Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

Pag.
Capitolul 1. Diagnosticul economico-financiar al ntreprinderii. Coninut i utilitate
1.1. Aspecte introductive
1.1.1. Concept
1.1.2. Utilitate
1.1.3. Cine realiea! analia diagnostic a ntreprinderii "
1.2. Coninutul diagnosticului economico-financiar
1.2.1. #$iectivele diagnosticului economico-financiar al ntreprinderii
1.2.2. %curt! preentare a %.C. &'&C()#APA)A(A* %.A. +ucureti
2
2
2
3
,
-
.
/
Capitolul 2. Diagnosticul rezultatelor ca ieiri din sistemul ntreprinderii
2.1. Analia diagnostic a cifrei de afaceri
2.1.1. Analia structurii i dinamicii cifrei de afaceri pe total i pe principalele categorii de
produse
2.1.2. Analia cifrei de afaceri pe piee i pe clieni
2.1.2.1. Analia cifrei de afaceri pe piee geografice
2.1.2.2. Analia cifrei de afaceri pe clieni
2.1.3. Analia factorial! a cifrei de afaceri
2.2. Analia diagnostic a valorii ad!ugate
2.2.1. Analia dinamicii i structurii valorii ad!ugate
2.2.2. Analia factorial! a valorii ad!ugate
2.3. Analia diagnostic a profitului ntreprinderii
2.3.1. Analia indicatorilor a$solui i relativi ai profitului
2.3.1.1. 0ndicatori e1primai n m!rimi a$solute
2.3.1.2. 0ndicatori e1primai n m!rimi relative
2.3.2. Analia dinamic! i structural! a profitului
2.3.3. Analia diagnostic a reultatului e1ploat!rii
12
12
12
2,
2-
2-
2/
,1
,2
,,
,.
,/
,/
-1
-3
-.
Capitolul 3. Analiza diagnostic a potenialului te3nic i uman
3.1. Analia diagnostic a potenialului te3nic
3.1.1. Analia diagnostic a capacit!ii de producie
3.1.1.1. Analia eficienei utili!rii mi4loacelor fi1e
3.1.3. Analia diagnostic a activelor circulante
3.1.3.1. Analia activit!ii de aproviionare
3.1.3.2. Analia structurii i a eficienei utili!rii activelor circulante
3.2. Analia activit!ii de cercetare-devoltare
3.3. Analia diagnostic a potenialului uman
3.3.1. Analia calitativ-structural! a resurselor umane
3.3.1.1. &voluia num!rului salariailor
3.3.1.2. Analia personalului dup! structura nivelului de pr!g!tire profesional!
3.3.1.3. Analia personalului dup! structura grupelor de v5rst!
3.3.2. Analia diagnostic a productivit!ii muncii
3.3.3. Analia c3eltuielilor salariale
.6
.6
.1
.3
.-
.-
.7
/6
/2
/2
/2
/3
/.
/7
/2
Capitolul 4. Analiza diagnostic a potenialului financiar
,.1. Analia diagnostic a ratelor de structur! ale patrimoniului
,.1.1. Analia ratelor de structur! ale activului
,.1.2. Analia ratelor de structur! ale pasivului
,.2. Analia diagnostic a ec3ili$rului financiar
,.2.1. Analia corelaiei fond de rulment 8 nevoia de fond de rulment 8 treoreria net!
,.2.2. Analia solva$ilit!ii9 lic3idit!ii i a capacit!ii de plat! a ntreprinderii
71
71
71
77
23
23
27
Capitolul 5. Probleme de baz ale analizei riscului economic i financiar
-.1. Analia riscului economic
-.2. Analia riscului financiar
-.3. Analia riscului de faliment
161
161
16-
16/
Capitolul 6. lemente ale strategiei !mbuntirii unor per"ormane de baz ale
societii
116