Sunteți pe pagina 1din 78

UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII BUCURETI

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE HIDROTEHNIC


CONTRACT Nr. 518 / 01.08.2012
NORMATIV PRIVIND EVALUAREA STABILITII LA
ALUNECARE A STRUCTURII, TERENULUI DE UNDARE I
A VERSANILOR BARA!ELOR DIN BETON I LACURILOR
DE ACUMULARE
"#" $
R%&"'("r%" " III)"
BUCURETI, APRILIE 201*
UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII BUCURETI
DEPARTAMENTUL DE INGINERIE HIDROTEHNIC
CONTRACT Nr. 518 / 01.08.2012
NORMATIV PRIVIND EVALUAREA STABILITII LA
ALUNECARE A STRUCTURII, TERENULUI DE UNDARE I
A VERSANILOR BARA!ELOR DIN BETON I LACURILOR
DE ACUMULARE
"#" $
R%&"'("r%" " III)"
RECTOR Pr+,.-./0.&r./.1. I+2". NEUNER
E DEPARTAMENT Pr+,.-./0.&r./.1.R"&- DROBOT
RESPONSABIL CONTRACT Pr+,.-./0.&r./.1. A&r/". POPOVICI
BUCURETI, APRILIE 201*
2
COLECTIV DE ELABORARE
prof.dr.ing. Adrian POPOVICI
prof.dr.ing. Dan STEMATIU
s.l. dr.ing. Cornel ILINCA
s.l. dr.ing. Adrian PETCU
ing. Gr.I Caren TUDORAC!E
"e#. Cons"an"a ION
3
NORMATIV PRIVIND EVALUAREA STABILITII LA
ALUNECARE A STRUCTURII, TERENULUI DE UNDARE I
A VERSANILOR BARA!ELOR DIN BETON I LACURILOR
DE ACUMULARE
CUPRINS
$. Pre%ederi generale &
'. O(ie)"*l nora"i%*l*i &
&. Doenii de apli)are +
+. Terinologii ,i defini-ii +
.. In%es"iga-ii geologi)e /n "eren*l de f*ndare .
0. E%al*area re1is"en-elor la forfe)are ,i /n"indere pe
s*prafe-ele po"en-iale de al*ne)are 2
3. Co(ina-ii de /n)4r)4ri pen"r* e%al*area s"a(ili"4-ii la al*ne)are $0
5. S"a(ili"a"ea la al*ne)are la /n)4r)4ri s"a"i)e ,i seisi)e '$
2. S"a(ili"a"ea "eren*l*i de f*ndare ,i a %ersan-ilor '0
$6.Tra"area "eren*l*i de f*ndare pen"r* /(*n4"4-irea
)ara)"eris"i)ilor fi1i)o7e)ani)e '5
Ane8a $9 Regleen"4ri "e#ni)e: g#id*ri: pra)"i)i )*ren"e /n di%erse -4ri &5
Ane8a '9E%al*area s"a(ili"4-ii la al*ne)are a *n*i (ara; de gre*"a"e 0.
Ane8a &9 E%al*area s"a(ili"4-ii la al*ne)are a *n*i s"a%ilar 03
4
L/3(" ,/1-r/
Nr.'r(. D%.-4/r%"
<ig. 07$ !is"ogra4 a re1is"en-elor la /n"indere pe ros"*rile din"re laelele (ara;elor de (e"on
<ig. 07' Re1is"en-a la /n"indere pe ros"*rile din"re laelele (ara;elor de (e"on /n f*n)-ie de "ip*l de "ra"are a
ros"*rilor
<ig. 07& !is"ogra4 a re1is"en-elor la /n"indere pe in"erfa-a (ara;7f*nda-ie
<ig. 07+ Re1is"en-a la forfe)are pen"r* )aro"e in"a)"e ,i fis*ra"e de7a l*ng*l s*prafe-ei )* re1is"en-4 red*s4
<ig. 07.
Varia-ia re1is"en-ei la forfe)are =>? f*n)-ie de efor"*l noral =
n

?.
<ig. 070 Re1is"en-a la forfe)are de %@rf pe ros"*rile din"re laele =$ psi A 36.&' BPa?
<ig. 073 Re1is"en-a la forfe)are re1id*al4 pe ros"*rile din"re laele = psiA36.&' BPa?
<ig. 075 Re1is"en-a la forfe)are pe ros"*rile din"re laele /n f*n)-ie de od*l de "ra"are a ros"*l*i
<ig. 57$ S*prafe-e )ri"i)e de al*ne)are =S7S: SC7SC: SD7SD? pen"r* di%erse od*ri de al)4"*ire a f*nda-iei
<ig. 57' Model )ons"i"*"i% ideali1a" pen"r* efor"*rile de forfe)are.
<ig.57&
Doeniile re1is"en-elor ideali1a"e /n plan*l En7>.
<ig.27$ Model "ridiensional de anali14 a s"a(ili"4-ii %ersan-ilor /n aplasaen"*l (ara;elor ar)*i"e
<ig. $67$ Di%erse "ip*ri de "ra"aen"e den"ale reali1a"e /n "eren*ri de f*ndare din fli, )arpa"i)
<ig. $67' S)#e4 de "ra"are a faliilor la (ara;*l NagaFado =Gaponia?9
<ig. $67& Sis"e*l de pre)opriare al ro)ii din 1ona na,"erilor (ara;*l*i NagaFado
<ig. $67+ Sis"ee de reali1are a in;e)-iilor de leg4"*r4
<ig. $67. Se)-i*ne "rans%ersal4 prin (ara;*l Al)an"ara =Spania? )* e8eplifi)area fora;elor pen"r* in;e)-ii de
)onsolidare /n prof*n1ie
<ig. $670. S)#e4 de e8e)*"are a in;e)-iilor de s*prafa-4 /n e"ape s*))esi%e.
<ig. $673. Sis"e de e"an,are ,i drena; la *n (ara; de gre*"a"e
<ig. $675 Disp*nerea fora;elor pen"r* *n %oal de e"an,are P H fora;e pilo"I $:':& H fora;e e8e)*"a"e /n e"apele $: '
,i respe)"i% &I C H fora; de )on"rol.
<ig. $672 Voal*l de e"an,are de la (ara;*l Poiana U1*l*i =Ro@nia
<ig. A$7$ S)#ea de )al)*l pen"r* e%al*area s"a(il"4-ii la al*ne)are
<ig. A'7$ Eleen"e geoe"ri)e ,i s)#ea /n)4r)4rilor pen"r* %erifi)area profil*l*i (ara;*l*i de gre*"a"e.
<ig. A'7$ Eleen"e geoe"ri)e ,i s)#ea /n)4r)4rilor pen"r* %erifi)area profil*l*i s"a%ilar
L/3(" ("5%6%
5
Nr.'r(. D%.-4/r%"
07$ Re1is"en-a la forfe)are de %@rf
07' Re1is"en-e la forfe)are de %@rf pe in"erfa-a (e"on7ro)4
07& Re1is"en-e la forfe)are re1id*al4 pe in"erfa-a (e"on7ro)4
37$
Coefi)ien-ii /n)4r)4rii =
J
:
d

? f*n)-ie de s"area lii"4 la )are se fa)e )al)*l*l ,i )a"egoria
gr*p4rilor de /n)4r)4ri =a)-i*ni?
37'
Valorile )oefi)ien-ilor /n)4r)4rilor K

D
37&
Valorile )oefi)ien-ilor /n)4r)4rilor K

Din )a1*l /n)4r)4rilor "eporare )%asiperanen"e de l*ng4


d*ra"4
37+
Valorile )oefi)ien-ilor /n)4r)4rilor K

D ,i K
d

Din )a1*l /n)4r)4rilor "eporare %aria(ile de s)*r"4


d*ra"4
57$ Coefi)ien-i de sig*ran-4 la al*ne)are /n )a1*l )A6
57' Sig*ran-a la al*ne)are prin red*)erea for-elor de fre)are ,i)oe1i*ne /n )a1*l ) 6
A$7$ Sin"e14 a regleen"4rilor "e#ni)e
A$7' Tip*l de /n)4r)4ri
A$7& Valorile inie pen"r* <
A$7+ <a)"or*l de sig*ran-4
A$7. fa)"orii par-iali de sig*ran-4
A$70 <a)"orii de red*)ere a parae"rilor de re1is"en-4
A$73 <a)"or*l de red*)ere a re1is"en-ei
A$75 Co(ina-iile de /n)4r)4ri
A$72 Proprie"4-ile a"erial*l*i
A$7$6 Re1is"en-a la al*ne)are 7 %alori inie
A$7$$
<a)"or de ponderare =
m

?
A$7$' Valorile fa)"orilor par-iali de sig*ran-4
A'7$ E%al*area /n)4r)4rilor )are a)-ionea14 /n profil*l (ara;*l*i
A&7$ E%al*area in)4r)4rilor )are a)-ionea1a /n profil*l s"a%ilar*l*i
6
1. Pr%0%&%r/ 1%.%r"6%
=$? Bara;ele )a s"r*)"*r4 ,i "eren*l lor de f*ndare al)4"*ies) *n sis"e *ni"ar insepara(il. Da)4 la
a)eas"4 in"era)-i*ne se ada*g4 a)-i*nea apei )* efe)"ele ei e)ani)e: fi1i)o7)#ii)e ,i (iologi)e
deopo"ri%4 as*pra (ara;*l*i ,i "eren*l*i de f*ndare se o(-ine *n "a(lo* ai )ople" al pro(leelor
)ople8e )are "re(*ie re1ol%a"e /n proie)"area (ara;elor. Proie)"area "re(*ie s4 re1ol%e pro(leele de
sig*ran-4 a (ara;elor pe "oa"4 d*ra"a lor de e8is"en-4 =e8e)*-ie: e8ploa"are: )onser%are7deolare? ,i s4 ia
/n )onsidera-ie red*)erea sa* e%i"area *nor efe)"e nega"i%e pe )are arile a)**l4ri )rea"e de (ara;e le
po" a%ea as*pra edi*l*i a(ian".
='? S"a(ili"a"ea la al*ne)are a s"r*)"*rii (ara;*l*i: f*nda-iei ,i %ersan-ilor din aplasaen" ,i
a)**lare es"e o )ondi-ie %i"al4 pen"r* sig*ran-a )ons"r*)-iei. Pre1en"*l nora"i% "ra"ea14 pro(leele de
s"a(ili"a"e la al*ne)are ale (ara;elor de (e"on: sin"e"i1@nd e8perien-a na-ional4 ,i in"erna-ional4 )are
e8is"4 /n pre1en" /n a)es" doeni*. Nora"i%*l se refer4 la (ara;ele noi proie)"a"e )@" ,i la )ele e8is"en"e:
proie)"a"e d*p4 regleen"4rile din perioada de reali1are a lor )are *rea14 s4 fie e8aina"e da)4
/ndeplines) )ri"eriile de sig*ran-4 a)"*ale.
=&? Ln )adr*l nora"i%*l*i se "ra"ea14 s*))esi%9 in%es"iga-iile geologi)e7geofi1i)e ne)esarre
pen"r* proie)"area (ara;elor de (e"on: pro)ed*ri de e%al*are a re1is"en-ei la forfe)are a ro)ii de f*ndare:
e%al*area s"a(ili"4-ii la al*ne)are a )orp*l*i (ara;elor de (e"on: a "eren*l*i de f*ndare ,i a %ersan-ilor la
)o(ina-ii de /n)4r)4ri f*ndaen"ale ,i spe)iale. Un )api"ol spe)ial din nora"i% es"e re1er%a" "ra"4rii
"eren*l*i de f*ndare al (ara;elor de (e"on pen"r* /(*n4"4-irea )ara)"eris"i)ilor lor fi1i)o7e)ani)e.
2. O5/%'(-6 .+r4"(/0-6-/
=$? Nora"i%*l s"a(ile,"e )ondi-iile ,i e"odologiile )are "re(*ies) apli)a"e pen"r* e%al*area
s"a(ili"4-ii la al*ne)are a s"r*)"*rii: "eren*l*i de f*ndare ,i %ersan-ilor (ara;elor de (e"on =de gre*"a"e: )*
)on"rafor-i: ar)*i"e? ,i la)*rilor de a)**lare a"@" pen"r* (ara;ele noi proie)"a"e )@" ,i pen"r* )ele
e8is"en"e.
='? Nora"i%*l refle)"4 e8perien-a a)"*al4 na-ional4 ,i in"erna-ional4 din doeni*: a"eriali1a"4
/n regleen"4ri "e#ni)e =s"andarde: nora"i%e e")?: g#id*ri )* )ara)"er de re)oandare ,i pra)"i)a
inginereas)4 )*ren"4. A%@nd /n %edere dinai)a )*no,"in-elor din doeni*: pre1en"*l nora"i% %a
"re(*i s4 fie re%i1*i" periodi) pen"r* a in)l*de )*no,"in-ele noi ,i e8perien-a do(@ndi"4 /n perioada
*r4"oare.
$. D+4%./-6 &% "76/'"r%
=$? Nora"i%*l se apli)4 la proie)"area (ara;elor de (e"on noi =de gre*"a"e: )* )on"rafor-i: ar)*i"e?
,i la %erifi)area )elor e8is"en"e pri%ind /ndeplinirea )ondi-iilor de sig*ran-4 de s"a(ili"a"e la al*ne)are.
Nora"i%*l poa"e fi adop"a" pen"r* %erifi)area s"a(ili"4-ii la al*ne)are ,i pen"r* al"e )ons"r*)-ii
aplasa"e /n fron"*l (ara"9
a? )en"rale #idroele)"ri)e "ip (ara;:
(? e)l*1e:
)? des)4r)4"ori de ape ari de "ip s"4%ilar: e").
='? Pre1en"*l nora"i% se adresea14 "*"*ror fa)"orilor ipli)a-i /n pro)es*l in%es"i-ional9
proie)"an-i: %erifi)a"ori de proie)"e: e8per-i "e#ni)i a"es"a-i: e8e)*"an-i: responsa(ili "e#ni)i )* e8e)*-ia:
in%es"i"ori: proprie"ari: adinis"ra"ori ,i *"ili1a"ori: personal*l*i responsa(il )* e8ploa"area o(ie)"i%elor:
opera"oriMagen-i e)onoi)i din doeni*l )ons"r*)-iilor #idro"e#ni)e: pre)* ,i a*"ori"4-ilor
adinis"ra-iei p*(li)e ,i organiselor de %erifi)are ,i )on"rol =%erifi)area ,iMsa* e8per"i1area proie)"elor:
%erifi)area: )on"rol*l ,iMsa* e8per"i1area l*)r4rilor?.
*. T%r4/.+6+1/% 8/ &%,/./9//
I: II: III: IV: V 7 Clase de ipor"an-4 ale )ons"r*)-iilor #idro"e#ni)e )onfor STAS +'3&75&.
A: B: C: D 7 Ca"egorii de ipor"an-4 ale )ons"r*)-iilor #idro"e#ni)e de re"en-ie )onfor NTL!7
6'$
k coeficient de siguran la alunecare
k
1
, k
2
coeficieni pariali de siguran la alunecare prin red*)erea for-elor de fre)are ,i
respe)"i% de )oe1i*ne.
f (tg

) coeficient de frecare de alunecare

- unghi de frecare pe suprafaa de alunecare


c - coeziune
OB cutremurul de !az de e"ploatare
# cutremurul de e$aluare a siguranei
n

