Sunteți pe pagina 1din 118

Sisteme de

management al
sigurantei
alimentelor
Cine este ISO?

Organizatia internationala de
Organizatia internationala de
standardizare
standardizare elaboreaza diferite
tipuri de standarde, aplicabile atat
produselor, cat si serviciilor sau
sistemelor de management.
ISO este constituit din Institute de
standardizare din 154 tari.
arile membre ISO colaboreaza pentru
dezvoltarea si aprobarea standardelor.
2 SC QUALICON SRL, 2008
Ce este ISO !!"""?

#ste un standard de cerinte pentru un sistem de


management al sigurantei alimentului, care
utilizeaza abordarea sistemica si cerinte $%CC&.

Scopul sau este de a furniza un document standard


cu recunoastere internationala pentru un sistem de
management al sigurantei alimentului care poate fi
aplicat oricarei organizatii din lantul alimentar.
3 SC QUALICON SRL, 2008
ISO !!"""'!""5

Specifica cerintele pentru un


sistem de management al
sigurantei alimentelor care
combina urmatoarele elemente
c(eie'

comunicare interactiva)

sistem de management)

programe preliminare)

principii $%CC&
SC QUALICON SRL, 2008 4
SC QUALICON SRL, 2008 5
&*O+,C%O*I %-*ICO.I
&*O+,C%O*I +# /,*%0#
&*O+,C%O*I &*I1%*I +#
%.I1#2#
&*O+,C%O*I +# %.I1#2#
&*O+,C%O*I S#C,2+%*I +#
%.I1#2#
3%24%O*I #25-*OSS
3%24%O*I #25+#%I.,
O&#*%O*I +# ,2I%I +#
%.I1#2%I# &,6.IC% SI
C%#*I2-
LANT ALIMENTAR PENTRU PRODUCTIA
DE INGREDIENTE SI ADITIVI
OPERATORI DE TRANSPORT SI
DEPOZITARE
PRODUCATORI DE
ECHIPAMENTE
PRODUCATORI DE AGENTI DE
CURATENIE SI IGIENIZARE
PRODUCATORI DE MATERIALE
DE AMBALAT
FURNIZORI DE SERVICII
PRODUCATORI DE PESTICIDE,
INGRASAMINTE SI MEDICAMENTE DE
UZ VETERINAR
CO2S,1%O*I
/igura 1 5 #7emplu de comunicare in cadrul
lantului alimentar
Organizatiile din lantul alimentar variaza de la
producatorii de fura8e si producatorii primari
pana la producatorii de alimente, operatori
de transport si depozitare si subcontractanti
pentru magazinele de vanzare cu amanuntul
si depozitele alimentare 9impreuna cu
organizatiile cone7e cum ar fi producatorii de
ec(ipamente, materiale de ambalare, agenti
de curatenie, aditivi si ingrediente:. +e
asemenea sunt inclusi si furnizorii de servicii.
SC QUALICON SRL, 2008 6

Scopul acestui standard international este


de a armoniza la nivel global cerintele
pentru managementul sigurantei
alimentelor al organizatiilor din lantul
alimentar. #ste destinat in mod special
pentru aplicarea de catre organizatii care
urmaresc un sistem de management al
sigurantei alimentului integrat, mai
coerent si concentrat, decat este cerut in
mod normal de lege. %cest standard cere
unei organizatii sa intruneasca orice
cerinta legala si reglementata aplicabila in
legatura cu siguranta alimentului.
SC QUALICON SRL, 2008 7

este aplicabil pentru toate organizatiile,


indiferent de marime, care sunt implicate in
orice aspecte ale lantului alimentar si doresc
sa implementeze sisteme care duc la
obtinerea constanta de produse sigure.

1i8loacele de realizare pentru satisfacerea


oricaror cerinte din acest standard
international pot fi obtinute prin utilizarea
resurselor interne si;sau e7terne.
SC QUALICON SRL, 2008 8
Stabileste cerintele care permit unei organizatii

sa planifice, sa implementeze, sa opereze, sa pastreze si


sa actualizeze un sistem de management al sigurantei
alimentului orientat catre furnizarea de produse care, in
conformitate cu utilizarea lor finala, sunt sigure pentru
consumator,

sa demonstreze conformitatea cu cerintele legale si de


reglementare aplicabile, privind siguranta alimentului,

sa evalueze si sa aprecieze cerintele consumatorilor si


sa demonstreze conformitatea cu acele cerinte ale
consumatorilor convenite de comun acord, privind
siguranta alimentului, cu scopul de a mari satisfactia
consumatorilor,
SC QUALICON SRL, 2008

sa comunice eficace furnizorilor lor, clientilor si


partilor interesate relevante din lantul alimentar
problemele privind siguranta alimentului,

