Sunteți pe pagina 1din 63

1

FUNDAIA NVMNTULUI PREUNIVERSITAR A COOPERAIEI


METEUGRETI SPIRU HARET

COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET BUCURETI


MODULUL IV: LEGISLAIA I PROTECIA
MUNCII, NORME DE PREVENIRE I STINGEREA
INCENDIILOR
(SUPORT DE CURS)COALA POSTLICEAL
CALIFICAREA: TEHNICIAN OPTOMETRIST
NIVEL 3 AVANSAT
ANUL I


PROF. ING. GORDIN STOICA ANCA
2


INTRODUCEREProtecia, securitatea i sntatea locului de munca sunt aspecte foarte importante ale activitii
desfurate att la locul de munc, cat i n mediul nconjurator. Fr cunoaterea i respectarea acestor
aspecte, pericolele ce pot aprea la locul de munc pot deveni iminente i de necontrolat, cu grave
urmri asupra vieilor omeneti i a mediului nconjurtor. De aceea este obligaia fiecrei persoane de
a se informa, de a se pregti pentru tot ce presupune msuri, reguli de protecia, securitatea i sntatea
locului de munca.

Modulul IV Legislaia i protecia muncii, norme de prevenire i stingerea incendiilor i
propune s prezinte aspectele cele mai importante ale domeniului proteciei, securitii i sntii
specifice locurilor de munca. Coninuturile abordate n acest curs sunt elaborate pe baza Standardului
de Pregatire Profesional al calificrii Tehnician optometrist, nivel 3 avansat i de asemenea pe baza
curriculum-ului aferent acestei calificri. Astfel, se vor studia legislaia privind securitatea i sntatea la
locul de munc, respectiv norme legislative de protecie a muncii aflate n vigoare, modul de informare a
persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de munc, controlul
modului de aplicare a msurilor de igien i protecia muncii i de prevenire i stingere a incendiilor,
modul de asigurare a funcionrii permanente i corecte a sistemelor i dispozitivelor de protecie,
precizarea manevrelor de utilizare a materialelor i mijloacelor pentru stingerea incendiilor, raportarea
factorilor de risc de la locul de munc, monitorizarea situaiilor deosebite din sectorul supravegheat,
selectarea i utilizarea echipamentelor de lucru i de protecie specifice locului de munc: echipamente de
lucru i protecie specifice domeniului de activitate, acordarea primului ajutor n caz de accident,
intocmirea unui plan de aciune n caz de accident la o situaie dat, stabilirea sarcinilor pe echipe de
intervenii, evaluarea interveniei n caz de accident.

3
CUPRINS


INTRODUCERE

LEGEA NR. 53/2003 cu modificrile ulterioare (extrase) - CODUL MUNCII AL ROMNIEI
- Contractul individual de munc - ncheierea contractului individual de munc
- Executarea contractului individual de munc
- Modificarea contractului individual de munc
- Contractul individual de munc pe durat determinat
- Timpul de munc - durata timpului de munc
- Munca suplimentar
- Concediile pentru formarea profesional
- Sntatea i securitatea n munc - reguli generale
- Formarea profesional
- Contracte speciale de formare profesional organizat de angajator
- Contractul de ucenicie la locul de munc
- Contractele colective de munc

LEGEA NR. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile i
instituiile publice (extrase)
- Obiective
- Principii generale
- Norme generale de conduit profesional a personalului contractual asigurarea unui serviciu public
de calitate
- Respectarea Constituiei i a legilor
- Loialitatea fa de autoritile i instituiile publice
- Libertatea opiniilor
- Cadrul relaiilor n exercitarea atribuiilor funciei
- Participarea la procesul de luare a deciziilor
- Obiectivitatea n evaluare
- Armonizarea regulamentelor interne de organizare i funcionare
- Asigurarea publicitii

LEGEA NR. 319 a securitii i sntii n munc (extrase)
- Obligaiile generale ale angajatorilor
- Servicii de prevenire i protecie
- Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrtorilor, pericol grav i iminent
- Informarea lucrtorilor
- Consultarea i participarea lucrtorilor
- Instruirea lucrtorilor
- Obligaiile lucrtorilor
- Evenimente
- Accidente de munc

H. G. NR 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitii i sntii n munc nr. 319/2006 (extrase)
- Organizarea activitilor de prevenire i protecie
- Planul de prevenire i protecie
4
- Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntaii n munc
- Instruirea introductiv-general
- Instruirea la locul de munc
- Instruirea periodica

H. G. NR. 971/2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate la
locul de munc (extrase)
- Cerinele minime privind identificarea i localizarea echipamentelor destinate prevenirii i stingerii
incendiilor

H. G. NR. 1048/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre
lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc (extrase)

H. G. NR. 1146/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de
catre lucrtori a echipamentelor de munc (extrase)

H. G. NR. 1091/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
(extrase)

H. G. NR. 1028/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate n munc referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (extrase)

H. G. NR. 493/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea
lucrtorilor la riscurile generate de zgomot (extrase)

NOILE REGLEMENTARI P.S.I. I PROTECIE CIVIL
LEGEA NR. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor (extrase)

LEGEA NR. 481/2004 privind protecia civil (extrase)

ORDINUL NR. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariailor n
domeniul situaiilor de urgen (extrase)
- Instructajul introductive-general
- Instructajul specific locului de munc
- Instructajul periodic
- Instructajul pe schimb
- Instructajul la recalificarea profesional
- Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituiei
- nregistrarea i confirmarea instructajului
- Cerine privind materialele necesare pentru instruirea n domeniul situaiilor de urgen

ORDINUL NR. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor
(extrase): organizarea aprrii mpotrva incendiilor, planul de evacuare a persoanelor/bunurilor, planul
de intervenie, mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor

BIBLIOGRAFIE

SARCINI DE LUCRU - REFERATE

5
Legea nr. 53 / 2003 cu modificarile ulterioare - Codul muncii din 24/01/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.72 sin 05/02/2003
Codul Muncii al Romaniei
- extrase

Art.1 (1) Prezentul cod reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca,
modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor raporturilor de munca, precum si
jurisdictia muncii.
(2) Prezentul cod se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale, numai in masura in
care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii.
Art.2 Dispozitiile cuprinse in prezentul cod se aplica :
a) cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca, care presteaza munca in Romania ;
b) cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca in strainatate, in baza unor contracte
incheiate cu un angajator roman, cu exceptia cazului in care legislatia statului pe al carui teritoriu se
executa contractul individual de munca este mai favorabila ;
c) cetatenilor straini sau apatrizi incadrati cu contract individual de munca, care presteaza munca pentru
un angajator roman pe teritoriul Romaniei ;
d) persoanelor care au dobandit statutul de refugiat si se incadreaza cu contract individual de munca pe
teritoriul Romaniei, in conditiile legii ;
e) ucenicilor care presteaza munca in baza unui contract de ucenicie la locul de munca ;
f) angajatorilor, persoane fizice si juridice ;
g) organizatiilor sindicale si patronale.
Art.3 (1) Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. Dreptul la munca nu poate fi ingradit.
(2) Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitat ii pe care
urmeaza sa o presteze.
(3) Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca ori intr-
o anumita profesie, oricare ar fi acestea.
(4) Orice contract de munca incheiat cu nerespectarea dispozitiilor alin. (1) (3) este nul de drept.
Art.4 (1) Munca fortata este interzisa.
(2) Termenul munca fortata desemneaza orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare
ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
(3) Nu constituie munca fortata munca sau activitatea impusa autoritatilor publice :
a) in temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu ;
b) pentru indeplinirea obligatiilor civice stabilite prin lege;
c) in baza unei hotarari judecatoresti de condamnare, ramasa definitive, in conditiile legii;
d) in caz de forta majora, respectiv in caz de razboi, catastrofe sau pericol de catastrofe precum :
inundatii, incendii, cutremure, epidemii sau explozii violente, invazii de animale sau insecte si, in
general, in toate circumstantele care pun in pericol viata sau conditiile normale de existenta ale
ansamblului populatiei ori ale unei parti a acesteia.
Art.5 (1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti
salariatii si angajatorii.
(2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare
sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune
politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate
sindicala, este interzisa.
(3) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta,
intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin.(2), care au ca scop sau ca efect
neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in
legislatia muncii.
6
(4) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat
cele prevazute la alin.(2), dar care produc efectele unei discriminari directe.
Art.6 (1) Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii
desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in muca, precum si de respectarea demnitatii
si a constiintei sale, fara nici o discriminare.
(2) Tuturor salariatiilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca
egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul
la protectie impotriva concedierilor nelegale.
Art.7 - Salariatii si angajatorii se pot asocia liber pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor
lor profesionale, economice si sociale.
Art.8 (1) Relatiile de munca se bazeaza pe pricipiul consensualitatii si al bunei-credinte.
(2) Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, participantii la raporturile de munca se vor informa si
se vor consulta reciproc, in conditiile legii si ale contractelor colective de munca.
Art.9 Cetatenii romani sunt liberi sa se incadreze in munca in statele membre ale Uniunii Europene,
precum si in oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului international al muncii si a tratatelor
bilaterale la care Romania este parte.

Contractul individual de munca
Incheierea contractului individual de munca
Art.10 Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita
salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau
juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.
Art.11 Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub
nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.
Art.12 (1) Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.
(2) Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile
expres prevazute de lege.
Art.13 (1) Persoana fizica dobandeste capacitatea de munca la implinirea varstei de 16 ani.
(2) Persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de
15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea
fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si
pregatirea profesionala.
(3) Incadrarea in munca a persoanelor sub varsta de 15 ani este interzisa.
( )
Art.14 (1) In sensul prezentului cod, prin angajator se intelege persoana fizica sau juridica ce poate,
potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca.
(2) Persoana juridica poate incheia contracte individuale de munca, in calitate de angajator, din
momentul dobandirii personalitatii juridice.
(3) Persoana fizica poate incheia contracte individuale de munca, in calitate de angajator, din momentul
dobandirii capacitatii de exercitiu.
( )
Art.16 (1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma
scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa
revine angajatorului.
(2) In situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se prezuma ca a
fost incheiat pe o durata nedeterminata, iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a
prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.
(3) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca ii confera salariatului vechime in
munca.
7
Art.17 (1) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are
obligatia de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul cu privire la clauzele
generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
(2) Informarea prevazuta la alin.(1) va curpinde, dupa caz, cel putin urmatoarele elemente :
a) identitatea partilor ;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse
locuri ;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliu angajatorului ;
d) atributiile postului ;
e) riscurile specifice postului ;
f) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele ;
g) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara,
durata acestora ;
h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul ;
i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia ;
j) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii
salariului la care salariatul are dreptul ;
k) durata nomala a muncii, exprimata in ore / zi si ore / saptamana ;
l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului ;
m) durata perioadei de proba.
(3) Elementele din informarea prevazuta la alin.(2) trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului
individual de munca.
(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin.(2) in timpul executarii contractului
individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 15 zile de la
data incunostintarii in scris a salariatului, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare rezulta
ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil.
(5) Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de
munca, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate.
( )
Art.19 In situatia in care angajatorul nu isi executa obligatia de informare in termen de 15 zile de la
momentul lansarii ofertei de incheiere sau modificare a contractului individual de munca ori, dupa caz,
a prestarii activitatii in strainatate, salariatul are dreptul sa sesizeze, in termen de 30 de zile instanta
judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca
urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei de informare.
Art.20 (1) In afara clauzelor generale prevazute la art.17, intre parti pot fi negociate si cuprinse in
contractul individual de munca si alte clauze specifice.
(2) Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa :
a) clauza cu privire la formarea profesionala ;
b) clauza de neconcurenta ;
c) clauza de mobilitate ;
d) clauza de confidentialitate.
( )
Art.27 (1) O persoana poate fi angajata in munca numai pe baza unui certificat medical. Care
constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
( )
(4) Competenta si procedura de eliberare a certificatului medical, precum si sanctiunile aplicabile
angajatorului in cazul angajarii sau schimbarii locului ori felului muncii fara certificate medical sunt
stabilite prin legi speciale.
( )
8
Art.29 (1) Contractul individual de munca se incheia dupa verificarea prealabila a aptitudinilor
profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea.
(2) Modalitatile in care urmeaza sa se realizeze verificarea prevazuta la alin.(1) sunt stabilite in
contractul colectiv de munca aplicabil, in statutul de personal profesional sau disciplinar si in
regulamentul intern, in masura in care legea nu dispune altfel.
()
(4) Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai
angajatori, dar numai cu privire la functiile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea
prealabila a celui in cauza.
Art.30 (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca
se poate stabili o perioada de proba de cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si
de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.
()
(4) Perioada de proba constituie vechime in munca.
( )
Executarea contractului individual de munca
( )
Art.39 (1) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi :
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal ;
c) dreptul la concediu de odihna anual ;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament ;
e) dreptul la demnitate in munca ;
f) dreptul la securitate si sanatate in munca ;
g) dreptul la acces la formarea profesionala ;
h) dreptul la informare si consultare ;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca ;
j) dreptul la protectie in caz de concediere ;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala ;
l) dreptul de a participa la actiuni colective ;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat ;
(2) Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii :
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform
fisei postului ;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii ;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca
aplicabil, precum si in contractul individual de munca ;
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu ;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate ;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
Art.40 (1) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii,
contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentul intern.
(2) Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii :
9
a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea
relatiilor de munca ;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de
munca si conditiile corespunzatoare de munca ;
c) sa acorde salariatiilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil
si din contractele individuale de munca ;
d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii ;
e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor
susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora ;
f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze
contributiile si impozitele daorate de salariati, in conditiile legii ;
g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege ;
h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului ;
i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

Modificarea contractului individual de munca
Art.41 (1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.
( )
(3) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente :
a) durata contractului ;
b) locul muncii ;
c) felul muncii ;
d) conditiile de munca ;
e) salariul ;
f) timpul de munca si timpul de odihna.
Art.42. (1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea
salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca.
(2) Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi
prevazute in contractul individual de munca.
Art.43. Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a
unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.
( )
Art.48 Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si
in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a
salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.
( )
Contractul individual de munca pe durata determinata
Art.80 (1) Prin derogare de la regula prevazuta la art.12 alin.(1), angajatorii au posibilitatea de a
angaja, in cazurile si in conditiile prezentului cod, personal salariat cu contract de munca pe durata
determinata.
(2) Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu
precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.
( )
Art.81 Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in
urmatoarele cazuri :
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care
acel salariat participa la greva ;
b) cresterea temporara a activitatii angajatorului ;
c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier ;
10
d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza
temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca ;
e) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale.
( )
Art.85 Angajatorii sunt obligati sa informeze salariatii angajati cu contract individual de munca pe
durata determinata despre locurile de munca vacante sau care vor deveni vacante, corespunzatoare
pregatirii lor profesionale, si sa le asigure accesul la aceste locuri de munca in conditii egale cu cele ale
salariatilor angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata. Aceasta informare se
face printr-un anunt afisat la sediul angajatorului.
( )
Contractul individual de munca cu timp partial
Art.101 (1) Angajatorul poate incadra salariati cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de
norma de cel putin doua ore pe zi, prin contracte individuale de munca pe durata nedetrminata sau pe
durata determinata, denumite contracte individuale de munca cu timp partial.
( )
Art.102 (1) Contractul individual de munca cu timp partial cuprinde, in afara elementelor prevazute
la art.17 alin.(2), urmatoarele:
a) durata muncii si repartizarea programului de lucru;
b) conditiile in care se poate modifica programul de lucru;
c) interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora.
( )
Timpul de munca
Durata timpului de munca
Art.108 Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea
sarcinilor de munca.
Art.109 (1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8
ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.
(2) In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de
ore pe saptamana.
( )
Art.111 (1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana,
inclisuv orele suplimentare.
( )
Art.112 (1) Pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii se poate stabili prin negocieri
clective sau individuale ori prin acte normative specifice o durata zilnica a timpului de munca mai mica
sau mai mare de 8 ore.
(2) Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore.
Art.113 (1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal in cadrul saptamanii de lucru de
40 de ore, precum si in cadrul saptamanii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de
munca la nivelul angajatorului sau, in absenta acestuia, va fi prevazut in regulamentul intern.
(2) Programul de lucru inegal poate functiona numai daca este specificat expres in contractul individual
de munca.
Art.114 Programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunostinta
salariatilor si sunt afisate la sediul angajatorului.
( )
Art.116 Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de
a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat.

11
Munca suplimentara
Art.117 (1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, prevazut la
art.109, este considerata munca suplimentara.
(2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta
majora sau pentru lucrari urgente destinate prevederii producerii unor accidente ori inlaturarii
consecintelor unui accident.
Art.118 (1) La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara cu respectarea
prevederilor art.111.
(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor alin.(1) este interzisa.
Art.119 (1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile
dupa efectuarea acesteia.
(2) In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste
programul normal de lucru.
Art.120 (10 In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut
la art.119 alin.(1) in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariului prin adaugarea unui
spor la salariu corespunzator duratei acesteia.
(2) Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin.(1), se stabileste prin
negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca
si nu poate fi mai mic de 75 % din salariul de baza.
Art.121 Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara.
( )
Concediile pentru formarea profesionala
Art.149 (1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala.
(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.
Art.150 - (1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe
perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, dupa caz, cu
acordul reprezentantilor salariatilor si numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea
activitatii.
Art.151 (1) Cererea de concediu fara plata pentru formarea profesionala trebuie sa fie inaintata
amgajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere
a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de
formare profesionala.
(2) Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat in cursul
unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru
sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu
respectarea conditiilor alin.(1).
Art.152 (1) In cazul in care in cursul unui an calendaristic, pentru salariatii in varsta de pana la 25 de
ani, si, respectiv, in cursul a 2 ani calendaristici consecutivi, pentru salariatii in varsta de peste 25 de
ani, nu a fost asigurata participarea la o formare profesionala pe cheltuiala angajatorului, salariatul in
cauza are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile
lucratoare.
( )
Art.153 Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de
odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite
salariatului, altele decat salariul.
( )


