Sunteți pe pagina 1din 4

Concedii medicale

Baza legal: Ordonana de Urgen a Guvernului nr.158/2005 privind concediile i indemnizatiile de asigurri
sociale de sntate
CAP. 1 Dispoziii generale
!". 1
#1$ %ersoanele asigurate pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate &n sistemul de
asigurri sociale de sntate' denumite &n continuare asigurai' au dreptul' &n condiiile prezentei ordonane de
urgen' pe perioada &n care au domiciliul sau reedina pe teritoriul !om(niei' la concedii medicale i
indemnizaii de asigurri sociale de sntate' dac)
. des*oar activiti pe +az de contract individual de munc sau &n +aza raportului de serviciu,
-. des*oar activiti &n *uncii elective sau sunt numite &n cadrul autoritii e.ecutive' legislative ori
/udectoreti' pe durata mandatului' precum i mem+rii cooperatori dintr0o organizaie a cooperaiei
meteugreti' ale cror drepturi i o+ligaii sunt asimilate' &n condiiile prezentei legi' cu ale persoanelor
prevzute la lit. ,
1. +ene*iciaz de drepturi +neti lunare ce se suport din +ugetul asigurrilor pentru oma/' &n condiiile legii.
#2$ 2e aceleai drepturi +ene*iciaz i persoanele care nu se a*l &n una dintre situaiile prevzute la alin. #1$'
dar sunt)
a$ asociai' comanditari sau acionari,
+$ administratori sau manageri care au &nc3eiat contract de administrare ori de management,
c$ mem+ri ai asociaiei *amiliale,
d$ autorizate s des*oare activiti independente,
e) persoane care ncheie un contract de asigurri sociale pentru concedii i indemnizaii pentru maternitate i
concedii i indemnizaii pentru ngrijirea copilului bolnav, n condiiile n care au nceput stagiul de cotizare
pn la data de 1 ianuarie 200!
#4$ %ersoanele prevzute la alin. #2$' care au calitatea de pensionari' nu sunt asigurate con*orm prezentei
ordonane de urgen' cu e.cepia pensionarilor de invaliditate gradul 555 i a pensionarilor nevztori' care se
a*l &n una dintre situaiile prevzute la lit. c$ i d$.
!". 2
#1$ 1oncediile medicale i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate' la care au dreptul asiguraii' &n
condiiile prezentei ordonane de urgen' sunt)
a$ concedii medicale i indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc' cauzat de +oli o+inuite sau
de accidente &n a*ara muncii,
+$ concedii medicale i indemnizaii pentru prevenirea &m+olnvirilor i recuperarea capacitii de munc'
e.clusiv pentru situaiile rezultate ca urmare a unor accidente de munc sau +oli pro*esionale,
c$ concedii medicale i indemnizaii pentru maternitate,
d$ concedii medicale i indemnizaii pentru &ngri/irea copilului +olnav,
e$ concedii medicale i indemnizaii de risc maternal.
#2$ 1oncediile medicale i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate prevzute la alin. #1$ sunt denumite
&n continuare concedii i indemnizaii.
!". 4
2reptul la concediile i indemnizaiile prevzute la art. 2 alin. #1$ este condiionat de plata contri+uiei de
asigurri sociale de sntate destinat suportrii acestor indemnizaii' denumit &n continuare contri+uie pentru
concedii i indemnizaii.
"#$! %&)
'1) (a data intrrii n vigoare a prevederilor prezentei ordonane de urgen, cotele de contribuii de
asigurri sociale stabilite prin Legea bugetului asigurrilor sociale de stat se diminueaz cu 0,)* puncte
procentuale, prin deducere din+
a$ cota de contri+uie de asigurri sociale datorat de anga/ator' &n cazul persoanelor prevzute la art. 1 alin.
#1$ lit. i -,
+$ cota de contri+uie de asigurri sociale datorat de instituia care administreaz +ugetul asigurrilor pentru
oma/' &n cazul persoanelor prevzute la art. 1 alin. #1$ lit. 1,
c$ cota de contri+uie de asigurri sociale datorat de persoanele prevzute la art. 1 alin. #2$.
#...$
"#$! ,
-tagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevzute la art! 2 alin! '1) lit! a) . d) este de o lun
realizat n ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acord concediul medical!
