Sunteți pe pagina 1din 64

GUVERNUL ROMNIEI

PROGRAMUL DE CONVERGEN
2014-2017

- Aprilie 2014 -


2


CUPRINS
INTRODUCERE .................................................................................................................................................................. 4
1. CADRUL GENERAL AL POLITICII ECONOMICE ................................................................................................................ 6
1.1. CONTEXTUL GENERAL AL POLITICII ECONOMICE ....................................................................................................... 6
1.2 POLITICA MONETAR I A CURSULUI DE SCHIMB ....................................................................................................... 8
2. PERSPECTIVE ECONOMICE ............................................................................................................................................ 11
2.1. ECONOMIA LA NIVEL GLOBAL / IPOTEZE TEHNICE ..................................................................................................... 11
2.2. EVOLUII CICLICE I PERSPECTIVE ACTUALE ............................................................................................................... 14
2.3. SCENARIUL PE TERMEN MEDIU ................................................................................................................................. 16
2.4. BALANE SECTORIALE ................................................................................................................................................ 18
3. SOLDUL BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT I AL DATORIEI ....................................................................................... 20
3.1. STRATEGIA DE POLITICI ............................................................................................................................................. 20
3.2. PERSPECTIVELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU 2015 - 2017 ...................................................................................... 30
3.3. IMPACTUL ADERRII LA UE ASUPRA FINANELOR PUBLICE ....................................................................................... 36
3.4. EVOLUIILE I NIVELUL DATORIEI ............................................................................................................................. 39
4. ANALIZA DE SENZITIVITATE I COMPARAIA CU VARIANTA PRECEDENT A PROGRAMULUI DE
CONVERGEN ................................................................................................................................................................ 43
4.1 RISCURI ...................................................................................................................................................................... 43
4.2 SENZITIVITATEA PROIECIILOR BUGETARE PENTRU DIFERITE SCENARII I IPOTEZE .................................................... 44
4.3. SENZITIVITATEA DATORIEI PUBLICE ........................................................................................................................... 45
4.4. COMPARAREA CU VARIANTA PRECEDENT A PROGRAMULUI DE CONVERGEN .................................................... 46
5. SUSTENABILITATEA PE TERMEN LUNG A FINANELOR PUBLICE ................................................................................... 48
6. CALITATEA FINANELOR PUBLICE ................................................................................................................................. 52
6.1. VENITURILE BUGETARE.............................................................................................................................................. 52
6.2. CHELTUIELILE BUGETARE ........................................................................................................................................... 53
7. CARACTERISTICILE INSTITUIONALE ALE FINANELOR PUBLICE .................................................................................... 54
7.1. REGULI FISCALE ......................................................................................................................................................... 54
7.2. INSTITUII FISCALE .................................................................................................................................................... 56
7.3. GUVERNANA STATISTIC ......................................................................................................................................... 56
ANEXE ............................................................................................................................................................................ 57


3

LISTA TABELELOR
TABEL 1 - RITMUL MEDIU ANUAL DE CRETERE A PIB N PERIOADA 2009 2013 (%) ............................................................. 5
TABEL 2 - PERSPECTIVE PRIVIND PIB PE LOCUITOR LA PCS ................................................................................................... 5
TABEL 3 - CONTRIBUIA FACTORILOR LA CRETEREA PIB POTENIAL ..................................................................................... 16
TABEL 4 - COMPONENTELE PIB .................................................................................................................................... 17
TABEL 5 - DEFICITE BUGETARE. 20
TABEL 6 CFM 2007 - 2013 ..................................................................................................................................... 36
TABEL 7 BALANA FINANCIAR NET A ROMNIEI N PERIOADA 2007 31.03.2014 ......................................................... 37
TABEL 8 SENZITIVITATEA VENITURILOR BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT FA DE MODIFICRILE VARIABILELOR MACROECONOMICE
..................................................................................................................................................................... 44
TABEL 9 INDICATORI DEMOGRAFICI ............................................................................................................................. 50
TABEL 10 PROGNOZA PE TERMEN LUNG A CHELTUIELILOR CU PENSIILE ............................................................................... 51

LISTA GRAFICELOR
GRAFIC 1 - CONTRIBUII LA CRETEREA REAL A PIB ......................................................................................................... 14
GRAFIC 2 SITUAIA PRIVIND ARIERATELE NREGISTRATE DE ADMINISTRAIA CENTRAL I LOCAL ............................................. 21
GRAFIC 3 EVOLUIA PLILOR RESTANTE AFERENTE COMPANIILOR DE STAT N PERIOADA 2010-2013 ..................................... 23
GRAFIC 4 EVOLUIA GRADULUI DE ABSORBIE A FONDURILOR EUROPENE ........................................................................... 24
GRAFIC 5 IMPACTUL CONTRIBUIEI NAIONALE LA PROIECTELE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) FA DE BALANA
PRIMAR PE PERIOADA 2012-2017. ................................................................................................................... 25
GRAFIC 6 DEFICITUL BUGETAR I CRETEREA ECONOMICA PE PERIOADA 2009-2017 ............................................................ 30
GRAFIC 7 POZIIA BUGETAR CONSOLIDAT (ESA, % PIB).............................................................................................. 31
GRAFIC 8 RANDAMENTELE TITLURILOR DE STAT PE PIAA PRIMAR .................................................................................... 40
GRAFIC 9 DATORIA GUVERNAMENTAL BRUT CONFORM METODOLOGIEI UE ..................................................................... 42
GRAFIC 10 DATORIA GUVERNAMENTAL CONFORM METODOLOGIEI UE ............................................................................ 42
GRAFIC 11 FACTORI DE INFLUENTA ASUPRA DATORIEI GUVERNAMENTALE .......................................................................... 45
GRAFIC 12 FACTORII DE INFLUENTA ASUPRA PLILOR DE DOBND ................................................................................. 46
GRAFIC 13 - COMPARAIE NTRE PROGNOZELE CRETERII PIB ............................................................................................. 47
GRAFIC 14 - COMPARAIE NTRE PROGNOZELE CRETERII FBCF .......................................................................................... 47
GRAFIC 15 - COMPARAIE NTRE PROGNOZELE CRETERII CONSUMULUI PRIVAT ...................................................................... 47
GRAFIC 16 - COMPARAIE NTRE CONTRIBUIILE EXPORTULUI NET LA CRETEREA PIB .............................................................. 47
GRAFIC 17 STRUCTURA POPULAIEI: 20132060 ........................................................................................................ 49
GRAFIC 18 EVOLUIA POPULAIEI ............................................................................................................................... 49
GRAFIC 19 RATA FERTILITII .................................................................................................................................... 50


4


INTRODUCERE
Forma actualizat a Programului de convergen pentru perioada 2014 - 2017 a fost
elaborat pe baza Regulamentului (CE) Nr. 1466/1997 al Consiliului privind consolidarea
supravegherii poziiilor bugetare i supravegherea i coordonarea politicilor economice, aa
cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1055/2005 al Consiliului i Regulamentul
(UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European i al Consiliului.
Programul de Convergen este realizat n concordan cu Codul de conduit referitor la
Specificaiile privind Implementarea Pactului de Stabilitate i Cretere i la Liniile orientative
pentru formatul i coninutul Programelor de Stabilitate i de Convergen din 3 septembrie
2012.
Transmiterea de ctre statele membre i evaluarea de ctre CE a Programului de
Convergen reprezint o component a Semestrului European care privete ntrirea
coordonrii politicilor economice, structurale i bugetare. Semestrul european este
instrumentul principal pentru Strategia Europa 2020, instrumentul preventiv al Pactului de
stabilitate i cretere (amendat prin intrarea n vigoare, n data de 13 decembrie 2011, a
pachetului de 6 acte comunitare) i Procedurii de dezechilibre macroeconomice, precum i
pentru Pactul Euro Plus.
Programul de Convergen ilustreaz capacitatea Romniei de a se ncadra din anul 2015 n
obiectivul bugetar pe termen mediu (OTM), reprezentnd un deficit structural al Bugetului
General Consolidat de 1,0% din PIB
1
, ceea ce corespunde prevederilor Tratatului privind
Stabilitatea, Coordonarea i Guvernana n cadrul Uniunii Economice i Monetare.
Continuarea procesului de reforme n special al celui de consolidare fiscal, n baza acordului
de finanare de tip preventiv ncheiat cu UE, FMI i BM este de natur s confere coerena
politicilor macroeconomice i financiare, contribuind la consolidarea ncrederii investitorilor
i meninerea stabilitii macroeconomice i fiscale.
Pe termen mediu, obiectivul specific al politicii bugetare este reprezentat de ajustarea n
continuare a deficitului bugetar, intele planificate fiind de 2,2% din PIB n 2014, iar pentru
perioada 2015-2017 deficit sub 2% din PIB (conform metodologiei ESA).
Cadrul macroeconomic din Programul de Convergen ia n considerare perspectivele
mediului internaional i ale economiei europene din prognozele Comisiei Europene. De
asemenea, scenariul macroeconomic propus pentru perioada 2014-2017 este convergent cu
estimrile CE despre evoluia economiei romneti.
Romnia realizeaz demersurile pentru participarea la Fondul Unic de Rezoluie i va
ntreprinde paii necesari n vederea aderrii la pilonii Uniunii Bancare. n paralel, progresele
economice importante realizate pe parcursul anului 2013 i estimrile privind meninerea

1
nu include ajustorul pentru cofinanarea proiectelor din fonduri europene cu efecte pozitive pe termen lung
asupra potenialului de cretere economic i nici situaiile prevzute n Tratatul privind stabilitatea,
coordonarea i guvernana n cadrul uniunii, economice i monetare, la art.3, paragraf 1(c) i 3(b).
.

5

acestei tendine i n anii urmtori permit un orizont de timp mediu necesar ndeplinirii
criteriilor de convergen nominal i apropierea de convergena real.
n acest context, angajamentul Guvernului Romniei de adoptare a monedei euro va deveni
un obiectiv realizabil i necesar la data de 1 ianuarie 2019.
Din punct de vedere al convergenei reale, evaluat prin decalajele fa de media european
a produsului intern brut pe locuitor exprimat prin puterea de cumprare standard (PCS),
Romnia a progresat semnificativ n ultimii doi ani, situndu-se n prezent la circa 54% fa
de media UE-28, comparativ cu 52,9% n 2012 i 51,2% n 2011.
De altfel, procesul de convergen real a economiei romneti a continuat i n anii de criz,
ritmul PIB-ului pe locuitor fiind pe ntreaga perioad 2009 2013 cu peste 2 puncte
procentuale peste cel de pe ansamblul Uniunii Europene.
Tabel 1 - Ritmul mediu anual de cretere a PIB n perioada 2009 2013 (%)
UE28 Romania
Creterea real -0,3 -0,3
Deflator 1,1 4,4
Creterea nominal 0,8 4,1
Cretere PIB pe locuitor la PCS
(Puterea de cumprare standard) 0,5 2,6
Sursa: Eurostat i Comisia Naional de Prognoz
Experiena noilor state membre care au aderat la moneda euro evideniaz c un astfel de
obiectiv este realist n msura n care raportul fa de media UE a produsului intern brut pe
locuitor depete 60%.
n concordan cu evoluiile economice explicitate n acest Program, convergena real a
Romniei va ajunge n anul 2018 la aproape 65%, existnd perspectiva ca la orizontul anului
2020 produsul intern brut pe locuitor la PCS din Romnia s reprezinte 70% din media
european.
Tabel 2 - Perspective privind PIB pe locuitor la PCS
2012 2018 2020
PIB pe locuitor la PCS 13500 18200 20250
- % din media UE-28 52,9 64,2 69,5
Sursa: Eurostat i Comisia Naional de Prognoz

6


1. CADRUL GENERAL AL POLITICII ECONOMICE
1.1. CONTEXTUL GENERAL AL POLITICII ECONOMICE
n conformitate cu Programul de Guvernare, cu luarea n considerare a obiectivelor
prevzute n Strategia Europa 2020, Acordul preventiv cu UE i FMI i Tratatul privind
stabilitatea, coordonarea i guvernana n cadrul uniunii economice i monetare, strategia
economic pe termen mediu a Guvernului este orientat ctre promovarea competitivitii
i ocuprii forei de munc, consolidarea finanelor publice i a stabilitii financiare,
continuarea implementrii reformelor structurale, creterea atragerii fondurilor europene i
asigurarea coerenei mixului de politici economice. Strategia i politica economic sunt
ntemeiate pe principiul echilibrului ntre politicile de consolidare fiscal, susinerea mediului
economic i protecia i solidaritatea social.
Romnia a nregistrat n ultimii ani progrese considerabile n direcia reducerii
dezechilibrelor macroeconomice i refacerii unui spaiu de manevr fiscal i financiar, care
mpreun cu politicile monetare i reformele structurale implementate sau n curs de
implementare, au contribuit la meninerea stabilitii macroeconomice i financiare.
n perioada 2009 2011, Romnia a nregistrat cele mai mari deficite bugetare ca urmare a
consecinelor crizei economico-financiare i a politicii fiscale pro-ciclice din anii de dinaintea
crizei, ceea ce a generat riscuri importante pentru creterea i stabilitatea economic.
Implementarea msurilor de consolidare fiscal au vizat reducerea deficitului bugetar i
mbuntirea situaiei finanelor publice.
n perioada 2012-2013, prin politica bugetar caracterizat de un management prudent al
cheltuielilor publice i de mbuntire semnificativ a managementului datoriei publice, s-
au nregistrat progrese importante n vederea reducerii riscurilor:
- n anul 2013, Romnia a ieit din procedura de deficit excesiv.
- Deficitul bugetar calculat conform metodologiei europene s-a redus cu 3,2 puncte
procentuale n perioada 2011-2013, respectiv de la 5,5% n anul 2011, la 3% din
PIB n anul 2012 i la 2,3% din PIB n anul 2013, n condiiile n care creterea
economic a fost relativ modest comparativ cu ratele de cretere de dinaintea
crizei, fapt ce confirm continuarea procesului de consolidare fiscal i ncadrarea
n parametrii stabilii, ca urmare a unei politici bugetare prudente i sustenabile.
Deficitul bugetar aferent anului 2012 reprezint 3% din PIB, situndu-se astfel sub
media deficitului bugetar pentru zona euro de 3,7% din PIB i pentru UE28 de
3,9% din PIB.
- S-a nregistrat o reducere semnificativ a deficitului structural, msur a
deficitului bugetar ce exclude efectele ciclului de afaceri. Conform estimrilor,
deficitul bugetar ajustat ciclic s-a redus de la 3,8% din PIB n 2011 la 1,8% din PIB
n anul 2013, respectiv cu dou puncte procentuale n decursul a doi ani.

7

Politica bugetar pe anul 2014 reconfirm angajamentul Romniei de a continua procesul de
consolidare fiscal sustenabil i susinere a reformelor att pe partea de ofert, ct i pe
partea de cerere, prin investiii n domenii prioritare precum infrastructur, educaie,
energie, cercetare etc., prin sprijinirea afacerilor i crearea unui cadru bugetar-fiscal care s
susin creterea economic.
Romnia a nregistrat pe parcursul anului 2013 progrese importante n domeniul reformelor
structurale, ce contribuie la atingerea criteriilor de convergen real. Printre aceste
reforme, enumerm procesele de privatizare i msurile de cretere a performanei
ntreprinderilor de stat, reforma investiiilor publice, plata arieratelor i mbuntirea
sistemului de management al fondurilor europene. Toate aceste reforme sprijin procesul
de consolidarea fiscal, implicnd de asemenea convergena nominal. Aceste reforme
structurale au necesitat n paralel i reformarea i mbuntirea managementului datoriei
publice.
n conformitate cu Tratatul privind stabilitatea, coordonarea i guvernana n cadrul uniunii
economice i monetare, semnat la 2 martie 2012, regulile fiscale stabilite prin Tratat au fost
introduse n legislaia naional prin modificarea Legii responsabilitii fiscal-bugetare
nr.69/2010. Aceast modificare s-a fcut printr-o lege de modificare i anume Legea
nr.377/2013 publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.826/23.12.2013. Noile reguli
fiscale introduse prin Legea 377/2013 sunt aplicabile ncepnd cu 1 ianuarie 2014.

8


1.2 POLITICA MONETAR I A CURSULUI DE SCHIMB
Potrivit statutului su
2
, Banca Naional a Romniei are ca obiectiv fundamental asigurarea
i meninerea stabilitii preurilor, acestea reprezentnd cea mai bun contribuie pe care
politica monetar o poate aduce la realizarea unei creteri economice sustenabile. ncepnd
cu luna august 2005, politica monetar se implementeaz n contextul strategiei de intire
direct a inflaiei, care coexist cu regimul de flotare controlat a cursului de schimb. Acest
regim al ratei de schimb este compatibil cu utilizarea intei de inflaie ca ancor nominal a
politicii monetare i permite un rspuns flexibil al acestei politici la ocurile neprevzute ce
pot afecta economia.
Corespunztor caracteristicilor sale instituionale actuale, politica monetar a BNR este i va
rmne ferm orientat n direcia atingerii intei staionare de inflaie de 2,5 la sut 1 punct
procentual, implicit spre meninerea stabilitii preurilor pe orizontul mediu de timp,
precum i spre coborrea i consolidarea ratei inflaiei, pe orizontul temporal mai
ndeprtat, la niveluri compatibile cu definiia cantitativ a stabilitii preurilor adoptat de
Banca Central European.
Trecerea la inta staionar multianual de inflaie, situat la 2,5 la sut 1 punct procentual,
a avut loc n anul 2013, adoptarea ei de ctre BNR punnd capt etapei intelor anuale
gradual descresctoare3 de inflaie stabilite i anunate pe un orizont temporal de doi ani ce
a caracterizat anterior strategia de intire direct a inflaiei. Schimbarea adus astfel cadrului
de intire a inflaiei implic un angajament al politicii monetare fa de un obiectiv unic,
considerat a fi compatibil cu definiia de stabilitate a preurilor pe termen mediu n
economia romneasc. Ea a fost decis i anunat de BNR spre finele anului 2010, n
favoarea ei plednd, pe de o parte, capacitatea crescut a unei asemenea inte de a ancora
i stabiliza anticipaiile inflaioniste - evoluie esenial pentru atingerea ntr-un orizont
relativ scurt de timp a unui nivel al ratei inflaiei compatibil cu criteriul de inflaie al
Tratatului de la Maastricht i, ntr-un orizont mai lung de timp, cu definiia cantitativ a
stabilitii preurilor a BCE - i, pe de alt parte, ateptrile privind ncheierea n linii generale
n anul 2012 a procesului dezinflaiei declanat n economia romneasc n anul 2000; o
asemenea perspectiv nu excludea ns posibilitatea manifestrii n viitor a unor fluctuaii
temporare ale inflaiei, sub impactul unor poteniale/previzibile noi ocuri adverse de natura
ofertei
4
i al persistenei senzitivitii
5
ridicate a indicelui preurilor de consum fa de
acestea.
Contextul macroeconomic i financiar al anului 2013 - anul trecerii la inta staionar de
inflaie - a reclamat meninerea, pe parcursul acestuia, a conduitei prudente a politicii

2
Legea nr. 312/2004.
3
intele anuale de inflaie au fost coborte de la 7,5 la sut 1 punct procentual n 2005, la 3,0 la sut 1 punct
procentual n 2011; intele anuale de inflaie pentru anul 2010 i anul 2012 au fost meninute la nivelul celor
din anii precedeni, anume la 3,5 la sut 1 punct procentual, respectiv 3 la sut 1 punct procentual.
4
Aflate, n cea mai mare parte, n afara sferei de influen a bncii centrale.
5
Decurgnd, n principal, din structura coului IPC.