- efort normal pe suprafaa de alunecare


% - efort tangenial (de forfecare) pe suprafaa de alunecare
& aciune permanent' a)-i*ne )on"in*4 pen"r* )are %aria-ia /n "ip es"e negli;a(il4 sa* pen"r*
)are %aria-ia es"e ere* /n a)eia,i dire)-ie =ono"on4? p@n4 )@nd a)-i*nea a"inge o an*i"4 %aloare
lii"4.
8
( aciune temporar9 a)-i*ne )* o in"ensi"a"e %aria(il4 /n "ip sa* /n od in"eri"en" ,i )are /n
an*i"e perioade poa"e s4 lipseas)4.
) aciune c$asipermanent de lung durat' a)-i*ne )are se apli)4 pe d*ra"e l*ngi sa* /n od
fre)%en": )* in"ensi"4-i %aria(ile sa* pra)"i) egal4 )* %aloarea )ara)"eris"i)4
* aciune $aria!il de durat scurt' a)-i*ne a )4rei in"ensi"a"e %aria14 sensi(il /n "ip sa*
)are poa"e lipsi pe in"er%ale l*ngi de "ip.
aciune e"cepional' a)-i*ne )are are in"ensi"4-i senifi)a"i%e dar )are apare foar"e rar:
e%en"*al )#iar ni)ioda"4 pe d*ra"a de e8ploa"are a )ons"r*)-iei #idro"e#ni)e.
+ciune static H a)-i*ne )are n* pro%oa)4 efe)"e iner-iale s"r*)"*rii sa* eleen"elor s"r*)"*rale
+ciune dinamic H a)-i*ne )are pro%oa)4 efe)"e iner-iale s"r*)"*rii sa* eleen"elor s"r*)"*rale.
*aloare caracteristic a unei aciuni H %aloare prin)ipal4 repre1en"a"i%4 a *nei a)-i*ni.
d
: 7 )oefi)ien-i de /n)4r)are )are se apli)4 %alorii )ara)"eris"i)e a *nei a)-i*ni pen"r* a o(-ine
%aloarea ei de )al)*l /n di%erse )o(ina-ii de /n)4r)4ri =a)-i*ni?.
,rupri de -ncrcri (aciuni) H se" de %alori de )al)*l )are peri"e e%al*area sig*ran-ei
s"r*)"*rale la o s"are lii"4 s*( infl*en-a si*l"an4 a *nor a)-i*ni diferi"e.
./. H ni%el*l a8i al re"en-iei /n )ondi-iile e8ploa"4rii norale a a)es"eia.
./0 ni%el*l a8i al apei /n la)*l de a)**lare /n si"*a-ii lii"4 de e8ploa"are =la "ran1i"area
%ii"*rii de %erifi)are?.
5. I.0%3(/1"9// 1%+6+1/'% :. (%r%.-6 &% ,-.&"r%
=$? Ln )adr*l pre1en"*l*i nora"i% prin in%es"iga-ii geologi)e se /n-eleg l*)r4rile )are se
efe)"*ea14 pen"r* )*noa,"erea ,i )ara)"eri1area )ondi-iilor na"*rale geologi)e: geo"e#ni)e:
#idrogeologi)e: a proprie"4-ilor fi1i)o7e)ani)e ale ro)ilor )a a"eriale de )ons"r*)-ie din 1ona
aplasaen"*l*i (ara;*l*i ,i a)**l4rii.
='? In%es"iga-iile geologi)e se desf4,oar4 )on"in** /n paralel ,i progresi% )* progra*l de
reali1are a (ara;*l*i. Ele pre)ed pri*l s"*di* preliinar ,i se )on"in*4 p@n4 la reali1area final4 a
)ons"r*)-iei ,i *plerii la)*l*i. Ln "ip*l e8ploa"4rii aena;4rii: in%es"iga-iile se a"eriali1ea14 prin"r7*n
progra de inspe)-ii periodi)e ,i de s*pra%eg#ere a )opor"4rii (ara;*l*i ,i "eren*l*i de f*ndare. Ln
"oa"e fa1ele de proie)"are ,i e8e)*-ie: proie)"*l se adap"ea14 progresi% )* )*no,"in-ele )*ren"e despre
"eren*l de f*ndare ,i pe (a1a da"elor disponi(ile /n"r7o an*i"4 fa14 se orien"ea14 in%es"iga-iile "eren*l*i
de f*ndare pen"r* ne)esi"4-ile %ii"oare ale proie)"*l*i.
9
=&? In%es"iga-iile geologi)e din aplasaen"*l (ara;*l*i ,i 1onele adia)en"e se %or dire)-iona
pen"r* a f*rni1a *r4"oarele da"e ne)esare proie)"4rii9
a? li"ologia ,i pe"rografia: na"*ra ro)ilor: al"erarea ,i al"era(ili"a"ea lor: a)-i*nea agen-ilor e8"erni
as*pra ro)ilor I
(? "e)"oni)a ,i i)ro"e)"oni)a9 falii: 1one de 1dro(ire: a"erial*l de pe falii: s*prafe-e de
dis)on"in*i"a"e =fis*ri: s"ra"ifi)a-ii: ,is"*o1i"a"e? ,i de ini4 re1is"en-4 la soli)i"4rile )ons"r*)-ieiI
)? rele%e*l ro)ilor de (a14 ,i al di%erselor s"ra"*ri din depo1i"ele a)operi"oare: 9 ad@n)iea 1onei de
al"erare ,i 1onei )* ro)i iperea(ile.
=+? Da"ele geologi)e ne)esare din 1ona aferen"4 sa* de infl*en-4 a la)*rilor s*n" *r4"oarele9
a? e"an,ei"a"ea )#i*%e"ei la)*l*i de a)**lare: e%al*area preliinar4 a pierderilor de ap4 din la) ,i a
posi(ili"4-ilor de )ir)*la-ie s*("eran4 a apelor: fenoene )ars"i)e: i1%oareI
(? s"a(ili"a"ea %ersan-ilorI pre1en-a al*ne)4rilor a)"i%e ,i s"a(ili1a"eI ris)*l prod*)erii ,i aploarea
fenoenelor de al*ne)areI re1is"en-a al*rilor la a)-i*nea %al*rilor ,i a g#e-ii =da)4 es"e )a1*l?I
)? s*rsele de de(i" solid ,i na"*ra pe"rografi)4 a a)es"*iaI gran*loe"ria sedien"elor din r@* ,i din
la)*l de a)**lareI
d? )#iis*l apei din la) ,i agresi%i"a"ea as*pra (e"oanelor: 14)4in"e inerale /n la) sa* /n 1ona
de infl*en-4 a la)*l*iI
e? seisi)i"a"ea aplasaen"*l*i ,i 1onarea i)roseisi)4: /n od deose(i" pen"r* (ara;ele ai
/nal"e de $66 I ris)*l de prod*)ere a *nor fenoene seisi)e ind*se de la)*rile de a)**lare
/n priii ani de la in"rarea /n e8ploa"are.
=.? In%es"iga-iile #idrogeologi)e din aplasaen"*l (ara;elor ,i la)*rilor de a)**lare %or
f*rni1a *r4"oarele da"e pen"r* proie)"are9
a? s"area apelor s*("erane: ori1on"*ri a)%ifere: ni%el*ri de ap4 ,i %aria-ia lor /n "ip: )4i de
alien"are ,i drenare a apelor =e8is"en"e ,i posi(ile d*p4 in"rarea /n e8ploa"are a (ara;*l*i?:
)#iis*l apelor s*("erane: agresi%i"a"ea as*pra (e"oanelor ,i e"alelor I
(? perea(ili"a"ea depo1i"elor a)operi"oare ,i a ro)ilor din f*nda-ia (ara;*l*i.
=0? Cara)"eris"i)ile geo"e#ni)e ale ro)ilor din f*nda-ia (ara;elor de in"eres pen"r* proie)"e s*n"
*r4"oarele9
a? )ara)"eris"i)i de )lasifi)are ,i de iden"ifi)are general4: )ara)"eris"i)i pe"rografi)e: re1is"en-e
onoa8iale ,i "ria8iale: gran*lo1i"a"e: d*ri"a"e: densi"a"e I
(? )ara)"eris"i)i fi1i)o7e)ani)e la soli)i"4ri rapide ,i len"e I
)? defora(ili"a"e pe par)*rs*l l*)r4rilor de e8e)*-ie =de)opriarea ro)ii )a *rare a
e8)a%a-iilor?: forfe)4ri pe in"erfa-a (e"on7ro)4 ,i /n asa ro)ii pe s*prafe-e de dis)on"in*i"a"e sa*
)* re1is"en-4 red*s4I
d? s)4derea re1is"en-elor la di%erse soli)i"4ri /n f*n)-ie de *idi"a"e ,i de s"area de sa"*ra-ie )*
ap4I
e? infl*en-a fa)"orilor )lia"i)i =*s)are: *e1ire: /ng#e-7de1g#e-: )edare ,i a(sor(-ie de ap4?:
efor"*ri in"erne /n asa ro)ii: presi*ni in"ers"i-iale I
f? infl*en-a /n)4r)4rilor ,i des)4r)4rilor repe"a"e as*pra )ara)"eris"i)ilor de defora(ili"a"e ,i
forfe)areI
g? ne)esi"a"ea *nor 4s*ri )ons"r*)"i%e pen"r* /(*n4"4-irea )ara)"eris"i)ilor ro)ii de f*ndare
=)re,"erea re1is"en-elor: red*)erea perea(ili"4-ii?.
10
=3? Ni%el*l in%es"iga-iilor geologi)e /n fa1ele preliinare ale *n*i proie)" de (ara; =in)ep"ion
repor": fa1a de prefe1a(ili"a"e? %a )ons"a din de"erin4ri generale a geologiei aplasaen"*l*i (ara;*l*i
,i la)*l*i de a)**lare )a par"e a geologiei glo(ale ,i regionale: iden"ifi)area )ondi-iilor )ri"i)e ,i a
difi)*l"4-ilor de )ons"r*)-ie: a 1onelor )* )ara)"eris"i)i in)er"e ne)esi"@nd e8plor4ri %ii"oare s*plien"are.
To" /n a)eas"4 fa14 se %a efe)"*a pria es"iare a grosiii s"ra"*l*i de a)operire =al*%i*ni: del*%ii?: a
ad@n)iii 1onelor al"era"e ,i a e8)a%a-iilor ne)esare pen"r* f*ndarea (ara;*l*i.
=5? In%es"iga-iile se %or (a1a pe s"*di*l #4r-ilor ,i al rapoar"elor geologi)e e8is"en"e: inspe)-ii ,i
)ar"ografii /n "eren: in"erpre"area fo"ografiilor aeriene rele%@nd s"r*)"*ra geologi)4: in)l*si% a
fo"ografiilor prin sa"eli" )* )*lori diferen-ia"e /n infraro,* =Google ear"#?: e8ainarea rele%eelor
geologi)e ,i )ar"ografi)e. N*ai /n )a1*ri spe)iale se %or fa)e prospe)-i*ni geofi1i)e =seisi)e:
geoele)"ri)e e")?: fora;e: galerii de prospe)-i*ni ,i /n)er)4ri de "eren.
=2? Ln fa1a de fe1a(ili"a"e a *n*i proie)" de (ara; in%es"iga-iile %or peri"e iden"ifi)area )ople"4
a "*"*ror )ara)"eris"i)ilor geologi)e a;ore )are po" afe)"a "ip*l: dispo1i-ia ,i )on)ep-ia (ara;*l*i pre)*9
falii: fis*ri: ros"*ri sa* al"e dis)on"in*i"4-i /n fora-iile de ro)4: 1one sla(e sa* )* perea(ili"a"e ridi)a"4:
al*ne)4ri e8is"en"e sa* po"en-iale e"). To" /n a)eas"4 fa14 se %or f*rni1a infora-ii e8is"en"e as*pra
grosiii s"ra"*l*i de a)operire ,i a e8)a%a-iilor /n ro)4: e%al*4ri ale parae"rilor de )al)*l pen"r* anali1e
preliinare de s"a(ili"a"e ,i s"4ri de efor"*ri: re)oand4ri as*pra "e#nologiilor de "ra"are a "eren*l*i de
f*ndare da)4 s*n" ne)esare.
=$6? Me"odele de in%es"igare %or )ons"a din re%i1*irea ,i )ople"area #4r-ilor geologi)e pe (a14
de fora;e de prospe)-i*ni =in)l*1@nd "es"e de )ara)"eri1are fi1i)o7e)ani)4 a ro)ilor: perea(ili"a"e?:
"ran,ee: p*-*ri ,i galerii de prospe)-i*ni: in%es"iga-ii geofi1i)e: "es"e *1*ale de /n)4r)4ri /n la(ora"or ,i /n
"eren.
=$$? Ln fa1a de proie)" "e#ni) in%es"iga-iile geologi)e %or peri"e de"erinarea pre)is4 a
geologiei aplasaen"*l*i =la)*l*i? ,i pre1en"area de"alia"4 /n rapoar"e: #4r-i: se)-i*ni sa* odele
"ridiensionale a "*"*ror da"elor referi"oare la9
a? li"ologia aplasaen"*l*iI
(? grosiea: "ip*l ,i )ara)"eris"i)ile "eren*l*i de a)operireI
)? orien"area ,i e8"inderea spa-ial4 a fra)"*rilor ,i a plan*rilor de s"ra"ifi)a-ieI orien"area plan*rilor
de ,is"*o1i"a"e: grosiea ,i "ip*l a"erialelor de *pl*"*r4 /n falii sa* )r4p4"*ri: apre)ierea
"ip*l*i "re)*" de la *l"ia i,)are "e)"oni)4 ,i a ris)*l*i po"en-ial de rea)"i%are a *nor falii prin
*plerea la)*l*i sa* da"ori"4 a)"i%i"4-ii seisi)eI
d? ni%el*l apelor s*("erane: perea(ili"a"ea =fenoene )ars"i)e?: progno14ri de s*(presi*ni pe (ara;
,i s*prafe-e po"en-iale de r*pere: dr**ri de infil"ra-ii: in;e)-ii ,i drena;e ne)esareI
e? lii"ele aselor de ro)4 po"en-ial nes"a(ile delii"a"e pe (a1a plan*rilor de dis)on"in*i"a"e:
r*peri po"en-iale pro%o)a"e de /n)4r)4rile "ransise de (ara; ,i a)**lare: efor"*ri re1id*aleI
f? parae"rii inginere,"i pen"r* )*an"ifi)area re1is"en-ei: defora(ili"4-ii ,i perea(ili"4-ii.
=$'? Me"odele de in%es"igare %or )ons"a din s"*dii geologi)e /n de"ali* pe (a14 de fora;e
s*plien"are )* orien"4ri spe)ifi)e: "ran,ee: p*-*ri sa* galerii pen"r* )lasifi)area in)er"i"*dinilor r4ase
din fa1a an"erioar4: /n)er)4ri /n "eren /n de)oper"4ri e8plora"orii ,i "es"e )opleen"are de la(ora"or.
11
=$&? Ln fa1a de e8e)*-ie proie)"*l se %a adap"a pe (a1a eleen"elor geologi)e7geo"e#ni)e7
#idrogeologi)e noi iden"ifi)a"e pe 4s*ra de1%ol"4rii l*)r4rilor de )ons"r*)-ie9 reali1area e8)a%a-iilor
pen"r* f*nda-ie: e8)a%area di%erselor galerii de de%iere: de a))es: de ad*)-i*ne sa* a al"or l*)r4ri
s*("erane: reali1area fora;elor ,i a in;e)-iilor pen"r* %oal*l de e"an,are.
=$+? Ln fa1a de e8ploa"are a a)**l4rilor )rea"e de (ara;e a)"i%i"4-ile de na"*r4 geologi)47
#idrogeologi)47orfologi)47s"r*)"*ral4 %or )*prinde9
a? o(ser%a-ii periodi)e )* pri%ire la s"a(ili"a"ea %ersan-ilor ,i a )ons"r*)-iilor: /n spe)ial d*p4
%aria-ii ari de ni%el /n a)**lareI
(? o(ser%a-ii ,i 4s*r4"ori )* pri%ire la defora-iile "eren*l*i ,i la ni%el*rile apelor
s*("erane /n pie1oe"rele ins"ala"e /n galeriile din (ara;: "eren*l de f*ndare ,i %ersan-ii
din (ief*l a%alI
)? o(ser%a-ii as*pra f*n)-ion4rii re-elei de drena;I
d? o(ser%a-ii ,i 4s*r4"ori (a"ie"ri)e pri%ind dep*nerea sedien"elor /n a)**lare I
e? o(ser%a-ii ,i 4s*r4"ori as*pra re)esi*nii =)ola"4rii? al(iilor din a%al de (ara;e I
f? s*pra%eg#erea a)"i%i"4-ii seisi)e din aplasaen": e%en"*al a fenoenelor de
seisi)i"a"e ind*s4 la (ara;ele )* /n4l-ii ai ari de 56 de e"ri reali1a"e /n "eren*ri )*
fr4@n"4ri "e)"oni)eI
g? 4s*r4"ori periodi)e ale )#iis*l*i apelor de infil"ra-ie ,i al a"erial*l*i dep*s /n
fora;ele de drena; I
#? 4s*r4"ori periodi)e geofi1i)e =seisi)e: geoele)"ri)e e")? pen"r* *r4rirea )opor"4rii
sis"e*l*i *ni"ar (ara;7f*nda-ie s*( efe)"*l a)-i*nilor edi*l*i a(ian"9 %aria-iile
ni%el*rilor /n a)**lare: "epera"*ri: %ii"*ri: )*"re*re e").
=$.? Vol*ele l*)r4rilor de s"*dii geologi)e pen"r* fie)are e"ap4 de reali1are a (ara;*l*i sa* din
"ip*l e8ploa"4rii l*i se s"a(iles) prin regleen"4ri geologi)e spe)ifi)e.
;. E0"6-"r%" r%#/3(%.9%6+r 6" ,+r,%'"r% 8/ :.(/.&%r% 7% 3-7r",%9%6% 7+(%.9/"6% &% "6-.%'"r%
=$? Ln s)op*l e%al*4rii s"a(ili"4-ii la al*ne)are a (ara;elor de (e"on se %or de"erina /n)4r)4rile
,i re1is"en-a /n "oa"e se)-i*nile *nde s7ar p*"ea prod*)e sa* ar p*"ea infl*en-a a)es" e)anis: respe)"i%9
ros"*rile din"re laelele din )orp*l (ara;*l*i: )on"a)"*l (ara;7f*nda-ie: ros"*ri: dis)on"in*i"4-i: fis*ri:
in"er)ala-ii )* re1is"en-4 sla(4 /n asa de ro)4 din f*nda-ie ,i %ersan-i.
='? Ln )a1*l proie)"elor pen"r* (ara;e noi din )lasele de ipor"an-4 I ,i II: respe)"i% )a"egorii de
ipor"an-4 A ,i B: re1is"en-ele la forfe)are ,i /n"indere pe s*prafe-ele po"en-iale de al*ne)are se %or
de"erina pe (a14 de e8perien"e /n la(ora"or ,i 4s*r4"ori /n aplasaen". Ln )elelal"e )a1*ri in)l*si%
pen"r* (ara;ele e8is"en"e se po" folosi da"e din li"era"*r4 sa* din re)oand4rile )*prinse /n pre1en"*l
)api"ol.
=&? Re1*l"a"ele *nor s"*dii )*prin14"oare de e%al*are e8perien"al4 a re1is"en-elor la al*ne)are ,i
/n"indere pe s*prafe-e po"en-iale de al*ne)are din )orp*l (ara;elor de (e"on ,i de pe in"erfa-a )* f*nda-ia
efe)"*a"4 /n S.U.A. N0.$O ,i al"e -4ri N0.'O s*n" pre1en"a"e /n )on"in*are )a (a14 de da"e pen"r* e%en"*ala
lor *"ili1are.
12
=+? Re1is"en-a la /n"indere poa"e fi de"erina"4 prin "es"e dire)"e de /n"indere =e"oda (ra1ilian4?
sa* "es"e de /n)o%oiere. Ln general: "es"ele dire)"e de /n"indere s*n" )ele ai re)oanda"e pen"r*
s*prafe-e plane a,a )* s*n" ros"*rile din"re laele ,i in"erfa-a (e"on7ro)4: pen"r* )4 "es"ele de despi)are
la /n"indere a *nei )aro"e po" s4 )ond*)4 la r*pere /n"r7*n plan longi"*dinal )are s4 n* )oin)id4 )*
s*prafa-a ros"*l*i in%es"iga". De aseenea re1is"en-ele la /n"indere de"erina"e prin e"oda despi)4rii
s*n" *1*al ai ari ,i ai /pr4,"ia"e de)@" )ele de"erina"e prin e"oda dire)"4. Tes"ele de /n"indere
dire)"4 s*n" ai difi)il de reali1a" ,i n* s*n" s"andardi1a"e. Ln )onse)in-4: re1*l"a"ele "es"elor de despi)are
sa* de /n)o%oiere %or fi )ore)"a"e )* *n fa)"or egal )* 6.2 pen"r* a es"ia re1is"en-a la /n"indere a8ial4.
=.? Re1*l"a"ele )are se pre1in"4 /n )on"in*are a* fos" o(-in*"e din /n)er)area a $63 )aro"e )*
diae"re de la .6 la '.6 e8"rase din (e"oane de (ara;e )* %@rs"a /n"re $ ,i 3. de ani.
=0? Ln fig*ra 07$ se pre1in"4 #is"ograa re1is"en-elor la /n"indere pe ros"*rile din"re laelele
(ara;elor de gre*"a"e din (e"on. Re1is"en-a edie la /n"indere pe ros"*ri es"e de $.' MPA: )oresp*n1@nd
la )ir)a 56...26P din re1is"en-a (e"on*l*i onoli". Ln )ir)a 06P din "es"e r*perea s7a prod*s /n al"e
se)-i*ni de)@" )ele ale ros"*rilor. Ln aseenea )a1*ri re1is"en-a la /n"indere pe ros"*ri a fos" s*(es"ia"4.
N* a fos" g4si"4 ni)i o )orela-ie e%iden"4 /n"re re1is"en-a pe ros"*rile din"re laele ,i %@rs"a (e"on*l*i.
1ig2 3-1 4istogram a rezistenelor la -ntindere pe rosturile dintre lamelele !ara5elor de !eton
6782
13
1ig2 3-2 /ezistena la -ntindere pe rosturile dintre lamelele !ara5elor de !eton -n funcie de tipul de
tratare a rosturilor 698
=3? Re1*l"a"ele *nor "es"e de re1is"en-4 la /n"indere pe ros"*rile din"re laele efe)"*a"e la "rei
(ara;e de (e"on pe d*ra"a )ons"r*)-iei lor =$20'...$255? s*n" il*s"ra"e /n fig*ra 07' N0.'O. Re1*l"a"ele
e%iden-ia14 infl*en-a "ip*l*i de "ra"are a ros"*l*i as*pra re1is"en-ei l*i: respe)"i%9 ne"ra"a": "ra"are
e)ani)4: )* ;e" de aer s*( presi*ne: )* ;e" de nisip s*( presi*ne: )* sa* f4r4 or"ar de leg4"*r4: )*
s*prafa-a ros"*l*i plan4 sa* r*goas4. Tes"ele a* fos" reali1a"e pe diferi"e "ip*ri de pro(e =)aro"e )ilindri)e
)* diae"re de '66...'.6 : (lo)*ri de (e"on )* s*prafa-a de 6:+6 8 6:+6
'
,i )* diferi"e e"ode
=despi)are: /n"indere dire)"4: /n)o%oiere?.
=5? Ln (a1a re1*l"a"elor din fig*ra 07' se desprind *r4"oarele )on)l*1ii9
a? re1is"en-a la /n"indere pe ros"*rile ne"ra"a"e )oresp*nde la +6...56P din re1is"en-a
(e"on*l*i onoli" =pro)en"*l )el ai i) )oresp*nde ros"*rilor f4r4 or"ar de leg4"*r4?I
(? re1is"en-a la /n"indere pe ros"*rile "ra"a"e )oresp*nde la .6...$66P din re1is"en-a (e"on*l*i
onoli" =pro)en"*l )el ai i) )oresp*nde ros"*rilor f4r4 or"ar de leg4"*r4?.
=2? Tra"area )* ;e" de ap4 s*( presi*ne are efe)"e siilare )* "ra"area )* ;e" de nisip s*( presi*ne
iar /ndep4r"area lap"el*i de )ien" de pe s*prafa-a laelei pen"r* forarea *nei s*prafe-e r*goase are
efe)"e siilare )* "ra"area )* ;e" de ap4 s*( presi*ne.
=$6? Ln )a1*l proie)"elor de noi (ara;e es"e o(liga"ori* "ra"area ros"*rilor din"re laele )* ;e" de
ap4 Q aer s*( presi*ne de '...+ a"osfere iedia" d*p4 "erinarea pri1ei ,i /n)eperea pro)es*l*i de
14
/n"4rire a (e"on*l*i. Ln )a1*rile )@nd din di%erse o"i%e n* s7a p*"*" efe)"*a "ra"area )* ;e"*l de ap4 Q aer
la oen"*l opor"*n: se %a re)*rge la (*)iardarea s*prafe-ei ros"*rilor pen"r* reali1area *nei s*prafe-e
r*goase a laelei /n )are agrega"*l are s4 fie la 1i )* )ir)a . . Lnain"e de /n)eperea (e"on4rii *nei
noi laele: pe s"ra"*l s*por" se %a /n"inde *n s"ra" de or"ar de leg4"*r4 )* grosiea de ' ).
=$$? Re1is"en-a la /n"indere pe ros"*rile "ra"a"e /n )ondi-iile en-iona"e ai /nain"e se %a
)onsidera de a8i* 26P din re1is"en-a (e"on*l*i onoli".
1ig2 3-: 4istogram a rezistenelor la -ntindere pe interfaa !ara5-fundaie 678
=$'? !is"ograa re1is"en-elor la /n"indere pe in"erfa-a (ara;7ro)4 de"erina"e pe 3+ )aro"e )*
diae"re de .6...$'6 e8"rase de la (ara;e )* %@rs"e )*prinse /n"re &6756 de ani se pre1in"4 /n fig*ra
07&. Re1is"en-a edie la /n"indere pe in"erfa-a (ara;7ro)4 es"e de 6.5 MPa )oresp*n1@nd la )ir)a .6...06P
din re1is"en-a (e"on*l*i onoli". Doeni*l de %aria-ie al re1is"en-elor la /n"indere pe )on"a)" a %aria" de
la 6.&6 MPa la $.&6 MPa.
=$&? Ln )a1*l proie)"elor noi "ra"area "eren*l*i de f*ndare %a )ons"a din /ndep4r"area 1onelor de
ro)4 fra)"*ra"4: a pe"elor gal(ene de argil4 ,i ro,ii de piri"4: sp4larea s*))esi%4 )* ;e" de ap4 Q aer s*(
presi*ne la '...+ a"osfere ,i /n final e%a)*area apei din in"r@nd*rile din asa de ro)4. Lnain"e de
/n)eperea (e"on4rii pe s"ra"*l de ro)4 s*por" se %a /n"inde *n s"ra" de or"ar )* grosiea de ' ).
=$+? Re1is"en-a la /n"indere pe in"erfa-a (ara;7f*nda-ie /n )a1*rile /n )@nd opera-iile "e#nologi)e
en-iona"e ai /nain"e a* fos" reali1a"e )* )on,"iin)io1i"a"e se %a )onsidera de a8i* 06P din
re1is"en-a (e"on*l*i onoli".
15
1ig2 3-; /ezistena la forfecare pentru carote intacte <i fisurate de-a lungul suprafeei cu rezisten
redus
=$.? C*r(ele "ipi)e pri%ind re1is"en-a la forfe)are pe ros"*rile din"re laele: in"erfa-a (e"on7ro)4:
s*prafe-e sla(e /n asi%*l de ro)4 )are "re(*ie de"erina"e din /n)er)4rile de la(ora"or pe )aro"e s*n"
il*s"ra"e /n fig*ra 07+. Caro"ele a%@nd o s*prafa-4 )* re1is"en-e e)ani)e ai red*se s*n" )onsidera"e
Klipi"eD =(onded? da)4 ele s*n" in"a)"e ,i Knelipi"eD =*n(onded? da)4 ele s*n" fis*ra"e de7a l*ng*l
plan*l*i )* re1is"en-e s)41*"e.
1ig2 3-= *ariaia rezistenei la forfecare (%) funcie de efortul normal ( n

)2
16
=$0? Re1is"en-a la forfe)are pe ros"*rile din"re laele ,i pe in"erfa-a (e"on7ro)4 se %a e8pria
f*n)-ie de )ri"eri*l de r*pere Mo#r7Co*lo( (a1a" pe )oe1i*ne =)? ,i *ng#i de fre)are in"ern4 =

? =fig.
07.? Rela-ia real4 /n"re re1is"en-a de forfe)are de %@rf ,i efor"*l noral es"e )*r(4 pen"r* )4

n* es"e
)ons"an".
1ig2 3-3 /ezistena la forfecare de $>rf pe rosturile dintre lamele (1 psi ? 7@2:2 k&a) 678
1ig2 3-7 /ezistena la forfecare rezidual pe rosturile dintre lamele ( psi?7@2:2 k&a) 678
17
=$3? Ln fig*rile 070 ,i 073 se pre1in"4 re1*l"a"ele *nor "es"e de de"erinare pe )aro"e a re1is"en-ei
pe ros"*rile din"re laele la forfe)are de %@rf ,i respe)"i% re1id*al4. Caro"ele a* fos" prele%a"e /n
perioada $2357$22' de la $6 (ara;e )ons"r*i"e /n perioada $2607$23&. Ele a* fos" /n)er)a"e d*p4
pro)ed*rile s"andard. A* fos" /n)er)a"e /n "o"al ''& )aro"e =02 lipi"e: $.+ nelipi"e?. Con)l*1iile "es"elor a*
fos" *r4"oarele 9
Re1is"en-a la forfe)are de %@rf =02 ros"*ri lipi"e? =fig. 070?I
a? %alori edii 9

A .3
6
: ) A '.$ Mpa
(? %alori la lii"a inferioar4 =26P din re1*l"a"e?

A .3
6
: ) A $.6 MPa
Re1is"en-a la forfe)are re1id*al4 =$.+ ros"*ri nelipi"e? =fig. 073? 9
a? %alori edii =linia dreap"4?

A +2
6
: ) A 6.. MPa =)oe1i*ne aparen"4?
(? %alori edii =do*4 linii drep"e?

A 05
6
: ) A 6 MPa pen"r*
& . 6
n

MPa

A +2
6
: ) A 6.. MPa pen"r*
& . 6
n

Mpa
)? %alori la lii"a inferioar4 =26P din re1*l"a"e?

A +5
6
: ) A 6 MPa
=$5? Ln )a1*l )aro"elor nelipi"e )oe1i*nea aparen"4 es"e re1*l"a"*l asperi"4-ilor i)i )* *ng#i*ri
ari pe s*prafa-a fis*ra"4. Ea poa"e re1*l"a da)4 o /nf4,*r4"oare liniar4 de )edare es"e folosi"4. Ln )a1*l
efor"*rilor norale red*se o /nf4,*r4"oare (iliniar4 es"e ai ade)%a"4.
1ig2 3-9 /ezistena la forfecare pe rosturile dintre lamele -n funcie de
modul de tratare a rostului 6982
=$2? Re1is"en-a la forfe)are )a pro)en" din re1is"en-a la forfe)are a (e"on*l*i onoli" f*n)-ie de
od*l de "ra"are a ros"*l*i din"re laele se pre1in"4 /n fig*ra 075. De"erin4rile a* fos" f4)*"e pe )aro"e
de '.6 prele%a"e din ros"*rile de la (ara;*l I"aip* N0.'O Con)l*1iile as*pra re1is"en-elor de forfe)are
pe ros"*rile din"re laele a* fos" *r4"oarele 9
a? ros"*ri ne"ra"a"e9 +6P din re1is"en-a (e"on*l*i onoli" I
18
(? ros"*ri "ra"a"e9 .6...$66P din re1is"en-a (e"on*l*i onoli" =)ele ai i)i %alori s7a* /nregis"ra"
/n )a1*l a(sen-ei s"ra"*l*i de or"ar?
='6? Ln "a(el*l 07$ s*n" da"e re1is"en-ele la forfe)are pe in"erfa-a (e"on7ro)4 re1*l"a"e /n *ra
*n*i progra e8perien"al der*la" la LNEC H Lisa(ona /n $20+ N0.&O. Cir)a 36 de (lo)*ri de (e"on de
36 8 36 8 &. ) a* fos" "*rna"e pe 0 aplasaen"e diferi"e de (ara;e pe diferi"e "ip*ri de ro)4. Toa"e
/n)er)4rile pe "eren a* fos" reali1a"e /n )ondi-ii siilare. M*l"e din ro)ile din "es"4ri a%ea* *n grad ridi)a"
de al"erare. Cele ai *l"e r*peri s7a* prod*s prin al*ne)are /n ro)a de f*nda-ie de7a l*ng*l *nor
s*prafe-e paralele )* in"erfa-a (ara;7f*nda-ie. Ln )onse)in-4 parae"rii pre1en"a-i /n "a(el s*(es"iea14
re1is"en-a real4 la forfe)are pe in"erfa-a (e"on7ro)4.
Ta(el*l 07$
Re1is"en-a la forfe)are de %@rf
Tip*l de ro)4 M Den*irea
(ara;*l*i
N*4r*l
de
"es"e
Parae"rii de forfe)are
Coe1i*nea )
MPa
Ung#i*l de
fre)are in"ern4
R
6
Grani" al"era"MAl"o Ra(agao
Sis"*riM Bepos"a
Sis"*riMValde)anas
Sis"*riM Miranda
Sis"*riM Al)an"ara
GresiiMCa(a(e
5
5
&
$0
'5
+
6.'
6.'
6.+
6.+...6.3
6.$
6.'
.0
6
06
6
70&
6
0'
6
06
6
70'
6
.0
6
.&
6
='$? S"*dii aprof*nda"e as*pra re1is"en-ei la forfe)are pe )on"a)"*l (ara;7f*nda-ie a* fos"
efe)"*a"e /n S.U.A. /n perioada $2357$22' pe (ara;e )ons"r*i"e /n perioada $2$'7$20. N0.$O. Ln "o"al a*
fos" /n)er)a"e d*p4 pro)ed*ri siilare s"andard 0. de )aro"e )* diae"re de la .6 la $.6
)oresp*n1@nd la op" "ip*ri de ro)i din f*nda-ie. De aseenea /n da"e s*n" in)l*se re1*l"a"ele a do*4
/n)er)4ri la s)ar4 are efe)"*a"e /n "eren. Ln "a(elele 07' ,i 07& s*n" pre1en"a"e re1*l"a"ele /n)er)4rilor
a"@" pen"r* re1is"en-a de forfe)are de %@rf )@" ,i re1is"en-a de forfe)are re1id*al4. Con)l*1iile a* fos"
*r4"oarele 9
Re1is"en-a la forfe)are de %@rf 9
a? *ng#i*ri de fre)are

A .+
6
...05
6
(? )oe1i*ne pen"r* a;ori"a"ea "ip*rilor de ro)4 )A$.&...$.2 MPa =edia $.3 MPa?
)? )oe1i*ne pen"r* ,is"*ri ) A 6.$ MPa
Re1is"en-a la forfe)are re1id*al4
a? *ng#i*ri de fre)are

A '+
6
...&6
6
(? )oe1i*ne )A 6.6...6.' MPa =edia 6.$ MPa?
=''? Re1*l"a"ele o(-in*"e /n )ele do*4 "es"e /n si"* la s)ar4 are s7a* si"*a" la lii"a s*perioar4 a
%alorilor de"erina"e pe )aro"e /n la(ora"or a"@" /n pri%in-a re1is"en-ei de forfe)are de %@rf )@" ,i a
re1is"en-ei re1id*ale.
19
Ta(el*l 07'
Re1is"en-e la forfe)are de %@rf pe in"erfa-a (e"on7ro)4
Tip*l
ro)ii de
)on"a)"
N*4r*l
de
"es"e
Re1*l"a"e edii Re1*l"a"e la lii"a
inferioar4
Coe1i*ne
MPa
Ung#i de
fre)are
R
6
Coefi)ien"
de
)orela-ie
Coe1i*ne
MPa
Ung#i de
fre)are
R
6
Grani"
Grani"7gnais
Cal)arMdoloi"
<ili"e
Gresii
Sis"*ri
0
+
2
&
$.
2
$.'0
$.&6
$.2'
$.00
$.32
6.$'
.+
.3
05
0'
0.
06
6.5+
6.53
6.+2
6.5+
6.56
6.32
6.00
6.+5
$.$+
6.+5
6.&+
6
.&
.3
05
0'
0.
+5
Ta(el*l 07&
Re1is"en-e la forfe)are re1id*al4 pe in"erfa-a (e"on7ro)4
Tip*l
ro)ii de
)on"a)"
N*4r*l
de
"es"e
Re1*l"a"e edii Re1*l"a"e la lii"a
inferioar4
Coe1i*ne
MPa
Ung#i de
fre)are
R
6
Coefi)ien"
de
)orela-ie
Coe1i*ne
MPa
Ung#i de
fre)are
R
6
Grani"
Grani"7gnais
Cal)arMdoloi"
<ili"e
Gresii
Sis"*ri
Gresii pr4foase
0
+
$'
.
+0
$&
$&
6.65
6.6&
6.$'
6
6.$5
6
6.$$
&.
&+
&.
&2
'2
&+
'+
6.2&
6.22
6..5
6.52
6.06
6.3.
6.5&
6
6
6
7
6
6
6
&'
&$
'&
7
'3
$&
''
='&? Da"ele e8perien"ale pre1en"a"e ai /nain"e as*pra re1is"en-elor la forfe)are ,i /n"indere pe
s*prafe-ele po"en-iale de al*ne)are repre1in"4 o (a14 de da"e )are se %or folosi pen"r* s"a(ilirea
parae"rilor de )al)*l =

: )? /n si"*a-iile )@nd nora"i%*l n* ip*ne )a ei s4 fie de"erina-i pe (a14 de


e8perien"e /n la(ora"or ,i 4s*r4"ori /n aplasaen".
20
<. C+45/."9// &% :.'=r'=r/ 7%.(r- %0"6-"r%" 3("5/6/(=9// 6" "6-.%'"r%
=$? Co(ina-iile de /n)4r)4ri pen"r* e%al*area s"a(ili"4-ii la al*ne)are: se s"a(iles) )onfor
pre%ederilor Nora"i%*l*i pri%ind s"a(ilirea /n)4r)4rilor ,i a gr*p4rilor de /n)4r)4ri pen"r* )ons"r*)-ii
#idro"e#ni)e de re"en-ie. Indi)a"i% NP$&67'6$&.
='? Co(ina-iile de /n)4r)4ri pen"r* e%al*area s"a(ili"4-ii la al*ne)are pre%41*"e /n a)es"
nora"i% s*n" o(liga"orii dar n* lii"a"i%e. Proie)"an"*l are responsa(ili"a"ea de a %erifi)a s"a(ili"a"ea la
al*ne)are a (ara;elor de (e"on: a "eren*l*i de f*ndare ,i a %ersan-ilor din aplasaen"*l (ara;elor ,i
la)*rilor de a)**lare ,i la al"e )o(ina-ii de /n)4r)4ri pe )are le )onsider4 ne)esare pen"r* a /ndeplini
)ondi-iile de sig*ran-4 a )ons"r*)-iei9
=&? A)-i*nile as*pra sis"e*l*i *ni"ar (ara; de (e"on7"eren de f*ndare se )lasifi)4 /n *r4"oarele
)a"egorii9
- &ermanente (&) 7 a)-i*ne pen"r* )are %aria-ia /n "ip a 4riii es"e negli;a(il4 sa* pen"r* )are
%aria-ia es"e ere* /n a)eia,i dire)-ie =ono"on4? p@n4 )@nd a)-i*nea a"inge o an*i"4 %aloare lii"4.
- (emporare (() 7 a)-i*ne )* o in"ensi"a"e %aria(il4 /n "ip sa* /n od in"eri"en" ,i )are /n
an*i"e perioade poa"e s4 lipseas)4. Ele po" fi9
)$asipermanente de lung durat ()) H a)-i*ne )are se apli)4 pe d*ra"e l*ngi sa* /n od
fre)%en" )* in"ensi"4-i %aria(ile sa* pra)"i) egale )* %aloarea )ara)"eris"i)4.
*aria!ile de scurt durat (*) H a)-i*ne a )4rei in"ensi"a"e %aria14 sensi(il /n"ip sa* )are poa"e
lipsi pe in"er%ale l*ngi de "ip.
- "cepionale () H a)-i*ne )are are in"ensi"4-i senifi)a"i%e dar )are apare rar e%en"*al )#iar
ni)ioda"4 pe d*ra"a de e8ploa"are a )ons"r*)-iei #idro"e#ni)e
=+? E%al*area s"a(ili"4-ii la al*ne)are se fa)e )onfor SREN $2267'66+ la s"4ri lii"4 )are
in)l*d9
a? s"4ri lii"4 *l"ie )are ipli)4 se)*ri"a"ea oaenilor ,iMsa* se)*ri"a"ea s"r*)"*riiI /n *nele
)a1*ri /n a)eas"4 )a"egorie se in)l*d ,i s"4ri lii"4 )are ipli)4 pro"e)-ia (*n*rilorI
(? s"4ri lii"4 de e8ploa"are )are ipli)4 f*n)-ionarea s"r*)"*rii sa* a eleen"elor s"r*)"*rale
/n )ondi-ii norale de e8ploa"are.
=.? Valoarea de )al)*l a *nei a)-i*ni =/n)4r)4ri? se de"erin4 prin /n*l-irea %alorii )ara)"eris"i)e
)* )oefi)ien"*l /n)4r)4rii =

