Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Jurnalism i tiin e ale Comunicrii


Departamentul Comunicare
Proiect de interven ie n cazul unei probleme
comunitare
Au efectuat: Florea Dana
!ri"oriu #odica
$astas Cristina
Col a %rina
Cor"&encea %rina
C&i&ai 'u"eniu(
Coordonator: )lesea Coblean
lector universitar(
C&i inu *+,-(
1
,( Definirea problemei
Dac e s ne referim anume la situa ia acordrii spri.inului medical n
mediile rurale, avem o statistic compromi toare referitor la calitatea i ns i
prestarea regulat a acestor servicii.
Interesul populaiei este determinat i sprijinit de informatizarea continu a
societii, inclusiv n aspect juridic. Acest fenomen este amplificat i de aciunile
legiuitorului, deoarece n ultimii ani n Repulica !oldova au fost aproate o serie
de legi menite s reglementeze relaia medic " pacient de pe poziiile jurisprudenei.
,(, Cadrul le"al
Astfel, numai n anul #$$% au fost aproate &'egea cu privire la drepturile i
responsailitile pacientului( i &'egea cu privire la e)ercitarea profesiunii de
medic(. *n literatura tiinific medical i medico+legal tot mai frecvent se
accentueaz c pacientul este nu numai un consumator i eneficiar de servicii
medicale, dar i un activ participant la luarea deciziilor ce in de procesul de
diagnosticare i tratament, consimm,ntul acestuia pentru prestaia medical fiind
unul dintre principalele i oligatorii elemente etice -.. !allardi, #$$%/.
*( Analiza i stabilirea performan elor
Motiva ia ale"erii problemei
0ratarea acestei proleme n proiectul dat se datoreaz situa iei precare i modului
n care este acordat ajutorul medical n localit ile rurale. 1onform statisticilor
prezentate de !inisterul 2nt ii al Repulicii !oldova, doar %34 din localit ile
rurale au un punct medical func ional, alte 154 de in un punct medical, ns nu au
speciali ti care s men in punctul medical n stare func ional i care s presteze
servicii medicale locuitorilor, alte #34 din localit ile rurale fie nu de in un punct
medical, fie acesta este distrus sau se afl ntr+o stare deplorail. Drept concluzie,
#
putem afirma c la moment, nu putem vori de o prestare calitativ a serviciilor
medicale n localit ile rurale, astfel men ionm c avem reprezentan i din
comunit ile rurale crora le este nclcat unul din drepturile fundamentale, dreptul la
sntate. 6artea negativ a lucrurilor const n faptul c acest situa ie nu este nici pe
departe aproape de solu ionare, de la an la an datorit unuia spectru de factori
situa ia se agraveaz, politica de stat ntreprins de autorit i este incapail la
momentul actual s solu ioneze acest prolem, deoarece este o lips evident de
fonduri, speciali ti medicali dar i speciali ti capaili n elaorarea unor planuri de
interven ie -solu ionare/ a prolemei date, de aceea, grupul nostru a ales anume
aceast prolem, i va ncerca s gseasc un spectru de solu ii pentru rezolvarea ei.
*(,( )biectivele pe care ni le+am propus mpreun cu ec7ipa au drept scop de a
staili structura i caracterul neajunsurilor i deficienelor admise n acordarea
asistenei medicale n cadrul mediilor rurale.
2tarea de sntate a unei na iuni coreleaz cu multiple dimensiuni ale calita ii
vie ii8 venit, loc de munc, locuire i utilit i, ec7itate i calitate a serviciilor de
sntate i educa ie i nu numai. 1onform defini iilor 9rganiza iei !ondiale a
2nt ii, adoptate n ultimii :$ de ani, sntatea unui om nu ar treui s se rezume
doar la o lips a olii, ci la o stare de prosperitate at,t fizic, ct i mental i social.
6rin aceast definire modern, sntatea individului este str,ns legat de conceptul de
calitate a vie ii.