12
Sanatatea si securitatea in munca
Reguli generale
Art. 171 (1) Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii
salariatilor.
(2) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de
munca.
(3) Daca un angajator apeleaza la personae sau servicii exterioare, aceasta nu il exonereaza de
raspunderea in acest domeniu.
(4) Obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce atingere
responsabilitatii angajatorului.
(5) Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in nici un caz, obligatii
financiare pentru salariati.
Art.172 ( )
(2) Normele si normativele de protectie a muncii pot stabili:
a) masuri generale de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor
profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor ;
b) masuri de protectia muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activitati ;
c) masuri de protectie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal ;
d) dispozitii referitoare la organizarea si functionarea unor organisme speciale de asigurare a securitatii
si sanatatii in munca.
Art. 173 (1) In cadrul propriilor responsabilitati angajatorul va lua masurile necesare pentru
protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor
profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei
muncii si mijloacelor necesare acesteia.
(2) La adoptarea si punerea in aplicare a masurilor prevazute la alin.(1) se va tine seama de urmatoarele
principii generale de prevenire :
a) evitarea riscurilor ;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate ;
c) combaterea riscurilor la sursa;
d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea
echipamentelor si metodelor de munca si de productie, in vederea atenuarii, cu precadere, a muncii
monotone si a muncii repetitive, precum si a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii ;
e) luarea in considerare a evolutiei tehnicii ;
f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;
g) planificarea prevenirii ;
h) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala ;
i) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare.
Art.174 (1) Angajatorul raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in
munca.
(2) In cuprinsul regulamentelor interne sunt prevazute in mod obligatoriu reguli privind securitatea si
sanatatea in munca.
(3) In elaborarea masurilor de securitate si sanatate in munca angajtorul se consulta cu sindicatul sau,
dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, precum si cu comitetul de securitate si sanatate in munca.
( )
Art.178 (1) Angajatorul are obligatia sa organizzeze instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii
si sanatatii in munca.
13
(2) Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre
angajator, impreuna cu comitetul de securitate si sanatate in munca si cu sindicatul sau, dupa caz, cu
reprezentantii salariatilor.
(3) Instruirea prevazuta la alin.(2) se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajati, al celor care isi
schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai
mare de 6 luni. In toate aceste cazuri instruirea se efectueaza inainte de inceprea efectiva a act ivitatii.
(4) Instruirea este obligatorie si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu.
Art.177 (1) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea si
sanatatea salariatilor.
(2) Angajatorul trebuie sa organizeze controlul permanent al starii materialelor, utilajelor si
substantelor folosite in procesul muncii, in scopul asigurarii sanatatii si securitatii salariatilor.
(3) Angajatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in caz de accidente
de munca, pentru crearea conditiilor de preintimpinare a incendiilor, precum si pentru evacuarea
salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent.
( )
Formarea profesional
Art.188 (1) Formarea profesional a salariailor are urmtoarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerinele postului su ale locului de munc;
b) obinerea unei calificri profesionale ;
c) actualizarea cunotinelor i deprinderilor specifice postului i locul de munc i perfecionarea
preatirii profesionale pentru ocupaia de baz ;
d) reconversia profesional determinat de restructurri socio-economice ;
e) dobndirea unor cunotine avansate, a unor metode i procedee moderne, necesare pentru realizarea
activitilor profesionale;
f) prevenirea riscului omajului;
g) promovarea n munc i dezvoltarea carierei profesionale.
Art.189 Formarea profesional a salariailor se poate realiza prin urmtoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de ctre angajator sau de ctre furnizorii de servicii de formare
profesional din ar sau din strintate;
b) stagii de adaptare profesional la cerinele postului i ale locului de munc ;
c) stagii de practic i specializare n ar i n strintate ;
d) ucenicie organizat la locul de munc ;
e) formare individualizat ;
f) alte forme de pregtire convenite ntre angajator i salariat.
Art.190 Angajatorul are obligatia de a asigura salariailor acces periodic la formarea profesional.
( )
Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator
Art. 198 Sunt considerate contracte speciale de formare profesionala contractul de calificare
profesionala si contractul de adaptare profesionala.
Art.199 (1) Contractul de calificare profesionala este cel in baza caruia salariatul se obliga sa urmeze
cursurile de formare organizate de angajator pentru dobandirea unei calificari profesionale.
(2) Pot incheia contracte de calificare profesionala salariatii cu varsta minima de 16 ani impliniti, care
nu au dobandit o calificare sau au o calificare ce nu le permite mentinerea locului de munca la acel
angajator.
(3) Contractul de calificare profesionala se incheie pentru o perioada cuprinsa intre 6 luni si 2 ani.
( )
Art.201 (1) Contractul de adaptare profesionala se incheie in vederea adaptarii salariatilor debutanti
la o functie noua, la un loc de munca nou sau in cadrul unui colectiv nou.
14
(2) Contractul de adaptare profesionala se incheie o data cu incheierea contractului individual de munca
sau, dupa caz, la debutul salariatului in functia noua, la locul de munca nou sau in colectivul nou, in
conditiile legii.
Art.202 (1) Contractul de adaptare profesionala este un contract incheiat pe durata determinata, ce nu
poate fi mai mare de un an.
(2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesionala salariatul poate fi supus unei evaluari
in vederea stabilirii masurii in care acesta poate face fata functiei noi, locului de munca nou sau
colectivului nou in care urmeaza sa presteze munca.
( )
Contractul de ucenicie la locul de munca
Art.205 (1) Contractul de ucenicie la locul de munca este contractul individual de munca de tip
particular, in temeiul caruia :
a) angajatorul, persoana juridica sau fizica se obliga ca, in afara platii unui salariu, sa asigure
ucenicului formarea profesionala intr-o anumita meserie ;
b) ucenicul se obliga sa urmeze cursurile de formare profesionala si sa munceasca in subordinea
angajatorului respectiv ;
(2) Contractul de ucenicie la locul de munca se incheie pe o durata determinata care nu poate fi mai
mare de 3 ani.
( )
Art. 207 (1) Poate fi incadrat ca ucenic orice tanar care nu detine o calificare profesionala si care, la
debutul perioadei de ucenicie, nu a implinit varsta de 25 de ani.
(2) Ucenicul beneficiaza de dispozitiile aplicabile celorlalti salariati, in masura in care ele nu sunt
contrare celor specifice statutului de ucenic.
( )
Contractele colective de munca
Art. 236 Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau
organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege,
de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte
drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
(2) Negocierea colectiva este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin
de 21 de salariati.
(3) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere.
(4) Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea
partilor.
( )
Art. 239 Prevederile contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii, indiferent de
data angajarii sau de afilierea lor la o organizatie sindicala.
( )
Art.257 Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a
reprezentantilor salariatilor, dupa caz.
Art.258 Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a
demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si al salariatilor;
d) procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor ;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate ;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile ;
g) reguli referitoare la procedura disciplinara ;
15
h) modalitati de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice.
Art.259 (1) Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si isi
produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora.
( )
(4) Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului.
( )
Art.263 - (1) Angajatorul dispune de prerogative disciplinare, avand dreptul de a aplica, potrivit legii,
sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune
savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern,
contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale
ale conducatorilor ierarhici.
Art.264 (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul
savarseste o abatere sunt :
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile
lucratoare;
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile ;
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1 3 luni cu 5 10 % ;
e) reducerea salariului de baza si / sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1 3
cu 5 10 % ;
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
( )
Legea nr. 477 / 2004
privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- extrase -

Art. 1 (1) Codul de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice, denumit in
continuare cod de conduita, reglementeaza normele de conduita profesionala a personalului contractual.
(2) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru
personalul contractual din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, incadrat in baza prevederilor Legii
nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile ulterioare, cu exceptia persoanelor alese sau numite
politic.
Obiective
Art.2 Obiectivele prezentului cod de conduita urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciului
public, o buna administrare in realizarea interesului public, precum si eliminarea birocratiei si a faptelor
de coruptie din administratia publica, prin :
a) reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si
profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului institutiei publice si al
personalului contractual ;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se astepte din
partea personalului contractual in exercitarea functiei ;
c) crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetateni si personalul contractual din
administratia publica, pe de o parte, si intre cetateni si autoritatile administratiei publice, pe de alta
parte.
Principii generale
Art.3 Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual sunt urmatoarele :
16
a) prioritatea interesului public principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a
considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei ;
b) asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice principiu
conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii
identice sau similare ;
c) profesionalismul principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini
atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate ;
d) impartialitatea si nediscriminarea principiu conform caruia angajatii contractuali sunt obligati sa
aiba o aitudine obiectiva, neutra fata de orice intreres politic, economic, religios sau de alta natura, in
exercitarea atributiilor functiei ;
e) integritatea morala principiu conform caruia personalului contractual ii este interzis sa solicite sau
sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material ;
f) libertatea gandirii si a exprimarii principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si
exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri ;
g) cinstea si corectitudinea - principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in indeplinirea
atributiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru
indeplinirea conforma a atributiilor de serviciu ;
h) deschiderea si transparenta - principiu conform caruia activitatile desfasurate de angajatii
contractuali in exercitarea atributiilor functiilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii
cetatenilor.
( )
Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual
Asigurarea unui serviciu public de calitate
Art. 5 (1) Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul
cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul
realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa
postului.
(2) In exercitarea functiei personalul contractual are obligatia de a avea un comportament profesionist,
precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine
increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.

Respectarea Constitutiei si a legilor
Art. 6 (1) Angajatii contractuali au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia,
legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile
care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului
unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute.

Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice
Art.7 (1) Personalul contractual are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul autoritatii sau
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care
poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Angajatilor contractuali le este interzis :
a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea autoritatii sau
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele
de acte cu caracter normativ sau individual ;
b) sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea sau institutia
publica in care isi desfasoara activitatea are calitatea de parte, daca nu sunt obligatii in acest sens ;
c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege ;
17
d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de
natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejuducieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor
functionari publici sau angajati contractuali, precum si a persoanelor fizice sau juridice ;
e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovarii de actiuni
juridice de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara
activitatea.

Libertatea opiniilor
Art. 8 (1) In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii contractuali au obligatia de a respecta
demnitatea functiei detinute coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii sau
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
(2) In activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se
lasa influentati de considerente personale.
(3) In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite
generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.
( )
Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei
Art.12 - (1) In relatiile cu personalul contractual si functionarii publici din cadrul autoritatii sau
institutiei in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajatii
contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si
amabilitate.
(2) Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii
persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si ale
persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:
a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) dezvaluirea aspectelor vietii private;
c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara
si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul
egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin:
a) promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la
aceeasi categorie de situatii de fapt;
b) eliminartea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile
religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.
( )
Participarea la procesul de luare a deciziilor
Art.15 (1) In procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform
prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamental si impartial.
(2) Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre autoritatea sau
institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

Obiectivitatea in evaluare
Art.16 (1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii contractuali au
obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul
contractual din subordine.
(2) Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile
de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propune ori aproba
avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale
sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.
18
(30 Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori
promovarea in functiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii
neconforme cu principiile prevazute la art.3.
( )
Art.20 (1) Ministerul Administratiei si Internelor coordoneaza si controleaza aplicarea normelor
prevazute de prezentul cod de conduita, exerictand urmatoarele atributii :
a) urmareste aplicarea si respectarea in cadrul autoritatilor si institutiilor publice a prevederilor
prezentului cod de conduita ;
b) solutioneaza petitiile si sesizarile primite privind incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita
sau le transmite spre solutionare organului competent, conform legii ;
c) formuleaza recomandari de solutionare a cazurilor cu care a fost sesizat ;
d) elaboreaza studii si cercetari privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduita ;
e) colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care au ca scop promovarea si apararea intereselor
legitime ale cetatenilor in relatia cu personalul din administratia publica, cu exceptia functionarilor
publici.
( )
Art.24 (1) Incalcarea dispozitiilor prezentului cod de conduita atrage raspunderea disciplinara a
personalului contractual in conditiile legii.
(2) Organele cu atributii disciplinare au competenta de a cerceta incalcarea prevederilor prezentului cod
de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor diciplinare in conditiile Legii nr.53/2003, cu
modificarile ulterioare.
(3) In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi
sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii.
(4) personalul contractual raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele savarsite
cu incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Armonizarea regulamentelor interne de organizare si functionare
Art.25 In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile si institutiile
publice vor armoniza regulamentele interne de organizare si functionare sau codurile de conduit a
specifice, potrivit dispozitiilor prezentului cod de conduita, in functie de domeniul lor de activitate.

Asigurarea publicitatii
Art.26 Pentru informarea cetatenilor compartimentele de relatii publice din cadrul autoritatilor si
institutiilor publice au obligatia de a asigura publicitatea si de a afisa codul de conduita la sediul
autoritatilor sau institutiilor publice, intr-un loc vizibil.
( )
Legea nr. 319/2006
a securitatii si sanatatii in munca
- extrase -
( )
Art.1 (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii
si sanatatii in munca a lucratorilor.
(2) Prezenta lege stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia
sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea,
participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile
generale pentru implementarea acestor principii.
( )
Art.3 (1) Prezenta lege se aplica in toate sectoarele de activitate, atat publice cat si private.
(2) Prevederile prezentei legi se aplic angajatorilor, lucrtorilor i reprezentanilor lucrtorilor.
19
Art.4 (1) Fac excepie de la prevederile art.3 alin.(1) cazurile n care particularitile inerente ale
anumitor activiti specifice din serviciile publice, cum ar fi forele armate sau poliia, precum i
cazurile de dezastre, inundaii i pentru realizarea msurilor de protecie civil, vin n contradicie cu
prezenta lege.
(2) n cazurile prevzute la alin.(1) trebuie s se asigure securitatea i sntatea lucrtorilor, inndu-se
seama de principiile stabilite prin prezenta lege.
Art.5 - n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtorul neles:
a) lucrtor - persoan angajat de ctre un angajator, potrivit legii, inclusiv studenii, elevii n
perioada efecturii stagiului de practic, precum i ucenicii i ali participani la procesul de munc, cu
excepia persoanelor care presteaz activiti casnice;
b) angajator - persoan fizic sau juridic ce se afl n raporturi de munc ori de serviciu cu lucrtorul
respectiv i care are responsabilitatea ntreprinderii i/sau unitii;
c) ali participani la procesul de munc - persoane aflate n ntreprindere i/sau unitate, cu
permisiunea angajatorului, n perioada de verificare prealabil a aptitudinilor profesionale n vederea
angajrii, persoane care presteaz activiti n folosul comunitii sau activiti n regim de voluntariat,
precum i omeri pe durata participrii la o form de pregtire profesional i persoane care nu au
contract individual de munc ncheiat n form scris i pentru care se poate face dovada prevederilor
contractuale i a prestaiilor efectuate prin orice alt mijloc de prob;
d) reprezentant al lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor -
persoan aleas, selectat sau desemnat de lucrtori, n conformitate cu prevederile legale, s i
reprezinte pe acetia n ceea ce privete problemele referitoare la protecia securitii i sntii
lucrtorilor n munc;
e) prevenire - ansamblul de dispoziii sau msuri luate ori prevzute n toate etapele procesului de
munc, n scopul evitrii sau diminurii riscurilor profesionale;
f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vtmri ale organismului, produs n timpul
procesului de munc ori n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, situaia de persoan dat disprut sau
accidentul de traseu ori de circulaie, n condiiile n care au fost implicate persoane angajate, incidentul
periculos, precum i cazul susceptibil de boal profesional sau legat de profesiune;
g) accident de munc - vtmarea violent a organismului, precum i intoxicaia acut profesional,
care au loc n timpul procesului de munc sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu i care provoac
incapacitate temporar de munc de cel puin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
h) boal profesional - afeciunea care se produce ca urmare a exercitrii unei meserii sau profesii,
cauzat de ageni nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munc, precum i de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, n procesul de munc;
i) echipament de munc - orice main, aparat, unealt sau instalaie folosit n munc;
j) echipament individual de protecie - orice echipament destinat a fi purtat sau mnuit de un lucrtor
pentru a-l proteja mpotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea s i pun n pericol securitatea i
sntatea la locul de munc, precum i orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a ndeplini acest
obiectiv;
k) loc de munc - locul destinat s cuprind posturi de lucru, situat n cldirile ntreprinderii i/sau
unitii, inclusiv orice alt loc din aria ntreprinderii i/sau unitii la care lucrtorul are acces n cadrul
desfurrii activitii;
l) pericol grav i iminent de accidentare - situaia concret, real i actual creia i lipsete doar
prilejul declanator pentru a produce un accident n orice moment;
m) stagiu de practic - instruirea cu caracter aplicativ, specific meseriei sau specialitii n care se
pregtesc elevii, studenii, ucenicii, precum i omerii n perioada de reconversie profesional;
n) securitate i sntate n munc - ansamblul de activiti instituionalizate avnd ca scop asigurarea
celor mai bune condiii n desfurarea procesului de munc, aprarea vieii, integritii fizice i
psihice, sntii lucrtorilor i a altor persoane participante la procesul de munc;
20
o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul
tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncionalitatea unei activiti sau a unui echipament de
munc sau/i din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrtorii, dar ar fi fost
posibil s aib asemenea urmri i/sau a cauzat ori ar fi fost posibil s produc pagube materiale;
p) servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara ntreprinderii/unitii, abilitate s presteze
servicii de protecie i prevenire n domeniul securitii i sntii n munc, conform legii;
q) accident uor - eveniment care are drept consecin leziuni superficiale care necesit numai
acordarea primelor ngrijiri medicale i a antrenat incapacitate de munc cu o durat mai mic de 3 zile;
r) boal legat de profesiune - boala cu determinare multifactorial, la care unii factori determinani
sunt de natur profesional.
( )
Obligatiile generale ale angajatorilor
Art.6 - (1) Angajatorul are obligaia de a asigura securitatea i sntatea lucrtorilor n toate aspectele
legate de munc.
(2) n cazul n care un angajator apeleaz la servicii externe, acesta nu este exonerat de
responsabilitile sale n acest domeniu.
(3) Obligaiile lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc nu aduc atingere principiului
responsabilitii angajatorului.
Art.7 - (1) n cadrul responsabilitilor sale, angajatorul are obligaia s ia msurile necesare pentru:
a) asigurarea securitii i protecia sntii lucrtorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea i instruirea lucrtorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric i a mijloacelor necesare securitii i sntii n munc.
(2) Angajatorul are obligaia s urmreasc adaptarea msurilor prevzute la alin. (1), innd seama
de modificarea condiiilor, i pentru mbuntirea situaiilor existente.
(3) Angajatorul are obligaia s implementeze msurile prevzute la alin. (1) i (2) pe baza
urmtoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la surs;
d) adaptarea muncii la om, n special n ceea ce privete proiectarea posturilor de munc, alegerea
echipamentelor de munc, a metodelor de munc i de producie, n vederea reducerii monotoniei
muncii, a muncii cu ritm predeterminat i a diminurii efectelor acestora asupra sntii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puin
periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s cuprind tehnologiile, organizarea muncii,
condiiile de munc, relaiile sociale i influena factorilor din mediul de munc;
h) adoptarea, n mod prioritar, a msurilor de protecie colectiv fa de msurile de protecie
individual;
i) furnizarea de instruciuni corespunztoare lucrtorilor.
(4) Fr a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, innd seama de natura activitilor din
ntreprindere i/sau unitate, angajatorul are obligaia:
a) s evalueze riscurile pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor
de munc, a substanelor sau preparatelor chimice utilizate i la amenajarea locurilor de munc;
b) ca, ulterior evalurii prevzute la lit. a) i dac este necesar, msurile de prevenire, precum i
metodele de lucru i de producie aplicate de ctre angajator s asigure mbuntirea nivelului
securitii i al proteciei sntii lucrtorilor i s fie integrate n ansamblul activitilor ntreprinderii
i/sau unitii respective i la toate nivelurile ierarhice;
21
c) s ia n considerare capacitile lucrtorului n ceea ce privete securitatea i sntatea n munc,
atunci cnd i ncredineaz sarcini;
d) s asigure ca planificarea i introducerea de noi tehnologii s fac obiectul consultrilor cu
lucrtorii i/sau reprezentanii acestora n ceea ce privete consecinele asupra securitii i sntii
lucrtorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiiile i mediul de munc;
e) s ia msurile corespunztoare pentru ca, n zonele cu risc ridicat i specific, accesul s fie permis
numai lucrtorilor care au primit i i-au nsuit instruciunile adecvate.
(5) Fr a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci cnd n acelai loc de munc i
desfoar activitatea lucrtori din mai multe ntreprinderi i/sau uniti, angajatorii acestora au
urmtoarele obligaii:
a) s coopereze n vederea implementrii prevederilor privind securitatea, sntatea i igiena n
munc, lund n considerare natura activitilor;
b) s i coordoneze aciunile n vederea proteciei lucrtorilor i prevenirii riscurilor profesionale,
lund n considerare natura activitilor;
c) s se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
d) s informeze lucrtorii i/sau reprezentanii acestora despre riscurile profesionale.
(6) Msurile privind securitatea, sntatea i igiena n munc nu trebuie s comporte n nici o situaie
obligaii financiare pentru lucrtori.
( )

