Sunteți pe pagina 1din 10

Fwd: Un "mr otrvit" adus la Bucureti de Departamentul

de Stat al SUA

Victoria Jane Nuland, reprezentant al Departamentului Statelor Unite, n
calitatea ei de adjunct pentru afaceri europene i eurasiatice al Secretarului
de Stat american John Kerry, a venit n control n Europa, n ianuarie 2014,
ocazie cu care a efectuat o vizit i n Romnia, n perioada 10-11 ianuarie,
fiind oficial montat asupra justi iei ro mne, ntlnindu-se ns numai cu
pre edintele Traian B sescu i cu ministrul de ex terne Titus Corl ean,
Victor Ponta ascunzndu-se, acesta tiind c Victoria Nuland veni se pentru
a discuta unele cereri discrete fa de public. Cererile ei se refereau, de
fapt, la temele grele pe care le d dea Romniei: pozi ionarea Romniei n
problema Ucrainei, care trebuia, n opinia ei, s fie una anit-ruseasc i de
spijinire a manifestan ilor pro-eu ropeni; apoi sprijinirea politicii zonale a
Israelului, vis-a-vis de Turcia.
Teme greu de rezolvat, ascunse, pentru ochii presei, n spatele unei
agende vagi: discu ii cu oficiali[romni] de rang nalt i mem bri ai societ ii
civile, cu care va discuta despre rela iile bila terale, probleme regionale i
eforturile de consolidare a statului de drept.
Ponta avea s spun adev rul: Eu tiam care este subiectul prin cipal i de
ce doamna subsecretar Nuland vine la Bucure ti. Este un su biect important
n rela ia Romnia-SUA despre care am discutat i la ul timul CSAT cu
pre edintele B sescu, cu efii serviciilor [secrete], e un subiect care e
nepublic, confiden ial i despre care nu putem s d m detalii n acest
moment Este un subiect care ine de raporturile dintre Romnia i SUA,
dar pe care l-am discutat i-l vom discuta doar n CSAT, nu pot s dau
niciun altfel de indicii n rest s-a discutat despre subiectele care erau
importante.

Iudaitatea i motiva iile emisarei . Sub-secretara de stat Victoria Nuland


este de religie iudaic , n scut n 1961 cu nume le de Nudelman. Tat l ei,
Sherwin B. Nuland (ex Nudelman) s-a n scut n 1930, n Bronx, din prin i
imigran i evrei: Meyer and Vitsche Nudel man. De i s-a n s cut ntr-o familie
de evrei ortodoc i, Sherwin Nuland, pro fesor la Universitatea Yale, se auto-
consider un agnostic, de i continu s frecventeze sinagoga, din spirit de
solidaritate identitar iudaic .
Victoria Nuland, nainte de a prelua biroul european i euro-asi atic de la
Casa Alb , a fost purt toarea de cuvnt al Externelor De partamentului de
Stat, n timpul mandatului lui Hillary Clinton, la rndul ei evreic i
protectoare a mai tinerei evreice Nuland, de i aceasta, Victoria, fu sese an-
terior consilier pe probleme de politic extern pentru Dick Che ney, fostul
vicepre edinte american republican (deci, din partidul ad vers) din ambele
mandate ale lui George W. Bush.

So ul Victoriei Nuland este tot evreu, Robert Kagan, cofondator al Project
for the New American Century, un think-tank conservator unde sunt
membri politicieni i guver nan i americani, n majoritate evrei (pre cum Paul
Wolfowitz sau Robert Zoellick, fo ti pre edin i ai B ncii Mondiale). So ul
Kagan mai face parte ns i din bine-cunoscutele Skull
and Bones Society i Council on Foreign Relations, conducnd totodat or-
ganiza ia de lobby evreiesc neo-conservatoare Foreign Policy Initiative.

Puternicele familii evreie ti din SUA sunt inter conectate ntre ele, tot astfel
procednd i neo-conservatorii americani. Victoria Nuland este membr al
unei talentate i energice familii evreie ti (of a talented, ener geticJewish
family) ce face parte din guvernul permanent al Statelor Unite, c ci,
remarc criticii, nu conteaz cu adev rat cine c tig ale -
gerile preziden iale n SUA, cineva din familia Kagan-Nuland tot va face
parte din noua guvernare. Astfel, Robert i fratele s u Fred par s se fi im -
plantat strategic n pozi ii-cheie de elaborare a politicilor n cadrul
aparatelor de partid Democrat i Republican. Robert, so ul Victoriei Nuland
este ncorporat n Brookings Institution, unde se ocup de Proiectul Ordinii
Interna ionale i Strategia Politicii Externe ( Project on International
Order and Strategy in the Foreign Policy), n timp ce Fred este la
American Enterprise Institute (A.E.I.-ul, frecventat de Victor Ponta, cnd
ajunge, oficial sau nu, la Washington).

