Sunteți pe pagina 1din 8

Cheile Bicazului reprezint o zon geografic deosebit de pitoreasc din Romnia

situat n partea central a Mun ilor H ma , n nord-estul rii n jude ele eam i Harghita!
Cheile au fost formate de rul Bicaz i fac legtura ntre "ransil#ania i Moldo#a!
$ona Cheile Bicazului, cu o lungime de peste % &m de la 'acul Ro u n amonte pn la
localitatea Bicazul (rdelean n a#al, este strbtut de drumul transcarpatic )*+C care leag
oraele ,heorgheni i Bicaz!
Cheile Bicazului sunt incluse -arcul a ional Cheile Bicazului - H ma i fac parte din
rezer#aia natural Cheile Bicazului i 'acul Ro u .+!*+%,/0 ha1
2*3
Monument al naturii este o arie natural protejat ce corespunde categoriei a III-a IUCN, a
crei valoare deosebit de nsemnat sau unic, este supus unui regim strict de protecie i
conservare, cu scopul de a asigura pstrarea trsturilor naturale specifice. Criteriile care stau
la baa declarrii unei arii protejate ca monument al naturii, conform !geniei "uropene de
#ediu,
$%&
sunt acelea de identificare a onelor cu elemente naturale valoroase i o deosebit
semnificaie ecologic, tiinific sau peisagistic, repreent'nd specii de plante sau animale
slbatice ameninate cu dispariia, arbori seculari, asociaii floristice sau faunistice, fenomene
geologice( c)ei, cascade, peteri, avene, st'nci, cursuri de ap, depo ite fosile, precum i alte
elemente cu valoare de patrimoniu natural, prin unicitatea i valoarea lor.
-arcul a4ional Cheile Bicazului- H5ma5 a fost constituit odat cu apari4ia 'egii nr! /6+777 cu
suprafa4a de %/8/ ha !
9n urma Contractului de (dministrare nr! 80%6M!M!,!(!6 ++!7/!+77: ncheiat ntre M!M!,!(! 5i
R!!-!- Romsil#a a luat fiin4 Administraia Parcului aceasta fiind o subunitate a )irec4iei
;il#ice Miercurea Ciuc din cadrul Regiei a4ionale a -durilor < Romsil#a!
Personalul (dministra4iei -arcului a4ional Cheile Bicazului- H5ma5 este compus din=

)irector -arc < ecol! Heg>i Barna?


@conomist < Aiss 'ajos?
Responsabil cu tehnologia informa4iei < Blie5 Marius-Boan?
Biolog < ecolog Heg>i Barna?
Responsabil paz 5i turism < (ngi $oltCn?
(gen4i de teren < ing! CsergD EttF, ing!Radu Bonel, ing!)emeter ,>Dng>i, ing! Berecz&i
Re>mont?
Sediul (dministra4iei -arcului a4ional Cheile Bicazului- H5ma5 este situat n
;ta4iunea Bz#orul Mure5ului, str! -rincipal nr! ::6(, cod po5tal /080/%, jud!
Harghita!
"eritoriul -arcului se ntinde pe raza jude4elor Harghita 5i eam4 5i este mpr4it n dou zone 5i
anume =
- zona de conser#are special .8GH1?
- zona de protec4ie .din afara zonei de conser#are special1 .++H1!
ATRACII: puncte de bel#edere, peisaje deosebite, chei impresionante formate de -r! Bicaz 5i
afluen4ii si=
- Staiunea Lacu Rou= renumita sta4iune climateric de munte din jude4ul Harghita accesibil
din Municipiul ,heorgheni . +/ &m 1 prin -asul -ngra4i sau din ora5ul Bicaz din jud! eam4
prin Cheile Bicazului?Suhardul Mic . punct de obser#are 1= se pot face obser#a4ii asupra zonei
'acului Ro5u . ;ta4iunea 'acu Ro5u, -rul Eii, Masi#ul H5ma5, Masi#ul ;uhardul Mare,
Masi#ul ,hilco5, Cichi Biuc 1?Masivul Ghilco . punct de obser#are 1= se pot face obser#a4ii
asupra zonei 'acului Ro5u . ;ta4iunea 'acu Ro5u, Masi#ul 'ica5, Masi#ul ;uhardul Mare 5i
Mic,;tncile Cupa5ului, 'apo5ului, Iugului 1, se poate obser#a Masi#ul Ceahlu?Cheile
Bicaului= pe ) *+ C, lungime cca / &m, cele mai impresionante Chei din Romnia?
