Sunteți pe pagina 1din 26

CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.

ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
VARIABILE
ALEATOARE
CONTINUE
Cursul 3
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Functii de repartitie
Functii de repartitie discrete
- binomiala (cu intoarcere)
- hipergeometrica (fara
intoarcere)
- Poisson
Functii de repartitie continue
- normala (Gauss - Laplace)
- Student
- _2
- Fischer
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
3. Apartenena unei variabile aleatoare la un interval dat
Se cunoaste: functia de repartitie F(x), f(x)
Se cere: P(asXsb).

- A - evenimentul X<b;
- B - evenimentul X<a;
- C - evenimentul asXsb.

B i C sunt incompatibile

A=B U C

a b x
f(x)
P(asX<b)

) C ( P ) B ( P ) C B ( P ) A ( P + = =
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
) b X a ( P ) a X ( P ) b X ( P < s + < = <
) a X ( P ) b x ( P ) b X a ( P < < = s s
) a ( F ) b ( F ) b X a ( P = < s
} } }

= = < s
a b
a
b
dx ) x ( f dx ) x ( f dx ) x ( f ) b X a ( P
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitii continue
1. Repartitia uniforma
( )
( )

e
e

=
b , a x 0
b , a x
a b
1
) x ( f
Functie de repartitie Functie de probabilitate

>
< <
s
=
b x , 1
b x a , a x
a x , 0
) x ( F
a
1
/
(
b
-
a
)
x
f(x)
b
0
0,5
1
1,5
2
a
x
F(x)
b
Media M|X|, , X | |
}
+
=

=
b
a
2
a b
a b
xdx
X M
Dispersia
D|X|, o
2
, S
2
| |
( )
12
b a
m m
x D
2
2
1
2

= =
Momente m
k
| |
}

=
=
b
a
2
2
1
a b
dx
x
m
x M
m
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitii continue
2. Repartitia exponentiala
Functie de repartitie Functie de probabilitate
s s > =

x 0 , 0 ; ) x ( f
e
x

<
>
=

0 x , 0
0 x , 1
) x ( F
e
x
x
f(x)
0
,
3
6
8

l
1/ l
0
0,5
1
1,5
2
x
F(x)
1/ l
0,632 l
Media
M|X|, , X | |
}
= =

0
x
1
dx
e
X M


Dispersia
D|X|, o
2
, S
2
| |

2
m m
x D
2
1
2
= =
Momente m
k
| |
}
= =
= =

0
2
x 2
2
1
2
dx
e x m
1
x M
m

CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro


Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitii continue
3. Repartitia normala - repartitia Gauss N(,o
2
)
Functie de repartitie Functie de probabilitate
e
2
2
2
) x (
2
1
) x ( f
t

t o

=

( )
dx
x
2
1
) x X ( P ) x ( F
x
2
2
2
e
}


= < =
o

t o
x
f(x)

2
3

1
f(x)
F(x)
1,0
0,5
0,0
x
x

F(x)
- admite un maxim unic pentru x=;
- are o simetrie n raport cu dreapta x=;
- i modific convexitatea n punctele - o i + o
- modificarea parametrului translateaz curba de-a lungul axei x
- modificarea parametrului o modific ascuirea curbei

x
f(x)

o = 0,5
o = 1
o = 2
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitii continue
3. Repartitia normala - repartitia Laplace N(0,1)
Functie de repartitie Functie de probabilitate
o

=
x
z
e
2
2
z
2
1
) z ( f

=
t
} }

= =
x x
2
2
dx
z
2
1
dx ) x ( f ) x ( F
e
t
z
f(z)
f(x)
x
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Media
M|X|, , X | |
}
=


dx ) x ( xf X M
Dispersia
D|X|, o
2
, S
2
Momente M
k
| | | | | | x D 15
M
x D 3
M
x D
M
M
) 1 k 2 (
M
par ordin de
0
M
impar ordin de
2
6 4 2
1 k 2 k 2
1 k 2
= = =
+ =
=
+
+
Asimetria

