Sunteți pe pagina 1din 2

INTREBARI

1) Precizatispecificatiilematerialelorpentruasamblarilefiletatestandardizate.
2) DeducetirelatiadecalculamomentuldestrangereM
t1
auneicupleifiletatecufortaF(coeficientul
defrecareeste).
3) DeducetirelatiadecalculamomentuldedesfacereM
t1
auneicupleifiletatestransacufortaF
(coeficientuldefrecareeste).
4) Cunoscandrigiditateasurubului,k
s
siapieselorstranse,k
f
sasecalculezefortareziduala
(remanenta)dinpieselestranseincazuluneiasamblariprestransecufortaFsisolicitatacuofortain
exploatareP.
5) Cunoscandrigiditateasurubului,k
s
siapieselorstranse,k
f
sasecalculezefortasuplimentaradin
surubincazuluneiasamblariprestransecufortaFsisolicitatacuofortainexploatareP.
6) Descrietimoduldecalcularigiditatiisurubuluisiapieselorstransedintroasamblarefiletata.
7) Precizatiprincipalelemoduridedistrugerealeasamblrifiletate.Indicatilocalizareaacestorasi
frecvenadeapariie.
8) Precizatiprincipalelemoduridedistrugerealefiletelordemiscare.
9) Calculatirandamentuluneicuplefiletate.Comentativalorileuzualesiprezentatigrafic3solutiide
cresterearandamentului.
10) Comentatirepartiiasarciniipespirelencontactalecupleisurubpiulita;metodedeuniformizarea
repartitieisarcinii.
11) Suruburimontatecujoc,solicitatecufortetransversale.Schemadecalcul.Calculedeverificare.
Comparatiicusolutiaalternativaasuruburilormontatefarajoc(suruburidepasuire).
12) Desenati asamblarea unui capac pe carcasa unui reductor cu un prezon si o piulita hexagonala (cf.
schiteiA).
13) Descrieti3metodedecontrolaleprestrangeriiuneiasamblarifiletate?
14) Cumestedefinitunghiuldefrecaresicareesteutilitateaacestuiainevaluareaasamblarilorfiletate
15) Dimensionareaasamblarilorfiletatesolicitatecuforteaxialecentrate,constanteintimp.Ipoteze.
Metodologie.
16) Descrietisolutiiledereparatieagaurilorfiletatecufiletelordistruse.
17) Careesteprocesultehnologiccelmaieconomicderealizareasuruburilor?Justifiatiraspunsul.
18) Caresuntprocedeelederealizareafiletelorexterioare.Comentaticomparativacesteprocedee.
19) Explicati de ce este necesara asigurarea asamblarilor filetate si prezentati solutiile de asigurare
impotriva desfacerii asamblarilor filetate cu accent pe principiile de functionare. Reprezentati grafic
cate3exempledinfiecarecategorie.
20) Desenati asamblarea unui capac pe carcasa unui reductor cu un prezon si o piulita hexagonala(cf.
schiteiA).
21) Desenati asamblarea filetata a doua table cu un surub cu locas hexagonal ("imbus") si o piulita
hexagonala(cf.schiteiB).
22) Desenatiasamblareafiletatacareasigurasicentrareaadoua pieseprintrunsurubcuumar("surub
depasuire")cucaphexagonalsiopiulitahexagonala(cf.schiteiC).
B
A
C
(a) n Fig. A este prezentata diagrama elastica a
unei asamblri filetate prestrans cu fora F
0
i
careesteapoisolicitatacuoforadeexploatare
P. Sa se reprezinte grafic calitativ situaia n
caresemodificapieselestrnseprinngroarea
lor i sa se analizeze consecinele asupra
forelor din componentele asamblrii. (OBS.
Modificarea grosimii pieselor strnse conduce
simultan la o modificarea corespunztoare a
lungimiiurubului)
(b) In Fig. B este prezentata diagrama elastica a
unei asamblri cu un urub M10 prestrans cu
fora F
0
i care este apoi solicitata cu o fora de
exploatare P. Sa se reprezinte grafic calitativ
situaia n care se nlocuiete urubul M10 cu
unul M8 i s se analizeze consecinele asupra
forelor din componentele asamblrii. Se va
considera ca rigiditatea flanselor nu este
modificataprinschimbareasurubului,iarfortele
de prestrangere si de exploatare raman
aceleasi.
(c) In Figura C este prezentata diagrama elastica a
unei asamblari filetate prestransa cu forta F
0
si
care este apoi solicitata cu o forta de
exploatare P. Pentru realizarea prestrangerii,
piulita trebuie stransa cu momentul total la
cheie M
tot
.calculat pentru un coeficient de
frecare estimat (intre spire respectiv pe
suprafata de asezare a piulitei) =0.1. Sa se
reprezente grafic calitativ situatia in care
coeficientul de frecare efectiv este mai mare
(deex.=0.15)sisaseanalizezeconsecinteleasuprafortelordincomponenteleasamblarii.
(d) In figura D este prezentata diagrama elastica a
unei asamblari filetate prestransa cu forta F
0
si
careesteapoisolicitatacuofortadeexploatare
P. Sa se reprezente grafic calitativ situatia in
caresemodificarigiditateapieselorstranseprin
includerea unei garnituri de etansare intre cele
douaflanse;saseanalizezeconsecinteleasupra
fortelor din componentele asamblarii. (OBS. Se
va neglija modificarea lungimii surubului si
implicit a rigiditatii lui, prin adaugarea
garniturii)
(e) Reprezentati diagrama elastica a unei asamblri filetate prestrans cu fora F
0
si care este apoi
solicitata cu o fora de exploatare P. Analizati (inclusiv printro reprezentare grafica calitativa)
situaia in care se modifica rigiditatea pieselor strnse prin includerea unei garnituri de etanare
intreceledouaflane.(OBS.Sevaneglijamodificarealungimiiurubuluisiimplicitarigiditiilui,
prinadugareagarniturii).
F
0
F
l
Fig.B
P
F
0
F
l
Fig.C
P
F
0
F
l
Fig.D
P
F
0
F
l
Fig.A
P