sa asigure ca organizatia se conformeaza politicii


sale declarate de siguranta a alimentului,

sa demonstreze o astfel de conformitate partilor


interesate relevante, si

sa urmareasca certificarea; inregistrarea


sistemului sau propriu de management al
sigurantei alimentului de catre o organizatie
e7terna, sau sa faca o autoevaluare sau
autodeclarare a conformitatii cu acest standard
international.
SC QUALICON SRL, 2008 !0
oate cerintele acestui standard international sunt generale si
sunt destinate sa fie aplicate de catre toate organizatiile din
lantul alimentar, indiferent de marime si comple7itate.
Sunt incluse organizatiile implicate direct sau indirect intr5una
sau mai multe etape din lantul alimentar.
Organizatiile care sunt direct implicate includ, dar nu sunt
limitate la, producatori de fura8e, fermieri, unitati furnizoare
de servicii in agricultura, producatori de ingrediente,
producatori de alimente, unitati de vanzare cu amanuntul,
unitati de alimentatie publica, servicii de livrare prin
comanda, organizatii furnizoare de servicii de curatenie si
igienizare, transport, depozitare si servicii de distributie.
%lte organizatii care sunt implicate indirect includ, dar nu sunt
limitate la furnizori de ec(ipamente, agenti de curatenie si
igienizare, materiale de ambalare si alte materiale care vin
in contact cu alimentele.
SC QUALICON SRL, 2008 !!
ermeni si definitii
<.1 siguranta aliment
21:
concept conform caruia produsul alimentar nu va dauna
consumatorului daca este preparat si;sau consumat
potrivit utilizarii prevazute
2O% 1 5 %daptare dupa referinta =11> 5 Codex Alimentarius Food Hygiene Basic Texts.
Organizatia 2atiunilor ,nite pentru %gricultura si Industrie %limentara, Organizatia 1ondiala a
Sanatatii, *oma, !""1 .
2O% ! 5 Siguranta alimentului este legata de aparitia pericolelor pentru
siguranta alimentului 9<.<: si nu include alte aspecte ale sanatatii umane
legate, de e7emplu, de malnutritie.
<.! lant alimentar
succesiune de etape si operatii implicate in producerea,
procesarea, distributia, depozitarea si manipularea
alimentului si a ingredientelor sale, de la productie
primara pana la consum
2O% 1 %ceasta include productia de nutreturi pentru animale de
productie si pentru animate destinate productiei de alimente
2O% ! +e asemenea, lantul alimentar include productia de materiale
care vin in contact cu alimentul sau cu materiile prime.
SC QUALICON SRL, 2008 !2
<.< pericol pentru siguranta alimentului
agent biologic, c(imic sau fizic prezent in
produsul alimentar, sau stare a produsului
alimentar, cu potential de a determina un efect
negativ asupra sanatatii
2O% 1 5 %daptare dupa referinta =1> 5 ISO ?""1'!""",
Quality management systems - Requirements
2O% ! 5 ermenul de @pericol@ nu trebuie sa fie confundat
cu termenul de @risc risc@ care, in conte7tul sigurantei
alimentului, reprezinta o functie de probabilitate probabilitate a unui
efect negativ asupra sanatatii 9de e7emplu a se
imbolnavi: si severitatea severitatea acelui efect 9deces, spitalizare,
absenta de la locul de munca etc.: la e7punerea la un
anumit pericol.
*iscul *iscul este definit in -(id 51 ISO;C#I ca o combinatie
dintre probabilitatea de aparitie a unei vatamari
si severitatea acelei vatamari.
SC QUALICON SRL, 2008 !3
2O% < 5 &ericolele pentru siguranta alimentului includ alergenii.
2O% 4 5 in ceea ce priveste fura8ele si ingredientele pentru
fura8e, pericolele relevante pentru siguranta alimentului sunt cele
care pot fi prezente in si;sau pe fura8e si in ingredientele pentru
fura8e care ulterior, pot fi transmise prin consumul fura8elor de
catre animale si care pot avea astfel potential de a determina
efecte negative asupra sanatatii umane.
+in punct de vedere al altor operatii in afara celor in care se
realizeaza direct manipularea fura8elor si a alimentelor 9de
e7emplu producatorii de materiale de ambalare, agenti de
curatenie etc.:, pericolele relevante pentru siguranta alimentului
sunt acele pericole care pot fi transferate direct sau indirect
alimentelor datorita utilizarii produselor
si;sau serviciilor furnizate si astfeli pot avea potential de a
determina un efect negativ asupra
sanatatii umane.
SC QUALICON SRL, 2008 !4
<.4 politica de siguranta a alimentului
intentia si orientarea unei organizatii privind
siguranta alimentului 9<.1: asa cum sunt e7primate
oficial de catre managementul de la cel mai malt
nivel
<.5 produs finit
produs care nu va mai suferi procesare sau
transformare ulterioara de catre organizatie
2O% 5 ,n produs care sufera procesare sau transformare
ulterioara de catre o alta organizatie este un produs finit
in conte7tul primei organizatii si o materie prima sau un
ingredient in conte7tul celei de a doua organizatii.
SC QUALICON SRL, 2008 !5
<.A diagrama de flu7
prezentare sc(ematica si sistematica a
succesiunii etapelor si intercorelarilor
<.B masura de control
actiune sau activitate 9de siguranta a
alimentului: care poate fi folosita pentru
a preveni sau elimina un pericol pentru
siguranta alimentului 9<.<: sau pentru a5l
reduce pana la un nivel acceptabil
SC QUALICON SRL, 2008 !6
<.C &*&
2!:
program preliminar
conditii si activitati de baza 9de siguranta a alimentului: care sunt necesare pentru
a mentine un mediu igienic pe tot parcursul lantului alimentar 9<.!: adecvat
pentru productia, manipularea si furnizarea de produse finite 9<.5: sigure si
alimente sigure pentru consum uman
2O% 5 &rogramele preliminare necesare depind de segmentul din lantul alimentar in
cadrul caruia funtioneaza organizatia si tipul de organizatie.
#7emple de termeni ec(ivalenti sunt'
6une &ractici pentru %gricultura 9-%&:,
6une &ractici pentru 3eterinari 9-3&:,
6une &ractici de /abricate 9-1&:,
6une &ractici igienice 9-$&:,
6une &ractici de &roductie 9-&&:,
6une &ractici de +istributie 9-+&: si
6une &ractici Comerciale 9-&:.

