Sunteți pe pagina 1din 1

ITL-014

<- Se completeaz numai n


situaia persoanelor juridice, nregistrat sub nr. ....... / .... din ..... 20 .... la
compartimentul de specialitate al autoritilor
Sediul .................................................... caz n care semnatarul
administraiei publice locale din raza administrativdeclaraiei este
teritorial unde se afl situate terenurile
Codul unic de nregistrare ............................ reprezentatul acesteia.
Contribuabilul ..........................................

Funcionarul public

................ s.s.

DECLARAIE-DECONT
privind sumele ncasate reprezentnd taxa hotelier,

datorat n temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal


Subsemnatul ..........................................., identificat prin actul de identitate .......,
seria ......., nr. ...... i codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat n
ROMNIA/ ..............., judeul ......................, codul potal ......., comuna/oraul/municipiul
............... ................, satul/sectorul .........., str. .............................. ........, nr. ....., bl ...., sc. ....,
et. ....., ap ...., declar c taxa hotelier ncasat n luna ........ 20 ...., de ctre unitatea hotelier
.............................. ..........., situat la adresa ............................................, a fost n sum de
............... ....... lei i s-a vrsat la bugetul local cu ordinul de plat nr. ....... din data de ......... 20 ... n
contul nr. ............................... .
Taxa hotelier s-a determinat pe baza cotei de ........ % stabilit prin Hotrrea
Consiliului ......... nr. ....... /20 ... la tarifele de cazare practicate i numrul zilelor de cazare, sau la
tariful practicat pentru o noapte de cazare.
Prin semnarea prezentei am luat cunotin c declararea necorespunztoare adevrului se
pedepsete conform legii penale, cele declarate fiind corecte i complete.
.................. (data ntocmirii declaraiei)
L.S.

DIRECTOR,
EFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
....................................................... .....................................................
(prenumele, numele i semntura)
(prenumele, numele i semntura)

NOT: n situaia n care la nivelul unei uniti administrativ-teritoriale/sector al municipiului Bucureti,


un contribuabil deine mai multe uniti hoteliere, prezenta declaraie-decont se depune pentru fiecare
unitate hotelier n parte.