1
0
Excesul

2
0
Regula celor 3o
% 74 , 99 1 ) 3 ( F 2 ) 3 ( F ) 3 ( F
) 3 z 3 ( P ) x ( P ) x ( P
x x x
0 0 0
= - =
= ( ( = + ( ( = (
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitii continue
4. Repartitia _2
Densitatea de probabilitate Functie de repartitie

= =
= =
i
0 i
2
i
0 i
2
i
2
i
)
x
(
z
i
o

(
>
=

0 x 0
0 x pentru
)
2
(
1
) x ( f
e x
2
2
x
) 1
2
(
2
v
v
v
I
_2
f(_2)
}

=
x
dx ) x ( f ) x ( F
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitii continue
5. Repartitia Student
Densitatea de probabilitate Functie de repartitie
v
_
2
i
i
z
t
=
|
|
.
|

\
|
+
+
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
+
=
v
v
v
I
v
I
vt
t
1
2
2
2
1
1
) t ( f
2
1
t
f(t)
}

=
x
dx ) x ( f ) x ( F
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitii continue
6. Repartitia Fischer
Densitatea de probabilitate Functie de repartitie
u
u
1
2
2
i
1
i
i
x
x
F
=
( )
2
2
1
1
*
2
*
2
*
) F ( f
) (
2
2
1
2
2 1
1
2 1
u
u
u
u
u
u u
u
u u
I
I
I
I
+
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
=
F
f(F)
}

=
x
dx ) x ( f ) x ( F
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Utilizarea tabelelor la calculul parametrilor functiiilor de
repartitie continue
o
Risc
1-o
Nivel de semnificatie
o/2
Risc
o/2
Risc
u
o
u
o/2
u
1-o/2
Risc Unilateral Risc Bilateral
Interval de
semnificatie
1-o
Nivel de semnificatie
Interval de semnificatie
1-o nivel de semnificatie;
u
a
- u
b
interval de semnificatie;
o risc;
(- u
a
) U (u
b
) interval de incredere.

CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Riscul poate fi unilateral (dreapta sau stinga) si-n acest caz u
a

= u
o
respectiv u
b
= -u
o
. In cazul unui risc bilateral simetric cele
doua limite se noteaza cu u
a
= u
o/2
respectiv u
b
= -u
o/2
.
UTILIZAREA TABELELOR FUNCTIILOR DE REPARTITIE
se da nivelul de semnificatie (1-o ) si/sau riscul (o)
determinindu-se limita intervalului de semnificatie sau limita
intervalului de incredere, caracteristic fiecarei functii de
repartitie:
-z
o
pentru repartitia normala;
- t
o
pentru repartitia Student;
-_
o
2
pentru repartitia _
2
;
-F
v1;v2;o
pentru repartitia Fischer.
se da valoarea limitei intervalului de semnificatie si/sau
incredere determinindu-se nivelul de semnificatie sau riscul

CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Legatura intre nivelul de semnificatie si intervalul de
incredere
o
Risc
1-o
Nivel de semnificatie
o/2
Risc
o/2
Risc
u
o
u
o/2
u
1-o/2
Risc Unilateral Risc Bilateral
Interval de
semnificatie
1-o
Nivel de semnificatie
Interval de semnificatie
Risc unilateral
o u u
o
= < 1 ) ( P
Risc bilateral
o u u u
o
o
= < <

