ea cu un
ea"`t satisf`cut. 8u"ina se schi"b` pe Isbjr!lu"in` ]i $eter.)
$1
Isbjr!-lumin`
Dac` a] fi ]tiut #n acea c!ip` cum avea e! s` m` inf!uen\eze pe mine ]i vise!e me!e, a] fi p!ecat
imediat. 6ei!a!\i nu m-au inf!uen\at. Dar era ceva !a ace! `rat, diferit de ei. N-am putut
vedea ce. Nu ]tiam ce.
(8u"ina pe B`rbat ]i pe Isbjr![ntuneric. #l se ridic` repede, se [ntoarce cu
spatele la ea [n ti"p ce!]i [ndreapt` hainele. #a []i ridic` de pe jos hainele, se
["brac` [ncet, se uit` la el.)
0`rba#ul
"!`tesc ine pentru o trea` ine f`cut`. O sarcin` p!`cut` de !ucru. (,]i scoate portofelul
]i!i d` bani.) "o\i s` vii ]i s`pt`m+na viitoare, !a aceea]i or`, #n ace!a]i !oc'
Isbjr!--n#uneric
(Se uit` la bani) Da.
0`rba#ul
*` fii curat` a]a cum e]ti acum. %u sunt #ntotdeauna curat. <n &ent!eman. % e9trem de
important pentru mine.
Isbjr!--n#uneric
*i&ur.
0`rba#ul
6um te c$eam`, dra&a mea'
Isbjr!--n#uneric
-` c$eam` Isj)r&. *unt o !eoaic`.
0`rba#ul
(=ot`r(t s` fie bra&) % frumos s` fu\i o !eoaic`. %u sunt ,aur. /ezistent ca un taur.
$2
"cena 2;
Thorhil$ur
6e oosit` ar`\i, micu\a mea Isj)r&.
Isbjr!-lumin`
Am avut de scris un referat pentru !a ]coa!` ]i n-am dormit prea mu!t azi-noapte. --am
pre&`tit.
Thorhil$ur
0n\e!e&.
Isbjr!-lumin`
(i \ie' 6um \i-a mers azi'
Thorhil$ur
1ine ]i-at+t. 0mi mer&e ine c+nd pot s` fac !ucrui!e s` se !e&e.
Isbjr!-lumin`
(i se !ea&`'
Thorhil$ur
Da, si&ur. *e pare c` nu ai nevoie de at+t de mu!t pe c+t credeam.
Isbjr!-lumin`
1anii nu au nici o importan\` pentru mine.
Thorhil$ur
*i&ur c` ai s` prime]ti ceva mai mu!\i ani de !a mine, din c+nd #n c+nd. 6red c` ai nevoie de
mai mu!t, nu' Nu ai ce! mai pu\in dintre to\i'
(u$mun$ur
(%oice!o&er) *` nu r+vne]ti niciodat` !a anii a!tora, Isj)r&. Niciodat` nu iese nimic un
din asta.
$3
Isbjr!-lumin`
Nu am nevoie de mai mu!\i ani, mam`. Am de ajuns.
Thorhil$ur
(,]i ascunde u]urarea.) A$a, dar totu]i \ine minte ce \i-am spus. /`m+ne va!ai!.
($leac`.)
Isbjr!--n#uneric
(1e la distan\`) Am c$ef s` p!+n&. Nu pot. -i-e prea fri&. -i-au #n&$e\at de&ete!e de !a
picioare. Acum ]tiu c` niciodat` nu-i voi putea d`r+ma caste!u! de aer. 6` niciodat` nu-i voi
putea povesti ceva care s-o r`neasc`. Din !umea mea. 4umea mea va r`m+ne #ntotdeauna
numai a mea. N-o pot duce niciodat` pe strad`. *`-i ar`t ma]ini!e. *`-i ar`t cu de&etu! pe
`ra\ii mei. *-o invit s` priveasc` foamea care-mi p!`te]te ]coa!a. N-o s`-i fac asta niciodat`.
;reau s` tr`iasc`. *` e9iste pentru totdeauna.
Isbjr!-lumin`
(1e la distan\`) Am crezut c` ai zis c` e]ti o !eoaic`.
1e#er
6+\i ani ai practicat prostitu\ia'
Isbjr!--n#uneric
Deja \i-am spus.
1e#er
6+\i, te #ntre.
Isbjr!--n#uneric
De !a cincisprezece ani. ($eter []i notea-` [ntr!un carne\el.) Dar nu uita c` nu sunt
#nc$is` pentru prostitu\ie.
1e#er
Dar asta poate e9p!ica mu!te.