9

monetare. n prima parte a anului, o asemenea abordare a avut ca argument major riscurile
la adresa anticipaiilor inflaioniste induse de noul puseu inflaionist produs n ianuarie 2013,
care, suprapunndu-se celui consemnat n semestrul II al anului 2012
6
, a determinat
creterea deviaiei ratei anuale a inflaiei fa de limita superioar a intervalului intei
staionare i prelungirea pn n luna iunie
7
a valorii semnificative a acesteia. Ambele
episoade de reaccelerare a inflaiei se anticipau a fi ns temporare, fiind generate exclusiv
de ocuri adverse de natura ofertei, care s-au produs n a doua parte a anului 2012
8
i, ntr-o
mai mic msur, la nceputul anului 2013
9
. De altfel, prognozele evoluiilor
macroeconomice pe termen mediu actualizate n primul semestru al anului (a se vedea
Raportul asupra inflaiei din lunile februarie i mai 2013) au relevat i au reconfirmat apoi
perspectiva relurii dezinflaiei n luna iulie i a accelerrii ei ulterioare, pe fondul disiprii
graduale a efectelor ocurilor ofertei i al anticipatei persistene a deficitului amplu de
cerere agregat i a intensitii presiunilor dezinflaioniste ale acestuia.
n aceste condiii, n cadrul celor patru edine pe probleme de politic monetar
desfurate n perioada ianuarie 2013-mai 2013, CA al BNR a decis s nu modifice rata
dobnzii de politic monetar, care a fost meninut la nivelul de 5,25 la sut, i s pstreze
nivelurile n vigoare ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor n lei,
respectiv, celor n valut ale instituiilor de credit. Dat fiind tendina de echilibrare a
balanei riscurilor la adresa perspectivei inflaiei conturat la nceputul anului, autoritatea
monetar a reluat ns gestionarea adecvat a lichiditii din sistemul bancar, iar n edina
din luna mai, CA al BNR a decis ngustarea de la 4 la 3 puncte procentuale a coridorului
format de ratele dobnzilor facilitilor permanente
10
n jurul ratei dobnzii de politic
monetar, msura avnd ca scop reducerea volatilitii ratelor dobnzilor interbancare i
consolidarea transmisiei semnalului ratei dobnzii-cheie a BNR. Printr-o asemenea
configurare a politicii monetare s-a urmrit ancorarea ferm a anticipaiilor inflaioniste pe
termen mediu i consolidarea perspectivei revenirii ratei anuale a inflaiei pe o traiectorie
compatibil cu inta staionar, concomitent cu evitarea exercitrii de efecte contracioniste
suplimentare asupra economiei.
n cea de-a doua parte a anului, imprimarea prudenei adecvate politicii monetare s-a
realizat prin limitarea la 0,25 puncte procentuale a tierilor operate succesiv de CA al BNR
asupra ratei dobnzii de politic monetar ncepnd cu luna iulie, excepie fcnd decizia din
august, cnd pasul de reducere a acestei rate a fost majorat la 0,5 puncte procentuale;

6
Rata anual a inflaiei a urcat n decembrie 2012 la nivelul de 4,95 la sut, n condiiile n care, n primele luni
ale aceluiai an, ea coborse n jumtatea inferioar a intervalului de variaie al intei de inflaie de 3 la sut 1
punct procentual, atingnd n luna mai nivelul de 1,79 la sut, minimul istoric al ultimilor 23 de ani.
7
Rata anual a inflaiei a atins n ianuarie i iunie 2013 nivelurile de 5,97 la sut i respectiv 5,37 la sut.
8
n anul 2012, acestea au inclus: scderea ampl a produciei agricole interne provocat de persistena
condiiilor meteo nefavorabile, majorarea preurilor internaionale ale materiilor prime agroalimentare,
coroborat cu volatilitatea relativ crescut a cursului de schimb al leului, n principal fa de USD, precum i
creterea preului energiei electrice.
9
Noi runde de majorare a preului energiei electrice i a unor accize, mai cu seam a celor aplicate produselor
din tutun.
10
Rata dobnzii pentru facilitatea de creditare a fost redus de la 9,25 la sut, la 8,25 la sut, iar rata dobnzii
pentru facilitatea de depozit a fost majorat de la 1,25 la sut, la 2,25 la sut.

10

totodat, BNR a meninut neschimbat nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile
pasivelor n lei i respectiv n valut ale instituiilor de credit, continund, n acelai timp,
gestionarea adecvat a lichiditii din sistemul bancar.
Reluarea n iulie i continuarea pe parcursul urmtoarelor luni a ciclului de reducere a ratei
dobnzii-cheie a BNR au fost motivate de iminenta decelerare semnificativ a inflaiei
anticipat a se produce n trimestrul III i de materializarea ulterioar a acesteia, pe fondul
epuizrii influenei ocurilor adverse pe partea ofertei, de natur s permit evidenierea
mai pregnant a impactului dezinflaionist al deficitului persistent de cerere agregat,
precum i al continurii ameliorrii anticipaiilor inflaioniste. Corecia descendent
consemnat de rata anual a inflaiei a fost chiar mai ampl dect se previzionase iniial, iar
prognoza pe termen scurt a inflaiei a suferit consecutive revizuiri de acelai sens
11
, n
condiiile n care, impactului factorilor fundamentali i s-au suprapus, ncepnd cu luna
septembrie, efectele dezinflaioniste tranzitorii exercitate de producia agricol foarte bun
a anului 2013 i de pass-through-ul considerabil al scderii cotei TVA la unele produse de
panificaie
12
. n mod simetric, corecia de sens opus ce se previziona a fi consemnat, odat
cu disiparea acestor efecte, de rata anual a inflaiei era mai pronunat, valorile ei
proiectate rmnnd ns pe ntregul orizont de prognoz n interiorul intervalului intei,
respectiv n jumtatea superioar a acestuia, pe fondul prelungirii aciunii dezinflaioniste
anticipate a fi exercitate pe termen mediu de deficitul de cerere agregat, precum i de
meninerea anticipaiilor inflaioniste la niveluri compatibile cu inta staionar.
n acest context, ajustarea gradual a conduitei politicii monetare a fost menit s asigure
ancorarea ferm a anticipaiilor inflaioniste pe termen mediu, concomitent cu crearea
condiiilor pentru revigorarea activitii de creditare; prin aceast abordare s-a urmrit, de
asemenea, prevenirea scderii prea brute a ratelor dobnzilor la depozitele bancare,
precum i potenarea impactului exercitat asupra randamentelor pe termene mai lungi, n
condiiile unei relative sincronizri a ciclului politicii monetare a BNR cu cele ale bncilor
centrale din regiune, dar i din rile dezvoltate.
n condiiile coborrii ratei anuale a inflaiei la nivelul de 1,55 la sut la finalul anului 2013,
precum i ale reconfirmrii, n linii generale, a coordonatelor prognozei pe termen mediu a
inflaiei evideniate n exerciiul anterior de proiecie
13
, BNR a prelungit n primele dou luni
ale anului 2014 ciclul de scdere a ratei dobnzii de politic monetar, aceasta fiind redus
la 3,5 la sut. Totodat, n edina din luna ianuarie, CA al BNR a decis diminuarea ratelor
rezervelor minime obligatorii aferente pasivelor n lei i respectiv n valut ale bncilor la 12
la sut, respectiv la 18 la sut (de la 15 la sut, respectiv de la 20 la sut), prin aceast
msur implementat ncepnd cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014
urmrindu-se sprijinirea revigorrii sustenabile a procesului de creditare, precum i

11
Potrivit prognozei publicate n Raportul asupra inflaiei din noiembrie 2013, rata anual a inflaiei era
ateptat s rmn sub punctul central al intei staionare n urmtoarele patru trimestre i chiar s coboare
sub limita de jos a intervalului intei n prima parte a anului 2014.
12
ncepnd cu 1 septembrie 2013, cota TVA la unele produse de panificaie a fost redus de la 24 la sut la 9 la
sut.
13
n contextul prognozei publicate n Raportul asupra inflaiei din februarie 2014, nivelul anticipat al ratei
anuale a inflaiei se situa la 3,5 la sut n decembrie 2014 i la 3,2 la sut n decembrie 2015.

11

continuarea armonizrii mecanismului rezervelor minime obligatorii cu standardele n
materie ale BCE.
n perioada urmtoare, dar mai ales pe orizontul mediu de timp, respectiv pe parcursul
anilor 2015-2017, provocarea major a politicii monetare va continua s o constituie
ancorarea solid a anticipaiilor inflaioniste i atingerea durabil a intei de 2,5 la sut
1 punct procentual, simultan cu sprijinirea revigorrii activitii de creditare i a refacerii
ncrederii, de natur s contribuie la redresarea economiei romneti. Sursa principal a
acestei provocri se prefigureaz a fi reprezentat de efectele inflaioniste decurgnd din
derularea procesului de liberalizare a tarifelor energiei electrice i ale gazelor naturale
14
i
din alte poteniale ocuri de natura ofertei, ce vor coexista pe termen mediu cu presiunile
dezinflaioniste ale deficitului de cerere agregat, anticipate a fi ns n scdere gradual.
Att pe termen scurt, ct i pe orizontul mai ndelungat de timp, calibrarea ritmului i
dimensiunii ajustrii viitoare a instrumentelor politicii monetare, n contextul adecvrii
condiiilor monetare reale n sens larg, va continua s fie corelat, n principal, cu
intensitatea manifestrii impactului dezinflaionist al deficitului de cerere agregat, precum
i cu comportamentul anticipaiilor inflaioniste pe termen mediu i cu riscurile la adresa
acestuia. De asemenea, un rol esenial n fundamentarea deciziilor vor continua s-l dein,
pe de o parte, configuraia balanei riscurilor asociate prognozei inflaiei i probabilitatea de
materializare ce le este atribuit i, pe de alt parte, caracteristicile mecanismului de
transmisie a politicii monetare, implicit ale activitii de creditare a sectorului privat al
economiei, dar i ale comportamentului de economisire/investire al agenilor economici.
Viabilitatea i eficacitatea unei asemenea configurri a politicii monetare continu s fie
condiionate de urmrirea consecvent i atingerea obiectivelor convenite cu UE, FMI i BM
n sfera consolidrii fiscale, a reformelor structurale i a atragerii fondurilor europene,
asigurarea coerenei mixului de politici macroeconomice fiind esenial pentru reducerea
primei de risc suveran, implicit pentru atingerea obiectivului privind stabilitatea preurilor pe
termen mediu, ca premis a unei creteri economice sustenabile i de durat.

2. PERSPECTIVE ECONOMICE
2.1. ECONOMIA LA NIVEL GLOBAL / IPOTEZE TEHNICE
Previziunile de iarn ale Comisiei Europene au anunat continuarea redresrii economice n
majoritatea statelor membre i n UE n ansamblul su. Dup ieirea din recesiune n
primvara anului 2013 i trei trimestre consecutive de redresare uoar, previziunile indic o
majorare moderat a creterii economice. Astfel, dup o cretere a PIB-ului real de 1,5 % n
UE i 1,2 % n zona euro n 2014, se preconizeaz c activitatea se va intensifica n anul 2015,
atingnd 2,0 % n UE i, respectiv, 1,8 % n zona euro. Aceste cifre reprezint fiecare o
revizuire n sens cresctor de 0,1 puncte procentuale n comparaie cu previziunile din
toamna anului 2013. De asemenea, prognoza de iarn 2014, a Comisiei Europene pentru

14
Conform calendarului aprobat de autoriti n anul 2012 n contextul acordurilor convenite cu UE, FMI i
Banca Mondial.

12

perioada 2014-2015, estimeaz o cretere economic global mai mic cu 0,4 puncte
procentuale respectiv cu 0,5 puncte procentuale dect previziunile din prognoza de toamn
anului 2013.
Previziunile se bazeaz n continuare pe premisa c punerea n aplicare a msurilor
convenite de politic la nivelul UE i al statelor membre susin mbuntirea att a
climatului de ncredere, ct i a condiiilor financiare i promoveaz adaptarea economic
necesar n statele membre, prin sporirea potenialului de cretere al acestora.
Dezechilibrele macroeconomice acumulate sunt n scdere conducnd la o accelerare
moderat a ritmului creterii n 2014 i 2015. n urmtoarea perioad, cererea intern va
deveni treptat principalul motor al creterii economice n Europa.
Piaa forei de munc este caracterizat printr-o stabilizare lent a ocuprii forei de munc
cu un omaj ridicat totui, deoarece evoluiile de pe piaa forei de munc sunt de obicei cu
ase luni sau mai mult n urma evoluiilor PIB-ului. Astfel se estimeaz o cretere modest a
ratei de ocupare a forei de munc ncepnd cu anul acesta i o scdere a ratei omajului
pn la 10,4 % n UE i pn la 11,7 % n zona euro pn n 2015, diferenele ntre ri
rmnnd ns foarte mari.
De asemenea, se preconizeaz c inflaia sczut a preurilor de consum va fi prevalent n
UE i n zona euro n 2014, nregistrnd rate de 1,2 % i, respectiv, de 1,0 %, nainte de a
crete uor cu aproximativ 0,3 puncte procentuale n 2015, an n care creterea economic
va cpta amploare.
Balanele de cont curent ale statelor membre vulnerabile s-au ameliorat n ultimii ani, n
urma unor ctiguri continue n materie de competitivitate a preurilor i a unei consolidri a
sectoarelor lor de export. Se estimeaz c multe dintre aceste economii vor nregistra
excedente de cont curent n perioada 2014 - 2015.
Pentru perioada imediat urmtoare se ateapt ca reducerea deficitelor publice generale s
continue. Astfel, n 2014 se preconizeaz c deficitele fiscale globale vor scdea la 2,7 % din
PIB n UE i la 2,6 % n zona euro, n timp ce ponderea datoriei n raport cu PIB-ul va ajunge la
aproape 90 % n UE i la 96 % n zona euro. Ritmul consolidrii n ceea ce privete bilanurile
bugetare structurale indic o orientare fiscal n general neutr.
Pe fondul unei stabilizri a economiei la nivel mondial, proieciile Comisiei Europene din
iarna lui 2014, prevd creteri ale pieelor de export extra UE de aproximativ 5,6% n 2014 i
respectiv 6% n 2015.
Preurile petrolului a crescut n al treilea trimestru al anului 2013, dar a sczut n ianuarie
2014 la 107 USD/baril. n acest context, conform prognozei de iarn a Comisiei Europene,
preurile pentru petrol Brent sunt proiectate a fi, n medie, 104,1 USD/ baril n 2014 i 99,6
USD/baril n 2015. Aceasta ar corespunde unui pre al petrolului de 76,5 EUR/baril n 2014 i
73,2 EUR/baril n 2015.
Dei creterea economic la nivel mondial este semnificativ, revenirea preurilor petrolului
este puin probabil, o posibil escaladare a tensiunilor geopolitice din regiunea MENA
rmnnd un factor de risc .

13

O uoar cretere a preului produselor alimentare n 2013 a fost determinat de preurile
mai mari la fructele de mare i carne, n timp ce preurile la principalele cereale, porumb,
orez i gru, au sczut. n 2014, avnd n vedere o perspectiv mai bun pentru
aprovizionarea cu produse alimentare, se estimeaz o reducere a preurilor acestora. n ceea
ce privete preurile la metale i materii prime, acestea s-au situat pe un trend descendent n
2013, din cauza ofertei abundente i a cererii slabe. O recuperare modest a preurilor este
de ateptat n 2014 -2015 susinut de creterea cererii att a rilor avansate ct i n curs
de dezvoltare.
n ceea ce privete riscurile economico-financiare, acestea sunt mai echilibrate dect erau n
toamn. Cel mai mare risc de evoluie negativ la adresa perspectivei de cretere ar fi o nou
deteriorare a climatului de ncredere, care ar putea fi determinat de o stagnare a
reformelor la nivel naional sau european. Acest lucru ar spori probabilitatea unei perioade
prelungite de cretere slab n Europa, ceea ce ar avea un impact negativ asupra activitii
economice pe perioada analizat n previziuni. O inflaie foarte sczut persistent n zona
euro ar implica unele riscuri pentru reechilibrarea economiei. Cu toate acestea, avnd n
vedere redresarea din ce n ce mai puternic i mbuntirea climatului de ncredere, exist
o probabilitate doar marginal a unor ocuri suficient de puternice pentru a destabiliza
ateptrile referitoare la inflaie i pentru a provoca o deflaie la nivelul ntregii UE.
Pe de alt parte, exist i o potenial evoluie mai bun, i anume ca redresarea s fie mai
puternic dect s-a estimat, ceea ce s-ar putea ntmpla dac sunt puse n aplicare noi
reforme structurale ndrznee. Acest lucru ar sprijini nlnuirea de reacii pozitive ntre
climatul de ncredere, creterea economic, n special creterea investiiilor, i capacitatea
sectorului bancar de a acorda mprumuturi.

14


2.2. EVOLUII CICLICE I PERSPECTIVE ACTUALE
PERSPECTIVE ACTUALE
n anul 2013, n Romnia, PIB a crescut cu 3,5%, fiind al treilea an de cretere (2,3% n 2011
i 0,6% n 2012), ceea ce consolideaz tendina de revenire din criza economic i financiar
care a afectat i Romnia n anii 2009 i 2010. Creterea din 2013 s-a datorat, n principal,
contribuiei pozitive a exportului net, n timp ce cererea intern s-a redus ca urmare a
scderii formrii brute de capital fix.
Contribuia pozitiv a exportului net de 4,4 procente s-a datorat cererii externe crescute care
a determinat o majorare a exportului de bunuri i servicii, n termeni reali, cu 13,5%, n timp
ce importurile de bunuri i servicii s-au majorat cu 2,4%.
Consumul final s-a majorat cu 0,7% ca urmare a creterii consumului privat cu 1,3% i a
reducerii consumului public cu 1,8%. Consumul populaiei s-a accelerat n a doua jumtate a
anului 2013 n condiiile unei inflaii sczute i a unei producii agricole mari, care a
impulsionat piaa rneasc i autoconsumul, component important a consumului
populaiei n Romnia.
Activitatea investiional a fost mult sub ateptri, formarea brut de capital fix nregistrnd
o scdere cu 3,3%, dup ce n 2011 i 2012 nregistrase tendin de relansare. Acest fapt a
fost determinat de incertitudinile crescute n rndul investitorilor, n special al investitorilor
strini, precum i o contribuie sczut a investiiilor guvernamentale.
Grafic 1 - Contribuii la creterea real a PIB
3,5
0,6
2,3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2011 2012 2013
Consum final Formarea bruta de capital
Export net PIB

2,3
0,6
3,5
2011 2012 2013
Agricultura Industrie Constructii
Servicii PIB

Sursa: Comisia Naional de Prognoz

Din punct de vedere al ofertei interne, s-a remarcat creterea valorii adugate brute din
agricultur (23,4%) i din industrie (8,0%), n timp ce construciile au nregistrat o majorare
de doar 0,4%. Sectorul serviciilor s-au meninut, n termeni reali, la acelai nivel cu cel din
2012.
La sfritul anului 2013 rata anual a inflaiei a ajuns la minimul istoric de dup 1990,
atingnd un nivel de 1,55%, cu 3,4 puncte procentuale sub cel atins la sfritul anului 2012.

