Sunteți pe pagina 1din 2

Gestiune economic Nume

Structuri patrimoniale studiate n contabilitate Clasa a X a


Fi de lucru
NOT! Se acord 10 puncte din oficiu.
Subiectul I 45puncte
1.1 SC ELEV SRL prezint urmtoarele urmtoarele venituri i c!eltuieli" 20 puncte
# Venituri din v$nzarea produselor %inite &'''' lei
# Venituri din produc(ia de imobilizri 1)''' lei
# Venituri din dob$nzi &)) lei
# Venituri din subven(ii pentru acoperirea unor evenimente e*traordinare 1''' lei
# C!eltuieli de materii prime +)'' lei
# C!eltuieli de materiale ))'' lei
# C!eltuieli cu prestri servicii 1''' lei
# C!eltuieli cu impozite i ta*e ))' lei
# C!eltuieli cu salarii ,&'' lei
# C!eltuieli cu dob$nzile 1'' lei
# C!eltuieli cu di%eren(e de curs valutar &'' lei
# -ierderi din calamit(i ,') lei
.etermina(i rezultatele par(iale i rezultatul e*erci(iului %inanciar.
1., SC C/R0EN S/ prezint urmtoarea situa(ie %inanciar" 25 puncte
# rezerve le1ale 1'' lei
# brevete &'' lei
# %urnizori ,''' lei
# cladiri 2'' lei
# impozit pe pro%it 1'' lei
# materii prime 2''' lei
# disponibil la banc &'' lei
# casa 1'' lei
# acreditive ,'' lei
# ac(iuni proprii )'' lei
# capital social ,'''' lei
# e%ecte comerciale de primit 1''' lei
# mr%uri )''' lei
# %ond comercial 1'''' lei
# titluri de participare 2'' lei
# clien(i 1'' lei
# rezerve statutare ,'' lai
# e%ecte comerciale de platit )'' lei
# c!eltuieli de dezvoltare 1'' lei
# venituri nre1istrate n avans ,'' lei
# mprumuturi pe termen lun1 31'' lei
Se cere"
a. 4ncadra(i pe 1rupe %iecare element patrimonial de activ i de pasiv.
b. determina(i valoarea /i i Capitalurilor proprii.
Subiectul II 45 puncte
,.1. Clasi%ica(i capitalurile proprii 1' puncte
,.,. .e%ini(i veniturile i c!eltuielile. ,' puncte
,.&. Enumera(i imobilizrile necorporale. ) puncte
,.5 -recuza(i ce condi(ii ce trebuie ndeplinite de ctre un element pentru a %i considerat mi6loc %i*. 1'
puncte

Gestiune economic Nume
Structuri patrimoniale studiate n contabilitate Clasa a X a
Fi de lucru

1. Calcula(i rezultatele par(iale ale e*erci(iului i rezultatul e*erci(iului 7 cunoscnd urmtoarele date "
# Consum de materii prime 8 53)' lei
# .i%erente de curs valutar ne%avorabile 8 ,+' lei
# Venituri din dobanzi 8 1'' lei
# Vanzari de mar%uri 8 +2'' lei
# Vanzari de produse %inite 8 1)' lei
# Venituri e*traordinare 8 1,' lei.
# C!eltuieli cu salariile an1a6atilor 8 +'' lei
2. .etermina(i valoarea activului i a pasivului7 cunosc$nd urmtoarele elemente"
ELE0EN9:L -/9R;0<N;/L S:0/
Constructii 1''' lei
Capital social 11'' lei
.isponibilit(i n cont la banc ,'' lei
materiale &'' lei
-roduse %inite 1'' lei
C!eltuieli de constituire +' lei
9itluri de participare &'' lei
Credite bancare &'' lei
=urnizori ,,) lei
Creditori 1' lei
.ebitori ) lei
-ro%it &)' lei

. 4n baza datelor " capital social subscris i vrsat 1''' lei > rezerv le1al ,'' lei > %urnizori &'' lei >
rezerve din reevaluare ,'' lei > prime de emisiune 1'' lei > debitori &' lei> provizioane pentru riscuri i
c!eltuieli ,'' lei7 deter!ina"i !ri!ea capitalurilor proprii.
4. SC L;99LE ?E/R S/ prezint urmtoarea situa(ie %inanciar"
1. capital social ,'''' lei
,. materiale pentru repara(ii i ntre(inere )'' lei
&. disponibilit(i bneti la banc ,''' lei
5. sume datorate ctre bnci )'' lei
). utila6e 1,''' lei
2. mi6loace de transport ,''' lei
3. produse %inite )''' lei
+. materie prim 1&'' lei
@. impozite datorate 1,' lei
1'. c!eltuieli de constituire 1'' lei
11. creditori ,+' lei
1,. salarii cuvenite muncitorilor 3'' lei
1&. e%ecte comerciale de pltit )'' lei
15. c!eltuieli de cercetare A dezvoltare )'' lei
1). datorii pentru materiale aprovizionate 11'' lei
12. titluri de participare 1'' lei
13. rezerve &'' lei
Se cere"
c. 4ncadra(i pe 1rupe %iecre element patrimonial de activ i de pasiv.
d. determina(i valoarea /c i Capitalurilor proprii.
5. #$punde"i la ur!toarele cerin"e%
a. Clasi%ica(i stocurile.
b. Enumera(i datoriile.
c. -reciza(i di%eren(a dintre materialele de natura obiectelor de inventar i mi6loacele %i*e.
d. Enumera(i imobilizrile corporale.