Sunteți pe pagina 1din 1

ITL-008

Contribuabilul .................................................................. Se completeaz numai n situaia


persoanelor juridice, caz n care

Sediul ............................................................................ semnatarul declaraiei este


Codul unic de nregistrare ....................................................

reprezentatul acesteia.

DECLARAIA pentru scoaterea din eviden a mijloacelor de transport


Subsemnatul(a) .........................................., domiciliat() n .................................,
str. .......................................... nr. ..., bl ..., sc. ...., ap ...., legitimat prin B.I./C.I. seria ......
nr. ................ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , solicit scoaterea din evidena dvs. a urmtorului
mijloc de transport marca .............................., cu seria motor ..............................., seria asiu*)
............................., capacitatea cilindric ....... cm 3, capacitate**) ...... tone, dobndit la data
de ............, ca efect al: nstrinrii/furtului/scoaterii din funciune/schimbrii domiciliului/scoaterii
definitive din ar, ncepnd cu data de ...................., dovedind aceasta prin: actul nr. ..... / ........
/certificatul de radiere nr. ................ / ........, anexat la prezenta.
Noul
proprietar:
.........................................
Judeul/Sectorul
.............
Localitatea .................................. str. ................................, nr. ....., bl ....., sc. ....., ap ....
Data ........... 20 ....
Semntura declarantului,
......................
*) serie asiu pentru remorci
**) capacitate tone (pentru) remorci

----------------- aici se taie ------------------Judeul ...........................


PRIMRIA .....................
Nr. ......... / ............... 20 .....
Ctre:
PRIMRIA ..................................
- Compartimentul de specialitate V facem cunoscut c potrivit actului nr. ....... / .........
contribuabilul ............................... .............. din judeul ...........,
localitatea ................................ str. ............................... nr. ...., bl ..., sc. ...., ap ..., a
dobndit mijlocul de transport marca ................................., cu seria
motor ..............................., seria asiu*) ...................................., cap. cil .......... cm 3,
capacitate**) ......... tone. V rugm s luai msurile necesare pentru nscrierea n evidena dvs. conform

Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal


EF COMPARTIMENT,
..............................................
(prenumele, numele i semntura)

L.S.

INSPECTOR,
........................
(prenumele, numele i semntura)

---------------------- aici se taie ---------------------PRIMRIA .......................


Ctre: .............................................
Ca urmare a declaraiei dvs. nr. ....... / .............. 20 ... prin care solicitai scoaterea din
eviden a mijlocului de transport marca ..............................., cu seria motor ...........................,
seria asiu*) ..............................., cap. cil ........ cm 3, capacitate**) ....... tone, dobndit
la ...... / .......... i a actelor anexate, v aducem la cunotin faptul c aceasta a fost operat. Nr.
matricol ............., nr. rol .........., au rezultat scderi de debit astfel: ......................
L.S.

EF COMPARTIMENT,
..............................................
(prenumele, numele i semntura)

Data ......... 20 ....


Am primit un exemplar .......................

INSPECTOR,
........................
(prenumele, numele i semntura)