15

Ca medie anual, inflaia s-a situat cu 0,65 puncte procentuale peste media anului anterior,
ajungnd la 3,98%.
Procesul amplu de dezinflaie s-a manifestat n contextul persistenei deficitului de cerere i
al presiunilor din partea preurilor produselor agroalimentare. Reducerea cotei de TVA la
unele produse de panificaie ct i meninerea unui curs de schimb relativ stabil au
contribuit la trendul descendent al preurilor de consum.
O tendin n sens contrar s-a manifestat din partea preurilor reglementate, creteri
semnificative fa de sfritul anului 2012 nregistrndu-se la ap, canal, salubritate
(12,07%), gaze (9,25%) i energie electric (7,90%).
n ceea ce privete preurile de consum din luna martie 2014 comparativ cu decembrie 2013,
creterea acestora a fost de 1,21%, majorarea datorndu-se creterii preurilor mrfurilor
nealimentare care s-a situat la 1,32%.
Inflaia anual n luna martie 2014 a atins nivelul de 1,04%, nregistrnd o scdere cu 4,21
puncte procentuale fa de martie 2013.
Pentru anul 2014, inflaia se va menine la un nivel redus, urmnd s ating nivelul de 3,5%
la sfritul anului, cu o medie anual de 2,2%. Estimrile au luat n calcul un impact favorabil
asupra evoluiei inflaiei pe parcursul anului 2014 din partea cererii agregate, care este
estimat a se menine la un nivel redus, dar i a unui an agricol normal.
n 2013, ocuparea forei de munc, bazat pe datele din Conturile Naionale, s-a diminuat
uor cu 0,1% ca rezultat al reducerii ocuprii n agricultur cu 1,8% i n construcii cu 0,1%,
n timp ce n industrie s-a meninut relativ la acelai nivel cu 2012, iar n sectorul serviciilor
s-a majorat cu 1%. Totui, numrul salariailor din economie s-a majorat cu 0,8%, ca urmare
a creterii numrului n sectorul serviciilor cu 1,7%, n timp ce n celelalte sectoare s-a
diminuat.
Rata omajului, conform AMIGO, s-a majorat de la 7,0% n 2012 la 7,3%.
Evoluii ciclice
Dup scderea abrupt din anii 2009-2010 de 7,6%, produsul intern brut s-a re-nscris pe un
trend ascendent ns considerabil mai atenuat comparativ cu perioada anterioar crizei.
Acelai lucru este valabil i pentru PIB potenial. Ca urmare, n special a reducerii investiiilor
(n mod deosebit a celor n echipamente care s-au redus n termeni nominali cu 40,5%
cumulat n 2009-2010) att capitalul ct i productivitatea total a factorilor (TFP) i-au
diminuat contribuia la formarea PIB potenial acest lucru conducnd la rate medii de
cretere situate la mai puin de jumtate din cele dinaintea crizei.
Ca urmare a msurilor structurale avute n vedere pentru anul 2014, precum i pentru
perioada urmtoare i prezentate n document, formarea brut de capital fix va reveni la
dinamici pozitive, dup scderea de 3,3% din 2013 i va avea un impact favorabil asupra PIB
potenial nc din 2014. n consecin, situaia de pe piaa muncii va cunoate uoare
mbuntiri, astfel nct creterea ocuprii i a numrului de ore lucrate vor compensa
evoluia demografic nefavorabil conducnd la o contribuie pozitiv a factorului munc la

16

creterea PIB potenial. De asemenea, productivitatea total a factorilor va avea o
contribuie pozitiv i n cretere. Astfel, creterea PIB potenial se va accelera pe termen
mediu.
Output-gap va continua tendina de reducere pe fondul redresrii cererii interne. Se
estimeaz c decalajul dintre PIB efectiv i PIB potenial se va nchide n anul 2018.

Tabel 3 - Contribuia factorilor la creterea PIB potenial
Contribuii - % -
PIB Capital Munc TFP Output Gap
2013 2.0 1.1 0.1 0.7 -1.6
2014 2.2 1.2 0.2 0.9 -1.4
2015 2.4 1.2 0.2 1.0 -1.2
2016 2.6 1.3 0.2 1.1 -0.8
2017 2.7 1.4 0.1 1.2 -0.2
Sursa: Comisia Naional de Prognoz

2.3. SCENARIUL PE TERMEN MEDIU
n condiiile prognozei de iarn a CE, care prevede o accelerare a activitii economice n UE,
pentru perioada 2014 2017 se estimeaz o mbuntire gradual a performantei
economice a Romniei, astfel nct s se recupereze scderile din perioada de recesiune
2009 2010.
n 2014 produsul intern brut crete cu 2,5% ca urmare a contribuiei pozitive att a cererii
interne, ct i a exportului net. Pentru urmtorii ani, se ateapt o accelerare treptat a
ritmului de cretere a PIB pn la 3,3% n 2017.
Creterea economic din anul 2013 nu a fost susinut suficient de cererea intern i
ndeosebi de cererea investiional. Contribuia pozitiv a exportului net de 4,4 procente a
compensat reducerea cererii interne cu 0,8%. Reducerea cererii interne a provenit
ndeosebi din ajustarea sectorului privat care a nregistrat economii. Deficitul de cont curent
s-a ajustat de la o pondere n PIB de 4,4% n 2012 la 1,1% n 2013, iar deficitul bugetului
general consolidat de la 3,0% n 2012 la 2,3% n 2013, ceea ce nseamn c sectorul privat a
nregistrat un sold pozitiv reprezentnd 1,2% din PIB.
n aceste condiii pentru stimularea sporirii contribuiei sectorului privat i implicit a cererii
interne la creterea economic se acord prioritate stimulrii sectorului privat i a
consumului populaiei.
Pentru stimularea investiiilor se prevd msuri fiscal bugetare cu efect multiplicator,
precum: schema de garanii de stat pentru finanarea capitalului de lucru al IMM-urilor
15
,

15
n baza OUG 92/2013

17

amplificarea absorbiei fondurilor europene, scutirea profitului reinvestit, reducerea CAS la
angajator.
n privina consumului, msurile preconizate cu efecte semnificative asupra veniturilor
disponibile sunt: creterea salariului minim, care va continua n 2015 i 2016, astfel nct n
2016 s ajung la 1200 lei, continuarea indexrii pensiilor n raport cu inflaia i evoluia
real a ctigurilor salariale, acordarea venitului minim de inserie, aplicarea legii salarizrii
unitare n sensul majorrii salariilor categoriilor de salariai tineri cu venituri mai mici,
precum i alte msuri pentru gospodriile cu venituri mici i mijlocii.
Consumul privat este ateptat, de asemenea, s nregistreze ritmuri anuale n cretere, de la
2,0 % n 2014 la 3,3% n 2017. Consumul guvernamental va fi determinat de o politic
bugetar caracterizat printr-o stabilizare a ocuprii n sectorul bugetar i raionalizare a
cheltuielilor cu bunurile i serviciile.
Considernd evoluia formrii brute de capital fix din 2013 ca fiind conjunctural, se
estimeaz c n perioada 2014 2017, se vor nregistra creteri care pot fi susinute de
intrri mai substaniale de fonduri europene. Astfel, creterile se vor accelera anual, de la
2,7% n 2014 la 6,1% n 2017.
Exportul net i va diminua contribuia la creterea real a PIB, comparativ cu 2013, respectiv
va avea o uoar contribuie pozitiv n 2014, dup care n urmtorii ani va contribui negativ
din cauza unor creteri ale importurilor de bunuri i servicii superioare celor ale exporturilor,
importuri generate de investiiile n cretere.
Tabel 4 - Componentele PIB
- modificri procentuale anuale -
2013 2014 2015 2016 2017
PIB real 3,5 2,5 2,6 3,0 3,3
Cheltuielile consumului privat 1,3 2,0 2,9 3,2 3,3
Cheltuielile consumului public -1,8 1,8 1,7 2,5 1,7
Formarea brut de capital fix -3,3 2,7 4,0 5,2 6,1
Exporturi de bunuri i servicii 13,5 6,6 4,7 4,5 5,0
Importuri de bunuri i servicii 2,4 5,6 5,5 5,8 6,1
Sursa: Eurostat i Comisia Naional de Prognoz

Creterea economic pe termen mediu va crea condiiile mbuntirii ocuprii, n special n
ceea ce privete numrul salariailor. Astfel, se estimeaz c populaia ocupat se va
majora, n medie, cu 0,3% anual, iar numrul salariailor cu 0,7%.
Rata omajului, conform AMIGO, se va diminua de la 7,3% la 6,7% n 2017.
Pentru perioada 2015 2017, tendina de reducere a inflaiei va continua, manifestndu-se
att la nivelul inflaiei anuale ct i ca medie anual. Reluarea procesului de reducere a
inflaiei va fi susinut prin meninerea conduitei ferme a politicii monetare, ct i a

18

celorlalte componente ale mixului de politici economici (fiscal, a veniturilor). Estimrile au
luat n calcul ani agricoli normali i o volatilitate redus pentru preul internaional al
petrolului.
De asemenea, reducerea gradual a ritmului de majorare a accizelor, promovarea unei
politici salariale prudente i continuarea reformelor structurale vor menine procesul de
dezinflaie pe o traiectorie sustenabil. Astfel, rata inflaiei urmeaz s scad pn la nivelul
de 2,5% n anul 2017 cu o medie anual de 2,7%. De asemenea, continuarea procesului de
dezinflaie va contribui la scderea suplimentar a ateptrilor inflaioniste. Un alt mijloc
eficient de ancorare a anticipaiilor inflaioniste va fi revenirea tendinei de apreciere n
termeni reali a monedei naionale n raport cu euro. Acest fapt este posibil dac se are n
vedere perspectiva unei creteri mai accelerate de productivitate n economia romneasc,
fa de principalii si parteneri externi. Impactul cursului de schimb va fi unul modest,
manifestat n sensul susinerii procesului de dezinflaie.

2.4. BALANE SECTORIALE

n anul 2013, creterea exporturilor romneti, comparativ cu anul 2012, a fost de 10,0%, n
timp ce importurile au crescut cu doar 1,0%. n aceste condiii, deficitul comercial FOB-FOB
s-a diminuat cu 53,6% comparativ cu cel nregistrat n anul 2012.
n primele 2 luni 2014 exporturile Romniei au crescut cu 9,2% n timp ce importurile s-au
majorat cu 9,4%, fa de aceeai perioad din 2013. Astfel, deficitul comercial (FOB-FOB) a
nregistrat n aceast perioad un deficit n valoare de 201,5 mil. euro, n cretere cu 15,8%
fa de aceeai perioad din anul 2013.
Ca i n anul precedent, exportul va rmne n anul 2014 o component a cererii, care va
sprijini creterea economic a Romniei. Se apreciaz c, n 2014, se va menine tendina de
devansare a dinamicii importului de ctre cea a exportului, nregistrat n anul precedent.
Astfel, pentru anul 2014 se estimeaz o cretere a exportului de bunuri cu 7,3%, iar pentru
importul de bunuri o cretere de 6,6%.
Pe ansamblu, prognoza pentru 2014 arat c deficitul comercial se va situa, n termeni
valorici, la circa 3,3 miliarde euro, cu o pondere n PIB de 2,2%.
Exportul intracomunitar a nregistrat, n ultimii ani, o ncetinire a ritmului de cretere, de la
19,1% n 2011, la 8,8% n 2013 chiar cu o scdere cu 1,4% n 2012. Aceast tendin de
ncetinire se va menine i n anul 2014, pentru exportul intracomunitar estimndu-se o
cretere cu 6,1%. n acest context ritmul de cretere a exportului extracomunitar l va
devansa pe cel intracomunitar cu 4 puncte procentuale ajungnd pn la 10,1%. n ceea ce
privete importul intracomunitar, ritmul de cretere al acestuia se va majora pn la 9,4% n
acest an, iar cel extracomunitar, urmnd tendina nregistrat n ultimii doi ani, va cunoate
o reducere cu 2,0%. Avnd n vedere evoluiile estimate pentru import i export, va rezulta

19

pe zona intracomunitar un deficit de 9,1 mld. Euro, iar pe cea extracomunitar un excedent
n valoare de 3,4 mld. euro.
Lund n considerare evoluia economiei mondiale n urmtoarea perioad, pentru intervalul
2015-2017 se estimeaz creteri medii anuale ale exporturilor de bunuri de 7,3%, iar la
importuri de 7,5%. Dup scderea din anul 2013, ponderea deficitului comercial FOB-FOB n
PIB se va situa pe un trend ascendent, atingnd nivelul de 2,5% n anul 2017. Pentru
exporturile ctre zona Uniunii Europene se estimeaz un ritm mediu anual de cretere de
5,9% iar pentru importurile intracomunitare 8,5%. Pentru exporturile i importurile
extracomunitare se estimeaz o cretere medie de 10,3%, respectiv 3,7%.
n anul 2013, contul curent al balanei de pli a nregistrat un deficit n scdere cu cca. 74%
fa de 2012 ajungnd la o pondere n PIB de doar 1,1%. Finanarea deficitului de cont
curent s-a realizat integral prin investiii strine directe. Investiiile strine directe au atins
valoarea de 2,7 mld. euro i au fost mai mari cu cca. 27% fa de anul 2012 cnd au
nregistrat 2,1 mld. euro.
n primele 2 luni ale anului 2014, contul curent al balanei de pli a nregistrat un deficit de
102 mil. euro, comparativ cu un excedent de 177 mil. euro n aceeai perioad din anul 2013,
pe fondul majorrii deficitului balanei veniturilor i al balanei comerciale, precum i al
reducerii surplusului nregistrat de balana transferurilor curente.
n anul 2014, deficitul contului curent al balanei de pli externe se ateapt s se menin
relativ la aceeai valoare ca n 2013, respectiv 1,5 miliarde lei, reprezentnd 1% din PIB.
Investiiile strine directe vor atinge nivelul de 3,6 mld. euro, acoperind integral deficitul de
cont curent.
Pe termen mediu, nivelul deficitului de cont curent se va menine la o valoare cuprins ntre
2,4 - 3,5 mld. euro, cu o pondere a acestuia n PIB de 1,5% n anul 2015 i 2,0% n 2017. n
perioada 2015-2017, ponderea n PIB a soldului net cu restul lumii, lund n calcul i contul
de capital, va deveni pozitiv, cu un uor trend descendent, n condiiile unei contribuii mai
ridicate a contului de capital. Este important de menionat faptul c ponderea contului de
capital n PIB se va majora de la 2,2% ct va reprezenta n 2015 la 2,8% n anul 2017. Pentru
aceast perioad se prognozeaz ca valoarea investiiilor strine directe s se majoreze de la
4,0 mld. euro la 5,3 mld. euro, ponderea acestora n PIB crescnd de la 2,6% la 3,0%.20

3. SOLDUL BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT I AL DATORIEI
3.1. STRATEGIA DE POLITICI
Criza economico-financiar a afectat negativ economia naional i a contribuit la
nrutirea poziiei bugetare consolidate a Romniei. Conform metodologiei ESA 95 deficitul
bugetar a crescut de la 5,7% din PIB, n anul 2008, pn la 9,0% din PIB, n anul 2009.
Ca urmare a caracterului prociclic pe care politica bugetar l-a avut pn n anul 2009,
Romnia a trebuit s abordeze criza economic printr-un un efort bugetar dublu, i anume
prin reducerea deficitului ctre valori sustenabile pe de o parte, iar pe de alt parte prin
crearea unui spaiu fiscal pentru cheltuieli de investiii cu rol de stimulare a economiei.
Din anul 2009, odat cu intrarea n procedura de deficit excesiv, obiectivul central al politicii
fiscal-bugetare este reprezentat de reducerea deficitului bugetar ctre valori conforme cu
prevederile Protocolului nr.12 privind procedura aplicabil deficitelor excesive
16
.
Politica de consolidare fiscal a Romniei a fost susinut prin acorduri de finanare cu UE i
FMI, reuindu-se astfel corectarea dezechilibrului bugetar (n termeni ESA) cu peste 6 puncte
procentuale n numai trei ani i ieirea, ncepnd cu anul 2013, de sub procedura de deficit
excesiv a Uniunii Europene (deficitul ESA pe anul 2012 a fost sub limita de 3% din PIB).
Totodat, planificarea bugetar pe termen mediu respect noua regul pentru deficitul
bugetar prevzut de Tratatul privind Stabilitatea, Coordonarea i Guvernana n cadrul
Uniunii Economice i Monetare, programndu-i atingerea obiectivului bugetar pe termen
mediu (1% din PIB n termeni structurali) n anul 2015.
Tabel 5 Deficite bugetare
- % din PIB -

2008 2009 2010 2011 2012*) 2013*) 2014*) 2015**)
Deficit ESA
-5,7 -9,0 -6,8 -5,5 -3,0 -2,3 -2,2 -1,4
Deficit
Structural
-8,3 -9,6 -6,1 -3,8 -2,5 -1,8 -1,7 -1,0
*) estimri
**) nu include ajustorul pentru cofinanarea proiectelor din fonduri europene cu efecte pozitive pe termen lung
asupra potenialului de cretere economic i situaiile prevzute n Tratatul privind stabilitatea, coordonarea i
guvernana n cadrul uniunii, economice i monetare, la art.3, paragraf 1(c) i 3(b).
Reducerea deficitului bugetar dup 2008 a fost necesar, ns mijloacele alese n perioada
2010-2011 au implicat costuri sociale semnificative influennd negativ potenialul de
cretere economic al Romniei.
ncepnd cu anul 2013 s-a aplicat o viziune nou a continurii consolidrii fiscale, care s
stimuleze creterea economic, s distribuie n mod echitabil povara ajustrilor, s nlture
creterea disparitilor i a tensiunilor sociale.

16
anex la Tratatele Uniunii Europene, 3% din PIB conform metodologiei ESA 95.

21

Consolidarea bugetar aferent anului 2013 s-a realizat att prin diminuarea deficitului, ct i
prin reducerea arieratelor la companiile de stat, ct i la administraia public local i
central, i prin implementarea unor reforme structurale, precum:
ntrirea disciplinei bugetare prin reducerea risipei n cheltuielile aparatului central
i prin plata arieratelor n sntate, n infrastructura de transport, n administraia
local i la nivelul companiilor de stat.
Plata arieratelor este o msur care contribuie att la reformarea managementului
investiiilor i instituiilor publice, acionnd att n economia real, ct i la nivelul intirii
deficitului bugetar. Sub aspect al deficitului bugetar, n 2013, diminuarea semnificativ a
acestor arierate a condus la scderea acestuia cu 0,4pp din PIB. Acest lucru s-a reflectat i n
faptul c, pentru prima dat n istoria Romniei, n 2013, deficitul ESA (2,3% din PIB) a fost mai
mic dect cel cash (2,5 % din PIB). Situaia arieratelor este ilustrat n graficul urmtor.
Grafic 2 Situaia privind arieratele nregistrate de administraia central i local

Sursa: Ministerul Finanelor Publice
S-a ntreprins o serie de msuri, printre care menionm un sistem de control al
angajamentelor ce va funciona n 2014 ca proiect pilot. Sub aspect legislativ, au fost
adoptate/amendate o serie de acte legislative care susin plata arieratelor ntreprinderilor de
stat i autoritilor publice locale sau centrale, printre care amintim:
Ordonana de Urgen nr. 3/2013 privind reglementarea unor msuri pentru
reducerea unor arierate din economie, alte msuri financiare, precum i modificarea
unor acte normative ce stabilete c ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale
unitilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale i ai instituiilor publice de
subordonare local, care nregistreaz arierate la data de 31 ianuarie 2013, au
obligaia diminurii volumului acestora cu cel puin 85%, pn la 31 martie 2013.