Servicii de prevenire si protectie
Art. 8. - (1) Fr a aduce atingere obligaiilor prevzute la art. 6 i 7, angajatorul desemneaz unul
sau mai muli lucrtori pentru a se ocupa de activitile de protecie i de activitile de prevenire a
riscurilor profesionale din ntreprindere i/sau unitate, denumii n continuare lucrtori desemnai.
(2) Lucrtorii desemnai nu trebuie s fie prejudiciai ca urmare a activitii lor de protecie i a celei
de prevenire a riscurilor profesionale.
(3) Lucrtorii desemnai trebuie s dispun de timpul necesar pentru a-i putea ndeplini obligaiile ce
le revin prin prezenta lege.
(4) Dac n ntreprindere i/sau unitate nu se pot organiza activitile de prevenire i cele de protecie
din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie s recurg la servicii externe.
(5) n cazul n care angajatorul apeleaz la serviciile externe prevzute la alin. (4), acestea trebuie s
fie informate de ctre angajator asupra factorilor cunoscui c au efecte sau sunt susceptibili de a avea
efecte asupra securitii i sntii lucrtorilor i trebuie s aib acces la informaiile prevzute la art.
16 alin. (2).
(6) Lucrtorii desemnai trebuie s aib, n principal, atribuii privind securitatea i sntatea n
munc i, cel mult, atribuii complementare.
Art.9 - (1) n toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activitilor de prevenire i a celor de
protecie, innd seama de mrimea ntreprinderii i/sau unitii i/sau de riscurile la care sunt expui
lucrtorii, precum i de distribuia acestora n cadrul ntreprinderii i/sau unitii, se impune ca:
a) lucrtorii desemnai s aib capacitatea necesar i s dispun de mijloacele adecvate;
b) serviciile externe s aib aptitudinile necesare i s dispun de mijloace personale i profesionale
adecvate;
c) lucrtorii desemnai i serviciile externe s fie n numr suficient.
(2) Prevenirea riscurilor, precum i protecia sntii i securitatea lucrtorilor trebuie s fie
asigurate de unul sau mai muli lucrtori, de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din
exteriorul ntreprinderii i/sau unitii.
(3) Lucrtorul/lucrtorii i/sau serviciul/serviciile prevzute la alin. (2) trebuie s colaboreze ntre ei
ori de cte ori este necesar.
22
(4) n cazul microntreprinderilor i al ntreprinderilor mici, n care se desfoar activiti fr riscuri
deosebite, angajatorul i poate asuma atribuiile din domeniul securitii i sntii n munc pentru
realizarea msurilor prevzute de prezenta lege, dac are capacitatea necesar n domeniu.
(5) Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei stabilete prin norme metodologice de aplicare
a prevederilor prezentei legi capacitile i aptitudinile necesare, precum i numrul considerat
suficient, prevzute la alin. (1) i (4).
( )
Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si iminent
Art.10 - (1) Angajatorul are urmtoarele obligaii:
a) s ia msurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea
lucrtorilor, adaptate naturii activitilor i mrimii ntreprinderii i/sau unitii, innd seama de alte
persoane prezente;
b) s stabileasc legturile necesare cu serviciile specializate, ndeosebi n ceea ce privete primul
ajutor, serviciul medical de urgen, salvare i pompieri.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie s desemneze lucrtorii care aplic
msurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor i de evacuare a lucrtorilor.
(3) Numrul lucrtorilor menionai la alin. (2), instruirea lor i echipamentul pus la dispoziia
acestora trebuie s fie adecvate mrimii i/sau riscurilor specifice ntreprinderii i/sau unitii.
Art.11 - (1) Angajatorul are urmtoarele obligaii:
a) s informeze, ct mai curnd posibil, toi lucrtorii care sunt sau pot fi expui unui pericol grav i
iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum i despre msurile luate ori care trebuie s
fie luate pentru protecia lor;
b) s ia msuri i s furnize instruciuni pentru a da lucrtorilor posibilitatea s opreasc lucrul i/sau
s prseasc imediat locul de munc i s se ndrepte spre o zon sigur, n caz de pericol grav i
iminent;
c) s nu impun lucrtorilor reluarea lucrului n situaia n care nc exist un pericol grav i iminent,
n afara cazurilor excepionale i pentru motive justificate.
(2) Lucrtorii care, n cazul unui pericol grav i iminent, prsesc locul de munc i/sau o zon
periculoas nu trebuie s fie prejudiciai i trebuie s fie protejai mpotriva oricror consecine
negative i nejustificate pentru acetia.
(3) Angajatorul trebuie s se asigure c, n cazul unui pericol grav i iminent pentru propria securitate
sau a altor persoane, atunci cnd eful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toi lucrtorii sunt
api s aplice msurile corespunztoare, n conformitate cu cunotinele lor i cu mijloacele tehnice de
care dispun, pentru a evita consecinele unui astfel de pericol.
(4) Lucrtorii nu trebuie s fie prejudiciai pentru cazurile prevzute la alin. (3), cu excepia situaiilor
n care acetia acioneaz imprudent sau dau dovad de neglijen grav.
( )
Art. 12. - (1) Angajatorul are urmtoarele obligaii:
a) s realizeze i s fie n posesia unei evaluri a riscurilor pentru securitatea i sntatea n munc,
inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
b) s decid asupra msurilor de protecie care trebuie luate i, dup caz, asupra echipamentului de
protecie care trebuie utilizat;
c) s in evidena accidentelor de munc ce au ca urmare o incapacitate de munc mai mare de 3 zile
de lucru, a accidentelor uoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum i a
accidentelor de munc, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);
d) s elaboreze pentru autoritile competente i n conformitate cu reglementrile legale rapoarte
privind accidentele de munc suferite de lucrtorii si.
( )
23
Art.13 - n vederea asigurrii condiiilor de securitate i sntate n munc i pentru prevenirea
accidentelor de munc i a bolilor profesionale, angajatorii au urmtoarele obligaii:
a) s adopte, din faza de cercetare, proiectare i execuie a construciilor, a echipamentelor de munc,
precum i de elaborare a tehnologiilor de fabricaie, soluii conforme prevederilor legale n vigoare
privind securitatea i sntatea n munc, prin a cror aplicare s fie eliminate sau diminuate riscurile
de accidentare i de mbolnvire profesional a lucrtorilor;
b) s ntocmeasc un plan de prevenire i protecie compus din msuri tehnice, sanitare,
organizatorice i de alt natur, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care s l aplice corespunztor
condiiilor de munc specifice unitii;
c) s obin autorizaia de funcionare din punctul de vedere al securitii i sntii n munc, nainte
de nceperea oricrei activiti, conform prevederilor legale;
d) s stabileasc pentru lucrtori, prin fia postului, atribuiile i rspunderile ce le revin n domeniul
securitii i sntii n munc, corespunztor funciilor exercitate;
e) s elaboreze instruciuni proprii, n spiritul prezentei legi, pentru completarea i/sau aplicarea
reglementrilor de securitate i sntate n munc, innd seama de particularitile activitilor i ale
locurilor de munc aflate n responsabilitatea lor;
f) s asigure i s controleze cunoaterea i aplicarea de ctre toi lucrtorii a msurilor prevzute n
planul de prevenire i de protecie stabilit, precum i a prevederilor legale n domeniul securitii i
sntii n munc, prin lucrtorii desemnai, prin propria competen sau prin servicii externe;
g) s ia msuri pentru asigurarea de materiale necesare informrii i instruirii lucrtorilor, cum ar fi
afie, pliante, filme i diafilme cu privire la securitatea i sntatea n munc;
h) s asigure informarea fiecrei persoane, anterior angajrii n munc, asupra riscurilor la care
aceasta este expus la locul de munc, precum i asupra msurilor de prevenire i de protecie necesare;
i) s ia msuri pentru autorizarea exercitrii meseriilor i a profesiilor prevzute de legislaia
specific;
j) s angajeze numai persoane care, n urma examenului medical i, dup caz, a testrii psihologice a
aptitudinilor, corespund sarcinii de munc pe care urmeaz s o execute i s asigure controlul medical
periodic i, dup caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajrii;
k) s in evidena zonelor cu risc ridicat i specific prevzute la art. 7 alin. (4) lit. e);
l) s asigure funcionarea permanent i corect a sistemelor i dispozitivelor de protecie, a aparaturii
de msur i control, precum i a instalaiilor de captare, reinere i neutralizare a substanelor nocive
degajate n desfurarea proceselor tehnologice;
m) s prezinte documentele i s dea relaiile solicitate de inspectorii de munc n timpul controlului
sau al efecturii cercetrii evenimentelor;
n) s asigure realizarea msurilor dispuse de inspectorii de munc cu prilejul vizitelor de control i al
cercetrii evenimentelor;
o) s desemneze, la solicitarea inspectorului de munc, lucrtorii care s participe la efectuarea
controlului sau la cercetarea evenimentelor;
p) s nu modifice starea de fapt rezultat din producerea unui accident mortal sau colectiv, n afar de
cazurile n care meninerea acestei stri ar genera alte accidente ori ar periclita viaa accidentailor i a
altor persoane;
q) s asigure echipamente de munc fr pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor;
r) s asigure echipamente individuale de protecie;
s) s acorde obligatoriu echipament individual de protecie nou, n cazul degradrii sau al pierderii
calitilor de protecie.
( )
Art.15 - (1) Materialele igienico-sanitare se acord n mod obligatoriu i gratuit de ctre angajatori.
(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum i locurile de munc ce impun acordarea
acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munc i/sau contractul individual de munc.
24
( )
Informarea lucratorilor
Art.16 - (1) innd seama de mrimea ntreprinderii i/sau a unitii, angajatorul trebuie s ia msuri
corespunztoare, astfel nct lucrtorii i/sau reprezentanii acestora s primeasc, n conformitate cu
prevederile legale, toate informaiile necesare privind:
a) riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i msurile i activitile de prevenire i
protecie att la nivelul ntreprinderii i/sau unitii, n general, ct i la nivelul fiecrui post de lucru
i/sau fiecrei funcii;
b) msurile luate n conformitate cu prevederile art. 10 alin.(2) i (3).
(2) Angajatorul trebuie s ia msuri corespunztoare astfel nct angajatorii lucrtorilor din orice
ntreprindere i/sau unitate exterioar, care desfoar activiti n ntreprinderea i/sau n unitatea sa,
s primeasc informaii adecvate privind aspectele la care s-a fcut referire la alin.(1), care privesc
aceti lucrtori.
Art.17 - Angajatorul trebuie s ia msuri corespunztoare pentru ca lucrtorii desemnai sau
reprezentanii lucrtorilor, cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor, n
vederea ndeplinirii atribuiilor i n conformitate cu prevederile prezentei legi, s aib acces la:
a) evaluarea riscurilor i msurile de protecie, prevzute la art. 12 alin. (1) lit. a) i b);
b) evidena i rapoartele prevzute la art. 12 alin. (1) lit. c) i d);
c) informaii privind msurile din domeniul securitii i sntii n munc, precum i informaii
provenind de la instituiile de control i autoritile competente n domeniu.
( )
Consultarea si participarea lucratorilor
Art.18 - (1) Angajatorii consult lucrtorii i/sau reprezentanii lor i permit participarea acestora la
discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea i sntatea n munc.
(2) Aplicarea prevederilor alin.(1) implic:
a) consultarea lucrtorilor;
b) dreptul lucrtorilor i/sau reprezentanilor lor s fac propuneri;
c) participarea echilibrat.
(3) Lucrtorii i/sau reprezentanii lucrtorilor definii la art. 5 lit. d) iau parte n mod echilibrat sau
sunt consultai n prealabil i n timp util de ctre angajator cu privire la:
a) orice msur care ar afecta semnificativ securitatea i sntatea n munc;
b) desemnarea lucrtorilor la care s-a fcut referire la art. 8 alin. (1) i la art. 10 alin. (2), precum i cu
privire la activitile la care s-a fcut referire la art. 8 alin. (1);
c) informaiile la care s-a fcut referire n art. 12 alin. (1), art. 16 i 17;
d) recurgerea, dup caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4);
e) organizarea i planificarea instruirii prevzute la art. 20 i 21.
(4) Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor
au dreptul s solicite angajatorului s ia msuri corespunztoare i s prezinte propuneri n acest sens,
n scopul diminurii riscurilor pentru lucrtori i/sau al eliminrii surselor de pericol.
(5) Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor
sau lucrtorii nu pot fi prejudiciai din cauza activitilor la care s-a fcut referire n alin. (1)-(3).
(6) Angajatorul trebuie s acorde reprezentanilor lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul
securitii i sntii lucrtorilor un timp adecvat, fr diminuarea drepturilor salariale, i s le
furnizeze mijloacele necesare pentru a-i putea exercita drepturile i atribuiile care decurg din prezenta
lege.
(7) Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor
i/sau lucrtorii au dreptul s apeleze la autoritile competente, n cazul n care consider c msurile
adoptate i mijloacele utilizate de ctre angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securitii i
sntii n munc.
25
(8) Reprezentanilor lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor
trebuie s li se acorde posibilitatea de a-i prezenta observaiile inspectorilor de munc i inspectorilor
sanitari, n timpul vizitelor de control.
Art.19 - n vederea realizrii prevederilor art. 16, 17 i ale art.18 alin.(1), la nivelul angajatorului se
nfiineaz, se organizeaz i funcioneaz comitete de securitate i sntate n munc.

Instruirea lucratorilor
Art.20 - (1) Angajatorul trebuie s asigure condiii pentru ca fiecare lucrtor s primeasc o instruire
suficient i adecvat n domeniul securitii i sntii n munc, n special sub form de informaii i
instruciuni de lucru, specifice locului de munc i postului su:
a) la angajare;
b) la schimbarea locului de munc sau la transfer;
c) la introducerea unui nou echipament de munc sau a unor modificri ale echipamentului existent;
d) la introducerea oricrei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
e) la executarea unor lucrri speciale.
(2) Instruirea prevzut la alin. (1) trebuie s fie:
a) adaptat evoluiei riscurilor sau apariiei unor noi riscuri;
b) periodic i ori de cte ori este necesar.
(3) Angajatorul se va asigura c lucrtorii din ntreprinderi i/sau uniti din exterior, care desfoar
activiti n ntreprinderea i/sau unitatea proprie, au primit instruciuni adecvate referitoare la riscurile
legate de securitate i sntate n munc, pe durata desfurrii activitilor.
(4) Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc au
dreptul la instruire corespunztoare.
( )
Obligaiile lucrtorilor
Art.22 - Fiecare lucrtor trebuie s i desfoare activitatea, n conformitate cu pregtirea i
instruirea sa, precum i cu instruciunile primite din partea angajatorului, astfel nct s nu expun la
pericol de accidentare sau mbolnvire profesional att propria persoan, ct i alte persoane care pot
fi afectate de aciunile sau omisiunile sale n timpul procesului de munc.
Art.23 - (1) n mod deosebit, n scopul realizrii obiectivelor prevzute la art. 22, lucrtorii au
urmtoarele obligaii:
a) s utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substanele periculoase, echipamentele de transport
i alte mijloace de producie;
b) s utilizeze corect echipamentul individual de protecie acordat i, dup utilizare, s l napoieze
sau s l pun la locul destinat pentru pstrare;
c) s nu procedeze la scoaterea din funciune, la modificarea, schimbarea sau nlturarea arbitrar a
dispozitivelor de securitate proprii, n special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instalaiilor tehnice i
cldirilor, i s utilizeze corect aceste dispozitive;
d) s comunice imediat angajatorului i/sau lucrtorilor desemnai orice situaie de munc despre care
au motive ntemeiate s o considere un pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, precum i
orice deficien a sistemelor de protecie;
e) s aduc la cunotin conductorului locului de munc i/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoan;
f) s coopereze cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, att timp ct este necesar, pentru a face
posibil realizarea oricror msuri sau cerine dispuse de ctre inspectorii de munc i inspectorii
sanitari, pentru protecia sntii i securitii lucrtorilor;
g) s coopereze, att timp ct este necesar, cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, pentru a
permite angajatorului s se asigure c mediul de munc i condiiile de lucru sunt sigure i fr riscuri
pentru securitate i sntate, n domeniul su de activitate;
26
h) s i nsueasc i s respecte prevederile legislaiei din domeniul securitii i sntii n munc
i msurile de aplicare a acestora;
i) s dea relaiile solicitate de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari.
(2) Obligaiile prevzute la alin. (1) se aplic, dup caz, i celorlali participani la procesul de munc,
potrivit activitilor pe care acetia le desfoar.
( )
Evenimente
Art.26 - Orice eveniment, aa cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de ndat angajatorului,
de ctre conductorul locului de munc sau de orice alt persoan care are cunotin despre
producerea acestuia.
Art.27 - (1) Angajatorul are obligaia s comunice evenimentele, de ndat, dup cum urmeaz:
a) inspectoratelor teritoriale de munc, toate evenimentele aa cum sunt definite la art. 5 lit. f);
b) asigurtorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli
profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporar
de munc, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
c) organelor de urmrire penal, dup caz.
(2) Orice medic, inclusiv medicul de medicin a muncii aflat ntr-o relaie contractual cu
angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boal profesional sau
legat de profesiune, depistat cu prilejul prestaiilor medicale.
(3) Semnalarea prevzut la alin. (2) se efectueaz ctre autoritatea de sntate public teritorial sau
a municipiului Bucureti, de ndat, la constatarea cazului.
( )
Accidente de munc
( )
Art.31 - Accidentele de munc se clasific, n raport cu urmrile produse i cu numrul persoanelor
accidentate, n:
a) accidente care produc incapacitate temporar de munc de cel puin 3 zile calendaristice;
b) accidente care produc invaliditate;
c) accidente mortale;
d) accidente colective, cnd sunt accidentate cel puin 3 persoane n acelai timp i din aceeai cauz.
Art.32 - (1) nregistrarea accidentului de munc se face pe baza procesului-verbal de cercetare.
(2) Accidentul de munc nregistrat de angajator se raporteaz de ctre acesta la inspectoratul
teritorial de munc, precum i la asigurtor, potrivit legii.
( )