Avem de a face cu nc un arbore genealogic neo-con servator evreiesc,
ncepnd cu Donald Kagan, un istoric de la Yale, a c rui is torie despre
R zboiului Peloponesian (din Grecia antic ) a fost folosit de c treneocon -
servatorii americani ca o justificare pentru invadarea acelor ri pe care
Israelul nu le place. Donald Kagan a fost, de asemenea, n 2002,
semnatarul unei scrisori c tre George W. Bush din partea think-tank-ului
Project for the New American Century (PNAC), n care sunt echi-
valate amenin rile la adre sa Israelului cu amenin rile la adresa SUA.

Urm toarea genera ie, Fred Kagan (American Enter prise Institute) i
Robert Kagan (Brookings Institution) sunt, de asemenea vajnici neocon-
servatori. De exemplu, Donald, Robert i Frederick sunt sem natarii din anul
2000 ai manifestului neoconservator Rebuilding Americas Defenses
(Reconstruirea Ap r rii Americii) lansat de acela i think-tank PNAC. Ei i
so iile lor sunt to i absolven ii ai universit ilor de elit i sunt bine im -
plementa i n infrastructura think-tank-guvernamental . So ia lui Fred,
Kimberly (n scut Kessler, tot ntr-o familie evreiasc ) este di rectorul In-
stitutului pentru Studiul R zboiului (Institute for the Study of War) i are
pozi ii tipic neoconservatoare.

i, cu toate c , n 2013-2014, ca i mai nainte, sub un mandat al Partidului
Democrat la Casa Alb , politica SUA fa de Ucraina provine probabil de la
alte probleme dect ostilitatea neoconservatorilor fa de Rusia (ostilitate
n scut din cauza unor probleme cum ar fi represiunea lui Putin mpotriva
oligarhiei ruso-evreie ti i a sprijinu lui Rusiei fa de du manii
Israelului - Iranul i Siria -), nu ncape ndoial ca suport ener gic al Victoriei
Nuland pentru opozi ia pro-UE la guvernul Ianukovici se n scrie ca
atitudinile n re eaua neoconservatorilor ei. Guvernul per manent lucreaz
ncontinuu!
x
Ce cerea Romniei subsecretara de stat Nuland pe linie sionist, n
ianuarie 2014, avea s dis cute i pre edintele Traian B sescu n Israel, n
aceea i lun , ntr-o vizit inopinat , dar oficial , nso it de eful Serviciului
Romn de Informa ii. Cum am v zut, este vorba despre pro bleme secrete
ce au fost discutate i la Consiliul Suprem de Ap rare a rii din 17 de-
cembrie 2013, la care au participat i efii S.R.I. i S.I.E., (George Maior
i Teodor Mele canu).
i comunicatul oficial al CSAT-ului, m rturisea c , n afar de planul
opera iunilor militare pe 2014, din afara rii, m rind num rul total de mi -
litari i poli i ti trimi i pe fronturi str ine (n misiuni de parteneriat cu
SUA,NATO, UE, OSCE i ONU), a dezb tut i teme secrete, ce nu au
fost date publicit ii: alte subiect de interes pen tru securitatea na ional .

Temele secrete se refer la problema ucrainean , r zboiul rece al SUA
cu Rusia, disponibilitatea Romniei privind prijinirea militar a unor noi
r zboaie i alian militaro-energetic cu Israelul.

Ultima tem se refer la o construc ie dezv luit nc din 11 iu nie 2012 de
cotidianul francez La Tribune. Practic, Israelul ncearc s for meze
o alian cu Grecia, Romnia, Bul garia i Cipru pentru a contracara Turcia,
un stat care, n ultimii ani, a fost critic la adresa sionismului.