1 ) (
2
2
1
P
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Aplicatia 4.6
Pentru repartitia normala cu un risc unilateral dreapta se da valoarea lui
z
o
=1,58. Se cere sa se determine riscul.
Din tabelul repartitiei normale, nivelul de semnificatie este 1-o= 0,9429 =
94,29%
Riscul o= 0,0571 = 5,71%
o=5,71%
1-o=94,29%
z
o
=1,58
Z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0
0,1
.
1,5 0,9429
P(z< z
o
)=1-o P(z> z
o
)=o
Repartitia normala
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitia normala
Aplicatia 4.7
Pentru repartitia normala cu un risc unilateral dreapta se da valoarea nivelului
de semnificatie 1-o=95%. Se cere determinarea limitei z
o
.
Din tabelul repartitiei normale, valorile cele mai apropiate de nivelul de
semnificatie sunt prezentate in tabelul de mai jos si carora le corespund:
1-o=0,9495=94,95%. 1-o=0,9505=95,05%.
z
o
=1,64 z
o
=1,65
Deoarece 95% se afla in mijlocul intervalului [0,9495 0,9505} rezulta ca
valoarea limitei z
o
=1,645.
o=5%
1-o=95%
z
o
=1,645
Z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0
0,1
.
1,6 0,9495 0,9505
P(z< z
o
)=1-o P(z> z
o
)=o
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitia normala
Aplicatia 4.8
Pentru repartitia normala cu un risc bilateral simetric de 5%, se cere
determinarea intervalului de semnificatie.
Riscul bilateral se imparte simetric. Din tabelul repartitiei normale, nivelul de
semnificatie pentru care trebuie determinata limita din dreapta z
o/2
este 1-
o=95%+2,5%=97,5%. Valorile cele mai apropiate de nivelul de semnificatie
sunt prezentate in tabelul de mai jos si carora le corespund:
1-o=0,9744=97,44%. 1-o=0,9756=97,56%.
zo=1,96 zo=1,97
Deoarece 97,5% se afla in mijlocul intervalului [0,9744 0,9756] rezulta ca
valoarea limitei z
o/2
=1,965. Functia de repartitie normala este simetrica cea ce
conduce la determinarea limtei din stinga -z
o/2
= -1,965.
o/2=2,5%
1-o=95%
z
o/2
=1,965
Z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0
0,1
.
1,9 0,9744 0,9756
-z
o/2
=-1,965
P(-z
o/2
z< z
o/2
)=1-o
P(-z
o/2
>z) U
P(z< z
o/2
)=o
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitia _
2
Aplicatia 4.9
Pentru repartitia _
2
cu un risc unilateral dreapta se da valoarea lui _
o
2
=13,362,
si numarul gradelor de libertate v=8. Se cere determinarea riscului.
Din tabelul repartitiei _
2
, riscul este o= 0,10 = 10%.
o=10%
_
o
2
=13,36
2
v 0,995 0,990 0,975 0,95 0,90.0,20 0,10 0,05 0,025
1
2
.
8 13,362
1-o=90%
P(_
2
<_
o
2
)=1-o P(_
2
>_
o
2
)=o
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitia _
2
Aplicatia 4.10
Pentru repartitia _
2
cu un risc unilateral dreapta, se da valoarea nivelului de
semnificatie 1-o=95% si numarul gradelor de libertate v=10. Se cere
determinarea limitei _
o
2

Riscul este o=5%. Din tabelul repartitiei _
2
, valoarea limitei _
o
2
este _
o
2

=21,026.

o=5%
_
o
2
=18,30
7
v 0,995 0,990 0,975 0,95 0,90.0,20 0,10 0,05 0,025
1
2
.
10 18,307
P(_
2
<_
o
2
)=1-o
1-o=95%
P(_
2
>_
o
2
)=o
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitia _
2
Aplicatia 4.11
Pentru repartitia _
2
cu un risc bilateral simetric de 5%, se cere determinarea
intervalului de semnificatie pentru v=15 grade de libertate.
Riscul bilateral se imparte simetric. Din tabelul repartitiei _
2
, pentru riscul,
o=2,5%=0,025, limita din dreapta _
2
o
este _
2
o
= 27,488. Pentru partea stinga
aria totala este 99,75% = 0,9975. Valoarea limitei din stinga este _
2
1-o/2
= 6,262.


o/2=2,5%
_
o/2
2
=27,488
v 0,995 0,990 0,975 0,95 0,90.0,20 0,10 0,05 0,025
1
2
.
15 6,262 27,488
P(_
2
1-o/2
<_
2
<_
2
o/2
)=1-o
1-o=95%
o/2=2,5%
_
2
1-o/2
=6,262
P(_
2
1-o/2
>_
2
) U
P(_
2
<_
2
o/2
)=o
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitia Student