$4
Isbjr!--n#uneric
Idiotu!e.
1e#er
0mi zici idiot'
Isbjr!--n#uneric
Da.
1e#er
De ce'
Isbjr!--n#uneric
"entru c` ceea ce nume]ti tu prostitu\ie nu provoac` nimic a!tceva dec+t faptu! c` te e9p!ici pe
tine #nsu\i. Nu e9p!ic` a!tceva. Nu sc$im` nimic privitor !a motivu! vinov`\iei sau
nevinov`\iei me!e. Nu prive]te m`rturia mea. Dac` o s-o fac vreodat`. (i nu te preface c`
#ncerci s` #n\e!e&i ceva ce tu dispre\uie]ti.
"cena 2<
(B`rbatul ]i Isbjr!lu"in`. #a ]ade oal` pe podea. B`rbatul intr` doar [n
chilo\i. 2re [n "(ini dou` acadele rotunde. 5ace ni]te "i]c`ri st(nace cu
acadelele [nainte de a se l`sa [n jos cu capul [n enunchii lui Isbjr. ,i d` o
acadea, ]i se joac` cu cealalt` [n jurul sf(rcurilor ei. #&ident aceasta e ideea
lui de 9in9C se0.)
0`rba#ul
,r`im a]a de !ier se9ua!, Isj)r&.
Isbjr!-lumin`
3i se pare'
$
0`rba#ul
0nainte de a te #nt+!ni, toat` via\a mea se9ua!` se petrecea #n #ntuneric. ,otu! nu era dec+t un
imens joc de-a va-\i ascunse!ea. %ra insuportai!. Dar acum sunt fericit. *unt neast+mp`rat
se9ua!. *unt p!in de idei. (8ine acadeaua, sali&a [i cure pe s(inii ei, o line ]i pe
s(ni.) 6u tine pot orice. Nu vreau s` te pierd niciodat`.
Isbjr!-lumin`
Nu e nimic de pierdut.
0`rba#ul
Nu suport &+ndu! ca a!tcineva s` te atin&`.
Isbjr!-lumin`
Nimeni a!tcineva nu m` atin&e.
0`rba#ul
6e ine!
Isbjr!-lumin`
"o\i s` fii si&ur c` #n timp ce !ucrez pentru tine nu pot s` fiu cu a!tcineva.
0`rba#ul
Dra&a de tine, nu spune c` !ucrezi pentru mine. *un` at+t de rece.
Isbjr!-lumin`
Nu !ucrez pentru tine.
(Se schi"b` lu"inile. Isbjr![ntuneric st` sinur`.)
? &oce $e 5a#`
(%oice!o&er. * cole` de ]coal`) ,at`! meu este de-a dreptu! orii!. .ice c` am voie s`
stau afar` numai p+n` !a un]pe seara, dar eu a]tept s` adoarm` ]i m` furi]ez dup` aia afar` pe
fereastr`.
$!
Isbjr!--n#uneric
6e mi]to!
? &oce $e 5a#`
Nu-! !as s` m` trateze ca pe un pisoia].
Isbjr!--n#uneric
*i&ur c` nu.
? &oce $e 5a#`
Dar tu cum faci, Isj)r&'
Isbjr!--n#uneric
Nu e nici o pro!em` pentru mine.
? &oce $e 5a#`
Nu-\i p!ac `ie\ii'
Isbjr!--n#uneric
Nu.
? &oce $e 5a#`
Atunci e]ti !esian`'
Isbjr!--n#uneric
Nu.
? &oce $e 5a#`
Atunci ce e]ti'
Isbjr!--n#uneric
"refer `ra\ii #n v+rst`.
$"
"cena 29
(B`rbatul intr` ]i [ncepe i"ediat s` tra` de hainele lui Isbjr![ntuneric. #a
[l opre]te.)
Isbjr!--n#uneric
-i-am &`sit un jo pentru var`. N-o s` mai am nevoie de anii t`i p+n` !a toamn`, c+nd #ncep
iar !iceu!.
0`rba#ul
(@init) 6e' N-ai nevoie de anii mei peste var`'
Isbjr!--n#uneric
Nu. 6$iar am s` pot s` pun ceva de-o parte ]i s-o ajut pe mama. *` fac ceva pentru ea. %a nu
iese niciodat`. Nu-]i tr`ie]te via\a.
0`rba#ul
Nu m` intereseaz` mama ta.
Isbjr!--n#uneric
Nu, dar pe mine da.