Hotararea Guvernului nr.1425 / 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca nr.319 / 2006
- extrase -
( )
Organizarea activitatilor de prevenire si protectie
Art.14 Organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata de catre angajator, in
urmatoarele moduri :
a) prin asumarea de catre angajator, in conditiile art.9,alin.(4) din lege, a atributiilor pentru realizarea
masurilor prevazute de lege ;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si
protectie;
c) prin infiintarea unui serviciu intern de prevenire si protectie ;
d) prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie.
27
Art.15 (1) Activitatile de prevenire si protectie desfasurate prin modalitatile prevazute la art.14 in
cadrul intreprinderii si/sau al unitatii sunt urmatoarele :
1. identificarea pericoleleor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca,
respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca pe locuri de
munca/posturi de munca ;
2. elaborarea si actualizarea planului de prevenire protectie ;
3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si
sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si
ale locurilor de munca/posturilor de lucru ;
4. propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin
lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea
angajatorului ;
5. verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire
si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii
in munca, stabilite prin fisa postului ;
6. intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in
domeniul securitatii si sanatatii in munca ;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare
loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
si verificarea cunoasterii si apicarii de catre lucratori a informatiilor primite ;
8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii ;
( )
14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea
aptitudinilor si/sau control psihologic periodic ;
15. monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control,
precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca ;
16. verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta,
precum si a sistemelor de siguranta ;
17. informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la
locul de munca si propunerea de masuri de prevedere si protectie ;
( )
23. intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art.108-177 ;
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau
unitate, in conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) lit.d) din lege ;
25. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control
si al cercetarii evenimentelor ;
26. colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si
protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie ;
27. colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in
situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca ;
28. urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de
evacuare ;
29. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in
domeniul securitatii si sanatatii in munca ;
30. propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari
de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini ;
31. intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.
( )
28
Art.20 (1) Desemnarea nominala a lucratorului/lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de
prevenire si protectie se face prin decizie a angajatorului.
(2) Angajatorul va consemna in fisa postului activitatile de prevenire si protectie pe care lucratorul
desemnat are capacitatea, timpul necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze ;
Art.21 Pentru a putea desfasura acrivitatile prevenire si protectie, lucratorul desemnat trebuie sa
indeplineasca cerintele minime de protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca
corespunzatoare cel putin nivelului mediu, conform prevederilor art.47-51.
( )
Planul de prevenire si protectie
Art.46 (1) Conform prevederilor art.13 lit b) din lege angajatorul trebuie sa intocmeasca un plan de
prevenire si protectie care va fi revizuit ori de cate ori intervin modificari ale conditiilor de munca,
respectiv aparitia unor riscuri noi.
(2) In urma evaluarii riscurilor pentru fiecare loc de munca/post de lucru se stabilesc masuri de
prevenire si protectie, de natura tehnica, organiatorica, igienico-sanitara si de alta natura, necesare
pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor.
(3) In urma anlizei masurilor prevazute la alin.(2) se stabilesc resursele umane si materiale necesare
realizarii lor.
(4) Planul de prevenire si protectie, va cuprinde cel putin informatiile prevazute in anexa 7.
(5) Planul de prevenire si protectie se supune analizei lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sau
comitetului de securitate si sanatate in munca, dupa caz, si trebuie sa fie semnat de angajator.
( )
Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc
( )
Art.74 Prezentul capitol stabileste procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si
sanatatii in munca, in conformitate cu art.20 din lege.
( )
Art.77 Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc cuprinde trei faze;
a) instruirea introductiv general;
b) instruirea la locul de munc;
c) instruirea periodic.
Art.78 La instruirea personalului n domeniul securitii i sntii n munc vor fi folosite mijloace,
metode i tehnici de instruire, cum ar fi : expunerea, demonstraia, studiul de caz, vizionri de filme,
diapozitive, proiecii, instruire asistat de calculator.
Art.79 Fiecare angajator are obligaia s asigure baza material corespunztoare unei instruiri
adecvate.
Art.80 Angajatorul trebuie s dispun de un program de instruire testare, pe meserii sau activiti.
Art.81 (1) Rezultatul instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc se
consemneaz n mod obligatoriu n fia de instruire individual, conform modelului prezentat n anexa
11, cu indicarea materialului predat, a duratei i datei instruirii.
( )
(3) Dup efectuarea instruirii, fia de instruire individual se semneaz de ctre lucrtorul instruit i de
ctre persoanele care au efectuat i au verificat instruirea.
(4) Fia de instruire individual va fi pstrat de ctre conductorul locului de munc i va fi nsoit de
o copie a fiei de aptitudini, completat de ctre medicul de medicina muncii n urma examenului
medical la angajare.
Art.82 (1) Pentru persoanele aflate n ntreprindere i/sau unitate cu permisiunea angajatorului,
angajatorul stabilete, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare i funcionare,
reguli privind instruirea i nsoirea acestora n ntreprindere i/sau unitate.
( )
29
(3) Instruirea prevazut la alin.(1) i (2) se consemneaz n fia de instruire colectiv, conform
modelului prezentat in anexa 12.
( )
Instruirea introductiv - general
Art.83 - Instruirea introductiv generala se face:
a) la angajarea lucrtorilor definiti conform art.5 lit a) din lege;
b) lucrtorilor detaai de la o ntreprindere i/sau unitate la alta;
c) lucrtorilor delegai de la o ntreprindere i/sau unitate la alta ;
d) lurtorului pus la dispoziie de ctre un agent de munc temporar.
Art.84 Scopul instruirii introductiv generale este de a informa despre activitile specifice
ntreprindrii i/sau unitii respective, riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i
msurile i activitile de prevenire i protecie la nivelul ntreprinderii i/sau unitii, n general.
( )
Art.88 (1) n cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, n principal, urmtoarele probleme :
a) legislaia de securitate i sntate n munc ;
b) consecinele posibile ale necunoaterii i nerespectrii legislaiei de securitate i sntate n munc ;
c) riscurile de accidentare i mbolnvire profesional specifice unitii ;
d) msuri la nivelul ntreprinderii i/sau unitii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor
i evacuarea lucrtorilor.
( )
Instruirea la locul de munca
Art.90 (1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop
prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de
prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.
( )
Art.93 ( ) (2) Instruirea la locul de munca va cuprinde :
a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca
si/sau postului de lucru ;
b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru ;
c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor ;
d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului
de munca si/sau postului de lucru ;
e) instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstartii practice privind activitatea
pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului
individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor.
Art.94 Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa
verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se consemneaza
in fisa de instruire individuala.
Instruirea periodica
Art.95 Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor prevazuti la art.83 si are drept scop
reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Art.96 (1) Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.
(2) Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii, in functie de
conditiile locului de munca si/sau postului de lucru, si nu va fi mai mare de 6 luni.
(3) Pentru personalul tehnico administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult
12 luni.
(4) Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si
prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile
30
externe de prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca
instruirea a fost facuta corespunzator.
(5) Instruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstartii practice.
( )
Art.98 Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri :
a) cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare ;
b) cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati
specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita
evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate ;
c) la reluarea activitatii dupa accident de munca ;
d) la executarea unor lucrari speciale ;
e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent ;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru ;
g) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
( )
Art.101 Starea de pericol grav si iminent de accidentare ( ), poate fi constatata de orice lucrator
din intreprindere si/sau unitate, lucrator al serviciului extern de prevenire si protectie cu care
intreprinderea si/sau unitatea a incheiat un contract, precum si de catre inspectorii de munca.
Art.102 La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat urmatoarele
masuri de securitate :
a) oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii ;
b) evacuarea personalului din zona periculoasa ;
c) anuntarea serviciilor specializate;
d) anuntaea conducatorilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent.
Art.103 (1) In vederea realizarii masurilor prevazute la art.102 lit.a), in prealabil, angajatorul va
desemna lucratorii care trebuie sa opreasca echipamentele de munca si va asigura instruirea acestora.
(2) In vederea realizarii masurilor precizate la art.102 lit.b) in prealabil angajatorul trebuie :
a) sa intocmeasca planul de evacuare a lucratorilor;
b) sa afiseze planul de evacuare la loc vizibil;
c) sa instruiasca lucratorii in vederea aplicarii planului de evacuare si sa verifice modul in care si-au
insusit cunostintele.
(3) In vederea realizarii masurilor precizate la art.102 lit.c), in prealabil angajatorul trebuie :
a) sa desemneze lucratorii care trebuie sa contacteze serviciile specializate si sa ii instruiasca in acest
sens;
b) sa asigure mijloacele de comunicare necesare contactarii serviciilor specializate.
(4) In vederea realizarii masurilor precizate la art.102 lit.d), in prealabil angajatorul trebuie sa
stabileasca modul operativ de anuntare la nivel ierarhic superior.
(5) In vederea realizarii masurilor precizate la art.102 lit.e), in prealabil angajatorul trebuie:
a) sa desemneze lucratorii care au capacitatea necesara sa elimine starea de pericol grav si iminent, sa
asigure instruirea si dotarea lor cu mijloace tehnice necesare interventiei;
b) sa stabileasca serviciile specializate care pot interveni.
Art.104 Angajatorul trebuie sa stabileasca masurile de securitate prevazute la art.102, tinand seama
de natura activitatilor, numarul de lucratori, organizarea teritoriala a activitatii si de prezenta altor
persoane in afara celor implicate in procesul muncii.
( )
Art.109 Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel putin urmatoarele informatii, conform
modelului prevazut in anexa nr.13 :
31
a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul si, daca este cazul, denumirea/numele
angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul ;
b) sediul/adresa si numarul de telefon ale angajatorului ;
c) locul unde s-a produs evenimentul ;
d) data si ora la care s-a produs evenimentul/data si ora la care a decedat accidentatul;
e) numele si prenumele victimei;
f) datele personale ale victimei: varsta, starea civila, copii in intretinere, alte persoane in intretinere,
ocupatia, vechimea in ocupatie si la locul de munca;
g) imprejurarile care se cunosc si cauzele prezumtive ;
h) consecintele accidentului ;
i) numele si functia persoanei care comunica evenimentul ;
j) data comunicarii ;
k) unitatea sanitara cu paturi la care a fost internat accidentatul.
( )
Art.114 Cercetarea evenimetelor are ca scop stabilirea imprejurarilor si a cauzelor care au condus la
producerea acestora, a reglementarilor legale incalcate, a raspunderilor si masurilor ce se mpun a fi
luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si, respectiv, pentru determinarea caracterului
accidentului.
( )
Art.122 (1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu intocmirea unui dosar, care va cuprinde :
a) opisul actelor aflate la dosar ;
b) procesul-verbal de cercetare ;
c) nota de constatare la fata locului, incheiata imediat dupa producerea evenimentului de catre
inspectorul de munca, in cazul evenimentelor care se cerceteaza de catre inspectoratul teritorial de
munca/Inspectia Muncii, conform competentelor, sau de catre lucratorul desemnat/serviciile de
prevenire si protectie, in cazul evenimentelor a caror cercetare intra in competenta angajatorului, si
semnata de catre angajator/reprezentantul sau legal, care va cuprinde precizari cum ar fi pozitia
victimei, existenta sau inexistenta echipamentului individual de protectie, starea echipamentelor de
munca, modul in care functionau dispozitivele de protectie, inchiderea fisei individuale de instructaj
prin barare si semnatura, ridicarea de documente sau prelevarea de probe ;
d) schite si fotografii referitoare la eveniment ;
e) declaratiile accidentatilor, in cazul evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca sau de
invaliditate ;
f) declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care pot contribui la elucidarea imprejurarilor si a
cauzelor reale ale producerii evenimentului ;
g) copii ale actelor si documentelor necasare pentru elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale
evenimentului ;
h) copii ale certificatului constatator sau oricaror alte autorizatii in baza carora angajatorul isi
desfasoara activitatea ;
i) copii ale fisei de expunere la riscuri profesionale si ale fisei de aptitidine, intocmite conform legii ;
j) copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor ;
k) copii ale fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca ale victimelor ;
in caz de deces aceste fise se vor anexa in original ;
l) concluziile raportului de constatare medico-legala, in cazul accidentului mortal ;
m) copie a hotararii judecatoresti prin care se declara decesul, in cazul persoanelor date disparute ;
n) copie a certificatelor de concediu medical, in cazul accidentului urmat de incapacitate temporara de
munca;
o) copie a deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate, in cazul accidentului urmat de invaliditate ;
32
p) actul emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte data,
ora, cand accidentatul s-a prezentat pentru consultatie si diagnosticul, in cazul accidentelor de traseu ;
q) copie a procesului verbal de cercetare la fata locului, incheiat de serviciile politiei rutiere, in cazul
accidentelor de circulatie pe drumurile publice.
(2) Dosarul va mai cuprinde, dupa caz, orice alte acte si documente necesare pentru a determina
caracterul accidentului, cum ar fi :
a) copie a autorizatiei, in cazul in care victima desfasura o activitate care necesita autorizatie ;
b) copie a diplomei, adeverintei sau cerificatului de calificare a victimei;
c) acte de expertiza tehnica, intocmite cu ocazia cercetarii evenimentului ;
d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sa se poata stabili locul, data si ora producerii
evenimentului sau sa se poata justifica prezenta victimei la locul, ora si data producerii evenimentului ;
e) documente din care sa rezulte ca accidentatul indeplinea indatoriri de serviciu ;
f) corespondenta cu alte institutii/unitati in vederea obtinerii actelor solicitate ;
g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, in conformitate cu art.120 alin.(1) si (4) ;
h) actul medical emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de urgenta, din care sa
rezulte diagnosticul la internare si/sau externare ;
i) procesul-verbal incheiat dupa produerea evenimentului, in conditiile prevazute la art.111 ;
j) formularul pentru inregistrarea accidentului de munca, denumit in continuare FIAM, aprobat prin
ordin al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
( )
Art.175 In contractele incheiate intre angajatori pentru prestarea de activitati si servicii vor fi
prevazute clauze privind raspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea si inregistrarea unor
eventuale accidente de munca.
( )
Art.179 Documentele care se supun avizarii sunt :
a) filme sau imagini, pe pelicula sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securitatii si sanatatii in
munca ;
b) afise, pliante, brosuri din domeniul securitatii si sanatatii in munca ;
c) suporturi de curs destinate instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca, elaborate de
prestatorii de servicii ;
d) diapozitive, diafilme si altele asemenea.
( )

Anexa nr.7
La normele metodologice
Planul de prevenire si protectie
Nr.
crt.
Loc
de munca/post
de lucru
Riscuri
evaluate
Masuri
tehnice
Masuri
igienico
-sanitare
Masuri
de alta
natura
Actiuni
in scopul
realizarii
masurii
Termen
de
realizare
Persoana
care
raspunde
de
realizarea
masurii
Obs.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 933
Anexa nr.11
La normele metodologice
Intreprinderea / unitatea:_________________________
FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA
privind securitatea si sanatatea in munca

NUMELE SI PRENUMELE________________________
LEGITIMATIA, MARCA___________________________
GRUPA SANGUINA_____________________________
DOMICILIU_____________________________________

Data si locul nasterii_______________________________
Calificarea_______________ Functia___________________
Locul de munca_______________________________
Autorizatii (ISCIR s.a.)___________________________________
Traseul de deplasare la/de la serviciu________________________

Instruirea la angajare
1) Instruirea introductiv generala, a fost efectuata la data__________timp de____ore, de
catre________________________ avand functia de________________________________
Continutul instruirii_________________________________________

Semnatura celui instruit Semnatura celui care a efectuat instruirea Semnatura celui care
a verificat insusirea cunostintelor


2) Instruirea la locul de munca, a fost efectuata la data____________________________________
loc de munca/post de lucru_______________________ timp de ________ ore, de catre ___________ avand
functia de__________________ .
Continutul instruirii__________________________________________

Semnatura celui instruit Semnatura celui care a efectuat instruirea Semnatura celui care
a verificat insusirea cunostintelor

3) Admis la lucru
Numele si prenumele________________________
Functia (sef de sectie, atelier etc.) ____________________________
Data si semnatura _________________________________

Instruirea periodica

Data
instruirii
Durata (h) Ocupatia Materialul
predat
Semnatura celui
Instruit / Care a instruit / Care a verificat instruireaInstruirea periodica suplimentara

Data
efectuarii
Durata (h) Ocupatia Materialul
predat
Semnatura celui
Instruit / Care a instruit / Care a verificat
instruirea


34

Rezultatele testarilor

Data Materialul examinat Calificativ Examinator

Sanctiuni aplicate pentru nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca

Abaterea savarsita Sanctiunea administrativa Nr.si data decizieiAnexa nr.12
La normele metodologice
Intreprinderea / unitatea _______________

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA
privind securitatea si sanatatea in munca
Inctocmita azi__________

Subsemnatul _________________ , avand functia de __________ , am procedat la instruirea unui numar
de _______ persoane de la ____________, conform tabelului nominal de pe verso, in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, pentru vizita (prezenta) in intreprindere/unitate in zilele ____________ .
In cadrul instruirii s-au predat urmatoarele materiale : __________________________________ .
Prezenta fisa de instructaj se va pastra la _________________________ .

Verificat, Semnatura celui care a efectuat instruirea,

Verso
Fisa de instruire colectiva

TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire

Subsemnatii am fost instruiti si am luat la cunostinta de materialele prelucrate si consemnate in fisa de
instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca si ne obligam sa le respectam intocmai.

Nr.
crt.
Numele si prenumele Act identitate/ grupa sanguina SemnaturaNumele si prenumele persoanei care a intocmit un exemplar _______________
Semnatura___________
Nota : fisa se completeaza in doua exemplare
35
Hotrrea Guvernului nr. 971/2006
privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munc
- extrase -
( )
Art.1 - Prezenta hotrre stabilete cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de
sntate la locul de munc.
( )
Art.5 - Pentru aplicarea prezentei hotrri expresiile de mai jos semnific dup cum urmeaz:
a) semnalizare de securitate i/sau de sntate - semnalizarea care se refer la un obiect, o activitate
sau o situaie determinat i furnizeaz informaii ori cerine referitoare la securitatea i/sau sntatea la
locul de munc, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbal sau un
gest-semnal, dup caz;
b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau
cauza un pericol;
c) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaz asupra unui risc sau unui pericol;
d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indic adoptarea unui comportament specific;
e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicaii privind ieirile de urgen
ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare;
f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizeaz alte indicaii dect cele prevzute la lit. b)-e);
g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori i a unui simbol sau a
unei pictograme, furnizeaz o indicaie specific, a crui vizibilitate este asigurat prin iluminare de
intensitate suficient;
h) panou suplimentar - panoul utilizat mpreun cu un panou descris la lit. g), care furnizeaz
informaii suplimentare;
i) culoare de securitate - culoarea creia i este atribuit o semnificaie specific;
j) simbol sau pictogram - imaginea care descrie o situaie sau indic un comportament specific i
care este utilizat pe un panou ori pe o suprafa luminoas;
k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau
translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel nct s se creeze o suprafa luminoas;
l) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis i difuzat de un dispozitiv realizat n acest scop,
fr folosirea vocii umane sau artificiale;
m) comunicare verbal - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce uman sau artificial;
n) gest-semnal - micarea i/sau poziia braelor i/sau a minilor ntr-o form codificat, avnd ca
scop ghidarea persoanelor care efectueaz manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrtori.
( )

ANEXA Nr. 4
CERINE MINIME
privind identificarea i localizarea echipamentelor destinate
prevenirii i stingerii incendiilor
1. Observaie preliminar
Prezenta anex se aplic echipamentului destinat exclusiv prevenirii i stingerii incendiilor.
2. Echipamentele folosite la prevenirea i stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei
anumite culori pentru echipament i prin amplasarea unui panou de localizare i/sau prin utilizarea unei
culori specifice pentru locul unde se afl echipamentele respective ori punctele de acces la acestea.
3. Aceste echipamente se identific prin culoarea roie.
Suprafaa roie trebuie s fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapid a
echipamentului.
( )
36
Hotrrea Guvernului nr. 1048/2006
privind cerinele minime de securitate i sntate
pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor
individuale de protecie la locul de munc
- extrase -
Art.1 - Prezenta hotrre stabilete cerinele minime referitoare la echipamentul individual de protecie
utilizat de lucrtori la locul de munc.
( )
Art.3 - (1) n sensul prezentei hotrri, prin echipament individual de protecie se nelege orice
echipament destinat s fie purtat sau inut de lucrtor pentru a-l proteja mpotriva unuia ori mai multor
riscuri care ar putea s i pun n pericol securitatea i sntatea la locul de munc, precum i orice
element suplimentar sau accesoriu proiectat n acest scop.
(2) Sunt excluse din definiia cuprins la alin. (1):
a) mbrcmintea de lucru i uniformele obinuite care nu sunt proiectate n mod special pentru a
proteja securitatea i sntatea lucrtorului;
b) echipamentul folosit de serviciile de urgen i salvare;
c) echipamentul individual de protecie purtat sau folosit de armat, poliie ori de alte instituii de
ordine public;
d) echipamentul individual de protecie pentru mijloace de transport rutier;
e) echipamentul sportiv;
f) echipamentul de autoaprare sau de descurajare;
g) dispozitivele portabile pentru detectarea i semnalizarea riscurilor i factorilor nocivi.
Art.4 - Echipamentul individual de protecie trebuie utilizat atunci cnd riscurile nu pot fi evitate sau
limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecie colectiv ori prin msurile, metodele sau
procedurile de organizare a muncii.
( )
Art.5 - (1) Echipamentul individual de protecie trebuie s respecte prevederile Hotrrii Guvernului
nr. 115/2004 privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate ale echipamentelor individuale de
protecie i a condiiilor pentru introducerea lor pe pia, cu modificrile ulterioare.
(2) Orice echipament individual de protecie trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s fie corespunztor pentru riscurile implicate, fr s conduc el nsui la un risc mrit;
b) s corespund condiiilor existente la locul de munc;
c) s ia n considerare cerinele ergonomice i starea sntii lucrtorului;
d) s se potriveasc n mod corect persoanei care l poart, dup toate ajustrile necesare.
( )