?. Valoarea )ara)"eris"i)4 a *nei a)-i*ni es"e o %aloare repre1en"a"i%4 a


a)es"eia )are "re(*ie spe)ifi)a"4 )a %aloare edie: %aloare s*perioar4Minferioar4 sa* %aloare noinal4.
Valorile )ara)"eris"i)e ale /n)4r)4rilor ,i dis"ri(*-iile lor se de"erin4 )onfor pre%ederilor din
nora"i%*l NP $&67'6$&.
=0? Ln "a(el*l 37$ se pre1in"4 )oefi)ien-ii /n)4r)4rii =
J
:
d

? f*n)-ie de s"area lii"4 la )are se
fa)e )al)*l*l ,i )a"egoria gr*p4rilor de /n)4r)4ri =a)-i*ni? =
d
7 )oresp*nde gr*p4rilor de /n)4r)4ri )are
in)l*d ai *l"e /n)4r)4ri "eporare %aria(ile de s)*r"4 d*ra"4 V?.
21
Ta(el*l 37$
S"4ri lii"4 de )al)*l Coefi)ien"*l
/n)4r)4rii
Verifi)4rile la )are se *"ili1ea14
S"4ri lii"4 *l"ie

Verifi)4ri la s"4rile lii"4 *l"ie
de re1is"en-4 ,i s"a(ili"a"e /n
)a1*l gr*p4rilor f*ndaen"ale
S"4ri lii"4 de e8ploa"are
7 /n)4r)4rile se )onsider4 de reg*l4 )*
%alorile lor )ara)"eris"i)eI
7 /n )a1*rile de gr*p4ri )are in)l*d ai
*l"e /n)4r)4ri "eporare %aria(ile de
s)*r"4 d*ra"4 =V?
$.66
d
T $.66
Verifi)4ri la s"4rile lii"4 *nde
in"er%in efe)"e de d*ra"4 ,i
%erifi)4ri la a)-i*nea gr*p4rilor
spe)iale.
=3? Ln )a1*l /n)4r)4rilor peranen"e =P? %alorile )oefi)ien-ilor /n)4r)4rilor K

D se de"erin4
)onfor "a(el*l*i 37'.
Ta(el*l 37'
Nr.)r". Tip*l /n)4r)4rii
J

a8i ini
$
'
&
+
.
Gre*"a"ea proprie a )ons"r*)-iei de re"en-ie ,i a
e)#ipaen"elor "e#nologi)e
Gre*"a"ea proprie a )44,*ielii golirilor de f*nd
sa* a "*nelelor de a))es
Gre*"a"ea *pl*"*rilor
Efe)"*l pre)opri4rii prin "ensionarea an)orelor
Efor"*ri ini-iale la /n)#iderea ros"*rilor
$.6.
$.$6
$.$6
$.$6
$.$6
6.2.
6.26
6.26
6.26
6.26
J ? La de"erinarea %alorilor de )al)*l lii"4 ale a)-i*nilor pen"r* )oefi)ien"*l /n)4r)4rii K

D se
alege %aloarea a8i4 sa* ini4: as"fel )a /n )adr*l gr*p4rii de /n)4r)4ri s4 se o(-in4 )o(ina-ia )ea
ai defa%ora(il4.
=5? Ln )a1*l /n)4r)4rilor "eporare )%asiperanen"e de l*ng4 d*ra"4 =C? %alorile )oefi)ien-ilor
/n)4r)4rilor K

D se aleg )onfor "a(el*l*i 37&


Ta(el*l 37&
22
Nr.)r". Tip*l /n)4r)4rii

$
'
&
+
.
0
Presi*nea apei =#idros"a"i)4 din (ief*l aon"e ,i (ief*l
a%al: s*(presi*nea: presi*nea din infil"ra-ia apei prin
sis"e*l (ara;7f*nda-ie: presi*nea apei din )ond*)"e ,i
galerii de golire e")? /n )ondi-ii norale de e8ploa"are.
Lpingerea a)"i%4 a p4@n"*l*i
Efe)"*l %aria-iilor )lia"i)e de "epera"*r4
Ln)4r)4ri "e#nologi)e ,i /n)4r)4ri *"ile
Tas4ri ,i deplas4ri ne*nifore
Ln)4r)4ri prod*se de efe)"*l defora-iilor /piedi)a"e:
fenoene de )on"ra)-ia (e"on*l*i: *flarea (e"on*l*i
$.66
$.'6
$.$6
$.'6
J
$.'6
$.$6
J?
Coefi)ien"*l /n)4r)4rii K

D )oresp*nde n*ai pen"r* /n)4r)4ri s"a"i)e.


=2? Ln )a1*l /n)4r)4rilor "eporare %aria(ile de s)*r"4 d*ra"4 =V? %alorile )oefi)ien-ilor
/n)4r)4rilor K

D ,i K
d
D se aleg )onfor "a(el*l*i 37+.
Ta(el*l 37+
Nr.)r". Tip*l /n)4r)4rii

J d

J
$
'
&
+
.
Presi*nea apei =#idros"a"i)4: s*(presi*nea: presi*nea
din infil"ra-ia apei prin sis"e*l (ara;7f*nda-ie ,i din
pori: presi*nea /n )ond*)"e ,i galerii de golire e")?: /n
)ondi-iile ni%el*l*i apei din (ief*l aon"e
)oresp*n14"or de(i"*l*i a8i e%a)*a" /n )ondi-iile
norale de e8ploa"are
Presi*nea #idrodinai)4 a apei as*pra de%ersor*l*i
Lpingerea g#e-ii
Presi*nea da"ori"4 a)-i*nii %al*rilor
Lpingerea )orp*rilor pl*"i"oare ,i a na%elor
$.66
$.66
$.66
$.66
$.'6
$.66
$.66
6.06
6.06
6.56
J? Coefi)ien-ii /n)4r)4rilor K

D ,i K
d
D )oresp*nd n*ai pen"r* /n)4r)4ri s"a"i)e.
=$6? Valorile )ara)"eris"i)e ale /n)4r)4rilor =a)-i*nilor? )* )ara)"er dinai) se %or de"erina prin
e"ode de anali14 dinai)4 =pse*dos"a"i)4: odal4: in"egrare /n "ip? /n )onfori"a"e )* regleen"4rile
"e#ni)e spe)ifi)e: apli)a(ile: /n %igoare.
=$$? A)-i*nile =/n)4r)4rile? e8)ep-ionale =E? )are se in)l*d n*ai /n gr*p4rile spe)iale se
)onsider4 )* )oefi)ien"*l /n)4r)4rii

A $.
=$'? Coefi)ien-ii /n)4r)4rilor pen"r* a)-i*ni =/n)4r)4ri? )are n* a* fos" spe)ifi)a-i /n "a(elele 37
$...37+ %or fi s"a(ili-i /n "ea de proie)"are oda"4 )* %aloarea )ara)"eris"i)4 a a)-i*nilor.
23
=$&? S"a(ili"a"ea la al*ne)are a s"r*)"*rii (ara;elor de (e"on ,i "eren*l*i de f*ndare se de"erin4
pe perioada de e8e)*-ie ,i de e8ploa"are. S"a(ili"a"ea la al*ne)are a %ersan-ilor aplasaen"*l*i
(ara;elor de (e"on se de"erin4 pe perioada de e8e)*-ie ,i de e8ploa"are /n ipo"e1ele la) plin ,i la %aria-ii
rapide ale ni%el*l*i apei /n a)**lare. S"a(ili"a"ea la al*ne)are a %ersan-ilor la)*rilor de a)**lare se
de"erin4 pe perioada de e8ploa"are /n ipo"e1ele *plerii la)*l*i: la)*l*i plin pe o perioad4 /ndel*nga"4
,i %aria-iilor (r*,"e ale ni%el*l*i /n la)*l de a)**lare.
=$+? Gr*p4rile de /n)4r)4ri la )are se fa) )al)*lele de s"a(ili"a"e la al*ne)are s*n" de do*4
)a"egorii9
a? gr*p4ri f*ndaen"ale ,i
(? gr*p4ri spe)iale
=$.? Ln gr*p4rile f*ndaen"ale se in)l*d9 /n)4r)4rile peranen"e =P? =gre*"a"ea proprie a
(ara;*l*i ,i a e)#ipaen"elor "e#nologi)e: gre*"a"ea les"*rilor pen"r* asig*rarea s"a(ili"4-ii: for-elor din
pre)opri4ri: efor"*rile ini-iale la /n)#iderea ros"*rilor?: /n)4r)4ri )%asiperanen"e de l*ng4 d*ra"4 =C?
a )4ror a)-i*ne si*l"an4 es"e posi(il4 =presi*nea apei /n )ondi-ii norale de e8ploa"are )* la)*l la
NNR: /pingerea a)"i%4 a p4@n"*l*i?: /n)4r)4ri "eporare de s)*r"4 d*ra"4 =V? a )4ror a)-i*ne
si*l"an4 )* a )elor )%asiperanen"4 es"e posi(il4 =/pingerea g#e-ii?.
=$0? Ln gr*p4rile spe)iale se in)l*d9 /n)4r)4rile peranen"e =P?: /n)4r)4ri )%asiperanen"e de
l*ng4 d*ra"4 =C?: /n)4r)4ri "eporare de s)*r"4 d*ra"4 =V? ,i o sing*r4 /n)4r)are e8)ep-ional4 =E?
=presi*nea apei pen"r* ni%el*l a8i din (ief*l aon"e /n )ondi-ii spe)iale de e8ploa"are: presi*nea apei
de infil"ra-ie in)l*si% s*(presi*nea pe "alpa (ara;*l*i /n )a1*l nef*n)-ion4rii norale a l*)r4rilor de
e"an,are ,i drena;: a)-i*nea seisi)4 OBE ,i SEE?. In)l*derea /n)4r)4rilor C: V: E /n"r7o gr*pare
spe)ial4 se (a1ea14 pe posi(ili"4-ile de prod*)ere si*l"an4 a lor.
=$3? Ln)4r)4rile "eporare )%asiperanen"e de l*ng4 d*ra"4 =C? ,i "eporare %aria(ile de s)*r"4
d*ra"4 =V? a )4ror a)-i*ne si*l"an4 es"e posi(il4 se ia* /n )onsiderare a"*n)i )@nd efe)"ele lor s*n"
defa%ora(ile pen"r* )al)*l*l la s"area lii"4 respe)"i%4.
=$5? Ln )a*1rile )@nd /n"r7o gr*pare de /n)4r)4ri se in)l*d ai *l"e /n)4r)4ri %aria(ile de s)*r"4
d*ra"4 =V?: %alorile lor de )al)*l se o(-in din %alorile )ara)"eris"i)e )ore)"a"e )* )oefi)ien-ii de /n)4r)are
d
din "a(el*l 37+.
=$2? Gr*p4rile de /n)4r)4ri se in)l*d /n rela-iile de )al)*l spe)ifi)e pen"r* e%al*area s"a(ili"4-ii la
al*ne)are a s"r*)"*rii: "eren*l*i de f*ndare ,i a %ersan-ilor (ara;elor de (e"on ,i la)*rilor de a)**lare.
='6? Ln )a1*l *nor )ons"r*)-ii de re"en-ie de ipor"an-4 deose(i"4 =)lase de ipor"an-4 I sa* II:
)a"egorii de ipor"an-4 A sa* B? se po" s"a(ili prin "ea de proie)"are ,i al"e gr*p4ri de /n)4r)4ri pe (a1a
*nor ;*s"ifi)4ri "e#ni)e )oresp*n14"oare.
8. S("5/6/("(%" 6" "6-.%'"r% 6" :.'=r'=r/ 3("(/'% 8/ 3%/34/'%
24
=$? S"a(ili"a"ea la al*ne)are a (ara;elor de gre*"a"e: e%ida"e ,i )* )on"rafor-i se %erifi)4 de7a
l*ng*l *nor s*prafe-e sla(e din )orp*l (ara;elor =in"erfa-a din"re laele?: pe )on"a)"*l (ara;7f*nda-ie ,i
pe s*prafe-e sla(e din "eren*l de f*ndare. In )a1*l (ara;elor de gre*"a"e )al)*lele de s"a(ili"a"e se po"
fa)e pen"r* $ l /n l*ng*l )oronaen"*l*i sa* pen"r* *n (lo). Ln )a1*l (ara;elor e%ida"e ,i )* )on"rafor-i
)al)*lele de s"a(ili"a"e se fa) pen"r* *n (lo). Ln fig*ra 57$ se pre1in"4 s*prafe-ele )ri"i)e de al*ne)are =S7
S: SC7SC: SD7SD? pen"r* di%erse od*ri de al)4"*ire a f*nda-iei.
1ig2 9-1- #uprafee critice de alunecare (#-#, #A-#A, #B-#B) pentru di$erse moduri de alctuire a
fundaiei' a orizontal, ! -nclinat, c -n trepte -nclinate spre amonte, d cu pinten, e strat sla!
-n terenul de fundare' 1 trepte -nclinate, 2 pinten, : strat sla! (falia umplut cu argil)2
='? Ln )a1*l s*prafe-elor de al*ne)are ori1on"ale =fig. 57$ a? rela-ia de e%al*are a s"a(ili"4-ii la
al*ne)are are fora 9
k 4 ? f * =57$?
*nde k es"e )oefi)ien"*l de sig*ran-4 la al*ne)are: 4 H s*a for-elor ori1on"ale )are a)"i%ea14 pe
s*prafa-a de al*ne)are: f H )oefi)ien"*l de fre)are pe s*prafa-a de al*ne)are: * H s*a for-elor
%er"i)ale )are a)-ionea14 pe s*prafa-a de al*ne)are.
=&? Ln )a1*l s*prafe-elor de al*ne)are /n)lina"e =fig. 57$(? rela-ia de e%al*are a s"a(ili"4-ii la
al*ne)are are fora9
k ( ? f . =57'?
*nde ( es"e s*a for-elor "angen-iale pe s*prafa-a de al*ne)are ,i . s*a for-elor norale pe
s*prafa-a de al*ne)are.
=+? Da)4 se )onsider4 /n od siplifi)a" )4 /n )a1*rile il*s"ra"e /n fig*ra 57$: re1*l"an"a for-elor
R r4@ne )ons"an"4: se o(-ine9
( ? 4 cos

- * sin

25
. ? 4 sin

C * cos

=57&?
*nde

es"e /n)linarea spre aon"e a s*prafe-ei de al*ne)are: iar rela-ia =57'? de%ine9
k ( 4 cos

- * sin

) ? f ( 4 sin

C * cos

) =57+?
)are d*p4 prel*)r4ri se poa"e s)rie s*( fora9
f
tg
*
4
tg
*
4
k
+

$
=57.?
=.? S*plien"ar fa-4 de rela-iile 57$ ,i 57' : s"a(ili"a"ea la al*ne)are pe s*prafe-ele )* ris) de
al*ne)are %a fi e%al*a"4 ,i )* )onsiderarea )oe1i*nii =c? pe par"ea de arie )opria"4 a s*prafe-ei de
al*ne)are =+c) ,i apli)@nd )oefi)ien-i de sig*ran-4 diferen-ia-i pen"r* for-a de re1is"en-4 da"ori"4 fre)4rii =

* f
? ,i for-a de re1is"en-4 da"ori"4 )oe1i*nii (c2+c). Rela-ia de %erifi)are are fora9


+
' $
k
+c c
k
* f
4
=570?
sa* /n )a1*l s*prafe-elor de al*ne)are /n)lina"e


+
' $
.
k
c + c
k
. f
(
i
=573?
*nde k
1
,i k
2
s*n" )oefi)ien-ii de sig*ran-4 la al*ne)are fa-4 de for-a de re1is"en-4 da"ori"4 fre)4rii ,i
respe)"i% fa-4 de for-a de re1is"en-4 da"ori"4 )oe1i*nii:
i
c
+ es"e aria )opria"4 a s*prafe-ei de
al*ne)are /n)lina"e.
=0? Ln )a1*l proie)"elor noi de (ara;e /n)adra"e /n )lase de ipor"an-4 I ,i II sa* )a"egorii de
ipor"an-4 A ,i B %erifi)area s"a(ili"4-ii la al*ne)are pe s*prafe-ele )* ris) de al*ne)are se %a fa)e ,i prin
e"oda eleen"elor fini"e =ME<? pen"r* ansa(l*l *ni"ar dis)re"i1a" (ara;7"eren de f*ndare.
=3? Coefi)ien"*l de fre)are =f? sa* *ng#i*l de fre)are =

? )oresp*nde rapor"*l*i /n"re re1is"en-a


re1id*al4 =>
r
? ,i efor"*l noral = n

? pe s*prafa-a de al*ne)are =fig. 07+: 07.: 57' ,i 57&?: respe)"i% 9


n
tg

=575?
26
1ig2 9-22 0odel constituti$ idealizat pentru eforturile de forfecare2
1ig29-:2 Domeniile rezistenelor idealizate -n planul E
n
-%2
=5? Ln )a1*l proie)"elor noi de (ara;e /n)adra"e /n )lase de ipor"an-4 I ,i II sa* )a"egorii de
ipor"an-4 A ,i B )oefi)ien"*l de fre)are =*ng#i*l de fre)are

? ,i )oe1i*nea (c) se %or de"erina pe


(a1a *nor /n)er)4ri de re1is"en-4 la forfe)are pe s*prafe-ele po"en-iale )* ris) de al*ne)are din
aplasaen" sa* a *nor e8perien"e /n la(ora"or. Ln )elelal"e )a1*ri se po" folosi da"ele din pre1en"*l
nora"i% =)api"ol*l 0? sa* al"e da"e din li"era"*ra )onsa)ra"4 doeni*l*i =B*le"ine ICOLD: Rapoar"e ale
Cl*(*l*i E*ropean al ICOLD e")?.
=2? Ln )a1*l *nor s"*dii preliinare se po" a))ep"a *r4"oarele %alori orien"a"i%e pen"r*
)oefi)ien"*l de fre)are f =*ng#i*l de fre)are

? ,i )oe1i*ne =c)9
a? "eren*ri s"@n)oase9 ro)i er*p"i%e 6.0....6.3.I
27
ro)i sedien"are =)al)are: gresii? 6..6...6.0. I
(? "eren*ri seis"@n)oase9 arne: ,is"*ri argiloase e"). 6.&6...6..6I
)? "eren*ri nes"@n)oase9 pie"ri,*ri ,i (olo%4ni,*ri )ien"a"e 6..6I p4@n"*ri nisipoase
6.+6...6..6I argile 6.'6...6.&6I
d? efor"*ri de )oe1i*ne =)? =aderen-4? pe in"erfa-a (e"on7ro)4 de f*nda-ie $66...&666 BPa.
=$6? Efe)"ele "ridiensionale fa%ora(ile /n /ndeplinirea )ondi-iilor de s"a(ili"a"e la al*ne)are po"
fi l*a"e /n )onsidera-ie ai ales /n e%al*area s"a(ili"4-ii la al*ne)are a (ara;elor e8is"en"e /n *r4"oarele
)a1*ri9
a? (ara;e ar)*i"e sa* (ara;e de gre*"a"e *,or ar)*i"eI
(? s7a* pre%41*" 4s*ri )ons"r*)"i%e de )onl*)rare /n"re (lo)*rile =plo"*rile? de (e"on9 ros"*ri
in;e)"a"e: ros"*ri %er"i)ale ,i)ana"e: ros"*ri %er"i)ale "ridiensionale =#eli)oidale e")?I
)? defora-iile la"erale ale (lo)*rilor prin efe)"e "eri)e se1oniere =)re,"eri de "epera"*r4? sa*
da"ori"4 *nor efor"*ri %er"i)ale de )opresi*ne ipor"an"e )are po" )on"ri(*i la a)"i%area efe)"elor
"ridiensionale )#iar /n )a1*l ros"*rilor plane de )on"ra)-ie din"re (lo)*riI
d? fenoene de *flare a (e"oanelor: pre1en"e ai ales la *nele (ara;e %e)#i da"ori"4 rea)-iilor
AAR =al)alii7sili)a-i: al)alii7)ar(ona-i?
=$$? A)-i*nea seisi)4 /n e%al*area s"a(ili"4-ii la al*ne)are a (ara;elor de (e"on se %a )onsidera
/n )onfori"a"e )* pre%ederile Nora"i%*l*i de proie)"are: e8e)*-ie ,i e%al*are la a)-i*ni seisi)e a
l*)r4rilor #idro"e#ni)e din fron"*l (ara": indi)a"i% NP 6307'6$&.
a? Ln )a1*l (ara;elor de (e"on /n)adra"e /n )lasele de ipor"an-4 III: IV ,i V sa* )a"egoriile de
ipor"an-4 C ,i D %erifi)area s"a(ili"4-ii la al*ne)are se fa)e pen"r* *n sing*r ni%el de
in"ensi"a"e al )*"re*r*l*i de proie)"are: respe)"i% )*"re*r*l de (a14 de e8ploa"are =OBE?.
(? Ln )a1*l (ara;elor de (e"on /n)adra"e /n )lasele de ipor"an-4 I ,i II sa* )a"egorii de
ipor"an-4 A ,i B %erifi)area s"a(ili"4-ii la al*ne)are se fa)e pen"r* do*4 ni%el*ri de
in"ensi"a"e a )*"re*r*l*i de )al)*l: respe)"i% )*"re*r*l de (a14 de e8ploa"are =OBE? ,i
)*"re*r*l de e%al*are a sig*ran-ei =SEE?.
=$'? A)-i*nea seisi)4 la ni%el OBE se %a )onsidera *1*al prin for-ele iner-iale din asa
(ara;*l*i ,i for-ele #idrodinai)e ind*se de )*"re*r pe paraen"*l aon"e al (ara;*l*i. <or-ele
seisi)e po" fi de"erina"e prin e"oda pse*dos"a"i)4 sa* prin anali14 spe)"ral4. E%al*area s"a(ili"4-ii la
al*ne)are se %a fa)e prin e"oda e)#ili(r*l*i lii"4.
=$&? Ln )a1*l (ara;elor de (e"on /n)adra"e /n )lasele de ipor"an-4 I ,i II sa* )a"egoriile de
ipor"an-4 A ,i B e"oda e)#ili(r*l*i lii"4 se %a apli)a n*ai /n fa1ele ini-iale ale proie)"*l*i
=prefe1a(ili"a"e: fe1a(ili"a"e?. Ln fa1ele de proie)" final a)-i*nea OBE se %a e%al*a pe (a14 de anali14
dinai)4 prin in"egrare n*eri)4 /n "ip /n sis"e*l *ni"ar (ara;7"eren de f*ndare H la) de a)**lare
dis)re"i1a" /n eleen"e fini"e ,i in"erpre"area s"4rii de efor"*ri la )o(ina-ia de /n)4r)4ri )are in)l*de
OBE.
=$+? A)-i*nea seisi)4 la ni%el SEE se %a )onsidera prin deplas4rile de al*ne)are reanen"e pe
)are le prod*)e =de e8epl* )* e"oda NeFarB? ,i e%al*area degrad4rilor ind*se de )*"re*r pe (a14
de anali14 dinai)4 /n sis"e*l (ara; H "eren de f*ndare H la) de a)**lare dis)re"i1a" /n eleen"e fini"e
la )o(ina-ia de /n)4r)4ri )are in)l*de SEE. Ln )a1*l *nor a%arii ipor"an"e: d*p4 )*"re*r se %a
%erifi)a /ndeplinirea )ondi-iilor de s"a(ili"a"e la al*ne)are prin e"oda e)#ili(r*l*i lii"4 de )4"re
28
s"r*)"*ra a%aria"4: la )o(ina-ia de /n)4r)4ri f*ndaen"ale /n ipo"e1a cA6: /n %ederea reali14rii *nor
e%en"*ale l*)r4ri de )onsolidare sa* res"ri)-ion4rii ni%el*l*i de e8ploa"are a a)**l4rii.
=$.? Co(ina-iile de /n)4r)4ri la )are se fa) e%al*4ri ale s"a(ili"4-ii la al*ne)are pe s*prafe-ele )*
ris) de al*ne)are din ansa(l*l (ara; de (e"on H "eren de f*ndare a* fos" pre1en"a"e /n )api"ol*l 3.
Coefi)ien-ii de sig*ran-4 inii de s"a(ili"a"e la al*ne)are )are "re(*ie /ndeplini-i depind de ipo"e1ele /n
)are se efe)"*ea14 )al)*lele ,i s*n" pre1en"a-i /n "a(elele 57$ ,i 57'.
Ta(el*l 57$
Coefi)ien-i de sig*ran-4 la al*ne)are /n )a1*l cA6
Tip*l gr*p4rii
Coefi)ien"*l de sig*ran-4 la al*ne)are k
Bara;e )lasa I: II
)a"egoria A: B
Bara;e )lasa III: IV: V
Ca"egoria C: D
Gr*p4ri f*ndaen"ale
Gr*p4ri spe)iale
$.+
$.$
$.&
$.6.
Ta(el*l 57'
=$0? Sig*ran-a la al*ne)are prin red*)erea for-elor de fre)are ,i)oe1i*ne /n )a1*l c 6
Tip*l gr*p4rii
<a)"or*l de red*)ere a for-ei de
fre)are (k1)
<a)"or*l de red*)ere a for-ei de
)oe1i*ne (k2)
Bara;e )lasa I:II
Ca"egoria A:B
Bara;e )lasa III:
IV: V
Ca"egoria C:D
Bara;e )lasa I:
II Ca"egoria
A:B
Bara;e )lasa III:
IV: V
Ca"egoria C:D
Gr*p4ri f*ndaen"ale
Gr*p4ri spe)iale
$..
$.'
$.+
$.$
.
+
+
&
=$3? Ln )a1*rile )@nd a)-i*nea seisi)4 a fos" e%al*a"4 prin e"odele anali1ei spe)"rale sa*
anali1ei dinai)e: )oefi)ien-ii de sig*ran-4 la gr*p4ri spe)iale =k? din Ta(el*l 57$ po" fi red*,i )*
a8i* .P.
>. S("5/6/("(%" (%r%.-6-/ &% ,-.&"r% 8/ " 0%r3".9/6+r
29
=$? Verifi)4rile s"a(ili"4-ii la al*ne)are a "eren*l*i de f*ndare ,i %ersan-ilor se %or fa)e /n
ad@n)iea f*nda-iei =%ersan-ilor? da)4 e8is"4 plan*ri s"r*)"*rale sla(e =falii: dia)la1e: (re)ii e")?: ro)i
sla(e: fis*ri )* *ng#i*ri red*se fa-4 de ori1on"al4: s*prafe-e e8p*se )a *rare a *nor ero1i*ni regresi%e
din a%al.
='? E%al*area s"a(ili"4-ii la al*ne)are se %a fa)e prin e"oda e)#ili(r*l*i lii"4 )* apli)area
rela-iilor de )al)*l pre1en"a"e /n )api"olele 3 ,i 5. Coefi)ien-ii de sig*ran-4 inii )are "re(*ie
/ndeplini-i /n )al)*lele de s"a(ili"a"e la al*ne)are pe in"erfa-a (e"on7ro)4 s*n" %ala(ili ,i pen"r* )al)*lele
de s"a(ili"a"e la al*ne)are a "eren*l*i de f*ndare ,i %ersan-ilor. Re1is"en-a la forfe)are pe plan*rile de
dis)on"in*i"a"e din "eren*l de f*ndare )are se )onsider4 /n )al)*lele %a fi re1is"en-a re1id*al4 =
r
: )
A 6?.
=&? Re1is"en-a asi%*l*i de ro)4 din a%al )are se o(ili1ea14 /po"ri%a al*ne)4rii poa"e fi
)onsidera"4 /n )al)*le da)4 es"e ipor"an"4: dar n*ai p@n4 la %alorile /pingerii p4@n"*l*i /n s"are de
repa*s. Ln )a1*l s"4rii de defora-ie plane: presi*nea o(ili1a"4 (p
m
) /n s"are de repa*s as*pra *nei
s"r*)"*ri rigide )* paraen" %er"i)al se de"erin4 )* rela-ia 9
p
m
A

