Sunteți pe pagina 1din 13

1

Conven(ia colectiv
(nivel ramural) pe anii 2011-2015
Prtile semnatare Ministerul Educatiei si Sindicatului Educatiei si Stiintei,
reprezentat de Consiliul General al Sindicatului, n scopul asigurrii realizrii
legislatiei muncii si altor acte normative ce reglementeaz conditiile de munc, de
studii, de retribuire a muncii, timpul de munc si timpul de odihn, acordarea
garantiilor sociale, etc. pentru salariati si tineretul studios, au ncheiat prezenta
Conventie colectiv, convenind asupra celor ce urmeaz:
Capitolul I
I. Dispozi(ii generale
1. Sub incidenta prezentei Conventii colective cad salariatii si angajatorii
care au mputernicit reprezentantii lor s participe la negocierile colective, s
elaboreze si s ncheie conventia colectiv n numele lor, autorittile publice n
limitele angajamentelor asumate, precum si salariatii si angajatorii care au aderat la
conventie dup ncheierea acesteia.
Persoanele care nu sunt membri ai Sindicatului Educatiei si Stiintei, la solicitare,
pot beneIicia de garantiile stipulate n Conventia n cauz doar n cazul n care vor
achita, lunar, sindicatului de la institutia n care activeaz un procent din salariu,
burs n modul stabilit de art.390 din Codul muncii al Republicii Moldova.
2. Prtile recunosc egalitatea si mputernicirile partenerilor sociali, asigur
executarea obligatorie a ntelegerilor si si asum responsabilitatea pentru toate
obligatiunile stipulate n prezenta Conventie colectiv.
3. Prtile se oblig s ntreprind actiuni pentru asigurarea drepturilor si
liberttilor salariatilor, garantate de Constitutia Republicii Moldova, legislatia n
vigoare si de conventiile Organizatiei Internationale a Muncii, ratiIicate de
Parlamentul Republicii Moldova.
4. Clauzele Conventiei colective au o valoare normativ, alctuiesc un
,drept al muncii ce apartine prtilor semnatare.
5. Contractele colective de munc din institutiile de nvtmnt nu pot
prevedea garantii sub nivelul prezentei Conventiei colective.
6. Conditiile speciIice de munc, drepturile si obligatiile concrete ale
partenerilor sociali la nivel de unitate se reglementeaz prin contractul colectiv de
munc, contractul individual de munc, prin statutul si regulamentul intern al unittii.
Capitolul II
Dezvoltarea parteneriatului social
1. Parteneriatul social n ramura nvtmntului reprezint un sistem de raporturi
stabilite ntre prti salariatii, tineretul studios, reprezentati de Sindicatul Educatiei
si Stiintei, angajatorii, autorittile publice locale, centrale (Ministerul Educatiei) care
determin bazele reglementrii relatiilor din sIera muncii si cea social.
2. Prtile vor nainta propuneri privind mbunttirea protectiei proIesionale,
economice, sociale si juridice ale salariatilor si tineretului studios.
3. Prtile recunosc necesitatea participrii n procesul de elaborare a actelor
normative si se oblig s asigure:
a) respectarea legislatiei muncii n institutiile de nvtmnt si stiint;
2
b) instruirea conductorilor, activului sindical de toate nivelurile viznd
stabilirea raporturilor de munc, studii, protectia social, securitatea si sntatea n
munc;
c) participarea reprezentantilor organelor de toate nivelurile ale
Sindicatului Educatiei si Stiintei cu drept de vot deliberativ la lucrrile:
- Colegiului Ministerului Educatiei;
- Consiliilor de Administrare, diverse comisii ale Directiilor generale
raionale (municipale) de nvtmnt;
- Consiliilor de Administrare, Senatelor, consiliilor proIesorale ale
Iaculttilor si stiintiIice;
- Comisiilor permanente de tariIare, atestare si desIsurarea concursurilor,
stabilirea burselor, repartizarea locurilor n cmine, precum si altor comisii la nivel
de unitate, unde se examineaz probleme ce tin de interesele salariatilor si a
tineretului studios.
4. Ministerul Educatiei va remite Sindicatului Educatiei si Stiintei, pentru
aviz, proiectele actelor normative ce vizeaz drepturile de munc, proIesionale si
social-economice ale salariatilor din ramur.
Ministerul Educatiei, directiile de nvtmnt, administratia unittilor
prezint la solicitarea sindicatului inIormatii, date statistice privind ramura
nvtmntului, alte documente ce vizeaz dezvoltarea, reIormarea si Iinantarea
nvtmntului si cercetrii stiintiIice, optimizarea retelei institutionale.
Sindicatul Educatiei si Stiintei va primi de la Ministerul Educatiei un exemplar
de documente expediate Directiilor generale raionale (municipale) de nvtmnt,
conductorilor unittilor (instructiuni, regulamente, ordine) cu reIerire la conditiile de
munc ale salariatilor din ramur.
5. Prtile crora li s-a transmis propunerea n Iorm scris de ncepere a
negocierilor colective snt obligate s purcead la aceasta n decurs de 7 zile
calendaristice de la data avizrii.