- Avenul Lica: la eJtremitatea nordic a -arcului a4ional? - Cheile !u"#ului: la eJtremitatea
estic a -arcului a4ional . intrarea n localitatea Bicaz < Chei 1?
- Cheile $uruitoare: formate de pr! "rei Kntni?
- Cheile Bica%elului: #rsarea -r! "rei Kntni n -r! Bicaz . n Cheile Bicazului 1?
- &'r(ul )#maul Mare * +,-. m alt! 1?
- Piatra Sin"uratic# < )#maul Mare= se poate obser#a de pe ) *+ nc de la Miercurea
Ciuc 5i este accesibil din 'ocalitatea Blan . acces din ;ndominic 1? - Poiana Al/# 0
)#maul Mare de aici poate fi urmat orice traseu se dore5te=spre H5ma5ul Mare < -iatra
;inguratic- H5ma5ul Mic . Lcsem 1 < Masi#ul "arcu . la eJtremitatea sudic a -arcului
a4ional 1, spre -r! Eii < ;ta4iunea 'acu Ro5u, spre Masi#ul ,hilco5 < ;ta4iunea 'acu Ro5u, spre
H5ma5ul egru, spre satul "rei Kntni, spre ora5ul Blan,spre -asul -ngra4i!
Biodiversitate:
Cadrul natural al masi#ului H5ma5 cu elemente geologice, geomorfologice, pedologice 5i
climatice foarte #ariate, condi4iile microclimatice determinate de eJpozi4ia 5i nclina4ia pantelor,
marea diferen4 de ni#el . de la /8/ m n #alea prului Bicaz n Bicaz < Chei la *8M+ m #rful
H5ma5ul Mare1 determin eJisten4a unei flore 5i faune bogate 5i #ariate!
9n urma in#estiga4iilor realizate n teren 5i dup datele eJistente n bibliografie s-au in#entariat
**:8 specii de plante superioare .din care +M hibrizi 5i MM subspecii 1!
-arcul a4ional Cheille Bicazului-H5ma5 cuprinde pduri de molid . molidi5uri pure < M/ H1,
pduri de r5inoase cu fag, care mbrac #ersan4ii masi#ului, paji5ti montane ntinse, #rfuri cu
#egeta4ie subalpin, stncrii cu #egeta4ie specific, multe rarit4i floristice 5i endemite!
;pecific acestei zone este endemitul local Astragalus pseudopurpureus .cosacii bicjeni1.
;unt ntlnite 5i numeroase specii rare, dintre care men4ionm= Juniperus sabina . cetina de
negi 1, Ajuga pyramidalis, Silene zawadzkii, Waldsteinia geoides 5i Daphne cneorum . tmi4a 1!
E mare importan4 5tiin4ific prezint 5i speciile de plante ocrotite declarate monumente ale
naturii= papucul-doamnei .Cypripedium calceolus1, floarea de col4 .eontopodium alpinum1,
sngele-#oinicului .!igritella rubra1, tisa ."a#us baccata1 etc!
Kauna parcului este deosebit de bogat n specii rare 5i periclitate, ct 5i n alte specii
caracteristice zonei montane!
@numerm cte#a specii rare 5i ocrotite, care sunt #erigi importante ntr-o re4ea trofic bogat, ce
denot eJistenta unui ecosistem nc echilibrat= lepidopterele $arnassius apollo, $olygonia alba,
amfibieni 5i reptile ca broasca cu burta galben .%ombina &ariegata1, broasca mare de lac .'ana
ridibunda1, tritonul de munte ."riturus alpestris1, tritonul carpatic ."riturus montandoni1,
tritonul cu creast ."riturus cristatus1, salamandra (Salamandra salamandra1, broasca rioas
.%u)o bu)o1, broasca ro5ie de munte .'ana temporaria1, 5oprla de munte .acerta &i&ipara*,
#ipera comun .+ipera berus1, 5arpele de alun .Coronella austriaca1, psri ca flutura5ul de
stnc ."ichodroma muraria1, ciocnitoarea de munte .$icoides tridactylus1, presura de munte
.,mberiza cia1, corbul .Cor&us cora#1, coco5ul de munte ."etrao urogallus1, huhurezul mare
.Stri# uralensis1, ac#ila de munte .A-uila chrysaetos1 5i mamifere, cerbul carpatin .Cer&us
elaphus1, capra neagr .'upicapra rupicapra1, ursul ..rsus arctos1, rsul .yn# lyn#1,
lupul .canis lupus1
1raul Gheor"heni2 situat n partea #estic a -arcului a4ional Cheile Bicazului- H5ma52
s-a dez#oltat n )epresiunea ,iurgeului la o altitudine de G77 m n lungul #ii Belchia n
apropierea confluen4ei ei cu Mure5ul, la zona de contact a depresiunii cu #ersan4ii mun4ilor
,iurgeului!