2!:
2O% 2%IO2%.% 5 &*& este abrevierea din limba engleza a cuvintelor DprereEuisite programme@
SC QUALICON SRL, 2008 !7
<.? &*& operational 5 program preliminar operational
&*& 9<.C: identificat prin analiza pericolelor ca fiind esential
pentru controlul probabilitatii de manifestare a pericolelor
pentru siguranta alimentului 9<.<: in produs9e: si;sau
contaminarea sau proliferarea pericolelor pentru siguranta
alimentului in produs9e: sau in mediul de procesare
<.1" CC&
2<: 5
punct critic de control
etapa 9de siguranta alimentului: in care se poate aplica
controlul si care este esentiala pentru a preveni sau
elimina un pericol pentru siguranta alimentului 9<.<: sau
de a5l reduce la un nivel acceptabil
2<:
2O% 2%IO2%.% 5 CC& este abrevierea din limba engleza a cuvintelor Fcritical control point@
SC QUALICON SRL, 2008 !8
<.11 limita critica
criteriu care separa acceptabilitatea de
inacceptabilitate
2O% 1 5 %daptare dupa referinta =11>.
2O% ! 5 .imitele critice se stabilesc
pentru a determina daca un CC& 9<.1":
este mentinut sub control. +aca o limita
critica este depasita sau incalcata,
produsele afectate sunt considerate ca
fiind potential nesigure.
<.1! monitorizare
realizarea unei secvente planificate de
observatii sau masuratori pentru a
evalua daca masurile de control 9<.B:
functioneaza corespunzator
SC QUALICON SRL, 2008 !
<.1< corectie
actiunea de eliminare a unei neconformitati
detectate
2O% 1 5 &entru scopurile acestui standard international
o corectie are legatura cu manipularea produselor
potential nesigure si deci poate fi realizata impreuna cu
o actiune corectiva 9<.14:.
2O% ! 5 O corectie poate fi de e7emplu reprocesarea,
procesarea ulterioara si;sau eliminarea consecintelor
negative ale neconformitatii 9cum ar fi diri8area pentru
alta utilizare sau etic(etare specifica:.
<.14 actiune corectiva
actiune pentru a elimina cauza unei
neconformitati detectate sau a altei situatii
nedorite
2O% 1 5 O neconformitate poate avea mai mult de
o cauza.
2O% 5 ! %ctiunea corectiva include analiza cauzelor
si este luata pentru a preveni reaparitia.
SC QUALICON SRL, 2008 20
<.15 validare
obtinerea de dovezi 9de siguranta alimentara:
ca masurile de control 9<.B: gestionate in
cadrul planului $%CC& si prin programele
preliminare 9&*&: operationale 9<.?: sunt
capabile sa fie eficace.
<.1A verificare
confirmare, prin furnizare de dovezi obiective,
ca cerintele specificate au fost indeplinite
<.1B actualizare
activitate imediata si;sau planificata pentru a
asigura aplicarea celor mai recente informatii
SC QUALICON SRL, 2008 2!
Sistem de management al
sigurantei alimentului
4.1. Cerinte generale 4.1. Cerinte generale
Organizatia trebuie sa'
5 stabileasca, sa documenteze, sa implementeze si
sa mentina un sistem de management al sigurantei
alimentului eficace si sa iI actualizeze cand este
necesar conform cerintelor acestui standard
international)
5 sa defineasca domeniul sistemului de
management al sigurantei alimentului 9produsele
sau categoriile de produse, procesele si unitatiie
de productie cuprinse de sistemul de management
al sigurantei alimentului:
Controlul asupra proceselor provenite din surse
e7terne trebuie sa fie identificat si documentat
in cadrul sistemului de management al
sigurantei alimentului.
SC QUALICON SRL, 2008 22
Organizatia trebuie sa Organizatia trebuie sa'
a: a: sa se asigure sa se asigure ca pericolele pericolele pentru siguranta alimentului care sunt
posibil sa apara legat de produsele sale, in limitele domeniului
sistemului sunt identificate, evaluate si controlate sunt identificate, evaluate si controlate in asa fel incat
produsele organizatiei sa nu dauneze, direct sau indirect,
consumatorului
b: b: sa comunice sa comunice informatii adecvate pe intreg lantul alimentar
referitoare la problemele de siguranta a produselor sale,
c: c: sa comunice sa comunice informatii despre dezvoltarea, implementarea si
actualizarea unui sistem de management al sigurantei alimentului
catre intreaga organizatie, pana la nivelul necesar de
asigurare a sigurantei alimentului cerut de acest standard
international, si
d: d: sa evalueze periodic si sa actualizeze sa evalueze periodic si sa actualizeze, daca este necesar, sistemul
de management al sigurantei alimentului pentru a se asigura ca
sistemul reflecta activitatile organizatiei si include cele mai noi
informatii privind pericolele pentru siguranta alimentului supuse
controlului.
SC QUALICON SRL, 2008 23
4.! Cerinte referitoare la documentatie
4.!.1 -eneralitati
+ocumentatia pentru sistemul de management al
sigurantei alimentului trebuie sa cuprinda'
a.declaratii documentate referitoare la politica de
siguranta a alimentului si obiectivele sale
aferente 9a se vedea 5.!:,
b.proceduri documentate si inregistrari cerute de
acest standard international si
c.documentele necesare organizatiei pentru a se
asigura de eficacitatea dezvoltarii, implementarii
si actualizarii sistemului de management al
sigurantei alimentului.
SC QUALICON SRL, 2008 24
4.!.! Controlul documentelor
+ocumentele cerute de sistemul de management al sigurantei
alimentului trebuie sa fie controlate conform unei proceduri
documentate, care defineste controalele necesare pentru'
a. aprobarea documentelor ca fiind adecvate inainte de emitere
b. analizarea si actualizarea documentelor si daca este cazul
reaprobarea documentelor
c. asigurarea ca sunt identificate modificarile si stadiul actual al
revizuirii documentelor
d. asigurarea ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile
sunt disponibile in punctul de utilizare
e. asigurarea ca documentele raman lizibile si usor identificabile
f. asigurarea ca documentele relevante de provenienta e7terna
sunt identificate si distributia lor este controlata, si
g. prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate si
asigurarea ca acestea sunt identificate in mod corespunzator ca
atare, daca acestea sunt pastrate pentru un scop oarecare.
SC QUALICON SRL, 2008 25
4.!.< Controlul inregistrarilor
Inregistrarile trebuie sa fie intocmite si
pastrate pentru a furniza dovada
conformitatii cu cerintele si evidenta
functionarii eficace a sistemului de
management al sigurantei alimentului.
Inregistrarile trebuie sa fie lizibile, usor de
identificat si de regasit. rebuie stabilita o
procedura documentata pentru a defini
controalele necesare pentru identificarea,
depozitarea, prote8area, regasirea, durata
de pastrare si eliminarea inregistrarilor.
SC QUALICON SRL, 2008 26
5 *esponsabilitatea managementului
5.1 %nga8amentul managementului
1anagementuI de la cel mai inalt nivel trebuie sa faca dovada
anga8amentului sau fata de dezvoltarea si implementarea
sistemului de management al sigurantei alimentului si fata de
imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia prin'
