Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRNCUI DIN TRGU JIU

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
CAIET DE PRACTIC
Coordo!"or #r!$"%$&: .
S"'d(":......
Trgu Jiu
2012
STAGIUL DE PRACTIC
P(r%o!d! d( d()*&+'r!r( :
De la 01.05.2012 pn la 21.05.2011
Program de lucru zilnic, ntre orele .
T'"or( d()(,!" d( '%"!"(! 'd( )( d()*&+o!r& #r!$"%$!:
umele !i prenumele.
"unc#ia...
Tele$on, e%mail...
U%"!"(! -!.& d( #r!$"%$&:
Denumire .
&ediul 'ocial.
..
Domeniul de acti(itate..
(se va meniona codul CAEN)
)ompartiment:
...
(ex: birou sau serviciul contabilitate, birou sau serviciul financiar)
Nr/
$r"/
D!"! I"(r0!1
or!r
A$"%0%"!"( d()*&+'r!"& O-)(r0!2%%
S(,&"'r! "'"or(1'% d( #r!$"%$&3
PROIECT DE PRACTIC
Co2%'"'1 #ro%($"'1'% d( #r!$"%$& 4#ro%($"'1 ()"( (1!-or!" 5 *'$2%(
d( "%#'1 ("%"&2%% 5 $!r( )( d()*&+o!r& !$"%0%"!"(! d( #r!$"%$&6:
A/ So$%("!"( $o,(r$%!1&:
1. Prezentarea general a entit#ii*
2. &tructura organizatoric*
+. ,(olu#ia principalilor indicatori economico%$inanciari n dou perioade de
ge'tiune*
-. .rganizarea compartimentelor $inanciar !i conta/ilitate*
5. 0i1loace de organizare a conta/ilit#ii $inanciare 23egi'tre o/ligatorii !i
$orma de organizare a conta/ilit#ii4*
5. )onta/ilitatea: capitalurilor 2con'tituire, ma1orare, diminuare capital 'ocial,
rezultatul e6erci#iului !i repartizarea ace'tuia, credite /ancare pe termen lung4*
acti(elor imo/ilizate 2imo/ilizri necorporale, corporale !i n cur'4* 'tocurilor
!i produc#iei n cur' de e6ecu#ie 2materii prime !i materiale con'uma/ile,
materiale de natura o/iectelor de in(entar, produ'e $inite, mr$uri !i am/ala1e4*
decontrilor cu ter#ii 2$urnizori, clien#i, 'alaria#i, /ugetul 'tatului, /ugetele
locale4* trezoreriei 2decontrilor prin (irament !i n numerar, creditelor /ancare
pe termen 'curt4* c7eltuielilor !i (eniturilor.
8. 9ntocmirea 'itua#iilor $inanciare anuale.
B/ I)"%"'2%( #'-1%$&:
1. Prezentarea general a entit#ii*
2. &tructura organizatoric*
+. .rganizarea compartimentelor $inanciar !i conta/ilitate*
-. 0i1loace de organizare a conta/ilit#ii $inanciare 23egi'tre o/ligatorii !i
$orma de organizare a conta/ilit#ii4*
5. 9ntocmirea principalelor documente re$eritoare la: decontri 2ordine de plat,
c7itan#e4, ac7izi#ii 2contracte, $acturi, proce'e (er/ale de recep#ie, note de
recep#ie !i con'tatare de di$eren#e4, (enituri 2declara#ii impunere4, per'ona
2contracte de munc, 3e(i'al, decizii de ncetare, $i!a po'tului, 'tate de 'alarii,
declara#ia 1124 etc.
5. :naliza /ugetului de (enituri !i c7eltuieli 2$undamentare !i e6ecu#ie ; unde
e'te cazul4*
8. Prezentarea acti(it#ilor de'$!urate la ni(elul compartimentului n care 'e
de'$!oar practica, cu documentele core'punztoare*
<. )ompletarea documentelor de raportare $inanciar !i analiza lor.
C/ So$%("&2% d( !)%7'r!r(:
1. Prezentare general a in'titu#iei*
2. &tructura organizatoric*
+. )ontractul de a'igurare 2caracteri'tici, condi#ii de (aliditate,
principiile pe care 'e /azeaz, ntocmirea !i e$ectele contractului de a'igurare4*
-. Tipuri de a'igurri 2prezentarea categoriilor de a'igurri,
documenta#ia 'peci$ic unui produ' de a'igurare4*
5. =ndicatori ai e$icien#ei acti(it#ii de a'igurare 2rata daunei, rata
(enitului net, co'tul relati( al acti(it#ii de a'igurare, gradul de cuprindere n
a'igurare, numrul mediu de a'igurri contractate de un lucrtor4.
Pr($%.&r% )'#1%,("!r(:
Proiectul de practic (a cuprinde 20%+0 pagini 2documentele ane6ate
completate de 'tudent, (or reprezenta pn la 50> din lucrare4 !i (a $i prezentat la
'u'#inerea coloc(iului. &e (a urmri completarea documentelor 1u'ti$icati(e, re'pecti(
e$ectuarea nregi'trrilor n conta/ilitate a elementelor patrimoniale 'upu'e 'tudiului
2numai pentru 'ociet#i comerciale4.
Pr!$"%$! )( *%!1%.(!.& $' )')2%(r(! COLOCVIULUI DE PRACTIC, la
care 'tuden#ii (or prezenta:
a4 Ad(0(r%2! eli/erat de unitatea la care au e$ectuat practica*
/4 C!%("'1 d( #r!$"%$&3 completat pe parcur'ul perioadei de practic*
c4 Pro%($"'1 d( #r!$"%$&, ntocmit n con$ormitate cu precizrile anterioare.
)omponentele / !i c (or $i 'piralate 'au inclu'e ntr%o map de pla'tic.