0`rba#ul
Dar ce-o s` se #nt+mp!e cu mine'
Isbjr!--n#uneric
6u tine C ce vrei s` spui'
0`rba#ul
Da, cu mine! 6rezi c` a] fi continuat s` m` #nt+!nesc cu tine toat` iarna ]i s` trec prin trezirea
naturii !a via\`, prin prim`var`, a!`turi de tine, dac` a] fi ]tiut c` doar anii #nseamn` ceva
pentru tine' 6` nimic a!tceva nu conteaz` pentru tine. %u. *entimente!e me!e. (Isbjr!
[ntuneric e "(hnit`. =abar nu are cu" trebuie s` reac\ione-e sau ce trebuie
s` fac`.) % c!ar c` sunt o mizerie f`r` va!oare #n oc$ii t`i. 6$iar am crezut c` m` p!aci. A]a
$#
cum te p!ac eu. 6redeam c` te &+nde]ti !a mine ziua !a ]coa!` ]i seara #n pat. A]a cum fac eu.
Nici o zi din via\a mea nu trece f`r` ca tu s` nu e9i]ti #n mine. (tiai asta'
(Isbjr![ntuneric e [n\epenit`. Nu ]tie cu" s`!]i [nt("pine e0plo-ia de
senti"ente. Se uit` spre Isbjr!lu"in` care [i pri&e]te de la distan\`.)
0`rba#ul
Nu #n\e!e&i c` sunt un om. Nu un portmoneu. ,u mi-ai redat ucuria. "+n` ]i so\ia mea mi-a
oservat sc$imarea prin care am trecut, ]i nu numai ea, ]i copiii au oservat. ,o\i sunt mai
ferici\i. ;ia\a ta n-a str``tut ]i ea sc$im`ri #nsemnate' Ai fi putut termina cu a!er&`tura aia
incomod` pe str`zi. At+t de respin&`toare. (i asta e datorit` mie! (i tu ce faci' ;ii #ntr-o un`
zi !a mine ]i-mi spui c` \i-ai &`sit de !ucru. Ai #nneunit' %]ti comp!et rece, !ipsit` de orice
sentiment'
(Isbjr![ntunericse descheie disperat` la blu-` ]i!i arat` s(nii. #l o
["br`\i]ea-` plin de pasiune, [i las` sali&` peste tot. #a [l "(n(ie pe cap ca
pe un c(ine.)
Isbjr!-lumin`
<n `rat p!in de cuvinte. 6+ntare de fier, p!ine de cuvinte, care sf`r+m` fiecare os, fiecare
&+nd.
0`rba#ul
O, iuita mea, iuita mea iuit`. N-ai voie s` m` p`r`se]ti niciodat`. Nu pot tr`i f`r` tine, iuita
mea7 (7(inile lui se "i]c` peste tot corpul lui Isbjr![ntuneric, "or"`ie
pentru sine cu&intele iar ]i iar.)
Isbjr!-lumin`
(Se uit` la el cu roa-`.) 1rusc #! v`d pe tata #n fa\a oc$i!or. % !ipsit de ap`rare.
,ranspirat. 0n&rozit. %! nu m` mai intereseaz`. % mort. -ort.
0`rba#ul
(Continu` cu "(n(ierile.) Nu #n\e!e&i c+t de mu!t te iuesc. Nu vrei s` #n\e!e&i c+t de
mu!t te iuesc ]i ce e ce! mai ine pentru tine.
$$
Isbjr!-lumin`
Nu vreau iuirea ta. Nu din corpu! transpirat, ud. 6are nu m` intereseaz` nici pe mine ]i nici
pe corpu! meu. -+ini!e ace!ea, cuvinte!e ace!ea, c` eu sunt iuirea !ui. Amenin\`toare.
/espin&`toare. %! nu e treaa mea. %u sunt o !eoaic`. (tiu cine sunt. (tiu ce vreau.
(B`rbatul s!a lini]tit ]i se uit` la Isbjr![ntuneric. * "(n(ie pe obra-.)
0`rba#ul
(5ericit) "!+n&i.
Isbjr!--n#uneric
Da.
0`rba#ul
Atunci ]i tu \ii !a mine'
Isbjr!--n#uneric
Da.
0`rba#ul
Atunci te #ntorci joia viitoare'
Isbjr!--n#uneric
Da.
0`rba#ul
(i \ii minte c` \in !a tine'
Isbjr!--n#uneric
Da.
0`rba#ul
(i c` nu dintr-o #nt+mp!are ne-am #nt+!nit' *untem f`cu\i unu! pentru ce!`!a!t.
1%%
Isbjr!--n#uneric
Da.
0`rba#ul
(i soarta ne-a adus #mpreun`. Ne-a unit. Nimeni nu poate s` rup` asemenea !e&`turi. Ne iuim.