a:demonstrarea faptului ca siguranta alimentului este sustinuta
de obiectivele de afaceri ale organizatiei
b:comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii
cerintelor acestui standard international si a oricaror cerinte
legale si de reglementare, precum si a cerintelor
consumatorilor in ceea ce priveste siguranta alimentului,
c:stabilirea politicii de siguranta a alimentului,
d:conducerea analizelor efectuate de management, si
e:asigurarea disponibilitatii resurselor.
SC QUALICON SRL, 2008 27
5.! &olitica referitoare la siguranta alimentului
1anagementuI de la cel mai inalt nivel trebuie sa5si
defineasca, sa documenteze si sa comunice politica sa de
siguranta a alimentului.
1anagementuI de la cel mai inalt nivel trebuie sa se asigure
ca politica referitoare la siguranta alimentului'
a: este adecvata pozitiei organizatiei in lantul alimentar,
b: este conforma atat cu cerintele legale si de reglementare cat
si cu cerintele consumatorilor, acceptate de comun acord
privind siguranta alimentului,
c: este comunicata, implementata si mentinuta la toate
nivelurile din organizatie,
d: este analizata pentru o adecvare continua 9a se vedea 5.C:,
e: comunicarea este tratata in mod adecvat 9a se vedea 5.A:,
f: este sustinuta prin obiective masurabile
SC QUALICON SRL, 2008 28
5.< &lanificare sistem de management al
sigurantei alimentului
1anagementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa
se asigure ca'
a:planificarea sistemului de management al
sigurantei alimentare se efectueaza pentru
indeplinirea cerintelor prevazute la 4.1, precum
si a obiectivelor organizatiei care sustin
siguranta alimentului, si
b:este mentinuta integritatea sistemului de
management al sigurantei alimentului atunci
cand se planifica si se implementeaza
modificarile sistemului de management al
sigurantei alimentului.
SC QUALICON SRL, 2008 2
5.4 *esponsabilitate si autoritate
1anagementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa
asigure ca responsabilitatile si autoritatile sunt responsabilitatile si autoritatile sunt
definite si comunicate definite si comunicate in cadrul organizatiei
pentru a asigura functionarea si mentinerea
eficace a sistemului de management al sigurantei
alimentului.
Intreg personalul Intreg personalul trebuie sa aiba responsabilitatea
de a raporta a raporta problemele sistemului de
management al sigurantei alimentului persoanei
9persoanelor: desemnate. &ersonalul desemnat
trebuie sa aiba responsabilitate si autoritate
definite pentru a initia si inregistra actiuni.
SC QUALICON SRL, 2008 30
5.5 Conducatorul ec(ipei de siguranta a
alimentului
1anagementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa
numeasca un conducator al ec(ipei de siguranta a
alimentului care, in afara altor responsabilitati,
trebuie sa aiba responsabilitatea si autoritatea'
a:sa conduca ec(ipa de siguranta a alimentului 9a se
vedea B.<.!: si sa organizeze activitatea ei,
b:sa asigure instruirea si educarea corespunzatoare a
membrilor ec(ipei de siguranta a alimentului,
c: sa asigure ca sistemul de management al sigurantei
alimentului este stabilit, implementat, mentinut si
actualizat, si
d:sa raporteze managementului de la cel mai inalt nivel
despre eficienta si gradul de adecvare a sistemului de
management al sigurantei alimentului.
2O% 5 *esponsabilitatea conducatorului ec(ipei de
siguranta a alimentului poate include relatia cu
partile e7teme asupra problemelor referitoare la
sistemul de management al sigurantei alimentului.
SC QUALICON SRL, 2008 3!
5.A Comunicare
5.A.1 Comunicare e7terna
&entru a se asigura ca pe intreg lantul alimentar
sunt disponibile suficiente informatii referitoare
la problemele legate de siguranta alimentului,
organizatia trebuie sa stabileasca, sa sa stabileasca, sa
implementeze si sa mentina masuri eficace de implementeze si sa mentina masuri eficace de
comunicare comunicare cu'
a: a:fu furn rnizorii si contractantii izorii si contractantii,
b: b:clientii sau consumatorii clientii sau consumatorii, in special in legatura cu
informatiile privind produsul 9incluzind
instructiuni privind modul de utilizare, cerinte
speciale pentru depozitare si, daca este cazul,
durata de pastrare:, solicitarile, contractele sau
cererile de oferta sau comenzile inclusiv
amendamentele la acestea si raspunsul
consumatorului, inclusiv reclamatiile acestora,
SC QUALICON SRL, 2008 32
a: a: autoritatile legale si de reglementare autoritatile legale si de reglementare, si cu
b: b: alte organizatii care au un impact alte organizatii care au un impact asupra, sau vor fi
afectate de, eficacitatea sau actualizarea sistemului
de management al sigurantei alimentului.
rebuie pastrate inregistrarile comunicarilor.
Cerintele de siguranta a alimentului, ale autoritatilor,
legale si de reglementare si cele ale consumatorilor
trebuie sa fie disponibile.
&ersonalul desemnat trebuie sa aiba definite
responsabilitatea si autoritatea de a comunica e7tern comunica e7tern
orice informatie privind siguranta alimentului.
Informatiile obtinute prin comunicare e7terna trebuie
sa fie incluse ca elemente de intrare pentru
actualizarea sistemului 9a se vedea C.5.!: si analiza
managementului 9a se vedea 5.C.!:.
SC QUALICON SRL, 2008 33
5.A.! Comunicare interna
Organizatia trebuie sa stabileasca, sa
implementeze si sa mentina masuri
eficace pentru comunicarea cu
personalul legat de aspectele care au
un impact asupra sigurantei
alimentului.
Organizatia trebuie sa se asigure ca
informarea ec(ipei de siguranta
alimentului se efectueaza in timp util
asupra modificarilor, incluzand, cel
putin urmatoarele'
SC QUALICON SRL, 2008 34
a: produse sau produse noi)
b: materii prime, ingrediente si servicii)
c: sisteme si ec(ipamente de productie)
d: spatii pentru productie, amplasarea ec(ipamentelor,
mediul incon8urator)
e: programe de curatenie si igienizare)
f: sisteme de ambalare, depozitare si distributie)
g: nivelurile de calificare a personalului si;sau alocarea
responsabilitatilor si autorizarilor)
(: cerinte legale si de reglementare)
i: cunostinte referitoare la pericolele pentru siguranta
alimentului si la masurile de control)
8: cerinte ale clientilor, ale sectorului si alte cerinte pe care
le sesizeaza organizatia)
G: solicitari relevante din partea partilor e7terne interesate)
l: reclamatii care indica pericole pentru siguranta
alimentului asociate cu produsul)
m: alte situatii care au impact asupra sigurantei alimentului.
SC QUALICON SRL, 2008 35
#c(ipa de siguranta a alimentului trebuie sa se
asigure ca aceste informatii sunt incluse in
actualizarea sistemului de management al
sigurantei alimentului 9a se vedea C.5.!:.
1anagementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa
se asigure ca informatiile relevante sunt incluse
ca elemente de intrare ale analizei efectuate de