*(*( Astfel avem depistate i cteva cauze ce au "enerat problema:
- ;inan rile dezec7ilirate din ugetul de stat cu referire la domeniul
medicinei<
- ;iliera i mentalitatea sovietic i+au pstrat amprentele<
- Indiferen a popula iei fa de calitatea serviciilor oferite i primite<
- 2alariile mizere ale angaja ilor medicali<
:
- Distorsionarea informa iilor ce ajung la autorit ile de stat despre adevrata
stare a institu iilor medicale din mediile rurale<
- 'ipsa de interes a autorit ilor locale -primarii satelor, consiliile locale/
fa de sediul 6unctului !edical<
- 1orup ia la nivel de primrie raional i steasc - deseori anii aloca i de
autorit ile centrale fie nu ajung n primriile ste ti, fie sunt direc ionate
n solu ionarea altor proleme dect celor pentru care au fost destina i<
- 9amenii de la sate nu+ i cunosc drepturile vis+a+vis de accesul i calitatea
serviciului medical.
*(/( Situa ia actual
*n perioada augustoctomrie, a anului #$1$, =iroul >a ional de 2tatistic
-=>2/ a realizat cercetarea prin sondaj asupra gospodriilor popula iei &Accesul pop
+ula iei la serviciile de sntate.?ste al doilea studiu realizat de =>2 n parteneriat cu
!inisterul 2nt ii din R. !. i cu asisten a te7nic din partea =ncii !ondiale,
proiectul 2ervicii de 2ntate i Asisten 2ocial, primul fiind realizat n anul #$$5.

Aprecierea calit ii i a accesului la serviciile medicale s+a munt it considerail
sau ntro oarecare msur mai sim itor n ultimele 1# luni anterioare
sondajului. 0otui, :34 din responden i au men ionat c situa ia n domeniu, a rmas
nesc7imat,iar 1#4 au indicat nrut irea situa iei privind calitatea serviciilor medi
+cale oferite popula iei.
Dac ne referim la aprecierea accesului popula iei la serviciile medicale
n ultimele 1# luni anterioare sondajului, atunci constatm o situa ie mai un
comparativ cu aprecierea calit ii serviciilor medicale.
1irca #5 la sut, au men ionat creterea accesului la serviciile medicale, :$4
consider c nu s+au produs careva sc7imri importante sau viziile, iar
@
conform opiniei a 1$4 din responden ii interoga i n sondaj, accesul direct al
popula iei la serviciile medicale devine tot mai mic.
*(-( )biectivele la care tindem
- 2 pregtim cadre specializate la un nivel nalt, inclusiv posiilitatea de a
realiza strategii de practicA sc7im profesional n ar i peste 7otare
-participarea la seminare, training+uri de specializare i perfec ionare/.
- Investirea surselor financiare n tinerii speciali ti, care ar merge s activeze n
sate, i de ce nu, ar rmne acolo s triasc.
- Atragerea aten iei autorit ilor centrale, locale la aceast prolem.
- 2 se ofere salarii mai mari pentru angaja ii medicali din mediul rural.
- 2 se acorde unele facilit i medicilor care activeaz la sate -locuin ,
deplasareAtransport/.
- Demonopolizarea unor institu ii medicale rurale.
- Atragerea investitorilor strini i a fondurilor europene pentru munt irea
condi iilor din punctele medicale de la sate.
- Atragerea agen ilor economici locali i implicarea acestora n proiecte sociale
de acest gen.-9ameni snto i+ muncitori snto i, care mult mai rar merg n
concediu de oal i economisesc astfel anii institu iilor la care sunt angaja i,
lucrnd mai productiv/.
- Responsailizarea autorit ilor locale - primarii satelor, consiliilor ste ti/ fa
de prolema dat< fa de ngrijirea sediilor n care se afl 6unctele !edicale.
- Informarea popula iei despre dreptul lor la serviciile medicale, costul i
calitatea acestora.
- 2porirea nivelului de autoritate i ncredere n 6unctele !edicale din sate, a
speciali tilor care activeaz acolo, a calit ii serviciilor acordate de ace tia.
%
/( Planificarea rezolvrii problemelor
- 1ercetarea nivelului prolemei n mediul rural.