6. Prtile vor participa, pe baza principiilor de egalitate, la organizarea si
desIsurarea competitiilor sportive, Iestivalurilor de creatie artistic, srbtorilor
proIesionale la nivel de unitate, teritoriu si republic si vor suporta cheltuieli
Iinanciare, conIorm deciziilor organelor de conducere.
7. Prtile, conductorii organizatiilor si institutiilor, vor asigura transparenta
planiIicrii si gestionrii bugetului ramural; al unittii, inclusiv pe compartimentul
mijloace speciale.
8. Consiliul General al Sindicatului Educatiei si Stiintei va inIorma
Ministerul Educatiei despre msurile preconizate pentru protectia proIesional si
social-economic a salariatilor.
9. Ministerul Educatiei se oblig:
9.1. s elaboreze si s prezinte pentru aprobare Guvernului proiectele:
- Codul Educatiei;
- statele-model pentru institutiile de nvtmnt de toate tipurile;
- normele-tip de munc n institutiile de nvtmnt;
- Regulamentul cu privire la modul de acordare cadrelor didactice a concediului
de lung durat, dup 10 ani de activitate;
- Regulamentului atestrii cadrelor didactice si manageriale;
- Regulamentului cu privire la repartizarea sarcinii didactice.
3
9.2. s coordoneze cu Ministerul Snttii si Ministerul Justitiei listele
contraindicatiilor medicale si ale inIractiunilor care nu permit prestarea serviciilor
educationale, ncadrndu-le n norme legislative;
9.3. s asigure acordarea la timp a indemnizatiilor unice, nlesnirilor sociale
prevzute de legislatia n vigoare pentru tinerii specialisti;
9.4. s monitorizeze respectarea actelor normative n stabilirea si receptionarea
taxelor pentru studii; nchirierea spatiilor de locuit n cminele pentru elevi, studenti
si salariati.
10. n cazurile nerespectrii prezentei Conventii colective de ctre Ministerul
Educatiei, conductorii institutiilor, Consiliul General al Sindicatului Educatiei si
Stiintei si asum dreptul de declansare a conIlictului colectiv de munc la nivel
ramural.
11. Declansarea conIlictului colectiv de munc si a actiunilor de protest n mas
se va nIptui conIorm legislatiei n vigoare si contractelor colective de munc la
toate nivelurile. Dreptul de declarare si organizare a grevei apartine organului
sindical respectiv. n perioada negocierilor greva se suspend.
Capitolul III
Resurse umane. Utilizarea for(ei de munc
1. Personalul din sistemul de nvtmnt este Iormat din cadre didactice, cadre
de conducere, cadre stiintiIico-didactice, cadre stiintiIice, personal tehnico-didactic,
administrativ si de deservire, studenti, masteranzi si doctoranzi.
2. Prtile recunosc drepturile si obligatiile angajatorilor si salariatilor n
conIormitate cu art.9,10 ale Codului Muncii al Republicii Moldova si art.53 a Legii
nvtmntului.
3. Prtile, n limitele competentei lor, vor:
- exercita controlul utilizrii Iortei de munc n conIormitate cu legislatia;
- examina multilateral procesele, Ienomenele si schimbrile care au loc n
domeniul utilizrii Iortei de munc, cererii si oIertei.
4. Ministerul Educatiei, conductorii institutiilor vor aloca cel putin 2 de la
Iondul de salarizare pentru perIectionarea caliIicrii proIesionale a cadrelor didactice
si vor asigura reciclarea lor o dat la 5 ani.
5. Ministerul Educatiei, conductorii institutiilor de nvtmnt vor desIsura n
modul stabilit evaluarea si atestarea cadrelor didactice si de conducere si a
bibliotecarilor.
6. ncadrarea n munc a personalului din nvtmnt, se va eIectua asigurnd
egalitatea sanselor tuturor persoanelor potrivit proIesiei Ir nici un Iel de
discriminare, prin ncheierea unui contract individual de munc n Iorm scris,
legalizndu-l printr-un ordin al angajatorului n conIormitate cu art.8, 10, 65 ale
Codului Muncii al Republicii Moldova (Modelul Contractului individual de munc -
n anexa 1).
7. Tinerii specialisti, repartizati n institutiile de nvtmnt, beneIiciaz la
angajare de indemnizatii unice, nlesniri sociale. Absolventilor institutiilor de
nvtmnt superior de stat li se acord concediu cu durata de o lun calendaristic cu
achitarea indemnizatiei n mrime de o burs lunar din contul institutiei n care snt
plasati. n cazul existentei unor locuri vacante, administratia va angaja prioritar tinerii
specialisti.
4
8. Conductorii institutiilor de nvtmnt de stat snt numiti n Iunctie n baz
de concurs, desIsurat de ctre Directiile generale raionale, municipale de nvtmnt,
Ministerul Educatiei, Guvern n conIormitate cu regulamentele aprobate.
