Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. nregistrare .............

Oficiul Agricol

Ctre
Primarul Municipiului Hui
Avizat: data .......................
Primar
Ing. Ioan Ciupilan

Secretar
Jr. Monica DUMITRACU
CERERE

Subsemnatul ....................................... domiciliat n localitatea......................................,


str. ............................................. nr. .............. judeul .................................., posesor al
crii de identitate/Bl seria ........ nr. .......... cod numeric personal (CNP)............................,
eliberat de Poliia ............, v rog s-mi aprobai eliberarea certificatului de productor
pentru vnzarea urmtoarelor produse i cantiti:...........................................................
..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................
declarnd pe propria rspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal**), c
produsele, produciile estimate i cantitile destinate comercializrii pentru care am
solicitat eliberarea certificatului de productor sunt obinute n gospodria mea, de pe
terenurile ori de la animalele, dup caz, pe care le am nregistrate n Registrul agricol.
Certificatul de productor va fi folosit i de urmtorii membri din componena gospodriei:
1. ........................., carte de identitate/Bl seria ........ nr. ............... CNP...........................
2. ........................., carte de identitate/Bl seria ........ nr. ............... CNP...........................
3. ........................., carte de identitate/Bl seria ........... nr. ............ CNP...........................
.............. ...............
(data) (semntura)
___________
*) Se specific: comuna, orasul, municipiul, sectorul municipiului Bucuresti.
**) Potrivit art. 292 din Codul penal.