Era5ul a luat fiin4 pe temeliile unei a5ezri feudale din sec! al NBO- lea! -rimele atestri
documentare despre ora5ul ,heorgheni pro#in din *00+! 9n *%%G .cnd turcii au atacat Moldo#a1
077 de familii de armeni au prsit ora5ele din Moldo#a 5i s-au refugiat n Carpa4ii Erientali! 9n
*%8+, la sfr5itul luptelor turce5ti, majoritatea armenilor s-au ntors n Moldo#a, dar mul4i s-au
stabilit definiti# n zon!
9n *878 5i *87G, lbon4ii au incendiat )epresiunea ,iurgeului, Era5ul ,heorgheni a suferit o
uria5 pierdere uman 5i material! E pierdere 5i mai gra# a fost n *8*%-*8*M, datorit ciumei
5i foametei! 9n aceast perioad mai mult de :/H din locuitorii ora5ului au murit! )up *8+*, a
nceput dez#oltarea ora5ului!
Biserica Romano-catolic a fost construit in *:MG 5i reconstituit n *8/%? are un portic 5i o
cristalin din sec! NO! Biserica armean a fost construit n *807!
9n #ecintatea bisericii se afla Mnstirea de Maici 5i 5coala de fete ;t! Oicen4iu de -al, unde s-
au predat disciplinele= art teatral, dans 5i muzic!
Biserica reformat a fost construit ntre anii *GM/-*GMM pentru cei +77 de localnici de religie
reformat!
Biserica Catolic armeneasc a fost construit in stil baroc n anii *807-*80:!
Cldirea parohiei catolice armene5ti construit in sec! al NBN-lea figureaz, mpreun cu biserica
armean n Registru Eficial al Monumentelor din jude4ul Harghita ca monumente (rhitecturale!
Muzeul func4ioneaz ntr-o cldire construit n stil baroc ntre anii *887-*8G8 de ctre arhitectul
OertCn Bst#Cn!
Muzeul gzduie5te eJpozi4ii care prezint me5te5ugurile tradi4ionale ale zonei, eJploatarea,
transportul 5i prelucrarea tradi4ional a lemnului, istorie local, art popular 5i arte plastice!
Kondatorul muzeului, "ariszn>Cs MCrton a lsat mo5tenire o institu4ie cu un tezaur deosebit de
bogat, n special n ceea ce pri#e5te PP @tnografia pduriiPP cum i plcea s spun!
Era5ul ,heorgheni a fost distrus n cea mai mare parte n septembrie *M::, de trupele hitleriste
n retragere 5i refcut ncepnd cu anul urmtor la parametrii unui ora5 modern, aflat n plin
progres economic!
)in anul *M77 n ora5 eJist o grdin botanic nfiin4at de a#ocatul )r! Csi&> )enes, cu o
suprafa4 de *% ha 5i incluznd *G/ de specii! (ctualmente, n grdina botanic func4ioneaz
Kacultatea de "urism, sec4ie a Qni#ersit4ii Babe5-Bol>ai din Cluj!
Comuna Bica Chei este a5ezat la sud-#est de masi#ul Ceahlu, pe #alea rului Bicaz, afluent
al rului Bistri4a, pe partea estic a -arcului a4ional Cheile Bicazului-H5ma5!
Bicazul are o istorie cu rdcini ce ptrund adnc pn n mileniile apropiate de epoca de piatr!
Majoritatea triburilor neolitice s-au aglomerat n regiunile de 5es ale Rude4ului eam4 5i numai
grupuri izolate au ptruns temporar pn la Bicaz! -e #alea Bicazului, a5ezri compacte au aprut
n sec! al NOBB- lea, locuitorii acestor a5ezri pro#eneau din iobagi fugi4i att din Moldo#a ct 5i
din "ransil#ania! 9n mod cert, numrul locuitorilor din aceste a5ezri a crescut dup nfrngerea
rscoalei 4ranilor condu5i de Horia, Clo5ca 5i Cri5an din *8G: 5i dup desfin4area iobgiei din
"ransil#ania de ctre 9mpratul Bosif al BB- lea n anul *8G/!