Aplicatia 4.12
Pentru repartitia Student cu un risc unilateral dreapta se da valoarea lui
t
o
=1,812, si v=10 grade de libertate. Se cere sa se determine riscul.
Din tabelul repartitiei Student, pentru v=10 grade de libertate riscul este o= 0,05
= 5%. Tabelul se citeste de jos in sus

v 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005 0,0001
1
2

10 1,812

1000
?
P(t< t
o
)=1-o
o=5%
1-o=95%
t
o
=1,812
Nivel de semnificatie pentru testul unilateral
P(t> t
o
)=o
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitia Student

Aplicatia 4.13
Pentru repartitia Student cu un risc unilateral dreapta de o=10% si v=15 grade
de libertate, se cere determinarea limitei t
o
.
Din tabelul repartitiei Student, valoarea determinata este t
o
=1,341. Tabelul se
citeste de jos in sus.
v 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005 0,0001
1
2

15 1,341

1000
8
P(t< t
o
)=1-o
o=10%
1-o=90%
z
o
=1,341
Nivel de semnificatie pentru testul unilateral
P(t> t
o
)=o
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitia Student

Aplicatia 4.14
Pentru repartitia Student cu un risc bilateral simetric de 10% si v=20 grade de
libertate, se cere determinarea limitelor intervalului de semnificatie.
Riscul bilateral se imparte simetric. Din tabelul repartitiei Student, limita din
dreapta este t
o/2
=1,725 Functia de repartitie Student este simetrica cea ce
conduce la determinarea limtei din stinga -to/2= -1,725.

o/2=2,5%
1-o=95%
t
o/2
=1,725
v 0,50 0,25 0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001 0,001
1
2
.
20 1,725
-t
o/2
=-1,725
P(-t
o/2
<t<t
o/2
)=1-o
P(-t
o/2
<t) U
P(t

> t
o/2
) = o
Nivel de semnificatie pentru testul bilateral
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitia Fischer

Aplicatia 4.15
Pentru repartitia Fischer cu un risc unilateral dreapta o=10% si numarul
gradelor de libertate v1=10, respectiv v2=15, se cere determinarea limitei
intervalului de semnifictie F
v1, v2, o

Riscul este o=10%. Din tabelul repartitiei Fischer, valoarea limitei F
v1, v2, o
este
F
v1, v2, o
= 2,24.

o=10%
F
v1,v2,o
= 2,24
v
1
\v
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 50 100 200 500

1
2
.
10 2,24
P(F< F
v1,v2,o
)=1-o
1-o=90%
P(F> F
v1,v2,o
)=o
CERM Facultatatea Constructii de Masini www.cermi.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Marius Bulgaru Variabile aleatoare
Repartitia Fischer

Aplicatia 4.16
Pentru repartitia Fischer cu un risc bilateral simetric de 20%, se cere
determinarea limitelor intervalului de semnificatie pentru v1=15 grade de
libertate, respectiv v2=20
Riscul bilateral se imparte simetric. Din tabelul repartitiei Fischer, pentru riscul,
o=10%=0,10, si v1=15 grade de libertate, respectiv v2=20 grade de libertate,
limita din dreapta este F
v1, v2, o/2
= 1,92. Limita din stinga se calculeaza
utilizind aceasi anexa pe baza relatiei F
v1, v2, 1-o/2
= 1/ F
v2, v1, o/2.
Valoarea
obtinute este F
v1, v2, 1-o/2
=1/ 1,84= 0,54.
o=10%
F
v1,v2,o/2
= 2,24
v
1
\v
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 50 100 200 500

15 1,92

20 1,84

P(F
v1,v2,1-o/2
<F< F
v1,v2,o/2
)=1-o
1-o=80%
P(F
v1,v2,1-o/2
>F) U
P(F<F
v1,v2,o/2
)=o
o=10%
F
v1,v2,1-o/2
= 0,54