- Atragerea de parteneri i investitori.
- Instituirea participan ilorAcolaoratorilor.
- Informarea popula iei pe mai multe nivele despre serviciile medicale.
- ?laorarea unor principii, oiective i argumente de solu ionare a
prolemei.
- *nc7eierea unor rela ii de colaorare cu partenerii.
#eprezentan ii "rupului de ini iatori 0ini iativ1 ai acestei probleme i cei care
vor mer"e la ne"ocieri cu investitorii i autorit ile sunt:
'ider din comunitate<
1omunicator -cet ean simplu din localitate/<
Asistent medical<
Asistent -curator/ de proiect<
Reprezentant al sindicatului muncitoresc -dac acesta e)ist/<
6ersonalit i notorii din localitate - fo ti reprezentan i ai
consiliului raional, preotul din localitate etc./.
6rofesori sau alte cadre didactice -director de coal sau
grdini /<
Reprezentan i ai domeniului cultural -arti ti, oameni de art,
desigur dac ace tia e)ist/.
3

Planul investitorilor
'laborarea unui ir de ac iuni pentru combaterea problemei:
- 2crierea unei cereri " plngere la autoritatea local din sat<
- 2crisoare de adresare ctre !inisterul 2nt ii<
B

2erviciul
medical
9>C+uri
6rimria
raional
1entrul de
sntate
regional
=iserica
!ass
media
A6'
=iliotec
a
2ectorul
politic
coala
!inisterul
2nt ii
1omunita
+tea
1omuni
catorii-lide
rii de
opinie/
- 6rotest din partea angaja ilor medicali din punctele medicale de la sate -luarea
unei atitudini din cauza condi iilor mizere de lucru/<
- Aplicarea prin elaorarea unui proiect la fonduri private i interna ionale de
finan are<
- !oilizarea popula iei pentru a cere acces la servicii medicale de calitate n
satul de a tin<
- 1onvingerea agen ilor economici din localitate sau regiune n implicare pentru
a solu iona aceste proleme<
- 1onvingerea sau c7iar impunerea autorit ilor raionale de a participa n
solu ionarea acestui caz<
- Ac iuni de loD i advocasD.
-( #ealizarea planului de rezolvare a problemei

.om ncepe cu scrierea i elaorarae scrisorilorA peti iilor. Apoi vom continua cu
identificarea nivelului de coeziune i colaorare cu fiecare partenerAinvestitor n
parte.
APL(autoritatea public local) " vom convinge reprezentan ii A6' "ului de
gravitatea prolemei i de faptul c solu ionarea ei va munt i situa ia i
modul de trai din localitate i astfel reprezentan ii A6'+ului i vor spori
notorietatea i gradul de implicare n via a cet enilor si, vor cpta respect i
eventual dividende politice.
Biserica " va uni spiritual memrii comunit ii, le va asigura certitudinea c sunt
su grij i interes, iar prolemele de sntate sunt promordiale. *n cazul n care
preotul se va implica n rezolvarea acestei proleme, va cpta stim i respect i
mai mare din partea enoria ilor, i de ce nu, o cre tere semnificativ a acestora
sau a gradului de participare a popula iei la via a religioas i evenimentele
organizate de iseric.
5
Mass- media " aici putem enun a ziarele locale sau raionale. Acestea de
asemenea i vor spori notorietatea i desigur urmeaz s creasc numrul
aona ilor. *n cazul canalelor de televiziune raionale - n Repulica !oldova
e)ist la momentul actual 1@ canale regionaleAraionale de televiziune/ acestea i
vor cre te raiting+ul i numrul de spectatori, astfel volumul de pulicitate se va
majora i veniturile incasate vor cre te, aceast strategie poate fi aplicat i n
cazul posturilor radio regionale, care la momentul actual sunt 15 la numr.
Biblioteca " !en ine numrul cititorilor i particip la sc7imul de mentalitate n
societate. 1apt ansa de a mai reaminti nc odat pulicului de e)isten a ei, i
de faptul c aceast institu ie se poate e)prima vis+a+vis de unele proleme
sociale.