Descoperirea de gaze n apele teritoriale cipriote a condus la amplificarea
tensiunii n regiune, iar Turcia nu vede cu ochi buni luna de miere dintre
Cipru si Israel, care s-a apropiat de Nicosia pentru a-i exploata i proteja
resursele sale de gaze; Israelul i Cipru au intrat ntr-o c storie de
convenien avnd ca zestre comun o nesperat rezerv de gaze,
scria La Tribune. Este vorba de rezerve de gaze de zeci de miliarde de
dolari, n care Israelul vrea s implice i multina ionalele ame ricane pe
lng Delek, unul din cele mai importante grupuri energetice israeliene,
care s-a angajat s exploateze gazele din apele cipriote.

Preluarea Ciprului n sfera intereselor Israelului a demarat de la n-
ceputul lui 2012, printr-o vizit politic a premierului israelian Benja -
min Netanyahu, prima vizit a unui ef de guvern israelian n Cipru, ar
considerat mult timp de responsabilii isralieni ca fiind pro-
arab , dup pozi iile adoptate la ONU. Israelienii incearc s formeze o
alian energe tico-politic cu Grecia, Romnia, Bulgaria i Cipru n contra
Turciei, iar aceast strategie a suscitat o nervozitate acut la Ankara.

Pn la urm , Cipru, Grecia i Israelul au semnat pe 8 august 2013, la
Nicosia, un Acord istoric energetic cu rolul securiz rii apro vizion rii cu
energie n estul M rii Mediterane, ce prevede, n afar de in terconectarea
re elelor electrice ale celor trei ri (deja exist un cablu de transport al
electricit ii pe sub Mediterana, ntre Israel i Cipru, n ve derea export rii
electricit ii israeliene n Europa), protejarea n co mun a zcmintelor de
gaze naturale descoperite n Mediterana (cf. site-ului israelian de
tiri Globes)

Anali tii au observat imediat c , cooperarea ntre Cipru i Israel modific
harta geopolitic i geostrategic n estul M rii Mediterane, ce lezeaz
profund Turcia, care afirm c are un cuvnt de spus n re partizarea
bog iilor naturale mediteraneene, mai ales c de ine partea nordi c a
Ciprului, unde se foreaz de c tre platformele israeliene, evocnd i o
posibil inter ven ie a marinei sale de r zboi asupra sondelor str ine (is -
raeliene), n contextul n care rela iile dintre Israel i Turcia, n trecut alia i,
au intrat ntr-o criz acut din 2010.

n acest context, Israelul ar vrea s pun i Romnia i Bulgaria pe picior
de r zboi cu Turcia, de i nu a reu it s le aduc la semnarea acordului
istoric de la Nicosia, al turi de Grecia i Cipru. Dar, cum evreii au planuri
pe termen lung i nu renun niciodat , presiunile diplomatice nu au ncetat
s fie transmise la Bucure ti i la Sofia.

Motivul secret II: Ucraina anti-semit.Al doilea motiv secret al vizitei la Bucure ti al Victoriei Nuland
era revolu ia din Ucraina, declan at n noiembrie 2013, de fapt o
rebeliune de propor ii ce a scos opozi ia n strad , mai nti la Kiev,
mpotriva pre e dintelui Viktor Ianukovici, urmare refuzul acestuia de a
semna acordul de asociere cu Uniunea European , el prefernd n schimb
o guvernare pro-rus i o apropiere de Moscova.

Cum am ar tat dou pagini mai sus, SUA se afl ntr-un r zboi re -
ce, nedeclarat, cu Rusia, i pentru motive ce in de pozi ia Rusiei n poli tica
interna ional fa de Israel, de sprijinire de c tre Rusia a du ma nilor
acestuia, Iranul i Siria lui Al Assad, dar i de faptul c bun parte din
interesele oligarhilor evrei au fost lovite de Rusia lui Putin.

Vizita Victoriei Nuland n Europa occidental i la Bucure i, n ia nuarie
2014, avea ca tem major , schimbarea regimului de la Kiev ntr-o cheie
pro-Occident i de desprindere de Rusia. Ea i dorea acest lucru, dar nu
oricum. La Bucure ti a insistat chiar pe posibilitatea ca Ro mnia s fie
preg tit s trimit trupe de men inere a p cii n Ucraina, sau s permit
tranzitarea spre Ucraina a unor astfel de trupe, aflate sub egida ONU, de
pe teritoriul romnesc (cum s-a procedat i n cazul Iugo slaviei) n cel
ucrainean, n situa ia n care revolta degenereaz spre un r zboi civil n
care partida pro-rus ar dovedi c e mai puternic .