)e la Marea Qnire din *M*G 5i pn n *M00, localitatea Bicaz Chei fcea parte din Bicazu
(rdelean! 9n *M00, s-a desprins de comuna Bicazu (rdelean, formnd o comun separat, Bicaz
Chei, care a#ea n componen4 5i localitatea )muc! )mucul se desprinde 5i formeaz comuna
separat, n *M08!
Staiunea Lacu Rou
;unt pu4ine eJemple cnd, calamit4i naturale au drept consecin4e, nu distrugeri 5i pierderi de
propor4ii, ci modificri capabile s nfrumuse4eze geografia! )intr-un asemenea eJemplu de
eJcep4ie s-a nscut 5i sta4iunea 'acu Ro5u!
Kormarea 'acului Ro5u a a#ut loc ntr-o zi din luna iulie *G08, dup o serie de furtuni 5i ploi
toren4iale? din Muntele Qciga5u s-a desprins o bucat 5i a blocat prul 'ica5, prul Eii 5i prul
Ro5u! Martorii actuali ai calamit4ii naturale de atunci sunt cioatele de molid rmase n ap!
Reflectarea purpurie in lac a ;uhardului Mic, ridicat cu 0%Mm deasupra oglinzii lacului, precum
5i prezen4a alu#iunilor ro5iatice aduse ndeosebi de prul Ro5u 5i calcarele ro5cate din jurul su
i-au fcut pe ciobani s-i dea numele de 'acul Ro5u!
'egenda spune c o fat frumoas a fost rpit de un haiduc 5i dus ntr-o pe5ter din Mun4ii
;uhard! Kata, cu lacrimile sale, a nduplecat spre rzbunare pe btrnul munte, fcndu-l pe
acesta s-5i pr#ale stncile peste rufctorul haiduc 5i s-l ucid! 9n luna iulie, s-a desprins o
bucat de stnc 5i a fost ucis haiducul, fata 5i un cioban cu turma sa de oi! )enumirea lacului
pro#ine de la apa nro5it de sngele #rsat de ace5tia!
(bia n *G/8,dup +7 de ani de la fenomenul care a dat na5tere lacului, trei turi5ti din
,heorgheni au poposit pe malurile sale, uimi4i 5i fermeca4i de frumuse4ea slbatic a pri#eli5tei
montane 5i a lacului , ei au po#estit c au descoperit un col4 din paradis! )e atunci atra5i de
frumuse4ea natural a lacului de bog4ia faunei, florei numero5i turi5ti au strbtut potecile
acestei regiuni!
-rima caban n 'acu Ro5u a fost construit n *M+/!
9n *M*7 a nceput construirea drumului din ,heorgheni pn la 'acu Ro5u, realizat pn in locul
numit S,tul BaduluiT, 5i numai n *M08 s-a terminat drumul care leag "ransil#ania de Moldo#a!
1raul B#lan se afl la poalele muntelui H5ma5ul Mare, n partea sudic a -arcului a4ional
Cheile Bicazului-H5ma5! (testrile documentare despre aceast zon pro#in nc din anii */77,
dup cum do#edesc registrele comunei ;ndominic! Blanul se desparte n *G+/ de ;ndominic,
5i de#ine o colonie minier de sine stttoare!
9n *GM: localitatea, din punct de #edere administrati#, a fost retrocedat comunei ;ndominic 5i
aceast situa4ie s-a men4inut pn n *M%G cnd localitatea a fost declarat ora5! 9nainte de *M%8,
Balanul a fcut parte din ;ndominic, fiind eJclusi# populat de maghiari, a doua categorie de
locuitori pro#enind din mai multe regiuni ale Romniei fiind to4i de na4ionalitate romn! Mul4i
dintre ace5tia sunt locuitori ai Blanului nc din *M%8, iar al4ii s-au mutat in zon odat cu
dez#oltarea minei!
Eamenii din Blan au supra#ie4uit fcnd astfel fa4 economiei centralizate prin intermediul
Sre4elelor socialeT, mina de#enind un soi de corpora4ie n care fiecare indi#id a#ea deplin
ncredere! Rela4iile sociale 5i-au pierdut rolul bine definit, eficien4a lor scznd considerabil,
deoarece rmnnd fr sprijinul minei, o bun parte din oameni 5i-au pierdut identitatea
cultural comun!
