Sunteți pe pagina 1din 4

Mobiliti pentru studiu

Comisia European acord un sprijin financiar


(burs/grant) studenilor din universitile participante la
program pentru a efectua o mobilitate de studiu la una
dintre universitile cu care a fost ncheiat un acord de
colaborare.
Grantul este destinat acoperirii pariale a
costurilor implicate de mobilitate (transport,
subisten, ta!e de folosire a unor faciliti). "e aceea, el
trebuie suplimentat prin alte contribuii.
Statutul de bursier Erasmus presupune
scutirea de la plata taxelor de studiu la universitatea
gazd.
#tudentului trebuie sa i se puna la dispoziie un
contract de studiu ($earning %greement) scris, referitor
la programul care trebuie urmat n strintate.
$a sf&r'itul perioadei de studiu, universitatea
gad trebuie s(i eliberee studentului Erasmus 'i
universitii de origine a studentului un certificat de
studiu care confirm c programul stabilit a fost realiat
'i conine reultatele obinute.
Studenii beneficiaz n continuare de bursa
naional pentru perioada petrecut n strintate.
Studen ii care se afl la o form de
nv mnt cu tax, sunt obliga i s i acite taxa de
studiu conform regulamentului facult ii.
)erioada minim a mobilitii este de ! luni 'i
cea ma!im este de un an universitar complet*
Grantul minim este de !"" de Euro#lun.
Mobiliti pentru practic (plasament)
+n plasament este o perioad de timp petrecut
ntr(o ntreprindere sau organiaie din alt ar
participant la program, cu intenia de a ajuta beneficiarii
s se adaptee cerinelor pieii de munc comunitare, s
capete aptitudini specifice 'i s('i mbunteasc
cunoa'terea culturii economice 'i sociale a rii implicate
n scopul acumulrii de e!perien n munc.
)erioada poate fi susinut corespuntor
cursurilor pregtitoare sau recapitulative n limba rii
gad sau cea de lucru.
$rganizaiile gazd pentru plasamentele
studente%ti pot fi ntreprinderi, centre de formare,
centre de cercetare.
&rmtoarele tipuri de organizaii nu sunt
eligibile ca organiaii gad,
( instituiile europene* organiaii care
administrea programe ale +E* repreentanele
diplomatice naionale (ambasade etc.) ale rii studentului
din ara gad.
Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:
-ecunoa'tere complet pentru perioada petrecut
n strintate*
Contract de practic (.raining %greement)
referitor la programul perioadei de plasament* acest acord
trebuie aprobat de ctre instituia de nvm&nt superior
de origine 'i de ctre organiaia gad nainte de
plecarea studentului.
)erioada minim este de ! luni 'i cea ma!im
este de '( luni*
Grantul minim este de !)" de Euro#lun.

*n cazul mobilitilor combinate, perioada de
studiu 'i cea de practic se desf'oar fr ntrerupere,
una n continuarea celeilalte. "e e!emplu, se pot face /
luni de studiu 'i 0 lun de practic. Grantul aplicat n
acest caz este cel de studiu.
#tatutul de student Erasmus nu depinde de
acordarea unui grant. +ot exista mobiliti Erasmus %i
fr grant respectiv grant zero.
C1(ul n format Europass 'i pa'aportul lingvistic
se pot completa online sau se pot descrca de pe site(ul.
,,,.europass-ro.ro
#tudenii pot urma 'i cursuri E./0 pentru a
nva limba rii gazd, nainte sau n timpul %ederii
lor la instituia partener, %i se poate obine finanare
%i pentru acestea.
.12$3M4 ..
5.3$&/ +E163& +3$G34ME 0$M&1.643E
7"")(8 5-dul Mamaia 1r. '(9
0min 0(, mansard, 0amera :