!". 8
#1$ 6tagiul de cotizare &n sistemul de asigurri sociale de sntate' prevzut la art. 7' se constituie din
&nsumarea perioadelor)
a) pentru care s.a achitat contribuia pentru concedii i indemnizaii de ctre angajator sau, dup caz, de
ctre asigurat, respectiv de ctre /ondul de asigurare pentru accidente de munc i boli pro/esionale sau
bugetul asigurrilor pentru omaj0
+$ pentru care plata contri+uiei de asigurri sociale de sntate se suport din alte surse' &n condiiile
prevzute la art. 8 alin. #2$ lit. a$ din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 150/20029$ privind organizarea i
*uncionarea sistemului de asigurri sociale de sntate' cu modi*icrile i completrile ulterioare,
c$ pentru care' p(n la data intrrii &n vigoare a prezentei ordonane de urgen' plata contri+uiei de asigurri
sociale de sntate s0a *cut din alte surse' potrivit prevederilor art. 8 alin. #2$ lit. +$ i d$ din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 150/20029$' cu modi*icrile i completrile ulterioare.
#2$ 6e asimileaz stagiului de cotizare &n sistemul de asigurri sociale de sntate perioadele &n care
asiguratul +ene*iciaz de concediile i indemnizaiile prevzute de prezenta ordonan de urgen.
#4$ 6e asimileaz stagiului de cotizare &n sistemul de asigurri sociale de sntate i perioadele &n care
asiguratul)
a$ a +ene*iciat de pensie de invaliditate,
+$ a urmat cursurile de zi ale &nvm(ntului universitar' organizat potrivit legii' pe durata normal a
studiilor respective' cu condiia a+solvirii acestora.
#:$ %erioadele prevzute la alin. #2$ i #4$ se asimileaz stagiului de cotizare numai dac &n aceste perioade
asiguratul nu a realizat stagii de cotizare &n &nelesul prevederilor prezentei ordonane de urgen.
!". ;
siguraii au dreptul la concediu i indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc' *r condiii de
stagiu de cotizare' &n cazul urgenelor medico0c3irurgicale' tu+erculozei' +olilor in*ectocontagioase din grupa
' neoplaziilor i 652. <ista cuprinz(nd urgenele medico0c3irurgicale' precum i +olile in*ectocontagioase
din grupa este sta+ilit prin 3otr(re a Guvernului.
"#$! 10
'1) 1aza de calcul a indemnizaiilor prevzute la art! 2 se determin ca medie a veniturilor lunare din
ultimele luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pn la limita a 12 salarii minime
brute pe ar lunar, pe baza crora se calculeaz contribuia pentru concedii i indemnizaii!
#2$ =n situaia &n care la sta+ilirea celor 8 luni din care' potrivit prevederilor alin. #1$' se constituie +aza de
calcul a indemnizaiilor' se utilizeaz perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevzute
la art. 8 alin. #1$ lit. +$ i c$' veniturile ce se iau &n considerare sunt)
a$ cuantumul indemnizaiilor' pentru situaiile prevzute la art. 8 alin. #1$ lit. c$ i alin. #2$,
+$ salariul de +az minim +rut pe ar' din perioadele respective' pentru situaiile prevzute la art. 8 alin. #1$
lit. +$ i alin. #4$.
#4$ %revederile alin. #1$ se aplic i &n cazul pensionarilor de invaliditate gradul 555' al pensionarilor
nevztori' pe perioada &n care se a*l &n situaiile prevzute la art. 1 alin. #1$ lit. i - i alin. #2$ lit. c$ i d$.
'%) 2n cazul n care stagiul de cotizare este mai mic de o lun, pentru situaiile prevzute la art! 3 i 41, baza
de calcul a indemnizaiilor o constituie venitul lunar din prima lun de activitate pentru care s.a stabilit s se
plteasc contribuia, cu respectarea prevederilor alin! '2)!
#5$ 2in duratele de acordare a concediilor medicale' e.primate &n zile calendaristice' se pltesc zilele
lucrtoare.
#8$ <a sta+ilirea numrului de zile ce urmeaz a *i pltite se au &n vedere prevederile legale cu privire la
zilele de sr+toare declarate nelucrtoare' precum i cele re*eritoare la sta+ilirea programului de lucru'
prevzute prin contractele colective de munc.
!". 11
#1$ siguraii +ene*iciaz de concedii i de indemnizaii' &n +aza certi*icatului medical eli+erat de medicul
curant' con*orm reglementrilor &n vigoare.
'2) 2n nelesul prezentei ordonane de urgen, medic curant este orice medic a/lat n relaie contractual
cu casele de asigurri de sntate, precum i orice alt medic cu autorizaie de liber practic valabil i care
ncheie o convenie n acest sens cu casele de asigurri de sntate, n condiiile prezentei ordonane de
urgen!