Conductorul institutiei poate s exercite Iunctia pn la atingerea vrstei de 65 de
ani.
9. ncheierea, modiIicarea, completarea, suspendarea si desIacerea contractelor
individuale de munc se eIectueaz n conIormitate cu legislatia muncii n vigoare.
Se interzice aplicarea perioadei de prob n cazul ncheierii contractului
individual de munc cu cadrele didactice, cu exceptia persoanelor care presteaz
activitate educational la alt disciplin scolar dect cea certiIicat prin diplom.
La reducerea statelor de personal, n cazul unei egale caliIicri si productivitti a
muncii, de dreptul preIerential la mentinerea locului de munc beneIiciaz si tinerii
specialisti pe durata primilor 3 ani de activitate.
10. Concedierea personalului didactic din initiativa angajatorului se va eIectua,
de regul, la sIrsitul anului de studii, cu exceptia persoanelor angajate pe o perioad
determinat, inclusiv la ocuparea locului de munc prin concurs, conIorm legislatiei
n vigoare. Persoanele pensionate si nencadrate n cmpul muncii se angajeaz pe o
perioad de pn la 2 ani, care la expirare poate Ii prelungit n conditiile legislatiei
n vigoare.
12. n caz de reducere n mas a salariatilor (peste 10 din numrul lor),
administratia va anunta sindicatul cu 3 luni nainte de aceasta si va ncepe negocierile
privind posibilittile plasrii n cmpul muncii a persoanelor disponibilizate, conIorm
prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova.
La reducerile de personal, angajatorul, n scopul prentmpinrii disponibilizrii
n mas a salariatilor, va rezilia, n primul rnd, contractul individual de munc
ncheiat cu cumularzii.
Prin acordul dintre salariat si angajator se poate stabili, att la momentul
angajrii la lucru, ct si mai trziu, ziua de munc partial sau sptmna de munc
partial.
13. n cazul cnd salariatul este membru de sindicat, contractul individual de
munc poate Ii desIcut din initiativa angajatorului doar cu acordul sau consultarea
n scris a organului sindical respectiv, n conIormitate cu Legea sindicatelor, Codul
muncii al Republicii Moldova.
14. La demisionarea persoanelor n legtur cu atingerea vrstei de pensie,
angajatorul poate acorda acestora o indemnizatie unic, n mrime de un salariu
mediu lunar (se negociaz n contractul colectiv de munc la nivel de unitate).
15. La angajare angajatorul este obligat s Iamiliarizeze salariatul cu continutul
prezentei Conventii colective, Contractului colectiv de munc, Regulamentului intern
al unittii, Legii securittii si snttii n munc.
Capitolul IV
Timpul de munc yi timpul de odihn
1. Durata sptmnii de lucru n institutiile de nvtmnt se stabileste de ctre
angajator cu acordul salariatilor.
Durata normal a timpului de munc a salariatilor nu poate depsi 8 ore pe zi si
40 ore pe sptmn, cu 2 zile de repaus, una din ele Iiind duminica, cu exceptia
salariatilor crora li se stabileste durata sptmnal redus a timpului de munc:
- salariatilor cu vrsta cuprins ntre 15 16 ani - 24 ore;
5
- salariatilor cu vrsta cuprins ntre 16 18 ani - 35 ore;
- salariatilor care activeaz n conditii de munc vtmtoare 35 ore;
- invalizilor de gradul I si II - 30 ore;
- cadrelor didactice - 18 35 ore;
- personalului medical - 30 35 ore;
- salariatilor care mbin munca cu studiile n institutiile de nvtmnt superior
si mediu de specialitate 35 ore.
2. Durata timpului de munc a salariatilor se reglementeaz prin orar/schem
orar a lectiilor, Contractul individual de munc, Contractul colectiv de munc si
Regulamentul intern al unittii. n perioada vacantelor elevilor si ale studentilor
durata timpului de munc a cadrelor didactice poate Ii stabilit conIorm unui orar,
adoptat de angajator, cu acordul comitetului sindical.
3. n scopul stabilirii unor conditii optime de activitate, Iolosirii eIiciente a
timpului de munc si timpului de odihn a salariatilor, se permite stabilirea duratei
zilnice a timpului de munc de 12 ore, urmat de o perioad de repaus de cel putin 24
ore. (Lista beneIiciarilor - Anexa nr.2).
4. n cazul evidentei globale a timpului de munc numrul mediu de ore
lucrtoare pe lun cu durata sptmnal normal a timpului de munc de 40 ore
constituie 169 ore, respectiv, 148 ore - 126,8 ore n cazurile duratei sptmnii
reduse a timpului de munc de 35 ore 30 ore.
5. n ajunul zilelor de srbtoare nelucrtoare prevzute n textul art. 111 din
Codul muncii al Republicii Moldova, durata muncii personalului n aceste zile se
reduce cu 2 ore, cu exceptia personalului cruia i s-a stabilit durata redus a timpului
de munc (art.96 din Codul muncii al Republicii Moldova) si ziua de munc partial
(art.97 din Codul muncii al Republicii Moldova), inclusiv si n cazurile cnd ziua de
munc din ajunul zilei de srbtoare a Iost transIerat n alt zi.