Problema pentru care romni nu aveau nici o justificare de a intra n
conflict, este faptul c , de i i la Cern u i a fost ocupat centrul ora u lui de
c tre mani festan ii anti-guvernamentali, popula ia romneasc din Bu -
covina de nord (de i nut de Ucraina) nu a vrut s ias n strad , vo tnd de
regul cu Ianucovici.
x
Un scandal public de amploare interna ional , postarea pe net a convorbirii
purtat la finele lui ianuarie 2014 ntre Nuland i amba sadorul SUA la
Kiev, a demonstrat ct de implicate sunt SUA i Victoria Nuland personal n
manevrarea manifesta iilor din ora ele ucrainene.
La telefon, cei doi vorbesc despre cea mai bun strategie pentru SUA de
aplicat n Ucraina i despre rolurile ce ar trebui s le joace UE i ONU, la
rndul lor. Cnd Nuland citeaz numele diplomatului ONU numit n urm cu
cteva zile reprezentant special al secretarului general al ONU pentru
Ucraina, ea spune textual: Acest tip de la ONU, Robert Serry, ar fi minunat
s ajute la coagularea lucrurilor, pentru ca ONU s o remedieze i, tii, fuck
UE! (m ft pe Uniunea European ).

Apoi, cei doi diploma i discut despre variantele de solu ionare a crizei
ucrainene i despre viitorul rol al liderilor opozi iei de la Kiev, Vitali Kliciko,
Arseni Ia eniuk i Oleg Tiagnibok, despre cine s intre i cine nu la
urm toarea guvernare

Nuland i ambasadorul Pyatt i analizeaz pe cei 3 lideri ai opo zi i ei,
reiei ind c l vor n fruntea viitorului guvern doar pe Arseni Ia e niuk care ar
avea profil i experien pentru guvernare, n vreme ce ceilal i doi nu, mai
ales Oleg Tiagnibok, liderul partidului na ionalist i anti-semit Svoboda
(Libertatea), privit ca o piedic n p strarea unit a for ele de mocratice mo-
derate. Nici campionul mondial la K1 Vitali Kliciko (lider al formaiunii de
opozi ie UDAR) nu are profil de guvernant, cad de acord cei doi, dar este
bun ca lupt tor de strad , ca figur -lider a pro testatarilor n Pia a
Independen ei din Kiev, denumit Euro-Maidan, locul care din luna
noiembrie este epicentrul protestelor antiguvernamentale.

Ce este important de observat este faptul c Nuland a ac ionat n mod
deliberat pentru a submina Rusia i, de asemenea, opozi ia ucra inea-
n patriotic (n frunte cu Svoboda) care este sup rat pe mario netele
evreilor din guvernul ucrainean. n schimb, ceea ce se poate auzi din nre-
gistrarea postat pe Internet, Nuland vrea s cre eze un guvern de mario-
nete evreie ti care s in cu Israelul mai degrab dect cu Putin i cu n -
cercarea acestuia de a crea o nou Uniune Sovietic [1].
Problema evreiasc n Ucraina are dou fa ete: sunt, pe de o parte oligarhii
evrei, marii magna i (precum defunctul Berezovski), care, odi nioar au
intrat n conflict cu puterea lui Vladimir Putin de la Moscova, deci i cu
pre edintele Ianukovici, mpotriva c rora au finan at, mpre un cu George
Soros, revolu ia portocalie din 2004 mpotriva acestuia; pe de alt parte,
n spectrul opozi iei se g sesc i partide ultra-na ionaliste, anti-moscovite,
dar i anti-semite precum Svoboda.

Acest din urm motiv este cel pentru care sub-secretara de stat american
Nuland nu l vrea pe liderul Svoboda la guvernare, de i este bun n strad
s l d rme pe pro-moscovitul Ianukovici.

i comunitatea evreiasc se plngea, n decembrie 2013, de ame nin rile
pe care le simte dinspre Maidan. Astfel,Oleksandr Feldman, pre e dintele
Comitetului Evreiesc din Ucraina, parlamentar ucrainean, totodat , declara
pentru cotidianul israleian Maariv: Acum, c str ziledin Ucraina sunt pline
de civili, siguran a comu nit ii evreie ti, pentru care ne temem, devine
preocuparea noastr principal . n continuare, Feld man numea protestele
un tur de for al partide lor de opozi ie de culori diferite, de la liberalii care
sus in rela iile cu Uni unea European , la ultra -na ionalistul i ruso-fobul
partid Svoboda. Implicarea Svoboda i a altor elemente, cu tendin e
antisemite pot duce la o situa ie n care co munitatea evreiasc s fie apul
isp itor Suntem n alert maxim ! la cel mai nalt grad, comunitatea
evreiasc ucrainean sprijin calea spre o fuziu ne cu Uniunea
European dar este important s se adopte o po zi ie neutr [fa de
evrei!?] i corespunz toare, ad uga Feldman [2].

