Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

Introducere 3
CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 5
1.1 Scurt istoric 5
1.2 Structura organizatorica 5
1.2.1 Organele de conducere ale societii comerciale 7
1.3 Obiectul si profilul firmei 10
CAPITOLUL II : PRINCIPALELE SURSE E IN!OR"ATII
!INANCIARE
12
2.1 Bilantul instrument de reflectare a echilibrului financiar
Continutul si utilitatea bilantului.
12
2.2 Determinarea situatiei financiare a interprinderii pe baza
bilantului financiar si a bilantului functional
1#
2.2.1 Bilantul financiar 1#
2.2.2 Bilantul functional 27
CAPITOLUL III. An$%&'$ (&tu$)&e& *&n$nc&$re +e ,$'$ (o%dur&%or
&nter-ed&$re de .e(t&une
32
3.1 Prezentarea general a soldurilor intermediare de gestiune 32
3.1.1 Mara comercial 33
3.1.2 Producia e!erciiului 3/
3.1.3 "aloarea adugat 35
3.1./ #!cedentul brut de e!ploatare /0
3.1.5 $ezultatul e!ploatrii /3
3.1.0 $ezultatul curent //
3.1.7 $ezultatul e!cepional //
3.1.# $ezultatul e!cepional /5
3.2 Soldurile intermediare de gestiune. Studiu de caz /5
CAPITOLUL I1. An$%&'$ (&tu$)&e& *&n$nc&$re +e ,$'$ r$+o$rte 52
/.1 Consideraii generale 52
/.2 $ate de rentabilitate 53
/.2.1 $ate de rentabilitate comercial 53
/.2.2 $ate de rentabilitate economic 50
/.2.3 $ate de rentabilitate financiar 02
/.3 $ate de structur a capitalului 72
/.3.1 $atele echilibrului financiar 72
/.3.2 $atele de %ndatorare 72
/.3.3 $atele pri&ind structura acti&ului 'i pasi&ului #2
/./ $atele pri&ind rotaia capitalurilor #7
/.5 $apoarte financiare. Studiu de caz 23
CAPITOLUL 1. "etode de $+rec&ere $ r&(cu%u& de *$%&-ent $
3ntre+r&nder&&
101
5.1 Consideraii generale 101
5.2 (uncii scor bazate pe rapoarte financiare 103
5.3 Metode nefinanciare de pro&izioane a falimentului 100
5./ (unciile scor. Studiu de caz 102
Ane45 113
6&,%&o.r$*&e 117