Isbjr!--n#uneric
Da.
0`rba#ul
O s` fim ferici\i #mpreun`.
Isbjr!--n#uneric
Da.
0`rba#ul
(i mai ine te omor #n `taie dec+t s` te ]tiu cu a!tcineva. At+t de mu!t te iuesc.
Isbjr!--n#uneric
Da. (Se [ntoarce ]i are un refel0 puternic s` &o"ite.)
0`rba#ul
('rijuliu) %]ti o!nav`, dra&`'
Isbjr!--n#uneric
Nu.
(Se schi"b` lu"inile. Isbjr!lu"in` pl(ne. $eter o ia de "(n`
co"p`ti"itor.)
1e#er
,e-a c$inuit.
Isbjr!-lumin`
3ine-m` #n ra\e. 3ine-m` str+ns.
1%1
(#l o ia [n bra\e ]i!i respir` "ireas"a pentru pri"a dat`. ,i s`rut` pleoapele.
,n\ele`tor, atent ]i tandru. #a pl(ne. Situa\ia e&oluea-` astfel c` cei doi
fac draoste, lent ]i fin.)
Isbjr!--n#uneric
(1e la distan\`) ,u m` #n\e!e&i. Am nevoie de #n\e!e&erea ta. Nu de mi!`. %u sunt
vu!poaica care p!+n&e ]i fu&e. (i tu e]ti #n continuare v+n`toru!. 6e!u!a e +r!o&u!. 3eava armei
ta!e se apropie de desc$iz`tur`. ,u nu m` #mpu]ti. Nu po\i. 0nc`rc`tura e &oa!`.
Isbjr!-lumin`
(5`c(nd draoste [nfo"etat` cu $eter.) Nu se poate #nt+mp!a aici. N-are voie s` se
#nt+mp!e aici. Nu putem face dra&oste aici. >oi. ,ranspira\i. >ratii!e. Nu-\i pot !in&e pie!ea
s`rat` aici. (i totu]i facem dra&oste. ,u dai. %u dau. Ne iuim #n sc+ntei.
Isbjr!--n#uneric
%]ti ap`r`toru! meu.
Isbjr!-lumin`
-am`!
"cena 30
(/horhildur intr` ["br`cat` cu haine noi, "oderne. 5oarte aranjat`, p`rul
coafat. 7ul\u"it` de ea, dar totu]i pu\in nesiur` pe noul ei stil.)
Thorhil$ur
,reuie s`-\i povestesc ceva.
Isbjr!--n#uneric
6e'
Thorhil$ur
Am #nt+!nit pe cineva. <n `rat. (+(de jenat`.)
1%2
Isbjr!--n#uneric
Adev`rat'
Thorhil$ur
Da. Adev`rat. Nu \i-am povestit p+n` acum, pentru c` #n ad+ncu! meu n-am crezut c` o s` ias`
ceva din asta. Dar acum ]tiu. Acum ]tiu c` `ratu! `sta #mi p!ace tot mai mu!t cu fiecare zi. (i
nu-! #n]e! de!oc pe tat`! t`u, c$iar dac` sunt #ndr`&ostit` de a!t `rat.
Isbjr!--n#uneric
-` ucur pentru tine.
Thorhil$ur
% cu zece ani mai t+n`r dec+t mine. Are doar FG de ani. --a convins c` v+rsta n-are nici o
importan\`.
Isbjr!--n#uneric
*i&ur c` nu, at+ta vreme c+t \ine\i unu! !a a!tu!.
Thorhil$ur
A]a e. 3inem enorm de mu!t unu! !a ce!`!a!t. (i ]tii cevaH e a]a de simpatic. (i c+nd e #n toane
une, are un umor! (i e educat.
Isbjr!--n#uneric
6u ce se ocup`'
Thorhil$ur
% avocat. Doctoru! m-a sf`tuit s` m` duc !a un avocat, din cauza datorii!or. Am f`cut #ntocmai.
%! s-a ar`tat foarte interesat s` m` ajute. I-am povestit totu!. A fost at+t de #n\e!e&`tor. Apoi m-
a invitat !a restaurant. -i-a zis c` nu s-a mai putut &+ndi !a a!tceva de c+nd ne-am #nt+!nit
prima oar`.
Isbjr!--n#uneric
% frumos'
Thorhil$ur
% sti!at. (i e ]i un un amant. Nimeni n-a mai f`cut a]a de ine dra&oste cu mine, cum a f`cut
e!. Nici m`car tat`! t`u. 6+nd face dra&oste cu mine am mereu senza\ia c` e ca prima oar`. 4ui
"eter i-ar face p!`cere s` te #nt+!neasc`, !ucru care mi se pare c` dovede]te ce inten\ii are.