22

Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiar i insolvena
unitilor administrativ teritoriale, prin care autoritile centrale vor asigura un
control mai strict al cheltuielilor totale ale autoritilor locale.
Legea nr. 72/2013, prin care sunt transpuse n legislaia naional prevederile
Directivei 2011/7 privind combaterea plilor ntrziate;
Legea Responsabilitii Fiscale nr. 69/2010, care a fost amendat prin Legea nr.
377/2013, n conformitate cu prevederile UE privind guvernana fiscal cu scopul de a
integra inte fiscale structurale i msuri corective n cazul abaterilor;
Impactul acestui cadru legislativ este evaluat n prezent ca fiind pozitiv, avnd n vedere c
dup plile masive realizate n contul arieratelor, acestea nu au mai crescut.
Reforme structurale ale ntreprinderilor publice
Pe parcursul anului 2013 au fost realizate progrese semnificative n
implementarea agendei de privatizare, prin:
- vnzarea unui pachet de aciuni de 15% din capitalul social al Societii Naionale
de Transport Gaze Naturale Transgaz- suma ncasat cca. 72 mil. Euro;
- vnzarea unui pachet de aciuni de 15% din capitalul social al Societii Naionale
de Gaze Naturale Romgaz S.A. - suma ncasat cca. 390 mil. Euro .n cadrul
acestei oferte au fost emise pentru prima dat titluri GDR Global Depository
Receipts) mpreun cu o ofert public pe Bursa de Valori Bucureti.
- vnzarea unui pachet de aciuni nou emise prin majorare de capital social cu 10%
la Societatea Naional Nuclearelectrica S.A. suma ncasat cca. 70 mil. Euro.
Pe parcursul anului 2013 s-a urmrit mbuntirea performanelor financiare
ale ntreprinderilor publice prin reducerea pierderilor operaionale i a plilor
restante nregistrate de acestea. Aceste aciuni au presupus:
- Restructurarea anumitor ntreprinderi de stat (sau, atunci cnd s-a impus,
lichidarea): dou ntreprinderi de stat au fost plasate n insolven, cu scopul de a
facilita procesele de re-organizare i eficientizare a activitii prestate;
- Aprobarea unui Memorandum privind acionariatul deinut de stat i
supravegherea de ctre acesta, care s mbunteasc managementul
portofoliului naional al ntreprinderilor de stat. Acesta clarific responsabilitile
ministerelor de resort i ale MFP pentru guvernan corporativ, raportare
financiar, rspundere i transparen, monitorizarea i evaluarea a
managementului ntreprinderilor de stat. De asemenea, promoveaz bunele
practici, inclusiv trecerea la standardele internaionale de raportare financiar
(IFRS);
- Aprobarea Legii privind guvernana corporativ a ntreprinderilor de stat pe baza
OUG 109/2011 i a evalurii implementrii acesteia.

23

Ca efect al acestor reforme, plile restante ale ntreprinderilor publice din administraia
central care au fost active n anul 2012 i au fost monitorizate de Ministerul Finanelor
Publice, s-au diminuat la finele anului 2013 fa de 2012 cu 6 mld lei, respectiv de la 12,7 mld
lei la 6,7 mld. lei, dup cum se poate observa din graficul de mai jos.

Grafic 3 Evoluia plilor restante aferente companiilor de stat n perioada 2010-2013
20,3
17,3
12,7
6,7
0,0
0,0
4,5
9,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2010 2011 2012 2013
In functiune In insolventa/faliment
M
l
d
.
L
e
i
Sursa: Ministerul Finanelor Publice
Reforma investiiilor publice prin creterea substanial a fondurilor alocate cofinanrii
proiectelor europene i prioritizarea investiiilor publice semnificative.
n anul 2014 cheltuielile destinate investiiilor reprezint 39,8 miliarde lei, cu 3,6 miliarde
mai mult ca n anul 2013, reprezentnd 6% n PIB i o pondere n total cheltuieli bugetare de
17,2%, mai mult cu 0,9 puncte procentuale mai mult ca n anul 2013. n contextul
importanei crescute a investiiilor publice, inclusiv ca motor de relansare economic, i al
necesitii mbuntirii managementului acestora, ncepnd cu anul 2013, Romnia a
implementat o serie de reforme ale gestiunii investiiilor publice. Aceast abordare este
diferit de cea aferent anilor precedent, fiind bazat pe urmtoarele principii:
- prioritizarea investiiilor publice;
- limitarea finanrilor de la bugetul de stat;
- orientarea ctre acele proiecte finanate n primul rnd din programe europene, din
fonduri rambursabile pentru care exist un audit i o perspectiv de multiplicare a
modului de investire a banilor publici.
Reforma investiiilor publice, iniiat n anul 2013, a presupus urmtoarele demersuri:
- Elaborarea unor mecanisme instituionale pentru prioritizarea proiectelor publice
semnificative (peste 100 milioane lei), cu scopul de a facilita att finalizarea
investiiilor respective, prin concentrarea finanrilor ctre investiiile selectate, ct i
creterea transparenei n decizia de alocare a cheltuielilor de investiii, precum i n
monitorizarea implementrii acestora. Mecanismul permite inclusiv renunarea la

24

anumite proiecte neperformante sau care nu mai corespund necesitilor actuale de
dezvoltare;
- Introducerea obligativitii raportrii lunare a stadiului fizic de execuie, n uniti de
msur, pentru creterea calitii analizei execuiei bugetare;
- nfiinarea unei Uniti de Evaluare i Monitorizare a Investiiilor Publice n cadrul
Ministerul Finanelor Publice. Aceast Unitate va contribui la ntrirea controlului
calitii n procesele de elaborare, prioritizare, evaluare i gestionare a proiectelor noi
semnificative de investiii publice finanate de la bugetul de stat;
- Aprobarea cadrului legislativ necesar realizrii aciunilor descrise mai sus.
Drept urmare, cheltuielile pentru cofinanarea proiectelor europene au crescut substanial cu
2,2 miliarde lei, respectiv cu 12,7% fa de anul 2012, de la 2,9% din PIB n 2012 la 3,1% la PIB
n 2013. n plus, au fost acordate mprumuturi temporare din Trezorerie de peste 8,8 miliarde
lei n anul 2013 pentru plata beneficiarilor de proiecte finanate din fonduri europene n
contul plilor ce vor fi efectuate de UE.
Astfel gradul de absorbie a ajuns la 40,6 % la sfritul lunii martie 2014.

Grafic 4 Evoluia gradului de absorbie a fondurilor europene
40,6
34,1
19,6
0
20
40
60
80
2007-2012 2007-2013 2007- 31 martie 2014
%
Nota: Fondurile europene se ref er la FSC, FEADR i FEP

Sursa: Ministerul Finanelor Publice
25


Grafic 5 Impactul contribuiei naionale la proiectele din fonduri externe nerambursabile
(FEN) fa de balana primar pe perioada 2012-2017

1,6
1,7
1,7
1,6
1,8
1,7
-1,2
-0,5
-0,4
0,4
0,5
0,6
2,4
2,3
2,0
1,3
0,4
1,2
-0,1
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2012 2013 2014 2015 2016 2017
%

P
I
B
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
%

P
I
B
Contributia nationala la FEN Balanta primara fara contributie nationala FEN Balanta primara

Sursa: Ministerul Finanelor Publice
Contribuia naional la proiectele finanate din fonduri externe nerambursabile se
estimeaz s fie de aproximativ 1,6% din PIB n anul 2015. De asemenea, n anul 2015 va fi
necesar susinerea cofinanrii naionale pentru dou cadre financiare europene 2007-2013
i respectiv 2014-2020.
Dac aceast cofinanare ar fi eliminat din balana primar aferent anului 2015 (0,4% din
PIB), aceasta ar ajunge la un sold pozitiv de 2,0% din PIB.

26


I. Politica fiscal-bugetar n anul 2014
17

1. Continuarea consolidrii fiscale prin reducerea deficitului ESA de la 2,3% din PIB n
2013 la 2,2% din PIB n 2014, respectiv a deficitului cash de la 2,5% din PIB n 2013 la
2,2% din PIB n 2014. Aceste inte includ o ajustare pentru investiii de 0,2% din PIB
fa de Strategia fiscal-bugetar 2013-2015, n scopul crerii unui spaiu fiscal pentru
stimularea investiiilor.
Pe partea de venituri au fost implementate o serie de msuri, n ceea ce privete
impozitul pe profit (-20 mil. RON), impozitul pe veniturile microntreprinderilor (49,8
mil. RON), impozitul pe venit (44 mil. RON), accize i alte taxe speciale (2959,5 mil.
RON), contribuiile sociale obligatorii (349,8 mil. RON), impozitul asupra valorii
construciilor, altele dect cldirile (488 mil. RON), redevenele miniere (50 mil.
RON).
Pe partea de cheltuieli, pentru anul 2014 s-a avut n vedere meninerea drepturilor
salariale la nivelul lunii decembrie 2013. Prin excepie de la aceast regul, ncepnd
cu luna ianuarie 2014, salariile de baz ale personalului didactic cu o vechime n
nvmnt de pn la 6 ani au fost majorate cu pn la 10%, fr a depi salariul
de baz stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitar a personalului pltit din fonduri publice, cu modificrile ulterioare.
n cheltuielile de personal aferente bugetului general consolidat pe anul 2014 este
inclus i suma de 2,0 miliarde lei reprezentnd trana de 25% din titlurile executorii
obinute de personalul din sectorul bugetar, avnd ca obiect drepturi de natur
salarial.
Totodat, pentru anul 2014, s-a avut n vedere un numr maxim de posturi n
sectorul bugetar de 1.185.000.
De asemenea, se continu aplicarea i n anul 2014 a msurilor care vizeaz
neacordarea de premii, prime de vacan, tichete de vacan, tichete de mas (cu
excepia personalului din instituiile publice finanate integral din venituri proprii),
compensarea numai cu timp liber corespunztor a orelor efectuate peste durata
normal a timpului de lucru.
2. Stimularea creterii economice prin:
a. Stimularea investiiilor
- Creterea investiiilor publice, n special creterea cofinanrii pentru
absorbia fondurilor europene cu 0,5 puncte procentuale pentru a compensa
investiiile din sectorul privat;
- Creterea finanrii programelor de investiii la nivelul autoritilor locale, de
la 14,6 miliarde lei n anul 2013 la 18,4 miliarde lei n anul 2014, respectiv o
cretere de 26%. Potrivit Tratatului de aderare la Uniunea European,

17
Dac nu se specific altfel, cifrele prezentate n aceast seciune sunt n metodologie cash

27

Romnia s-a angajat (ca pn n anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu
ap i pn n anul 2018 pentru sisteme de canalizare i staii de epurare) s
asigure la nivelul localitilor conformarea la legislaia din domeniul mediului
prin dezvoltarea infrastructurii de ap i ap uzat, n caz contrar putnd fi
declanat procedura de infringement;
- Sprijinirea productorilor agricoli prin alocarea de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale a sumei de 2,1 miliarde
lei, respectiv 1,5 miliarde lei subvenii pentru sprijinirea productorilor
agricoli i 0,6 miliarde lei, reprezentnd pli naionale directe
complementare n sectorul vegetal.
- Stimularea mediului de afaceri prin schemele de garanii de stat i ajutoare de
stat, n special prin noua schem de garanii pentru IMM-uri n cuantum de 2
miliarde lei;
- Scutirea impozitului pe profitul reinvestit n echipamentele tehnologice
maini, utilaje i instalaii de lucru folosite n scopul de venituri impozabile
18
-
perioada de aplicare este 1 iulie 2014-31 decembrie 2016. Investiiile rmn
amortizabile din punct de vedere fiscal, prin utilizarea amortizrii liniare sau
degresive i trebuiesc pstrate n patrimoniu cel puin o perioad egal cu
jumtate din durata normal de funcionare a acestora, dar nu mai mult de 5
ani.
b. Stimularea consumului concomitent cu asigurarea proteciei sociale pentru
categoriile de populaie cu venituri reduse
- Indexarea pensiilor cu 3,75%;
- Creterea salariului minim de baz brut pe ar garantat n plat cu 12,5%;
- Creterea venitului minim garantat cu 4,5%.
- Aplicarea legii salarizrii unitare n sensul majorrii salariilor categoriilor de
salariai tineri cu venituri mai mici,
- Direcionarea creterilor salariale n sectorul bugetar ctre tinerii absolveni
din sntate i educaie care rmn n sistem (medici rezideni; profesori
debutani n nvmntul preuniversitar; preparatori i lectori n
nvmntul universitar), pentru a facilita investiia n sntate i educaie;
- Pentru a stimula mediul de afaceri i a reduce fiscalitatea muncii, un obiectiv
central al guvernului este acela de reducere a cotei contribuiilor sociale,
aceast reducere fiind realizat ntr-o manier neutr din punct de vedere
bugetar. n acest sens, se va ncerca implementarea, n a doua jumtate a
anului 2014, a unei reduceri semnificative a acestei cote. n acest scop, va fi

18
astfel cum sunt prevzute n subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea i duratele normale de
funcionare a mijloacelor fixe.

28

efectuat un studiu de fezabilitate ce va fi discutat cu toi cei implicai iar
concluziile studiului vor fi convenite cu CE, FMI i Banca Mondial.
- Alte msuri de cretere a veniturilor disponibile pentru gospodriile cu
venituri mici i medii
3. Continuarea procesului de prioritizare a investiiilor publice, prin:
- Aprobarea i publicarea listei investiiilor publice prioritare (din rndul
investiiilor semnificative, peste 100 milioane lei).
- Introducerea obligativitii raportrii lunare a stadiului fizic de execuie, n
uniti de msur, pentru creterea calitii analizei execuiei bugetare;

II. Obiectivele ANAF pentru anul 2014 sprijin realizarea obiectivelor politicii fiscal-
bugetare i ale politicii economice, prin:
a. Combaterea ferm a evaziunii fiscale, prin urmtoarele aciuni prioritare:
Perfecionarea i actualizarea bazelor de date cu cazuri fiscale speciale
identificate;
Optimizarea procedurilor de rambursare a TVA pe baza unei analize de risc,
pentru a reduce semnificativ timpul alocat controalelor fiscale n acest domeniu i
pentru a reduce timpul necesar soluionrii cazurilor de restituiri pn n luna
iunie 2014;
Continuarea iniiativei privind Persoanele Fizice cu Averi Mari (PFAM), respectiv
efectuarea de verificri conform codului de procedur fiscal i relansarea
campaniei de notificare prin transmiterea de scrisori ctre contribuabili ce
prezentau riscul de nedepunere a declaraiei de venit din strintate;
Combaterea fraudei la TVA, n special frauda intracomunitar, prin organizarea de
inspecii fiscale pariale (la operatorii economici pltitori de accize implicai n
importuri, achiziii, livrare, producie de produse accizabile, care datoreaz
accize), ca urmare a faptelor sesizate din operaiuni operative i prin gestionarea
de profile de risc specifice i efectuarea unui schimb eficient de informaii de risc;
ntrirea controlului vamal:
- Dezvoltarea politicii de securitate IT;
- Creterea eficienei aciunilor echipelor mobile, prin prezena mai activ n
teren i prin efectuarea controalelor n trafic;
- Gestionarea n continuare a activitilor specifice pentru implementarea
Conveniei Schengen;
- Protejarea teritoriului vamal naional i comunitar prin combaterea traficului
ilicit de droguri, precursori, produse cu regim special, mrfuri contrafcute i
pirat, bunuri culturale mobile, specii slbatice de flor i faun, metale i

29

pietre preioase, aliaje ale acestora, a traficului de mrfuri cu risc pentru
sntatea i sigurana consumatorului precum i prin controlul micrii de
numerar la frontiera comunitar;
- Creterea gradului de monitorizare i control a produciei, achiziiei i
importului de produse energetice, alcool i buturi alcoolice. n acest
domeniu ANAF va introduce supravegherea permanent pe baza analizei de
risc;
- ntrirea controalelor la frontiera extern a UE pentru a combate traficul ilicit
de igarete i alte produse din tutun prelucrat.
b. mbuntirea conformrii voluntare, prin urmtoarele aciuni prioritare:
Continuarea aplicrii sistemului stabil de nlesniri la plata obligaiilor pentru
contribuabilii aflai n dificultate generat de lipsa temporar a disponibilitilor
bneti;
Simplificarea accesului contribuabilului la propriul dosar fiscal;
Continuarea simplificrii declaraiilor fiscale precum i dezvoltarea declarrii
electronice;
Crearea condiiilor tehnice i procedurale pentru plata obligaiilor fiscale prin toate
instrumentele bancare;
Continuarea implementrii standardelor de calitate pentru serviciile furnizate i
optimizarea proceselor de activitate;
Dezvoltarea serviciilor destinate contribuabililor, oferite spre exemplu prin portalul
ANAF (considerat a fi un ghieu unic) pn la data de 30 iunie 2014, i prin
asigurarea unei interpretri lipsite de ambiguitate a legislaiei fiscale prin publicarea
unei proceduri comune cu MFP i nfiinarea unui singur canal care s se ocupe de
toate solicitrile de interpretare a legislaiei fiscale pn la data de 31 decembrie
2014;
Dezvoltarea canalelor de interaciune informatic cu contribuabilii.

30


3.2. PERSPECTIVELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU
Cu toate c deficitul structural
19
se revizuiete periodic, inclusiv pentru valorile realizate din
anii precedeni, se poate aprecia c Romnia a nregistrat printre cele mai profunde reduceri
ale acestui deficit dup apariia reglementrilor europene n acest domeniu.
ncepnd cu anul 2011 - anul n care au intrat n vigoare regulamentele care statueaz
obligaia reducerii anuale a deficitului structural cu cel puin 0,5 puncte procentuale -
Romnia i-a diminuat acest deficit cu 4,3 puncte procentuale, respectiv de la 6,1% din PIB n
2010 la 1,8% din PIB n anul 2013.
n medie, s-a reuit o reducere anual de 1,4 puncte procentuale. Ca urmare a acestor
rezultate, Romnia, alturi de Danemarca, a fost singura ar din zona non euro care a intrat
n mecanismul de monitorizare a OTM, alturi de statele din zona euro.

Grafic 6 Deficitul bugetar i creterea economic pe perioada 2009-2017
-9,0
-6,8
-5,5
-3,0 -2,3
-2,2
-1,4
-1,3
-1,1
-9,6
-6,1
-3,8
-2,5
-1,8 -1,7
-1,0 -1,0
-1,0
-6,6
-1,1
2,3
0,6
3,5
2,5 2,6
3,0
3,3
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Deficit ESA Deficit structural Crestere economica
% PIB
Surs: Ministerul Finanelor Publice

Pentru 2014, n deficitul bugetar este luat n calcul un ajustor pentru cofinanarea
proiectelor din fonduri europene, aproximativ 0,2pp din PIB.
Obiectivul general este reprezentat de ajungerea la OTM n anul 2015, respectiv un deficit
structural de 1% din PIB, dup ce n anul 2013 s-a confirmat ieirea de sub procedura de
deficit excesiv (deficit ESA sub 3% din PIB).
Pentru a atinge n anul 2015 OTM, veniturile, cheltuielile i deficitul administraiei
guvernamentale n termeni ESA sunt estimate ca procent din PIB potrivit graficului de mai
jos.