Ministerul Snt ii " 9 ine un profit de notorietate la propria imagine.
1et enii privesc cu ncredere la serviciile acordate de institu ia n cauz.
'ocuitorii de la sat con tientizeaz c aceast institu ie face ceva pentru ei, pentru
a le solu iona prolema lor, avnd grij de ei.
coala (din localitate / " 2e vor fortifica rela iile de ncredere dintre prin i i
conducerea colii. coala va avea elevi i profesori mai snto i, numrul de
asen e al elevilor se va reduce, profesorii vor pleca mai rar n concediu de oal,
va avea loc o educare medical sau sanitar mult mai eficient a elevilor.
Centru de sntate regional (din raion) " .a staili rela ii de colaorare i cu
alte institu ii medicale din ar, sc7im de e)perien i va contriui n primul
rnd la nunt irea strii de sntate a cet enilor i astfel va avea un control
mai eficient a strii de sntate din regiune.
Primria raional " .a spori ncrederea nu doar a cet enilor de la sate, dar se va
demonstra i eficien a n procesul de conducere administrativ. .a reduce nivelul
de irocratizare, va servi un e)emplu demn de urmat pentru alte primrii, un
e)eplu ludail din partea autorit ilor centrale, astfel poate c7iar cptnd un
nivel mai nalt de finan are din partea lor.
E
ONG-uri " >otorietate, noi memri vor colaora i vor atrage fonduri necesare
pentru ct mai multe proiecte. 1ptarea de e)perien n acest domeniu, crearea
unor contacte foarte necesare pentru 9>C+uri.
Sectorul politic " Aici putem enun a liderii din localitate -aderan i la anumite
partide politice/ afilia i sau fiind c7iar memrii, ace tia i vor staili un grad de
ncredere din partea locuitorilor i anume n raport cu activit ile sociale pe care
ace tia le manifest n comunitate. .or cpta notorietate, i desigur dividende
politice, implicarea lor servind pe de o parte i o campanie de pr reu it.
Comunitatea (liderii de opinie) " 6articip direct la men inerea unor rela ii
ivalente de ncredere cu cet enii. 2unt privi i ca ni te mediatori, necesari de a
realiza coeziunea social. 1apt i mai mult notorietate i ncredere.
?ventual, vom merge la convoriri cu partenerii i se vor duce diverse tratative
pentru ai convinge eficient. .om aduce argumente din cadrul unor istorii de
succes i pe lng astea, date concrete despre starea actual grav cauzat de
prolema lipsei condi iilor adecvate n prestarea serviciilor medicale de
calitate n mediul rural. Aceste date pot fi regsite n &Descrierea prolemei(.
2( 'valuarea nc&eierei rezolvrii problemei
- 2e vor analiza punctele tari i slae ale activit ii realizate -2F90/.
- 2e vor lua n vizor cele mai profitaile ci de solu ionare a prolemei.
- Informa ia despre eficien a implementrii proiectului va fi o inut de
la memrii comunit ii n care ace tia au fost implica i.
Puncte tari Puncte Slabe
1$
6romovarea unor valori<
6rotec ia snt ii<
6romovarea unor cadre medicale
tinere<
2ervicii de calitate<
Informare social<
1oeziune social<
G urarea vie ii pentru persoanele
care locuiesc n regiunile rurale.
'ipsa unei puteri de solu ionare
independent a prolemei<
Riscul de a fi trata i cu
indiferen att din partea
autorit ilor de diferit nivel
-centraleAraionaleAlocale/, ct i
din partea locuitorilor<
'ipsa unor cadre specializate
profesional n domeniul
negocierii -loD+i ti, avoca i/<
Dezinteresul agen ilor economici
fa de proiectele sociale.
)portunit i
- 2c7imul modului de trai<
- Ridicarea nivelului de prestare a unor servicii medicale de calitate<
Amenin ri3 #iscuri
- 'ipsa de interes a investitorilor de a participa la solu ionarea prolemei<
- 17eltuieli neprevzute<

11