Svoboda a ridicat capacul de canalizare al anti-semitismului n Ucraina, iar
acesta d s ias , a declarat i Joel Rubinfeld, co-pre e dinte al
Parlamentului European Evreiesc, iar un raport al Departamentului de
Stat al SUA din 2013 (realizat chiar sub tutela Victoriei Nuland) individuali-
zeaz Ucraina, al turi de Ungaria i Grecia, ca locuri de ngri jorare,
din cauza unui num r tot mai mare de partide anti-semite. Dar anti-se mi-
tismul deschis este nc rar n Ucraina. Centrul Kantor pentru Studiul
Evreimii Contemporane Europene din cadrul Universit ii din Tel Aviv a
documentat doar 15 de cazuri de violen anti-semit n 2012, n Ungaria,
n timp ce n Fran a num rul a fost de 200.
i, totu i, evreii se tem de Svoboda!
Fondat n 2004, Svoboda (libertate n ucrainean ) este o re-n carnare a
Partidului Social-Na ional, o mi care de ex trem dreapt ali niat ideologic
cu nazismul. Dar, n timp ce, n anii 90, Partidul Social-Na i onal nu s-a
bucurat de succes electoral, Svoboda a acumulat mai mult de 10% din
voturi la alegerile din 2012, devenind al patrulea cel mai mare partid din
ar , pe fondul atacurilor la adresa marilor oligarhi ucraineni, de etnie
evreiasc , cum sunt Mihail Fridman (de in torul Alfa Oil i, in direct, al
rafin riei romne ti, Rafo-One ti [3]) sau Ronny Bruckner,magnat
de origine israelian , miliardar n dolari de de ine propriet i n New York,
pe Wall Street, fiind totodat unul dintre cei mai importan i
dezvoltatori imobiliari din Ucraina i Polonia (face afaceri i n Romnia cu
unii ofi eri din spionaj - SIE - n retragere), dar i de alte etnii, a a cum
este Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina i din estul Europei, de
origine ttreasc , principalul fi nan a tor al pre edintelui ucrainean
Ianukovici i angajator al lui Mircea Luceascu, ca antrenor, la echipa sa de
fotbal.
Alt oligarh evreu atacat de Svoboda este Dmitro Firtash care este legat de
faimosul Semion Mogilevich, eful mafiei ruso-evreie ti.
Mogilevitci a fost arestat i nchis n ianuarie 2008 n Rusia de c tre
regimul lui Vladimir Putin, fiind acuzat de fraud , sp lare i ex torcare de
bani. Acest fapt nu a oprit afacerea instalat la Cluj, unde Mo gilevitci i-a
transmis tafeta de c iva ani unui apropiat de al s u, tot evreu. Astfel, n
iulie 2007, oligarhul Dimitri Firtash, supranumit arul ener giei din Ucraina,
nfiin a la Cluj firma Emfesz Romnia srl, cu scopul declarat de a importa n
Romnia energie electric din Ucraina. Acela i Dimitri Firtash a preluat n
2003 prin firmaRosUkrEnergo afacerea de miliarde a Eural TG, firma din
Cluj ce furnizeaz gazul rusesc (de la Gazprom), controlat de
Mogilevitci.*
Sunt acolo i fra ii criminali Lev i Michael Cernoy, evrei ru i care, dup ce
au construit un regat al aluminiului, i nu nu mai, n spa iul fost sovietic, cu
mijloacele specifice procesului privatiz rii din Ru sia: zeci de asasinate
(directori de b nci, co piii managerilor unor companii concurente, pre edin i
de firme), antaj, mit , sp lare de bani (inclusiv n Bulga ria, unde sunt
responsabili de organizarea structurilor mafiote i a atentatelor de
strad ), se simt n siguran numai n Ucra ina i n Isra el*.[4]

Acesta este mediul n care s-a ridicat partidul Svoboda.

