Sunteți pe pagina 1din 1

CURSUL: TOPOGRAFIE.

CARTOGRAFIE
Tematic lucrri practice semestrul I
1. Harta noiuni generale
2. Elementele hrii topografice (elementele din exteriorul cadrului hrii)
. Elementele hrii topografice (elementele de coninut)
!. "epre#entarea reliefului prin metoda cur$elor de ni%el
&. 'onstruirea profilului topografic (I)
(. 'onstruirea profilului topografic (II)
). Teodolitul (cunoa*terea aparatului+ executarea operaiunilor de punere ,n staie *i
punere la punct a lunetei)
-. .surarea distanelor cu a/utorul teodolitului
0. .surarea unghiurilor cu a/utorul teodolitului
11. 2i%elul (cunoa*terea aparatului+ punerea ,n staie+ punerea la punct a lunetei)
11. 3eterminarea diferenelor de ni%el dintre puncte
12. 'alculul coordonatelor geografice
1. 'alculul coordonatelor rectangulare
1!. E%aluarea acti%itii