Sunteți pe pagina 1din 1

Msuri pentru sezonul rece

(conform art. 2.269 2.76 din Normele de PSI ale M.E.C.


emise cu Ordinul nr: 9!6 din "#."6.2""#$
%nainte de se&onul rece se 'or controla (i re)ara defec*iunile
constatate+ asi,ur-ndu.se /una func*ionare a:
instala*iilor (i sistemelor de 0nc1l&ire e2istente ( surse de
c1ldur1+ conducte+ cor)uri (i elemente de 0nc1l&ire+ so/e+
co(uri (i canale de fum etc.$3
instala*iilor de 0nc1l&ire din 0nc1)eri 0n care sunt montate
instala*ii de stin,ere cu a)a+ )recum si cele de de)o&itare
a su/stantelor c4imice de stin,ere3
ser)entinelor de 0nc1l&ire a c1minelor (i re&er'oarelor de
a)1 )entru incendiu3
dis)o&iti'elor de 0nc1l&ire a arm1turilor instala*iilor cu a)13
conductelor (i furtunurilor instala*iilor de stin,ere+ )recum
(i a celor de )roduc*ie (i au2iliare3
Elementele instala*iilor de stin,ere a incendiilor cu a)1 e2)use
0n,4e*ului 0n tim)ul iernii (i ne)re'1&ute cu dis)o&iti'e fi2e de 0nc1l&ire+
'or fi )rote5ate 0m)otri'a 0n,4e*ului (aco)erire cu materiale i&olatoare
termic+ )rotectii s)ecial amena5ate 0n acest sco) etc$.
C1minele 0n care sunt montate ro/inetele de 0nc4idere de la
instala*iile de a)1 ce )ot 0n,4e*a+ 'or fi )rote5ate cu materiale i&olatoare
termic.
C-nd este necesar+ se 'a asi,ura recircularea a)ei la re&er'orul de
a)1 )entru incendiu lu-ndu.se m1suri )entru 0nl1turarea cau&elor care
ar 0m)iedica aceast1 recirculare.
Se 'a asi,ura dotarea cu unelte+ accesorii+ mi5loace (i materiale
)entru cur1*irea &1)e&ii (i com/aterea )oleiului de )e drumurile (i c1ile
de acces+ de )e )latforme (i sc1ri e2terioare.
C-nd este ca&ul+ la )unctele de alimentare cu a)1 din r-uri+ lacuri+
ia&uri (i /a&ine desco)erite+ 0n tim)ul iernii se 'or amena5a co)ci.
Co)cile 'or fi 'erificate )eriodic (i men*inute 0n stare
cores)un&1toare de utili&are.
%nainte de 0nce)erea )erioadei de 0n,4e* (i a)oi )eriodic+ se 'a
controla /una func*ionare a 'entilului interior (i a orificiului de ,olire de la
/a&a 4idran*ilor de incendiu e2teriori.
C1ile de acces (i accesul la sursele de a)1 sau dis)o&iti'ele de
)unere 0n func*iune a instala*ilor de stin,ere se 'or cur1*a de &1)ad1 (i
,4ea*1+ asi,ur-ndu.se men*inerea )ermanent li/er1 a acestora.
Personalul destinat s1 r1s)und1 de a)rinderea (i stin,erea
focurilor 'a fi instruit asu)ra re,ulilor ce tre/uie res)ectate (i+ res)ecti'+
luate )e tim)ul se&onului rece.