Hotrrea Guvernului nr. 1146 / 2006
privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a
echipamentelor de munc
- extrase -
( )
Art.1 - (1) Prezenta hotrre stabilete cerinele minime pentru asigurarea securitii i sntii
lucrtorilor care utilizeaz la locul de munc echipamente de munc, definite potrivit art. 2.
(2) Prevederile Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006 se completeaz cu prevederile
specifice cuprinse n prezenta hotrre.
Art.2 - n sensul prezentei hotrri, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarea semnificaie:
a) echipament de munc - orice main, aparat, unealt sau instalaie folosit la locul de munc;
37
b) utilizarea echipamentului de munc - orice activitate referitoare la echipamentul de munc, cum ar
fi pornirea sau oprirea echipamentului, folosirea, transportul, repararea, modificarea, ntreinerea,
inclusiv curarea lui;
c) zon periculoas - orice zon din interiorul i/sau din jurul echipamentului de munc n care
prezena unui lucrtor expus l supune pe acesta unui risc pentru sntatea i securitatea sa;
d) lucrtor expus - orice lucrtor aflat integral sau parial ntr-o zon periculoas;
e) operator - lucrtorul/lucrtorii nsrcinat/nsrcinai cu utilizarea echipamentului de munc.
( )
Art.3 - (1) Angajatorul este obligat s ia msurile necesare pentru ca echipamentul de munc pus la
dispoziia lucrtorilor din ntreprindere i/sau uniti s corespund lucrului prestat ori s fie adaptat
acestui scop i s poat fi utilizat de ctre lucrtori, fr a pune n pericol securitatea sau sntatea lor.
(2) La alegerea echipamentelor de munc pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor,
angajatorul este obligat s acorde o atenie deosebit tuturor condiiilor de munc, caracteristicilor
specifice acestora, precum i riscurilor existente, n special la locurile de munc din cadrul
ntreprinderii i/sau unitii, i/sau riscurilor care sunt susceptibile s apar la utilizarea echipamentelor
de munc.
(3) n situaia n care nu este posibil s se asigure c echipamentele de munc sunt utilizate fr
niciun risc pentru sntatea i securitatea lucrtorilor, angajatorul este obligat s ia msuri
corespunztoare pentru reducerea riscurilor.
Art.4 - (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 3, angajatorul este obligat s procure i/sau s
utilizeze:
a) echipamente de munc puse pentru prima dat la dispoziia lucrtorilor din ntreprindere i/sau
unitate, pentru folosin, dup data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, care ndeplinesc:
(i) prevederile tuturor reglementrilor tehnice romne care transpun legislaia comunitar aplicabil;
(ii) cerinele minime prevzute n anexa nr. 1, n cazul n care nu se aplic sau se aplic parial
reglementri tehnice romne care transpun legislaia comunitar;
b) echipamente de munc puse pentru prima dat la dispoziia lucrtorilor din ntreprindere i/sau
unitate, pentru folosin, care ndeplinesc cerinele minime prevzute n anexa nr. 1, cel trziu pn la
data de 31 decembrie 2006.
(2) Angajatorul este obligat s ia msurile necesare pentru ca, pe toat durata utilizrii lor,
echipamentele de munc s fie meninute, printr-o ntreinere adecvat, la un nivel tehnic care s
respecte, dup caz, prevederile alin. (1) lit. a) sau b).
(3) Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei stabilete, dup consultarea partenerilor sociali
i lund n considerare legislaia i/sau practicile naionale, modalitile care s permit realizarea unui
nivel de securitate corespunztor obiectivelor prevzute n anexa nr. 2.
Art.5 - (1) Angajatorul este obligat s ia msurile necesare pentru ca echipamentele de munc a cror
securitate depinde de condiiile de instalare s fie supuse unei verificri iniiale, dup instalare i nainte
de prima punere n funciune i unei verificri dup fiecare montare ntr-un loc de munc nou sau pe un
nou amplasament, efectuate de persoane competente, n conformitate cu legislaia i/sau cu practicile
naionale, n scopul asigurrii unei instalri corecte i a bunei funcionri a acestor echipamente de
munc.
(2) Pentru a garanta c cerinele de securitate i de sntate sunt respectate i orice deteriorri sunt
depistate i remediate la timp, angajatorul este obligat s ia msurile necesare pentru ca echipamentele
de munc, care sunt supuse unor influene ce pot genera deteriorri susceptibile de a fi la originea unor
situaii periculoase, s fac obiectul:
a) unor verificri periodice i, dac este cazul, unor ncercri periodice efectuate de persoane
competente, n conformitate cu legislaia i/sau cu practicile naionale;
b) unor verificri speciale, efectuate de persoane competente, n conformitate cu legislaia i/sau cu
practicile naionale, de fiecare dat cnd s-au produs evenimente excepionale susceptibile s aib
38
consecine duntoare asupra securitii echipamentului de munc, cum ar fi modificri ale procesului
de munc, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare.
(3) Rezultatele verificrilor trebuie s fie nregistrate i puse la dispoziie Inspeciei Muncii la
solicitarea acesteia. Ele trebuie pstrate pe o perioad de timp corespunztoare, de exemplu, n funcie
de recomandrile sau specificaiile productorului.
(4) Dac echipamentele de munc respective sunt utilizate n exteriorul ntreprinderii, acestea trebuie
s fie nsoite de o dovad referitoare la realizrile ultimei verificri.
( )
Art. 6 - Dac utilizarea unui echipament de munc este susceptibil s prezinte un risc specific pentru
securitatea i sntatea lucrtorilor, angajatorul este obligat s ia msurile necesare pentru a se asigura
c:
a) utilizarea echipamentului de munc este accesibil numai lucrtorilor nsrcinai cu aceast
atribuie;
b) pentru efectuarea reparaiilor, modificrilor i ntreinerii trebuie desemnai lucrtori cu atribuii n
acest sens.
Art.7 - Postul de lucru i poziia lucrtorilor n utilizarea echipamentului de munc, precum i
principiile ergonomice trebuie s fie luate, n mod deosebit, n considerare de ctre angajator la
aplicarea cerinelor minime de securitate i sntate.
Art.8 - Fr a aduce atingere prevederilor seciunii a 5-a a cap. III din Legea nr. 319/2006,
angajatorul este obligat s ia msurile necesare pentru ca lucrtorii s dispun de informaii adecvate i,
dac este cazul, de fie de lucru referitoare la echipamentele de munc utilizate la locul de munc.
Art.9 - (1) Informaiile i fiele de lucru prevzute la art. 8 trebuie s cuprind un numr minim de
date referitoare la securitate i sntate privind:
a) condiiile de folosire a echipamentelor de munc;
b) situaiile anormale previzibile;
c) concluziile care pot fi trase, acolo unde este cazul, din experiena acumulat n urma utilizrii
echipamentelor de munc.
( )
ANEXA Nr. 1
CERINELE MINIME
pentru aplicarea art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii) i lit. b) din hotrre
1. Dispoziii generale
1.1. Obligaiile stabilite n prezenta anex se aplic, inndu-se seama de prevederile din hotrre, i
n cazurile n care echipamentul de munc prezint riscuri.
1.2. Cerinele minime enunate n continuare, n msura n care ele se aplic la echipamentele de
munc n funciune, nu necesit obligatoriu aceleai msuri ca i cerinele eseniale referitoare la
echipamentele de munc noi.
2. Cerine minime generale aplicabile echipamentelor de munc
2.1. Sistemele de comand ale unui echipament de munc, care afecteaz securitatea, trebuie s fie
vizibile, uor de identificat i, dac este necesar, s fie marcate corespunztor.
2.1.1. Sistemele de comand trebuie s fie amplasate n exteriorul zonelor periculoase, cu excepia
anumitor sisteme de comand, dac este necesar, i n aa fel nct manevrarea lor s nu provoace
riscuri suplimentare. Acestea nu trebuie s genereze riscuri ca urmare a unei manevre neintenionate.
2.1.2. Dac este necesar, de la postul de comand principal operatorul trebuie s aib posibilitatea s
se asigure c nu exist persoane n zonele periculoase. Dac acest lucru nu este posibil, orice pornire
trebuie s fie precedat automat de un sistem de siguran, cum ar fi un semnal de avertizare sonor
i/sau vizual. Lucrtorul expus trebuie s aib timpul i/sau mijloacele necesare pentru a evita rapid
riscurile provocate de pornirea i/sau oprirea echipamentului de munc.
39
2.1.3. Sistemele de comand trebuie s fie sigure i s fie alese inndu-se cont de defeciunile,
perturbaiile i constrngerile previzibile n cadrul utilizrii prevzute.
2.2. Pornirea echipamentului de munc nu trebuie s fie posibil s se realizeze dect numai printr-o
aciune voluntar asupra sistemului de comand prevzut n acest scop.
2.2.1. Exceptndu-se cazurile n care repornirea sau modificarea nu prezint nici un risc pentru
lucrtorii expui, aceeai cerin se aplic i pentru:
a) repornirea echipamentului dup o oprire, indiferent de cauza opririi;
b) comanda unei modificri semnificative a condiiilor de funcionare (de exemplu, vitez, presiune
etc.).
2.2.2. Aceast cerin nu se aplic repornirii sau modificrii condiiilor de funcionare rezultate din
derularea unei secvene normale a unui ciclu automat.
2.3. Fiecare echipament de munc trebuie s fie prevzut cu un sistem de comand care s permit
oprirea complet a acestuia n condiii de securitate.
2.3.1. Fiecare post de lucru trebuie s fie prevzut cu un sistem de comand care s permit, n
funcie de riscurile existente, oprirea fie n totalitate a echipamentului de munc, fie numai parial, de
aa manier nct echipamentul de munc s fie n stare de securitate.
2.3.2. Comanda de oprire a echipamentului de munc trebuie s aib prioritate fa de comenzile de
pornire. Oprirea echipamentului de munc sau a elementelor periculoase ale acestuia fiind realizat,
alimentarea cu energie a organelor de comand respective trebuie s fie ntrerupt.
( )
2.6. Echipamentele de munc i elementele lor componente trebuie, dac este necesar pentru
securitatea sau sntatea lucrtorilor, s fie stabilizate prin fixare ori prin alte mijloace.
2.7. n cazul n care exist riscul ruperii sau spargerii unor elemente ale echipamentului de munc,
situaie care ar putea prezenta pericole semnificative pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, trebuie
luate msuri de protecie adecvate.
( )
2.9. Zonele i punctele de munc sau cele de ntreinere a unui echipament de munc trebuie s fie
iluminate corespunztor, n funcie de lucrrile realizate.
2.10. Prile echipamentului de munc expuse unor temperaturi nalte sau foarte sczute trebuie, dac
este cazul, s fie protejate mpotriva riscurilor de contact sau de apropiere a lucrtorilor de ele.
2.11. Dispozitivele de avertizare ale echipamentului de munc trebuie s fie uor de perceput i de
neles i lipsite de ambiguiti.
2.12. Un echipament de munc poate s fie utilizat numai pentru operaiunile i n condiiile pentru
care a fost realizat.
2.13. Operaiile de ntreinere trebuie s poat s fie efectuate cnd echipamentul de munc este oprit.
Dac acest lucru nu este posibil, trebuie s fie luate msuri de protecie adecvate pentru executarea
acestor operaii sau pentru ca acestea s fie efectuate n afara zonelor periculoase. Pentru fiecare
echipament de munc care deine un program de ntreinere, acesta trebuie s fie respectat i inut la zi.
2.14. Orice echipament de munc trebuie s fie prevzut cu dispozitive uor de identificat, destinate
separrii de fiecare din sursele de energie. Reconectarea nu trebuie s genereze riscuri pentru lucrtorii
n cauz.
2.15. Un echipament de munc trebuie s fie prevzut cu dispozitive de avertizare i semnalizare
indispensabile pentru asigurarea securitii lucrtorilor.
2.16. Pentru efectuarea operaiilor de producie, reglare i ntreinere a echipamentelor de munc,
lucrtorii trebuie s aib acces i s rmn n condiii de securitate n toate zonele necesare.
2.17. Orice echipament de munc trebuie s fie adecvat pentru protecia lucrtorilor mpotriva
riscurilor de incendiu sau de supranclzire a echipamentului de munc ori de degajare de gaze, pulberi,
lichide, vapori sau de alte substane produse de ctre echipamentul de munc sau utilizate ori depozitate
n acesta. ( ... )
40
ANEXA Nr. 2
DISPOZIII
referitoare la utilizarea echipamentelor de munc prevzute
la art. 4 alin. (3) din hotrre
1. Dispoziii generale aplicabile tuturor echipamentelor de munc
1.1. Dispoziiile din prezenta anex se aplic n conformitate cu dispoziiile din hotrre i atunci
cnd exist riscul corespunztor pentru echipamentul de munc respectiv. Echipamentele de munc
trebuie s fie instalate, dispuse i utilizate de aa manier nct s permit reducerea riscurilor pentru
utilizatorii acestora i pentru ceilali lucrtori, de exemplu fcnd astfel nct s existe spaiu suficient
ntre elementele mobile ale echipamentelor de munc i elementele fixe sau mobile din spaiul de
munc i ca toat energia ori substana utilizat sau produs s poat s fie furnizat i/sau evacuat de
manier sigur.
1.2. Montarea i demontarea echipamentelor de munc trebuie s fie realizate de manier sigur, n
special prin respectarea instruciunilor furnizate de fabricant.
1.3. Echipamentele de munc care, n timpul utilizrii, pot s fie expuse descrcrilor electrice trebuie
s fie protejate prin dispozitive sau cu msuri adecvate mpotriva efectelor trsnetului.
( )

Hotrrea Guvernului nr. 1091 /2006
privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
- extrase -
( )
Art. 4. - n sensul prezentei hotrri, prin loc de munc se nelege locul destinat s cuprind posturi
de lucru, situat n cldirile ntreprinderii i/sau unitii, inclusiv orice alt loc din aria ntreprinderii
i/sau a unitii la care lucrtorul are acces n cadrul desfurrii activitii.
( )
Art. 8. - n scopul asigurrii securitii i sntii lucrtorilor, angajatorul trebuie s ia toate msurile
ca:
a) s fie pstrate n permanen libere cile de acces ce conduc spre ieirile de urgen i ieirile
propriu-zise;
b) s fie realizat ntreinerea tehnic a locului de munc i a echipamentelor i dispozitivelor, n
special a celor menionate n anexele nr. 1 i 2, iar orice neconformiti constatate i susceptibile de a
afecta securitatea i sntatea lucrtorilor s fie corectate ct mai curnd posibil;
c) s fie curate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igien corespunztor locului de
munc, echipamentele i dispozitivele, n special cele menionate la pct. 6 din anexa nr. 1 i la pct. 6
din anexa nr. 2;
d) s fie cu regularitate ntreinute i verificate echipamentele i dispozitivele de securitate destinate
prevenirii sau eliminrii pericolelor, n special cele prevzute n anexele nr. 1 i 2.
( )

ANEXA Nr. 1
CERINE MINIME
de securitate i sntate pentru locurile de munc utilizate
pentru prima dat conform art. 6 din hotrre
1. Observaie preliminar
Obligaiile menionate n prezenta anex se aplic ori de cte ori caracteristicile locului de munc,
activitatea, mprejurrile sau un risc impun acest lucru.
2. Stabilitate i rezisten
41
Cldirile care adpostesc locuri de munc trebuie s aib o structur i o rezisten corespunztoare
naturii utilizrii lor.
3. Instalaii electrice
Instalaiile electrice trebuie s fie proiectate i construite astfel nct s nu prezinte un pericol de
incendiu sau explozie.
Lucrtorii trebuie s fie protejai mpotriva riscului de accidentare prin atingere direct i/sau
atingere indirect.
( )
5.1. n funcie de dimensiunile i destinaia cldirilor, de echipamentele pe care acestea le conin, de
proprietile fizice i chimice ale substanelor prezente i de numrul maxim potenial de persoane
prezente, locurile de munc trebuie prevzute cu dispozitive corespunztoare pentru stingerea
incendiilor i, dac este cazul, cu detectoare de incendii i sisteme de alarm.
( )
6.1. La locurile de munc n spaii nchise trebuie luate msuri pentru a asigura suficient aer proaspt,
avndu-se n vedere metodele de lucru utilizate i cerinele fizice impuse lucrtorilor.
n cazul utilizrii unui sistem de ventilare forat, acesta trebuie s fie meninut n stare de
funcionare.
Orice avarie trebuie semnalizat de un sistem de control, dac acest lucru este necesar pentru
sntatea lucrtorilor.
6.2. Dac se utilizeaz instalaii de ventilare mecanic sau de aer condiionat, acestea trebuie s
funcioneze astfel nct s nu creeze disconfort prin expunerea lucrtorilor la cureni de aer.
Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sntatea lucrtorilor prin
poluarea atmosferei trebuie eliminat fr ntrziere.
7. Temperatura n ncperi
7.1. n timpul programului de lucru, temperatura din ncperile ce cuprind posturi de lucru trebuie s
fie adecvat organismului uman, inndu-se seama de metodele de lucru utilizate i de cerinele fizice
impuse lucrtorilor.
( )
7.3. Ferestrele, luminatoarele i glasvandurile trebuie s permit evitarea luminii solare excesive la
locurile de munc, n funcie de natura muncii i de locul de munc.
8. Iluminatul natural i artificial
8.1. n msura n care este posibil, locurile de munc trebuie s aib iluminat natural suficient i s fie
prevzut un iluminat artificial adecvat pentru sntatea i securitatea lucrtorilor.
8.2. Instalaiile de iluminat din ncperile cu posturi de lucru i de pe cile de acces i de circulaie
trebuie amplasate n aa fel nct s nu existe riscul de accidentare a lucrtorilor ca rezultat al tipului de
iluminat montat.
( )
9.1. Pardoselile locurilor de munc trebuie s fie lipsite de proeminene, de guri sau de planuri
nclinate periculoase i trebuie s fie fixe, stabile i nealunecoase. ncperile care cuprind posturi de
lucru trebuie s fie izolate termic n mod corespunztor, inndu-se seama de tipul de ntreprindere i de
activitatea fizic a lucrtorilor.
9.2. Suprafeele pardoselilor, pereilor i plafoanelor din ncperi trebuie s fie curate i renovate
pentru a se obine condiii de igien corespunztoare.
9.3. Pereii transpareni sau translucizi, n special pereii despritori realizai integral din sticl, din
ncperi sau din vecintatea posturilor de lucru i a cilor de circulaie trebuie s fie semnalizai clar i
construii din materiale securizate sau s fie separai de aceste posturi de lucru i ci de circulaie,
pentru a preveni intrarea n contact a lucrtorilor cu pereii i rnirea cauzat de spargerea lor n buci.
( )
42
10.1. Lucrtorii trebuie s aib posibilitatea s deschid, s nchid, s regleze sau s fixeze ferestrele,
luminatoarele i ventilatoarele n condiii de securitate. Cnd sunt deschise, acestea trebuie poziionate
i fixate astfel nct s nu constituie un pericol pentru lucrtori.
( )
15.1. ncperile de lucru trebuie s aib o suprafa, o nlime i un volum de aer suficiente, care s
permit lucrtorilor s i ndeplineasc sarcinile de munc fr riscuri pentru securitatea, sntatea sau
confortul acestora.
( )
23.1. Dimensiunea locului de munc se realizeaz n funcie de particularitile anatomice, fiziologice,
psihologice ale organismului uman, precum i de dimensiunile i caracteristicile echipamentului de
munc, ale mobilierului de lucru, de micrile i deplasrile lucrtorului n timpul activitii, de
distanele de securitate, de dispozitivele ajuttoare pentru manipularea maselor, ca i de necesitatea
asigurrii confortului psihofizic.
23.2. Eliminarea poziiilor forate, nenaturale, ale corpului lucrtorului i asigurarea posibilitilor de
modificare a poziiei n timpul lucrului se realizeaz prin amenajarea locului de munc, prin
optimizarea fluxului tehnologic i prin utilizarea echipamentelor de munc care respect prevederile
reglementrilor n vigoare.
23.3. Locurile de munc la care se lucreaz n poziie aezat se doteaz cu scaune concepute
corespunztor caracteristicilor antropometrice i funcionale ale organismului uman, precum i
activitii care se desfoar, corelndu-se nlimea scaunului cu cea a planului de lucru.
23.4. La locurile de munc unde se lucreaz n poziie ortostatic trebuie asigurate, de regul, mijloace
pentru aezarea lucrtorului cel puin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, bnci).
23.5. Echipamentele de munc, mesele i bancurile de lucru trebuie s asigure spaiu suficient pentru
sprijinirea comod i stabil a membrelor inferioare n timpul activitii, cu posibilitatea micrii
acestora.
( )