$
.
U
F
r =27$?
*nde
r r
U
(1-n) )*
U
r
7 gre*"a"ea %ol*e"ri)4 a ro)ii /n s"are s*(ersa"4:
r
7 gre*"a"ea
%ol*e"ri)4 a ro)ii /n s"are *s)a"4:

7 gre*"a"ea %ol*e"ri)4 a apei: n H poro1i"a"ea ro)iiI F H ni%el*l


apei /n a%al )onsidera" a fi )el p*-in la ni%el*l "eren*l*iI presi*nea #idros"a"i)4 a apei din a%al se
)onsider4 p@n4 la ni%el*l s*prafe-ei pe )are se fa)e )al)*l*l de s"a(ili"a"e la al*ne)areI

7 )oefi)ien"*l
Poisson.
=+? Apli)area e"odei eleen"elor fini"e pen"r* )al)*l*l s"4rii de defora-ii ,i efor"*ri respe)"i% a
s"a(ili"4-ii la al*ne)are pe s*prafe-ele %i1a"e din ansa(l*l (ara;7"eren de f*ndare es"e op-ional4 dar
re)oanda"4 ai ales /n )a1*l (ara;elor de )lase de ipor"an-4 I ,i II sa* )a"egorii de ipor"an-4 A ,i B.
=.? Cal)*lele de s"a(ili"a"e "ridiensional4 la al*ne)are ale %ersan-ilor (ara;elor ,i la)*rilor de
a)**lare se %or efe)"*a pe %ol*e de ro)4 de)*pa"e din %ersan-i /n f*n)-ie de s*prafe-ele geologi)e de
separare din asi%*l de ro)4 =s"ra"ifi)a-ii: ,is"*o1i"4-i: falii: dia)la1e: (re)ii: fis*ri e")?. Al*ne)area de7a
l*ng*l *nor s*prafe-e sa* *)#ii din %ol**l de)*pa" "re(*ie s4 fie posi(il4 )inea"i).
=0? Ln)4r)4rile )are se )onsider4 pen"r* )al)*l*l s"a(ili"4-ii la al*ne)are a %ol**l*i de ro)4
de)*pa" s*n" *r4"oarele9 gre*"a"ea proprie a %ol**l*i de ro)4: /pingerea "ransis4 din (ara; =da)4
es"e )a1*l?: for-e pro%eni"e din infil"ra-ii pe "oa"e fe-ele %ol**l*i. D*p4 )a1 se po" de aseenea
)onsidera for-ele iner-iale seisi)e. Verifi)4rile la al*ne)are se fa) s*))esi% pe fie)are s*prafa-4 ,i
*)#ie )are pre1in"4 ris) de a prod*)e desprinderea %ol**l*i de ro)4 de)*pa" din asi%. Me"oda de
)al)*l )are se apli)4 es"e a e)#ili(r*l*i lii"4.
30
1ig2G-1 0odel tridimensional de analiz a sta!ilitii $ersanilor -n amplasamentul !ara5elor arcuite
(Honde, 1G7:)' O+B) tetraedruI &
1
, &
2
, &
:
- planele de separare geologic, J
1
, J
2
, J
:
- fore din
presiunea apei de infiltraie, K greutatea proprie, L rezultanta -mpingerilor din !ara52
=3? Ln fig*ra 27$ pen"r* e8eplifi)are se pre1in"4 *n odel "ridiensional de anali14 a s"a(ili"4-ii
la al*ne)are a *n*i "e"raedr* de)*pa" din 1ona na,"erilor *n*i (ara; ar)*i".
=5? Coefi)ien-ii de sig*ran-4 la al*ne)are "ridiensional4 )are "re(*ie reali1a-i pe plan*rile sa*
*)#iile de separare ale %ol**l*i de ro)4 %erifi)a" "re(*ie s4 se /n)adre1e /n doeni*l $.0...'.6 la
)o(ina-iile de /n)4r)4ri f*ndaen"ale ,i $.'....$..6 la )o(ina-iile de /n)4r)4ri spe)iale.
31
10. Tr"("r%" (%r%.-6-/ &% ,-.&"r% 7%.(r- :45-.=(=9/r%" '"r"'(%r/3(/'/6+r ,/#/'+)4%'"./'%
=$? Teren*l de f*ndare al (ara;elor de (e"on "re(*ie s4 preia /n)4r)4rile "ransise de (ara;: la) ,i
s"r*)"*rile adia)en"e /n )ondi-ii de sig*ran-4 pen"r* /n"reg sis"e*l *ni"ar (ara;7la) de a)**lare7"eren de
f*ndare.
='? L*)r4rile de e8)a%a-ii pen"r* profilarea f*nda-iilor reali1a"e )* e8plo1i%i se %or fa)e )*
)an"i"4-i lii"a"e de e8plo1i%i pen"r* a pro"e;a de degrad4ri ro)a de f*nda-ie.
=&? Ln l*)r4rile de e8)a%a-ii se re)oand4 apli)area *nor "e#nologii de forare ,i /p*,)are )are
s4 )ond*)4 la o(-inerea *nor s*prafe-e e8)a%a"e )@" ai )onfore )* proie)"*l. O as"fel de "e#nologie
es"e de e8)a%a-ii prin prede)*pa;.
=+? E8)a%a-iile de finisa; =6..6...$.66 deas*pra liniei defini"i%e (ara;*l*i? se %or fa)e f4r4
folosire de e8plo1i(il /n"o"dea*na )@nd es"e posi(il =da)4 "4ria ro)ii n* ip*ne folosirea de e8plo1i(il
pen"r* di1lo)are?.
=.? Teren*rile de f*ndare al)4"*i"e din ro)i sensi(ile la degradare /n )on"a)" )* aer*l ,i apa
=,is"*ri argiloase: )al)are )re"a)i)e: argili"e ,i gresii? e8)a%a"e la )o"a defini"i%4 %or fi pro"e;a"e prin
a,"ernerea *n*i s"ra" de or"ar de pro"e)-ie de '...& ) grosie: da)4 n* es"e posi(il s4 fie a)operi"e )*
(e"on*l din laela adia)en"4 /n "eren de )el *l" &.... 1ile.
=0? Preg4"irea pen"r* a)operirea )* (e"on a s*prafe-elor de f*ndare se fa)e prin sp4larea lor
s*))esi%4 )* ;e" de ap4 ,i aer la presi*ni de &...+ a"osfere p@n4 )@nd apa se s)*rge lipede. Al"erna"i%
/n"re sp4l4ri: pe"ele ro,ii de piri"4: pe"ele gal(ene de argil4 ,i al"e ip*ri"4-i e8is"en"e pe s*prafa-a de
f*ndare se )*r4-4 )* perii e"ali)e.
=3? Tra"aen"ele spe)iale lo)ale sa* pe apri1e largi din "eren*l de f*ndare pen"r* /(*n4"4-irea
)ara)"eris"i)ilor fi1i)o7e)ani)e a* *r4"oarele s)op*ri9 red*)erea defora-iilor: )re,"erea re1is"en-elor:
red*)erea de(i"elor de infil"ra-ii.
=5? Ln )a1*rile )@nd d*p4 e8)a%a-iile finale "eren*l de f*ndare )on-ine falii: in"er)ala-ii de
a"eriale sla(e: 1one 1dro(i"e de ro)4 e8"inse la ad@n)ii )are fa) iposi(ile sa* nee)onoi)e sol*-iile
de /ndep4r"are a lor din "eren*l de f*ndare se %or apli)a "ra"aen"e den"ale. A)es"ea )ons"a* /n reali1area
*nor e8)a%a-ii lo)ale a 1onelor respe)"i%e p@n4 la o an*i"4 ad@n)ie ,i *plerea gol*rilor re1*l"a"e )*
(e"on sa* or"ar.
=2? Confor pres)rip-iilor BUREC =SUA? diensi*nile ,i ad@n)iile "ra"aen"elor den"ale se
po" )al)*la )* rela-iile9
d ? @2@@2 !4
!
C = pen"r* 4
!
V +0
d ? @2:@@ ! C = pen"r* 4
!
T +0
*nde 4
!
es"e /n4l-iea (ara;*l*i /n e"ri pes"e ni%el*l general al f*nda-iei: ! H l4-iea /n e"ri a
1onei sla(e ,i d H ad@n)iea /n e"ri a e8)a%a-iei /n 1ona sla(4 4s*ra"4 de la ni%el*l ro)ii s4n4"oase
adia)en"e. Ln in"er)ala-iile de filoane de argil4 d "re(*ie s4 n* fie ai i) de)@" @21 4
!
.
32
1ig2 1@-12 Di$erse tipuri de tratamente dentale realizate -n terenuri de fundare din fli< carpatic' 1
plom! de !eton, 2 <isturi marnoase, : rost, ; musti de armtur, = zon !recifiat, 3 roc
sntoas, 7 falie, 9 plom! din mortar de ciment, G st>lpi de spri5inire de !eton, 1@ zid de
!eton2
=2? Ln fig*ra $67$ se e8eplifi)4 ai *l"e "ip*ri de l*)r4ri de plo(are reali1a"e /n "eren de
f*ndare din fli, )arpa"i) )* n*eroase 1one de ro)i gre1oase degrada"e ,i pa)#e"e de arne defora(ile.
33
a? Plo(ele de "ip $ =ar)a"e )* )er)*ri /n fig*ra $67$? se apli)4 pen"r* pa)#e"ele de arne
)* grosii ai ari de .6 ). Be"onarea lor se fa)e oda"4 )* e8e)*-ia e8)a%a-iilor.
Plo(ele "re(*ie pre%41*"e )* ros"*ri la in"er%ale de ....$6 pen"r* a pre%eni fis*rarea
lor.
(? Plo(ele de "ip ' s*n" spe)ifi)e 1onelor (re)ifia"e sa* de gresii degrada(ile /n )on"a)" )*
apa ,i aer*l: a%@nd rol*l priei laele de (e"on. Ln %ederea )re,"erii re1is"en-ei la
forfe)are la fa-a lor s*perioar4 se pre%4d *s"4-i de ar4"*r4.
)? Plo(ele de "ip & se apli)4 /n 1ona faliilor )* a"erial degrada" ,i perea(il. Ad@n)iea
lor es"e lii"a"4 /n f*n)-ie de posi(ili"4-ile de a fi e8)a%a"e an*al.
d? Plo(ele de "ip + )oresp*nd 1onelor de gresii s4n4"oase )* in"er)ala-ii de arne argiloase
)* gresii de $.... ). In"er)ala-iile se /nl4"*r4 pe ad@n)ii de $6...'6 ) )* ;e"*ri de aer
)opria" iar gol*rile fora"e se *pl* )* (e"on )* gran*la-ie fin4.
e? Wid*rile de spri;in de "ip . se apli)4 /n pa)#e"e de ,is"*ri arnoase )* grosii de '...& .
<is*ra-ia ro)ii adia)en"e ne)esi"4 o e8e)*-ie /n do*4 e"ape: pria )ons"@nd din"r7o serie de
s"@lpi la dis"an-e de '...+ )are s4 p4"r*nd4 pe o ad@n)ie de )ir)a $ . S*( pro"e)-ia
s"@lpilor se e8)a%ea14 ,is"*rile pe ad@n)ii de &6...+6 ) ,i se e8e)*"4 1id*rile de spri;in
din e"apa a do*a.
f? Wid*rile de "ip 0 se e8e)*"4 /n od siilar )* 1id*rile de "ip . dar pe "ronsoane ai l*ngi
de ..66...3..6 .
g? Plo(ele de "ip 3 s*n" spe)ifi)e 1onelor de falii. Ele se reali1ea14 din or"ar de )ien".
=$6? Ln )a1*l *nor falii n*eroase ,i dis)on"in*i"4-i a;ore )onsolidarea 1onei se poa"e fa)e prin
(e"onarea *nei re-ele drep"*ng#i*lare de galerii ,i p*-*ri e8)a%a"e /n plan*l dis)on"in*i"4-ilor. D*p4
/n)#eierea l*)r4rilor de (e"onare asi%*l de ro)4 adia)en" poa"e fi in;e)"a": pen"r* *plerea gol*rilor:
presi*nea de in;e)"are fiind de a8i* $ MPa. Ln final 1onele "ra"a"e po" fi pre)opria"e )* an)ore
pre"ensiona"e. S)op*l final es"e de a se asig*ra o (*n4 s"a(ili"a"e a "eren*l*i de f*ndare a"@" din p*n)" de
%edere e)ani) )@" ,i #idra*li). Pen"r* e8eplifi)are /n fig*rile $67' ,i $67& se pre1in"4 s)#ea de
"ra"are a faliilor ,i de pre)opriare a na,"erilor (ara;*l*i ar)*i" NagaFado.
34
1ig2 1@-22 #chem de tratare a faliilor la !ara5ul .agaMado (Naponia)' 1 falie, 2 tunel de acces, :
puuri <i suitoare de acces, ; ancore pretensionate, = tronson de falie !etonat, 3 tronson de falie
e"ca$at, 7 fora5e pentru in5ecii de consolidare2
1ig2 1@-:2 #istemul de precomprimare al rocii din zona na<terilor !ara5ului .agaMado' a seciuni
caracteristiceI ! detaliu de ancor, 1
1
2221
7
falii, 1 ancore pretensionate, 2 corp !ara5, : capt
ancorat, ; pacher de etan<are, = zid de spri5in, 3 cap ancor, 7 !are de oel, 9 sistem de
cuplare !are de oel, G conduct de in5ectare a captului ancorei, 1@ conduct de in5ectare a gurii
dup pretensionare, 11 rozet de distanare a !arelor, 12 conducte return pentru in5ecii, 1:
conduct de aer2
35
=$$? Ln )a1*l ro)ilor in;e)"a(ile: )* fis*ri des)#ide ,i poro1i"4-i )onsolidarea 1onei de ro)4 si"*a"4
iedia" s*( )o"a de e8)a%are se %a fa)e prin in;e)-ii. <l*id*l de in;e)"are es"e )op*s din"r7o s*spensie
sa* or"ar pe (a14 de )ien" sa* /n )a1*ri spe)iale din gel*ri de sili)a-i: r4,ini sin"e"i)e e"). S)op*l
a)es"or in;e)-ii es"e s4 red*)4 par"ea ire%ersi(il4 a defora-iilor ro)ii ,i s4 4reas)4 od*l*l ei de
elas"i)i"a"e. L*)r4rile de in;e)-ii se /n)adrea14 /n "rei )a"egorii9 de )onsolidare s*perfi)ial4 =leg4"*r4?: de
)onsolidare prof*nd4 ,i de *plere.
1ig2 1@-;2 #isteme de realizare a in5eciilor de legtur' a pe lamele de !eton turnate anterior, !
dup !ulonarea rocii, 1 lamele de !eton, 2 fora5e pentru in5ecii, : roc, ; !uloane de ancora5
cimentate2
1ig2 1@-=2 #eciune trans$ersal prin !ara5ul +lcantara (#pania) cu e"emplificarea fora5elor pentru
in5ecii de consolidare -n profunzime' 1 rosturi de construcie, 2 zona in5eciilor de preconsolidare,
: fora5e pentru in5eciile de consolidare, ; $oal de etan<are, = reea de drena52
36
=$'? In;e)-iile de )onsolidare s*perfi)ial4 =leg4"*r4? se %or e8e)*"a d*p4 "*rnarea a '...& laele
de (e"on sa* d*p4 (*lonarea ro)ii la ad@n)ii )are s4 dep4,eas)4 ni%el*l de in;e)"are =fig. $67+? pen"r*
4rirea presi*nii de in;e)"are ,i o(-inerea *n*i grad spori" de pene"rare a fl*id*l*i de in;e)"are /n fis*rile
din asi%*l de ro)4. Ad@n)iea fora;elor /n ro)4 %a fi de &.... iar presi*nea de in;e)"are %a fi de )el
*l" presi*nea li"os"a"i)4 din "ronson*l in;e)"a". In;e)-iile de )onsolidare s*perfi)ial4 =leg4"*r4? a*
s)op*l s4 red*)4 neoogenei"a"ea ,i perea(ili"a"ea s"ra"*l*i de ro)4 de la s*prafa-4 ,i s4 asig*re *n
)on"a)" (*n )* f*nda-ia.
=$&? Densi"a"ea fora;elor pen"r* in;e)-iile de leg4"*r4 se %a si"*a /n )ondi-ii norale de $ fora; la
0...$6
'
s*prafa-4 de f*ndare. Densi"a"ea fora;elor depinde de na"*ra ,i s"area de fis*rare7al"erare a ro)ii
din f*nda-ie ,i poa"e %aria /n a)ela,i aplasaen" /n f*n)-ie de s"area lo)al4 a ro)ii.
=$+? In;e)-iile de )onsolidare /n prof*n1ie %or a%ea ad@n)ii /n ro)4 de ....'6 : /n f*n)-ie de
)ara)"eris"i)ile ro)ii: l4-iea f*nda-iei: 4riea /n)4r)4rilor ,i dire)-ia de "ransi"ere a /n)4r)4rilor. Ele
a* s)op*l s4 aeliore1e )ara)"eris"i)ile fi1i)o7e)ani)e ale ro)ilor: iar s*prafa-a de ro)4 )onsolida"4
poa"e dep4,i apri1a f*nda-iei (ara;*l*i: e8"in1@nd*7se /n 1one adia)en"e de ro)4 )* )ali"4-i
geoe)ani)e nesa"isf4)4"oare =fig. $67.?.
=$.? Densi"a"ea fora;elor pen"r* in;e)-iile de )onsolidare prof*nd4 se %a si"*a *1*al la $ fora; la
2...'6
'
de s*prafa-4 )onsolida"4 )a *rare a presi*nilor de in;e)"are ai ari )are se po" apli)a.
=$0? In;e)-iile de *plere %or a%ea ad@n)ii /n ro)4 de ....$. ,i a* s)op*l de a *ple gol*rile
,i )a%ernele: )r4p4"*rile: )re%asele )are po" e8is"a /n "eren*rile de f*ndare: /n spe)ial /n )ele )ars"i)e.
In;e)-iile de *plere po" lipsi /n aplasaen"ele /n )are s"*diile geologi)e n* a* iden"ifi)a" fenoene de
"ip*l )elor en-iona"e ai /nain"e. In;e)"area /n ro)i foar"e perea(ile se %a fa)e la presi*ni i)i ,i )*
fl*ide ief"ine: )* /nlo)*i"ori de )ien" sa* a"eriale iner"e grosiere =nisip: )en*,4?. Ln ro)i )*
perea(ili"a"e edie se foloses) s*spensii )* )ien" ,i adaos*ri iner"e fine.
1ig2 1@-32 #chem de e"ecutare a in5eciilor de suprafa -n etape succesi$e2
37
=$3? Densi"a"ea op"i4 a fora;elor pen"r* )ele "rei "ip*ri de in;e)-ii %a fi de"erina"4
e8perien"al prin /ndesirea fora;elor in;e)"a"e /n e"ape s*))esi%e =fig. $670? =do*4 sa* "rei e"ape de
/ndesire a fora;elor?. Ln )adr*l a)el*ia,i aplasaen" densi"a"ea op"i4 a fora;elor poa"e %aria /n f*n)-ie
de "ip*l de ro)4 "ra"a"4.
1ig2 1@-72 #istem de etan<are <i drena5 la un !ara5 de greutate ' a $edere -n plan, ! seciune
trans$ersalI 1 $oal de front, 2 $oal de larg, : reea de drena52
=$5? Ln s)op*l red*)erii perea(ili"4-ii "eren*l*i de f*ndare ,i respe)"i% a infil"ra-iilor din la) la
%alori "e#ni) a))ep"a(ile se %or fa)e in;e)-ii pen"r* %oal*ri de e"an,are )are po" fi de fron" sa* de larg
=fig. $673?. Ln od *1*al %oal*l de e"an,are %a fi )ople"a" spre a%al )* o re-ea de drena;: a%@nd /n
%edere )4 gradien-ii #idra*li)i re1*l"a-i din infil"ra-iile prin sis"e*l %oal de e"an,are7re-ea de drena; s4
n* prod*)4 ero1i*ni in"erne =sp4l4ri de fra)-i*ni fine de a"eriale din falii: (re)ii e").?.
=$2? Ln proie)"area %oal*rilor de e"an,are se %a a%ea /n %edere /ndeplinirea /n )ondi-ii )@" ai
(*ne a *r4"oarelor f*n)-ii9 i),orarea de(i"elor de infil"ra-ie din la): red*)erea s*(presi*nilor pe "alpa
de f*nda-ie a (ara;*l*i: diin*area ris)*l*i de an"renare #idrodinai)4 a fra)-i*nilor de ro)4 fin4:
orien"area )@" ai fa%ora(il4 pen"r* )ons"r*)-ie a for-elor #idros"a"i)e ,i #idrodinai)e din apa infil"ra"4
prin "eren*l de f*ndare.
='6? Ln proie)"area re-elelor de drena; se %a a%ea /n %edere /ndeplinirea /n )ondi-ii )@" ai (*ne a
*r4"oarelor f*n)-ii9 aplifi)area efe)"elor fa%ora(ile ale %oal*rilor de e"an,are: red*)erea presi*nilor
din fis*rile sa* porii ro)ilor ,i pe "alpa de f*nda-ie a (ara;*l*i: drenarea apei )are )ir)*l4 prin asa ro)ii
red*)@nd *idi"a"ea ei ,i 4rind )oefi)ien-ii de fre)are de7a l*ng*l fis*rilor ,i faliilor: pre%enirea
an"ren4rii par"i)*lelor fine de ro)4: )on"rol*l f*n)-ion4rii ,i a s"a(ili"4-ii fi1i)o7)#ii)e a %oal*l*i
peri-@nd in"er%en-ii opera"i%e /n )a1 de ne)esi"a"e.
='$? Voal*rile de e"an,are se %or e8"inde /n ad@n)ie ,i la"eral p@n4 /n 1ona *nde ro)a
nein;e)"a"4 /ndepline,"e )ri"eri*l de $ L*geon. Cri"eri*l de $ L*geon =L*? define,"e lii"a *nei ro)i
38
iperea(ile. As"fel: de(i"*l de ap4 pierd*" pe $ l de fora; s*( o presi*ne de ap4 de $6 a". "ip de $6
in*"e n* "re(*ie s4 dep4,eas)4 $ lMin. Ln "ip*l for4rii %oal*l*i se fa) s*))esi% "es"e L*geon ,i fora;*l
es"e opri" )@nd s7a /ndeplini" )ri"eri*l de $ L*. Ln "eren*ri de f*ndare dense: re1is"en"e: ad@n)iea
%oal*l*i poa"e re1*l"a de 6.&...6.+ din sar)ina #idros"a"i)4. Ln "eren*rile de f*ndare /n )ondi-ii edii:
ad@n)iea %oal*l*i poa"e a;*nge la 6.3...6.5 din sar)ina #idros"a"i)4.
1ig2 1@-92 Dispunerea fora5elor pentru un $oal de etan<are & fora5e pilotI 1,2,: fora5e e"ecutate -n
etapele 1, 2 <i respecti$ :I ) fora5 de control2
=''? <ora;ele pen"r* %oal*rile de e"an,are se /ndeses) /n e"ape s*))esi%e /n f*n)-ie de re1*l"a"ele
in;e)"4rilor =fig. $675?. In )ondi-ii de ro)4 noral4 %oal*l de e"an,are %a fi al)4"*i" din"r7*n sing*r r@nd
de fora;e si"*a"e la dis"an-e de &...0 . Ln )a1*l *nor pierderi ai ari de ap4 la pro(a de perea(ili"a"e:
dis"an-ele /n"re fora;e po" s)4dea p@n4 la 6..6...$.66 ,i da)4 pierderile s*n" /n )on"in*are ari se %or
pre%edea do*4 sa* ai *l"e r@nd*ri de perdele de e"an,are.
='&? Dire)-ia fora;elor pen"r* %oal %a fi /n od o(i,n*i" %er"i)al4. To"*,i /n ro)ile )* sis"ee de
ros"*ri: fis*ri )* orien"4ri doinan"e: fora;ele se re)oand4 s4 in"erse)"e1e a)es"e sis"ee )* *ng#i*ri
ai ari de &6
6
. Ln"r7*n %oal de e"an,are se %or pre%edea )el p*-in do*4 dire)-ii diferi"e pen"r* fora;e.
Verifi)area )on"in*i"4-ii %oal*l*i se fa)e )* fora;e de )on"rol a%@nd o /n)linare de &6
6
fa-4 de )ele )are
al)4"*ies) %oal*l.
='+? Presi*nea a8i4 de in;e)"are se %a s"a(ili /n f*n)-ie de ad@n)iea %oal*l*i ,i /n4l-iea
(ara;*l*i. Ra"a presi*nii =I? e8pria"4 )a rapor"*l /n"re presi*nea a8i4 de in;e)"are ,i /n4l-iea
39
a8i4 a (ara;*l*i poa"e %aria /n )ondi-ii norale /n"re &.. ,i 3.6. Valori a8ie /nregis"ra"e la (ara;e
de gre*"a"e f*nda"e pe grani" a* a"ins I A $+.
='.? Diae"r*l fora;elor se %a alege /n"re +....30 . Consis"en-a lap"el*i de )ien" de in;e)-ii
4s*ra"4 prin rapor"*l /n gre*"a"e ap47)ien" =aM)? %a %aria de la $69$ la $9$. In;e)-ia %a /n)epe )*
s*spensia )ea ai fl*id4 =aM) A $6...5? pen"r* )ola"area fis*rilor fine ,i se %a /n)#eia )* o s*spensie
groas4 =aM) A $.6...6.5?. Te#nologia de in;e)"are o(i,n*i"4 es"e /n "ronsoane as)enden"e.
1ig2 1@-G2 *oalul de etan<are de la !ara5ul &oiana Jzului (/om>nia)' a profil longitudinalI !
$edere -n planI 1 !ara5, 2 limita $oalului de etan<are, : delu$iu, ; limita !ara5ului, = traseul
$oalului, 3 gresii, 7 intercalaii de <isturi argiloase2
='0? Pen"r* e8eplifi)are /n fig*ra $672 se pre1in4 profil*l /n l*ng ,i %ederea /n plan a *n*i %oal
de e"an,are.
BIBLIOGRAIE
$. R*ggeri: G. Sliding safe"X of e8is"ing gra%i"X das. <inal Repor" of "#eE*ropean YorBing Gro*p
of "#e E*ropean Cl*( of ICOLD: '66+.
'. USACE Sliding s"a(ili"X for )on)re"e s"r*)"*res: Yas#ing"on D.C.: $25$
&. EERC Man*al for engineering g*idelines for "#e e%al*a"ion of #XdropoFer pro;e)":. Yas#ing"on
D.C.: '66'
+. Popo%i)i: A.: Popes)*:C. Bara;e pen"r* a)**l4ri de ap4: Vol. $: Edi"*raTe#ni)4: B*)*re,"i:
$22'
40
.. S"ea"i*: D. Me)ani)a ro)ilor pen"r* )ons"r*)"ori Edi"*"a Conspress: B*)*re,"i:'665.
0. Mar)#idan*: E. Pra)"i)a geologi)4 inginereas)4 /n Cons"r*)-ii: Edi"*ra Te#ni)4:B*)*re,"i: $253
3. S"one Z Ye(s"er Engineering Corpora"ion. Uplif" Press*res: S#ear s"reng"# and Tensile
S"reng"# for S"a(ili"X AnalXsis of Con)re"e Gra%i"X Das. EPRI TRH$66&+.: Pro;e)" '2$376.:
A*g*s" $22'.
5. Pa)elli: Y.A.: Andriolo: <.R.: SarBaria: G.S. Trea"en" and perforan)e of )ons"r*)"ion ;oin"s
in )on)re"e das. Ya"er PoFer and Da Cons"r*)"ion: No%e(er $22&.
2. Ro)#a: M. Me)#ani)al (e#a%io*r of ro)B fo*nda"ions in )on)re"e das 5"# ICOLD Congress:
MaX: $20+.
$6. 8 8 8 Nora"i% pri%ind s"a(ilirea /n)4r)4rilor i gr*p4rilor de /n)4r)4ri pen"r*
)ons"r*)-iile#idro"e#ni)e de re"en-ie. Nora"i% NP $&67'6$&: apro(a" prin OMDRAP nr. '&0&M'6$& i
p*(li)a" in Moni"or*l Ofi)ial nr. .50 din $0 sep"e(rie '6$&.
$$. Londe: P. Ro)B Me)#ani)s on Da <o*nda"ion Design. ICOLD Spe)ial B*lle"in:Re%ised
Edi"ion: Paris: $25'.
$'. MEE7ISP! PE 3'.73. Nora"i% pri%ind )a"egoriile ,i %ol**l l*)r4rilor de s"*diigeologi)e
ne)esare pen"r* f*ndaen"area sol*-iilor de proie)"are a )ons"r*)-iilor#idroenerge"i)e ICEMENERG:
B*)*re,"i: $23..
$&. 8 8 8 Nora"i% de proie)"are: e8e)*-ie ,i e%al*are la a)-i*ni seisi)e a l*)r4rilor#idro"e#ni)e
din fron"*l (ara". Re%i1*ire NP 6307'6$&: apro(a" prin OMDRAP nr. &$6'M'6$& i p*(li)a" in
Moni"or*l Ofi)ial nr. 3'& din '. noie(rie '6$&.
$+. 8 8 8 <ederal G*idelines for Da Safe"X: U.S. Depar"en" of !oeland Se)*ri"X: <EMA:
MaX '66..
41
ANE?A 1
R%16%4%.(=r/ (%2./'%, 12/&-r/, 7r"'(/'% '-r%.(% :. &/0%r3% 9=r/
Ln ane84 se pre1in"4 regleen"4rile "e#ni)e: g#id*rile ,i pra)"i)ile )*ren"e pri%ind e%al*area
s"a(ili"4-ii la al*ne)are a (ara;elor de (e"on /n )*rs de proie)"are sa* e8is"en"e din di%erse -4riI /n spe)ial
-4ri e*ropene din Uni*nea E*ropean4.
O sin"e14 a a)es"or regleen"4ri "e#ni)e: g#id*rile ,i pra)"i)ile)*ren"e /n di%erse -4ri /n ordinea /n
)are se des)ri* /n ana84 se pre1in"4 /n "a(el*l A7$.
Ta(el*l A$7$
Nr.
)r".
[ara Regleen"4ri
"e#ni)e
G#id*ri
Pra)"i)i )*ren"e
$
'
&
+
.
0
3
5
2
$6
$$
$'
$&
$+
A*s"ria
El%e-ia
<ran-a
I"alia
Spania
Por"*galia
Anglia
Gerania
S*edia
Nor%egia
U.S.A. H B*re)
Canada
C#ina
India
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
1. A-3(r/"
1.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
Regleen"4ri "e#ni)e spe)iale ,i pro)ed*ri se apli)4 la (ara;e )* /n4l-ii ai ari de $. pes"e
ni%el*l f*nda-iei sa* la)*ri )* %ol* ai are de)@" .66.666 ). Pen"r* e%al*area sig*ran-ei (ara;elor
e8is"4 *n n*4r rela"i% i) de g#id*ri "e#ni)e. Pro(lea se "ransfer4 )4"re persoane )* )*no,"in-e
profesionale e8)elen"e ,i e8perien-4 prof*nd4. A)es" )on)ep" es"e en*n-a" de R. Mel(inger /n l*)rarea
KModali"4-i /n A*s"ria pri%ind sig*ran-a (ara;elor9 o si(io14 /n"re regleen"4ri ,i ;*de)a"a
inginereas)4D Pro)eedings In"erna"ional SXposi* on Da Safe"X: Bar)elona: $225.
N* e8is"4 regleen"4ri pen"r* apre)ierea sig*ran-ei la al*ne)are a (ara;elor de (e"on e8is"en"e.
Pen"r* anali1e de sig*ran-4 a (ara;elor din *pl*"*ri e8is"4 re)oand4ri.
Ln '66$ a* fos" ela(ora"e de Coisia A*s"ria)4 a Bara;elor re)oand4ri pen"r* e%al*area
sig*ran-ei la )*"re*r a (ara;elor de (e"on ,i din *pl*"*ri.
42
1.2. Pr"'(/'" -#-"6=
E%al*area sig*ran-ei la al*ne)are a (ara;elor de gre*"a"e se efe)"*ea14 pe )on"a)"*l (ara;7f*nda-ie
,i pe ros"*ri de l*)r* din )orp*l (ara;*l*i. S*(presi*nea es"e l*a"4 /n )onsidera-ie ,i /n general n* se
adi" efor"*ri efe)"i%e de /n"indere. A)eas"4 anali14 es"e reali1a"4 /n )onfori"a"e )* Lie)Bfeld".
Ur4"oarele ipo"e1e s*n" /n general apli)a"e pen"r* s*(presi*ni )el p*-in /n )ondi-ii de /n)4r)4ri
norale9
7 5.P din /n4l-iea )oloanei de ap4 pe paraen"*l aon"e: respe)"i% la lii"a fis*riiI
7 $66P /n ros"*ri des)#iseI
7 1ero sa* ni%el*l apei la pi)ior*l a%al al (ara;*l*iI
7 des)re,"ere liniar4 de la aon"e sa* de la lii"a fis*rii )4"re a%al.
Red*)eri ale s*(presi*nilor s*n" adise de e8epl* /n a%al de o re-ea de drena;. Ln aseenea
)a1*ri: %alorile ai i)i ale s*(presi*nilor "re(*ie s4 fie %erifi)a"e prin 4s*r4"ori.
Ln e%al*area sig*ran-ei la al*ne)are se )onsider4 n*ai par"ea din se)-i*nea "rans%ersal4 )are
r4@ne /n )on"a)" )* f*nda-ia: adi)4 1ona *nde pe )on"a)" efor"*rile norale s*n" de )opresi*ne.
Efor"*rile de pe dire)-ia noral4 la s*prafa-4 s*n" red*se de s*(presi*nile din ros"*l des)#is ,i se)-i*nea
de )on"a)" (ara;7f*nda-ie. Re1is"en-a la forfe)are se (a1ea14 fie pe in%es"iga-ii /n si"* fie pe asiilarea
*nor in%es"iga-ii la al"e (ara;e /n )ondi-ii e)#i%alen"e9
Ln f*n)-ie de )o(ina-iile de /n)4r)4ri se apli)4 *r4"orii )oefi)ien-i de sig*ran-4 la al*ne)are9
7 /n)4r)4ri norale =*1*ale? .... s A $..
7 /n)4r)4ri ne*1*aleI %ii"*r4 ..... s A $.&.
7 /n)4r)area seisi)4 OBE ....... s A $.'
7 /n)4r)area e8"re4 MCE ...... s A $.$
2. E60%9/"
2.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
Ba1a legal4 pri%ind (ara;ele ,i a)**l4rile din El%e-ia se g4se,"e /n ar"i)ol*l & (is al Legii
<ederale din '' i*nie $533 as*pra poli"i)ii apei =RS 3'$.$6? ,i /n Ordonan-a din 3 de)e(rie $225
as*pra sig*ran-ei s"r*)"*rilor de re"en-ie =OSOA: KOrdonan)e s*r la Se)*ri"e des O*%rages
dCA))**la"ionD?. Ordonan-a s"a(ile,"e )erin-ele de /ndeplini" pen"r* sig*ran-a "*"*ror s"r*)"*rilor de
re"en-ie: a"@" )ele noi )@" ,i )ele e8is"en"e.
Ar"i)ol*l & p*n)"*l $ din OSOA s"a(ile,"e /n leg4"*r4 )* sig*ran-a s"r*)"*ral4 *r4"oarele9
KS"r*)"*rile de re"en-ie "re(*ie s4 fie diensiona"e ,i )ons"r*i"e )onsider@nd "e#ni)ile a)"*ale as"fel /n)@"
s4 fie /ndeplini"4 sig*ran-a la ori)e )a1 de /n)4r)are pre%i1i(il pe d*ra"a de folosin-4.D
43
Sig*ran-a s"r*)"*ral4 es"e e%al*a"4 pen"r* a garan"a perforan-a (ara;*l*i soli)i"a" de di%erse
"ip*ri de /n)4r)4ri9 peranen"e: %aria(ile: e8)ep-ionale ,i a))iden"ale.
Diferi"e s)enarii de e8ploa"are "re(*ie s4 fie )onsidera"e9 ni%el*ri ale apei /n a)**lare: aspe)"e
ind*se de /n"rer*peri /n e8ploa"are )a*1a"e de re%i1ia e)#ipaen"elor #idroe)ani)e: defe)-i*ni la
des)4r)4"ori ,i goliri de f*nd: /n"re-inere "*r(ine: e").
Ln El%e-ia n* e8is"4 nora"i%e: regleen"4ri sa* s"andardeI inginer*l are a*"onoie pen"r* a
sa"isfa)e )erin-ele s"a(ili"e /n ar"i)ol*l & din OSOAM$225 en-iona" ai /nain"e.
2.2. G2/&-r/
Ordonan-a pri%ind sig*ran-a s"r*)"*rilor de re"en-ie peri"e )a Biro*l <ederal al Apei ,i
Geologiei s4 ela(ore1e g#id*ri /n )ola(orare )* repre1en"an-ii a*"ori"4-ilor )an"onale: *ni%ersi"4-ilor:
so)ie"4-ilor profesionale ,i organi1a-iilor e)onoi)e =Ar". '0 OSOA?. Mai *l"e g#id*ri s*n" /n )*rs de
ela(orare: al"ele s*n" disponi(ile.
S)op*l priar al a)es"or g#id*ri es"e de a pre%edea e"odologii pen"r* apli)area diferi"elor
ar"i)ole din OSOA. G#id*rile pre1in"4 pro)ed*ri re)oanda"e de a fi apli)a"e /n doeni*l sig*ran-ei
(ara;elor din El%e-ia l*@nd /n )onsidera-ie s"adi*l a)"*al al )*no,"in-elor ,"iin-ifi)e.
G#id*rile s*n" ai res"ri)"i%e de)@" re)oand4rile: dar n* s*n" o(liga"orii pre)* ordonan-ele.
Unele derog4ri de la g#id*ri s*n" posi(ile deons"r@nd )4 )erin-ele de sig*ran-4 din ordonan-e s*n"
/ndeplini"e la *n ni%el e)#i%alen".
G#id*rile referi"oare la sig*ran-a s"r*)"*ral4: sig*ran-a )*rgerii ,i sig*ran-a seisi)4 da*
infora-ii pre)ise as*pra /n)4r)4rilor ,i e%al*4rii lor: d*p4 )* *rea149
7 Ln)4r)4rile peranen"e s*n" a)ele /n)4r)4ri )are a)-ionea14 "o" "ip*l. Ele po" s4 )reas)4 d*p4
*n "ip de e8ploa"are ,i d*p4 a)eea %aloarea lor n* se ai odifi)4. Ln a)eas"4 )a"egorie se in)l*d9
gre*"a"ea proprie: presi*nea sedien"elor: presi*nea p4@n"*l*i: presi*nea #idros"a"i)4 ,i s*(presi*nea
=da)4 a)**larea es"e "o"dea*na plin4?.
7 Ln)4r)4rile %ii =de e8ploa"are? s*n" a)ele /n)4r)4ri dependen"e de )ondi-iile de e8ploa"are ,i de
)ondi-iile na"*rale )lia"i)e. Ele )*prind9 presi*nea #idros"a"i)4: s*(presi*nea: "epera"*ra: 14pada:
/n)4r)area din g#ea-4: presi*nea sedien"elor: presi*nea p4@n"*l*i: /n)4r)4ri din "rafi) ,i al"ele.
7 Ln)4r)4rile e8)ep-ionale s*n" pro%o)a"e de e%enien"e e8)ep-ionale )are po" a%ea in"ensi"4-i
ridi)a"e. Efe)"ele lor s*n" ins"an"anee sa* de d*ra"4 lii"a"4. Ele in)l*d9 %ii"*ri: )*"re*re: a%alan,e:
s)*rgeri de la%4.
7 Ln)4r)4ri in)iden"ale9 e8plo1ii
Ur4"oarele )o(ina-ii de /n)4r)4ri s*n" )onsidera"e9
7 si"*a-ie noral4 )are in)l*de /n)4r)4rile norale pe s"r*)"*r4I
44
7 si"*a-ie e8)ep-ional4 )are in)l*de /n)4r)4rile e8)ep-ionale )are po" s4 se prod*)4 pe d*ra"a de
ser%i)i* a s"r*)"*riiI.
7 si"*a-ie e8"re4 )are in)l*de )ele ai se%ere )a1*ri de /n)4r)are )are po" s4 se prod*)4 pe
d*ra"a de ser%i)i* a s"r*)"*rii.
Ln general asig*rarea sig*ran-ei )ons"4 /n %erifi)area s"a(ili"4-ii la al*ne)are: la r4s"*rnare ,i da)4
es"e )a1*l la ridi)are de pe f*nda-ie.
S"a(ili"a"ea la al*ne)are es"e defini"4 prin rapor"*l /n"re s*a for-elor %er"i)ale ,i s*a for-elor
ori1on"ale. Po1i-ia re1*l"an"ei for-elor )are a)-ionea14 /n profil*l "rans%ersal al (ara;*l*i ,i "ensi*nile la
paraen"*l aon"e s*n" de aseenea e%al*a"e.
S"a(ili"a"ea la al*ne)are se (a1ea14 pe *ng#i*l de fre)are in"ern4 =]? ,i e%en"*al pe )oe1i*ne =c?
)onfor *r4"oarei rela-ii9
1# A

