Sunteți pe pagina 1din 1

Model 2006 ITL 014

ROMNIA
Contribuabilul/mputernicit..............................................., CNP............................, B.I./ C.I./ C.I.P. serie...
Municipiul Husi
nr. ................., jude.................. loc............................ cod potal ......... sector....,
Primaria Municipiului Husi
str. ....................................................... nr. ....., bloc.... scara... etaj... ap.... tel............................. fax.............................,
Serviciul VENITURI
adres de e-mail.................................
Contribuabilul..........................................., Codul de identificare fiscal...........................,
jude..................loc............................cod potal.......sector...., str. ............................................ nr. .....,
Codul de identificare fiscal 3602736
Adresa: 1 Decembrie , nr. 9
bloc....scara...etaj...ap....tel.................................fax............................., adres de e-mail .....................................,
Cont IBAN: RO24TREZ65821160250XXXXX
tel. 0235-480009 int.113
nregistrat la registrul comerului...................... la nr. ..........................., cont IBAN............................................,
Nr. rol nominal unic
Nr......... ........../data elib ......... ............./200....
deschis la.............................................

Nr. de nregistrare la organul fiscal........../...... 20.....


DECLARAIE FISCALA pentru stabilirea taxei pentru afiaj n scop de reclam i
publicitate depus pentru anul 20....
* afiaj situat n locul n care persoana deruleaz o activitate economic

Nr. crt.

Amplasament

Suprafa i
dimensiuni (m2)
(2)

DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afiaj n scop de reclam i publicitate pentru anul 20...

n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i a H.G. nr. 44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare
i a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare se stabilesc urmtoarele obligaii de
plat fa de bugetul local al comunei/oraului/municipiului/sectorului........................................:
Durata amplasrii*
Nivelul taxei anuale (lei/m2)
Tax datorat
Termenele de plat
(luni/ fraciuni de luni)
(lei)
(3)
(4)
(5) = (2) x (3) x (4)/12
(6)

(0)
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
* afiaj situat n alt loc dect cel n care persoana deruleaz o activitate economic
Suprafa i
Durata amplasrii* (luni/
Nr. crt.
Amplasament
Nivelul taxei anuale (lei)
Tax datorat (lei)
dimensiuni (mz)
fraciuni de luni)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) = (2) x (3) x (4)/12
1.
2.
3.
4.
5.
* se nsene numrul de luni sau fraciuni de luni din anul pentru care este ntocmit declaraia Pentru neachitarea taxei pn la termenele artate mai sus, se vor calcula accesorii pn la data plii. Prezentul titlu de crean devine
n care este amplasat afiajul Contribuabilul completeaz dou exemplare pe care le depune la titlu executoriu n condiiile legii. mpotriva msurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaie, care se depune n termen de 30 zile
organul fiscal
de la comunicare, la organul fiscal emitent.
Director P.J,
ef compartiment contabil,
Coductorul organului fiscal,
L. S ........................
........................
...................................
(prenumele, numele i semntura)
(prenumele, numele i semntura)
(prenume, nume i tampila)
ntocmit azi data. .......................
(funcia, prenume i nume)