Particularit#i ale tradiiilor i o/iceiurilor locale3
Eamenii din zon sunt me5teri populari n prelucrarea lemnului, ceramicii, 4esturilor 5i
mpletiturilor! )in cele mai #echi timpuri, femeile sunt pricepute gospodine 5i harnice n tot ce
4ine de gospodrie 5i la cele necesare portului n stati#e! Kemeile eJecut 4esturi, cum ar fi
costumele populare, cergi 5i altele, menite s mpodobeasc locuin4a!
Costumele populare specifice sunt= - secuiesc pentru etnicii maghiari din ,heorgheni 5i Blan?
- moldo#enesc pentru locuitorii din Bicaz!
9n fiecare an, de / )ecembrie se organizeaz S$ilele ora5ului ,heorgheniT .ziua de ;fntul
icolae1 de unde pro#ine 5i numele ora5ului!
9n fiecare an, la Bicaz, n prima duminic din luna mai se organizeaz serbarea cmpeneasc
S(rmidemT! Rocurile populare, specifice zonei, sunt n#rtita, srba de joc 5i hora? ele sunt
nso4ite de strigturi 5i chiuituri hazlii!
Kolosin4a n trecut a terenurilor a fost puternic influen4at de tipul de relief din zon, de
succesiunea ci#iliza4iilor 5i a5ezmintelor, precum 5i de oportunit4ile legate de dispunerea
geografic!
(cti#itatea de baz a locuitorilor din ,heorgheni era eJploatarea 5i prelucrarea primar a
lemnului, plutritul lemnului pe Mure5, cre5terea animalelor 5i agricultura!
Edat cu #enirea armenilor, ,heorgheni a de#enit un ora5 comercial .la nceput, pe schimb de
materiale1! 9n *GM7 au aprut primele fabrici de prelucrare a lemnului 5i au pus baza dez#oltrii
unei prelucrri moderne a acestuia 5i a unui comer4 nfloritor! (stfel, din *M0/, n ora5
func4ioneaz fabrica de cherestea 5i lzi! )up *M87, se construiesc 5i se dez#olt n ,heorgheni
importante unit4i economice= 9ntreprinderea de -iese "urnate, 9ntreprinderea de -relucrare a
'emnului, Kilatura de Bn 5i Cnep, 9ntreprinderea de ;tof, Mobil 5i Uesturi tehnice, Kabrica
miJt de industrie local 5i Centrul de Kructe de -dure!
-rimul tren a plecat din ,heorgheni spre M-Ciuc n septembrie *M78 iar por4iunea de cale ferat
,heorgheni-)eda-"g! Mure5 a fost construit n *M7M!
-e teritoriul comunei Bicaz-Chei s-a descoperit urma eJisten4ei omului ncepnd din paleolitic=
un numr mare de unelte care apar4ineau unei cete de #ntori! 9n perioada imediat urmtoare,
atunci cnd agricultura a nceput s joace un rol din ce n ce mai important n #ia4a social, lipsa
unor terenuri fertile duce la o mai slab populare a zonei! (cti#it4ile economice specifice
locuitorilor comunei sunt determinate de bog4iile naturale eJistente= pdurile care ocupau o
mare parte din suprafa4a comunei, precum 5i p5unile 5i fne4ele!
(cti#itatea de baz a locuitorilor comunei o constituie cre5terea animalelor 5i munca la pdure!
-e lng cre5terea animalelor, eJploatarea 5i prelucrarea lemnului, ocupa4ia de baz nc din
*G77 era #rritul! Kina de porumb era 5i este ob4inut prin mcinarea boabelor n mori
ac4ionate de apa rurilor Bicaz 5i )muc! -e lng aceste mori sunt amenajate 5tejiile n care
gospodinele satului 5i splau co#oarele! E alt acti#itate de baz o constituie munca desf5urat
n unit4ile cu caracter industrial= Kabrica de Ciment, Cariera de Calcar, precum 5i alte acti#it4i
economice!
)e-a lungul ntregii sale eJisten4e, destinul locuitorilor Era5ului Blan a fost determinat de mina
de cupru! Ecupa4ia de baz, ncepnd din *%77 era mineritul! ;pre sfr5itul anilor *877,
zcmintele cuprifere de aici au de#enit unele dintre importantele surse de metal ale Monarhiei
(ustro-Qngare! Era5ul este mic 5i monoindustrial! 'ocuitorii si nu se ocup cu culti#area
plantelor, iar cre5terea animalelor se face doar ntr-o mic propor4ie!