management 9a se vedea 5.C.!:.
SC QUALICON SRL, 2008 36
5.B &regatire si raspuns in caz de urgenta
1anagementul de la cel mai inalt nivel
trebuie sa stabileasca, sa implementeze
si sa mentina proceduri pentru
gestionarea situatiilor de urgenta si gestionarea situatiilor de urgenta si
accidentelor potentiale accidentelor potentiale care pot avea
impact asupra sigurantei alimentului si
care sunt relevante pentru pozitia
organizatiei in cadrul lantului alimentar.
SC QUALICON SRL, 2008 37
5.C %naliza efectuata de management
5.C.1 -eneralitati
1anagementul de la cel mai inalt nivel trebuie
sa analizeze sistemul de management al
sigurantei alimentului la intervale
prestabilite de timp pentru a se asigura ca
este in continuare corespunzator, adecvat si
eficace. %ceasta analiza trebuie sa includa
evaluarea oportunitatilor de imbunatatire si
necesitatea sc(imbarii sistemului de
management al sigurantei alimentului,
indusiv a politicii de siguranta a alimentului.
rebuie sa se pastreze inregistrarile privind
analizele efectuate de management 9a se
vedea 4.!.<:.
SC QUALICON SRL, 2008 38
5.C.! #lemente de intrare ale analizei
#lementele de intrare ale analizei efectuata de management
trebuie sa includa, dar sa nu fie limitate la informatii
referitoare la'
a: actiuni de urmarire ale analizelor anterioare efectuate de
management,
b: analiza rezultatelor activitatilor de verificare 9a se vedea
C.4.<:,
c: modificari de situatie care pot afecta siguranta
alimentului 9a se vedea 5.A.!:,
d: situatii de urgenta, accidente 9a se vedea 5.B: si retrageri
9a se vedea B.1".4:,
e: rezultatele analizei activitatilor de actualizare a sistemului
9a se vedea C.5.!:,
f: analiza activitatilor de comunicare, in special a
reclamatiilor consumatorului 9a se vedea 5.A.1:, si
g: audituri e7terne sau inspectii.
2O% 5 ermenul de Hretragere@ include si returnarea.
+atele trebuie sa fie prezentate in asa fel incat sa permita
managementului de la cel mai inalt nivel sa coreleze informatiile
cu obiectivele declarate ale sistemului de management al
sigurantei alimentului.
SC QUALICON SRL, 2008 3
5.C.< #lemente de iesire ale analizei
#lementele de iesire ale analizei efectuate de
management trebuie sa cuprinda decizii si
actiuni referitoare la'
a:asigurarea sigurantei alimentului 9a se vedea
4.1:,
b:imbunatatirea eficacitatii sistemului de
management al sigurantei alimentare 9a se
vedea C.5:,
c:resursele necesare 9a se vedea A.1:, si
d:revizuirea politicii organizatiei referitoare la
siguranta alimentului si ale obiectivelor
aferente 9a se vedea 5.!:.
SC QUALICON SRL, 2008 40
A 1anagementul
resurselor
A.1 %sigurarea resurselor
Organizatia trebuie sa asigure
resurse adecvate pentru
stabilirea, implementarea,
mentinerea si actualizarea
sistemului de management al
sigurantei alimentului.
SC QUALICON SRL, 2008 4!
A.! *esurse umane
A.!.1 -eneralitati
#c(ipa de siguranta a alimentului si personalul care
efectueaza activitati cu impact asupra sigurantei
alimentului trebuie sa fie competenti sa fie competenti si sa aiba
studii, instruiri, abilitati si e7perienta adecvate.
%tunci cand pentru dezvoltarea, implementarea,
functionarea sau evaluarea sistemului de
management al sigurantei alimentului este
necesara asistenta e7pertilor e7terni, trebuie sa
fie disponibile inregistrari ale conventiilor sau
contractelor care definesc responsabilitatea si
autoritatea e7pertilor e7terni.
SC QUALICON SRL, 2008 42
A.!.! Competenta, constientizare si instruire
Organizatia trebuie'
a: sa identifice competentele necesare pentru pesonalul ale carui
activitati au impact asupra sigurantei alimentului,
b:sa ofere instruire sau sa intreprinda alte activitati pentru a se
asigura ca personalul are competentele necesare,
c: sa se asigure ca personalul responsabil pentru monitorizarea,
corectiile si actiunile corective din cadrul sistemului de
management al sigurantei alimentului este instruit,
d:sa evalueze implementarea si eficacitatea actiunilor de la a:, b: si
c:,
e: sa se asigure ca personalul este constient de relevanta si
importanta activitatilor sale individuale in contributia la
siguranta alimentului,
f: sa se asigure ca cerintele de comunicare, eficace 9a se vedea 5.A:
sunt intelese de intreg personalul a carui activitate are impact
asupra sigurantei alimentului, si
g:sa mentina inregistrari corespunzatoare referitoare la instruirea
si actiunile de la b: si c:.
SC QUALICON SRL, 2008 43
A.< Infrastructura
Organizatia trebuie sa asigure resursele
pentru stabilirea si intretinerea
infrastructurii necesare pentru
implementarea cerintelor din acest
standard international.
A.4 1ediu de lucru
Organizatia trebuie sa asigure resursele
pentru stabilirea, managementul si
intretinerea mediului de lucru necesare
pentru implementarea cerintelor din
acest standard international.
SC QUALICON SRL, 2008 44
B &lanificare si realizare de produse sigure
B.1 -eneralitati
Organizatia trebuie sa planifice si sa dezvolte
procesele necesare pentru realizarea de
produse sigure.
Organizatia trebuie sa implementeze, si sa
deruleze activitati planificate si orice modificari
ale acestor activitati si sa se asigure de
eficacitatea lor. %ceasta include &*& precum si
&*& operationale si;sau planul $%CC&.
SC QUALICON SRL, 2008 45
B.! &rograme preliminare 9&*&:
B.!.1 Organizatia trebuie sa
stabileasca, sa implementeze si sa
mentina programe preliminare 9&*&:
care sa sustina controlul
a: probabilitatii de a introduce in produs
pericole pentru siguranta alimentului prin
intermediul mediului de lucru,
b: contaminarii biologice, c(imice si fizice a
produsului9lor:, inclusiv contaminarii
incrucisate intre produse, si
c: nivelurilor pericolului pentru siguranta
alimentului din produs si din mediul de
procesare a produsului.
SC QUALICON SRL, 2008 46
B.!.! &rogramele preliminare 9&*&:
trebuie'
a: sa fie corespunzatoare nevoilor organizatiei
referitor la siguranta alimentului,
b: sa fie corespunzatoare marimii si tipului
procesului de fabricatie si a naturii
produselor fabricate si;sau manipulate,
c: sa fie implementate in intreg sistemul de
productie, fie sub forma de programe
general aplicabile, fie ca programe aplicabile
unui anumit produs sau unei anumite linii
te(nologice, si
d: sa fie aprobate de ec(ipa de siguranta a
alimentului.
Organizatia trebuie sa identifice cerintele
legale si de reglementare legate de cele
mentionate mai sus.
SC QUALICON SRL, 2008 47
B.!.< %tunci cand selecteaza si;sau
stabilesc programele preliminare 9&*&:
organizatia trebuie sa ia in considerare si
sa utilizeze informatiile adecvate =de
e7emplu cerinte legale si de
reglementare, cerintele consumatorului,
g(iduri recunoscute, principiile si codurile
de practica ale Comisiei Code7
%limentarius 9Code7:, standarde
nationale, internationale sau sectoriale>.