+
4
+ c tg * . .
*nde9 1# es"e )oefi)ien"*l de sig*ran-4I

*
7 s*a "*"*ror for-elor %er"i)ale a)-ion@nd la ni%el*l f*nda-iei sa* la ni%el*l )onsidera" al
s*prafe-ei de al*ne)areI

4
7 s*a "*"*ror for-elor ori1on"ale a)-ion@nd pes"e ni%el*l f*nda-iei sa* al ni%el*l*i
)onsidera" pen"r* s*prafa-a de al*ne)areI
+ H aria s*prafe-ei de )on"a)" (ara;7f*nda-ie sa* a s*prafe-ei de al*ne)are )onsidera"e.
Ln prin)ipi* )oe1i*nea poa"e fi )onsidera"4 n*ai da)4 /n od real es"e o(ili1a"4 ,i da)4
*ng#i*l de fre)are in"ern4 es"e i). Valorile )oe1i*nii se s"a(iles) prin "es"e in si"* sa* po" fi asiila"e
pe (a1a da"elor din li"era"*r4.
S*prafe-ele de al*ne)are )onsidera"e "re(*ie s4 ia /n )onsidera-ie s"r*)"*ra geologi)4 a f*nda-iei:
iar parae"rii

,i c depind de )ondi-iile s*prafe-ei de al*ne)are.


Ln )a1*l )@nd n* se )onsider4 )oe1i*nea: *r4"orii )oefi)ien-i de sig*ran-4 "re(*ie reali1a-i
f*n)-ie de "ip*l )o(ina-iilor de /n)4r)4ri9
Ta(el*l A$7'
Tip*l de /n)4r)4ri
Norale E8)ep-ionale E8"ree
$.. $.& $.$
Ln )a1*rile )@nd se )onsider4 )oe1i*nea: )oefi)ien-ii de sig*ran-4 la al*ne)are "re(*ie a;ora-i
pen"r* a -ine )on" de red*)erea )oe1i*nii din )a*1a deplas4rii2 1# inii %or fi: respe)"i% .: + ,i &.
G#id*rile peri" )onsiderarea *nor fa)"ori de sig*ran-4 diferi-i: )onfor rela-iei 9
45

4
T
' $
.
.
1#
+ c
1#
tg *
+


*nde 1#
1
es"e egal )* 1# da)4 s7a negli;a" )oe1i*nea
,i 1#
2
es"e egal )* .: + sa* & f*n)-ie de "ip*l de /n)4r)4ri =norale: e8)ep-ionale sa* e8"ree?
$. r".9"
$.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
Un gr*p de l*)r* as*pra (ara;elor de gre*"a"e al Coi"e"*l*i <ran)e1 al Marilor Bara;e a finali1a"
o l*)rare de referin-4 as*pra regleen"4rilor ,i pra)"i)ilor apli)a"e /n <ran-a pen"r* anali1a de"erinis"i)4
a (ara;elor de gre*"a"e.
Ln l*)rare s7a ar4"a" )4 /n <ran-a n* e8is"a* ni)i s"andarde ni)i al"e regleen"4ri pri%ind anali1a
s"a(ili"4-ii (ara;elor. Pra)"i)ile )*ren"e deri%a* din *r4"oarele referin-e9
a H Te#ni)a (ara;elor /n aena;4ri r*rale H Minis"er*l Agri)*l"*rii: $252.
! Bara;e i)i H Re)oand4ri pen"r* )on)ep-ie: reali1are ,i e8ploa"are. Ceagref
ENGRE<MC<GB: Paris: $223
c H Pra)"i)a Ed<
d H Pra)"i)a CoXne Z Bellier
No"@nd a)es"e pra)"i)i diferi"e: Coi"e"*l <ran)e1 al Marilor Bara;e a da" *n al doilea anda"
gr*p*l*i de l*)r* as*pra (ara;elor de gre*"a"e de a aroni1a pra)"i)ile )*ren"e din <ran-a ,i a p*ne
(a1ele *n*i g#id as*pra e%al*4rii s"a(ili"4-ii (ara;elor de gre*"a"e. A)es" g#id *ra s4 se /n)adre1e /n
fora" de"erinis": dar s4 adop"e de aseenea )on)ep"e /n fora" sei7pro(a(ilis"i) ="erinologie:
no"a-ii: )o(ina-ii de /n)4r)4ri: a)-i*ni: re1is"en-e: e").?.
$.2. Pr"'(/'/ '-r%.(%
Pen"r* e%al*area sig*ran-ei )o(ina-iile de /n)4r)4ri *1*ale: ne*1*ale ,i e8"ree s*n" l*a"e
)onfor referin-elor !, c ,i d =p*n)"*l &.$? 9
7 )o(ina-ia de /n)4r)4ri *1*ale =fre)%en-e ,i ^*asi7peranen"e?9 a)**larea la NNR )*
s*(presi*nile )oresp*n14"oare ,i al"e /n)4r)4ri peranen"e *1*ale I
7 )o(ina-ia de /n)4r)4ri ne*1*ale =)* fre)%en-4 red*s4?9 a)**larea la )o"a a8i4 din proie)"
,i /n)4r)4rile *1*ale )oresp*n14"oareI
7 )o(ina-ia de /n)4r)4ri a))iden"ale =e8"ree? 9 /n)4r)4rile *1*ale ,i a)-i*nea seisi)4.
Ln referin-a a =p*n)"*l &.$? se pre%4d n*ai do*4 )o(ina-ii de /n)4r)4ri9 *1*ale ,i
e8)ep-ionale.
46
Proprie"4-ile de re1is"en-4 la forfe)are =):

? ale (e"on*l*i )on%en-ional po" fi o(-in*"e din "es"e


de la(ora"or =)*r(e in"rinse)i pen"r* a"eriale?. Corela-ii /n"re parae"rii de re1is"en-4 la forfe)are ,i
re1is"en-a la /n"indereM)opresi*ne po" fi apli)a"e.
Ln )a1*l (ara;elor din 1id4rie de pia"r4: re1is"en-a la /n"indere ,i )oe1i*nea s*n" /n general
)onsidera"e n*le.
Ln )a1*l (ara;elor din (e"on rola" =RCC: RCD? "es"ele de la(ora"or pen"r* a"eriale n* s*n"
repre1en"a"i%e pen"r* parae"rii ros"*rilor din"re s"ra"*rile de RCC. O e8ainare a"en"4 a spe)ifi)a-iilor
de )ons"r*)-ie pen"r* s"ra"*rile de RCC es"e esen-ial4 pen"r* e%al*area parae"rilor de re1is"en-4 la
forfe)are.
Ln"r7o pri4 e%al*are )onser%a"i%4: )oe1i*nea pe )on"a)"*l (ara;7f*nda-ie se ia 1ero: din )a*1a
degrad4rilor prod*se prin l*)r4rile de e8)a%a-ie iar *ng#i*l de fre)are poa"e fi l*a" de +.
o
pen"r* in"erfa-a
(ara;7ro)4 "are. Ln )a1*l )@nd se apli)4 pro)ed*ri spe)iale de preg4"ire a s*prafe-ei ro)ii =l*)r4ri
e8e)*"a"e )* gri;4: ro)4 nederan;a"4? *ng#i*l de fre)are ,i )oe1i*nea la in"erfa-4 po" fi )onsidera"e )a
inie /n"re %alorile pen"r* (e"on ,i ro)a din f*nda-ie.
Cel ai sa"isf4)4"or pro)ede* de a de"erina )oe1i*nea ,i *ng#i*l de fre)are es"e sa se
e8aine1e )*r(ele in"rinse)i pen"r* a"erialele de ro)4. C*r(ele Bar"on ,i !oeB s*n" referin-e de (a14.
C*r(a pen"r* *n doeni* da" al efor"*rilor norale poa"e fi apro8ia" )* o linie dreap"4 )are
peri"e es"iarea )onser%a"i%4 a *ng#i*l*i de fre)are ,i a )oe1i*nii. Coe1i*nea f*nda-iei /n doeni*l
efor"*rilor i)i es"e *1*al )onsidera"4 1ero: /n spe)ial )@nd se proie)"ea14 (ara;e noi.
Cri"eri*l de s"a(ili"a"e adop"a" /n referin-a a =p*n)"*l &.$? )ons"4 /n %erifi)area s"a(ili"4-ii la
al*ne)are pe in"erfa-a (ara;7f*nda-ie )onfor rela-iei =)al)*l*l se fa)e pen"r* $ l /n l*ng*l
)oronaen"*l*i? 9
[ ] ( tg J . H c 1 M ? = . +
*nde 1 es"e fa)"or*l de sig*ran-4 la al*ne)are pe in"erfa-a (ara;7f*nda-ie ,i "re(*ie s4 ai(4 *r4"oarele
%alori inie9 + H pen"r* )o(ina-ia de /n)4r)4ri *1*ale ,i '.3 pen"r* )o(ina-ia de /n)4r)4ri
e8)ep-ionaleI
c H )oe1i*nea I
tg
7 )oefi)ien"*l de fre)are pe in"erfa-4 I
H 7 l*ngiea se)-i*nii I
. 7 s*a for-elor norale pe in"erfa-4 I
J 7 for-a din s*(presi*niI
( 7 s*a for-elor "angen-iale pe in"erfa-4
Ln referin-a !: )ri"eri*l de s"a(ili"a"e la al*ne)are es"e siilar )* referin-a a: dar )oe1i*nea es"e
)onsidera"4 n*l4. Rela-ia de )al)*l al fa)"or*l*i de sig*ran-4 la al*ne)are (1? are fora 9
( tg J . 1 M ? =
47
Valorile inie pen"r* 1 s*n" pre1en"a"e /n "a(el*l *r4"or9
Ta(el*l A$7&
S*prafa-a Co(ina-ia de /n)4r)4ri
U1*ale Ne*1*ale E8"ree
In"erfa-a (ara;7f*nda-ie $.. $.. $.&
Ln pra)"i)a Ed< fa)"or*l de sig*ran-4 la al*ne)are7forfe)are =1? "re(*ie )al)*la" pe s*prafa-a de
al*ne)are /n )orp*l (ara;*l*i: pe in"erfa-a (ara;7f*nda-ie: /n "eren*l de f*ndare. E8presia *1*al4 are
fora 9
[ ] ( tg J . H c 1 M ? = . +
*nde c es"e )oe1i*nea /n l*ng*l p4r-ii nefis*ra"e din s*prafa-a de al*ne)are =)al)*l*l se fa)e pen"r* $
l /n l*ng*l )oronaen"*l*i?
,i H H l*ngiea p4r-ii nefis*ra"e din se)-i*nea de )al)*l.
<a)"or*l de sig*ran-4 "re(*ie s4 fie )el p*-in egal )* %alorile pre1en"a"e /n "a(el*l *r4"or 9
Ta(el*l A$7+
S*prafa-a Co(ina-ia de /n)4r)4ri
U1*ale Ne*1*ale E8"ree
Be"on 7 (e"on
In"erfa-a (ara;7f*nda-ie
<*nda-ie
$.&& $.$6 $.6.
Ln pra)"i)a CoXne Z Bellier se )onsider4 fa)"ori de sig*ran-4 diferi-i pen"r* parae"rii de
)oe1i*ne ,i fre)are: )onfor s"andardelor din India. E8presia folosi"4 are fora =no"a-iile de ai /nain"e
se p4s"rea14? 9
( 1
H c
1
tg J .
1
c
$
J
? =
1
1
]
1

*nde9

1
es"e fa)"or*l par-ial de sig*ran-4 /n rapor" )* fre)area ,i
<
)
H fa)"or*l par-ial de sig*ran-4 /n rapor" )* )oe1i*nea.
Ur4"oarele %alori pen"r* fa)"orii par-iali de sig*ran-4 s*n" folosi-i 9
Ta(el*l A$7.
Co(ina-ia de /n)4r)4ri U1*ale Ne*1*ale E8"ree