6. Cadrele didactice din institutiile de nvtmnt preuniversitar pot beneIicia
sptmnal de o zi pentru perIectionarea proIesional si metodic (se negociaz n
contractul colectiv de munc la nivel de unitate), n cazul cnd norma didactic nu
depseste 20 de ore sptmnal.
7. Unuia dintre printi (tutorelui, curatorului) care au copii n vrst de pn la 3
ani, i se acord, pe lng pauza de mas, pauze suplimentare pentru alimentarea
copilului. Pauzele suplimentare vor avea o Irecvent de cel putin o dat la Iiecare 3
ore, Iiecare pauz avnd o durat de minimum 30 minute. Pentru unul din printi
(tutore, curator) care au 2 sau mai multi copii n vrst de pn la 3 ani, durata pauzei
nu poate Ii mai mic de o or.
8. Salariatii beneIiciaz de concediu de odihn anual, concediu de odihn anual
suplimentar pltit, concediu nepltit, concedii sociale, precum si de concediu de
studii n conIormitate cu prevederile legislatiei n vigoare.
9. Salariatii care lucreaz n conditii vtmtoare, nevztorii si tinerii n vrst
de pn la 18 ani beneIiciaz de un concediu de odihn anual suplimentar pltit cu
durata de cel putin 4 zile calendaristice. Durata concediului de odihn anual
suplimentar pltit pentru salariatii care lucreaz n conditii neIavorabile se va stabili
n modul prevzut prin Hotrrea Guvernului nr.573 din 1 august 1994, cu
transIormarea duratelor respective n zile calendaristice, adugnd cte o zi la Iiecare
6 zile de concediu cuvenit.
6
Unuia dintre printii care au 2 si mai multi copii n vrst de pn la 14 ani (sau
un copil invalid) i se acord un concediu de odihn anual suplimentar pltit cu o
durat de 4 zile calendaristice.
Personalului de conducere si de specialitate, a crui munc implic eIorturi
psiho-emotionale sporite, i se poate acorda un concediu suplimentar pltit cu durata
de pn la 7 zile calendaristice. Conditiile de acordare a concediului suplimentar se
stabilesc n contractul colectiv sau individual de munc.
Concediul de odihn anual suplimentar pltit se acord concomitent cu
concediul de odihn anual. Durata concediilor anuale, precum si durata concediului
suplimentar pltit si durata redus a zilei de munc a personalului din nvtmntul
special este indicat n anexele Nr.3, Nr.4.
10. La prezentarea actelor respective, salariatii beneIiciaz de concediu
suplimentar pltit pe motive Iamiliale, exprimat n zile lucrtoare, n urmtoarele
cazuri: - cstoria salariatului sau cstoria copilului salariatului 3 zile;
- nasterea sau nIierea copilului 2 zile;
- decesul sotului (sotiei), printilor, buneilor, Iratilor, surorilor 3 zile (n caz
de necesitate de a se deplasa peste 300 km 5 zile);
- printilor, care au copii n clasele I-IV 1 zi la nceputul anului scolar;
- ncorporarea n rndurile Armatei Nationale a membrului Iamiliei 1 zi;
- jubileul salariatului (40, 50, 60, 70 ani), precum si atingerea vrstei
pensionare 1 zi.
11. Salariatilor n vrst de pn la 18 ani, printilor care au 2 si mai multi copii
n vrsta de pn la 16 sau un copil invalid si printilor singuri care au un copil n
vrst pn la 16 ani, li se acord concediile de odihn anuale n perioada de var
sau, n baza unei cereri scrise, n orice perioad a anului.
12. Din motive Iamiliale si din alte motive ntemeiate, n baza unei cereri scrise,
salariatului i se poate acorda, cu consimtmntul angajatorului, un concediu nepltit
cu o durat de 60 de zile calendaristice, n care scop se emite un ordin (dispozitie,
decizie, hotrre).
Unuia dintre printii care au 2 si mai multi copii n vrst de pn la 14 ani (sau
un copil invalid), printilor singuri necstoriti, care au un copil de aceeasi vrst li
se acord anual, n baza unei cereri scrise, un concediu nepltit cu o durat de cel
putin 14 zile calendaristice. Acest concediu poate Ii alipit la concediul de odihn
anual sau poate Ii Iolosit aparte (n ntregime sau divizat) n perioadele stabilite de
comun acord cu angajatorul.
13. Cadrelor didactice din institutiile de nvtmnt li se acord, nu mai rar dect
o dat la 10 ani de activitate pedagogic, un concediu cu durata de pn la un an, n
modul si conditiile, inclusiv cele de plat stabilite de Iondatorul si/sau statutul
institutiei respective.
