Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de nv tare X

Copilria
Ziua
Competente
specifice
Activit i integrate
Detalii de
continut
Resurse Evaluare
Luni
12 mai
DP - 3.1
CLR - 1.1; 1.2;
2.1; 2.3
AVAP 2.2
Sfatul juc riilor , de Mahache Iliu
audi ie, discu ii pe imagini, memorare.
Formulare de ntreb ri i r spunsuri despre
con inutul unui mesaj audiat: personaje,
p reri
Alc tuire de enunturi cu ajutorul
cuvintelor; ex. de vocabular
Colorarea imaginilor care ilustreaz textul
Comunicare
oral discu ii
libere despre
ntmpl ri i
fapte din via a
proprie, despre
universul copi-
l riei i
valorile proprii
acestuia
Fisa de lucru
Aprecieri
globale si
individuale
MEM 6.3
CLR 2.4
AVAP 2.2
Unit i de m sur pentru valoare - banii :
leul ( bancnotele de 1, 5 i 10 lei);
Exerci ii:
Num r bancnotele din fiecare grup
Formeaz grupe de elemente de acela i fel
Scrie valoarea fiec rei bancnote
ncercuieste juc riile pe care le poti
cump ra cu bancnot de 10 lei
Unit ti de
m sur pentru
valoare
Fisa de lucru
Aprecieri
globale si
individuale
MM 1.4; 2.1;
3.1;
CLR 2.4
Fuga juc riilor
Audierea cntecului
nv tarea cntecului
Miscarea liber pe muzic , sugerat de
textul cntecului
La coltul ludic: Ne juc m cu juc ria
preferat
Cntarea
vocal
Calculator
CD player
Aprecieri
globale si
individuale
AVAP 2.3;
2.4
CLR 2.2
MM 3.1
Juc ria preferat
Discutii frontale despre juc ria preferat
Realizarea juc riei preferate utiliznd
plastilina si alte materiale: betisoare, hrtie
Aprecierea lucr rilor
Auditie Fuga juc riilor
Tehnici simple
de modeaj
Plastilin ,
betisoare,
hrtie,
foarfece
Observare
Prezentarea
lucr rilor
Marti
13 mai
MEM 3.1
CLR 1.2; 2.2
AVAP 2.2
ntlnirea de diminea - (prezenta, ziua,
data, meteo, agenda zilei)
Fenomene ale naturii - Anotimpurile
Corelarea imaginii cu numele
anotimpului
Numerotarea imaginilor dup
succesiunea anotimpurilor
Numerotarea etapelor din via a unui pom
Colorarea imaginilor
Fenomene ale
naturii -
Anotimpurile
Calendarul
ntlnirea de
dimineat
Fisa de lucru
Aprecieri
globale si
individuale
CLR - 1.1; 1.3;
2.1; 3.1; 4.1
MEM 1.1
AVAP 2.2
Povestea literei J
Prezentarea plan ei model cu literele J, j
Exemple de cuvinte care con in sunetul
z n diferite pozi ii ale cuvntului
Reprezentarea grafic a cuvintelor
Completarea cuvintelor cu litera J
Colorarea imaginilor ale c ror denumiri
contin sunetul j
Scrierea literei J
Sunetul j
si literele
j, J
Plans cu
literele j, J
Fisa de lucru
Jetoane cu
silabe
Aprecieri
globale si
individuale
DP 1.1; 2.2
CLR 2.2; 2.4;
3.3
MM 3.1
Cum m organizez...
Micul detectiv audierea lecturii
Discutii despre transformarea spa iului
ntr-un mediu prietenos de lucru
Identificarea avantajelor/ dezavantajelor
faptului de a fi organizat
Auditie Fuga juc riilor
Cum m
organizez
Fisa de lucru
Observarea
sistematic
EFS -1.1
2.1
3.1
exersarea complexului de exerciii
demonstraii, explicaii;
Alergare de
viteza-
executii
accelerate cu
reactii
prompte la
semnale
auditive;
Echipamentul
de sport
Observarea
sistematic
CLR - 1.1; 1.3;
ntlnirea de diminea - (prezenta, ziua,
data, meteo, agenda zilei)
Sunetul si literele j, J Sunetul j
Calendarul
ntlnirea de
dimineat
Aprecieri
http!""###$youtube$com"#atch%v&'#()*D+,l-, - c.ntec /Copilrie0
http!""###$youtube$com"#atch%v&1pAv##b2z)c - c.ntec /Copilria ta0
http!""###$youtube$com"#atch%v&,'p'345gco6 - c.ntec! O lume minunat
http!""###$youtube$com"#atch%v&789v-bbgh1c - -uga :ucriilor - c.ntec
http!""###$youtube$com"#atch%v&;-6d:12(,ig - +ica serenad, ($A$ +ozart

S-ar putea să vă placă și