Sunteți pe pagina 1din 3

Prob de evaluare

Obiective de evaluare:
O1-s recunoasc i s numeasc grupurile de sunete;
O2-s identifice grupurile de litere i s precizeze numrul de sunete;
O3-s recunoasc mijloacele de mbog ire a vocabularului;
O-s alctuiasc familia le!ical a unui cuv"nt;
O#-s numeasc mijloacele de mbog ire a vocabularului;
O$-s defineasc sc%i a;
O&-s defineasc personificarea;
O'- s redacteze compozi ii pe tem dat(
)valuare- cl( a *+ a
,iti i cu aten ie te!tul:
Cnd mama nu mai putea de obosit i se lsa cteoleac ziua s se odihneasc, noi, bie ii,
tocmai atunci ridicam casa n slav.Cnd venea tata noaptea de la pdure, nghe at de frig i plin
de promoroac, noi l speriam srindu-i n spate pe ntuneric. i el, ct era de obosit, ne prinea pe
cte unl ca la baba-oarba, ne ridica n grind zicnd tta-mare! i ne sruta mereu pe fiecare.
+on ,reang- Amintiri din copilrie
,erin e:
1()!trage din te!t- dou cuvinte care s con in diftongi( .-#
2(Precizeaz grupurile de sunete din cuvintele: lupoaic- /rioar-or%idee( 1-.
3(Precizeaz numrul de sunete din cuvintele: ng%e at- g%ea -cerdac- 0eanina( 1-#
(+dentific- n te!t- un cuv"nt format prin derivare i un cuv"nt format format prin compunere( 1-.
#(+dentific poatru termeni din familia le!ical a cuv"ntului pdure. .-#
$(1lctuie te dou enun uri n care cuv"ntul fericit s fie- pe r"nd , adjectiv i adverb( .-#
&( Precizeaz care sunt mijloacele de mbog ire a vocabularului( .-#
'(2efine te sc%i a(
.-#
3(2efine te personificarea i d dou e!emple(
.-#
1.( Precizeaz crui gen literar apar ine te!tul de mai sus(1rgumenteaz rspunsul ntr-o compunere
de #-1. r"nduri( 1-#
4e acord 2 puncte din oficiu(
Ob.
op.
Descriptori de performan Itemi Punctaj
O1 )!trage trei cuvinte care s con in
diftongi:putea-ziua-
odi%neasc-noi-bie ii-venea-noapte
1()!trage din te!t- dou cuvinte care s
con in diftongi(
.-#p
.-2#p(5 2
O2 Precizeaz grupurile de sunete din cuvintele:
6upoaic-triftong-
/rioar-diftong-
Or%idee-%iat
2( Precizeaz grupurile de sunete din
cuvintele: lupoaic- /rioar-or%idee
1p(
.-3353
O3 Precizeaz numrul de sunete din cuvintele:
ng%e at-&sunete- g%ea -sunete-cerdac-$
sunete- 0eanina-$ sunete(
3(Precizeaz numrul de sunete din
cuvintele: ng%e at- g%ea -cerdac-
0eanina(
1-#p(
.-3#5
O3 +dentific- -un cuv"nt format :
prin derivare-ng%e et format
prin compunere-baba-oarba
(+dentific- n te!t- un cuv"nt format prin
derivare i un cuv"nt format format prin
compunere
1P
.-#.52
O 7ormeaz familia le!ical a cuvntului pdure +dentific patru termeni din familia
le!ical a cuv"ntului pdure
.-# p
.-125
O3 1lctuie te enun uri n care cuv"ntul fericit s
fie:
-adjectiv: 1m vzut oameni ferici i(
-adverb:8"mbe te fericit(
1lctuie te dou enun uri n care
cuv"ntul fericit s fie- pe r"nd ,
adjectiv i adverb
.-#p(
.-2#52
O#
Precizeaz mijloacele de mbog ire a
vocabularului:
-derivare
-compunere
-conversiune
Precizeaz care sunt mijloacele de
mbog ire a vocabularului(
.-#p(
.-1&53
.$ 2efini ia sc%i ei:opera epic n proz-de
dimensiuni reduse-cu un singur fir narativ-
personaje pu ine-actiune simpl centrat pe un
singur episod din via a personajului
2efine te sc%i a( .-#p
.& 2efini ia personificrii:figura de stil prin care se
atribuie nsu iri omene ti fiin elor
necuv"nttoare- lucrurilor- fenomenelor naturii(
2efine te personificarea i d dou
e!emple
.-# p(
O' 9u structureaz compunerea conform criteriilor
de redactare- scrie cu gre:eli de ortografie :i
punctua;ie- e!primare srccioas - .-#p(

( Precizeaz crui gen literar apar ine te!tul
de mai sus(1rgumenteaz rspunsul ntr-o
compunere de #-1. r"nduri(
1-# puncte
<espect n redactare structura unei compuneri-
regulile de punctua;ie :i ortografie- cu mici erori
- 1p(
<edacteaz corect din punct de vedere al
punctua;iei- ortografiei- structurii
compozi;ionale- vocabularului - 1-# p(
2in oficiu 2 punct
=otal 1. puncte