1%. 2
Concediul i indemnizaia pentru incapacitate temporar de munc
!". 12
5ndemnizaia pentru incapacitate temporar de munc se suport dup cum urmeaz)
"! de ctre angajator, din prima zi pn n a *.a zi de incapacitate temporar de munc0
-. din +ugetul >ondului naional unic de asigurri sociale de sntate' &ncep(nd cu)
a$ ziua urmtoare celor suportate de anga/ator' con*orm lit. ' i p(n la data &ncetrii incapacitii
temporare de munc a asiguratului sau a pensionrii acestuia,
+$ prima zi de incapacitate temporar de munc' &n cazul persoanelor asigurate prevzute la art. 1 alin. #1$ lit.
1 i alin. #2$.
"#$! 14
'1) 5urata de acordare a indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc este de cel mult 1)4 de zile
n interval de un an, socotit din prima zi de mbolnvire!
'2) 2ncepnd cu a 31.a zi, concediul se poate prelungi de ctre medicul specialist pn la 1)4 de zile, cu
aprobarea medicului e6pert al asigurrilor sociale!
#4$ 2urata de acordare a concediului i a indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc este mai
mare &n cazul unor +oli speciale i se di*ereniaz dup cum urmeaz)
a$ un an' &n intervalul ultimilor 2 ani' pentru tu+erculoz pulmonar i unele +oli cardiovasculare' sta+ilite de
1asa ?aional de sigurri de 6ntate' denumit &n continuare 1?6' cu acordul @inisterului 6ntii,
+$ un an' cu drept de prelungire p(n la un an i 8 luni de ctre medicul e.pert al asigurrilor sociale' &n
intervalul ultimilor 2 ani' pentru tu+erculoz meningeal' peritoneal i urogenital' inclusiv a glandelor
suprarenale' pentru 652 i neoplazii' &n *uncie de stadiul +olii,
c$ un an i 8 luni' &n intervalul ultimilor 2 ani' pentru tu+erculoz pulmonar operat i osteoarticular,
d$ 8 luni' cu posi+ilitatea de prelungire p(n la ma.imum un an' &n intervalul ultimilor 2 ani' pentru alte
*orme de tu+erculoz e.trapulmonar' cu avizul medicului e.pert al asigurrilor sociale.
#...$
!". 18
#1$ siguraii a cror incapacitate temporar de munc a survenit &n timpul concediului de odi3n sau al
concediului *r plat +ene*iciaz de indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc' concediul de
odi3n sau *r plat *iind &ntrerupt' urm(nd ca zilele nee*ectuate s *ie reprogramate.
#2$ -ene*iciaz de indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc' &n aceleai condiii ca i ceilali
asigurai' pensionarii care se a*l i &n una dintre situaiile menionate la art. 1 alin. #1$ lit. sau -' precum i
pensionarii de invaliditate gradul 555 sau' dup caz' pensionarii nevztori' care se regsesc &n situaiile
prevzute la art. 1 alin. #2$ lit. c$ i d$.
!". 17
#1$ 1uantumul +rut lunar al indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc se determin prin
aplicarea procentului de 75A asupra +azei de calcul sta+ilite con*orm art. 10.
#2$ 1uantumul +rut lunar al indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc' determinat de
tu+erculoz' 652' neoplazii' precum i de o +oal in*ectocontagioas din grupa i de urgene medico0
c3irurgicale sta+ilite &n condiiile prevzute la art. ;' este de 100A din +aza de calcul sta+ilit con*orm art. 10.
1%. 4
1oncediile i indemnizaiile pentru prevenirea &m+olnvirilor i recuperarea capacitii de munc
!". 18
=n scopul prevenirii &m+olnvirilor i recuperrii capacitii de munc' asiguraii pot +ene*icia de)
a$ indemnizaie pentru reducerea timpului de munc,
+$ concediu i indemnizaie pentru carantin,
c$ tratament +alnear' &n con*ormitate cu programul individual de recuperare.
#...$

!". 48
#1$ 1alculul i plata indemnizaiilor prevzute de prezenta ordonan de urgen se *ac pe +aza certi*icatului
de concediu medical eli+erat &n condiiile legii' care constituie document /usti*icativ pentru plat.
#2$ 1erti*icatul de concediu medical se prezint pltitorului p(n cel mai t(rziu la data de 5 a lunii urmtoare
celei pentru care a *ost acordat concediul.