19
ca indicator macroeconomic determinat prin metod econometric

31

Grafic 7 Poziia bugetar consolidat (ESA, % PIB)
20


Surs: Ministerul Finanelor Publice

I. Pe termen mediu, Guvernul i-a fixat ca elemente ale consolidrii politicii
fiscal-bugetare:
Pe partea de venituri:
Continuarea msurilor de cretere a eficienei sistemului fiscal prin rescrierea
Codului fiscal i Codului de procedur fiscal;
Diversificarea modalitilor de impunere fiscal care vizeaz introducerea
impozitului forfetar pentru anumite categorii de persoane juridice;
Reducerea poverii fiscale pentru fora de munc cu venituri mici;
Implementarea unui nou sistem al contribuiilor sociale obligatorii, prin
extinderea bazei de calcul a acestora asupra tuturor veniturilor realizate de
persoanele fizice care desfoar activiti independente, indiferent dac acestea
mai realizeaz sau nu i alte venituri;
Pe termen mediu, schimbarea modului de determinare a impozitului pe cldiri,
respectiv impozitarea proprietilor s se fac n funcie de destinaia proprietii
(cldiri de locuit i cldiri folosite n alte scopuri), i nu n funcie de statutul
juridic al proprietarului, conform legislaiei n vigoare la acest moment;
Pentru creterea autonomiei locale, restrngerea numrului scutirilor prevzute
n lege, acest atribut revenind autoritilor locale, care vor avea competena de a
decide reducerea sau scutirea de la plata impozitelor locale pentru anumite
categorii de contribuabili;


20
Corelaia venituri-cheltuieli=sold poate prezenta diferene datorate rotunjirilor la o zecimal.

32

mbuntirea legislaiei privind TVA n funcie de fenomenele evazioniste, n
vederea contracarrii acestora;
Analizarea posibilitii de reducere a cotei standard de TVA pentru perioada
2014-2016, pe msura mbuntirii colectrii veniturilor bugetare;
Continuarea perfecionrii legislaiei n domeniul accizelor pentru a corespunde
criteriilor de armonizare cu legislaia comunitar prin transpunerea n legislaia
naional a directivelor adoptate la nivelul Uniunii Europene;
mbuntirea legislaiei n domeniul accizelor n funcie de fenomenele
evazioniste, n vederea contracarrii acestora;
Respectarea angajamentelor asumate de Romnia cu instituiile financiare
internaionale, respectiv implementarea unor msuri de cretere a veniturilor
colectate din accize, mai ales prin reducerea evaziunii n sfera accizelor la buturi
alcoolice, i o mai bun corelare a cotelor de accize cu coninutul de alcool i
procesul de producie;
Alte msuri pentru gospodriile cu venituri mici i mijlocii.
Pe partea de cheltuieli:
Asigurarea unui nivel sustenabil pentru cheltuielile cu salariile i pensiile n
sectorul public;
Orientarea resurselor disponibile ctre investiii publice de antrenare n
domeniile: infrastructur, agricultur i dezvoltarea rural, energia i tehnologia
avansat;
Accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene pentru a ajunge la o rat
de absorbie n intervalul 50%-80% pn la 31 decembrie 2015;
Regndirea achiziiilor publice n baza criteriilor de oportunitate, prioritate,
eficien;
Implementarea programrii bugetare multianual pe proiecte i programe, care
va aduce economii importante la buget i va crete gradul de predictibilitate i
eficiena cheltuielilor publice;
n anul 2013 a fost aprobat Legea nr. 165/2013, privind msurile pentru finalizarea
procesului de restituire, n natur sau prin echivalent, a imobilelor preluate n mod
abuziv n perioada regimului comunist n Romnia.
Cererile de restituire, care nu pot fi rezolvate prin restituirea n natur vor fi rezolvate
prin acordarea de titluri compensatorii n form de puncte.
Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achiziia de bunuri
imobiliare de la Fondul naional al terenurilor agricole i al altor imobile, prin licitaie,
ncepnd de la 1 ianuarie 2016.


33

Totodat Legea prevede la art.41 ca plata sumelor n bani reprezentnd despgubiri n
dosarele aprobate de ctre Comisia Central pentru Stabilirea Despgubirilor nainte de
intrarea n vigoare a prezentei legi, precum i a sumelor stabilite prin hotrri
judectoreti, rmase definitive i irevocabile la data intrrii n vigoare a prezentei legi,
se face n termen de 5 ani, n trane anuale egale, ncepnd cu 1 ianuarie 2014.
Ca urmare, Autoritatea Naional a Restituirea Proprietilor a nregistrat n bilanul
contabil pentru anul 2013 , titlurile compensatorii n valoare de 2.059,9 mil. Lei. Aceast
sum este inclus n deficitul bugetar ESA pe anul 2013. Se estimeaz c valoarea total a
titlurilor ar putea s creasc n perioada urmtoare de la 2059 mil.lei la 4500 mil.lei.
Pentru anul 2014 n bugetul de stat s-au prevzut sume destinate plaii despgubirilor n
valoare de 500 mil lei.

II. Obiectivele ANAF pentru perioada 2015 2017 urmresc urmtoarele
obiective, pe baza unor serii de aciuni prioritare:
a. Combaterea ferm a evaziunii fiscale
Dezvoltarea analizei de risc generalizat la nivelul ntregii activiti de
administrare fiscal, n baza informaiilor de natur fiscal despre contribuabili;
Dezvoltarea aplicaiilor informatice n vederea efecturii de analize ale
rezultatelor aciunilor de inspecie fiscal iniiate ca urmare a analizei de risc, n
vederea confirmrii criteriilor de risc i a furnizrii de informaii pentru analize de
risc viitoare;
ntrirea sistemului de arhivare electronic a informaiilor, documentelor i a
procedurilor astfel nct s se permit circulaia documentelor, n cadrul ANAF,
fr retiprirea acestora;
Perfecionarea i actualizarea bazelor de date cu cazuri fiscale speciale
identificate;
Dezvoltarea i implementarea unui program automatizat de analiz a
informaiilor primite de la contribuabili pe baz declarativ, pentru a
operaionaliza verificarea din birou aa cum este deja susinut n Codul de
procedur fiscal. Va fi pus n aplicare procedura de control documentar.
Combaterea fraudei la TVA, n special frauda intracomunitar, prin organizarea de
inspecii fiscale pariale (la operatorii economici pltitori de accize implicai n
importuri, achiziii, livrare, producie de produse accizabile, care datoreaz
accize), ca urmare a faptelor sesizate din operaiuni operative i prin gestionarea
de profile de risc specifice i efectuarea unui schimb eficient de informaii de risc;
Dezvoltarea controlului comerului electronic;
ntrirea controlului vamal:
- Dezvoltarea politicii de securitate IT;

34

- Creterea eficienei aciunilor echipelor mobile, prin prezena mai activ n
teren i prin efectuarea controalelor n trafic;
- Gestionarea n continuare a activitilor specifice pentru implementarea
Conveniei Schengen;
- Protejarea teritoriului vamal naional i comunitar prin combaterea traficului
ilicit de droguri, precursori, produse cu regim special, mrfuri contrafcute i
pirat, bunuri culturale mobile, specii slbatice de flor i faun, metale i
pietre preioase, aliaje ale acestora, a traficului de mrfuri cu risc pentru
sntatea i sigurana consumatorului precum i prin controlul micrii de
numerar la frontiera comunitar;
- Creterea gradului de monitorizare i control al produciei, achiziiei i
importului de produse energetice, alcool i buturi alcoolice. n acest
domeniu ANAF va introduce supravegherea permanent pe baza analizei de
risc;
- ntrirea controalelor la frontiera extern a UE pentru a combate traficul ilicit
de igarete i alte produse din tutun prelucrat.
b. mbuntirea conformrii voluntare
Realizarea, mpreun cu Asociaia Romn a Bncilor, a unui sistem electronic
eficient de nfiinare/ridicare a popririlor asupra disponibilitilor bneti aflate n
conturile bancare ale debitorilor;
Simplificarea accesului contribuabilului la propriul dosar fiscal;
Continuarea simplificrii declaraiilor fiscale precum i dezvoltarea declarrii
electronice;
Continuarea implementrii standardelor de calitate pentru serviciile furnizate i
optimizarea proceselor de activitate;
Dezvoltarea Call-center-ului ANAF prin creterea numrului de posturi i crearea
unor servicii de sprijin pentru operatorii telefonici implicai n aceast activitate;
nfiinarea unor centre regionale n vederea creterii operativitii n oferirea
informaiilor solicitate;
Dezvoltarea canalelor de interaciune informatic cu contribuabilii.35

c. Creterea eficienei colectrii veniturilor
ntrirea componentei de formare profesional, att n sensul dezvoltrii i
mbuntirii acestei activiti, inclusiv prin elaborarea unei strategii de formare,
ct i n ceea ce privete creterea nivelului de competen profesional a
personalului propriu al ANAF;
Implementarea unui sistem IT integrat, unitar, care s reprezinte cea mai bun
valoare pentru banii investii;
Automatizarea i eficientizarea proceselor funcionale ale ANAF, prin utilizarea
tehnologiei informaiei i comunicaiilor, n condiiile reorganizrii ageniei;
mbuntirea asistenei acordate contribuabililor prin utilizarea tehnologiei
informaiei i comunicaiilor.

36


3.3. IMPACTUL ADERRII LA UE ASUPRA FINANELOR PUBLICE
3.3.1. ALOCRILE DIN BUGETUL UNIUNII EUROPENE CFM 2007-2013
Absorbia fondurilor externe nerambursabile reprezint una dintre prioritile de grad zero
ale Guvernului Romniei. Alocarea substanial de fonduri din partea Uniunii Europene (cca.
34,6 miliarde Euro) pentru actualul cadru financiar multianual (CFM) trebuie valorificat
optim, ea reprezentnd o resurs cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu i lung a
economiei i societii romneti, precum i un element central al sustenabilitii bugetare
prin prisma strategiei investiionale i a caracterului nerambursabil al acestor fonduri.
n tabelul urmtor se regsesc sumele alocate Romniei n cadrul financiar multianual 2007-
2013 al UE:
Tabel 6 CFM 2007 - 2013
Sumele totale alocate Romniei n cadrul financiar multianual 2007-2013 al UE
mil. Euro
Instrument
Fonduri Structurale i de Coeziune 19.668
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurala
8.124
Fondul European pentru Pescuit 231
Fondul European de Garantare Agricola 6.580
Total 34.603
Surs: Ministerul Finanelor Publice

3.3.2. POZIIA FINANCIAR NET A ROMNIEI n RELAIA CU BUGETUL UE (2007-martie
2014)
Pentru a determina poziia net naional n relaia cu bugetul comunitar, fiecare stat
membru folosete instrumentul denumit Balana financiar net. nc din primul an de la
aderare, Romnia a fost beneficiar net n relaia financiar cu UE, nregistrnd un sold
pozitiv, aa cum se poate vedea n tabelul de mai jos.

37

Tabel 7 Balana financiar net a Romniei n perioada 2007 31.03.2014

milioane
EURO
Denumire
Realizat
2007
Realizat
2008
Realizat
2009
Realizat
2010
Realizat
2011
Realizat
2012
Realizat
2013
Realizat
31.03.2014
Realizat
2007-
31.03.2014
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9=1++8
I. SUME
PRIMITE DE LA
BUGETUL UE
(A+B)
1.599,71 2.642,34 2.930,24 2.293,63 2.621,59 3.442,13 5.556,65 2.711,95 23.798,25
A. Fonduri de
pre-aderare
812,26 747,68 618,74 273,17 132,61 43,90 30,84 0,00 2.659,20
B. Fonduri post-
aderare, din
care:
787,45 1.894,67 2.311,50 2.020,46 2.488,98 3.398,24 5.525,81 2.711,95 21.139,05
B1. Fonduri
structurale i de
coeziune (FSC)
421,38 648,45 917,84 505,54 708,36 1.170,92 2.963,12 1.427,88 8.763,49
B2. Fonduri
pentru
dezvoltare
rurala i pescuit
(FEADR+FEP)
15,13 578,75 565,93 760,48 883,05 1.090,05 1.229,99 345,99 5.469,36
B3. Fondul
European
pentru
Garantare
Agricola (FEGA)
6,89 461,87 575,93 663,78 768,95 991,27 1.174,70 933,86 5.577,27
B4. Altele
(post-aderare)
344,05 205,60 251,80 90,65 128,62 146,00 158,00 4,22 1.328,94
II. SUME
PLATITE CATRE
UE (C+D)
1.150,89 1.268,93 1.364,43 1.158,91 1.296,24 1.427,77 1.534,77 642,90 9.844,84
C. Contribuia
Romniei la
bugetul UE
1.129,13 1.246,78 1.315,49 1.109,25 1.234,26 1.405,57 1.469,80 634,16 9.544,43
D. Alte
contribuii
21,77 22,15 48,94 49,66 61,98 22,20 64,96 8,74 300,40
III. Soldul
fluxurilor = I - II
448,82 1.373,41 1.565,81 1.134,72 1.325,35 2.014,36 4.021,89 2.069,05 13.953,41
Surs: Ministerul Finanelor Publice

n anul 2013 Romnia i-a eficientizat procesul de absorbie, astfel nct gradul de atragere a
fondurilor europene a fost cel mai bun de la aderarea rii noastre la UE.
n aceste condiii, anul 2014 devine un an-cheie n care Romnia are misiunea de a solicita
Comisiei Europene rambursarea unei sume ct mai mari pentru a reduce povara aferent
anului 2015.

38


3.3.3. ALOCRILE DIN BUGETUL UNIUNII EUROPENE CFM 2014-2020
La nivelul UE, anul 2014 marcheaz intrarea ntr-un nou cadru financiar multianual (CFM),
care va acoperi o perioad de 7 ani, respectiv pn n 2020. Acest CFM (2014-2020) are o
nou componen a programelor fa de CFM (2007-2013). CFM este un mecanism menit s
asigure previzibilitatea cheltuielilor UE i, n acelai timp, respectarea unei discipline
bugetare stricte.
Bugetul alocat Romniei pentru CFM 2014-2020 este de 39,8 miliarde euro, din care 21,82
miliarde de euro reprezint alocarea Romniei n cadrul politicii de coeziune.
Alocarea din fonduri europene pe acest cadru financiar va sprijini n continuare procesul de
cretere economic. Msurile de politic bugetar adoptate n prezent sunt menite s
sprijine creterea gradului de absorie a fondurilor europene, n special prin creterea co-
finanrii (ceea ce a fcut necesar ajustorul de 0,2% pentru pentru absorbia suplimentar a
fondurilor europene).


39


3.4. EVOLUIILE I NIVELUL DATORIEI
21

DATORIA PUBLIC I STRATEGIA DE ADMINISTRARE A DATORIEI PUBLICE
GUVERNAMENTALE
Datoria guvernamental conform metodologiei UE s-a situat la sfritul anului 2013 la un
nivel de 38,4% din PIB, net inferior plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht.
Dac la sfritul anului 2012 datoria guvernamental reprezenta 38,0% din PIB, asigurarea
necesitilor de finanare n anul 2013 i consolidarea rezervei financiare n valut aflat la
dispoziia Ministerului Finanelor Publice, pe fondul unei creteri economice de 3,5% din
PIB, au condus la majorarea nivelului acestui indicator la 38,4% din PIB la finele anului 2013.
Din datoria guvernamental, la sfritul anului 2013, datoria intern a reprezentat 17,5% din
PIB, iar datoria extern a fost de 20,9% din PIB, ca urmare a unui proces de finanare n
perioada 2011-2013 care a avut n vedere o finanare extern semnificativ.
Obiectivele Strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale pentru perioada
2014-2016 aprobate recent de Guvern sunt urmtoarele:
Asigurarea necesarului de finanare al administraiei publice centrale i a
obligaiilor de plat, pe fondul minimizrii costurilor pe termen mediu i lung;
Limitarea riscurilor financiare asociate portofoliului datoriei publice
guvernamentale, n special prin extinderea maturitii medii rmase a datoriei, i
Dezvoltarea pieei interne a titlurilor de stat.
Finanarea deficitului bugetar n anul 2014 se va realiza n proporie echilibrat din surse
interne i externe, n timp ce pentru anii urmtori, MFP i propune creterea ponderii
finanrii deficitului bugetar din surse interne avnd n vedere obiectivul dezvoltrii pieei
interne a titlurilor de stat i al diminurii expunerii la riscul valutar. n aceste condiii,
volumul anual de titluri de stat, destinate finanrii deficitului bugetar i refinanrii datoriei
publice, ce se va emite n anii urmtori este estimat la max. 50 miliarde lei, ceea ce
reprezint un volum mai redus cu 5 miliarde lei comparativ cu valoarea emisiunilor din anul
2013.
Strategia de finanare din surse interne are n vedere, n principal, emisiuni de titluri de stat
denominate n lei, respectiv certificate de trezorerie, inclusiv prin introducerea de certificate
de trezorerie cu scadene mai scurte (iniial la 3 luni), complementar celor emise la 6 i 12
luni, i obligaiuni de tip benchmark cu scadene pe termen mediu i lung n funcie de
cererea existenta n pia i innd cont de obiectivul construirii curbei de randamente n lei.
Randamentele titlurilor de stat au urmat un trend descendent n ultimii ani pe fondul
ajustrii prudente a conduitei politicii monetare de ctre BNR, corelat cu ali factori, cum ar
fi lichiditatea global i interesul nerezidenilor pentru obligaiunile de stat denominate n
lei, ca urmare a includerii unor obligaiuni de stat n indicii regionali de referin (ai Barclays
i JP Morgan GBI-EM) pentru pieele emergente.

21
Toi indicatorii utilizai n acest capitol sunt n conformitate cu metodologia UE

40


Grafic 8 Randamentele titlurilor de stat pe piaa primar

6,24
2,9
2,94
6,14
3,97
4,35
6,57
4,9
4,59
6,75
4,52
5,26
2
3
4
5
6
7
8
31.12.2012 31.12.2013 15.04.2013
R
a
n
d
a
m
e
n
t
e

(
%
)
12M 3Y 5Y 10YSursa: Ministerul Finanelor Publice

Pentru a reduce costurile de finanare i a promova o mai bun funcionare a pieei
secundare, MFP intenioneaz s continue politica de construire de serii de obligaiuni de
stat de tip benchmark lichide (de valoare echivalent cuprins ntre 1,5 i 2 miliarde Euro)
de-a lungul ntregii curbe de randament concomitent cu o politic transparent de emitere a
titlurilor de stat. Complementar acestei politici, MFP intenioneaz s elimine emisiunile de
titluri denominate n Euro pe piaa intern, innd cont ca acesta este un instrument atipic
care fragmenteaz/segmenteaz piaa titlurilor de stat.
ncepnd din anul 2015, dup implementarea cadrului procedural i operaional, MFP
intenioneaz s utilizeze operaiuni specifice de pia secundar, de tipul buy backs i bond
exchange, n scopul accelerrii crerii de titluri de stat de tip benchmark lichide i facilitrii
refinanrii seriilor cu volume mari care devin scadente. n mod similar, MFP intenioneaz
s nceap s utilizeze operaiuni de tip reverse repo pentru un management eficient al
lichiditilor MFP n baza unei consultri n prealabil cu BNR, n vederea coordonrii
politicilor de finanare i management al lichiditilor cu cele monetare.
Prin implementarea unei politici transparente de emitere de titluri de stat i titluri de stat de
tip benchmark mai lichide, piaa secundar ar trebui s nregistreze o evoluie pozitiv i o
consolidare accentuat. Pentru a stimula n continuare activitatea pe aceast pia, MFP
intenioneaz s introduc pn la sfritul anului 2014 o platform electronic de
tranzacionare (ETP) care va contribui la creterea transparenei n procesul de formare a
preului titlurilor de stat facilitnd reducerea costurilor de tranzacionare pentru participanii
din piaa secundar.

