Sunteți pe pagina 1din 1

ITL-002

B
PENTRU PERSOANELE FIZICE CU DOMICILIUL IN
ROMNIA

C
PENTRU PERSOANELE FIZICE CU DOMICILIUL N
ROMNIA ORI N STRINTATE

nregistrata sub nr. .................


din .... / ...... / 20 .... la compartimentul de
specialitate al autoritilor administraiei publice
locale din raza administrativ-teritorial a
domiciliului.

nregistrata sub nr. ................. din .... / ....... /


20 .... la compartimentul de specialitate al
autoritilor administraiei publice locale din raza
adm. terit. unde sunt situate cldirile cu destinaia
de locuin, altul dect cel din raza adm.-terit. a
domiciliului

FUNCIONARUL PUBLIC
L.S.

FUNCIONARUL PUBLIC

s.s....................

s.s.....................
L.S.

DECLARAIE DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe cldiri majorat, n cazul persoanelor fizice deintoare a mai multor
cldiri cu destinaia de locuin, datorat n temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal
A
Subsemnatul ............................. identificat prin actul de identitate .................., .............., seria ..............
nr. .................... i codul numeric personal

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat in ROMNIA / ...................... la

adresa: judeul: ....................., municipiul/ oraul/ comuna .........................., str. ..................., Nr. ........, bl .........,
sc ....... etaj ........ apart. ........, satul/sectorul municipiului Bucureti ................................., cod potal ................., c
dein n proprietate urmtoarele cldiri cu destinaia de locuin, n afara celei de la adresa de domiciliu, nscrise n ordinea
numerica determinat n funcie de anul dobndirii:
Judeul/ Municipiul Bucureti
Nr. crt.

............... Localitatea/

Adresa unde este situat cldirea

Sectorul
0

2
str. ..............................., nr. .......

Suprafaa
util
-m2 -

Supr. construit
desfurat
Din total col. 4,
- m2
suprafaa
nchiriat
Supr. constru-m2it la sol
Anul dobndirii
2
-m 3

bl .........., sc. ........... ,etaj ........,


ap ..........
str. ..............................., nr. .......

bl .........., sc. ........... ,etaj ........,


ap ..........
str. ..............................., nr. .......

bl .........., sc. ........... ,etaj ........,


ap ..........
str. ..............................., nr. .......

bl .........., sc. ........... ,etaj ........,


ap ..........
str. ..............................., nr. .......

bl .........., sc. ........... ,etaj ........,


ap ..........

Prin semnarea prezentei am luat cunotin c declararea necorespunztoare adevrului se pedepsete conform legii penale, cele
declarate fiind corecte i complete.
.......... / ........................... /20........

.................................. (semntura autograf)

NOTA:
1.n cazul n care n acelai an se dobndesc mai multe cldiri cu destinaia de locuin, ordinea numeric este cea
determinat de data dobndirii.
2.n cazul n care la aceeai dat se dobndesc mai multe cldiri cu destinaia de locuit, ordinea numeric este cea
pe care o declar contribuabilul respectiv.
3.Se ntocmete n 3 exemplare, din care l exemplar se depune la compartimentul de specialitate al autoritilor
administraiei publice locale din raza administrativ-teritorial a domiciliului, l exemplar acolo unde sunt situate
cldirile si l exemplar rmne contribuabilului.
4.Pentru determinarea suprafeei construite desfurate, n cazul cldirilor care nu pot fi efectiv msurate pe
conturul exterior, asupra suprafeei utile se aplic coeficientul de transformare de 1,20.