#4$ %lata indemnizaiilor se *ace lunar de ctre)
a$ anga/ator' cel mai t(rziu odat cu lic3idarea drepturilor salariale pe luna respectiv' pentru asiguraii
prevzui la art. 1 alin. #1$ lit. i -,
+$ instituia care administreaz +ugetul asigurrilor pentru oma/' p(n la data de 10 a lunii urmtoare celei
pentru care s0a acordat concediul medical,
c$ casa de asigurri de sntate' p(n la data de 10 a lunii urmtoare celei pentru care s0a acordat concediul
medical' pentru asiguraii prevzui la art. 1 alin. #2$ i pentru persoanele prevzute la art. 24 alin. #2$ i la art.
42.
!". 47
1uantumul indemnizaiilor acordate pe o perioad mai mare de ;0 de zile se poate inde.a' &n condiiile
sta+ilite prin 3otr(re a Guvernului.
#...$
"#$! %%
'1) 7ontribuia de asigurri sociale de sntate nu se datoreaz asupra indemnizaiilor reglementate de
prezenta ordonan de urgen, cu e6cepia contribuiei de asigurri sociale de sntate, datorat de
angajatori pentru indemnizaiile de asigurri sociale de sntate suportate din /ondurile proprii ale acestora!
'2) 7ontribuia pentru concedii i indemnizaii nu se datoreaz asupra indemnizaiilor reglementate de
prezenta ordonan de urgen, cu e6cepia contribuiei pentru concedii i indemnizaii, datorat de
angajatori pentru indemnizaiile de asigurri sociale de sntate suportate din /ondurile proprii ale acestora
i, respectiv, a indemnizaiilor pentru accidente de munc i boli pro/esionale!
"#$! %*
'1) 8erioadele n care asiguraii prevzui la art! 1 alin! '1) i '2) bene/iciaz de indemnizaiile prevzute la
art! 2 constituie stagiu de cotizare n sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizaii datorndu.se
contribuia de asigurri sociale reglementat de prevederile (egii nr! 1392000 privind sistemul public de
pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modi/icrile i completrile ulterioare, i ale legii bugetului
asigurrilor sociale de stat, care se achit bugetului asigurrilor sociale de stat!
'2) 7ota de contribuie individual de asigurri sociale pentru asiguraii prevzui la art! 1 alin! '1),
precum i cotele de contribuie de asigurri sociale datorate integral de asiguraii prevzui la art! 1 alin! '2)
se aplic asupra valorii reprezentnd un salariu de baz minim brut pe ar garantat n plat, corespunztor
numrului zilelor lucrtoare din concediul medical, i se suport din cuantumul brut al indemnizaiei stabilite
con/orm prevederilor prezentei ordonane de urgen!
'4) 7ota de contribuie de asigurri sociale datorat de angajator pentru indemnizaiile de asigurri
sociale de sntate cuvenite asigurailor se aplic asupra valorii reprezentnd un salariu de baz minim brut
pe ar garantat n plat, corespunztor numrului zilelor lucrtoare din concediul medical!
'%) 7alculul i plata contribuiei de asigurri sociale se e/ectueaz lunar de ctre pltitorii prevzui la art!
4 alin! '4)! 7ontribuia de asigurri sociale se vireaz pn la data de 2* a lunii urmtoare celei pentru care
se e/ectueaz plata drepturilor salariale i9sau a veniturilor de natur salarial!
Exemplu:
O societate are 1 salariat' @uncescu 1ostel' anga/at cu contract individual de munc pe perioad
nedeterminat' norm de lucru 83/zi i cu un salariu de &ncadrare de 500 lei/lun.
=n luna *e+ruarie' &n legtur cu acest salariat' societatea prezint urmtoarea situaie)
0 prezen la serviciu B : zile,
0 concediu de odi3n B 4 zile,
0 spor *uncie de conducere 10A,
0 concediu medical +oal o+inuit &n perioada 10.02.2007 B 28.02.2007' dovedit cu certi*icat medical,
0 un copil &n &ntreinere.
=n anul 200802007' a avut urmtoarea situaie)
<una ?r zile prezen Cenit realizat #+aza de calcul 16$
ugust 24 500
6ept 21 500
Oct 22 500
?ov 12 400
2ecem+rie 20 500
5anuarie : 100
6 se calculeze drepturile cuvenite salariatului i toate ta.ele a*erente lui i unitii pentru aceste drepturi, s se
&nregistreze &n conta+ilitate toate operaiunile legate de aceste drepturi.