14. Cadrelor stiintiIice din organizatiile din sIera stiintei si inovrii li se acord,
n modul si n conditiile stabilite n statutul organizatiei respective:
a) un concediu pltit cu durata de pn la 6 luni, nu mai rar dect o dat la 10
ani de activitate stiintiIic, pentru Iinalizarea unor tratate, studii incluse n
programele de cercetare ale organizatiilor din sIera stiintei si inovrii, cu aprobarea
consiliului stiintiIic al organizatiei;
b) un concediu pltit cu durata de pn la un an, o singur dat, pentru
redactarea tezei de doctor habilitat, cu aprobarea consiliului stiintiIic al organizatiei.
7
15. Concediul de odihn pentru primul an de munc se acord salariatilor dup
expirarea a 6 luni de munc n unitatea respectiv.
Concediul de odihn pentru primul an de munc poate Ii acordat salariatului si
nainte de expirarea a 6 luni de munc la unitate.
Concediul de odihn anual pentru urmtorii ani de munc poate Ii acordat
salariatului, de comun acord cu reprezentantii salariatilor, cu cel putin 2 sptmni
nainte de sIrsitul Iiecrui an calendaristic.
La programarea concediilor de odihn anuale se tine cont att de dorinta
salariatilor ct si de necesitatea asigurrii bunei Iunctionri a unittii.
16. Concediul de odihn anual poate Ii acordat integral sau n baza unei cereri
scrise a salariatului, poate Ii divizat n prti, una dintre care va avea o durat de cel
putin 14 zile calendaristice.
17. Persoanele angajate pe o perioad determinat, inclusiv pensionarii,
beneIiciaz de concediul anual pltit direct proportional duratei perioadei de munc
n unitatea respectiv.
18. Veteranilor de rzboi, angajati n institutiile de nvtmnt, li se acord
concediu de odihn, la cerere, n perioada solicitat, precum si concediu suplimentar
nepltit pe un termen de pn la 2 sptmni.
19. Perioada stationrii unittii, subdiviziunii se include n vechimea de munc,
care oIer salariatilor dreptul la concediu.
20.Activitatea n conditiile timpului de munc partial nu implic limitarea
drepturilor salariatului privind calcularea vechimii n munc, durata concediului de
odihn anual sau a altor drepturi de munc.
21. n caz de suspendare (art.76, lit.e) si m), art.77 lit.d) si art.78 alin.(1) lit.a) si
d) din Codul muncii al Republicii Moldova sau ncetare a contractului individual de
munc, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihn anuale
neIolosite.
Capitolul V
Organizarea yi remunerarea muncii
1. Remunerarea muncii salariatilor se eIectueaz n raport direct cu cantitatea,
caliIicarea, competenta proIesional, complexitatea lucrrilor ce revin postului
ocupat si legislatia n vigoare.
2. Prtile, anual, vor examina nivelul de salarizare a personalului din nvtmnt,
vor Iormula si prezenta propuneri de perIectionare a remunerrii cadrelor didactice si
a altor categorii de personal n raport cu cresterea procentual a salariului mediu
prognozat pe economia national si a indicilor preturilor de consum.
3. Responsabil pentru plata corect a muncii salariatilor este angajatorul.
4. Pentru organizarea muncii, angajatorul de comun acord cu organul sindical,
stabileste prin ordin sau n contractul colectiv de munc normele de munc pentru
toti salariatii unittii. Sarcina didactic stabilit anual la 1 septembrie, de regul, nu
se schimb pe parcursul anului de studii.
5. n cazul n care normele de munc nu mai corespund conditiilor pentru care
au Iost aprobate, acestea pot Ii revizuite, despre care salariatii se anunt n scris, sub
semntur, cel putin cu 2 luni nainte.
6. n Iunctie de sursele Iinanciare speciale ale institutiei, angajatorul stabileste,
cu acordul organului sindical, un spor la salariu conIorm actelor normative n
vigoare.
8
7. Salariatilor ocupati la lucrri incluse n Lista-tip a lucrrilor si locurilor de
munc cu conditii grele si deosebit de grele, vtmtoare si deosebit de vtmtoare,
aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.1487 din 31 decembrie
2004, li se pot stabili sporuri pentru munca prestat n conditii neIavorabile. Sporurile
se stabilesc n Iunctie de starea real a conditiilor de munc, stabilit dup atestarea
locurilor de munc conIorm Regulamentului cu privire la evaluarea conditiilor de
munc la locurile de munc si modul de aplicare a listelor ramurale de lucrri pentru
care pot Ii stabilite sporuri de compensare pentru munca prestat n conditii
neIavorabile, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.1335 din 10
octombrie 2002, n mrimile prevzute de Conventia colectiv (nivel national) nr.1
din 3 Iebruarie 2004 ,Salarizarea angajatilor aIlati n relatii de munc n baza
contractelor individuale de munc, Hotrrea Guvernului Republicii Moldova
nr.152 din 19 Iebruarie 2004, dup cum urmeaz:
Numrul de puncte in Iunctie de gradul de nocivitate, stabilit n
conIormitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr.1335 din 10
octombrie 2002
Mrimea sporului, lei
0,5-2,0 100
2,1-4,0 120
4,1-6,0 140
6,1-8,0 160
8,1-10,0 180
mai mult de 10,0 200
Lista-tip a lucrrilor si locurilor de munc cu conditii grele si deosebit de grele,
vtmtoare si deosebit de vtmtoare din institutiile de nvtmnt, institutiile de
cercetare si dezvoltare, pentru care salariatilor li se stabilesc sporuri de compensare
este indicat n Anexa nr.4.
