Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR

FACULTATEA DE FINANE, BNCI I CONTABILITATE

DESFASURAREA STAGIULUI DE PRACTICA


Anul universitar 2013-2014
Stagiul de practica este prevazut ca disciplina obligatorie, de specialitate, in planul de
invatamant al anului II.
Practica este organizata intr-o perioada compacta (trei saptamani) 12 mai 30 mai 2014, la
sfarsitul semestrului IV si este apreciata cu un numar de 3 ECTS.
Practica se desfasoara conform Regulamentului privind desfasurarea practicii de specialitate
(PO - 06), aprobat de Senatul UCDC in data 15.05 2007, modificat si completat in data de
14.04 2009.
Cadrele didactice resposabile cu activitatea de practica sunt:
Conf. univ. dr. Grigorescu Carmen (FB/ZI)
Lect. univ. drd. Bucur Crina (FB/FR)
Conf. univ. dr. Capusneanu Sorinel (CIG)
Repartizarea grupelor din anul II ZI
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Cadrul didactic

Grupele

Conf. univ. dr. Grigorescu Carmen


Lect. univ. dr. Dumitrascu Roxana
Lect. univ. drd. Bucur Crina
Conf. univ. dr. Capusneanu Sorinel
Conf. univ. dr. Ciurlau Florin

1,2 (FB)
3,5 (FB)
4 (FB)
1,2 (CIG)
3,4 (CIG)

Forma de evaluare a stagiului de practica: Colocviu, 30 mai 2014, ora 1600-1800.


Repartizarea studentilor din anul II FR
Nr.
crt.
1
3

Cadrul didactic

Grupele

Lect. univ. drd. Bucur Crina


Conf. univ. dr. Ciurlau Florin

1,2,3
4,5,6

Forma de evaluare a stagiului de practica: Colocviu, 30 mai 2014, ora 1800-2000.


Restantele la disciplina Practica, anul III, ZI/FR si an suplimentar ZI/FR se sustin in
data de 30 mai 2014, ora 16-18, conf. univ. dr. Grigorescu Carmen (ZI), si cu lect. drd. Bucur
Crina (FR).