1 $.. $.' $
<) & ' $
48
Coe1i*nea es"e )onsidera"4 n*ai da)4 ni)i o forfe)are n* es"e a))ep"a"4 pe /n"reaga d*ra"4 de
%ia-4 a (ara;*l*i.
Pen"r* )o(ina-ii de /n)4r)4ri *1*ale ,i ne*1*ale: 1 "re(*ie s4 fie ai are de)@" $.
Pen"r* )o(ina-iile de /n)4r)4ri e8"ree =)*"re*r), 1 ar p*"ea fi ai i) de)@" $: dar
deplas4rile de l*ne)are "re(*ie e%al*a"e =de e8epl* )* e"oda NeFarB? ,i d*p4 )*"re*r s"a(ili"a"ea
la )o(ina-iile de /n)4r)4ri *1*ale ,i ne*1*ale "re(*ie %erifi)a"4 /n ipo"e1a )oe1i*nii n*le =)A6?.
*. I("6/"
*.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
Regleen"4ri generale as*pra proie)"4rii: )ons"r*)-iei ,i e8ploa"4rii (ara;elor s*n" da"e /n KNore
pri%ind (ara;eleD =D.P.R nr. $&0&: $ noie(rie $2.2?. Regleen"4rile "e#ni)e pen"r* proie)"area
(ara;elor a* fos" re/nnoi"e /n $25' =KNore "e#ni)e pen"r* proie)"area ,i )ons"r*)-ia (ara;elorD: D.M.
'+.6&.$25'?.
Referin-a de (a14 pen"r* apre)ierea sig*ran-ei (ara;elor e8is"en"e es"e /n pra)"i)a *1*al4
regleen"area din $25'. Efor"*rile s*n" )on)en"ra"e pen"r* a l*a /n )onsiderare )ondi-iile reale ,i
spe)ifi)e pen"r* (ara;*l e8is"en" anali1a" pe o (a14 de la )a1 la )a1: folosind )*no,"in-ele disponi(ile
pen"r* a dep4,i *nele lii"4ri genera"e de pres)rip-iile de proie)"are rigide defini"e /n KNore "e#ni)e
pen"r* proie)"area ,i )ons"r*)-ia (ara;elorD. Ln e%al*4rile de la )a1 la )a1 n* se a))ep"4 apli)area *nor
s"andarde al"erna"i%e sa* pra)"i)i inginere,"i *1*ale.
In )a1*l proie)"elor de (ara;e noi: e%al*area sig*ran-ei la al*ne)are pen"r* (ara;ele de gre*"a"e se
fa)e )onfor norelor din $25' prin )al)*l*l rapor"*l*i (O.: *nde ( ,i . s*n" respe)"i%: re1*l"an"ele
for-elor paralele ,i norale fa-4 de s*prafa-a de al*ne)are )onsidera"4. E%al*area "re(*ie s4 )*prind4
s*prafe-e de al*ne)are /n )orp*l (ara;*l*i =la ori)e )o"4? ,i pe in"erfa-a (ara;7f*nda-ie )onsider@nd
*r4"oarele )o(ina-ii de /n)4r)4ri9 gre*"a"ea proprie Q /n)4r)area #idros"a"i)4 =ni%el*l a8i proie)"a"
al apei /n la)? Q /n)4r)area din s*(presi*ni Q /n)4r)area din g#ea-4 =da)4 es"e )a1*l? Q /n)4r)area
seisi)4 =da)4 es"e )a1*l?.
Valorile lii"4 pen"r* rapor"*l (O. s*n" *r4"oarele9
7 6.3. pe /n"reaga /n4l-ie a (ara;*l*i )@nd /n)4r)4rile seisi)e n* s*n" )onsidera"e I
7 6.56 pen"r* se)-i*nile po1i-iona"e la ai p*-in de $. s*( )o"a )oronaen"*l*i ,i 6.3. pen"r*
)elelal"e se)-i*ni )@nd se )onsider4 /n)4r)4rile seisi)e.
A)es"e %alori ar "re(*i s4 fie red*se /n )a1*rile *nor )ondi-ii nefa%ora(ile din f*nda-ie. Ln )a1*l
*nor s*prafe-e de al*ne)are /n)lina"e =/n se)-i*nea de la (a14: pe ros"*rile din"re laele? pan"a a))ep"a"4
pen"r* e%al*area sig*ran-ei la al*ne)are n* "re(*ie s4 dep4,eas)4 .P.
49
Norele pre1en"a"e ai /nain"e se apli)4 ,i la (ara;ele )* )on"rafor-i: )@nd rapor"*l /n"re dis"an-a
din"re )on"rafor-i ,i grosiea ini4 a )on"rafor"*l*i =sa* s*a grosiilor da)4 )on"rafor-ii a* gol*ri
in"erioare? es"e ai i) de)@" +.
Ln *nele )a1*ri e%al*4ri ai realis"e ale sig*ran-ei la al*ne)are s*n" efe)"*a"e pe (a14 de
de"erin4ri prin "es"e ale proprie"4-ilor reale de re1is"en-4 la forfe)are: dar )ri"eri*l sipl* (O. es"e /n)4
o e%al*are de referin-4 )are n* poa"e fi e%i"a"
5. S7"./"
5.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
Norele de regleen"4ri generale s*n" da"e /n KRegleen"4ri "e#ni)e pri%ind sig*ran-a (ara;elor
,i a)**l4rilorD =Mar"ie: $220? )are re/nnoies) pre)eden"ele KIns"r*)-i*ni pen"r* proie)"area: )ons"r*)-ia
,i e8ploa"area arilor (ara;eD =Mar"ie: $203?.
Ln noile regleen"4ri "e#ni)e s*n" defini"e )ri"eriile de (a14 de sig*ran-4 pen"r* a pre%eni ,i
lii"a ris)*l po"en-ial la (ara;e: dar n* se da* indi)a-ii "e#ni)e spe)ifi)e )are r4@n /n responsa(ili"4-ile
proie)"an"*l*i ,i de-in4"or*l*i (ara;*l*i. De aseenea n* se da* )ri"erii spe)ifi)e pen"r* e%al*area
sig*ran-ei (ara;elor e8is"en"e.
5.2. N+r4% &% r%16%4%.(=r/ 8/ 7r"'(/'" -#-"6=
Ln regleen"4rile /n %igoare se s"a(ile,"e )4 sig*ran-a s"r*)"*ral4 a (ara;elor "re(*ie s4 fie
e%al*a"4 l*@nd /n )onsidera-ie ipo"e1e diferi"e pen"r* fa)"orii de /n)4r)are ,i )o(ina-iile de /n)4r)4ri.
Ni%el*rile de sig*ran-4 adop"a"e "re(*ie s4 fie )orela"e )* )ondi-iile de /n)4r)are: pro(a(ili"a"ea lor de
prod*)ere ,i )ara)"er*l lor peranen" M "ran1i"ori* ,i )* referin-4 la )a"agoria de ris) a"ri(*i"4 (ara;*l*i.
Bara;ele s*n" )lasifi)a"e /n "rei )a"egorii f*n)-ie de ris)*l (ara;*l*i =a%arii po"en-iale ,i pag*(e7%i)"ie /n
1ona din a%al afe)"a"4 de o posi(il4 )edare sa* in)iden"e la (ara;?
Pen"r* e%al*area sig*ran-ei: )o(ina-ii de /n)4r)4ri *1*ale: ne*1*ale ,i e8"ree "re(*ie s4 fie
)onsidera"e. A)es"e )o(ina-ii de /n)4r)4ri "re(*ie s4 fie defini"e de proie)"an" /n )onfori"a"e )*
dire)-iile generale s"a(ili"e /n nore.
Ln leg4"*r4 )* s*(presi*nile: )are infl*en-ea14 /n are 4s*r4 sig*ran-a la al*ne)are: )re,"erea
anoral4 a presi*nii apei din pori =s*(presi*nii? ar "re(*i s4 fie )onsidera"4 /n )o(ina-ia de /n)4r)4ri
ne*1*ale.
Posi(ili"a"ea de red*)ere general4 anoral4 a parae"rilor de re1is"en-4 ar "re(*i s4 fie
)onsidera"4 /n )o(ina-ia de /n)4r)4ri e8"ree.
Pra)"i)a inginereas)4 )*ren"4 deri%4 din dire)-iile "e#ni)e ai de"alia"e defini"e /n regleen"4rile
din $203. Ln a)ele regleen"4ri )o(ina-iile de /n)4r)4ri a* fos" spe)ifi)a"e ,i /p4r-i"e /n )o(ina-ii
norale ,i )o(ina-ii anorale =/n)4r)4ri seisi)e: %ii"*ri a8ie: defe)-i*ni /n re-ea*a de drena;?.
50
E%al*area sig*ran-ei se fa)e prin e"oda e)#ili(r*l*i lii"4 =rapor"*l /n"re for-ele )are prod*)
al*ne)area ,i )ele )are se op*n?. <a)"orii de sig*ran-4 pres)ri,i )oresp*nd la fa)"orii de red*)ere )are se
apli)4 la parae"rii de re1is"en-4 la forfe)are =)oe1i*nea c ,i *ng#i*l de fre)are

?.
Ln )o(ina-iile de /n)4r)4ri norale s*n" defini"e do*4 )a1*ri =A$ H la) gol ,i A ' H la) plin? iar
/n )o(ina-iile de /n)4r)4ri anorale s*n" defini"e pa"r* )a1*ri =B$$: B'$: B'': B'&?. <a)"orii de
red*)ere a parae"rilor de re1is"en-4 la forfe)are pen"r* )o(ina-iile de /n)4r)4ri s*n" pre1en"a-i /n
"a(el*l *r4"or 9
Ta(el*l A$70
Co(ina-ia de
/n)4r)4ri
<a)"orii de red*)ere a parae"rilor
de re1is"en-4
<re)are

Coe1i*ne c
Noral4 $.. .
Anoral4 $.' +
Ori)e s"ra" sla( =ros"*rile din"re laele: in"erfa-a (ara; H f*nda-ie: ros"*ri /n "eren*l de f*ndare?
"re(*ie )onsidera" /n e%al*area sig*ran-ei la al*ne)are.
;. P+r(-1"6/"
;.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
Norele de regleen"4ri as*pra e%al*4rii sig*ran-ei (ara;elor s*n" da"e /n KRegleen"4ri pen"r*
proie)"area (ara;elorD: nr. 5+0M2&.
Regleen"4rile )on-in pre%ederi as*pra fa)"orilor de /n)4r)4ri )are "re(*ie )onsidera-i /n
)o(ina-iile de /n)4r)4ri /n ipo"e1ele de )ons"r*)-ie: e8ploa"are noral4 sa* e8"re4 =%ii"*ri
e8)ep-ionale: )*"re*re e")?.
Ln )ondi-iile de /n)4r)4ri norale r4sp*ns*l elas"i) al sis"e*l*i (ara; H f*nda-ie ar "re(*i s4 fie
)onsidera". Ln )o(ina-iile de /n)4r)4ri e8"ree fa)"ori ade)%a-i de sig*ran-4 la )edare ar "re(*i s4 fie
e%al*a-i.
O referin-4 general4 es"e f4)*"4 la odelele s"r*)"*rale liniare ,i neliniare ale sis"e*l*i (ara;7
f*nda-ie pen"r* e%al*4ri s"r*)"*rale ,i apre)ieri ale sig*ran-ei pre)* ,i pen"r* e8ainarea efe)"elor
e)ani)e ale apei /n "ereni de efor"*ri efe)"i%e: l*@nd /n )onsidera-ie )*rgerea apei prin porii
a"erialelor: ros"*ri sa* fis*ri ,i al"e a)-i*ni aso)ia"e. Modelele #idra*li)e n*eri)e "re(*ie s4 fie
folosi"e pen"r* e%al*area )*rgerii apei ,i gradien-ilor de presi*ne. Pen"r* anali1e de s"a(ili"a"e es"e adis
)4 for-ele asi)e da"ori"4 )*rgerii apei po" fi /nlo)*i"e )* for-e de s*prafa-4 )onsider@nd )4 ele
a)-ionea14 pe s*prafe-ele de grani-4 ale sis"e*l*i anali1a" =fa-a aon"e: a%al de e"an,are: ros"*ri e")?:
l*@nd /n )onsiderare efe)"*l sis"e*l*i de drena;.
<a)"orii de sig*ran-4 defini-i /n regleen"4ri )oresp*nd )* fa)"orii de red*)ere )are s*n" apli)a-i
la parae"rii de re1is"en-4 la forfe)are.
Ln )o(ina-iile de /n)4r)4ri norale 9
51
7 efor"*rile /n )orp*l (ara;*l*i: /n eleen"ele %ol*e"ri)e sa* /n l*ng*l ros"*rilor: independen" de
*nele )ed4ri lo)ale: "re(*ie s4 sa"isfa)4 )ri"eri*l Mo#r7Co*lo( pen"r* re1is"en-ele la %@rf de /n"indere ,i
)opresi*ne reali1@nd )oefi)ien-i de sig*ran-4 /n"re '.. ,i + I
7 efor"*rile /n f*nda-ie: /n eleen"ele %ol*e"ri)e: /n l*ng*l ros"*rilor sa* a al"or s*prafe-e sla(e:
independen" de *nele )ed4ri lo)ale: "re(*ie s4 sa"isfa)4 )ri"eri*l Mo#r7Co*lo( reali1@nd )oefi)ien-i de
sig*ran-4 /n"re & ,i . /n rapor" de re1is"en-a de %@rf de )oe1i*ne =c
p
? ,i /n"re $.. ,i ' fa-4 de )oefi)ien"*l
de fre)are de %@rf = p

?.
Ln )o(ina-iile de /n)4r)4ri e8"ree 9
7 efor"*rile /n l*ng*l s*prafe-elor de r*pere glo(ale "re(*ie s4 sa"isfa)4 )ri"eri*l Mo#r7Co*lo(
pen"r* ipo"e1a )@nd n* se )onsider4 )oe1i*nea ,i reali1ea14 *n fa)"or de sig*ran-4 /n"re $.' ,i $.. /n
rapor" )* )oefi)ien"*l de fre)are re1id*al ? =
r
.
Ln "a(el*l *r4"or se pre1in"4 /n sin"e14 fa)"orii de sig*ran-4 la al*ne)are =fa)"orii de red*)ere a
re1is"en-ei? a,a )* a* fos" des)ri,i ai /nain"e.
Ta(el*l A$73
Co(ina-ia de
/n)4r)4ri
<a)"or*l de red*)ere a re1is"en-ei
p

p
c
r

r
c
Norale $.. _ '.6 & _ .
E8"ree $.' _ $.. cr A 6
<. A.16/"
<.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
Ln Rega"*l Uni" =U.`.? asig*rarea sig*ran-ei (ara;elor se (a1ea14 pe A)"*l La)*rilor de
a)**lare =$23.?. A)es"a s"a(ile,"e o(liga-ia proprie"arilor de (ara;e de a desena *n inginer )*
)alifi)are )oresp*n14"oare s4 s*per%i1e1e proie)"area ,i )ons"r*)-ia la ori)e no* (ara; sa* l*)r4rile de
reediere )are afe)"a* sig*ran-a *n*i (ara;*l e8is"en" ,i s4 %erifi)e sig*ran-a la fie)are (ara; e8is"en" la
in"er%ale )are s4 n* dep4,eas)4 $6 ani. Al-i ingineri s*n" /ns4r)ina-i )* s*per%i1area /n"re a)es"e
inspe)-ii. Lis"ele inginerilor a*"ori1a-i s*n" de-in*"e: re%i1*i"e la an*i"e in"er%ale ,i re/nnoi"e /n n*ele
g*%ern*l*i de *n )oi"e" al Ins"i"*-iei de Ingineri Ci%ili. Cir)a .6 de ingineri s*n" a*"ori1a-i )onfor
A)"*l*i La)*rilor de a)**lare )a Ingineri inspe)"ori ,i )ons"r*)"ori.
N* e8is"4 regleen"4ri pe pro(lee "e#ni)e as*pra proie)"4rii (ara;elor: inginerii a*"ori1a-i
indi%id*al a%@nd sar)ina s4 s"a(ileas)4 )ele ai (*ne pra)"i)i )*ren"e pen"r* e"odele de proie)"are ,i
)ri"eriile de *ra" /n )ir)*s"an-e par"i)*lare. To"*,i o serie de g#id*ri inginere,"i as*pra sig*ran-ei
a)**l4rilor: finan-a"e )* fond*ri )o(ina"e ale g*%ern*l*i ,i ind*s"riei a* fos" p*(li)a"e /n *l"iele
de)ade.
G#id*l referi"or la (ara;ele de (e"on ,i 1id4rie es"e in"i"*la" 9 KEngineering g*ide "o "#e safe"X of
)on)re"e and asonrX da s"r*)"*res in "#e U.`.D (X M.<. `ennard: C.L. OFens and R.A. Reader
52
CIRIA Repor" $+5: $220. A)es" g#id se refer4 ai *l" la (ara;ele e8is"en"e de)@" la proie)"e de (ara;e
noi.
Ln leg4"*r4 )* s"a(ili"a"ea la al*ne)are a s"r*)"*rilor de re"en-ie /n g#id se re)oand4 )a *n (ara;
de gre*"a"e s4 /ndeplineas)4 *n an*i" fa)"or de sig*ran-4 la al*ne)are spre a%al s*( a)-i*nea for-elor
ori1on"ale. Al*ne)area poa"e fi anali1a"4 pe di%erse )4i: dar fa)"or*l de sig*ran-4 la al*n)are7forfe)are
"re(*ie s4 indi)e grad*l de sig*ran-4 )on"ra al*ne)4rii la ori)e ni%el /n ele%a-ie. Al*ne)area7forfe)area
es"e anali1a"4 pe *n plan aproape ori1on"al =*1*al *,or /n)lina" spre aon"e da)4 ros"*rile din"re laele
s*n" orien"a"e pe a)eas"4 dire)-ie? prin /ns*area re1is"en-ei "o"ale )are poa"e fi o(ili1a"4 )on"ra
forfe)4rii ,i al*ne)4rii ,i /p4r-irea =rapor"area? ei la /n)4r)area "o"al4 pe dire)-ia plan*l*i de al*ne)are.
Ln "a(el*l *r4"or se pre1in"4 fa)"orii de sig*ran-4 la al*ne)are7forfe)are re)oanda-i /n Design of Sall
Das =$253? 9
Ta(el*l A$75
Lo)a-ia se)-i*nii de )al)*l al
)oefi)ien"*l*i de sig*ran-4
Co(ina-iile de /n)4r)4ri
U1*ale Ne*1*ale E8"ree
Masa de (e"on &.6 '.6 Pes"e $.6
In"erfa-4 (e"on7f*nda-ie &.6 '.6 Pes"e $.6
Ro)a de f*nda-ie +.6 '.3 $.&
Anali1a poa"e in)l*de =da)4 se )onsider4 opor"*n? re1is"en-a pris*l*i de ro)4 de la pi)ior*l a%al
al (ara;*l*i.
8. G%r4"./"
8.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
Ln Gerania apre)ierea sig*ran-ei (ara;elor se (a1ea14 pe s"andardele gerane DIN. Legile
s"a"*l*i federal pres)ri* apli)area a)es"or s"andarde. S"andardele de (a14 pen"r* (ara;e s*n" DIN7$2366
se)-i*nea $6 =U1ine (ara; H Spe)ifi)a-ii generale? ,i se)-i*nea $$ =U1ine (ara; H Bara;e? ,i DIN7$236'
=S"a(ili"a"ea s"r*)"*rilor solide /n ingineria apei?. Mai *l"e se)-i*ni din DIN7$2366 s*n" /n pre1en" /n
)*rs de re/nnoire.
Regleen"4rile "e#ni)e )oen"a"e /n )ele )e *rea14 se apli)4 n* n*ai /n fa1a de proie)"are dar
de aseenea pen"r* e%al*area sig*ran-ei (ara;elor e8is"en"e.
Confor %arian"ei re/nnoi"e DIN $2366M$$ sis"e*l (ara;7f*nda-ie se %a )onsidera )a *n sis"e
*ni"ar. Ln )onse)in-4 n* n*ai al*ne)area )orp*l*i (ara;*l*i pe in"erfa-a (ara;7f*nda-ie "re(*ie s4 fie
e%al*a"4: dar de aseenea ori)e po"en-ial4 s*prafa-4 de al*ne)are prin f*nda-ie "re(*ie e8aina"4: l*@nd
/n )onsidera-ie fis*rileMros"*rile din asa de ro)4.
Ln s)op*l apre)ierii sig*ran-ei: "rei gr*pe de )a1*ri de /n)4r)are s*n" )o(ina"e )* "rei )ondi-ii
de s"are a s"r*)"*rii. Condi-ia de s"are a s"r*)"*rii es"e de"erina"4 prin %alorile )ara)"eris"i)e ale
a"erialelor )are po" fi s"a(ili"e )el ai fre)%en" /n doenii de /pr4,"iere. A)es"e )o(ina-ii s*n"
ar4"a"e /n "a(el*l *r4"or.
Ta(el*l A$72
53
Proprie"4-ile a"erial*l*i
Cele ai (*ne
%alori es"ia"e
Valori )*
pro(a(ili"a"e red*s4
=)onser%a"i%e?
Valori lii"4 ai
s)41*"e =foar"e
)onser%a"i%e?
Ca1*l $ de /n)4r)are
=gre*"a"e proprie: ni%el ap4
a8i e")?
B< I B< II B< III
Ca1*l ' de /n)4r)are
=ni%el*l apei la %ii"*ri e")?
B< II B< III
Ca1*l & de /n)4r)are
=%ii"*r4 e8"re4: )*"re*r?
B< III
Ln %arian"a re/nnoi"4 a s"andard*l*i DIN $2366M$$ s*n" s"a(ili-i *r4"orii fa)"ori de sig*ran-4
inii9
B< I B< II B< III
Al*ne)area pe in"erfa-a
(ara;7f*nda-ie
$.. $.& $.'
Al*ne)are /n l*ng*l ros"*rilor
din asa de ro)4
'.6 $.. $.'
Re1is"en-a la forfe)are /n ros"*ri sa* fis*ri poa"e fi e8pria"4 pe (a1a *n*i *ng#i de fre)are ,i a
*nei )oe1i*ni aparen"e.
Me"oda eleen"elor fini"e es"e a))ep"a"4 pen"r* )al)*l*l fa)"orilor de sig*ran-4.
>. S-%&/"
>.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
Ln S*edia n* s*n" regleen"4ri "e#ni)e spe)ifi)e as*pra s"a(ili"4-ii la al*ne)are a (ara;elor de
(e"on.
G#id*ri as*pra sig*ran-ei (ara;elor s*n" p*(li)a"e de Aso)ia-ia )opaniilor energe"i)e s*ede1e
=S%ensB Energi?. G#id*ri as*pra sig*ran-ei (ara;elor de (e"on a* fos" p*(li)a"e /n '666. Ele a* fos"
)onsidera"e )a fiind preliinare ,i a* fos" re%i1*i"e /n anii *r4"ori. O %ersi*ne no*4 a do)*en"*l*i
prin)ipal al g#id*rilor )*prin1@nd )erin-e generale pen"r* sig*ran-a (ara;elor a fos" p*(li)a" /n '66'.
>.2. Pr"'(/'" '-r%.(=
54
G#id*rile preliinare )*ren"e pen"r* (ara;ele de (e"on s*n" (a1a"e pe pra)"i)a noral4 apli)a"4
/n proie)"area *nor noi (ara;e de (e"on /n S*edia. N* e8is"4 )onsidera-ii spe)iale f4)*"e pen"r* apre)ierea
sig*ran-ei (ara;elor e8is"en"e.
Co(ina-iile de /n)4r)4ri po" fi norale: e8)ep-ionale sa* a))iden"ale.
Ln )o(ina-ia de /n)4r)4ri norale se in)l*d9 gre*"a"ea proprie: presi*nea #idros"a"i)4 ,i
s*(presi*nea pen"r* ni%el*l a8i /n a)**lare ,i presi*nea g#e-ii =.6...'66 BNM.l. de (ara;?.
Ln )o(ina-ia de /n)4r)4ri e8)ep-ionale se in)l*d9 gre*"a"ea proprie: presi*nea #idros"a"i)4 ,i
s*(presi*nea pen"r* ni%el*l apei la )o"a )oronaen"*l*i: /n)4r)4rile pe d*ra"a %ii"*rii de proie)" =PM<
pen"r* (ara;e )* #a1ard ridi)a"?: /n)4r)4ri pe d*ra"a )ons"r*)-iei: /n)4r)4ri din /pingeri asie"ri)e ale
g#e-ii: s*(presi*ni )res)*"e din )a*1a )ola"4rii dren*rilor.
E8eple de )o(ina-ii de /n)4r)4ri a))iden"ale in)l*d f*n)-ion4ri defe)"*oase ale ins"ala-iilor de
des)4r)are.
Sig*ran-a de al*ne)are es"e e%al*a"4 pe )on"a)"*l (ara;7f*nda-ie dar ,i pe s*prafe-e din )orp*l
(ara;*l*i ,i "eren*l de f*ndare. N* s*n" da"e )ri"erii de e%al*are a sig*ran-ei pen"r* s*prafe-ele de
al*ne)are din )orp*l (ara;*l*i sa* "eren*l de f*ndare. Al*ne)area /n ros"*rile din"re laelele din )orp*l
(ara;*l*i poa"e fi e%al*a"4 )onfor norelor din )od*l de (e"on. Al*ne)area din "eren*l de f*ndare al
(ara;*l*i es"e e%al*a"4 prin anali1e )a1 )* )a1.
Sig*ran-a la al*ne)are pe )on"a)"*l (ara;7f*nda-ie es"e apre)ia"4 prin e"oda e)#ili(r*l*i
)orp*l*i rigid. Un fa)"or de al*ne)are =)oefi)ien" de al*ne)are al )ons"r*)-iei? es"e )al)*la" )a rapor"*l
/n"re re1*l"an"a la "oa"e for-ele paralele la s*prafa-a de al*ne)are /p4r-i"4 la re1*l"an"a "*"*ror for-elor
perpendi)*lare pe s*prafa-a de al*ne)are.
Ln )a1*l (ara;elor f*nda"e pe ro)i de )ali"a"e (*n4 fa)"or*l de al*ne)are "re(*ie s4 a;*ng4 la
*r4"oarele %alori inie 9
6.3. pen"r* )o(ina-iile de /n)4r)4ri noraleI
6.26 pen"r* )o(ina-iile de /n)4r)4ri e8)ep-ionaleI
6.2. pen"r* )o(ina-iile de /n)4r)4ri a))iden"ale.
10. N+r0%1/"
10.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
Ln regleen"area "e#ni)4 /n %igoare din Nor%egia se pre)i1ea14 )4 sig*ran-a la al*ne)are se
e%al*ea14 din )ondi-ia )a /n)4r)4rile ori1on"ale s4 poa"4 fi "ransfera"e din )orp*l (ara;*l*i la f*nda-ie.
A)eas"4 )ondi-ie se %erifi)4 pe plan*ri de al*ne)are /n )orp*l (ara;*l*i: pe s*prafa-a de )on"a)" (ara;7
f*nda-ie ,i /n f*nda-ie. Ln)linarea plan*l*i de al*ne)are %a fi l*a"4 /n )onsidera-ie.
<a)"or*l de sig*ran-4 la al*ne)are =#? es"e da" de e8presia 9
55

4
1
#
*nde 1 es"e re1is"en-a a8i4 la forfe)are )are poa"e fi o(ili1a"4 ,i

4
7 s*a for-elor ori1on"ale
1ig2 +1-1 #chema de calcul pentru e$aluarea sta!iltii la alunecare2
Re1is"en-a a8i4 la forfe)are )are poa"e fi o(ili1a"4 se )al)*lea14 )* rela-ia =fig. A$7$? 9
? = ? =
? . $ = )os


+ +

tg J .
tg tg
+ c
1
*nde

7 es"e *ng#i*l de fre)are

7 /n)linarea plan*l*i de al*ne)are fa-4 de ori1on"al4


c 7 )oe1i*nea
+ H aria /n )opresi*ne
J H for-a da"ori"4 s*(presi*nilor
. H for-a noral4 pe plan*l de al*ne)are
C4nd

A6 rela-ia de ai /nain"e de%ine 9

+ tg * + c 1
,i

4
tg * + c
#

*nde9
*
A .-J es"e s*a for-elor %er"i)ale )@nd

A 6
,i
4
7 s*a for-elor ori1on"ale
56
Con"ri(*-ia )oe1i*nii pe in"erfa-a (ara;7f*nda-ie n* %a fi )onsidera"4 /n )al)*l*l re1is"en-ei "o"ale
/po"ri%a al*ne)4rii )* e8)ep-ia )a1*rilor )@nd ea es"e )onfira"4 prin "es"e.
Ln )a1*l al*ne)4rii /n l*ng*l ros"*rilor ne"ra"a"e din"re laele )on"ri(*-ia )oe1i*nii n* %a fi l*a"4
/n )onsidera-ie.
Ln )a1*l ros"*rilor (ine "ra"a"e din"re laele f4r4 fis*r4ri generale /n (e"on o )on"ri(*-ie a8i4
a )oe1i*nii de 6.65. cd
f
=MPa? poa"e fi l*a"4 /n )onsidera-ie f4r4 a fi )onfira"4 prin "es"e =f
)d
es"e
re1is"en-a la )opresi*ne a (e"on*l*i?.
Ln )a1*rile )@nd )oe1i*nea n* se )onsider4 fa)"or*l de sig*ran-4 (#) %a a%ea *r4"oarele %alori
inie9
$.. H pen"r* /n)4r)4rile de proie)"are
$.$ H pen"r* /n)4r)4rile ne*1*ale ,i e8"ree
Ln )a1*rile )@nd )oe1i*nea se )onsider4: fa)"or*l de sig*ran-4 (#) %a a%ea *r4"oarele %alori
inie 9
&. H pen"r* /n)4r)4rile de proie)"are = '.. da)4 %alorile )oe1i*nii s*n" %erifi)a"e prin "es"e?
' H pen"r* /n)4r)4ri ne*1*ale ,i e8"ree = $.. da)4 %alorile )oe1i*nii s*n" %erifi)a"e prin "es"e?.
Ln )a1*rile )@nd *ng#i*rile de fre)are =