8. Munca prestat n zilele de repaus si n cele de srbtoare nelucrtoare se
compenseaz cu o remuneratie n conIormitate cu art.158 din Codul Muncii al
Republicii Moldova.
9. n cazurile n care institutia stationeaz n urma nclcrii legislatiei cu privire
la securitatea si sntatea n munc, ce nu a survenit din vina salariatilor, pe perioada
stationrii, personalului i se pstreaz salariul mediu.
10. Salariatilor care si Iac studiile la cursuri de Iormare proIesional li se
pstreaz salariul mediu. Cheltuielile de deplasare se achit conIorm Hotrrii
Guvernului Republicii Moldova Nr. 836 din 24.06.2002. n cazul detasrii salariatilor
pe o durat ce depseste o zi n localitatea de unde el are posibilitatea s revin zilnic
la locul su permanent de trai, diurnele, pentru zilele de plecare si ntoarcere, se
pltesc n mrime de 50 la sut din normele stabilite si se restituie costul transportului
zilnic tur-retur.
11. Stimularea muncii salariatilor si sustinerea lor material se eIectueaz de
ctre angajator, cu consultarea organului sindical, conIorm Regulamentului respectiv
aprobat, n limitele cel putin a unui Iond lunar de salarizare pe an, calculat n baza
tariIelor si salariilor de Iunctie, tinndu-se cont de majorrile, sporurile si
suplimentele stabilite n conIormitate cu legislatia n vigoare, precum si mijloacele
9
economisite din Iondul de retribuire a muncii, dup cum urmeaz: 50 - pentru
premiere si 50 - pentru acordarea ajutorului material.
12. Salariul, bursa se pltesc lunar. Modalitatea si termenele concrete de plat
vor Ii stabilite n contractul colectiv de munc.
Capitolul VI
Securitatea yi sntatea la locul de munc
1. Angajatorul are obligatia de a lua msurile necesare pentru asigurarea unor
conditii normale de lucru, n scopul reducerii nocivittilor, prevenirii accidentelor de
munc conIorm Legii securittii si snttii n munc Nr. 186-XVI din 10 iulie 2008
si Cerintelor minime de securitate si sntate la locul de munc, aprobate prin
Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 353 din 5 mai 2010.
n acest scop, pr(ile vor:
- ntocmi un plan anual de protectie si prevenire care s includ msuri tehnice,
sanitare, organizatorice si de alt natur, bazat pe evaluarea riscurilor proIesionale,
care s Iie aplicat corespunztor conditiilor de lucru speciIice unittii, parte
integrant a contractului colectiv de munc;
- constitui Comitetul pentru securitatea si sntatea n munc cu atributiile ce
deriv din Regulamentul-cadru de organizare si Iunctionare a Comitetelor pentru
securitatea si sntatea n munc aprobat n modul stabilit. Timpul utilizat pentru
activitatea n componenta comitetului se consider timp de munc si este retribuit
conIorm legislatiei n vigoare;
- eIectua atestarea locurilor de munc din punct de vedere al securittii si
snttii n munc nu mai rar dect o dat la 5 ani.
Pentru salariatii care lucreaz n slile (terenurile) sportive nchise, gradul de
nocivitate se stabileste n cazul depsirii nivelului orientativ admisibil al zgomotului
5dBA si a nivelului vibratiei locale 3dB. Conditiile pentru alimentarea salariatilor,
asigurarea cu echipament individual de protectie, cu materiale igieno-sanitare, etc.
vor Ii prevzute n contractul colectiv de munc si contractul individual de munc n
conIormitate cu normativele stabilite.
Angajatorul va:
- aloca anual mijloace bnesti n mrime de cel putin 2 de la Iondul de
salarizare a unittii pentru realizarea msurilor de securitate si sntate n munc;
- asigura compensatii bnesti (spor la salariu) si de alt natur (concedii
suplimentare, timp de munc redus) (Anexa Nr.4);
- asigura temperatura aerului la posturile de lucru n ncperi n limitele termice
minime admise de 18`C, n limitele maxime admise de 32`C. La locurile de munc
unde temperatura aerului depseste constant 30`C, se va asigura ap carbogazoas
salin (1 g NaCl / 1000 ml) sau mineral, n cantitate de 2000 4000 ml / persoan/
schimb, distribuit la temperatura de 16 18 `C. La locurile de munc cu
temperatura aerului joas (sub 5`C) se va asigura ceai Iierbinte n cantitate de 500
1000 ml/persoan/ schimb;
- asigura cercetarea, nregistrarea si evidenta accidentelor de munc,
determinarea msurilor de prevenire a lor, recuperrii prejudiciilor accidentatilor n
modul si mrimile stabilite de actele normative;
- eIectua n modul stabilit inIormarea si instruirea lucrtorilor n materie de
securitate si sntate n munc;
10
- asigura salariatii cu instructiunile - cadru de securitate si sntate n munc
pentru anumite ocupatii;
- organiza examene medicale periodice gratuite a personalului unittii si
tineretului studios n modul stabilit de organele ocrotirii snttii;
- Iinanta activitatea serviciului medical n unittile cu un numr de cel putin 300
de salariati (art. 235 din Codul muncii al Republicii Moldova);
- asigura transIerul anual al contributiilor n Fondul Social, a primelor de
asistent medical obligatorie conIorm legislatiei n vigoare;
- organiza, la cererea salariatilor, asigurarea acestora pentru cazuri de
accidentare la locul de munc. Lista salariatilor care urmeaz s Iie asigurati si
sumele de asigurare vor Ii concretizate n contractul colectiv de munc.