Nimeni nu se a tepta la a a ceva pn la alegerile par lamentare din 2012,
cnd Partidul Svoboda a devenit a patra forma iune politic reprezentat n
parlamentul ucrainean. Desigur, observatorii aten i i-au dat seama c
electoratul va alege persoane care nu au participat la actulde guvernare,
pentru c , n ultimii 20 de ani, elitele politice ucrainene nu au f cut altceva
dect s arunce ara ntr-o stare de declin. Svoboda a profitat abil de
starea general de spirit a ucrainenilor i de deza mgirea crunt a
cet enilor fa de autorit i. Acum este o for , o for ame nin toare
Preedintele Ianukovici i anturajul s u au fost pic tura care a umplut
paharul dezam giriii, disper rii i furiei majorit ii ucrainenilor care au ie it
n strad . Ceea ce se petrece n Ucraina este rodul muncii elitei politice din
Ucraina, ncepnd cu anul 1991. Pe vremea aceea mergeam adesea n
Ucraina i am fost martor la degradarea treptat a apa ratului de stat,
cre terea nivelului corup iei i a unui comportament tot mai provocator din
partea autoritilor. To i sunt vinova i i UE, i Polo nia, pentru faptul c
Ucraina a devenit un stat slab ce nu i respect cet enii s i. Noi am tiut
ce se ntmpl n Ucraina, dar am preferat s trecem cu vederea situa ia i
s o folosim n calitate de instrument al fo biilor noastre anti-Rusia. Iar
na ionali tii a teptau momentul potrivit [Oamenii] nu au ncredere n
nimeni. Au ncredere doar n propriile emo ii. Oamenii vor s fie mai buni,
vor sa fie trata i la egal i cu res pect. Problema const n aceea c
politicienii ncearc s profite de aceste emo ii, iar for a politic cea mai
periculos este n prezent cea a na ionali tilor. [5]

Svoboda este, probabil, cea mai mare provocare cu care se con-
frunt evreii ucraineni ast zi, a declarat pre e dintele Comitetului Evreiesc
din Ucraina, Oleksandr Feldman. Ea nu are nici o structur i ope reaz
ntr-un vid politic i n tulbur rile care i permit s se desf oare agresiv.
Natura nestructurat a Svoboda o face, de asemenea, difi cil de controlat.
Liderul partidului, Oleh Tiagnibok, este descris ca cea mai mare spaim
pentru mafia evreo-rus , el denumindu-i pe evrei jidani. n acela i timp,
Alexander Aronets, secretarul de pres al Svoboda, nu mete Israelul drept
una dintre rile cele mai na ionaliste din lume.
********************
Concluzie. E greu de tras o singur concluzie de aici. In cidentul e un fel de
demonstra ie a teoriei conspira iei (care, de fapt, e un fel de axiom , un
adev r care nu mai trebuie demonstrat). Americanii i ru iisunt peste tot.
Americanii i ru i au interese divergente i i disput zone de influen . Ca
atare, i bag nasul /coada peste tot. Nu exist re volu ie curat . Indiferent
de credin ele i dorin ele celor care ies n stra d , exist for e eterice care
fac tot posibilul s ndrepte lucrurile n direc ia dorit de ele. A a
func ioneaz lucrurile i nu cred c exist anse s se schimbe prea
curnd.

Suntem ca o cultur de microorganisme prinse ntre dou lamele puse sub
un microscop, la care se uit simultan, prin mai multe obiec tive, mai mul i
oameni de tiin care vor s influen eze fiecare altfel, modul n care se
va dezvolta organismul de sub lentile.
(Bogdan P curar, Fuck the EU! O partid la care parti cip toat
lumea ,constienta de efectele dezastroase prin integrare in troaca
feudala .)

Autor: Cornel Dan Nicolae
[1] dup Karl Radl: Victoria Nuland: Jewess and Israel-Firster. Fa de
metodele de for ale americanilor, Uniunea European pre fer ca un
candidat pro-Vest s c tige alegerile preziden iale n 2015 i s eli mine
pa nic gu vernarea Ianukovici, n loc s provoace o interven ie militar a
Rusiei sau r zboiul civil.
[2] dup http://www.i24news.tv/en/news/international/europe/ din
8.12.2013, articolul Jews in Ukraine fear for their safety.
[3] a se vedea cap. Mikhail Fridman, nc un exponent al noii oligarhii
ruse din lucrareaPolitica filo-Sionist a Romniei.
[4]
*
Cornel-Dan Niculae, Politica filo-Sionist a Romniei .
[5] Maciej Wi niowski (autor plonez), Svoboda, contre la libert (Svoboda,
mpotriva libert ii)

S-ar putea să vă placă și