Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ECHIVALARE

Subsemnata Nica Luciana Andreea


student a Facultaii de Psihologie,Educatie Fizica Si Sport, specializarea
Psihologie, forma de nm!nt"
#niersitar zi$ta%, anul &,
rog s aprobai echialarea e%amenului la disciplina Educatie fizica
Ane%ez prezentei cereri
Foaia matricol
din care rezult am susinut e%amen la disciplina Educatie fizica in cadrul"
#niersitii 'e (est )(asile *oldis+,Arad
,i am obinut nota &-.zece/0
(A 1#L2#1ES34