(Isbjr!lu"in` se ridic` de l(n` $eter.)
1%3
Isbjr!-lumin`
(i iat` c` m-ai #nt+!nit, "eter.
1e#er
Ai ]tiut tot timpu!7'
Isbjr!-lumin`
Am ]tiut tot timpu! c` e]ti tu, "eter.
1e#er
Iart`-m`, Isj)r&.
Isbjr!-lumin`
(,]i adun` hainele.) *` fii dr`&u\ cu ea. *` ai &rij` cu ea. *` n-o tr`dezi. (i s` nu-i spui ce
om a ie]it din fiica ei.
(Se aude un bebelu] pl(n(nd. Isbjr![ntuneric intr` cu copilul [n bra\e.
Isbjr!lu"in` alear` spre ea.)
Isbjr!-lumin`
"ot s`-! \in'
(Isbjr![ntuneric [i d` copilul, -("bind. #a se uit` la ei o clip`, apoi s"ule
copilul de la Isbjr!lu"in` ]i fue de pe scen` cu el [n bra\e.)
Isbjr!-lumin`
(Se pr`bu]e]te pl(n(nd.) % a! meu. Nu e a! t`u. % a! meu7
"cena 31
Thorhil$ur
(* &ede pe Isbjr![ntuneric) %]ti &ravid`, Isj)r&'
Isbjr!--n#uneric
Da.
Thorhil$ur
Nu ]tiam c` faci !ucruri de-astea.
Isbjr!--n#uneric
6um a]a de-astea'
1%4
Thorhil$ur
6` te cu!ci cu `ie\i. Niciodat` nu mi-ai povestit a]a ceva.
Isbjr!--n#uneric
Aia dac` se poate spune c` m-am cu!cat cu cineva.
Thorhil$ur
% foarte nep!`cut.
Isbjr!--n#uneric
O s` dau copi!u! spre adop\ie. Nici nu m` &+ndesc s` fac avort. Nu-mi p!ace ca ni]te `ra\i cu
m`]ti pe fa\` s` ciop+r\easc` #n mine cu cu\ite ]i c!e]ti.
Thorhil$ur
0ntr-un fe! mi se pare a]a de !ipsit de inim` s` p`r`se]ti un copi!.
Isbjr!--n#uneric
Nu vreau copii. (i nici nu putem avea &rij` de un copi!. Oricum, eu vreau s` v`d !umea #nainte
de a m` pune s` fac copii. 6opiii m` p!ictisesc. (i tu !a fe!.
Thorhil$ur
% via\a ta. 6opi!u! t`u. (i oricum ne e destu! de &reu. -da, poate c` e ce! mai ine a]a. Dar
nimeni nu va #n\e!e&e. Oameni!or !e e a]a de u]or s` judece, de]i de oicei nu e treaa !or.
Isbjr!--n#uneric
Nu te ne!ini]ti. N-o s` fie nici o pro!em`.
1e#er
(* cuprinde cu bra\ele pe Isbjr!lu"in`.) Nu ]tiam c` ai copii.
Isbjr!-lumin`
O femeie `nuit` e a!tceva dec+t o mam` `nuit`. O femeie vinovat` e a!tceva dec+t o mam`
vinovat`.
1%
1e#er
,ermin`.
Isbjr!-lumin`
Nu m-ai #ntreat niciodat` dac` am copii.
1e#er
Ai dat de #n\e!es c` voiai s`-\i p`r`se]ti copi!u!'
Isbjr!-lumin`
Da, am spus c` am de &+nd s`-mi p`r`sesc copi!u!.
1e#er
(i ce-ai f`cut'
Isbjr!-lumin`
DaD tu ce crezi c-am f`cut'
1e#er
Nu ]tiu.
Isbjr!-lumin`
4-am p`r`sit.
1e#er
De ce'
Isbjr!-lumin`
De parc` n-ai ]ti de ce'
1%!
1e#er
Nu, nu ]tiu, ]i mai mu!tH Nu #n\e!e& cum o mam` #]i poate da copi!u! de !+n&` ea.
Isbjr!-lumin`
1ine#n\e!es c` nu #n\e!e&i. "entru tine e o #nc`!care mora!`. ,u unu! n-ai putea niciodat` s`
comi\i asemenenea fapte i!e&a!e.
1e#er
N-am zis niciodat` c` e crimina! s` p`r`se]ti un copi!.