5,91
6,24
6,44
6,14 6,29
6,57
6,4
6,75
6,98
2,78
2,9
4,37
3,97
4,9
4,9
5,14
4,52
5,16
2
2,94
3,84
4,35
4,9
4,59
5,29 5,26 5,41
0
1
2
3
4
5
6
7
8
6M 12M 2y 3Y 4Y 5Y 7 10Y 15y
R
a
n
d
a
m
e
n
t
e

(
%
)
31.12.2012 31.12.2013 15.04.2013

41

n ceea ce privete sursele de finanare extern pe termen mediu, acestea se vor asigura n
principal prin emisiuni de euroobligaiuni pe pieele externe de capital n cadrul
Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat (MTN), i n completare se vor contracta
mprumuturi de la creditori oficiali (instituii financiare internaionale i agenii
guvernamentale). MFP intenioneaz s menin prezena pe pieele internaionale de
capital n Euro i s acceseze oportunistic pieele internaionale de capital n USD sau n alte
valute prin selectarea celor mai lungi scadene posibile, n vederea reducerii riscului de
refinanare, innd cont de costul asociat extinderii maturitii titlurilor de stat .
Profitnd de fereastra de oportunitate aprut pe pieele internaionale de capital, n luna
ianuarie 2014, Ministerul Finanelor Publice a emis n cadrul Programului MTN, doua serii
de obligaiuni denominate n USD, cu maturiti de 10 i 30 de ani, n valoare cumulat de 2
miliarde. Astfel, Romnia a mprumutat 1 miliard USD cu maturitatea de 10 ani i un cupon
de 4.875% (n scdere comparativ cu emisiunea de anul trecut) i 1 miliard USD cu
maturitatea de 30 de ani (cea mai lung maturitate a unei obligaiuni de stat realizat pn
n prezent) i un cupon de 6.125%. De asemenea, n data de 15 aprilie 2014, MFP a emis
euroobligatiuni denominate n euro cu maturitatea de 10 ani (pentru prima oara de la
declanarea crizei financiare) extinznd curba de randamente n euro i obinnd cel mai
redus cost obinut vreodat de Romania prin emiterea de euroobligatiuni (randament
3,701% i cupon 3,625%).
n completare, MFP intenioneaz s continue parteneriatul cu instituiile financiare
internaionale pentru a beneficia de avantajele financiare aferente produselor acestora.
Astfel, n 2014 se va angaja suma de 300 mil. Euro rmas din mprumutul de tip BIRD DPL
DDO, precum i primul mprumut BIRD de politici de dezvoltare (DPL), n valoare de pn la
750 milioane Euro, n cadrul unei serii de 2 mprumuturi de tip DPL, cel de-al doilea urmnd
a fi contractat n prima parte a anului fiscal 2015. Acestea sunt destinate susinerii
obiectivului guvernamental de mbuntire a potenialului de cretere al Romniei prin
sporirea eficacitii interveniilor n sectorul public i maximizarea funcionrii pieelor de
capital, imobiliare i de energie. Cele dou mprumuturi de la BIRD vor fi urmate n perioada
2016 2017 de alte doua mprumuturi similare a cror valoare urmeaz a fi stabilit ulterior.
La aceste mprumuturi se vor aduga alte noi mprumuturi care urmeaz a fi contractate de
la instituiile financiare internaionale (BEI, BDCE) n perioada 2014 - 2016 n scopul
finanrii deficitului bugetului de stat i refinanrii datoriei publice guvernamentale,
disponibilizarea sumelor avnd la baz realizarea unor investiii i/sau alte aciuni necesare
n domeniul reformelor sectoriale.
Sursele necesare refinanrii datoriei publice guvernamentale se vor asigura de pe pieele pe
care s-au emis aceste datorii, precum i din rezerva financiar n valut la dispoziia
Trezoreriei Statului. Pentru mbuntirea managementului datoriei publice i evitarea
presiunilor sezoniere n asigurarea surselor de finanare a deficitului bugetar i de
refinanare a datoriei publice guvernamentale, se are n vedere meninea rezervei financiare
(buffer) n valut la dispoziia Trezoreriei Statului, n valoare echivalent acoperirii
necesitilor de finanare a deficitului bugetar i refinanrii datoriei publice pentru cca 4

42

luni.
Pe fondul unei creteri economice medii anuale de 2,8% din PIB i a unor deficite calculate
conform metodologiei UE de pn la 2,0 % din PIB, n perioada 2014 2017, estimm c
ponderea datoriei guvernamentale brute nu va depi 40% din PIB, dup cum rezult din
graficul de mai jos.
Grafic 9 Datoria guvernamental brut conform metodologiei UE
2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2%
36,0%
37,5% 37,3%
36,9% 36,3%
38,4%
39,9% 39,6%
39,1%
38,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2013 2014est 2015prog 2016prog 2017prog
datoria administraiei publice locale (% n PIB) datoria administraiei publice centrale (% n PIB)
datoria aferent fondurilor de asigurare social (% n PIB)
%

d
i
n

P
I
B

Surs: Ministerul Finanelor Publice

Dac se au n vedere activele financiare lichide
22
, nivelul datoriei guvernamentale nete
(reprezentnd datoria guvernamental brut minus activele financiare lichide) n perioada
de analiz nu va depi 32% din PIB.
Grafic 10 Datoria guvernamental conform metodologiei UE

38,4%
39,9%
39,6%
39,1%
38,5%
30,5%
31,6%
31,7% 31,7%
31,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2013 2014 est 2015 prog 2016 prog 2017 prog
datorie guvernamentala bruta(% n PIB) datorie guvernamentala neta (% in PIB)

Surs: Ministerul Finanelor Publice

Factorii care au influen asupra modificrii ponderii datoriei guvernamentale n PIB n
perioada 2014-2017, inclusiv ajustrile stoc-fluxuri sunt prezentai n anexa 4.

22
AF1, AF2, AF3 (consolidate la valoarea de pia), AF5 (dac este cotat la burs; inclusiv aciunile fondurilor mutuale)

43


4. ANALIZA DE SENZITIVITATE I COMPARAIA CU VARIANTA PRECEDENT A
PROGRAMULUI DE CONVERGEN
4.1 RISCURI
Riscurile care pot afecta economia real i implicit obiectivul de cretere economic sunt n
principal de natur extern. Economia romneasc ca parte a economiei europene depinde
de contextul economic internaional.
Recentele previziuni ale Comisiei Europene confirm ateptrile ca revenirea economic n
UE nceput n trimestrul al doilea din acest an s continue i s se accelereze anul viitor. n
caz contrar, reducerea cererii din UE i mai ales din rile care sunt principalii parteneri
comerciali ai Romniei va afecta prin intermediul exportului dar i al fluxurilor
investiionale creterea produsului intern brut. ntre riscurile externe la adresa
perspectivelor macroeconomice se menin i cele legate de fragilitatea pieelor financiare,
de incertitudinea politicii fiscale a SUA, precum i tensiunile geopolitice care ar putea
conduce la o cretere mai mare a preurilor la energie.
Pe plan intern, riscurile sunt n general echilibrate din punct de vedere al afectrii ofertei sau
cererii interne. Dup anul agricol 2013 foarte bun, dac condiiile climatice vor fi
defavorabile n 2014, producia agricol ar putea nregistra o contracie foarte accentuat cu
efect direct n inflaie i creterea economic.
Ca risc cu impact n toate sectoarele economice i cu deosebire asupra ntreprinderilor mici
i mijlocii trebuie subliniat politica restrictiv de creditare a sectorului bancar, cu toate c
rata de politic monetar a fost relaxat. Ca urmare a evoluiilor din ultimele luni se ateapt
o uoar revigorare a creditului bancar, dar pentru atingerea obiectivelor de cretere
economic din 2014 este nevoie de o extindere semnificativ a creditrii agenilor economici
i a populaiei.
Referitor la dinamica regional, exist o serie de elemente ce indic o situaie pozitiv a
Romniei, comparativ cu cea a altor ri.
n primul rnd, la modul general, dependena Romniei de resursele de energetice externe
este redus, comparativ cu cea a altor state membre. n plus, n anul 2013 a avut loc o
scdere semnificativ a importurilor energetice de produse petroliere i a gaze naturale, ca
urmare a scderii consumului energetic din economie, n mare parte generat de
restrngerea activitii consumatorilor energofagi. Dependena energetic a rii a sczut i
datorit creterii importanei resurselor regenerabile, pe fondul investiiilor masive din
ultimii ani, stimulate de subvenionarea sectorului prin acordarea de certificate verzi, sub
impulsul msurilor de liberalizare a pieei energiei.
n al doilea rnd, aproximativ 70% din fluxurile comerciale ale Romniei sunt orientate n cea
mai mare parte ctre ri UE. n al treilea rnd, sursa investiiilor strine directe n Romnia,
pe anul 2012, este, n cea mai mare proporie din Olanda, Austria, Germania, Frana i Italia.

44

De asemenea, sectorul bancar romnesc este format din bnci cu capital preponderent
european, ceea ce, alturi de ceilali factori menionai, poziioneaz Romnia favorabil n
dinamica geopolitic din regiune.

4.2 SENZITIVITATEA PROIECIILOR BUGETARE PENTRU DIFERITE SCENARII I
IPOTEZE
Elasticitatea variabilelor bugetare
n condiiile n care ncasrile din impozite i taxe sunt strns corelate cu evoluia ratei de
ocupare n economie, a ctigului mediu i creterea economic, n tabelul urmtor se
prezint impactul asupra veniturilor bugetare a variaiei variabilelor economice considerate
independent, avnd ca baz anul 2014. Comparativ cu scenariul de baz, innd cont de
ponderea n total venituri bugetare, cel mai ridicat risc este asociat cu ncasrile din
contribuii sociale i impozite indirecte (-0,08% din PIB n special TVA-ul). Astfel, cel mai
ridicat impact negativ n condiiile reducerii creterii economice cu 1pp (care implic
reducerea simultan a nivelului angajrilor i salariilor se reflect n evoluia contribuiilor
sociale (-0,17% din PIB). n acest context este important de remarcat decizia guvernului
privind flexibilizarea i stimularea pieei muncii prin msurile recent aprobate.

Tabel 8 Senzitivitatea veniturilor bugetului general consolidat fa de modificrile
variabilelor macroeconomice
Categoria de impozite i taxe
(ponderea n PIB)
Baza
macroeconomic
Modificri ale bazei
macroeconomice
(pp)
Modificri ale
veniturilor
(% din PIB) 2014
1. Impozitul pe venit (3,5%)
Salariul mediu brut Redus cu 1 -0,037
Nivelul de angajare Redus cu 1 -0,028
Produs intern brut Redus cu 1
2. Contribuiile la asigurri sociale
(8,6%)
Salariul mediu brut
Redus cu 1 -0,088
Nivelul de angajare Redus cu 1 -0,077
Produs intern brut Redus cu 1
3. Impozitul pe profit (1,7%)
Salariul mediu brut Redus cu 1 0,021
Nivelul de angajare Redus cu 1 0,021
Produs intern brut Redus cu 1 -0,016
4. Taxa pe valoarea adugat
(8,2%)
Salariul mediu brut Redus cu 1 -
Nivelul de angajare Redus cu 1 -
Produs intern brut Redus cu 1 -0,080
Total
Salariul mediu brut Redus cu 1 -0,104
Nivelul de angajare Redus cu 1 -0,084
Produs intern brut Redus cu 1 -0,096
Surs: Ministerul Finanelor Publice45

4.3. SENZITIVITATEA DATORIEI PUBLICE
Analiza de sensitivitate a datoriei publice
23

1) influena creterii economice, a deprecierii monedei naionale, precum i a
derapajului fiscal
24
asupra soldului datoriei guvernamentale, i
2) influena deprecierii monedei naionale i a modificrii ratelor de dobnd asupra
plilor de dobnzi.
Grafic 11 Factori de influenta asupra datoriei guvernamentale

39,9%
39,6%
39,1%
38,5%
40,3%
40,5%
40,4%
42,1%
41,7%
41,1%
40,5%
38,4%
40,2%
40,4%
40.2%
42,5%
43,3%
43,8%
44,4%
34,0%
36,0%
38,0%
40,0%
42,0%
44,0%
46,0%
2013 2014 2015 2016 2017
%PIB
datorie guvernamentala n PIB scenariu baza
datorie guvernamentala in PIB 1% descrestere
datoria guvernamentala in PIB scenariu depreciere EURO
datoria guvernamentala in PIB scenariu derapaj fiscal
datoria guvernamentale in PIB scenariu cu toti factorii combinati

Surs: Ministerul Finanelor Publice

n graficul 11 se observ c influena unei scderi economice cu 1% din PIB ar avea un impact
negativ asupra nivelului de ndatorare, de cretere cu 1,7% din PIB n anul 2017, iar
deprecierea monedei naionale cu 10% fa de Euro
25
, principala valut n care este
denominat datoria guvernamental n valut, ar determina creterea ponderii datoriei
guvernamentale n PIB de pn la 2,0 % din PIB n 2017. Un derapaj fiscal transpus ntr-un
deficit n numerar de finanat de cca 2% din PIB n perioada 2015 2017, ar conduce la o
cretere a nivelului de ndatorare cu pn la 2.0% din PIB n 2017, n timp ce influena
combinat a acestor factori asupra ponderii datoriei guvernamentale n PIB determina o
crestere a acestui indicator cu 5,9% din PIB n anul 2017.
23
Toi indicatorii utilizai n acest subcapitol sunt n conformitate cu metodologia UE
24
Deficitul cash de finanat de 2% din PIB
25
i celelalte valute n care este denominat datoria urmeaz aceeai tendina de apreciere.

46

Grafic 12 Factorii de influen asupra plilor de dobnd
Surs: Ministerul Finanelor Publice

n graficul 12 se observ c deprecierea monedei naionale fa de Euro
26
ar avea un impact
negativ sczut asupra plilor de dobnd, n sensul creterii ponderii acestora n PIB cu pna
la 0,06% din PIB n anul 2017, n timp ce creterea ratelor de dobnd cu 1% ar conduce la o
cretere mai accentuat a ponderii plilor de dobnd n PIB cu pn la 0,15% n anul 2017.
Influena combinat a acestor factori asupra plilor de dobnd ar determina o cretere a
acestor pli cu 0,21% din PIB n anul 2017.

4.4. COMPARAREA CU VARIANTA PRECEDENT A PROGRAMULUI DE
CONVERGEN
Scenariul macroeconomic de dezvoltare pe termen mediu prezentat n acest program nu
difer semnificativ fa de cel din ediia precedent a Programului de Convergen, respectiv
ediia aprilie 2013, n ceea ce privete evoluia PIB. Diferenele dintre cele dou programe
sunt determinate, n principal, de revizuirea datelor statistice pentru perioada 2010-2012 i
publicarea celor provizorii pentru 2013, precum i de efectul de baz determinat de
modificrile de structur implicate de acestea.
Astfel, n ediia precedent a Programului de Convergen s-a estimat c produsul intern
brut se va majora cu 1,6% n 2013. Realizrile statistice, care au contabilizat performana
puternic a exporturilor ca urmare a unei producii industriale, precum i producia agricol
deosebit, au evideniat o cretere a produsului intern brut de 3,5%.
Ca urmare a acestei evoluii, pentru anul 2014 se prevede o majorare a PIB de 2,5%
comparativ cu majorarea de 2,2% prognozat n varianta anterioar, avnd ca suport, n
principal, cererea intern. Pentru perioada 2015-2017 prognoza prevede accelerarea
activitii economice, cu un ritm de cretere n 2015 uor mai ridicat dect n varianta

26
Idem 25.

47

precedent, respectiv 2,6% fa de 2,4% i meninerea la 3% pentru 2016, urmat de 3,3% n
2017, cererea intern, n special formarea brut de capital fix, reprezentnd motorul
creterii.

Grafic 13 - Comparaie ntre prognozele creterii
PIB

Sursa: Comisia Naional de Prognoz
Grafic 14 - Comparaie ntre prognozele
creterii FBCF

Sursa: Comisia Naional de Prognoz

Grafic 15 - Comparaie ntre prognozele creterii
consumului privat


Sursa: Comisia Naional de Prognoz
Grafic 16 - Comparaie ntre contribuiile
exportului net la creterea PIB


Sursa: Comisia Naional de Prognoz

48


5. SUSTENABILITATEA PE TERMEN LUNG A FINANELOR PUBLICE
Ultimul Raport privind sustenabilitatea finanelor publice, publicat n anul 2012, analizeaz
viabilitatea finanelor publice din statele membre ale UE, pe fondul impactului financiar,
economic i fiscal al crizei declanate n anul 2008 i al evoluiei mbtrnirii populaiei,
conform Raportului privind mbtrnirea populaiei. Acest Raport se realizeaz cu o
periodicitate de trei ani. Statele membre ale UE se afl n faza de elaborare a noului set de
proiecii privind sustenabilitatea finanelor publice pe termen lung, exerciiu ce va avea ca an
de nceput anul 2013 (n loc de 2010) i acelai orizont de prognoz, respectiv 2060.
n ceea ce privete situaia Romniei, exerciiul de raportare 2012 a evideniat lipsa, pe
termen scurt, a riscurilor la adresa sustenabilitii, un nivel sczut al acestora pe termen
mediu i unul moderat pe orizontul de proiecie, respectiv al anului 2060. Din actualizarea
proieciilor pentru noul exercitiu, se estimeaz c ponderea cheltuielilor cu pensiile n PIB va
cobor pn la finele perioadei de proiecie sub media UE calculat n Raportul din 2012.
Riscurile s-ar amplifica, dac balana structural primar ar reveni la valorile nregistrate n
perioada 1998-2012. Nivelul datoriei publice este prognozat a rmne semnificativ sub
valoarea de referin de 60% din PIB, ns ar putea fi avute n vedere msuri de consolidare
pentru a limita creterea costurilor cu mbtrnirea populaiei (n special cele cu pensiile).
De notat evaluarea pozitiv, fa de Raportul pe anul 2009 privind sustenabilitatea, cnd
Romnia se caracteriza printr-un risc ridicat privind sustenabilitatea pe termen lung, urmare
a impactului bugetar cauzat de cheltuielile legate de mbtrnirea populaiei, aflate mult
peste media Uniunii Europene.
Creterea cheltuielilor bugetare la nivelul Uniunii Europene a fost revizuit n scdere,
conform Raportului 2012 privind mbtrnirea populaiei, n comparaie cu exerciiul din
2009. n 18 din cele 27 de state membre, variaia total a costurilor bugetare a fost n
scdere n perioada cuprins ntre cele dou Rapoarte. Aceast tendin continu, pe fondul
ajustrilor i reformelor din sectoarele pensiilor, sntii i asistenei sociale iniiate de
statele membre.
Proiecia actualizat a creterii cheltuielilor legate de mbtrnirea populaiei, indic, pentru
Romnia, un spor de 5,8 p.p. din PIB pentru perioada 2013-2060 (4,4 p.p. pentru perioada
2010-2060, media european conform Raportului 2012 privind mbtrnirea populaiei fiind
de 2,9 p.p.). Pe principalele componente de cheltuieli:
2,5 p.p. din PIB reprezint creterea cheltuielilor cu pensiile (media european 1,4
p.p.)
2,0 p.p. din PIB reprezint creterea cheltuielilor cu ngrijirea sntii i ngrijirile
pe termen lung (media european 2,0 p.p.)
Comparativ cu evoluiile la nivel european, ritmul de majorare a cheltuielilor legate de
mbtrnirea populaiei este marcat n Romnia de o rsturnare mai accentuat a piramidei
vrstelor. De menionat c proieciile nu au inclus recomandarea Comisiei Europene, privind
egalizarea vrstei de pensionare ntre femei i brbai, la 65 de ani.

