Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru cursul Automobilul Electric, notarea se va face pe baza celor doua

lucrari :
1. Calculul unui vehicul electric usor (conform temei primite
!. "eferat despre vehicule electrice
#ematica (e$emple:
%ehicule electrice usoare
%ehicule electrice cu doua roti
&arci electrice
'urse de ener(ie pentru vehicule electrice
%ehicule electrice hibride
'isteme de propulsie pentru vehicule electrice
)nfrastructura necesara implementarii vehiculelor electrice
Politici (uvernamentale pentru promovarea vehiculelor electrice
*ana(ementul ener(etic al unui vehicul electric
"eferatul va avea + pa(ini si va cuprinde in principiu urmatoarele capitole :
, )ntroducere (despre subiectul ales
, Prezentarea subiectului
, Concluzii privind eventual si situatia din "omania
, &iblio(rafie
Data predarii lucrarilor : 19.05.2014