Capitolul VII
Drepturile yi obliga(iile tineretului studios.
Protec(ia social a studen(ilor, masteranzilor, doctoranzilor
1. Studentii, masteranzii au urmtoarele drepturi:
- de a-si Iace studiile la specialitatea si specializarea aleas, n baz de
buget sau de contract cu plat;
- de a-si Iace studiile concomitent la dou specialitti n conIormitate cu
actele normative n vigoare;
- de a-si Iace studiile n termene reduse, prin sustinerea consecutiv a
probelor prevzute de planul de nvtmnt;
- s participe la activitti culturale si sportive;
- s participe la cercetri stiintiIice;
- s Iie asigurati cu burs, cmin, manuale, asistent medical, alimentatie,
transport n modul prevzut de legislatia n vigoare;
- s beneIicieze de concediu suplimentar pltit la locul de munc, la
sptmna redus si de alte Iacilitti prevzute de legislatie, n cazul cnd urmeaz
studiile la nvtmntul cu Irecvent redus;
- s Iie alesi n componenta organelor administrative si consultative ale
institutiei de nvtmnt; s participe n procesele de evaluare si promovare a calittii
educatiei n conditiile prevzute de Regulamentul intern al unittii;
- s participe n cadrul unor proiecte / programe internationale sau nationale
de mobilitate academic;
- s-si revendice drepturile legale;
- s beneIicieze de concedii academice necesare pentru ngrijirea copilului,
n caz de boal, etc.;
- s Iac studii n strintate, conIorm acordurilor de colaborare
interguvernamentale si interministeriale;
- s beneIicieze de 2 cltorii n tar (tur-retur) cu rambursarea, de ctre
institutia respectiv de nvtmnt (din mijloacele pentru studentii bugetari si din
taxele de studii pentru studentii nmatriculati n baz de contract), a 50 din costul
biletelor de cltorie n transportul auto si Ieroviar interurban;
- s beneIicieze de ajutor material din Iondul institutiei si din contul
organizatiei sindicale.
2. Obligatiile studentilor si masteranzilor
Elevii, studenti si masteranzii snt obligati:
11
- s realizeze n termenele stabilite curriculumul pentru nivelurile
respective de studiu;
- s respecte actele reglatorii interne ale institutiilor de nvtmnt;
- s dispun de un comportament civilizat, s respecte normele de
convietuire n colectiv;
- s pstreze patrimoniul institutiei de nvtmnt.
3. Doctoranzii beneIiciaz de drepturi si obligatii n conIormitate cu Regulamentul
privind organizarea si desIsurarea doctoratului si post-doctoratului, aprobat prin
Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Nr.173, 18.02.2008.
Capitolul VIII
Reglementarea activit(ii organelor sindicale
1. Ministerul Educatiei, angajatorul, recunosc drepturile de activitate ale
Sindicatului Educatiei si Stiintei, n conIormitate cu legislatia n vigoare, Statutul
Sindicatului, normele de drept international, ratiIicate de Republica Moldova; se
abtin de la orice interventie de natur s limiteze dreptul salariatilor la constituirea,
Iunctionarea si gestionarea organizatiei sindicale, la alegerea liber a reprezentantilor
lor.
2. Sindicatul Educatiei si Stiintei:
- recunoaste dreptul angajatorilor de a stabili, n conditiile legii, rspundere
disciplinar sau material a salariatilor care se Iac vinovati de nclcarea normelor de
disciplin a muncii sau care aduc prejudiciu unittii.
- particip la procesul de atestare a cadrelor didactice, n corespundere cu
actele normative n vigoare;
- exercit controlul acordrii nlesnirilor stabilite pentru angajatii din ramur n
conIormitate cu legislatia n vigoare si prezenta Conventie colectiv;
- eIectueaz controlul respectrii cerintelor de securitate si sntate n munc,
ntreprinde msuri privind respectarea strict a acestora;
- acord membrilor de sindicat consultatii juridice gratuite;
- reprezint, n caz de necesitate, interesele salariatilor n instantele de
judecat;
- elaboreaz si implementeaz programe de instruire sindical;
- repartizeaz salariatilor bilete de tratament, conIorm Regulamentului cu
privire la prestatiile n sistemul public de asigurri sociale pentru prevenirea
mbolnvirilor si recuperarea capacittii de munc a asiguratilor prin tratament
balneoclimateric, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.290 din
19.04.2010.