Isbjr!-lumin`
Nu, n-ai spus-o. Dar oc$ii t`i au &r`it. -+ini!e ta!e. ,rupu!. 6rezi c` o mam` ar treui s`-]i
p`streze copiii. 6rezi c` mama ]i copi!u! sunt unu!. 0n oc$ii t`i nimic n-are voie s`-i despart`.
1e#er
Ace!ea sunt puncte!e ta!e de vedere, nu a!e me!e.
Isbjr!-lumin`
I-auzi!
1e#er
Da.
Isbjr!-lumin`
Atunci n-ai fost epuizat. Atunci ai fost #mr`cat #n a!. "rotectoru! vie\ii. Ai fost curentu! de
ap`. %u piatra.
"cena 32
(Isbjr![ntuneric [n cabinetul doctorului.)
2oc#orul
1%"
%]ti aso!ut si&ur`, feti\o' % datoria mea s`-\i spun, c` odat` ce-ai semnat, nimic nu se mai
poate sc$ima. (i m` v`d nevoit s` accentuez c` n-ai voie, su nici o form`, s` vezi copi!u!. O
s`-\i fie !uat imediat dup` na]tere. N-ai s`-! auzi niciodat` p!+n&+nd. Nu-! po\i vedea niciodat`
&+n&urind. (i s+nii t`i au s` se umf!e ]i au s`-! stri&e pe copi!u! de care inten\ionezi s` te
!epezi. ,rupu! t`u are s` fie c$inuit de ca!varu! con]tiin\ei ]i are s` fie #nfometat dup` scuze ]i
justific`ri. Dup` iertare. % o mare nefericire pentru o femeie sin&ur` s`-]i !ase un copi!. N-ai s`
te refaci niciodat`. Nu vrei mai ine s` avortezi' Aceast` posii!itate o ai #n continuare.
(u$mun$ur
(%oice!o&er) Isj)r&, s` nu fii niciodat` o fat` din aia c`reia s`-i fie &reu s` a!ea&`. 6e! care
e c$emat s` ai` un caracter dur, e de nec!intit.
Isbjr!--n#uneric
6opi!u! `sta nu e treaa mea. Numai c` e9ist` #n`untru #n mine. *emnez acum.
(1octorul [i [ntinde docu"entul ]i ea se"nea-` repede. +(de pu\in c(nd
se"nea-` ulti"a foaie.)
2oc#orul
Avem nevoie de dou` semn`turi pe asta. ;rei s` am eu &rij` de asta'
Isbjr!--n#uneric
Da, mu!\umesc.
(1octorul pleac`.)
"cena 33
(B`rbatul intr`, lu"ina se schi"b` ]i sunte" purta\i [n ti"p ]i [n alt loc. #l
o trae pe Isbjr![ntuneric spre el ]i &rea i"ediat s` fac` se0 cu ea. #a [l
opre]te cu precau\ie.)
Isbjr!--n#uneric
1%#
*unt &ravid`.
0`rba#ul
%]ti7'
Isbjr!--n#uneric
>ravid`.
0`rba#ul
%]ti si&ur`'
Isbjr!--n#uneric
Da.
0`rba#ul
O, Doamne Dumnezeu!e. 6e-am f`cut'
Isbjr!--n#uneric
0mi pare r`u. Dar nu treuie s` fii #n&rijorat de!oc. --am ocupat eu de toate.
0`rba#ul
O s` faci avort'
Isbjr!--n#uneric
Nu.
0`rba#ul
6e m` fac' 6e-o s`-i spun so\iei me!e' (i copii!or mei' ,e-ai &+ndit !a asta' 6e! mai mu!t
dintre toate a] avea c$ef s` te at. *` te iau ]i s` te iciuiesc. O meri\i cu des`v+r]ire acum.
-eri\i s` te tra& de p`r. (* trae de p`r.) ;rei s-o fac' *` te tra& de p`r' (,i d`
1%$
dru"ul.) Nu sunt un om vio!ent. N-am tras niciodat` pe cineva de p`r. N-am avut niciodat`
c$ef de a]a ceva. Dar tu #mi treze]ti !a via\` asemenea &+nduri. <n comportament anima!ic.
Nu te-ai &+ndit nici o secund` !a mine. 6e s` fac' *` m` duc pur ]i simp!u acas` !a so\ia mea ]i
s`-i spun c` am !`sat &ravid` o fat`' *au poate c` pe mine m-ai uitat din conte9t' 6e s` fac'
(#l pl(ne.)
Isbjr!--n#uneric
(,l "(n(ie pe p`r.) Nu treuie s`-\i faci &riji. Nu treuie s`-\i faci &riji aso!ut de!oc.