2O% 5 in ane7a C este prezentata o lista


a publicatiilor Code7 relevante.
SC QUALICON SRL, 2008 48
%tunci cand se stabilesc aceste programe programe,
organizatia trebuie sa ia in considerare
urmatoarele'
a: constructia si amplasarea cladirilor si a utilitatilor
asociate)
b: planul cladirilor, inclusiv a spatiului de lucru si
facilitatilor pentru anga8ati)
c: sursele de aer, apa, energie si alte utilitati)
d: servicii cone7e, inclusiv eliminarea deseurilor si a apelor
reziduale)
e: ec(ipamente adecvate si accesibile pentru curatenie,
mentenanta si mentenanta preventiva)
f: managementul materialelor ac(izitionate 9de e7emplu
materii prime, ingrediente, substante c(imice si
ambala8e:, utilitatilor 9de e7emplu apa, aer, abur si
g(eata:, reziduurilor 9de e7emplu deseuri si ape
reziduale: si manipularii produselor 9de e7emplu
depozitare si transport:)
g: masurile pentru prevenirea contaminarii incrucisate)
(: curatenie si igienizare)
i: controlul daunatorilor)
8: igiena personalului)
G: alte aspecte dupa cum este cazul.
SC QUALICON SRL, 2008 4
3erificarea programelor preliminare
9&*&: trebuie sa fie planificata 9a se
vedea B.C: iar programele preliminare
9&*&: trebuie modificate daca este
necesar 9a se vedea B.B:.
rebuie mentinute inregistrarile privind
verificarile si modificarile.
%r trebui sa e7iste documente care sa
specifice cum sunt gestionate
activitatile definite in programele
preliminare 9&*&:.
SC QUALICON SRL, 2008 50
B.< #tape preliminare care permit analiza
pericolelor
B.<.1 -eneralitati
oate informatiile relevante necesare pentru
efectuarea analizei pericolelor trebuie colectate
mentinute, actualizate si documentate. rebuie
mentinute inregistrari.
B.<.! #c(ipa de siguranta a alimentului
rebuie desemnata o ec(ipa de siguranta a
alimentului.
#c(ipa de siguranta a alimentului trebuie sa dispuna
de o combinatie de cunostinte multidisciplinare si
e7perienta in dezvoltarea si implementarea
sistemului de management al sigurantei alimentului.
rebuie mentinute inregistrari care sa demonstreze
ca ec(ipa de siguranta a alimentului are cunostintele
si e7perienta necesare 9a se vedea A.!.!:.
SC QUALICON SRL, 2008 5!
B.<.< Caracteristici produs
B.<.<.1 1aterii prime, ingrediente si materiale
in contact cu produsul
oate materiile prime, ingredientele si materialele care intra in
contact cu produsul trebuie sa fie descrise in documente, atat
cat este necesar pentru realizarea analizei pericolelor 9a se
vedea B.4:, incluzand urmatoarele, daca este cazul'
a: caracteristicile biologice, c(imice si fizice)
b: compozitia ingredientelor care intra in reteta, inclusiv aditivii si
ad8uvantii te(nologici)
c: originea)
d: metoda de productie)
e: metode de ambalare si livrare)
f: conditii de depozitare si durata de pastrare)
g: pregatirea si;sau manipularea inainte de utilizare sau procesare)
(: criterii de acceptare din punctul de vedere al sigurantei
alimentului sau specificatiile materialelor si ingredientelor
ac(izitionate corespunzatoare utilizarii lor.
Organizatia trebuie sa identifice cerintele legale si de
reglementare pentru siguranta alimentului
corespunzatoare celor mentionate mai sus.
+escrierile trebuie sa fie actualizate, daca este necesar,
conform cu B.B.
SC QUALICON SRL, 2008 52
B.<.<.! Caracteristici produse finite
Caracteristicile produselor finite trebuie descrise in descrise in
documente documente atat cat este necesar pentru realizarea
analizei pericolelor 9a se vedea B.4:, incluzand, daca este
cazul, informatii despre urmatoarele'
a: denumire produs sau identificare similara)
b:compozitie)
c: caracteristici biologice, c(imice si fizice relevante pentru
siguranta alimentului)
d:durata de pastrare si conditiile de depozitare)
e: ambalare)
f: etic(etare referitoare la siguranta alimentului si;sau
instructiuni pentru manipulare, preparare si utilizare)
g:metoda 9metode: de distributie.
Organizatia trebuie sa identifice cerintele legale si de
reglementare referitoare la siguranta alimentului
corespunzatoare celor mentionate mai sus.
+escrierile trebuie actualizate daca este necesar,
conform cu B.B.
SC QUALICON SRL, 2008 53
B.<.4 ,tilizare preconizata
,tilizarea preconizata, conditiile de manipulare a
produsului finit si orice manipulare si utilizare
gresita neintentionate, dar posibil a fi
preconizate a produsului finit, trebuie sa fie
luate in considerare si trebuie sa fie descrise in
documente atat cat este necesar pentru
efectuarea analizei pericolelor 9a se vedea B.4:.
rebuie identificate pentru fiecare produs
grupurile de utilizatori si unde este cazul,
grupurile de consumatori, si trebuie luate in
considerare grupurile de consumatori cunoscute
ca fiind in mod special vulnerabile la anumite
pericole pentru siguranta alimentului.
+escrierile trebuie actualizate daca este necesar,
conform cu B.B.
SC QUALICON SRL, 2008 54
B.<.5 +iagrame de flu7, etape de
proces si masuri de control
B.<.5.1 +iagrame de flu7
+iagramele de flu7 trebuie sa fie
elaborate pe categorii de produse sau
procese avute in vedere de sistemul de
management al sigurantei alimentului.
+iagramele de flu7 trebuie sa fie baza
pentru evaluarea posibilei aparitii,
cresteri sau introduceri de pericole
pentru siguranta alimentului.
+iagramele de flu7 trebuie sa fie clare,
e7acte si suficient de detaliate.
SC QUALICON SRL, 2008 55
+iagramele de flu7 trebuie sa includa, daca este
cazul, urmatoarele'
a:succesiunea si interactiunea tuturor etapelor de
fabricate)