3. Prtile convin s Iac eIorturi n vederea promovrii unui climat normal de
munc n unitti, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de
munc, a Regulamentului intern al unittii, precum si ale drepturilor si intereselor
salariatilor si membrilor de sindicat.
n acest scop va Ii ncurajat respectarea demnittii Iiecrei persoane, prin
contractul colectiv de munc vor Ii stabilite proceduri de solutionare pe cale amiabil
a litigiilor individuale de munc. Plngerile salariatilor n justitie nu pot constitui un
motiv de desIacere a contractului individual de munc.
4. n scopul reglementrii activittii organelor sindicale, Ministerul Educatiei,
angajatorul si asum urmtoarele obligatiuni:
12
- s acorde pn la 4 ore de lucru pe sptmn salariatilor, presedinti
electivi ai organelor sindicale, n scopul executrii obligatiunilor sindicale, cu
pstrarea salariului mediu (Se negociaz n contractul colectiv de munc).
- s nu aplice sanctiuni disciplinare si s nu admit concedierea din initiativa
angajatorului Ir respectarea modului general de concediere si Ir acordul
preliminar scris al organului al crui membri sunt / al organului sindical ierarhic
superior:
a) salariatilor, membri electivi ai organelor sindicale de toate nivelurile;
b) salariatilor, conductori electivi ai organizatiilor sindicale primare.
- s acorde locul de munc anterior sau a unui loc similar salariatului, al crui
contract individual de munc este suspendat n legtur cu alegerea lui n organul
sindical, dup expirarea mandatului.
5. Reprezentantii sindicatului au acces liber n unittile si subdiviziunile
structurale ale institutiei, n scopul realizrii sarcinilor lor statutare si a drepturilor
sindicale.
6. Angajatorul si liderul sindical si vor comunica reciproc si n timp util
hotrrile privind toate problemele importante n domeniul relatiilor lor de munc.
7. Conductorii titulari ai organelor sindicale beneIiciaz de aceleasi drepturi si
Iacilitti (ajutor material, premiu, spatiu locativ) ca si ceilalti salariati ai unittii
respective.
8. n aplicarea prevederilor art.35 (6) al Legii Sindicatelor angajatorul va retine
si va vira, n modul stabilit, la contul de decontare al organului sindical
respectiv cotizatiile de membru al sindicatului.
Angajatorul va prevedea n devizul de cheltuieli al institutiei, pentru utilizare
n scopuri stabilite n contractul colectiv de munc (nivel de unitate), a mijloacelor n
mrime de 0,15 din Iondul de salariu al institutiei.
9. Angajatorul va asigura, gratuit, n incinta institutiei, pentru activitatea
organului sindical, spatiul si mobilierul necesare, tehnic de oIiciu sau acces la
echipamentul de birotic al unittii.
Baza material cu destinatie cultural-sportiv a unittii va putea Ii Iolosit,
Ir plat, pentru actiuni organizate de sindicat, n conditiile prevzute n contractul
colectiv de munc la nivel de unitate.
10. Angajatorul va permite, cu mentinerea salariului mediu sau a bursei pentru
perioada respectiv, participarea la adunrile sindicale, sedintele consiliilor organelor
sindicale, conIerinte, congrese, seminare, diIerite Iorme de educatie sindical
organizate de ctre Sindicatul Educatiei si Stiintei.
Capitolul IX
Dispozi(ii finale
1. Prezenta Conventie colectiv intr n vigoare la data nregistrrii la Ministerul
Muncii, Protectiei Sociale si Familiei.
2. Controlul realizrii prezentei Conventii colective este responsabilitatea direct
a comisiilor pentru negocieri colective ale Prtilor. Totalurile se Iac la Iinele anului
calendaristic. Realizarea Conventiei colective se examineaz la sedintele comune ale
organelor de conducere ale Ministerului Educatiei si ale Sindicatului Educatiei si
Stiintei.
3. Oricare dintre Prti, n baza unei ntelegeri reciproce, este n drept s opereze
modiIicri si completri a prezentei Conventii colective.
13
4. Cu trei luni nainte de expirarea termenului de validitate a prezentei
Conventii colective, Prtile se oblig s initieze negocieri n vederea prelungirii ei
sau ncheierii unei noi Conventii. Pn la ncheierea unei noi Conventii colective se
aplic prevederile prezentei Conventii.
5. Anexele constituie parte integrant a prezentei Conventii colective.
6. Dreptul la interpretarea si comentarea clauzelor prezentei Conventii colective
apartine prtilor semnatare.
7. Prtile se oblig s repartizeze Conventia colectiv, dup aprobarea acesteia
n modul stabilit, conductorilor institutiilor de nvtmnt si presedintilor organelor
sindicale de toate nivelurile.