0`rba#ul
N-am nevoie dec+t de pu\in timp de &+ndire, Isj)r&.
Isbjr!--n#uneric
N-ai nevoie de nici un timp de &+ndire. Nu sc$im` nimic. -` &+ndesc s` dau copi!u! spre
adop\ie. *unt prea t+n`r` ca s` am copii. Nu pot s` cresc un copi!. Am semnat toate $+rtii!e.
(#l suspin` cu o u]urare care se aude. ,ncetea-` s` se "ai la"ente-e.) ;reau
ca re!a\ia noastr` s` #nceteze. -i-a ajuns. ,reuie s` fiu sin&ur`.
0`rba#ul
3i-a ajuns'
Isbjr!--n#uneric
Da.
0`rba#ul
(I-bucne]te iar [n pl(ns.) Dar ce-o s` se #nt+mp!e cu mine'
Isbjr!--n#uneric
O s`-\i revii, mai mu!t ca si&ur.
11%
0`rba#ul
*`-mi revin! Nu pot de!oc s`-mi revin! "ricepi asta' ,e iuesc ]i-a] fi vrut copi!u! ace!a cu
tine. A] fi p`r`sit-o pe so\ia mea, de]i \in !a ea. A] fi s$imat totu! de dra&u! t`u. Dar tu te-ai
$ot`r+t. Decizia nu poate fi sc$imat`. Nu putem sc$ima !e&i!e. De]i mi-a] dori s` pot. Nu
pot s` stau f`r` tine. (# jos, [n enunchi.)
Isbjr!--n#uneric
(,l ["pine la o parte.) *-a terminat. *f+r]it. ,reuie s` #n\e!e&i c` treuie s` se termine
acum.
0`rba#ul
(2"enin\`tor) *f+r]it !a ce' Nu, !a dracuD. Nu s-a sf+r]it de!oc. (i pot s`-\i ar`t cine
$ot`r`]te, ]i n-ai s` m` p`r`se]ti niciodat`. (* cuprinde ]i ur"`toarea scen` este
corerafic` ]i e0tre" de &iolent`.) O s`-\i ar`t eu cine $ot`r`]te aici. (i am s`-\i ar`t ce se
#nt+mp!` dac` m` amenin\i. ,reuie s` #n\e!e&i ce #nseamn` c` te iuesc. (* lo&e]te tare.)
Acum ai f`cut din mine ]i un om vio!ent. %]ti mu!\umit`' (Scena se ter"in` cu" el [i
s"ule pantalonii de pe ea ]i!o [ntoarce cu spatele la el.) A]a, a]a am s` te
pedepsesc! A]a!
Isbjr!--n#uneric
(:ip`.) Nu, nu aco!o, nu aco!o. (Blac9!out.)
Isbjr!-lumin`
(1in [ntuneric.) Am de &+nd s` m`rturisesc acum.
1e#er
(8u"in`.) 6e'
111
Isbjr!-lumin`
Am de &+nd s`-\i fac pe p!ac ]i s` recunosc.
1e#er
*`-mi faci pe p!ac'
Isbjr!-lumin`
Ai fost !+nd. -i-ai redat puterea pe care crezusem c` am pierdut-o. Am de &+nd s` recunosc
de dra&u! t`u.
1e#er
Nu face asta, Isj)r&!
Isbjr!-lumin`
Nu m` #mpiedica. ,impu! trece. ,aci din &ur`. Ascu!t`.
Isbjr!--n#uneric
(Se ridic`.) %ra timpu! e!ier`rii. %ra pic`tura care-a f`cut patima s` cur&` peste mar&inea
pa$aru!ui. ,impu! s`-i spun o dat` pentru totdeauna c` nu-! mai vreau. 6` vreau s` fiu sin&ur`
pe mai departe.
Isbjr!-lumin`
*` fiu independent`. <n om care munce]te cinstit. "oate s`-mi &`sesc un `rat. (i s` am copii.
"oate s` m` #ndr`&ostesc. "oate norma!.
(u$mun$ur
(%oice!o&er) Nimic nu #ncepe de !a zero. ;ia\a #nseamn` s` te a!ansezi pe o s+rm` moa!e.
Nimeni nu se #ntoarce ca s` ia actu! a!ansu!ui. Asta am #ncercat eu #nsumi de mai mu!te ori.
Nu e posii!.
Isbjr!--n#uneric
<r`sc vocea asta. O dispre\uiesc.
(B`rbatul intr`. $l(n(nd. Sub po&ara &ino&`\iei. Se apropie de Isbjr!
[ntuneric.)