,,,.univ-ovidius.ro#socrates
6el#2ax ; "(9'- <"<977
E-mail; socrates=univ-ovidius.ro
&niversitatea $vidius din 0onstana
/ifelong /earning +rogramme
//+ - >(""8-("'!?
+rogramul sectorial E34SM&S
Mobiliti studeni;
@ +entru studiu
@ +entru practic
@ 0ombinate - studiuApractic
nva , cltore te i distreaz-te cu
E!"M#"$
%rogramul de &nvare pe tot parcursul vieii
este un program al Comisiei Europene, care &nglobeaz
iniiativele Comisiei &n materie de educaie i 'ormare
pro'esional(
4ciunea E34SM&S are ca scop;
# ajute studenii s beneficiee educaional,
lingvistic 'i cultural din e!periena studierii n alte ri
europene*
# promovee cooperarea ntre instituii 'i s
mbogeasc mediul educaional al instituiilor gad*
# contribuie la devoltarea unui corp comun de
tineri calificai, cu deschidere 'i cu e!perien
internaional, ca viitori speciali'ti*
# facilitee transferul de credite 'i recunoa'terea
perioadelor de mobilitate petrecute n strintate,
utili&nd sistemul de credite transferabile EC.#.
0riterii de eligibilitate ale candidatului pentru o
burs E34SM&S de studiu %i#sau practic;
a. candidatul este cetean rom&n sau ceteanul
altei ri, nregistrat la cursuri regulate n +niversitatea
23vidius4 din Constan a, care are un permis de reiden
temporar/permanent eliberat de autoritile rom&ne
competente*
b. candidatul nu a beneficiat anterior de o
mobilitate Erasmus de acela'i tip (cu sau fara sprijin
financiar)*
c. candidatul este student al +3C, masterand sau
doctorand cu frecven*
d. candidatul este student cu reultate academice
bune
e. candidatul de ine un certificat de competen e
lingvistice pentru sp iul lingvistic unde va desfa ura
mobilitatea
f. studen ii pot beneficia de o mobilitate de
studiu ncep&nd cu anul 55 de studiu,
g. studen ii pot beneficia de burse de studiu sau
plasament ncep&nd cu primul an de studiu.
C!)E*+!#) "E)EC,-E-
)entru studenii doctorani cu frecven,
studenii masterani, 'i studenii din anii 5(51, selecia se
face conform calendarului urmtor,
( *ncepnd cu () februarie, se afi%eaz locurile
disponibile la avizierele facultilor %i pe site-ul
&niversitii, n vederea consultrii acestora de
ctre studenii interesaiB
( () februarie C : martie; nscrierea la concursul
de selecieB
( 9-: martie evaluarea competen elor lingvisticeB
( '( martie C interviu de selec ieB
( ') martie - afi%area rezultatelor selec iei
( !" martie C dosarele complete ale studen ilor
selecta i vor vi transmise institu iilor gazd.
)entru studenii de la 6asterat i doctoranii
admi'i la 0 octombrie 'i pentru locurile rmase neocupate
n prima rund, selecia se face conform calendarului
urmtor.
( 7ncep&nd cu 80 octombrie, se afi'ea locurile
disponibile la aviierele facultilor 'i pe site(ul
+niversitii, n vederea consultrii acestora de ctre
studenii interesai*
( 80 octombrie 9 0: octombrie, nscrierea la concursul
de selecie*
( ;8 octombrie ( evaluarea competen elor lingvistice*
( ;; octombrie ( afi'area reultatelor selec iei
( <8 octombrie 9 dosarele complete ale studen ilor
selecta i vor vi transmise institu iilor gad.
7n msura n care nu se ocup toate locurile
disponibile nici la aceast selecie, se vor putea organia
'i alte sesiuni, n funcie de necesiti
"E)EC.-! C!*+-+!.-)/
#elecia studenilor se va desfa'ura n anul
universitar ;80;(;80< centraliat la nivelul universit ii.
)entru a se nscrie la concurs, fiecare candidat va
depune la 5+0 i la coordonatorul departamental un
dosar de candidatur n care va putea e!prima ma!imum
< opiuni, pentru acela'i spaiu lingvistic.
$piunile %i listele cu rezultatele pariale vor fi
centralizate la nivelul facult ilor i ulterior la nivelul
5+0.
Comisia de selecie se nume'te prin deciie a
Consiliului de %dministra ie a +3C 'i este aprobat de
#enatul +3C.
Se va organiza evaluarea competen elor
lingvistice conform metodologiei europene de evaluare
a competen elor lingvistice i a regulamentului intern
al &$0.
)ot fi scutii de acest test studenii care preinta
un certificat / atestat de limb strain pentru nivel
avansat, emis de instituii autoriate (Cambridge, .3E=$,
>6%., 5E$.# ( pentru limba englea, "%$= ( pentru
limba francea, Certificatele >oethe pentru limba
germana, etc.). .estul de limb strain va fi organiat
pentru urmatoarele limbi straine, engle, france,
spaniol (mobilit i n #pania), german (mobilitai n
>ermania), italian (mobilit i n 5talia).
*n urma testului de limb, se va afi%a lista
candidailor admi%i >care vor participa la interviul de
selecie?, lista candida ilor rezerve precum %i lista
candidailor respin%i.
5nterviul de selecie va urmari motivarea,
interesul profesional, dar 'i activitatea de voluntariat sau
de cercetare a candidailor.
Dosarul de candidatura va cuprinde;
a. formular de candidatura, n care sa se preciee ma!im
< opiuni pentru acela'i spaiu lingvistic*
b. curriculum vitae format Europass, redactat n limba
rom&n 'i n limba n care se va desf'ura stagiul*
c. scrisoare de intenie, n limba rom&n, care sa preciee
obiectivele concrete urmarite de candidat 'i reultatele
a'teptate (0(; pagini)*
d. recomandare din partea unui cadru didactic n care s
fie evaluate competen ele candiadtului*
e. copie document de identitate 'i permis de 'edere (dac
este caul)*
f. situa ia colar p&n la momentul depunerii
candidaturii*
g. atestat de cunoa'tere a limbii straine eliberat de
instituii specialiate autoriate, (document opional)*
. copii ale diplomelor 'i certificatelor obinute de
candidat n nvm&ntul superior, considerate utile n
susinerea candidaturii (documente opionale, de e!.
diplome de participare la sesiuni de comunicri 'tiinifice,
la concursuri 'i competiii, certificate care sa ateste
participarea la activiti de cercetare sau servicii
sociale/voluntariat etc.)*
i. un dosar cu in.
#niversitatea /vidius din Constan a are peste 01 de
instituii partenere &n programul ))%
2 Erasmus din urmtoarele state membre ale #niunii
Europene, "paiul Economic European i ,urcia:
4&S63.4, 5E/G.4, 5&/G43.4,
GE3M41.4, D41EM4304, S+41.4, 2341E4,
G3E0.4, &1G43.4, 03$4 .4, .64/.4,
1$3FEG.4, +$36&G4/.4, +$/$1.4, S&ED.4,
S/$F40.4, 6&30.4 . 41G/.4.
/ista complet cu acorduri o pute i accesa de
pe site-ul universit ii n sec iunea C Documente;
,,,.univ-ovidius.ro#socrates