Hotrrea Guvernului nr. 1028 /2006
privind cerinele minime de securitate i sntate n munc referitoare la utilizarea echipamentelor cu
ecran de vizualizare
- extrase -
( )
Art. 4 - n sensul prezentei hotrri, termenii i expresiile de mai jos se definesc dup cum urmeaz:
a) echipament cu ecran de vizualizare - ecran de vizualizare grafic sau alfanumeric, indiferent de
procedeul de afiare folosit;
b) post de lucru - ansamblu care cuprinde un echipament cu ecran de vizualizare, prevzut cu tastatur,
sau un dispozitiv de introducere a datelor i/sau un program care stabilete interfaa operator/main,
accesorii opionale, periferice, inclusiv unitate de dischet i/sau unitate optic, telefon, modem,
imprimant, suport pentru documente, scaun, mas sau suprafa de lucru, precum i mediul de munc
nconjurtor;
c) lucrtor - orice persoan angajat, definit conform prevederilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 319/2006,
care folosete n mod obinuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durat semnificativ a
timpului normal de lucru.
( )
Art.8 - Angajatorul trebuie s planifice sarcinile lucrtorului astfel nct folosirea zilnic a ecranului de
vizualizare s fie ntrerupt periodic prin pauze sau schimbri de activitate, care s reduc
suprasolicitarea n faa ecranului de vizualizare.
( )
43
Art.12 - Lucrtorii trebuie s beneficieze de un examen corespunztor al ochilor i al vederii, efectuat
de o persoan care are competena necesar:
a) nainte de nceperea activitii la ecranul de vizualizare, prin examenul medical la angajare;
b) ulterior, la intervale regulate;
c) ori de cte ori apar tulburri de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de vizualizare.
Art.13 - Lucrtorii beneficiaz de un examen oftalmologic, dac rezultatele examenului prevzut la art.
12 arat c acesta este necesar.
Art. 14 - Dac rezultatele examenului prevzut la art. 12 sau ale examenului la care face referire art. 13
arat c este necesar i dac nu se pot utiliza dispozitive normale de corecie, lucrtorilor trebuie s li se
furnizeze dispozitive de corecie speciale, care s corespund activitii respective.
( )
ANEX
CERINE MINIME
OBSERVAIE PRELIMINAR
Obligaiile prevzute n prezenta anex se aplic n vederea realizrii obiectivelor prezentei
hotrri i n msura n care, pe de o parte, elementele avute n vedere sunt prezente la postul de lucru
i, pe de alt parte, cerinele sau caracteristicile intrinseci ale sarcinii de munc nu mpiedic acest
lucru.
1. Echipament
a) Comentarii generale
Utilizarea acestui echipament nu trebuie s prezinte riscuri pentru lucrtori.
b) Ecran de vizualizare
Caracterele de pe ecran trebuie s fie bine definite i distincte, de dimensiuni corespunztoare i
cu spaiu suficient ntre caractere i ntre rnduri.
Imaginea de pe ecran trebuie s fie stabil, fr fenomene de scnteiere sau alte forme de
instabilitate.
Strlucirea i/sau contrastul dintre caractere i fondul ecranului trebuie s poat fi uor de reglat
de ctre operator i uor de adaptat condiiilor ambiante.
Pentru a se adapta nevoilor operatorului, ecranul trebuie s poat fi orientat i nclinat cu
uurin.
Trebuie s fie posibil utilizarea unui postament separat sau a unei mese reglabile pentru ecran.
Ecranul nu trebuie s prezinte strluciri suprtoare sau reflexii care ar putea deranja
utilizatorul.
c) Tastatur
Tastatura trebuie s fie nclinabil i separat de ecran, astfel nct s permit lucrtorului
gsirea unei poziii de lucru confortabile, care s evite oboseala braelor i minilor.
Spaiul din faa tastaturii trebuie s fie suficient pentru a permite sprijinirea minilor i braelor
operatorului.
Pentru a evita reflexiile, suprafaa tastaturii trebuie s fie mat.
Poziia tastaturii i caracteristicile tastelor trebuie s faciliteze utilizarea tastaturii.
Simbolurile tastelor trebuie s prezinte contrast suficient i s fie lizibile din poziia normal de
lucru.
d) Mas sau suprafa de lucru
Masa sau suprafaa de lucru trebuie s aib o suprafa puin reflectant, s aib dimensiuni
suficiente i s permit o amplasare flexibil a ecranului, tastaturii, documentelor i echipamentului
auxiliar.
Suportul pentru documente trebuie s fie stabil i uor de reglat i trebuie poziionat astfel nct
s diminueze micrile incomode ale capului i ochilor.
Trebuie s existe spaiu suficient pentru a permite lucrtorilor o poziie confortabil.
44
e) Scaun de lucru
Scaunul de lucru trebuie s fie stabil i s asigure operatorului libertate de micare i o poziie
confortabil.
Scaunul trebuie s poat fi reglat pe vertical.
Sptarul scaunului trebuie s poat fi nclinat i reglat pe vertical.
Un reazem pentru picioare trebuie pus la dispoziie celor care l doresc.
2. Mediu de munc
a) Spaiu
Prin dimensiunile i amenajarea sa, postul de lucru trebuie s asigure utilizatorului un spaiu
suficient, care s i permit s i schimbe poziia i s varieze micrile.
b) Iluminat
Iluminatul general i iluminatul local (lmpi de lucru) trebuie s asigure condiii de iluminat
satisfctoare i un contrast corespunztor ntre ecran i mediul nconjurtor, innd seama de tipul de
activitate i de necesitile vizuale ale utilizatorului.
Strlucirile i reflexiile suprtoare pe ecran sau pe orice alte echipamente trebuie evitate prin
amenajarea locului de munc i a postului de lucru n funcie de amplasarea i caracteristicile tehnice
ale surselor de lumin artificial.
c) Reflexii i strluciri
Posturile de lucru trebuie s fie amenajate astfel nct sursele de lumin, cum ar fi ferestrele i
alte deschideri, pereii transpareni sau translucizi, precum i echipamentele i pereii de culori
deschise, s nu provoace strluciri orbitoare directe i s antreneze ct mai puin posibil reflexii pe
ecran.
Ferestrele trebuie prevzute cu un sistem adecvat de acoperire, cu posibiliti de reglare pentru a
atenua lumina natural la postul de lucru.
d) Zgomot
La amenajarea postului/posturilor de lucru trebuie s se in seama de zgomotul emis de
echipamentul care aparine postului/posturilor de lucru, n special pentru a se evita distragerea ateniei
sau perturbarea comunicrii verbale.
e) Cldur
Echipamentele care aparin postului/posturilor de lucru nu trebuie s creeze disconfort
lucrtorilor prin producerea de cldur n exces.
f) Radiaii
Toate radiaiile, cu excepia prii vizibile a spectrului electromagnetic, trebuie reduse la
niveluri neglijabile n ceea ce privete protecia sntii i securitatea lucrtorilor.
g) Umiditate
Trebuie s fie atins i meninut un nivel de umiditate corespunztor.
3. Interfaa operator/computer
La elaborarea, alegerea, achiziionarea i modificarea programelor, precum i pentru definirea
sarcinilor care implic utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, angajatorul trebuie s in
seama de urmtoarele principii:
a) programul trebuie adaptat sarcinii de munc;
b) programul trebuie s fie uor de folosit i, dac este cazul, s poat fi adaptat nivelului de cunotine
sau experienei operatorului; niciun dispozitiv de verificare calitativ sau cantitativ nu poate fi folosit
fr tirea lucrtorilor;
c) sistemele trebuie s furnizeze lucrtorilor indicaii cu privire la derularea operaiunilor;
d) sistemele trebuie s afieze informaiile ntr-un format i ntr-un ritm adaptate operatorilor;
e)trebuie aplicate principii de ergonomie informatic, n special n cazul operaiilor de prelucrare a
datelor de ctre operator.