49


Grafic 13 Structura populaiei: 20132060
Structura Populaiei Romniei n anul 2013 Structura Populaiei Romniei n anul 2060

Sursa: Eurostat-EUROPOP 2013 Sursa: Eurostat-EUROPOP 2013

Schimbrile demografice vor modifica structura populaiei Romniei. Amploarea i viteza de
mbtrnire a populaiei depind de tendinele viitoare n ceea ce privete sperana de via,
fertilitatea i migraia.
Procesul de mbtrnire rapid va modifica raportul dintre populaia la vrsta de pensionare
i populaia activ, ceea ce va aduce schimbri majore n structura pe vrste i implicaii
negative pe piaa forei de munc. Raportul dintre persoanele n vrst de peste 65 de ani i
cele n vrst de munc (15-65 de ani) crete semnificativ, ceea ce nseamn c n
perspectiva urmtorilor ani sistemul public de pensii va avea resurse mult diminuate n
raport cu cheltuielile.
Grafic 14 Evoluia populaiei

Compoziia pe vrste a
populaiei va fi
profund afectat n
perioada 2013-2080:
ponderea populaiei n
vrst de munc (15-
64 ani) va nregistra o
scdere semnificativ
de 28,6% n perioada
intervalului de
prognoz n timp ce
ponderea populaiei
cu vrsta peste 65 de
ani va crete n acest
interval cu 54,9%.

50


Grafic 15 Rata fertilitii
1,4
1,54
1,53 1,58
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
P
o
r
t
u
g
a
l
i
a
P
o
l
o
n
i
a
S
p
a
n
i
a
G
r
e
c
i
a
U
n
g
a
r
i
a
S
l
o
v
a
c
i
a
G
e
r
m
a
n
i
a
C
i
p
r
u
I
t
a
l
i
a
M
a
l
t
a
L
e
t
o
n
i
a
A
u
s
t
r
i
a
C
e
h
i
a
B
u
l
g
a
r
i
a
C
r
o
a
t
i
a
R
o
m
a
n
i
a
E
s
t
o
n
i
a
L
u
x
e
m
b
u
r
g
S
l
o
v
e
n
i
a
L
i
t
u
a
n
i
a
O
l
a
n
d
a
D
a
n
e
m
a
r
c
a
B
e
l
g
i
a
F
i
n
l
a
n
d
a
S
u
e
d
i
a
M
a
r
e
a

I
r
l
a
n
d
a
F
r
a
n
t
a
U
E

-
2
8
Z
o
n
a

E
u
r
o

2006 2012
copii per
femeie
Sursa: Eurostat

Procesul de mbtrnire a populaiei este i o consecin a nivelului sczut al fertilitii
Romniei: n anul 2012 rata de fertilitate a fost de 1,53 copii per femeie, situndu-se sub
nivelul optim de reproducere, aceasta urmnd, conform estimrilor Eurostat, s creasc la
1,83 n anul 2060.
Rezultatele previziunii demografice oferite de Eurostat pentru Romnia
27
, indic o scdere
semnificativ a populaiei, cu 2,6 milioane persoane mai puin n 2060 comparativ cu anul
2013.
Dei populaia tnr este n scdere ca urmare a numrului tot mai redus al femeilor aflate
la vrsta de fertilitate, exist totui o serie de semnale pozitive din creterea ratei de
fertilitate.

Tabel 9 Indicatori Demografici
2013 2020 2030 2040 2050 2060
Rata de fertilitate 1,65 1,73 1,79 1,81 1,82 1,83
Populatie Total mil. 20,02 19,69 19,00 18,46 17,97 17,44
din care:
Brbai 9,76 9,59 9,26 9,02 8,81 8,57
Femei 10,26 10,10 9,74 9,44 9,16 8,87
Sursa: Eurostat-EUROPOP 2013

2013 2020 2030 2040 2050 2060
Sperana de via la
natere

Brbai 70,8 72,8 75,4 77,8 80,0 82,0
Femei 77,9 79,5 81,6 83,5 85,2 86,8

27
Eurostat EUROPOP 2013

51

Sperana de via la
vrsta de 65 ani

Brbai 14,5 15,5 16,9 18,3 19,6 20,8
Femei 17,8 18,8 20,1 21,4 22,7 23,9
Sursa: Comisia Naional de Prognoz

n Romnia, sperana de via la natere pentru brbai este estimat s creasc cu
aproximativ 11,2 ani pe parcursul perioadei de proiecie, de la 70,8 n 2013 la 82,0 n 2060.
Sperana de via la natere este estimat s creasc cu 8,9 ani pentru femei, de la 77,9 n
2013 la 86,8 n 2060, ceea ce indic o uoar convergen a speranei de viat ntre brbai i
femei.
Pe termen mediu i lung, evoluia sectorului de pensii este puternic influenat de
perspectivele demografice date de evoluia ratei natalitii i a speranei de via i de
procesul inevitabil de mbtrnire a populaiei.
Tabel 10 Prognoza pe termen lung a cheltuielilor cu pensiile
2010 2013 2020 2030 2040 2050 2060
Pilonul 1 de pensii 9,4 8,1 8,6 9,3 10,5 11,5 11,9
Pilonul 2 de pensii - - 0,1 0,5 1,2 1,5 1,1
Sursa: Comisia Naional de Prognoz

Rezultatele estimate prin modelul de pensii indic o cretere a ponderii cheltuielilor cu
pensiile din pilonul 1, de la 8,1% din PIB n anul 2013 la circa 11,9% din PIB pentru finele
perioadei de prognoz.
Pilonul 2 de pensii va avea o pondere din ce n ce mai semnificativ n totalul cheltuielilor cu
pensiile, un vrf al acestui indicator fiind ateptat n jurul anului 2050, cu atingerea unei
ponderi de 1,5% din PIB.52

6. CALITATEA FINANELOR PUBLICE
Una din prioritile Guvernului Romniei pentru perioada urmtoare este continuarea
consolidrii calitii finanelor publice prin mbuntirea eficienei, transparenei i
responsabilitii n utilizarea resurselor publice. Guvernul Romniei se angajeaz s continue
procesul de consolidare fiscal sustenabil i asigurarea unui cadru fiscal-bugetar favorabil
dezvoltrii mediului economic privat i public. n acest sens, o caracteristic important a
politicii bugetare o reprezint creterea eficienei alocrilor bugetare n vederea crerii
spaiului de manevr pentru domenii prioritare cu influen asupra creterii economice:
proiecte de infrastructur, educaie, cercetare etc.
n vederea consolidrii managementului finanelor publice, Guvernul continu procesul de
implementare a reformelor care au drept scop mbuntirea sistemelor privind controlul
angajamentelor i raportarea fiscal, prevenirea arieratelor i o gestionarea mai bun a
riscurilor fiscale. n acest sens, situaiile privind arieratele unitilor administrativ-teritoriale
sunt publicate lunar ncepnd cu sfritul lunii septembrie 2013. S-au nregistrat progrese n
implementarea sistemului de control al angajamentelor prin formularea unor definiii
standard pentru angajamente i se are n vedere extinderea sistemului de control al acestora
la nivelul tuturor entitilor.

6.1. VENITURILE BUGETARE
Codul Fiscal este elaborat astfel nct s asigure predictibilitatea sistemului fiscal. Se are n
vedere sporirea competitivitii fiscale a mediului de afaceri prin: a) lrgirea bazei de
impozitare; b) simplificarea sistemului de taxe; c) creterea colectarii veniturilor bugetare; d)
reducerea evaziunii fiscale.
Astfel, ncepand cu anul 2009 numrul taxelor din domeniul non-fiscal a fost redus cu 50%,
de la 491 de taxe n anul 2009 la 252 de taxe n prezent. Din acestea, 101 reprezint taxe i
tarife de autorizare.
n ceea ce privete administrarea fiscal, se urmrete creterea eficienei colectrii i
eficacitii n combaterea fenomenelor de fraud i evaziune fiscal. Astfel, a avut loc
crearea structurii antifraud prin reorganizarea controlului operativ n cadrul aparatului
propriu al Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, respectiv crearea unui mecanism unic
de control care s nlture paralelismele i s elimine astfel evaluarea fiscal diferit a
aceleiai operaiuni economice i care s fie n deplin concordan cu angajamentele
asumate de Romnia fa de organismele financiare internaionale.
Principalele obiective n vederea creterii administrrii fiscale vizeaz n special combaterea
ferm a evaziunii fiscale, mbuntirea conformrii voluntare, precum i creterea eficienei
colectrii veniturilor bugetare.
Pentru mbuntirea capacitii de colectare se au n vedere proceduri simple i moderne,
respectiv utilizarea pe scar larg a internetului, prin trimiterea on-line a declaraiilor fiscale
pentru plata taxelor.

53

Reformele fiscale ce vor fi ntreprinse pentru perioada urmtoare au fost concepute astfel
nct s previn noi presiuni ale cheltuielilor, s mbunteasc procesul bugetar i s
asigure eficiena colectrii veniturilor i operaiunilor bugetare pe termen mediu. Aceasta
nseamn aezarea la baza politicii publice a performanelor activitilor finanate i alocarea
fondurilor pe criteriul eficienei.
n ceea ce privete combaterea evaziunii fiscale, ca ax prioritar a activitii de administrare
fiscal, structurile de specialitate au intensificat activitatea de control i inspecii
28
.
Rezultatele s-au materializat n obligaii fiscale suplimentare, sesizri penale, prejudicii.
Pe de alt parte, Acordul de Parteneriat 2014-2020 al Romniei solicitat de Comisia
European fiecrui stat membru, stabilete prioritile de finanare ale Romniei, pentru
atingerea obiectivelor prevzute n strategia Europa 2020. Se va urmri eficientizarea
implementrii i reducerea poverii administrative, alocarea fondurilor fiind orientat ctre
obinerea unui impact semnificativ al investiiilor, respectiv continuitatea interveniilor
sustenabile din actuala perioad de programare.
6.2. CHELTUIELILE BUGETARE
Controlul cheltuielilor bugetare reprezint un element esenial al angajamentelor Guvernului
de a reduce deficitul bugetar.
Obiectivele cheie pe termen mediu sunt:
Creterea spaiului fiscal pentru investiii;
mbuntirea sustenabilitii pe termen mediu i lung;
Creterea capacitii de absorbie a fondurilor europene;
Creterea predictibilitii politicii bugetare pe termen mediu.
Pentru asigurarea resurselor bugetare necesare pentru susinerea investiiilor i sectoarelor
economice, Guvernul i propune consolidarea substanial a politicilor bugetare prin:
- ntrirea disciplinei bugetare prin plata arieratelor bugetului de stat, ale
autoritilor locale i ntreprinderilor de stat precum i msuri pentru
prevenirea formrii de noi arierate;
- creterea eficienei alocrilor bugetare prin reforma investiiilor publice,
orientarea substanial a fondurilor pentru cofinanarea proiectelor europene
i finanarea cu prioritate, din resurse proprii;
- consolidarea cadrelor bugetare naionale, a instituiilor fiscale n concordan
cu angajamentele asumate prin Pactul Fiscal;
- transparen n utilizarea fondurilor publice i bune practici de raportare
bugetar.

28
Cu 20,7% mai mult n 2013 fa de 2012

54

7. CARACTERISTICILE INSTITUIONALE ALE FINANELOR PUBLICE
7.1. REGULI FISCALE
Prevederile Directivei 85/2011 i ale Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea i
Guvernana n cadrul Uniunii Economice i Monetare au fost implementate n legislatia
naional prin Legea nr.377/2013 care modific Legea responsabilitii fiscal-bugetare
nr.69/2010, dup cum urmeaz:
1. Introducerea unei reguli fiscale numerice privind deficitul bugetar structural, care
se consider respectat dac este ndeplinit una din urmtoarele condiii:
Obiectivul bugetar pe termen mediu nu depete o limit inferioar a soldului
structural anual al administraiei publice de -0,5% din produsul intern brut la
preurile pieei;
Atunci cnd raportul dintre datoria public calculat conform metodologiei
Uniunii Europene i produsul intern brut, la preurile pieei, este semnificativ sub
nivelul de 60 % i cnd riscurile n ceea ce privete sustenabilitatea pe termen
lung a finanelor publice sunt sczute, limita inferioar a obiectivului bugetar pe
termen mediu nu poate depi un sold structural anual al administraiei publice
de cel mult -1,0 % din produsul intern brut, la preurile pieei;
Deficitul structural anual al administraiei publice converge ctre obiectivul
bugetar pe termen mediu conform unui calendar de ajustare agreat cu instituiile
Uniunii Europene n conformitate cu Regulamentul (CE) al Consiliului
nr.1466/1997 privind consolidarea supravegherii poziiilor bugetare i
supravegherea i coordonarea politicilor economice
2. Introducerea unui mecanism de corecie care se declaneaz automat n cazul
deviaiilor de la regula de deficit bugetar structural:
Se activeaz n cazul constatrii unei devieri de la obiectivul bugetar pe termen
mediu (devierea este considerat important dac este de cel puin 0,5 % din PIB
ntr-un an i de cel puin 0,25 % din PIB n medie pe an, n doi ani consecutivi);
Msurile de corectare a devierii sunt formulate n termeni cuantificabili,
ealonate pe ani i vor produce efecte cel trziu asupra exerciiului bugetar al
urmtorului an;
Msurile de corectare a devierii sunt proporionale cu dimensiunea devierii;
Msurile de corectare a devierii vor asigura implementarea recomandrilor
adresate Romniei de ctre instituiile Uniunii Europene precum i un ritm de
corectare stabilit n conformitate cu Pactul de Stabilitate i Cretere;
Msurile de corectare a devierii sunt aplicate cu prioritate acelor bugete sau
entiti componente ale administraiei publice care au generat devierea


55

3. Introducerea unei clauze derogatorii n cazul manifestrii unor circumstane
extraordinare:
Permite nerespectarea regulii fiscale privind deficitul bugetar structural, inclusiv
neaplicarea mecanismului de corecie;
Circumstane extraordinare = un eveniment neobinuit asupra cruia autoritile
administraiei publice nu au niciun control i care are o influen major asupra
poziiei financiare a administraiei publice sau perioade de recesiune economic
sever, astfel cum este definit n Pactul de Stabilitate i Cretere revizuit;
nceperea i ncetarea manifestrii unor circumstane extraordinare fac obiectul
opiniei Consiliului Fiscal, iar Guvernul are obligaia de a informa Parlamentul i
Comisia European.
4. Introducerea unei reguli fiscale numerice privind datoria public:
Datoria public conform metodologiei Uniunii Europene nu va depi 60% din PIB;
n cazul n care raportul dintre datoria public conform metodologiei Uniunii
Europene i PIB depete valoarea de referin de 60% din PIB, datoria public se va
reduce cu o rat medie de 5 la sut pe an.
5. Introducerea unor praguri intermediare prudeniale pentru datoria public, inclusiv
msuri automate n cazul depirii acestora:
Dac: 45% din PIB < datoria public < 50% din PIB
- Atunci: Ministerul Finanelor Publice prezint Guvernului un raport privind
justificarea creterii datoriei i prezint propuneri pentru meninerea acestui
indicator la un nivel sustenabil;
Daca: 50% din PIB < datoria public < 55% din PIB
- Atunci: program pentru reducerea ponderii datoriei publice n PIB, care
cuprinde, fr a se limita la acestea, msuri care determin nghearea
cheltuielilor totale privind salariile din sectorul public;
Daca: 55% din PIB < datoria publica < 60% din PIB
- Atunci: n plus fa de msurile de la punctul 2, Guvernul iniiaz msuri care
s determine nghearea cheltuielilor totale privind asistena social din
sistemul public.
6. Introducerea de noi standarde de calitate pentru prognozele macroeconomice
utilizate la planificarea bugetar:
Cadrul macroeconomic pe care se fundamenteaz Strategia fiscal-bugetar utilizeaz
cele mai actuale informaii i reprezint scenariul macrofiscal cel mai probabil sau un
scenariu mai prudent;
Cadrul macroeconomic din Strategia fiscal-bugetar conine o declaraie privind
concordana sau diferenele fa de cele mai recente prognoze ale Comisiei

56

Europene. Diferenele semnificative dintre scenariul macrobugetar ales i previziunile
Comisiei Europene sunt descrise i motivate, n special dac nivelul sau creterea
variabilelor din ipotezele externe se ndeprteaz n mod semnificativ de valorile
menionate n previziunile Comisiei.
n cazul n care Consiliul fiscal constat deviaii persistente de acelai sens ale
prognozelor macroeconomice fa de datele efective, care s-au nregistrat pe o
perioad de cel puin patru ani consecutivi, Guvernul ia msurile necesare i le face
publice.

7. ntrirea rolului Consiliului fiscal n ceea ce privete monitorizarea respectrii i
aplicrii regulilor fiscale:
Referitor la monitorizarea respectrii i aplicrii regulilor fiscale numerice, inclusiv a
celor privind mecanismul de corecie i circumstanele extraordinare. Astfel, Consiliul
Fiscal emite opinii n cazul:
- manifestrii circumstanelor extraordinare;
- msurilor de corectare a devierii;
Guvernul trebuie s explice diferenele de opinie fa de Consiliul Fiscal.

7.2. INSTITUII FISCALE
n scopul de a proteja obiectivele i principiile enumerate mai sus, Consiliul Fiscal, autoritate
independent nfiinat prin Legea Responsabilitii Fiscal-bugetare (Legea 69/2010), are ca
obiectiv sprijinirea Guvernului i a Parlamentului n elaborarea i implementarea politicii
fiscal-bugetare i de a promova transparena i sustenabilitatea finanelor publice.
n realizarea acestui obiectiv, Consiliul fiscal ndeplinete o sfer larg de atribuii: evalueaz
proieciile macroeconomice avute n vedere la fundamentarea prognozei de venituri a
bugetului general consolidat, estimeaz impactul pachetelor de msuri de natur a influena
soldul bugetar, analizeaz execuia bugetar i msura n care aceasta corespunde intelor
propuse, monitorizeaz respectarea regulilor fiscale, emite recomandri privind politica
fiscal curent i viitoare.
7.3. GUVERNANA STATISTIC
Romnia a realizat n ultimii ani progrese n ceea ce privete mbuntirea prognozei fiscale
i a practicilor de formulare bugetar. Pentru a consolida transparena fiscal i a asigura o
mai bun conordan cu Sistemul European de Conturi (ESA), se dezbate n prezent un plan
de aciuni pe termen mediu menit s mbunteasc aria de acoperire a datelor fiscal-
bugetare i macroeconomice, a perioadelor i termenelor de raportare, concomitent cu
creterea calitii i integritii raportrii acestora.


