Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VI-a

Nume i prenume
Data .
EVALUARE SUMATIV la limba romn
-mijloace interne de mbogire a ocab!lar!l!i-
Toate subiectele sunt obligatorii.Timpul de lucru este de 50 de minute.Se acord 0 puncte din o!iciu.
. "0p.# $ncercuiete %arianta corect " ade%rat-&' greit-(#)
a#. &-() *nul dintre mi+loacele interne de ,mbog-ire a %ocabularului ,l repre.int neologismele.
b#. &-() Compunerea este procedeul prin care se !ormea. cu%inte noi cu a+utorul a!i/elor.
c#. &-() Cu%0ntul deri%at patriotism s-a !ormat de la cu%0ntul de ba. patru.
d#. &-() Cu%intele subsol,anotimp,astzi,dreptunghi sunt compuse prin contopire.
e#. &-() $n enun-ul 1Verdele pdurii a de%enit ruginiu.2 cu%0ntul subliniat s-a !ormat prin sc3imbarea
%alorii gramaticale.
4."0p.# Completea. enun-urile cu in!orma-ia corect)
a#. Cu%0ntul deri%ate ldi s-a !ormat prin deri%are cu su!i/ul ..2-i-2.
b#. &ugmentati%ul cu%0ntului "iatr este .
c#. $n enun-ul 15erge drept pe strad.2' cu%0ntul sublinit este'ca parte de %orbire' .
d#. Din seria de cu%inte) PECO,alb-glbui,untdelemn,biologie,zecele' este compus prin
abre%iere.
e#. (rupul de cu%inte) brad,pin,fag,molid,stejar,alun repre.int..
6."0p.# Scrie ,n spa-iul indicat litera potri%it)
.puiandru &.compunere prin alturare
4."!ilmul# %.ut 7.abre%iere cu ini-iale
6.traista-ciobanului C.deri%are cu su!i/ diminuti%al
8.copcel D.con%ersiune
5."a# bine%oi 9. compunere prin subordonare
:.strmo ;.deri%are cu su!i/ i cu pre!i/ "parasintetic#
<.ca s (.compunere sa%ant
=.pre%edere >.deri%are cu pre!i/
?.@A5B@9S I.compunere prin contopire
...0.A.C.N. D.deri%are cu su!i/ augmentati%
E.abre%iere cu !ragmente de cu%0nt
8."0p.# Scrie cinci termeni din !amilia le/ical a cu%0ntului de ba. bun.
FFFFFFFFFFFFF' FFFFFFFFFFFFFFFF' FFFFFFFFFFFFFFFFF' FFFFFFFFFFFFFFF' FFFFFFFFFFF
5."0p.# (sete antonime !ormate prin pre!i/are de la cu%intele date. $ncercuiete pre!i/ele G
corectitudine-
propriu- .
dreptate-
normal- .
legalitate- .
:."0p.# &lctuiete conte/te "enun-uri# cu perec3ile de cu%inte de mai +os)
bineneles ! bine neles
................................................................................................................................................................
.
odat ! o dat
.
.
<."0p.# Identi!ic %aloarea mor!ologic a cu%intelor subliniate din enun-urile urmtoare)
a#. Drumul parcurs a !ost plin de peripe-ii. .
b#. &lbul .pe.ii se ridica ,n %.du3. ..
c#. Vorbete bl0nd cu copiii si.
d#. &u %enit doar .ece dintre cei anun-a-i. ..
e#. Aamenii se bucur toamna de roadele lor. ..
=." 40p.# De la cu%0ntul argint' alctuiete familia le"ical i c#mpul le"ical' !iecare a%0nd c0te cinci
termeni.
;amilia le/ical C0mpul le/ical
. ..
. ..
.. ..
.. .
...