? n* s*n" %erifi)a"e prin "es"e %or fi folosi"e


*r4"oarele %alori a8ie9
.6
6
H pen"r* ro)i "ari: s*prafe-e r*goase ,i ,is"*o1i"a"e fa%ora(il4 /n "ran1i-ia ineralM(e"on I
+.
6
H pen"r* ro)i "ari: r*go1i"a"e red*s4 )* ,is"*o1i"a"e dis"in)"4 ,i ro)i f4r4 ,is"*o1i"a"eI
+6
6
H pen"r* ro)i )* ,is"*o1i"a"e dis"in)"4I
+.
6
H pen"r* plan*ri de al*ne)are /n )orp*l de (e"on.
11. U.S.A. ) B-r%'
11.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
N*eroase Agen-ii <ederale a)"i%ea14 /n U.S.A. Ln )onse)in-4 n*eroase s"andarde ,i pra)"i)i
inginere,"i s*n" apli)a"e. Ln )on"in*are g#id*rile apli)a"e de B*rea* of Re)laa"ion =B*re)? s*n"
pre1en"a"e /n sin"e14.
Cri"eriile apli)a"e de B*rea* of Re)laa"ion pen"r* e%al*area sig*ran-ei (ara;elor de (e"on: )*
referire la fa1a de proie)"are: s*n" rapor"a"e /n KDesign Cri"eria for Con)re"e Ar)# and Gra%i"X DasD:
Engineering Monograp#X: nr. $2: $23+.
11.2. Pr"'(/'" -#-"6=
57
Cri"eriile apli)a"e /n B*re) pen"r* apre)ierea sig*ran-ei (ara;elor s*n" (a1a"e pe folosirea
fa)"orilor de sig*ran-4 )are s*n" )onsidera-i )4 in)l*d "oa"e in)er"i"*dinile posi(ile ,i ar "re(*i folosi-i
f4r4 pre%ederi s*plien"are pen"r* sig*ran-4: )* e8)ep-ia )a1*rilor de in)er"i"*dini ne*1*ale sa* #a1ard.
Co(ina-ii de /n)4r)4ri *1*ale: ne*1*ale ,i e8"ree "re(*ie l*a"e /n )onsidera-ie pen"r* e%al*area
sig*ran-ei =,i ori)e al"e )o(ina-ii de /n)4r)4ri )are /n opinia proie)"an"*l*i ar "re(*i s4 fie anali1a"e
pen"r* *n (ara; par"i)*lar?.
Co(ina-iile de /n)4r)4ri *1*ale )*prind9 /n)4r)area din presi*nea #idros"a"i)4 pen"r* la) la )o"a
noral4 de proie)" =NNR? )* /n)4r)4rile )oresp*n14"oare din gre*"a"ea proprie: s*(presi*ne: sedien"e:
g#ea-4: ap4 la paraen"*l a%al ,i "epera"*r4 da)4 es"e )a1*l.
Co(ina-iile de /n)4r)4ri ne*1*ale )*prind9 /n)4r)area din presi*nea #idros"a"i)4 pen"r* )o"a
a8i4 /n la) =NMR? )* /n)4r)4rile *1*ale )oresp*n14"oare.
Co(ina-iile de /n)4r)4ri e8"ree )*prind /n)4r)4rile *1*ale la )are se ada*g4 efe)"ele
)*"re*r*l*i a8i )redi(il.
Co(ina-iile de /n)4r)4ri *1*ale ,i ne*1*ale ar "re(*i s4 anali1e1e de aseenea )a1*l )@nd
dren*rile n* s*n" f*n)-ionale.
Tes"e )oresp*n14"oare ar "re(*i efe)"*a"e pen"r* a de"erina parae"rii de re1is"en-4 ai
(e"on*l*i. Pen"r* fa1a preliinar4 de proie)"are: p@n4 )@nd da"ele din "es"e s*n" disponi(ile: %alorile
proprie"4-ilor (e"on*l*i po" fi es"ia"e pe (a1a da"elor din li"era"*r4 sa* )onsider@nd *r4"oarele %alori
edii ale proprie"4-ilor (e"on*l*i9
7 re1is"en-a la /n"indere9 .70P din re1is"en-a la )opresi*neI
7 )oe1i*nea9 )ir)a $6P din re1is"en-a la )opresi*neI
7 )oefi)ien" de fre)are in"ern49 $.66.
Re1is"en-a la forfe)are /n "eren*l de f*ndare ,i pe )on"a)"*l (ara;7f*nda-ie se de"erin4 prin "es"e
de la(ora"or ,i /n "eren efe)"*a"e pen"r* fie)are a"erial /n l*ng*l plan*rilor de al*ne)are posi(ile.
Re1is"en-a la forfe)are de"erina"4 prin "es"ele de ai /nain"e ar "re(*i s4 fie lii"a"4 la doeni*l
/n)4r)4rilor norale apli)a"e /n "es"e.
Efe)"*l de s)ar4 ar "re(*i )onsidera" )* gri;4 /n de"erinarea %alorilor folosi"e pen"r* re1is"en-a la
forfe)are.
Re1*l"a"ele din "es"ele de la(ora"or "ria8iale ,i forfe)are dire)"4 )a ,i "es"ele in si"* de forfe)are
s*n" /n general rapor"a"e /n fora e)*a-iei Co*lo( 9
/ ? c2+C .
tg
58
De,i a)eas"4 ipo"e14 a liniari"4-ii es"e /n general real4 pen"r* re1is"en-a la forfe)are a ro)ii in"a)"e
/n doeni*l "es"elor )* /n)4r)4ri norale: o )*r(4 a re1is"en-elor la forfe)are /n rapor" )* /n)4r)4rile
norale ar "re(*i s4 fie )onsidera"4 pen"r* al"e a"eriale de)@" ro)a in"a)"4.
Deplasarea folosi"4 pen"r* de"erinarea re1is"en-ei la forfe)are es"e deplasarea a8i4 )are
poa"e fi adis4 pe *n plan de al*ne)are posi(il f4r4 a prod*)e )on)en"r4ri ina))ep"a(ile de efor"*ri /n
)orp*l (ara;*l*i.
Efe)"ele 4s*rilor de "ra"are pen"r* /(*n4"4-irea proprie"4-ilor "eren*l*i de f*ndare ar "re(*i s4
fie )onsidera"e.
<a)"or*l de sig*ran-4 la forfe)are7al*ne)are =L? se de"erin4 /n ori)e se)-i*ne din sis"e*l (ara;7
f*nda-ie *nde s*n" posi(ile al*ne)4riMforfe)4ri )onfor e8presiei 9
[ ]

+ ( tg J . + c L M ? = .
*nde9 c es"e )oe1i*nea
+ H aria se)-i*nii )onsidera"e

.
7 s*a for-elor norale pe se)-i*ne

J
7 s*a for-elor de s*(presi*ne
tg
7 )oefi)ien"*l de fre)are in"ern4

(
7 s*a for-elor de forfe)are
De,i *neori fa)"ori ai i)i de sig*ran-4 la forfe)are7al*ne)are po" fi a))ep"a-i pe arii lo)ale
lii"a"e din "eren*l de f*ndare: fa)"orii de sig*ran-4 /n general pen"r* sis"e*l (ara;7f*nda-ie "re(*ie s4
/ndeplineas)4 *r4"oarele )erin-e 9
S*prafa-a de
al*ne)are
Co(ina-iile de /n)4r)4ri
U1*ale Ne*1*ale E8"ree
Be"on 7 (e"on & ' Pes"e $
Be"on 7 f*nda-ie & ' Pes"e $
Ln f*nda-ie + '.3 $.&
Pen"r* al"e )o(ina-ii de /n)4r)4ri pen"r* )are fa)"orii de sig*ran-4 n* s*n" spe)ifi)a-i:
proie)"an"*l es"e responsa(il )* sele)"area fa)"orilor de sig*ran-4 )opa"i(ili pen"r* a)ele )a"egorii de
)o(ina-ii de /n)4r)4ri dis)*"a"e ai /nain"e.
12. C"."&"
12.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
59
G#id*ri as*pra sig*ran-ei (ara;elor a* fos" p*(li)a"e /n $22. de Aso)ia-ia Canadian4 pen"r*
Sig*ran-a Bara;elor.
G#id*rile a* o(ie)"i%*l s4 defineas)4 )erin-ele as"fel /n)@" sig*ran-a (ara;elor e8is"en"e s4 poa"4
fi in%es"iga"4 ,i e%al*a"4 /n"r7*n od ade)%a" )* )ondi-iile de7a l*ng*l Canadei: s4 fa)ili"e1e "ransfer*l
de infora-ii ,i s"andarde de pra)"i)4 /n"re inginerii profesioni,"i: s4 )ons"i"*ie o (a14 pen"r*
regleen"4ri ,i legisla-ie pri%ind sig*ran-a (ara;elor.
To"oda"4 g#id*rile n* s*n" nore de regleen"4ri. Ele n* s*n" )on)ep*"e )a spe)ifi)a-ii de
proie)"are pen"r* e%al*area sig*ran-ei /n fa1e de proie)": )ons"r*)-ie sa* rea(ili"are.
12.2. Pr"'(/'" '-r%.(=
Ni%el*l de sig*ran-4 s"a(ili" pen"r* (ara;ele de (e"on %a l*a /n )onsidera-ie )onse)in-ele )ed4rii
s"r*)"*rii. S"r*)"*rile )* )onse)in-e foar"e red*se /n )a1 de )edare po" fi e8)ep"a"e de la )erin-ele "e#ni)e
pre1en"a"e /n g#id*rile as*pra sig*ran-ei (ara;elor.
Co(ina-ii de /n)4r)4ri *1*ale: ne*1*ale ,i e8)ep-ionale "re(*ie )onsidera"e pen"r* e%al*area
sig*ran-ei.
Co(ina-ia de /n)4r)4ri *1*ale )*prinde9 /n)4r)4ri opera-ionale ,i peranen"e =gre*"a"ea proprie:
ni%el*l noral a8i de e8ploa"are al apei din la): s*(presi*nile: ni%el*l apei din a%al: "epera"*rile
edi*l*i a(ian": g#ea-a: sedien"ele: presi*nea p4@n"*l*i?.
Co(ina-ia de /n)4r)4ri ne*1*ale )*prinde9 fis*ri ind*se de )*"re*r pe in"erfa-a (ara;7f*nda-ie
sa* /n ori)e se)-i*ni sla(e /n )a1*l )@nd s*n" iden"ifi)a"eI o anali14 de s"a(ili"a"e %a fi efe)"*a"4 pen"r* a
%erifi)a da)4 s"r*)"*ra /n )ondi-iile pos"7)*"re*r es"e )apa(il4 /n)4 s4 re1is"e la )o(ina-ia de /n)4r)4ri
*1*ale. Ca1*l dren*rilor )ola"a"e "re(*ie s4 fie )onsidera" ,i e%al*a" )a o )o(ina-ie de /n)4r)4ri
ne*1*ale.
Co(ina-ia de /n)4r)4ri la %ii"*r4 )*prinde9 /n)4r)4ri opera-ionale ,i peranen"e: )are )*
e8)ep-ia /n)4r)4rii din g#ea-4 %or fi )onsidera"e /n )orela-ie )* ni%el*rile /n la) ,i /n a%al ,i s*(presi*nile
)are re1*l"4 la "re)erea %ii"*rii de proie)"are afl*ien"e.
Co(ina-ia de /n)4r)4ri la )*"re*r )*prinde /n)4r)4ri opera-ionale ,i peranen"e )are %or fi
)onsidera"e /n )orela-ie )* )*"re*r*l de proie)"are a8i =MDE?.
E%al*area sig*ran-ei la al*ne)are pen"r* (ara;e de gre*"a"e din (e"on se fa)e pe (a1a *r4"orilor
indi)a"ori de perforan-4 9
7 efor"*rile de forfe)are edii )are a)-ionea14 pe s*prafa-4I
7 fa)"orii de re1is"en-4 ,i fa)"orii de al*ne)are )al)*la-iI
7 s"area s"r*)"*rii ,i a aplasaen"*l*i re1*l"a"4 din o(ser%a-ii.
60
Efor"*rile de forfe)are )al)*la"e /n ipo"e1a dis"ri(*-iei *nifore a for-ei de /pingere pes"e 1ona
)opria"4 din se)-i*ne ar "re(*i s4 fie )opa"i(ile )* re1is"en-ele adisi(ile la forfe)are. A)es" )ri"eri*
are s)op*l de a e%i"a din fa1e in)ipien"e "endin-a de prod*)ere /n (e"on a *nor fis*ri de /n"indere
diagonale /n arii de efor"*ri *l" ai ari de)@" efor"*l de forfe)are edi* =*1*al l@ng4 pi)ior*l
(ara;*l*i?.
Re1is"en-a )on"ra al*ne)4rii a *n*i (ara; de gre*"a"e pe ori)are s*prafa-4 es"e e%al*a"4 prin
)opara-ia /n"re for-a de /pingere ne"4 ,i re1is"en-a la forfe)are disponi(il4. <a)"or*l de sig*ran-4 la
al*ne)are (#1) se )al)*lea14 )* e8presia 9
neta impingere de 1orta
a disponi!il forfecare la zistenta
#1
Re

<or-a de /pingere ne"4 )ons"4 din s*a )oponen"elor "angen-iale ale "*"*ror for-elor )are
a)-ionea14 pes"e s*prafa-a de al*ne)are anali1a"4.
S*prafe-ele de al*ne)are po"en-iale n* s*n" n*ai ori1on"ale. O a"en-ie spe)ial4 "re(*ie a%*"4
pen"r* s*prafe-ele *,or /n)lina"e spre aon"e sa* spre a%al pe )are /n)4r)4rile gra%i"a-ionale )on"ri(*ie la
for-ele de /pingere ne"4.
Ln pra)"i)a general4: re1is"en-a la forfe)are es"e (a1a"4 pe )ri"eri*l Mo#r7Co*lo( ,i )ons"4 din
)oponen"ele de fre)are ,i de )oe1i*ne.
Do*4 s"4ri de re1is"en-e de forfe)are disponi(ile =%@rf: re1id*al? ar "re(*i s4 fie )onsidera"e 9
7 re1is"en-a de forfe)are de %@rf A
? U =
6

+ tg # +
n c
7 re1is"en-a de forfe)are re1id*ala A

+ ? a =
n n )
tg # +
*nde9
+
c
es"e aria )opria"4
n
#
7 efor"*l noral
U
7 *ng#i*l de fre)are in"ern4 =%@rf?
o

7 prag*l de re1is"en-4 la forfe)are pen"r* #


n
? @ =)oe1i*ne?
a 7 *ng#i*l de fre)are in"ern4 =re1id*al?
n

7 re1is"en-a la forfe)are re1id*al4 noinal4 =%alori p@n4 la $66 BPa s*n"


)onfira"e prin "es"eI f4r4 "es"e: n

ar "re(*i )onsidera" 1ero?.


Ln )a1*l (e"on*l*i: pen"r* re1is"en-a la forfe)are de %@rf da)4 "es"ele pe (e"on n* s*n" disponi(ile:
%aloarea de 6.$3 c
f
MPa pen"r* 6

poa"e fi folosi"4 pen"r* asa de (e"on =f


c
es"e re1is"en-a la
)opresi*ne a (e"on*l*i?.
C* e8)ep-ia )a1*rilor )@nd s*n" indi)a-ii despre )ali"a"ea sla(4 a ros"*rilor din"re laele: %aloarea
6

pen"r* ros"*rile din"re laele poa"e fi l*a"4 a fi ;*4"a"e din )ea apli)a"4 pen"r* asa de (e"on.
61
Valorile )oresp*n1@nd pen"r*
U
,i a po" fi l*a"e de ..
6
,i respe)"i% +.
6
.
Valorile pen"r*
U
: a ,i
6

po" fi o(-in*"e din "es"e de forfe)are dire)"4 ,i din "ria8ial


pen"r* doeni*l de efor"*ri norale apli)a(ile d*p4 )onsiderarea efe)"*l*i de s)ar4: sa* ele po" fi
adop"a"e din g#id*ri.
Ln )a1*rile )@nd s*prafa-a de al*ne)are )onsidera"4 es"e /n l*ng*l ros"*rilor din"re laele sa* pe
in"erfa-a (e"on7ro)4 )are a* fos" "ra"a"e )* pas"4 )ien"7ap4 =Ks"ra" de leg4"*r4D? se re)oand4 pr*den-4.
Depin1@nd de grosiea de apli)are a a)es"*i Ks"ra" de leg4"*r4D: efor"*l de forfe)are ar p*"ea fi )el *l"
egal )* re1is"en-a la al*ne)are a s"ra"*l*i f4r4 prag*l de re1is"en-4 la forfe)are noral %ala(il ,i e8is"en"
pes"e "o" /n"re ros"*ri. Ln aseenea )a1*ri se re)oand4 e8"ragerea de )aro"e ori1on"ale din ros" ,i "es"*l
de forfe)are dire)"4. A)es" "ip de "es" poa"e de aseenea s4 fie re)oanda(il pen"r* ros"*rile *nde e8is"4
"eerea )4 infil"ra-iile ar fi )a*1a" red*)erea re1is"en-ei /n ros" s*( ni%el*rile a))ep"a(ile.
Ln )a1*l in"erfe-ei (e"on7ro)4: re1is"en-a depinde de *r4"orii parae"ri9 )ali"a"ea ro)ii de
f*nda-ie ,i a (e"on*l*i: r*go1i"a"ea s*prafe-ei e8)a%a"e: *ng#i*rile de fre)are de (a14 ale )elor do*4
a"eriale de )on"a)": dis"ri(*-ia efor"*rilor /n l*ng*l s*prafe-ei de )on"a)".
Ln )a1*l ro)ii de f*nda-ie: re1is"en-a ei poa"e fi e8pria"4 fie prin re1is"en-a la forfe)are a *nei
sing*re dis)on"in*i"4-i =)@nd f*nda-ia es"e doina"4 de se"*ri de ros"*ri (ine defini"e? sa* prin re1is"en-a
asei de ro)4 e%al*a"4 la s)ar4 glo(al4.
Re1is"en-a la forfe)are /n l*ng*l *n*i sing*r ros" sa* pe *n plan sla( de re1is"en-4 poa"e fi
o(-in*"4 fie prin "es"e in si"* sa*M,i /n la(ora"or: fie prin e%al*4ri pe (a1a da"elor din "eren.
S*plien"ar la )ri"eri*l Mo#r7Co*lo(: o referin-4 es"e f4)*"4 la al"e do*4 apro8i4ri sei7
epiri)e )*ren" folosi"e pen"r* e%al*area re1is"en-ei la forfe)are /n l*ng*l *nei dis)on"in*i"4-i.
Pria apro8iare es"e (a1a"4 pe parae"rii de r*go1i"a"e a ros"*l*i =
r
N ? ,i grad*l de al"erare a
ros"*l*i =
a
N
? iar re1is"en-a la forfe)are es"e e8pria"4 )* rela-ia
? M =
a r n
N N tg
*nde
n

es"e
efor"*l noral efe)"i%.
A do*a apro8iare es"e (a1a"4 pe )oefi)ien"*l de r*go1i"a"e a ros"*l*i (N/)) si pe re1is"en-a la
)opresi*ne pe ros" (N)#), re1is"en-a la forfe)are fiind de"erina"4 )* rela-ia

,
_

+
r
n
n
N)#
N/) tg


$6
log =
: *nde
r
es"e *ng#i*l de fre)are re1id*al4.
Ln )a1*l re1is"en-ei asei de ro)4 o referin-4 es"e f4)*"4 as*pra *n*i )ri"eri* de r*pere epiri)
(a1a" pe *n are n*4r de "es"e de la(ora"or =!oeB and BroFn: $2567$255 pen"r* ro)i i1o"ropeI
Aadei: $255: pen"r* )ondi-ii ani1o"rope?.
Re1is"en-a la al*ne)are ade)%a"4 es"e indi)a"4 prin fa)"orii de sig*ran-4 la al*ne)are )are "re(*ie
s4 fie egali sa* ai ari de)@" *r4"oarele %alori inie pre1en"a"e /n "a(el 9
62
Ta(el*l A$7$6
Tip*l anali1ei =a? Ca1*l de /n)4r)are
U1*al Vii"*r4 Ne*1*al C*"re*r
=d*p4 )*"re*r? =(?
<a)"or*l de al*ne)are de %@rf
=&#1? H f4r4 "es"e
&.6 '.6 '.6 $.&
<a)"or*l de al*ne)are de %@rf
=&#1? H )* "es"e =)?
'.6 $.. $.. $.$
<a)"or*l de al*ne)are re1id*al
=/#1? H =d? =e?
$.. $.& $.$ $.6
=a? &#1 es"e (a1a" pe re1is"en-a de forfe)are la %@rfI /#1 es"e (a1a" pe re1is"en-a re1id*al4 sa*
d*p4 %@rf
=(? Valoarea s"a(ili"4 pen"r* )a1*l de /n)4r)are )* Ma8i* Design Ear"#^*aBe =0D? es"e
(a1a"4 pe anali1a pse*do7s"a"i)4. E%al*area perforan-ei (ara;*l*i ar "re(*i de aseenea s4 ia /n
)onsidera-ie na"*ra dependen"4 de "ip a e8)i"a-iei seisi)e ,i r4sp*ns*l dinai) al (ara;*l*i.
=)? Da"e din "es"e ade)%a"e "re(*ie s4 fie disponi(ile pe (a1a *nor in%es"iga-ii reali1a"e de
personal )alifi)a".
=d? Da)4 %aloarea &#1 es"e ai i)4 de)@" )ea din "a(el: s"a(ili"a"ea (ara;*l*i es"e )onsidera"4
a))ep"a(il4 )* )ondi-ia )a %aloarea /#1 s4 fie ai are de)@" )ea din "a(el.
=e? Valorile inie ale /#1 n* %or fi red*se ai *l" indiferen" de da"ele disponi(ile.
Pen"r* (ara;ele /n %4i rela"i% /ng*s"e =rapor"*l l4-ieM/n4l-ie ai i)4 de)@" )ir)a &? efe)"ele
fa%ora(ile "ridiensionale po" fi pre1en"e. Da)4 efe)"ele fa%ora(ile "ridiensionale s*n" deons"ra(ile:
fa)"orii de sig*ran-4 s"a(ili-i n* s*n" indi)a"ori ade%4ra-i ai s"a(ili"4-ii.
<a)"orii de re1is"en-4 ,i al*ne)are ini* a))ep"a-i pen"r* )ondi-iile d*p4 )*"re*r n* s*n"
%ala(ili pen"r* apli)are pe d*ra"e l*ngi. As"fel: iedia" d*p4 *n )*"re*r a;or: (ara;ele "re(*ie
inspe)"a"e: )opor"area lor "re(*ie a"en" oni"ori1a"4 ,i repara-iile ne)esare "re(*ie reali1a"e /n"r7o
perioad4 re1ona(il4 de "ip. A)**l4rile po" fi "eporar e8ploa"a"e: da)4 es"e ne)esar: la ni%el*ri
res"ri)-iona"e p@n4 )@nd repara-iile s*n" f4)*"e ,iMsa* sig*ran-a (ara;elor es"e )onfira"4 prin anali1e.
<a)"orii de sig*ran-4 f*rni1ea14 o %aloare a lii"ei de sig*ran-4 dar ei n* po" fi )onsidera-i )a
indi)a"ori a(sol*-i ai sig*ran-eiI ai e8a)" ei s*n" indi)ii )are fa)ili"ea14 )opara-ii ale se)-i*nilor
(ara;elor de gre*"a"e pe o (a14 )onsis"en"4.
Ln )al)*l*l re1is"en-ei la al*ne)are es"e a%an"a;os s4 se iden"ifi)e rigidi"4-ile rela"i%e ale "*"*ror
eleen"elor )on"ri(*"i%e: )ele ai rigide fiind ai pro(a(il s4 fie priele o(ili1a"e s*( a)-i*nea
/n)4r)4rilor.
1$. C2/."
1$.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
63
S"andardele "e#ni)e )#ine1e referi"oare la ingineria #idroele)"ri)4 s*n" foar"e n*eroase. Lis"a
)elor p*(li)a"e /n perioada $2267$222 )on-ine pes"e $+6 de do)*en"e =)ele ai *l"e din"re ele
referi"oare la e)#ipaen"e e)ani)e ,i ele)"ri)e?.
Ln Sep"e(rie '666 a fos" p*(li)a" /n li(a engle14 KCopilarea s"andardelor as*pra energiei
apei /n C#inaD. L*)rarea )*prinde S"andardele Te#ni)e C#ine1e pri%ind9
7 S"andard*l de proie)"are *nifi)a" pen"r* solidi"a"ea =d*ra(ili"a"ea? s"r*)"*rilor de inginerie
#idra*li)4 =GB .6$227$22+?.
7 Cod de proie)"are pen"r* /n)4r)4rile pe s"r*)"*ri #idra*li)e =DL .6337$223?
7 Cod de proie)"are seisi)4 pen"r* s"r*)"*rile #idra*li)e =DL .63&7$223?
7 Cod de proie)"are pen"r* (ara;ele de anro)aen"e )* as)4 de (e"on =DLMT .6$07$222?
7 Cod de proie)"are pen"r* (ara;ele de gre*"a"e din (e"on =DL .$657$222?
S"andard*l de proie)"are *nifi)a" =GB .6$22? a fos" ela(ora" )* s)op*l de a *nifi)a prin)ipiile de
(a14 ,i s"andardele de proie)"are pen"r* s"r*)"*rile de inginerie #idra*li)4. El for*lea14 )ri"erii
)o*ne pe )are "oa"e )od*rile de proie)"are ale s"r*)"*rilor #idra*li)e "re(*ie s4 le /ndeplineas)4.
S"andard*l de proie)"are *nifi)a" es"e (a1a" pe prin)ipiile "eoriei pro(a(ili"4-ilor ,i a proie)"4rii la
s"4ri lii"4. Proie)"area la s"4ri lii"4 )* )oefi)ien-i de /n)4r)areMponderare es"e defini"4 )a e"od4 de
proie)"are pra)"i)4.
S"r*)"*rile #idra*li)e "re(*ie s4 fie proie)"a"e )* )apa)i"a"ea de a re1is"a la /n)4r)4ri /n s"area
lii"4 *l"i4 =ULS? ,i /n s"are lii"4 de e8ploa"are noral4 =NOLS?.
E%al*area sig*ran-ei la al*ne)are es"e )onsidera"4 )a o e%al*are ULS =)apa)i"a"ea de a re1is"a la
/n)4r)4ri /n s"area lii"4 *l"i4?.
Deplas4rile =defora-iile? )are afe)"ea14 e8ploa"area noral4 sa* in"egri"a"ea s"r*)"*rii: a%arii
lo)ale )are afe)"ea14 in"egri"a"ea ,i d*ra(ili"a"ea s"r*)"*rii ,i iperea(ili"a"ea eleen"elor de e"an,are
)oresp*nd la s"4ri lii"4 de e8ploa"are noral4.
<a)"orii de /n)4r)are diferi-i s*n" )o(ina-i )onfor norelor da"e ,i )o(ina-iile de /n)4r)4ri
s*n" deri%a"e din *r4"oarele )ondi-ii 9
7 Co(ina-ie de (a14: s"a"*" peranen"9 e%al*area ULS: e%al*area NOLS I
7 Co(ina-ia de (a14: s"a"*" "ran1i"ori* 9 e%al*area ULS: e%al*area NOLS da)4
es"e ne)esarI
7 Co(ina-ie o)a1ional49 e%al*are ULS
Ln general "erenii din e%al*area ULS po" fi e8pria-i )* *r4"oarea rela-ie 9
( ) ( )
m k
d
P P L P ,
f / + L , #

M
$
: :
6

*nde
6

es"e fa)"or*l de ipor"an-4 al s"r*)"*rii =


? 2 . 6 6 . $ $ . $
6

7 fa)"or*l de s"a"*" al proie)"*l*i = A $.66 H 6.2. H 6.26?
# H efe)" al a)-i*nii /n)4r)4rilor
64
,
k
H %alori s"andard ale /n)4r)4rilor peranen"e
P
7 )oefi)ien" de /n)4r)are =ponderare pen"r* /n)4r)4rile perenen"e ,
P
)
L
P
H %alori s"andard ale /n)4r)4rilor %aria(ile
L

7 )oefi)ien" de /n)4r)are pen"r* /n)4r)4rile %aria(ile L


P
+
P
H %aloare "ipi)4 pen"r* /n)4r)area o)a1ional4
d

7 )oefi)ien" al s"r*)"*rii
/ H re1is"en-a s"r*)"*rii
f
P
H %aloare s"andard a )ara)"eris"i)ilor a"erial*l*i
m