57

ANEXE
Tabel Nr. 1 a Proiecii macroeconomice

CODUL
2013 2013 2014 2015 2016 2017
SEC
NIVEL
1)

MODIFICARE PROCENTUAL
MLD.LEI
1. PIB real B1*g 607,4 3,5 2,5 2,6 3,0 3,3
2. PIB nominal B1*g 628,6 7,1 5,4 5,5 5,5 5,6
COMPONENTELE PIB-ULUI REAL
3. Cheltuielile consumului privat P3 377,8 1,3 2,0 2,9 3,2 3,3
4. Cheltuielile consumului public P3 87,4 -1,8 1,8 1,7 2,5 1,7
5. Formarea brut de capital fix P51 149,2 -3,3 2,7 4,0 5,2 6,1
6. Modificarea stocurilor i achiziii
nete de valori (% din PIB) P52+ P53 -5,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,1 0,1
7. Exporturi de bunuri i servicii P6 270,7 13,5 6,6 4,7 4,5 5,0
8. Importuri de bunuri i servicii P7 272,6 2,4 5,6 5,5 5,8 6,1
CONTRIBUII LA CRETEREA PIB
14. Cererea intern final -0,3 2,1 3,0 3,6 3,9
15. Modificarea stocurilor i achiziii
nete de valori P52+ P53

-0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Export net B11 4,4 0,4 -0,4 -0,6 -0,6
1)
Nivelul real al PIB i al componentelor sale este n preurile anului precedentTabel Nr. 1 b Evoluia preurilor

2013 2014 2015 2016 2017
MODIFICARE PROCENTUAL
1. Deflatorul PIB 3,5 2,8 2,8 2,4 2,3
2. Deflatorul consumului privat 4,4 2,8 2,6 2,3 2,1
3. Indicele armonizat al preurilor de consum 3,2 2,5 3,3 3,0 2,7
4. Deflatorul consumului public 7,0 4,6 3,5 2,7 2,4
5. Deflatorul investiiilor -0,7 2,5 2,2 2,1 2,0
6. Deflatorul exportului (bunuri i servicii) -2,1 1,1 1,0 0,7 0,4
7. Deflatorul importului (bunuri i servicii) -1,5 2,4 1,5 0,6 0,3


58

Tabel Nr. 1 c - Evoluia pieei forei de munc

CODUL
SEC
2013 2013 2014 2015 2016 2017
NIVEL
MII PERS.
MODIFICARE PROCENTUAL
1. Populaia ocupat total
1)
9189,7 -0,1 0,2 0,3 0,3 0,3
2. Populaia ocupat, mii ore
lucrate
2)


17265273 -0,5 0,3 0,4 0,5 0,5
3. Rata omajului -%
3)
729,7 7,3 7,1 6,9 6,8 6,7
4. Productivitatea muncii
4)
3,7 2,3 2,3 2,7 2,9
5. Productivitatea muncii orare
5)
4,0 2,2 2,2 2,5 2,7
6. Compensaia salariailor mil. lei D1 208411 6,5 6,2 5,6 5,7 5,7
7. Compensaia pe salariat - lei 33261 5,7 5,6 4,9 5,0 5,0
1)
Populaia ocupat, definiia pentru conceptul intern din conturi naionale
2)
Definiia din conturi naionale
3)
Definiia armonizat cu Eurostat (Labour Force Survey AMIGO)
4)
PIB real pe persoan ocupat
5)
PIB real pe or lucrat

Tabel Nr. 1 d Balanele sectoriale

% din PIB
CODUL
SEC
2013 2014 2015 2016 2017
1. Soldul net, fa de restul lumii B9 1,1 1,2 0,7 0,9 0,8
Din care:
- balana bunurilor i serviciilor -0,5 -0,6 -1,2 -1,7 -2,1
- balana veniturilor i transferurilor -0,6 -0,4 -0,3 0,2 0,1
- contul de capital 2,2 2,2 2,2 2,4 2,8
2. Soldul net al sectorului privat B.9 3,4 3,4 2,1 2,2 1,9
3. Soldul net al sectorului guvernamental EDP B.9 -2,3 -2,2 -1,4 -1,3 -1,1
4. Discrepana statistic 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59


Tabel Nr. 2 a Proiecia bugetului consolidat

CODUL
SEC

2013 2013 2014 2015 2016 2017
NIVEL
MIL.LEI
% DIN PIB
Soldul net (EDP B9), pe sub-sectoare
1. Buget consolidat S.13 -14308,2 -2,3 -2,2 -1,4 -1,3 -1,1
2. Administraia central S.131 -18068,8 -2,9 -2,3 -1,4 -1,2 -1,0
3. Administraia de stat S.132 M M M M M M
4. Administraia local S.133 870,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
5. Fonduri de asigurri sociale S.134 2890,4 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0
Buget consolidat (S13)
6. ncasri totale TR 205503,0 32,7 33,4 33,6 33,9 34,0
7. Cheltuieli totale TE
1)
219811,2 35,0 35,6 35,0 35,2 35,1
8. Soldul net EDP B.9 -14308,2 -2,3 -2,2 -1,4 -1,3 -1,1
9. Dobnzi EDP D.41
11077,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7
10. Balana primar
2)
-3230,8 -0,5 -0,4 0,4 0,5 0,6
11. One-off i alte msuri temporare
3)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Componente de venituri selectate
12. Impozite totale (12=12a+12b+12c) 117617,7 18,7 19,2 19,4 19,6 19,8
12a. Impozite pe producie i import D.2 80047,6 12,7 13,0 13,1 13,1 13,2
12b. Impozite curente pe venit, avuie, etc. D.5
37570,1 6,0 6,2 6,3 6,5 6,6
12c. Impozite pe capital D.91
13. Contribuii sociale D.61 55275,5 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
14. Venituri din proprietate D.4 4911,3 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
15. Alte
4)
27698,5 4,4 4,5 4,5 4,7 4,6
16=6. Venituri totale TR 205503,0 32,7 33,4 33,6 33,9 34,0
p.m.: povara fiscal (D.2+D.5+D.61+D.91-
D.995)
5)


Componente de cheltuieli selectate
17. Remunerare angajai + consum
intermediar
D.1+P.2
84220,3 13,4 14,0 13,9 13,7 13,3
17a. Remunerare angajai D.1 51124,1 8,1 8,0 8,0 7,9 7,6
17b. Consum intermediar P.2 33096,2 5,3 6,0 5,9 5,8 5,7
18. Contribuii sociale (18=18a+18b) 77619,6 12,3 12,0 11,7 11,5 11,4
din care Ajutoare de omaj
6)
1214,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
18a. Contribuii sociale n natur
D.6311,
D.6312,
D.63131 9545,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1
18b. Contribuii sociale, altele D62 68074,0 10,8 10,7 10,5 10,4 10,3
19=9. Dobnzi EDP D.41 11077,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7
20. Subvenii D.3 2018,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
21. Formarea brut de capital fix P.51 27992,7 4,5 4,8 4,6 5,1 5,6
22. Transferuri de capital D.9 5296,2 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9
23. Altele
7)
11586,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
24=7. Cheltuieli totale TE1 219811,2 35,0 35,6 35,0 35,2 35,1
1)
Ajustate cu fluxul net de swap, adic TR-TE=EDP B9
2)
Balana primar este calculat ca (EDP B9, punctul 8) plus (EDP D.41, punctul 9)
3)
Semnul plus nseamn reducerea deficitului ca urmare a msurilor one-off
4)
P.11+P.12+P.131+D.39+D.7+D.9 ( diferit de D.91)
5)
Inclusiv cele colectate de UE i inclusiv ajustarea cu taxele i contribuiile sociale necolectate (D.995)
6)
Include beneficiile n numerar (D.621 i D.624) i n natur (D.631), legate de ajutoarele de omaj
7)
D.29+D4 (diferit de D.41)+D.5+D.7+D.9+P.52+P.53+K.2+D.8

60
Tabel nr. 2 b Proiecii n situaia pstrrii politicilor actuale
1


2013 2013 2014 2015 2016 2017

Nivel
% din
PIB
% din
PIB
% din
PIB
% din
PIB
% din
PIB
1. Total venituri n situaia
pstrrii politicilor actuale
205503,0 32,7 33,4 33,6 33,9 34,0
2. Total cheltuieli n situaia
pstrrii politicilor actuale
219811,2 35,0 35,6 35,0 35,2 35,1
1)
Proieciile trebuie s nceap la momentul la care Programul de Stabilitate sau Convergen este
redactat i arat trendul veniturilor i cheltuielilor presupunnd ca nu are loc nici o modificare de
politici, cum e definit la p.15. Prin urmare, cifrele pentru X-1 vor corespunde cu datele actuale pentru
venituri i cheltuieli.
Tabel nr.2 c Sume ce trebuie excluse din valoarea de referin a cheltuielilor

2013 2013 2014 2015 2016 2017

Nivel
% din
PIB
% din PIB % din
PIB
% din
PIB
% din
PIB
1.Cheltuieli din programe UE acoperite
total de fonduri UE
8911,5 1,4 2,2 2,4 2,4 2,4
2. Cheltuieli ciclice cu ajutorul de omaj
1

33,27 0,0053 *) 0,0000 -0,0050 -0,0076 -0,0076
3. Efectul msurilor discreionare privind
veniturile
2

0 0 0,6**) 0 0 0
4. Creterea veniturilor impuse prin lege
0 0 0 0 0 0
1)
Metodologia utilizat pentru obinerea componentei ciclice a cheltuielii aferente ajutorului de omaj cum e
definit n COFOG sub codul 10.5
S-a utilizat urmtoarea formul: unde:
EtU reprezint cheltuielile cu omajul i EtUC reprezint componenta ciclic a cheltuielilor cu ajutorul de
omaj.
2)
Creterea veniturilor impuse prin lege nu trebuie incluse n efectul msurilor discreionare privind
veniturile: datele raportate n rndurile 3 i 4 trebuie excluse reciproc.
*) In 2013 cheltuielile cu somajul au fost de 1,2 miliarde lei (0,2 % din PIB) i se menin, ca procent n
PIB, n perioada 2015-2017
**) Reprezint msurile pe venituri luate n anul 2014 (prezenate la Politica fiscal-bugetar n anul 2014
de la pagina 20)

61
Tabel Nr. 3 Cheltuieli cu administraia central, dup funcie

% DIN PIB
COD
COFOG
2013 2017
1. Servicii publice generale
1 4,9 n.a.
2. Aprare
2 0,8 n.a.
3. Ordine public i siguran
3 2,3 n.a.
4. Relaii economice
4 5,4 n.a.
5. Protecia mediului
5 0,6 n.a.
6. Servicii domiciliare i comunitare
6 1,2 n.a.
7. Sntate
7 4,4 n.a.
8. Recreere, cultur i religie
8 0,9 n.a.
9. nvmnt
9 3,0 n.a.
10. Protecie social
10 11,5 n.a.
11. Total cheltuieli (=punct 7=24 n Tabel 2a)
TE 35,0 35.1

62

Tabel Nr. 4 Evoluia datoriei guvernamentale

% DIN PIB CODUL SEC 2013 2014 2015 2016 2017
1. Datoria guvernamental brut
1)
38,4 39,9 39,6 39,1 38,5
2. Modificarea datoriei guvernamentale 0,4 1,5 -0,3 -0,5 -0,6
Contribuia la modificarea datoriei brute
3. Balana primar
2)
-0,5 -0,4 0,4 0,5 0,6
4. Dobnda
3)
EDP D.41 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7
5. Ajustri stoc-flux -1,9 -0,7 -1,7 -1,8 -1,7
Din care:
- Diferene ntre dobnzi pltite i accrual
4)-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1
- Acumularea net de active financiare
5)
1,3 0,8 0,0 0,0 0,1
din care:
- din privatizare


0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
- Efecte ale evalurii i altele
6)
-3,1 -1,5 -1,7 -1,7 -1,7
p.m. rata dobnzii implicite asupra datoriei
7)
5.0 4,9 4,7 4,8 4,6
Alte variabile relevante
6. Active financiare lichide
8)
% n PIB 7,9 8,3 7,9 7,4 7,1
7. Datoria financiar net ( 7=1-6 ) % n PIB 30,5 31,6 31.7 31.7 31,4
8. Amortizarea datoriei (obligaii existente)
ncepnd cu finele anului anterior
9)

% n PIB 8,8 6,8 5,2 4,7 2,6
9. Procent din datorie denominat n valut % n datorie 61,5 60,2 57.2 53.4 52.1
10. Maturitate medie
10)
ani 4,4 4,6 - - -
1)
Definit conform Regulamentului 3605/93 (nu este concept ESA)
2)
Conform poz10 din tabelul 2a
3)
Conform poz 9 din tabelul 2a
4)
Diferenele privind cheltuieli cu dobnzile, alte cheltuieli i venituri pot fi distinse atunci cnd sunt
relevante sau n cazul n care raportul datorie n PIB este peste valoarea de referin
5)
Active lichide (valut), obligaiuni guvernamentale, active n ri tere, ntreprinderi controlate de stat i
diferena dintre activele cotate i cele necotate pot fi distinse atunci cnd sunt relevante sau n cazul n
care raportul datorie inPIB este peste valoarea de referinta
6)
Modificri datorate variaiei ratelor de schimb i operrii pe piaa secundar pot fi distinse atunci cnd
sunt relevante sau n cazul n care raportul datorie n PIB este peste valoarea de referin
7)
Variabila proxy asociat este reprezentat de raportul dintre plile anuale de dobnzi i soldul de
datorie din anul precedent
8)
AF1, AF2, AF3 (consolidate la valoarea de pia), AF5 (dac este cotat la burs; inclusiv aciunile
fondurilor mutuale).
9)
Indicator calculat pe baza soldului datoriei la 31.12.2013
10)
Maturitate medie ramasa.

63

Tabel Nr. 5 Evoluii ciclice

% DIN PIB
CODUL
SEC
2013 2014 2015 2016 2017
1. Creterea real PIB (%)
3,5 2,5 2,6 3,0 3,3
2. Soldul net consolidat EDP B.9
-2,3 -2,2 -1,4 -1,3 -1,1
3. Cheltuieli cu dobnzi
EDP
D.41
1,8 1,8 1,8 1,8 1,7
4. Msuri temporare i one-off
1)

0 0 0 0 0
5. Creterea PIB potenial (%)
2,0 2,3 2,4 2,6 2,7
Contribuii:

- munc
0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
- capital
1,1 1,2 1,2 1,3 1,4
- productivitatea total a factorilor
0,7 0,9 1 1,1 1,2
6. Output gap
-1,6 -1,4 -1,2 -0,8 -0,2
7. Componenta ciclic
-0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,1
8. Sold ajustat ciclic (2-7)
-1,8 -1,7 -1,0 -1,0 -1,0
9. Sold primar ajustat ciclic (8+3)
0 0,1 0,8 0,8 0,7
10. Sold structural (8-4)
-1,8 -1,7 -1,0
*)
-1,0 -1,0
1)
Un semn plus nseamn msuri one-off de reducere a deficitului
*)
nu include ajustorul pentru cofinanarea proiectelor din fonduri europene cu efecte pozitive pe
termen lung asupra potenialului de cretere economic i nici situaiile prevzute n Tratatul privind
stabilitatea, coordonarea i guvernana n cadrul uniunii, economice i monetare, la art.3, paragraf 1(c)
i 3(b).

Tabel Nr. 6 Diferene fa de varianta precedent


CODUL SEC 2013 2014 2015 2016 2017
Creterea PIB (%)
Varianta precedent

1,6 2,2 2,4 3,0
Varianta actualizat

3,5 2,5 2,6 3,0 3,3
Diferena

1,9 0,3 0,2 0,0
Balana bugetar (% din PIB)
Varianta precedent
EDP B.9
-2,4 -2,0 -1,8 -1,8
Varianta actualizat
EDP B.9
-2,3 -2,2 -1,4 -1,3 -1,1
Diferena

0,1 -0,2 0,4 0,5
Datoria guvernamentala brut (% din PIB)
Varianta precedent

38,6 38,5 38,6 38,9
Varianta actualizat

38,4 39,9 39,6 39,1 38,5
Diferena

-0,2 1,4 1,0 0,2


64

Tabel Nr. 7 Sustenabilitatea pe termen lung a finanelor publice
% DIN PIB 2007 2010 2013 2020 2030 2040 2050 2060
Cheltuieli totale
Din care: Cheltuieli legate de vrst 13,2 17,2 15,8 16,3 17,2 18,8 20,6 21,6
- Cheltuieli cu pensiile 6,4 9,4 8,1 8,6 9,3 10,5 11,5 11,9
- Cheltuieli cu asigurrile sociale
Pensii pentru limita de vrst i anticipate 5,3 7,8 6,9 7,2 7,7 8,9 10,1 10,6
Alte pensii (invaliditate, urmai) 0,8 1,6 1,2 1,4 1,6 1,5 1,4 1,3
Pensii ocupaionale (dac in de administraia central)
- ngrijirea sntii 3,5 3,7 3,7 3,7 3,9 4,2 4,5 4,6
- ngrijirea pe termen lung (anterior inclus la ngrijirea
sntii) 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 1,3 1,7
- Cheltuieli cu educaia 2,8 3,5 3,3 3,3 3,2 3,1 3,3 3,4
Alte cheltuieli legate de vrst
Cheltuieli cu dobnzile
Venituri totale
Din care venituri din proprieti
Din care: din contribuiile la pensii (sau contribuii
sociale, dup caz) 6,6 7,0 7,2 8,1 9,7 11,1 11,9 12,2
Active ale fondurilor pentru rezervele de pensii
0 0 1,8 6,0 11,4 8,8 5,7 3,9
Din care active consolidate ale fondurilor pentru pensiile
publice (alte active dect pasivele administraiei
centrale)Reforme sistemice ale pensiilor
1)

Contribuii sociale direcionate ctre sistemul pensiilor
private obligatorii
2
) 0 0,2 0,4 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7
Cheltuieli cu pensiile pltite de ctre sistemul pensiilor
private obligatorii
3
) 0 0 0 0,1 0,5 1,2 1,5 1,1
Ipoteze
- ritmuri medii -
Rata de creterea productivitii muncii (pe or) 5,9 0,5 2,0 2,5 2,1 2,3 2,1 1,7
Creterea real a PIB 6,3 -0,3 2,1 1,9 1,3 1,2 0,7 0,5
- % -
Rata de participare n rndul brbailor (20-64 ani) 71,0 77,0 77,2 78,1 75,6 73,4 72,9 73,8
Rata de participare n rndul femeilor (20-64 ani) 57,9 59,9 59,6 59,4 57,3 55,6 55,3 56,4
Rata total de participare (20-64 ani) 64,4 68,8 68,3 68,8 66,5 64,5 64,1 65,2
Rata omajului BIM 6,8 6,6 6,9 6,9 6,7 6,7 6,7 6,7
Populaia n vrst de 65 ani i peste din populaia
total 14,5 17,6 15,1 17,6 20,2 25,7 31,1 34,8
Ritmurile medii se refer la perioada dintre anii menionai. Pentru perioada de prognoz ritmurile sunt calculate
pe baza PIB-ului potenial estimat n cadrul exerciiului de evaluare a sustenabilitii finanelor publice 2012.
1)
Reformele sistemice ale pensiilor se refer la reformele pensiilor care introduc un sistem multi-pilon, ce include
un pilon obligatoriu cu fond propriu total; n anul 2012 s-au direcionat 0,5% din PIB ctre Pilonul II de pensii
2)
Contribuii sociale sau alte venituri obinute de ctre pilonul obligatoriu cu fond propriu total, pentru acoperirea
obligaiilor legate de pensii, atrase n conformitate cu reforma sistemic
3)
Cheltuieli cu pensiile sau alte beneficii sociale pltite de ctre pilonul obligatoriu cu fond propriu total, n
legtur cu obligaiile legate de pensii, atrase n conformitate cu reforma sistemic

Tabel Nr. 7 a Obligaii poteniale
% din PIB 2013 2014
Garanii publice*) 2,2% 2,9%
Din care: legate de sectorul financiar
0,03% 0,03%
*) aferente sectorului administraiei publice, cu eliminarea garaniilor acordate ntre entiti ale sectorului
administraiei publice