45
Hotrrea Guvernului nr. 493 /2006
privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile
generate de zgomot
- extrase -
( )
Art.4 - n sensul prezentei hotrri, parametrii fizici, utilizai ca predictori de risc, semnific dup
cum urmeaz:
a) presiunea acustic de vrf [p(vrf)] - valoarea maxim a presiunii acustice instantanee, msurat cu
ponderarea n frecven "C";
b) nivelul de expunere zilnic la zgomot [L(EX, 8h)] [dB(A) re. 20 Pa] - media ponderat n timp a
nivelurilor de expunere la zgomot pentru o zi de lucru nominal de 8 ore, definit de standardul SR ISO
1999:1996, pct. 3.6. Aceast noiune acoper toate zgomotele prezente la locul de munc, inclusiv
zgomotul cu caracter de impuls;
c) nivelul de expunere sptmnal la zgomot [L(EX, 8h)] - media ponderat n timp a nivelurilor de
expunere zilnic la zgomot ntr-o sptmn nominal de 5 zile de lucru de 8 ore, definit de standardul
SR ISO 1999:1996 pct. 3.6 (nota 2).
( )
Art.5 - Pentru aplicarea prezentei hotrri, valorile limit de expunere i valorile de expunere de la care
se declaneaz aciunea angajatorului privind securitatea i protecia sntii lucrtorilor n raport cu
nivelurile de expunere zilnic la zgomot i presiunea acustic de vrf sunt fixate dup cum urmeaz:
a) valori limit de expunere: L(EX, 8h) = 87 dB(A) i, respectiv, p(vrf) = 200 Pa
1
);
b) valori de expunere superioare de la care se declaneaz aciunea: L(EX, 8h) = 85 dB(A) i, respectiv,
p(vrf) = 140 Pa
2
);
c) valori de expunere inferioare de la care se declaneaz aciunea: L(EX, 8h) = 80 dB(A) i, respectiv,
p(vrf) = 112 Pa
3
).
( )
Art.17 - Riscurile generate de expunerea la zgomot trebuie s fie eliminate la surs sau trebuie reduse
la minimum, innd seama de progresul tehnic i de existena msurilor de control al riscului la surs.
Art.18 - Reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot trebuie s se bazeze pe principiile
generale de prevenire prevzute de legislaia naional care transpune Directiva 89/391/CEE, lund n
considerare mai ales urmtoarele:
a) alte metode de lucru care s reduc expunerea la zgomot;
b) alegerea unor echipamente de munc adecvate, care s emit, innd seama de natura activitii
desfurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispoziia
lucrtorilor echipamente care respect cerinele legale al cror obiectiv sau efect este de a limita
expunerea la zgomot;
c) proiectarea i amplasarea locurilor de munc i a posturilor de lucru;
d) informarea i formarea adecvat a lucrtorilor privind utilizarea corect a echipamentelor de munc,
n scopul reducerii la minimum a expunerii acestora la zgomot;
( )
f) programe adecvate de ntreinere a echipamentelor de munc, a locului de munc i a sistemelor de la
locul de munc;
g) organizarea muncii astfel nct s se reduc zgomotul prin limitarea duratei i intensitii expunerii i
stabilirea unor pauze suficiente de odihn n timpul programului de lucru.
( )
46
NOILE REGLEMENTARI P.S.I. SI PROTECTIE CIVILA
Lege nr. 307 /2006
privind aprarea mpotriva incendiilor
- extrase -
Art.1 - (1) Aprarea mpotriva incendiilor reprezint ansamblul integrat de activiti specifice, msuri
i sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar i de informare public, planificate,
organizate i realizate potrivit prezentei legi, n scopul prevenirii i reducerii riscurilor de producere a
incendiilor i asigurrii interveniei operative pentru limitarea i stingerea incendiilor, n vederea
evacurii, salvrii i proteciei persoanelor periclitate, protejrii bunurilor i mediului mpotriva
efectelor situaiilor de urgen determinate de incendii.
(2) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile referitoare la situaii de urgen, factori i tipuri de
risc, intervenie operativ i evacuare au nelesul prevzut n Ordonana de urgen a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 15/2005, iar termenii i expresiile specifice aprrii mpotriva incendiilor au
urmtorul neles:
a) autorizaie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, n baza legii, de inspectoratul pentru
situaii de urgen judeean sau al municipiului Bucureti, prin care se certific, n urma verificrilor n
teren i a documentelor privind realizarea msurilor de aprare mpotriva incendiilor, ndeplinirea
cerinei eseniale securitate la incendiu - la construcii, instalaii tehnologice i alte amenajri;
autorizaia de securitate la incendiu confer persoanelor fizice sau juridice, deintoare ale
construciilor, instalaiilor i ale altor amenajri, dreptul de a le edifica, de a le pune n funciune i de a
le exploata din punctul de vedere al ndeplinirii cerinei eseniale - securitate la incendiu;
b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, n baza legii, de inspectoratul pentru situaii de urgen
judeean sau al municipiului Bucureti, dup verificarea de conformitate cu prevederile reglementrilor
tehnice n vigoare a msurilor de aprare mpotriva incendiilor, adoptate n documentaiile tehnice de
proiectare, pentru ndeplinirea cerinei eseniale - securitate la incendiu - a construciilor, instalaiilor i
altor amenajri;
c) incendiu - ardere autontreinut, care se desfoar fr control n timp i spaiu, care produce
pierderi de viei omeneti i/sau pagube materiale i care necesit o intervenie organizat n scopul
ntreruperii procesului de ardere;
d) cauz a incendiului - suma factorilor care concur la iniierea incendiului, care const, de regul, n
sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum i
mprejurrile determinante care au dus la izbucnirea acestuia;
e) mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor - sisteme, instalaii, echipamente, utilaje, aparate,
dispozitive, accesorii, materiale, produse, substane i autospeciale destinate prevenirii, limitrii i
stingerii incendiilor;
f) operaiuni de lung durat - interveniile pentru stingerea incendiilor i eliminarea efectelor
negative ale acestora cu o durat mai mare de 4 ore;
g) organizare a interveniei n caz de incendiu - ansamblul msurilor tehnico-organizatorice necesare
stabilirii forelor, responsabilitilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor i procedeelor ce pot fi utilizate
pentru evacuarea i salvarea persoanelor i animalelor, protecia bunurilor i vecintilor, precum i
pentru stingerea incendiilor;
h) pericol iminent de incendiu - situaia creat de cumularea factorilor care concur la iniierea
incendiului, declanarea acestuia fiind posibil n orice moment;
i) schem cu riscurile teritoriale - documentul ntocmit de inspectoratul pentru situaii de urgen
judeean sau al municipiului Bucureti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum i resursele
estimate pentru gestionare;
47
j) plan de analiz i acoperire a riscurilor - documentul care cuprinde riscurile poteniale dintr-o
unitate administrativ-teritorial, msurile, aciunile i resursele necesare pentru managementul
riscurilor respective;
k) prevenirea incendiilor - totalitatea aciunilor de mpiedicare a iniierii i propagrii incendiilor, de
asigurare a condiiilor pentru salvarea persoanelor i bunurilor i de asigurare a securitii echipelor de
intervenie;
l) raport de intervenie - documentul operativ de informare i analiz statistic n care se nscriu
datele eseniale constatate la locul interveniei privind amploarea i intensitatea incendiului, cauza
probabil a acestuia, efectele produse, desfurarea interveniei, forele participante i timpii operativi
realizai;
m) stingere a incendiilor - totalitatea aciunilor de limitare i ntrerupere a procesului de ardere prin
utilizarea de metode, procedee i mijloace specifice;
n) utilizator - persoana fizic sau juridic ce folosete un bun, cu orice titlu, n interesul su, al altuia
sau n interes public;
o) scenariu de securitate la incendiu - documentul care descrie calitativ evoluia unui incendiu n
timp, identificnd evenimentele-cheie care l caracterizeaz i l difereniaz de alte incendii posibile
ntr-o incint.
Art.2 - Aprarea mpotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naional, cu caracter
permanent, la care sunt obligate s participe, n condiiile prezentei legi, autoritile administraiei
publice centrale i locale, precum i toate persoanele fizice i juridice aflate pe teritoriul Romniei.
( ... )
Art.5 - Persoanele fizice i juridice rspund, potrivit legii, de stabilirea i aplicarea msurilor de
aprare mpotriva incendiilor, precum i de consecinele producerii incendiilor.
( ... )
Art.6 - (1) Persoanele fizice i juridice sunt obligate s respecte reglementrile tehnice i dispoziiile
de aprare mpotriva incendiilor i s nu primejduiasc, prin deciziile i faptele lor, viaa, bunurile i
mediul.
(2) Persoana care observ un incendiu are obligaia s anune prin orice mijloc serviciile de urgen,
primarul sau poliia i s ia msuri, dup posibilitile sale, pentru limitarea i stingerea incendiului.
(3) n cazul n care anunul de incendiu s-a fcut cu rea-credin, fr motiv ntemeiat, autorul
rspunde contravenional sau penal, potrivit legii, i suport cheltuielile ocazionate de deplasarea
forelor de intervenie.
Art.7 - (1) n caz de incendiu, orice persoan trebuie s acorde ajutor, cnd i ct este raional posibil,
semenilor aflai n pericol sau n dificultate, din proprie iniiativ ori la solicitarea victimei, a
reprezentanilor autoritilor administraiei publice, precum i a personalului serviciilor de urgen.
( ... )
Art.19 - Administratorul sau conductorul instituiei, dup caz, are urmtoarele obligaii principale:
a) s stabileasc, prin dispoziii scrise, responsabilitile i modul de organizare pentru aprarea
mpotriva incendiilor n unitatea sa, s le actualizeze ori de cte ori apar modificri i s le aduc la
cunotin salariailor, utilizatorilor i oricror persoane interesate;
b) s asigure identificarea i evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa i s asigure corelarea
msurilor de aprare mpotriva incendiilor cu natura i nivelul riscurilor;
c) s solicite i s obin avizele i autorizaiile de securitate la incendiu, prevzute de lege, i s
asigure respectarea condiiilor care au stat la baza eliberrii acestora; n cazul anulrii avizelor ori a
autorizaiilor, s dispun imediat sistarea lucrrilor de construcii sau oprirea funcionrii ori utilizrii
construciilor sau amenajrilor respective;
d) s permit, n condiiile legii, executarea controalelor i a inspeciilor de prevenire mpotriva
incendiilor, s prezinte documentele i informaiile solicitate i s nu ngreuneze sau s obstrucioneze
n niciun fel efectuarea acestora;
48
e) s permit alimentarea cu ap a autospecialelor de intervenie n situaii de urgen;
f) s ntocmeasc, s actualizeze permanent i s transmit inspectoratului lista cu substanele
periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate n activitatea sa sub orice form, cu meniuni privind:
proprietile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezint pentru sntate i
mediu, mijloacele de protecie recomandate, metodele de intervenie i prim ajutor, substanele pentru
stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) s elaboreze instruciunile de aprare mpotriva incendiilor i s stabileasc atribuiile ce revin
salariailor la locurile de munc;
h) s verifice dac salariaii cunosc i respect instruciunile necesare privind msurile de aprare
mpotriva incendiilor i s verifice respectarea acestor msuri semnalate corespunztor prin indicatoare
de avertizare de ctre persoanele din exterior care au acces n unitatea sa;
i) s asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgen
privat, precum i funcionarea acestuia conform reglementrilor n vigoare ori s ncheie contract cu un
alt serviciu de urgen voluntar sau privat, capabil s intervin operativ i eficace pentru stingerea
incendiilor;
j) s asigure ntocmirea i actualizarea planurilor de intervenie i condiiile pentru aplicarea acestora n
orice moment;
k) s permit, la solicitare, accesul forelor inspectoratului n unitatea sa n scop de recunoatere,
instruire sau de antrenament i s participe la exerciiile i aplicaiile tactice de intervenie organizate
de acesta;
l) s asigure utilizarea, verificarea, ntreinerea i repararea mijloacelor de aprare mpotriva incendiilor
cu personal atestat, conform instruciunilor furnizate de proiectant;
m) s asigure pregtirea i antrenarea serviciului de urgen privat pentru intervenie;
n) s asigure i s pun n mod gratuit la dispoziie forelor chemate n ajutor mijloacele tehnice pentru
aprare mpotriva incendiilor i echipamentele de protecie specifice riscurilor care decurg din existena
i funcionarea unitii sale, precum i antidotul i medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
o) s stabileasc i s transmit ctre transportatorii, distribuitorii i utilizatorii produselor sale regulile
i msurile de aprare mpotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea,
manipularea, transportul i depozitarea produselor respective;
p) s informeze de ndat, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea i stingerea cu fore i
mijloace proprii a oricrui incendiu, iar n termen de 3 zile lucrtoare s completeze i s trimit
acestuia raportul de intervenie;
q) s utilizeze n unitatea sa numai mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor, certificate
conform legii;
r) s ndeplineasc orice alte atribuii prevzute de lege privind aprarea mpotriva incendiilor.
Art.21 - Utilizatorul are urmtoarele obligaii principale:
a) s cunoasc i s respecte msurile de aprare mpotriva incendiilor, stabilite de administrator,
conductorul instituiei, proprietar, productor sau importator, dup caz;
b) s ntrein i s foloseasc, n scopul pentru care au fost realizate, dotrile pentru aprarea
mpotriva incendiilor, puse la dispoziie de administrator, conductorul instituiei, proprietar,
productor sau importator;
c) s respecte normele de aprare mpotriva incendiilor, specifice activitilor pe care le organizeaz
sau le desfoar;
d) s nu efectueze modificri neautorizate i fr acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniial
al construciei, instalaiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui
expert tehnic atestat potrivit legislaiei n vigoare;
e) s aduc la cunotina administratorului, conductorului instituiei sau proprietarului, dup caz, orice
defeciune tehnic ori alt situaie care constituie pericol de incendiu.
Art.22 - Fiecare salariat are, la locul de munc, urmtoarele obligaii principale:
49
a) s respecte regulile i msurile de aprare mpotriva incendiilor, aduse la cunotin, sub orice
form, de administrator sau de conductorul instituiei, dup caz;
b) s utilizeze substanele periculoase, instalaiile, utilajele, mainile, aparatura i echipamentele,
potrivit instruciunilor tehnice, precum i celor date de administrator sau de conductorul instituiei,
dup caz;
c) s nu efectueze manevre nepermise sau modificri neautorizate ale sistemelor i instalaiilor de
aprare mpotriva incendiilor;
d) s comunice, imediat dup constatare, conductorului locului de munc orice nclcare a normelor
de aprare mpotriva incendiilor sau a oricrei situaii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu,
precum i orice defeciune sesizat la sistemele i instalaiile de aprare mpotriva incendiilor;
e) s coopereze cu salariaii desemnai de administrator, dup caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, n vederea realizrii msurilor
de aprare mpotriva incendiilor;
f) s acioneze, n conformitate cu procedurile stabilite la locul de munc, n cazul apariiei oricrui
pericol iminent de incendiu;
g) s furnizeze persoanelor abilitate toate datele i informaiile de care are cunotin, referitoare la
producerea incendiilor.
( )
Legea nr. 481 /2004
privind protecia civil
- extrase -
( )
Art.1 - (1) Protecia civil este o component a sistemului securitii naionale i reprezint un
ansamblu integrat de activiti specifice, msuri i sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter
umanitar i de informare public, planificate, organizate i realizate potrivit prezentei legi, n scopul
prevenirii i reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejrii populaiei, bunurilor i mediului
mpotriva efectelor negative ale situaiilor de urgen, conflictelor armate i nlturrii operative a
urmrilor acestora i asigurrii condiiilor necesare supravieuirii persoanelor afectate.
(2) Activitatea de protecie civil este de interes naional, are caracter permanent i se bazeaz pe
ndeplinirea obligaiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autoritilor administraiei publice centrale i
locale, celorlalte persoane juridice de drept public i privat romne, precum i persoanelor fizice.
Art.2 - Concepia, organizarea, desfurarea i managementul activitilor de protecie civil se
stabilesc i se realizeaz la nivel local i naional pe principiile autonomiei, subsidiaritii, legalitii,
responsabilitii, corelrii obiectivelor i resurselor, cooperrii i solidaritii.
Art.3 - (1) Atribuiile proteciei civile sunt urmtoarele:
a) identificarea i gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale i tehnologice de pe
teritoriul Romniei;
b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea i analizarea datelor i informaiilor referitoare la protecia
civil;
c) informarea i pregtirea preventiv a populaiei cu privire la pericolele la care este expus, msurile
de autoprotecie ce trebuie ndeplinite, mijloacele de protecie puse la dispoziie, obligaiile ce i revin
i modul de aciune pe timpul situaiei de urgen;
d) organizarea i asigurarea strii de operativitate i a capacitii de intervenie optime a serviciilor
pentru situaii de urgen i a celorlalte organisme specializate cu atribuii n domeniu;
e) ntiinarea autoritilor publice i alarmarea populaiei n situaiile de urgen;
f) protecia populaiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale i arhivistice, precum i a mediului
mpotriva efectelor dezastrelor i ale conflictelor armate;
g) asigurarea condiiilor minime de supravieuire a populaiei n situaii de urgen sau de conflict
armat;
50
h) organizarea i executarea interveniei operative pentru reducerea pierderilor de viei omeneti,
limitarea i nlturarea efectelor situaiilor de urgen civil i pentru reabilitarea utilitilor publice
afectate;
i) limitarea i nlturarea efectelor dezastrelor i a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor
armate;
j) asanarea i neutralizarea teritoriului de muniia rmas neexplodat din timpul conflictelor militare;
k) participarea la misiuni internaionale specifice;
l) constituirea rezervelor de resurse financiare i tehnico-materiale specifice n situaii de urgen sau de
conflict armat.
(2) Atribuiile prevzute la alin. (1) se completeaz cu cele cuprinse n alte acte normative incidente sau
conexe, precum i cu prevederile actelor internaionale n domeniu, la care Romnia este parte.
(3) Pentru ndeplinirea atribuiilor specifice de protecie civil sunt constituite, potrivit legii, servicii de
urgen profesioniste i voluntare.
(4) n condiiile legii se pot constitui i alte structuri de urgen publice sau private.
( ... )
Art.8 - (1) Activitile i msurile de protecie civil se planific, se organizeaz i se aplic n
concordan cu prevederile prezentei legi i ale actelor normative de aplicare subsecvente, ale strategiei
de securitate naional, cu planurile i programele adoptate de Consiliul Suprem de Aprare a rii,
precum i cu programele i procedurile elaborate de organismele specializate ale Organizaiei
Naiunilor Unite, Organizaiei Tratatului Atlanticului de Nord i Uniunii Europene.
(2) La elaborarea strategiei naionale a proteciei civile se au n vedere principiile, scopurile i
obiectivele prevzute n Strategia Internaional pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptat de Adunarea
General a Organizaiei Naiunilor Unite, precum i cele stabilite de mecanismele Uniunii Europene n
domeniu.
Art.9 - (1) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele nelesuri:
a) dezastru - evenimentul datorat declanrii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de
om, generator de pierderi umane, materiale sau modificri ale mediului i care, prin amploare,
intensitate i consecine, atinge ori depete nivelurile specifice de gravitate stabilite prin
regulamentele privind gestionarea situaiilor de urgen, elaborate i aprobate potrivit legii;
b) situaie de protecie civil - situaia generat de iminena producerii sau de producerea dezastrelor, a
conflictelor militare i/sau a altor situaii neconvenionale care, prin nivelul de gravitate, pun n pericol
sau afecteaz viaa, mediul, bunurile i valorile culturale i de patrimoniu;
c) ntiinare - activitatea de transmitere a informaiilor autorizate despre iminena producerii sau
producerea dezastrelor i/sau a conflictelor armate ctre autoritile administraiei publice centrale sau
locale, dup caz, n scopul evitrii surprinderii i al realizrii msurilor de protecie;
d) avertizare - aducerea la cunotin populaiei a informaiilor necesare despre iminena producerii sau
producerea unor dezastre;
e) prealarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare ctre autoriti despre probabilitatea
producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;
f) alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaiei despre iminena producerii
unor dezastre sau a unui atac aerian;
g) adpostire - msur specific de protecie a populaiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale i
de patrimoniu, pe timpul ostilitilor militare, mpotriva efectelor atacurilor aeriene ale adversarului.
Adposturile de protecie civil sunt spaii special amenajate pentru protecia personalului n situaii de
urgen, proiectate, executate, dotate i echipate potrivit normelor i instruciunilor tehnice elaborate de
Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen i aprobate de ministrul administraiei i internelor;
h) asanare - ansamblul de lucrri i operaiuni executate pentru nlturarea sau distrugerea muniiei
neexplodate i dezafectarea terenurilor, altele dect poligoanele de trageri ale structurilor de aprare,
ordine public i securitate naional.
51
( ... )
Art.20 - (1) Cetenii sunt obligai:
a) s respecte i s aplice normele i regulile de protecie civil stabilite de autoritile administraiei
publice centrale i locale, precum i de conductorii instituiilor publice, ai agenilor economici ori ai
organizaiilor neguvernamentale, dup caz;
b) s duc la ndeplinire msurile de protecie civil dispuse, n condiiile legii, de autoritile
competente sau de personalul nvestit cu exerciiul autoritii publice din cadrul serviciilor publice de
urgen;
c) s informeze autoritile sau serviciile de urgen abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic,
prin apelarea numrului 112, despre iminena producerii sau producerea oricrei situaii de urgen
despre care iau cunotin;
d) s informeze serviciile de urgen profesioniste sau poliia, dup caz, inclusiv telefonic, prin
apelarea numrului 112, despre descoperirea de muniie sau elemente de muniie rmase neexplodate;
e) s participe la pregtirea de protecie civil la locul unde i desfoar activitatea;
f) s participe la ntreinerea adposturilor din cldirile proprietate personal i, n caz de necesitate, la
amenajarea spaiilor de adpostire din teren;
g) s-i asigure mijloacele individuale de protecie, trusa sanitar, rezerva de alimente i ap, precum i
alte materiale de prim necesitate pentru protecia familiilor lor;
h) s permit, n situaii de urgen civil, accesul forelor i mijloacelor de intervenie n incinte sau pe
terenuri proprietate privat;
i) s permit instalarea mijloacelor de alarmare pe cldirile proprietate privat sau aparinnd
asociaiilor de locatari sau proprietari, dup caz, fr plat, precum i accesul persoanelor autorizate, n
vederea ntreinerii acestora;
j) s accepte i s efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit msurilor
dispuse i aduse la cunotin de ctre autoritile abilitate;
k) s solicite avizele i autorizaiile privind protecia civil, n cazurile prevzute de lege.
( ... )
Art.28 - (1) Conductorii instituiilor publice, patronii i managerii agenilor economici, indiferent de
forma de proprietate, au urmtoarele obligaii principale:
a) asigur identificarea, monitorizarea i evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente
periculoase;
b) stabilesc i urmresc ndeplinirea msurilor i a aciunilor de prevenire i de pregtire a interveniei,
n funcie de ncadrarea n clasificarea de protecie civil;
c) organizeaz i doteaz, pe baza criteriilor de performan elaborate de Inspectoratul General pentru
Situaii de Urgen, servicii sau formaiuni proprii de urgen i stabilesc regulamentul de organizare i
funcionare a acestora;
d) particip la exerciii i aplicaii de protecie civil i conduc nemijlocit aciunile de alarmare,
evacuare, intervenie, limitare i nlturare a urmrilor situaiilor de urgen desfurate de unitile
proprii;
e) asigur gratuit forelor de intervenie chemate n sprijin n situaii de urgen echipamentele,
substanele, mijloacele i antidoturile adecvate riscurilor specifice;
f) organizeaz instruirea i pregtirea personalului ncadrat n munc privind protecia civil;
g) asigur alarmarea populaiei din zona de risc creat ca urmare a activitilor proprii desfurate;
h) prevd, anual, n bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfurrii activitilor de
protecie civil;
i) ntiineaz persoanele i organismele competente asupra factorilor de risc i le semnaleaz, de
ndat, cu privire la iminena producerii sau producerea unei situaii de urgen civil la nivelul
instituiei sau agentului economic;
52
j) stabilesc i transmit ctre transportatorii, distribuitorii i utilizatorii produselor regulile i msurile de
protecie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport i depozitare;
k) ncheie contracte, convenii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgen profesioniste sau
voluntare;
l) menin n stare de funcionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaiile de adpostire i
mijloacele tehnice proprii, destinate adpostirii sau interveniei, in evidena acestora i le verific
periodic;
m) ndeplinesc alte obligaii i msuri stabilite, potrivit legii, de ctre organismele i organele abilitate.
( ... )
Art.31 - Salariaii au urmtoarele drepturi i obligaii:
( )
b) s beneficieze de msurile de protecie social prevzute prin lege pentru perioadele de ntrerupere a
activitii, impuse de situaiile de protecie civil;
c) s respecte normele, regulile i msurile de protecie civil stabilite;
d) s participe la instruiri, exerciii, aplicaii i la alte forme de pregtire specific.
Art.32 - Pregtirea pentru protecia civil cuprinde pregtirea populaiei i a salariailor, pregtirea
serviciilor de urgen, pregtirea personalului cu funcii de conducere pe linia proteciei civile, precum
i a personalului de specialitate.
( ... )
Art.36 - (1) Informarea i educarea preventiv a populaiei privind protecia civil sunt obligatorii i se
asigur prin: instituiile de nvmnt i educaie de toate gradele, mijloacele de informare n mas i
serviciile profesioniste pentru situaii de urgen.
(2) Ministerul Educaiei i Cercetrii, n colaborare cu Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen,
stabilete, prin protocol, temele i activitile practic-aplicative de educaie privind protecia civil, care
se includ in programele de invatamant, precum si in planurile activitatilor extrascolare.
(3) Societile publice i private, naionale i locale, de radio i televiziune, precum i presa scris sunt
obligate s asigure prezentarea n emisiunile, respectiv n tirile i reportajele acestora, a riscurilor
poteniale, msurilor preventive i a modului de aciune i comportare a populaiei pe timpul situaiilor
de urgen civil.
(4) La informarea i educarea preventiv a populaiei privind protecia civil particip i organizaiile
neguvernamentale de interes public, potrivit statutelor i specificului activitilor acestora.
Art.37 - (1) Instruirea salariailor privind protecia civil se asigur sistematic, de regul mpreun cu
instructajele de prevenire i stingere a incendiilor, n condiiile stabilite prin dispoziiile generale
elaborate de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen i aprobate de ministrul administraiei i
internelor.
(2) Participarea salariailor la instruire constituie sarcin de serviciu.
Art.38 - Periodic, pe baza planurilor i a programelor de pregtire i cu aprobarea primarului localitii,
se efectueaz exerciii de alarmare public.53
ORDINUL NR. 712 /2005
Pentru aprobarea
Dispoziiilor generale privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen
- extrase -
( )
Art.1 - Prezentele dispoziii generale stabilesc principiile, modalitile, cerinele i condiiile necesare
n vederea organizrii i desfurrii activitii de instruire n domeniul situaiilor de urgen a
persoanelor angajate n munc.
Art.2 - Instruirea persoanelor angajate n munc n domeniul situaiilor de urgen constituie parte
component a activitii de pregtire desfurate de persoanele fizice i juridice n domeniul
managementului situaiilor de urgen, potrivit prevederilor legale n vigoare.
( ... )
Art.4 - Instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen este component a pregtirii
profesionale i are ca scop nsuirea cunotinelor i formarea deprinderilor necesare n vederea
prevenirii i reducerii efectelor negative ale situaiilor de urgen sau ale dezastrelor la locul de munc
i n incinta instituiilor i operatorilor economici.
( ... )
Art. 6 - (1) Instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen se realizeaz prin instructaje i prin
participarea la cursuri, aplicaii, exerciii practice i antrenamente, n funcie de tipurile de risc
specifice.
(2) Periodicitatea aplicaiilor, exerciiilor i a antrenamentelor este stabilit de Instruciunile privind
organizarea i desfurarea pregtirii n domeniul situaiilor de urgen, aprobate prin ordin al
ministrului administraiei i internelor.
Art.7 - Instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen este obligatorie i trebuie s aib un
caracter permanent i susinut n timpul desfurrii procesului de producie i la locul de munc.
Art.8 - (1) Conductorii instituiilor publice, patronii i managerii agenilor economici au obligaia s
asigure instruirea ntregului personal angajat n munc, n raport cu nivelul de pregtire al salariailor i
n funcie de specificul activitii desfurate de fiecare unitate.
(2) Operatorii economici care desfoar activiti ce prezint pericole de accidente majore n care sunt
implicate substane periculoase se supun i prevederilor legislaiei specifice.
Art.9 - Instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen se face la angajare i periodic i se
realizeaz prin urmtoarele categorii de instructaje:
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul specific locului de munc;
c) instructajul periodic;
d) instructajul pe schimb, acolo unde situaia o impune;
e) instructajul special pentru lucrri periculoase;
f) instructajul la recalificarea profesional;
g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituiei.