b:orice procese realizate de surse e7terne si
lucrari subcontractate)
c:etapa in care intra in flu7 materiile prime,
ingredientele si produsele intermediare)
d:punctele de reprelucrare si reciclare)
e:locurile unde sunt diri8ate produsele finite,
produsele intermediare, subprodusele si
eliminate deseurile.
Conform cu B.C, ec(ipa de siguranta a alimentelor
trebuie sa verifice la fata locului corectitudinea
diagramelor de flu7. +iagramele de flu7
verificate trebuie mentinute ca inregistrari.
SC QUALICON SRL, 2008 56
B.<.5.! +escrierea etapelor procesului si a
masurilor de control
1asurile de control e7istente, parametrii de proces
si;sau rigurozitatea cu care sunt aplicate, sau
procedurile care pot influenta siguranta
alimentului trebuie sa fie descrise pana la
detaliile necesare pentru a realiza analiza
pericolelor 9a se vedea B.4:.
+e asemenea, trebuie sa fie descrise cerintele
e7terne 9de e7emplu emise de autoritatile de
reglementare sau clienti: care pot influenta
alegerea si rigurozitatea masurilor de control.
+escrierile trebuie actualizate conform B.B.
SC QUALICON SRL, 2008 57
B.4 %naliza pericole
B.4.1 -eneralitati
#c(ipa de siguranta a alimentului
trebuie sa efectueze o analiza a
pericolelor pentru a stabili care
pericole trebuie sa fie controlate,
gradul de control necesar pentru
asigurarea sigurantei alimentului si
ce combinatie de masuri de control
este necesara.
SC QUALICON SRL, 2008 58
B.4.! Identificare pericole si stabilire niveluri acceptabile
B.4.!.1 rebuie identificate si inregistrate toate pericolele pentru
siguranta alimentului previzibile sa apara in functie de tipul de produs,
tipul de proces si instalatiile de procesare actuale. Identificarea trebuie
sa se bazeze pe'
a:informatii preliminare si datele colectate conform B.<,
b:e7perienta,
c:informatii e7terne inclusiv cat mai detaliat posibil, date epidemiologice
si alte date istorice, si
d:informatii din lantul alimentar referitoare la pericolele pentru siguranta
alimentului care pot fi relevante pentru siguranta produselor finite,
produselor intermediare si a alimentelor in momentul consumului.
rebuie sa fie indicate etapele 9de la materii prime,
procesare si distributie: in care poate fi introdus
un pericol pentru siguranta alimentului.
SC QUALICON SRL, 2008 5
B.4.!.! %tunci cand se identificate
pericolele trebuie luate in
considerare'
a:etapele premergatoare si ulterioare
unei operatii specificate,
b:ec(ipamentele, utilitatile;serviciile si
mediul incon8urator, si
c:legaturile anterioare si ulterioare din
lantul alimentar.
SC QUALICON SRL, 2008 60
B.4.!.< Ori de cate ori este posibil, pentru
fiecare dintre pericolele pentru siguranta
alimentului identificat, trebuie determinat
nivelul acceptabil al acelui pericol pentru
siguranta alimentului in produsul finit.
.a stabilirea nivelului trebuie sa se ia in
considerare cerintele legale si de
reglementare stabilite, cerintele clientului
referitoare la siguranta alimentului,
utilizarea preconizata de catre client si
alte date relevante. rebuie sa fie
inregistrate 8ustificarea determinarii si
rezultatul acesteia.
SC QUALICON SRL, 2008 6!
B.4.< #valuare pericole
rebuie efectuata o evaluare a pericolelor pentru a stabili,
pentru fiecare pericol referitor la siguranta alimentului
identificat 9a se vedea B.4.!:, daca eliminarea sau
reducerea sa pana la un nivel acceptabil este esentiala
pentru producerea unui aliment sigur si daca controlul
pericolului este necesar pentru a permite atingerea
nivelurilor acceptabile definite.
/iecare pericol pentru siguranta alimentului trebuie
evaluat functie de gravitatea posibila a efectelor
negative asupra sanatatii si probabilitatea de aparitie a
acestora. 1etodologia utilizata trebuie definita, iar
rezultatele evaluarii pericolului pentru siguranta
alimentului trebuie inregistrate.
SC QUALICON SRL, 2008 62
B.4.4 Selectare si evaluare masuri de control
&e baza evaluarii pericolelor de la B.4.<, trebuie
selectata o combinatie de masuri de control
capabile sa previna, sa elimine sau sa reduca
aceste pericole pentru siguranta alimentului
pana la niveluri acceptabile definite.
In aceasta selectie, fiecare dintre masurile de
control, asa cum sunt descrise la B.<.5.! trebuie
analizata respectand eficacitatea sa impotriva
pericolelor pentru siguranta alimentului
identificate.
1asurile de control selectate trebuie clasificate
astfel incat sa poata fi gestionate prin
programele preliminare 9&*&: operationale sau
prin planul $%CC&.
SC QUALICON SRL, 2008 63
Selectarea si clasificarea trebuie efectuate utilizand o
abordare logica care include evaluarea urmatoarelor
elemente'
a:efectul asupra pericolelor referitoare la siguranta
alimentului identificate in functie de rigurozitatea aplicarii)
b:posibilitatea de monitorizare 9de e7emplu capacitatea de
monitorizare la momentul oportun pentru a permite
corectii imediate:)
c: locul in sistem in functie de alte masuri de control)
d:probabilitatea unui esec in functionarea unei masuri de
control sau a unei variabilitati semnificative in procesare)
e:severitatea consecintei9lor: in cazul unui esec in
functionarea sa)
f: daca masura de control este stabilita in mod specific si
aplicata pentru a elimina sau a reduce semnificativ nivelul
pericolului)
g:efectele sinergice 9de e7emplu interactiunea care apare
intre doua sau mai multe masuri, rezultatul efectului lor
combinat fiind mai mare decat suma efectelor individuale:.
SC QUALICON SRL, 2008 64