0`rba#ul
"o\i s` m` ier\i' N-am ]tiut ce fac. -i-am pierdut min\i!e. N-am #nc$is un oc$i. -` vei putea
ierta vreodat`'
Isbjr!--n#uneric
,e-am iertat deja. 0nc` de acum c+teva zi!e.
0`rba#ul
112
Am scris o poezie dup` ce-ai p!ecat. ;rei s-o auzi'
Isbjr!--n#uneric
*i&ur.
0`rba#ul
,e iuesc
]i sunt f`cut pentru tine
]i-mi dau via\a pentru tine
pentru poezie
#n fiecare zi
#n fiecare c!ip`
#mi dau via\a pentru tine
pentru poezie
cu doru! meu.
6um \i se pare' 3i-a p!`cut'
Isbjr!--n#uneric
A fost foarte un`.
0`rba#ul
Acum m` #n\e!e&i mai ine' Nu #n\e!e&i c+t de mu!t te iuesc'
Isbjr!--n#uneric
1a da.
0`rba#ul
(5ericit) ;reau s` p!ec cu tine #ntr-o c`!`torie, undeva. 6+t mai repede. 4a var`.
Isbjr!--n#uneric
%u nu pot s` vin.
0`rba#ul
,u nu po\i s` vii'
Isbjr!--n#uneric
Nu, vreau s` p!ec #n str`in`tate !a var`.
0`rba#ul
<nde'
Isbjr!--n#uneric
0n str`in`tate. *` c`!`toresc ]i poate s` !ucrez aco!o vreo trei !uni.
0`rba#ul
113
A$a, deci. (Se apropie a"enin\`tor de ea. Isbjr!lu"in` apare ]i se a]ea-`
l(n` Isbjr![ntuneric.)
Isbjr!--n#uneric
-` #ntorc.
0`rba#ul
A$a, deci.
Isbjr!-lumin`
(Se pune [n fa\a lui Isbjr![ntuneric, care se trae "ai [n spate.) 6ite]te-mi o
poezie.
0`rba#ul
-` amenin\i. (i ]tii c` nu accept a]a ceva.
Isbjr!-lumin`
Nu te amenin\. ;oresc cu tine.
0`rba#ul
1a si&ur c` m` amenin\i. ;rei s` te pedepsesc din nou' ;rei s`-\i ar`t cine e]ti ]i cine o s` fii pe
veci' ;rei s` fac asta iar' (Corerafie. B`rbatul o apuc` de p`r ]i o trae spre el.)
Isbjr!-lumin`
N-o s`-mi mai ar`\i nimic.
0`rba#ul
O s`-\i ar`t cine $ot`r`]te aici7. 6rezi c` po\i s` p!eci7 nu p!eci nic`ieri7treuie s` #nve\i
ni]te !ucruri7cine $ot`r`]te7 (,ncearc` s`!i s"ul` pantalonii.) 0\i p!ace asta. 6$iar
#\i p!ace asta, doar c` n-o ]tii7 (Isbjr![ntuneric [i d` un cu\it lui Isbjr!lu"in`
care [l ia ]i!l ba` [n B`rbat chiar sub coaste, spre ini"`. #l se holbea-` la ea
]i la cu\it, co"plet ]ocat.) Isj)r&, cum ai putut7 (Cade cu fa\a la p`"(nt. #
"ort.)
(Isbjr![ntuneric [l acoper` cu cear]aful neru pe care l!a a&ut cu ea tot
ti"pul piesei. Isbjr![ntuneric ]i Isbjr!lu"in` stau a"(ndou` ]i se uit` la
$eter.)
Isbjr!-lumin`
114
Am m`rturisit. %u sunt uci&a]a. Am f`cut ce mu!\i a!\ii #n situa\ia mea viseaz` s` fac`. Am
f`cut ceea ce t+njeam s` fac. (i a] mai face-o #nc` o dat`. (i #nc` o dat`. (i #nc` o dat`. Dac` ar
fi nevoie.
Isbjr!--n#uneric
Adio, "eter "etersson. *`-\i aperi ine cauze!e. 0mi iau r`mas un de !a tine, prietene. Nu e]ti
ace!a]i. *` nu m` ui\i.
($eter e incapabil s` r`spund`. ,]i adun` repede lucrurile, pardesiul,
carne\elul ]i eanta diplo"at, se r`be]te s` ias`, [ntoarce repede capul c(nd
iese.)
Isbjr!-lumin`
(.it(ndu!se la cealalt`.) -` c$eam` Isj)r&.
Isbjr!--n#uneric
(,i [ntoarce pri&irea.) *unt o !eoaic`.
11