7 fa)"or de ponderare a )ara)"eris"i)ilor a"erial*l*i


Ln e%al*area s"a(ili"4-ii la s"area lii"4 de al*ne)are7re1is"en-4 se apli)4 e"oda e)#ili(r*l*i
lii"4 de )orp rigid. Da)4 es"e ne)esar e"oda eleen"elor fini"e =<EM? sa* e8perien"e pe odele
fi1i)e s"r*)"*rale sa* geoe)ani)e po" fi folosi"e s*plien"ar fa-4 de e"oda e)#ili(r*l*i lii"4 de )orp
rigid.
E%al*area sig*ran-ei la al*ne)are "re(*ie efe)"*a"4 /n *r4"oarele se)-i*ni9
7 ros"*rile din"re laele din )orp*l de (e"on al (ara;*l*iI
7 s*prafa-a de )on"a)" (ara;7f*nda-ieI
7 s"ra"*ri /n ad@n)iea f*nda-iei da)4 e8is"4 plan*ri s"r*)"*rale sla(e: ro)i sla(e: fis*ri a%@nd
*ng#i*ri )* pan"e red*se sa* s*prafe-e e8p*se )a*1a"e de ero1i*nile din a%al.
Re1is"en-a "o"al4 es"e e%al*a"4 pe (a1a e8presiilor *1*ale (a1a"e pe )oefi)ien-ii de fre)are ,i de
)oe1i*ne.
E%al*area %alorilor s"andard pen"r* parae"rii de re1is"en-4 la forfe)are =)oe1i*nea ,i *ng#i*l de
fre)are? poa"e fi f4)*"4 la ni%el*ri de pre)i1ie diferi"e: depin1@nd de s"adi*l proie)"*l*i ,i ipor"an-a
(ara;*l*i. Ln ori)e )a1 *n odel de dis"ri(*-ie noral4 pro(a(ilis"i)4 pen"r* )oefi)ien"*l de fre)are ,i *n
odel de dis"ri(*-ie noral4 logari"i)4 =lognoral4? pen"r* )oe1i*ne %or fi )onsidera"e.
Ln s"*diile de fe1a(ili"a"e pen"r* proie)"e ari sa* /n fa1e de proie)" "e#ni) pen"r* proie)"e edii
re1*l"a"ele *nor "es"e de la proie)"e siilare sa* %alori s"andard da"e /n Ane8a D a Cod*l*i de proie)"are
pen"r* (ara;e de gre*"a"e din (e"on po" fi adop"a"e.
Ln "a(el*l *r4"or s*n" pre1en"a-i fa)"orii de pondere a proprie"4-ilor a"erialelor = m

? )are
"re(*ie apli)a-i pen"r* parae"rii de re1is"en-4 la forfe)are.
Ta(el*l A$7$$
S*prafa-a
<a)"or de ponderare =
m

?
<re)are = f

? Coe1i*ne =
U c

?
Be"onM(e"on $.& &.6
Be"onMro)4 $.& &.6
65
Ro)4Mro)4 $.+ &.'
Ro)4 sla(4Mplan s"r*)"*ral sla( $.. &.+
1*. I.&/"
1*.1. R%16%4%.(=r/ (%2./'%
Ins"i"*-ia Indian4 de S"andardi1are a p*(li)a" KCri"erii pen"r* proie)"area (ara;elor de gre*"a"e
solide IS 9 0.$' H $25+ =pria re%i1ie ar"ie $25.?.
Ln regleen"4ri s*n" s"a(ili"e ,ap"e )o(ina-ii de /n)4r)4ri: d*p4 )* *rea14 9
A Bara; )ons"r*i" )ople": dar )* la)*l golI
B La) plin: s*(presi*ni norale: g#ea-4 ,i sedien"e =da)4 es"e )a1*l?I
C La)*l ,i apa /n (ief*l a%al )oresp*n14"oare %ii"*rii a8ie: s*(presi*ni
norale: sedien"e I
D C*"re*r )* (ara;*l )ople" dar la)*l gol I
E C*"re*r: la) plin: s*(presi*ni norale: sedien"e I
< La)*l ,i apa /n (ief*l a%al )oresp*n14"oare %ii"*rii a8ie )* s*(presi*ni
e8"ree =dren*ri nef*n)-ionale?: sedien"e I
G C*"re*r: la) plin: s*(presi*ni e8"ree =dren*ri nef*n)-ionale?: sedien"e.
Valorile )oe1i*nii ,i fre)4rii in"erne po" fi es"ia"e pen"r* fa1e de proie)"are preliinare pe (a1a
da"elor disponi(ile /n )a1*ri e)#i%alen"e sa* de a"eriale )opara(ile. Ln )a1*l proie)"elor /n s"adi*l
final %alorile )oe1i*nii ,i fre)4rii ar "re(*i s4 fie de"erina"e prin "es"e in si"* ,i /n la(ora"or.
<a)"or*l de sig*ran-4 la al*ne)are (1? se )al)*lea14 )* *r4"oarea rela-ie ,i "re(*ie s4 n* fie ai
i) de)@" $.6 9
& 1
+ c
1
J K tg
1
)
$
J
. ? =
1
1
]
1

*nde K es"e gre*"a"ea "o"al4 a (ara;*l*i


J H for-a "o"al4 de s*(presi*ne
"g

7 )oefi)ien" de fre)are in"ern4 al a"erial*l*i


c H )oe1i*nea a"erial*l*i pe s*prafa-a de al*ne)are )onsidera"4
+ H aria )onsidera"4 pen"r* )oe1i*ne

1
7 fa)"or par-ial de sig*ran-4 /n rapor" )* fre)area
1
)
H fa)"or par-ial de sig*ran-4 /n rapor" )* )oe1i*nea
& H for-a "o"al4 ori1on"al4.
Valorile fa)"orilor par-iali de sig*ran-4 s*n" pre1en"a-i /n "a(el*l *r4"or 9
Ta(el*l A$7$'
66
Co(ina-ia
de
/n)4r)4ri

1
1)
Pen"r* )orp*l (ara;*l*i ,i
)on"a)"*l )*
f*nda-ia
Pen"r* f*nda-ie
In%es"iga"4 /n
de"ali*
Al"e
)a1*ri
A: B: C $.. &.0 +.6 +..
D: E $.' '.+ '.3 &.6
<: G $.6 $.' $.&. $..
A N E ? A 2
E%al*area s"a(ili"4-ii la al*ne)are a *n*i (ara; de gre*"a"e
S4 se e%al*e1e /ndeplinirea )ondi-iilor de s"a(ili"a"e la al*ne)are )onfor bNora"i%*l*i pri%ind
e%al*area s"a(ili"4-ii la al*ne)are a s"r*)"*rii: "eren*l*i de f*ndare ,i a %ersan-ilor (ara;elor din (e"on ,i
la)*rilor de a)**lareD: pen"r* profil*l (ara;*l*i de gre*"a"e din fig*ra A'7$.
Bara;*l se /n)adrea14 /n )lasa de ipor"an-4 II ,i )a"egoria de ipor"an-4 B.
S*plien"ar fa-4 de eleen"ele geoe"ri)e ale profil*l*i ,i s)#ea /n)4r)4rilor pre1en"a"e /n
fig*ra A'7$ se da* *r4"oarele da"e 9
67
1ig2 +2-1 lemente geometrice <i schema -ncrcrilor pentru $erificarea profilului !ara5ului de
greutate2
Coefi)ien"*l de fre)are pe in"erfa-a (ara;7f*nda-ie f A 6.0.
Ni%el*l noral de re"en-ie =NNR? se s"a(ile,"e la )o"a rela"i%a 2+:.6
A))elera-ia seisi)4 a8i4: )*"re*r OBE 6.$ g A $ Ms
De(i"*l de diensionare c
$P
A 0$$
&
Ms
De(i"*l de %erifi)are c
6.$P
A $'63
&
Ms
Ad@n)iea apei /n la) pen"r* ni%el a8i noral =NM? !
$
A 20:26
Ad@n)iea apei /n la) pen"r* ni%el a8i e8"raordinar =NME? !
$:e
A 25:.6
Ad@n)iea apei /n a%al pen"r* ni%el ini noral $'.66
Ad@n)iea apei /n a%al pen"r* %ii"*ra de 6.$P $5.$6
Ad@n)iea apei /n la) /n "ip*l prod*)erii )*"re*r*l*i =NRN? !
$)
A 50:.6
Grosiea s"ra"*l*i de al*%i*ni de )ola"are /n la) #
d
A 0.66
68
Grosiea s"ra"*l*i de al*%i*ni /n (ief*l a%al #
al:a%
A 0.66
Rapor"*l din"re dis"an-a pe ori1on"al4 de la pi)ior*l aon"e al
(ara;*l*i la %oal*l de e"an,are ,i l4-iea "4lpii de f*ndare a (ara;*l*i

A 6.$
Coefi)ien" de red*)ere a s*(presi*nilor /n drep"*l %oal*l*i de
e"an,are ,i a re-elei de drena;. A6.+6
Coefi)ien" de red*)ere a s*(presi*nilor la pi)ior*l aon"e al (ara;*l*i A$.66
Ung#i de fre)are in"ern4 a al*%i*nilor /n s"are sa"*ra"4

A &.
6
Coe1i*ne pe in"erfa-a (ara;7f*nda-ie ) A +66 BPa
Coefi)ien" Poisson d A 6:'5
<a)"or diensional de )al)*l al presi*nilor #idrodinai)e din )*"re*r Cp A 5.++BNM
&
Coefi)ien" de red*)ere a presi*nilor #idrodinai)e la )*"re*r
f*n)-ie de /n)linarea paraen"*l*i aon"e al (ara;*l*i ( )
$
$ : $ 6 : $ k :pen"r*
$
N6:6..6O
Gre*"a"ea %ol*e"ri)4 a (e"on*l*i
!

A '+ BNM
&
Gre*"a"ea %ol*e"ri)4 a apei a

A $6 BNM
&
Gre*"a"ea al*%i*nilor /n s"are s*(ersa"4 su!m al :

A $6 BNM
&
Ln "a(el*l A'7$ se pre1in"4 /n sin"e14 e%al*area /n)4r)4rilor )are a)-ionea14 /n profil*l (ara;*l*i
pen"r* $ l /n l*ng*l )oronaen"*l*i pre)* ,i oen"ele lor /n rapor" )* a8a ori1on"al4 prin )en"r*l
se)-i*nii de f*nda-ie ,i paralel4 )* a8*l )oronaen"*l*i.
Ta(el*l A'7$
Nr
)r"
Den*ire
/n)4r)4ri
Ca1
gr*pa
re
<or*la de )al)*l <or-4
BN
Q
Bra- de
apli)ar
e

Moen" Q
BN
Q 7 Q 7
$ Gre*".proprie G$ $:':&
'
$
'
$
! !
4 &0666 '. 266:666
' Gre*".proprie G' $:':&
'
'
$
! !
4 3'666 . &06:666
& Gre*".proprie G& $:':&
'
'
$
$
? =
'
$
!
!

+
$06 $0:&& '0$&
+ Gre*".proprie G+ $:':&
'
'
$
? =
'
$
!
!

+
&'6 $':&& &2+0
. <or-4 #idros".a.
ori1. P#:a
$: &:
'
'
: $
'
$
m
4
'
: $
'
$
me
4
++0.$
+5.$$
&$:.6
&':5&
$+60.6
0
$.2'33
5
0
<or-4 #idros".a.
%er".. V#:a
$: &
'
'
: $ $
'
$
m
4
'
: $ $
'
$
me
4
$&&2.
$+..&
&.:66
&.:66
+055'.
.62&..
69
3
<or-4 #idros".a%.
ori1.. P#:a%
$: &: '
'
:
'
$
m a$
4 7&'6 ':03 5.+
5
<or-4 #idros".a%.
%er"... V#:a%
$:&:'
'
:
'
$
m a$
4 $2' +&:+6 .3'2
2 S*(presi*ne S$ $: &: '
m a$ !
4 4
: $
? = +
73'66 6:66
$6 S*(presi*ne S' $: &
'
a
? =
$
+ !(=!$:
7!
a%:?
a
? =
$
+ !(=!$:e
7!
a%:e?
7335.
75$+.
+6:.6
+6:.6
&$.'2'
&'253'
$$ S*(presi*ne S& $: &
'
? ?= $ =
'
$
$
+ m !(
=!$:
7!
a%:?
? ?= $ =
'
$
$
+ m !(
=!$:e
7!
a%:e?
7$+6$&
7$+00$
2:66
2:66
$'0$$3
$&$2+2
$' Lpingere
al*%i*ni ori1. a.
Pal
$:': &
? ' M +. =
'
$
' '
.
tg h
al su!m al +2 +:66 $2.
$& Gre*".al*%.a.
Val
$:': &
'
$ .
'
$
al su!m al
h
.+ ++:+ '&25
$+ Lpingere al*%.
ori1.a%. PCal
$:':&
'
: $
'
$
a$ al alsu!m
h

736 +:66 '56


$. Gre*".al*%.a%.
VCa%
$:':&
'
: .
'
$
a$ al su!m al
h
$65 ++:+ +32.
$0 <or-4 iner-ie <)l & a G$ &066 &&:&& $$2255
$3 <or-4 iner-ie <)' & a G' 3'66 &&:&& '&2230
$5 <or-4 iner-ie <)& & a G& $0 23:35 $.0+
$2 <or-4 iner-ie <)+ & a G+ &' 23:35 &$'2
'6 <or-4 #idrodin.
ori1. a. P#)
&
'
: $
&
'
c
4 ) ka
$'0& +':06 .&56+
Cal)*l*l s"a(ili"4-ii la al*ne)are se fa)e la do*4 "ip*ri de gr*p4ri 9
7 Gr*parea f*ndaen"al4 ,i
7 Gr*p4ri spe)iale
Gr*parea f*ndaen"al4 =G<? es"e )op*s4 din *r4"oarele /n)4r)4ri9 gre*"a"ea proprie:
/n)4r)area din presi*nea #idros"a"i)4 aon"e =pen"r* ni%el*l a8i noral NRN?: /n)4r)area din
presi*nea #idros"a"i)4 din a%al =pen"r* ni%el*l ini noral?: /n)4r)area din presi*nea al*%i*nilor din
)ola"area a)**l4rii: /n)4r)area din s*(presi*ne pen"r* ni%el*rile )oresponden"e din aon"e ,i a%al.
Gr*parea spe)ial4 $ =GS$? es"e )op*s4 din *r4"oarele /n)4r)4ri9 gre*"a"ea proprie: /n)4r)area
din presi*nea #idros"a"i)4 la %ii"*ra de %erifi)are: /n)4r)area din presi*nea #idros"a"i)4 din a%al
)oresp*n14"oare "ran1i"4rii %ii"*rii /n (ief*l a%al: /n)4r)area din s*(presi*ne pen"r* ni%el*rile
)oresponden"e din aon"e ,i a%al: /n)4r)area din presi*nea al*%i*nilor.
Gr*parea spe)ial4 ' =GS'? es"e )op*s4 din *r4"oarele /n)4r)4ri9 gre*"a"ea proprie: /n)4r)area
din presi*nea #idros"a"i)4 aon"e pen"r* NRN: /n)4r)area din presi*nea #idros"a"i)4 a%al pen"r* ni%el*l
70
ini noral: /n)4r)area din presi*nea al*%i*nilor: /n)4r)area iner-ial4 din asa (ara;*l*i ,i presi*nea
#idrodinai)4 din la) prod*s4 de )*"re*r*l OBE.
S"a(ili"a"ea la al*ne)are se e%al*ea14 d*p4 e"oda e)#ili(r*l*i lii"4 f4r4 )onsiderarea )oe1i*nii
pe in"erfa-a (ara;7f*nda-ie ,i )* )onsiderarea )oe1i*nii. Rela-iile de )al)*l s*n" *r4"oarele 9
7 f4r4 )onsiderarea )oe1i*nii (c) 9 k A

4
* f
7 )* )onsiderarea )oe1i*nii (c? 9


+
' $
.
k
+ c
k
* f
4
c
*nde k es"e )oefi)ien"*l de sig*ran-4 la al*ne)are
f H )oefi)ien"*l de fre)are pe in"erfa-a (ara;7f*nda-ie

4
7 s*a for-elor ori1on"ale )are a)-ionea14 pe profil

*
7 s*a for-elor %er"i)ale )are a)-ionea14 pe profil
k
1
, k
2
H )oefi)ien-i par-iali de sig*ran-4 )are red*) for-a de fre)are ,i respe)"i% for-a de re1is"en-4
da"ori"4 )oe1i*nii.
c 7 )oe1i*nea
+
)
H aria )opria"4 din s*prafa-a de f*nda-ie
Ln %ederea e%al*4rii 1onei )opria"e din aria f*nda-iei ,i a efor"*rilor pe f*nda-ie se apli)4
e"oda eleen"ar4 din re1is"en-a a"erialelor a dis"ri(*-iei liniare a efor"*rilor norale =
$

?. Rela-ia
de )al)*l la )opresi*ne Q /n)o%oiere are fora 9
+
*
a$
*am

e
K
0

+
*nde
0
es"e s*a oen"elor fa-4 de a8a ori1on"al4 paralel4 )* a8*l )oronaen"*l*i )are "re)e
prin )en"r*l de gre*"a"e al "4lpii de f*nda-ie =oen"e po1i"i%e )ele )* sens orar?.
+ H aria "4lpii de f*nda-ie
K H od*l*l de re1is"en-4 al "4lpii de f*nda-ie
+ A ? =
$
+ 4
!
A 6.2 8 $66 A 26
'
K A
0
$
? =
0
$
' '
$
+
!
4
. 6.2
'
8 $66
'
A $&.6
&
Cal)*lele de e%al*are a s"a(ili"4-ii la al*ne)are a profil*l*i (ara;*l*i de gre*"a"e din fig*ra A'7$
a* )ond*s la *r4"oarele re1*l"a"e 9
A. Ln ipo"e1a negli;4rii )oe1i*nii (c A 6)
G< &3 : $
++&$6
2&'&$ 0. : 6

k k
normati$
V $.+6
71
GS$
'0 : $
+5$36
2&&5$ 0. : 6

k
k
normati$
V $.$6
GS'
63 : $
.0+'$
2&'&$ 0. : 6

k
k
normati$
V $.$6
B. Ln ipo"e1a )onsider4rii )oe1i*nii prin in"erfa-a (ara;7f*nda-ie =c 6?.
Ln"r7o pri4 e"ap4 "re(*ie efe)"*a"e )al)*le de %erifi)are da)4 pe "alpa de f*nda-ie se prod*)
efor"*ri de /n"indere din /n)o%oiere 9
G<
t
$&.6
5&23$5
26
2&'&$
:
a$
am $

k&a
k&a
a$ $
am $
$0.3
+$+
:
:

Ln"reaga arie de f*nda-ie es"e )opria"4


GS$
t
$&.6
$66.53'
26
2&&5$
:
a$
am $

'
:
'
:
M $35&
M '2'
m k.
m k.
a$ $
am $

Ln"reaga arie de f*nda-ie es"e )opria"4


GS'
t
$&.6
$'.5$32
26
2&'&$
:
a$
am $

'
'
M $205
M $6+
m k.
m k.
a$
$
am
$

Ln"reaga arie de f*nda-ie es"e )opria"4


G<
.
26 +66
. : $
2&'&$ 0. : 6
++&$6

+

++'$6 T +3066
GS$
+
26 +66
& : $
2&&5$ 0. : 6
+5$36

+

+5$36 T..026
GS'
+
26 +66
& : $
2&'&$ 0. : 6
.0+'$

+

.0+'$ V ..0$.
Ln ipo"e1a ne)onsider4rii )oe1i*nii =) A 6?: profil*l n* /ndepline,"e )ondi-iile inie s"a(ili"e
prin nora"i% prin )oefi)ien-ii de sig*ran-4 inii =P
ini
? pen"r* )o(ina-iile de /n)4r)4ri G< ,i GS'.
Cal)*lele ara"4 )4 /n ipo"e1a )onsider4rii )oe1i*nii =) 6?. profil*l n* /ndepline,"e )ondi-iile de
s"a(ili"a"e la al*ne)are /n )o(ina-ia de /n)4r)4ri GS'.
72
A N E ? A $
E%al*area s"a(ili"4-ii la al*ne)are a *n*i s"a%ilar
Sa se e%al*e1e indeplinirea )ondi"iilor de s"a(ili"a"e la al*ne)are )onfor bNora"i% pri%ind
e%al*area s"a(ili"a"ii la al*ne)are a s"r*)"*rii: "eren*l*i de f*ndare i a %ersan"ilor (ara;elor de (e"on si
la)*rilor de a)**lareD pen"r* s"4%ilar*l din fig*ra A&7$.
S"4%ilar*l se in)adrea1a in )lasa de ipor"an-4 II i )a"egoria de ipor"an-4 B.
S*plien"ar fa"a de eleen"ele geoe"ri)e si de in)ar)area pre1en"a"a in fig*ra A& H $ se da*
*ra"oarele da"e9
Coefi)ien" de fre)are pe in"erfa-a (e"on 7 ro)a 6:..
Coe1i*ne pe in"erfa-a (e"on 7 ro)a '66 BPa
Coefi)ien" de fre)are in asa de ro)a 6:+6
73
Coe1i*ne in asa de ro)a $66 BPa
Ni%el*l noral de re"en-ie =NNR? )o"4 rela"i%4 $&:66
A))elera-ia seisi)4 a8i4: )*"re*r OBE 6.$ g A $ Ms
'
Ad@n)iea apei /n la) /n "ip*l prod*)erii )*"re*r*l*i 2:.6
Grosiea s"ra"*l*i de sedien"e ':.6
Ni%el*l apei in a%al: )o"4 rela"i%4 .:66
Coefi)ien" de red*)ere a s*(presi*nilor la pi)ior aon"e s"4%ilar $:66
Ung#i de fre)are in"ern4: sedien"e /n s"are sa"*ra"4 '66
<a)"or diensional de )al)*l al presi*nilor #idrodinai)e din )*"re*r Cp A 5.++ BNM
&
Gre*"a"ea %ol*e"ri)4 a (e"on*l*i
!

A '. BNM
&
Gre*"a"ea %ol*e"ri)4 a apei
a

A $6 BNM
&
Gre*"a"ea al*%i*nilor /n s"are s*(ersa"4
su!m al :

A $6 BNM
&
Gre*"a"ea al*%i*nilor /n s"are sa"*ra"4
sat al :

A '6
BNM
&
In "a(el*l A&7$ se pre1in"a sin"e"i) ariea in)4r)4rilor )are a)-ionea1a pe o )*%a a s"4%ilar*l*i
si oen"ele lor in rapor" )* a8a ori1on"al4 prin )en"r*l se)-i*nii de f*nda-ie si paralel4 )* a8*l
s"4%ilar*l*i.
74
1ig2 +2-1 lemente geometrice <i schema -ncrcrilor pentru $erificarea profilului sta$ilar
75
Ta(el A&7$
Nr
)r"
Den*ire
/n)4r)4ri
<or-4
BN
Q
Bra- de
apli)are

Moen" Q
BN
%er"i)ala ori1on"ala
Q 7 Q 7 Q 7
$ G$ 7 Gre*".proprie '6$.6 6.5$ $0&''
' G' 7 Gre*".)onsole: seipile $6.6 $+.$3 $+535
& G& 7 Gre*".seipile aon"e '$&3. 0.66 $'5'.6
+ G+ 7 Gre*".seipile a%al $'066 3..6 2+.66
.
G. 7 Ta(lier pod apri14 $.'?
'&+6 $'..6 '2'.6
0 G0 7 Gre*"a"e e)#ipa. =apri14
$.'?
.25 ..&6 &$02
3 Gs Gre*"a"ea paan"*l*i pes"e S7S $$$56 ':2. &&6'6
5
P#$:a Presi*nea #idros"a"i)4 a.
ori1.
5666 .:&& +'0+6
2 P#':a Pres. #idros"a"i)4 a. ori1. $'$2 6:.6 0$6
$6
P#&:a Pres. #idros"a"i)4 a. ori1.
'6'5 $:66 '6'5
$$
P#+:a Pres. #idros"a"i)a a. ori1.
35 6:.6 &2
$'
V$:a 7 Gre*"a"ea apei a
3202 2:0& $52.3
$&
V$:a% 7 Gre*"a"ea apei a%
356 6:.6 &26
$+
V&:a% 7 Gre*"a"ea apei a%
&$'6 3:.6 '&+66
$.
PC#:a% Pres. !idr. a%al ori1.
&'6 ':03 5.+
$0
S$:S7S S*(presi*nea p". s"a(. S7S
'$066 7 7
$3 S$ S*(presi*nea p". )al). Ef. Pe
"alpa de f*nda"ie
$+3'6 $:&5 '6&$+
$5
S' S*(presi*nea dinai)4
$3'56 +:.6 33306
$2
Pal:a In)ar)are din sedien"e a.
'++ 6:5& '6&
'6
<):$ <or-a de iner-ie din G$
'6$. $:05 &&5.
'$
<):' <or-a de iner-ie din G'
$6. $&:&& $+66
''
<):& <or-a de iner-ie din G&
'$&3 5:.6 $5$0+
'&
<):+ <or-a de iner-ie din G+
$'06 0:66 3.06
'+
<):. <or-a de iner-ie din G.
'&+ $3:.6 +62.
76
'.
<):0 <or-a de iner-ie din G0
06 3:.6 +.6
'0
<):S <or-a de iner-ie din GS
$$$5 6:$. $05
'3
P#:) <or-a #idrodinai)4
5$3 0:&6 .$+3
Cal)*l*l s"a(ili"a-ii la al*ne)are pe s*prafa-a S H S: )opa"i(il4 )inea"i): se fa)e la do*a
gr*pari9
gr*parea f*ndaen"al4 =G<? )op*s4 din *ra"oarele in)ar)ari9 gre*"a"ea proprie Q pod pes"e
prag*l de%ersan" Q gre*"a"ea s"a%ila: in)4r)area din presi*nea #idros"a"i)4 aon"e pen"r* NNR:
in)4r)area din presi*nea #idros"a"i)4 din a%al pen"r* )ondi-ii norale de e8ploa"are: in)4r)area din
s*(presi*ne pe s*prafa-a S H S pen"r* ni%el*rile )oresponden"e din aon"e si a%al: gre*"a"ea p4@n"*l*i
)*prins in"re "alpa radier*l*i si s*prafa"a S H S: in)4r)area din presi*nea al*%i*nilor din )ola"area
a)**l4rii.
Gr*parea spe)iala =GS? )op*sa din in)4r)arile din G< la )are se ada*g4 in)ar)4rile iner-iale din
asa (ara;*l*i: asei pod*l*i pes"e prag*l de%ersor: asei de p4an" din"re "alpa radier*l*i si s*prafa-a
S H S si presi*nea #idrodinai)4 din la) prod*s4 de )*"re*r*l OBE.
S"a(ili"a"ea la al*ne)are se e%al*ea1a d*pa e"oda e)#ili(r*l*i lii"a )* si f4r4 )onsiderarea
)oe1i*nii =)? pe s*prafa-a de al*ne)are S H S.
In %ederea e%al*4rii 1onei )opria"e din aria f*nda-iei si a efor"*rilor pe "alpa de f*nda-ie se
apli)4 e"oda eleen"ar4 din re1is"en-a a"erialelor de )al)*l la )opresi*ne e8)en"ri)4 )* dis"ri(*-ia
liniara a efor"*rilor norale %er"i)ale =E
%
?.
' '
+&' '3 $0 m +
& '
$2++ '3 $0
0
$
m K
G<
$2++
'+.6.
+&'
'3.0'
:

t
a$
am $

f
k&a
k&a
a$ $
am
$
'6 : .$
+6 : 30
:

GS
$2++
$0603
+&'
'3.0'
:
t
a$
am $

f
k&a
k&a
a$ $
am
$
60 : 3'
.+ : ..
:

In a(ele ipo"e1e de )al)*l =G< si GS? aria f*nda-iei es"e )opria"4


.
Verifi)area s"a(ili"a-ii la al*ne)are pe s*prafa-a S 7 S
Cal)*l*l )oefi)ien"*l*i de fre)are la al*ne)are =f
e)#i%
? si )oe1i*nii =)
e)#i%
? pe s*prafa-a de
al*ne)are prin edii pondera"e.
77
f
e)#i%
A
( ) ( )
+. : 6
$0 '3
$& '& +6 : 6 '& & $0 + .. : 6

+ +
)
e)#i%
A
( ) ( )
$&65
$0 '3
$& '& $66 '& & $0 + '66

+ +
BPa
+2 1ara considerarea coeziunii
G<
$& : $
$$66.
'3.0' +. : 6

k
B
nora"i%
V$:+6
GS
0. : 6
$522.
'3.0' +. : 6

k
B
nora"i%
V$:$6
B2 )u considerarea coeziunii (c ? 1:@,9 k&a)
G<
.
+&' 5 : $&6
. : $
'3.0' +. : 6
$$66.

+

$$66. T $2.36
GS
+
+&' 5 : $&6
& : $
'3.0' +. : 6
$522.

+

$522. T '&000
C*%a s"a%ilar*l*i n* indeplines"e )ondi-iile inie de s"a(ili"a"e la al*ne)are )onfor nora"i%
in ipo"e1a ne)onsiderarii )oe1i*nii =) A 6? pen"r* a(ele )o(ina-ii de in)4r)4ri
A H G< si A H GS
Se ip*ne )a as*r4 )ons"r*)"i%4 reali1area *n*i sis"e de e"ansare si drena; a f*nda-iei
s"4%ilar*l*i pen"r* red*)erea s*(presi*nilor.
78