Instructajul introductiv - general
Art.10 - Instructajul introductiv general vizeaz dobndirea de cunotine cu privire la:
a) sistemul de acte normative care reglementeaz managementul situaiilor de urgen i actele
normative specifice profilului operatorului economic sau instituiei;
b) managementul situaiilor de urgen la nivelul operatorului economic sau al instituiei;
c) mijloacele tehnice existente i planificarea resurselor pentru realizarea msurilor de protecie civil
i de aprare mpotriva incendiilor;
e) modul de aciune n cazul producerii unei situaii de urgen ca urmare a manifestrii unui tip de risc
existent;
54
f) aciunile ce trebuie ntreprinse pentru limitarea i nlturarea urmrilor situaiilor de urgen.
Art.11 - La instructajul introductiv general particip urmtoarele categorii de persoane:
a) nou-angajaii n munc, indiferent de durata sau de forma contractului de munc;
b) salariaii transferai de la o unitate la alta sau detaai n unitatea respectiv;
c) lucrtorii sezonieri, temporari sau zilieri;
d) studenii i elevii din coli i licee aflai n practic de specialitate.
( )
Instructajul specific locului de munc
Art.16- Instructajul specific locului de munc se execut individual, dup instructajul introductiv
general, de ctre eful locului de munc respectiv.
Art.17 - La efectuarea instructajului specific locului de munc se urmrete s se asigure participanilor
cunotine referitoare la:
a) caracteristicile fizico-chimice ale substanelor, materialelor i produselor utilizate la locul de munc;
b) condiiile care determin ori favorizeaz producerea accidentelor i avariilor tehnologice i cauzele
poteniale de incendiu i/sau explozie specifice locului de munc;
c) descrierea, funcionarea, monitorizarea i modul de intervenie la instalaiile i sistemele de siguran
ale mainilor i utilajelor de la locurile de munc, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;
d) descrierea, funcionarea, amplasarea i modul de acionare a instalaiilor, utilajelor, aparatelor,
dispozitivelor i mijloacelor de protecie mpotriva incendiilor;
e) concepia de intervenie n cazul producerii unei situaii de urgen i coninutul documentelor
operative de rspuns;
f) sarcini specifice pentru prevenirea situaiilor de urgen i realizarea msurilor de protecie civil.
( )
Instructajul periodic
Art.21 - Instructajul periodic se execut cu toate categoriile de salariai pe o durat de cel puin dou
ore i are ca scop mprosptarea, completarea i detalierea cunotinelor dobndite prin instructajul
introductiv general i prin instructajul specific locului de munc.
Art.21 - Instructajul periodic se execut pe baza tematicii anuale i a graficului de instruire, aprobate
de conductorii instituiilor, manageri sau patroni.
Art.23 - Tematica orientativ anual de instruire, adaptat fiecrei categorii de salariai, se structureaz
de regul astfel:
a) actele normative care reglementeaz managementul situaiilor de urgen;
b) obligaiile generale i specifice care revin fiecrei categorii de salariai pentru realizarea
managementului situaiilor de urgen n cadrul unitii;
c) condiiile care determin ori favorizeaz producerea accidentelor i avariilor tehnologice i cauzele
poteniale (riscurile) de incendiu i/sau explozie specifice; normele, regulile i msurile de prevenire a
acestora;
d) descrierea, funcionarea, ntreinerea i modul de utilizare a instalaiilor i sistemelor de protecie
destinate prevenirii avariilor tehnologice i incendiilor;
e) modul de aciune a salariailor n cadrul serviciilor de urgen i n sprijinul acestora pentru
realizarea interveniei operative i pentru limitarea i nlturarea urmrilor situaiilor de urgen.
( )
Instructajul pe schimb
Art.32 - (1) Instructajul pe schimb se execut la intrarea n schimbul de lucru, cu salariaii care
desfoar activiti n locuri de munc cu risc major din punctul de vedere al existenei factorilor de
risc potenial generatori de situaii de urgen.
(2) Durata acestui instructaj nu va depi 10-15 minute.
Art.33 - Instructajul pe schimb se efectueaz de regul pentru atenionarea salariailor din tura de
serviciu asupra principalelor reguli i msuri de prevenire a situaiilor de urgen, pe baza identificrii
55
tipurilor de risc existente i innd cont de constatrile anterioare, precum i de operaiunile sau
lucrrile care se execut pe timpul schimbului respectiv.
Art.34 - Instructajul pe schimb se efectueaz de conductorul locului de munc, execuia
consemnndu-se sub semntur n registrul de predare-primire a schimbului de lucru.
( ... )
Instructajul la recalificarea profesional
Art.38 - Instructajul la recalificarea profesional se desfoar cu toate categoriile de salariai care au
parcurs un astfel de curs de formare profesional, definit conform legislaiei specifice.
( )
Instructajul pentru personalul din afara agentului
economic sau a instituiei
Art.40 - Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituiei se desfoar cu
persoanele care execut temporar activiti n locurile din incinta agentului economic sau a instituiei
respective unde sunt prezeni factori de risc potenial generatori de situaii de urgen, dup cum
urmeaz:
a) personalul societilor comerciale de construcii-montaj i instalaii;
b) personalul societilor comerciale de reparaii, revizii, ntreinere i de service;
c) personalul care efectueaz transport de materiale periculoase;
d) personalul de paz aparinnd altor societi comerciale sau firme specializate;
e) vizitatori n grup de minimum 5 persoane.
( ... )
nregistrarea i confirmarea instructajului
Art.45 - Instruirea n domeniul situaiilor de urgen se certific prin nscrisuri realizate, dup caz, n
fia individual de instructaj n domeniul situaiilor de urgen, n registrul de predare-primire a
schimbului sau n procesele-verbale de instruire.
Art.46 - Fiele individuale de instructaj se ntocmesc pentru toate persoanele angajate, conform
modelului prevzut n anexa care face parte integrant din prezentele dispoziii generale.
( ... )
Art.57 - Baza material i documentar necesar n vederea desfurrii i verificrii instructajelor
cuprinde:
a) legislaia specific n vigoare;
b) manuale i cursuri de specialitate;
c) standarde;
d) cri, brouri, cataloage, pliante, reviste;
e) filme, diapozitive;
f) afie, panouri grafice, fotomontaje;
g) machete, mostre de diapozitive i instalaii;
h) teste de verificare.
( ... )
Cerine privind materialele necesare pentru instruirea
n domeniul situaiilor de urgen
Art.58 - La realizarea materialelor de instruire n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor se va ine
seama n principal de urmtoarele cerine:
I. Cerine generale:
a) coninutul materialelor va fi n concordan cu bazele teoretice ale activitii de aparare impotriva
incendiilor si management al situatiilor de urgenta, corelate cu legislaia specific n vigoare;
b) realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne;
c) coninutul i realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregtire a subiecilor crora li se
adreseaz.
56
II. Cerine specifice pentru cursuri i manuale:
a) s fie elaborate n baza unei documentaii bibliografice actualizate;
b) s foloseasc terminologia specific domeniului situaiilor de urgen;
c) redactarea s fie clar, concis, fr formulri ablon;
d) cunotinele s fie expuse n mod sistematic, ntr-o ordine logic;
e) gradul de abstractizare s fie n concordan cu nivelul de pregtire a persoanelor crora li se
adreseaz;
f) structura materialelor s asigure o alternativ i un raport optim ntre cunotinele teoretice i
practice corespunztoare nivelului de pregtire a personalului cruia i sunt adresate;
g) s cuprind ilustraii i desene, ideograme i tabele.
III. Cerine specifice pentru afie:
a) grafica s fie simpl, accentundu-se elementele principale ale temei i suprimndu-se detaliile
nesemnificative;
b) textul s fie concis i vizibil de la 4-5 m distan.
IV. Cerine specifice pentru filme:
a) scenariul s asigure perceperea corect i clar a mesajului;
b) imaginea i sonorul s fie clare i sugestive;
c) formele de prezentare s reprezinte filmri reale i animaie;
d) durata proieciei s fie de 10-20 de minute.
V. Cerine specifice pentru teste de verificare:
a) s cuprind un numr suficient de ntrebri-problem din materialul de instruire utilizat;
b) ntrebrile s fie formulate ntr-o form clar i concis, astfel nct s permit un rspuns scurt
care s necesite ct mai puin timp pentru scris;
c) s fie nsoite de sistemul de notare, grile de verificare i instruciuni de completare.
( ... )

Ordinul nr. 163 / 2007
pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
- extrase -
( ... )
Art.120 - (1) n spaiile destinate persoanelor cu dizabiliti se interzice:
a) fumatul;
b) utilizarea lumnrilor, chibriturilor, lmpilor cu gaz sau a altor surse cu flacr;
c) utilizarea pentru nclzire a reourilor i radiatoarelor electrice.
(2) Nu este permis accesul persoanelor cu dizabiliti n zonele de lucru cu foc.
Art.121 - Pentru evacuarea n condiii eficiente i sigure se asigur:
a) un sistem de alarmare n caz de incendiu, adecvat utilizatorilor;
b) un telefon cu legtur direct la serviciul public voluntar sau privat pentru situaii de
urgen/serviciul profesionist pentru situaii de urgen cel mai apropiat;
c) marcarea uilor camerelor cu culori, dup cum urmeaz:
1. rou - persoane care nu se pot evacua singure;
2. galben - persoane care necesit sprijin la evacuare;
3. verde - persoane care se evacueaz singure;
d) marcarea direciei de evacuare pentru spaiile n care se afl persoane cu deficiene de vedere prin
pictograma corespunztoare n relief, amplasat pe perete la o distan de circa 120 cm fa de sol;
e) organizarea de exerciii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficiene psihice.
( )
Art.123 - (1) Echiparea i dotarea construciilor, instalaiilor i a amenajrilor cu instalaii de protecie
mpotriva incendiilor i cu alte mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor, stabilirea categoriilor,
57
tipurilor i parametrilor specifici, precum i dimensionarea i amplasarea acestora se asigur conform
reglementrilor tehnice i normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor.
(2) Mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor trebuie s ndeplineasc i s asigure criteriile i
nivelurile de performan prevzute de reglementrile tehnice aplicabile i de specificaiile tehnice de
referin.
( )
Art.125 - Dotarea operatorilor economici i a instituiilor cu mijloace tehnice de aprare mpotriva
incendiilor se face pe baza normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor i reglementrilor
tehnice.
( )
Art.129 - Montarea, exploatarea i mentenana mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor se
fac n conformitate cu reglementrile tehnice specifice, cu instruciunile de montaj, utilizare, verificare
i ntreinere ale productorilor i cu standardele europene de referin, astfel nct s li se asigure
permanent performanele normate.
( )
Art.132 - Mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor, cu care sunt echipate i dotate
construciile, instalaiile i amenajrile, se amplaseaz i/sau se depoziteaz, conform documentaiilor
tehnice de execuie i reglementrilor specifice, n locuri ferite de intemperii, ageni corozivi, efecte
negative ale temperaturii etc. ori se protejeaz corespunztor mediilor n care se utilizeaz.
Art.133 - La amplasarea mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor, care sunt utilizate de
personalul de pe locurile de munc i/sau de forele de intervenie, n caz de incendiu, se au n vedere i
urmtoarele cerine:
a) locurile de amplasare s fie vizibile, uor accesibile i la distane optime fa de focarele cele mai
probabile;
b) nlimea de montare s fie accesibil;
c) s fie bine fixate i s nu mpiedice evacuarea persoanelor n caz de incendiu.
( )
Art.144 - (1) Exerciiile privind modul de intervenie n caz de incendiu constituie formele de baz prin
care se verific stadiul i capacitatea de aciune a personalului de la locul de munc.
(2) Exerciiile i aplicaiile vizeaz modul n care se execut:
a) alarmarea;
b) evacuarea;
c) stingerea incendiului.
Art.145 - Exerciiile de intervenie se efectueaz:
a) planificat, pe baz de grafic, astfel nct la acestea s participe ealonat toi salariaii cu atribuii de
intervenie de la locurile de munc;
b) inopinat, de ctre administrator/conductor, autoritile de control sau de ali factori de decizie;
c) planificat, pe baz de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situaii de urgen.
( )
Art.149 - (1) Controlul propriu al respectrii normelor, dispoziiilor i msurilor de aprare mpotriva
incendiilor se efectueaz de:
a) structurile cu atribuii de aprare mpotriva incendiilor, constituite n cadrul operatorului
economic/instituiei/localitii pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;
b) personalul din componenta preventiv a serviciilor publice, voluntare i private;
c) efii locurilor de munc respective, zilnic sau pe schimb, dup caz.
(2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin (1) lit. a) se finalizeaz prin documente scrise, n
care se consemneaz:
a) construciile i instalaiile care au fost cuprinse n control;
b) constatrile rezultate din teren;
58
c) propuneri de msuri i aciuni de nlturare a deficienelor i de mbuntire a activitii.
(3) Trimestrial, structurile enumerate la alin. (1) lit. a) efectueaz un control de verificare privind
respectarea obligaiilor contractuale din domeniul aprrii mpotriva incendiilor i a normelor specifice
de aprare mpotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfoar activiti n perimetrul
operatorului economic/instituiei/localitii.
(4) Constatrile, msurile i deciziile adoptate n urma controalelor se aduc la cunotin, prin
documente scrise, tuturor persoanelor implicate.
( )

ANEXA NR.1
La normele generale
Operatorul economic / institutia
ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR
Locul de munca____________________________

I. Prevenirea incendiilor
1. Materiale combustibile si inflamabile (de exemplu produse finite din lemn, lacuri, solventi etc.)
2. Surse de aprindere posibile (de natura electrica, termica, autoaprindere etc.)
3. Echipamente si mijloace de lucru (de exemplu motoare electrice, instalatii de ventilatie, scule si dispozitive
etc.)
4. Masuri generale ( de exemplu interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deseurilor etc.)
5. Masuri specifice (de exemplu asigurarea functionarii sistemului de mentinere constanta a temperaturii, de
evacuare a gazelor, utilizarea doar a sculelor care nu produc scantei etc.)
II. Organizarea primei interventii de stingere a incendiilor
1. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/numar serviciu profesionist pentru situatii de urgenta___________
dispecerat / sef de tura _______________ buton de alarmare amplasat la _______________ etc.)
2. Instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor (de exemplu spinklere, usi rezistente la foc, trape)
3. Mijloace de protectie a salariatilor (de exemplu aparate de respiratie)
4. Personalul care asigura prima interventie :
- stingatoare ___________
- hidranti interiori__________
- tablou electric______________
- declansare / oprire instalatiile_____________
5. personalul care asigura evacuarea persoanelor/bunurilor:

Intocmit (numele si prenumele)
Semnatura

ANEXA NR.2
PLANUL DE EVACUARE
a persoanelor/bunurilor

1. Date de identificare:


Denumirea operatorului economic/instituiei

Sediul, numr de telefon, fax, e-mail

Profilul de activitate


59
2. Planul general al operatorului economic/instituiei (la scar), pe care se marcheaz:

Amplasarea cldirilor i a depozitelor n incint, precizndu-se:
- numrul de niveluri (subterane i supraterane);
- numrul maxim de persoane care poate fi la un moment dat n cldire;
- tipul de bunuri i cantitatea ce pot fi la un moment dat n cldire/depozit;
- lista cu substane periculoase/caracteristici conform fiei de pericol pentru fiecare categorie de substan

Cile de acces, evacuare i de intervenie din incint i cele adiacente acesteia

Locul/locurile de adunare a persoanelor n caz de incendiu

Locul/locurile de evacuare a bunurilor n caz de incendiu

3. Concepia de organizare a evacurii persoanelor/bunurilor

Mijloacele prin care se realizeaz anunarea (alertarea) persoanelor ce rspund de executarea i dirijarea
evacurii n caz de incendiu

Nominalizarea persoanelor care au atribuii n ceea ce privete evacuarea persoanelor/bunurilor pentru fiecare
nivel n part

Nominalizarea persoanelor care se ocup de ntocmirea listelor celor prezeni la locul de adunare amenajat i
marcat corespunztor

Ordinea n care urmeaz s se fac evacuarea persoanelor i a bunurilor, n funcie de valoarea lor i de
vulnerabilitatea la incendiu

n cazul substanelor periculoase se vor face precizri cu privire la msuri ce trebuie adoptate la evacuarea
acestora

4. Organizarea evacurii persoanelor/bunurilor pe niveluri

Se ntocmete, pentru fiecare nivel la care se afl persoane sau bunuri necesar a fi evacuate, schia nivelului, pe
care se specific numrul nivelului i numrul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel i se
marcheaz prin simbolurile corespunztoare cile de evacuare, ncperile/locurile n care se afl
persoane/substane periculoase sau bunuri de evacuate;

Se nominalizeaz persoana/persoanele care are/au atribuii pentru evacuarea persoanelor/bunurilor

Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe ct posibil, urmrindu-se ca evacuarea
persoanelor s se fac pe alte ci dect cele destinate evacurii materialelor i astfel stabilite nct s nu
ngreuneze intervenia pompierilor la stingere;

Msurile de siguran care trebuie luate la efectuarea evacurii persoanelor i a materialelor care prezint pericol
deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebit valoare sau
care se deterioreaz uor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.);

Numrul i locul n care se afl mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum i alte materiale auxiliare
necesare pentru efectuarea evacurii.

Instruciuni de urmat n caz de incendiu

60
Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv

Locul/locurile de evacuare a bunurilor n caz de incendiu


ANEXA NR.3
PLANUL DE INTERVENTIE
- structura - cadru
1. Datele de identificare:
- denumirea operatorului economic sau a instituiei;
- adres, numr de telefon, fax, e-mail;
- profilul de activitate.

2. Planul general al unitii (la scar), pe care se marcheaz:
- amplasarea cldirilor, instalaiilor tehnologice i a depozitelor n incint;
- cile de acces i de intervenie din incint i cele adiacente acesteia;
- reelele i sursele proprii de alimentare cu ap;
- rezervele de ageni de stingere i de mijloace de protecie a personalului de intervenie;
- reelele i racordurile de alimentare cu energie electric, agent termic, gaze i alte fluide combustibile;
- reelele de canalizare;
- vecintile.

3. Concepia de organizare i de desfurare a interveniei n caz de incendiu:
- concluzii privind intervenia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacitii de
aprare mpotriva incendiilor;
- particulariti tactice de intervenie pentru:
evacuarea utilizatorilor (persoane i, dup caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor i protejarea
bunurilor periclitate;
localizarea i lichidarea incendiilor;
protecia personalului de intervenie;
protecia vecintilor;
nlturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

4. Fore de intervenie n caz de incendiu:
- serviciul privat pentru situaii de urgen (dotare, ncadrare);
- servicii publice voluntare pentru situaii de urgen cu care se coopereaz (categoria, localitatea, distana,
itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare i alertare);
- subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distana, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte
mijloace de alarmare i alertare);
- alte fore cu care se coopereaz i modul de anunare (de exemplu, ambulana);

5. Surse de alimentare cu ap n caz de incendiu, exterioare unitii:
- reele de alimentare cu ap:
debite;
presiuni;
amplasarea hidranilor exteriori i stabilirea distanelor fa de incinta unitii;
- alte surse artificiale sau naturale de ap:
felul i capacitatea acestora;
platforme (puncte) de alimentare i distanele fa de unitate.

6. Planul fiecrei construcii, instalaii tehnologice sau platforme de depozitare (la scar), pe care se
marcheaz ori se nscriu date privind:
61
- destinaia spaiilor (ncperilor);
- suprafaa construit i aria desfurat;
- regimul de nlime (numrul de niveluri);
- numrul de persoane care utilizeaz construcia, pe niveluri i pe total;
- cile interioare de acces, evacuare i de intervenie;
- natura materialelor i a elementelor de construcii;
- nivelurile criteriilor de performan privind securitatea la incendiu asigurate;
- instalaiile utilitare aferente;
- instalaiile, sistemele, dispozitivele i aparatele de prevenire i stingere a incendiilor cu care este echipat;
- dispozitivul de intervenie n caz de incendiu.
( )

ANEXA NR.5
MIJLOACE TEHNICE de aparare impotriva incendiilor
- categorii principale
1. Pentru echiparea construciilor, a instalaiilor tehnologice i a platformelor amenajate:
a) instalaii de protecie mpotriva incendiilor;
b) stingtoare i alte aparate de stins incendii;
c) utilaje, unelte i alte mijloace de intervenie.
2. Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaii de urgen:
a) autospeciale pentru stingerea incendiilor;
b) autospeciale auxiliare de intervenie;
c) nave pentru stingerea incendiilor;
d) trenuri pentru stingerea incendiilor;
e) aeronave de intervenie la incendii;
f) motopompe i alte utilaje;
g) ambulane i autosanitare.
3. Pentru ntreruperea procesului de ardere a materialelor i substanelor combustibile sau pentru protecia
celor din apropierea focarului:
a) produse de stingere;
b) ageni neutralizatori, speciali.
4. Pentru protecia personalului de intervenie:
a) echipament de protecie la temperatur, ocuri mecanice i la umiditate;
b) mijloace de protecie a cilor respiratorii;
c) accesorii de siguran;
d) accesorii de protecie la electrocutare;
e) mijloace de iluminat;
f) aparatur de comunicaii;
g) echipament, aparatur, vaccinuri i instrumentar de protecie special mpotriva efectelor agenilor chimici,
radioactivi sau biologici;
h) aparatur de detectare a concentraiilor explozive sau a prezenei unor substane nocive.

ANEXA NR.6
NUMAR ORIENTATIV
de stingatoare portative pentru unele categorii de constructii

Categorii de construcii Numr minim de stingtoare*)/suprafaa desfurat

1. Cldiri administrative:
- sedii ale administraiei publice centrale i locale; 1 buc./300 mp
- sedii de fundaii, organizaii neguvernamentale, asociaii, agenii i altele asemenea ;
- sedii de birouri.
62

2. Cldiri comerciale:
- comer alimentar i nealimentar; 1 buc./200 mp
- magazine generale;
- alimentaie public (restaurante, braserii i altele asemenea);
- spaii i ncperi destinate serviciilor.

3. Cldiri de locuit (cu caracter de recomandare): 1 buc./
- blocuri; nivel/
- locuine unifamiliale. apartament

4. Cldiri civile cu funciuni mixte (comer, birouri, reuniuni) 1 buc./300 mp

5. Alte amenajri:
- circuri mobile; 1 buc./150 mp
- scene i tribune amenajate provizoriu n aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competiii sportive etc.);
- studiouri de radio, televiziune, ndeosebi cu public.
()


BIBLIOGRAFIE

1) Codul Muncii

2) Securitatea i sntatea n munc ediia a IV a 15 august 2007

3) Situaiile de urgen ediia a VII a 22 iunie 2008: Noile reglementari P.S.I. i protecie civil


63
MODULUL IV: LEGISLAIA I PROTECIA MUNCII, NORME DE PREVENIRE I STINGEREA
INCENDIILOR
Calificarea: Tehnician optometrist
Anul I


SARCINI DE LUCRURealizai dou referate despre protecia muncii, norme de prevenire i stingere a incendiilor, dup
urmtoarele structuri de idei:


a)
- definirea conceptelor de securitatea i sntatea n munc, a normelor de prevenire i stingere a
incendiilor i a rolului lor;
- modul de organizare a activitilor de prevenire i protecie a securitii i sntii n munc n
Romnia, specificnd legislaia n vigoare;
- cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea echipamentelor individuale de protecie
la locul de munc;
- instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen.

b)
- descrierea tipurilor de contracte specifice angajailor n domeniul optometriei oftalmice;
- modaliti de formare profesional n practica optometric oftalmic;
- conduita corect a personalului contractual din unitile/cabinetele de optometrie oftalmic;
- instruirea tehnicienilor optometristi i tipuri de instructaje ce se pot aplica acestora, n domeniul
sntii i securitii la locul de munc;
- opinia personal privind modul de desfurare a activitilor de protecia muncii, de prevenire i
stingere a incendiilor n unitile/cabinetele de optometrie oftalmic.