1asurile de control clasificate ca


apartinand planului $%CC& trebuie
implementate conform B.A. %lte
masuri de control trebuie
implementate ca programe
preliminare 9&*&: operationale
conform B.5.

1etodologia si parametrii folositi


pentru aceasta clasificare trebuie
documentate, iar rezultatele evaluarii
trebuie sa fie inregistrate.
SC QUALICON SRL, 2008 65
B.5 Stabilire programe preliminare
operationale 9&*&:
&rogramele preliminare 9&*&: operationale trebuie
documentate si trebuie sa includa urmatoarele
informatii pentru fiecare program'
a: pericolul9le: pentru siguranta alimentului ce urmeaza
sa fie controlat9e: prin program 9a se vedea B.4.4:)
b: masura 9masurile: de control 9a se vedea B.4.4:)
c: procedurile de monitorizare care demonstreaza ca
programele preliminare 9&*&: operationale sunt
aplicate)
d: corectiile si actiunile corective efectuate daca
monitorizarea arata ca programele preliminare 9&*&:
operationale nu sunt sub control 9a se vedea B.1".1 si
respectiv B.1".!:)
e: responsabilitati si autoritati)
f: inregistrarea monitorizarii.
SC QUALICON SRL, 2008 66
B.A Stabilire plan $%CC&
B.A.1 &lan $%CC&
&lanul $%CC& trebuie documentat si trebuie sa includa
urmatoarele informatii pentru fiecare punct critic de
control 9CC&: identificat'
a: pericolul 9le: pentru siguranta alimentului care trebuie
sa fie controlat9e: prin CC& 9a se vedea B.4.4:)
b: masura 9masurile: de control 9a se vedea B.A.<:)
c: limita 9limitele: critica 9critice: 9a se vedea B.A.<:)
d: procedura 9procedurile: de monitorizare 9a se vedea
B.A.4:)
e: corectiile si actiunile corective care trebuie intreprinse
daca limitele critice sunt depasite 9a se vedea B.A.5:)
f: responsabilitati si autoritati)
g: inregistrarea 9inregistrarile: monitorizarii.
SC QUALICON SRL, 2008 67
B.A.! Identificare puncte
critice de control 9CC&:
&entru fiecare pericol
controlat prin planul $%CC&,
trebuie identificate CC&
corepunzatoare masurilor de
control identificate 9a se
vedea B.4.4:.
SC QUALICON SRL, 2008 68
B.A.< Stabilire limite critice pentru punctele critice
de control
rebuie stabilite limite critice pentru monitorizarea
definita pentru fiecare punct critic de control.
.imitele critice trebuie stabilite pentru a se asigura ca
nivelul acceptabil al pericolului pentru siguranta
alimentului identificat 9a se vedea B.4.!: in produsul
finit nu este depasit.
.imitele critice trebuie sa fie masurabile.
*ationamentul utilizat pentru alegerea limitelor critice
trebuie documentat.
.imitele critice bazate pe date subiective
9cum ar fi inspectia vizuala a produsului,
procesului, manipularii etc.: trebuie
sustinute prin instructiuni sau
specificatii si;sau studii si instruire.
SC QUALICON SRL, 2008 6
B.A.4 Sistem pentru monitorizarea
punctelor critice de control
&entru fiecare CC& trebuie stabilit un
sistem de monitorizare pentru a
demonstra ca acesta este sub control.
Sistemul trebuie sa includa toate
masuratorile sau observatiile
planificate referitoare la limita
9limitele: critica 9critice:.
SC QUALICON SRL, 2008 70
Sistemul de monitorizare trebuie sa includa proceduri
relevante, instructiuni si inregistrari care se refera la
urmatoarele'
a:masuratori sau observatii care sa furnizeze rezultate
intr5un interval de timp adecvat)
b:dispozitivele de monitorizare utilizate)
c:metodele de etalonare aplicabile 9a se vedea C.<:)
d:frecventa monitorizarii)
e:responsabilitatea si autoritatea referitoare la
monitorizare si evaluare rezultate monitorizare)
f: cerinte si metode de inregistrare.
1etodele si frecventa de
monitorizare trebuie sa fie capabile
sa determine in timp util daca
limitele critice au fost depasite,
pentru ca produsul sa poata fi izolat
Inainte de a fi utilizat sau consumat.
SC QUALICON SRL, 2008 7!
B.A.5 %ctiuni in cazul in care rezultatele
monitorizarii depasesc limitele critice
In planul $%CC& trebuie sa fie specificate corectiile si
actiunile corective planificate pentru a fi intreprinse
atunci cand limitele critice sunt depasite. %ctiunile
trebuie sa asigure ca este identificata cauza
neconformitatii, ca parametrul 9parametrii:
controlat 9controlati: in CC& este 9sunt: din nou sub
control si ca reaparitia sa este prevenita 9a se
vedea B.1".!:.
rebuie stabilite si mentinute proceduri documentate
pentru manipularea adecvata a produselor potential
nesigure, pentru a se asigura ca acestea nu sunt
livrate inainte de a fi evaluate 9a se vedea B.1".<:.
SC QUALICON SRL, 2008 72
B.B %ctualizare informatii si documente
preliminare referitoare la programe
preliminare 9&*&: si plan $%CC&
+aca este necesar, organizatia trebuie sa
actualizeze urmatoarele informatii dupa
stabilirea programelor preliminare 9&*&:
operationale 9a se vedea B.5: si;sau a
planului $%CC& 9a se vedea B.A:'
a: caracteristicile produsului 9a se vedea B.<.<:)
b: utilizarea preconizata 9a se vedea B.<.4:)
c: diagramele de flu7 9a se vedea B.<.5.1:)
d: etapele procesului 9a se vedea B.<.5.!:)
e: masurile de control 9a se vedea B.<.5.!:.
+aca este necesar planul $%CC& 9a se vedea
B.A.1: ca si procedurile si instructiunile care
specifica programele preliminare 9&*&: 9a se
vedea B.!: trebuie modificate.
SC QUALICON SRL, 2008 73
B.C &lanificare verificare
&lanificarea verificarii trebuie sa defineasca scopul,
metodele, frecventele si responsabilitatile pentru
activitatile de verificare.
%ctivitatile de verificare trebuie sa confirme ca'
a:programele preliminare 9&*&: sunt implementate 9a
se vedea B.!:,
b:elementele de intrare ale analizei pericolelor 9a se
vedea B.<: sunt actualizate continuu,
c: programele preliminare 9&*&: operationale 9a se
vedea B.5: si elementele din planul $%CC& 9a se
vedea B.A.1: sunt implementate si sunt eficace,
d:nivelurile pericolelor sunt in nivelurile acceptabile
identificate 9a se vedea B.4.!:, si
e:alte proceduri solicitate de organizatie sunt
implementate si eficace.
*ezultatul acestei planificari trebuie sa se prezinte
intr5o forma adecvata pentru metodele de operare
ale organizatiei.
SC QUALICON SRL, 2008 74

*ezultatele verificarii trebuie inregistrate


si trebuie comunicate ec(ipei de siguranta
a alimentului. *ezultatele verificarii
trebuie fumizate pentru a permite analiza
rezultatelor activitatilor de verificare 9a se
vedea C.4.<:.

+aca sistemul de verificare se bazeaza pe


incercarea unor esantioane de produs finit esantioane de produs finit
si in cazul in care astfel de esantioane
indica neconformitate cu nivelul
acceptabil al pericolului pentru siguranta
alimentului 9a se vedea B.4.!:, loturile de
produse afectate trebuie sa fie tratate ca
potential nesigure potential nesigure conform B.1".<.
SC QUALICON SRL, 2008 75
B.? Sistem de trasabilitate
Organizatia trebuie sa stabileasca si sa aplice un
sistem de trasabilitate care sa permita identificarea
loturilor de produse si legatura acestora cu loturile
de materii prime, inregistrarile procesarii si livrarii.
Sistemul de trasabilitate trebuie sa permita
identificarea materialelor primite de la furnizorii
directi si ruta initiala de distributie a produsului
finit.
Inregistrarile de trasabilitate Inregistrarile de trasabilitate trebuie pastrate pentru
o perioada de timp definita pentru evaluarea
sistemului, pentru a permite manipularea
produselor potential nesigure si in eventualitatea
unei retrageri a produsului.
Inregistrarile Inregistrarile trebuie sa fie in concordanta cu
cerintele legale si de reglementare si cu cerintele
clientilor si de e7emplu, se pot baza pe
identificarea loturilor de produse finite.
SC QUALICON SRL, 2008 76
B.1" Control neconformitate
B.1".1 Corectii
Organizatia trebuie sa se asigure ca atunci
cand limitele critice pentru CC& sunt
depasite 9a se vedea B.A.5:, sau atunci cand
e7ista o pierdere a controlului programelor
preliminare 9&*&: operationale, produsele
afectate sunt identificate si controlate din
punctul de vedere al utilizarii si livrarii lor.
SC QUALICON SRL, 2008 77
rebuie stabilita si mentinuta o
procedura documentata care sa
defineasca'
a:identificarea si evaluarea
produselor finite afectate pentru a
stabili tratarea lor adecvata 9a se
vedea B.1".<:, si
b:o analiza a corectiilor efectuate.
SC QUALICON SRL, 2008 78

Produsele fabricate in conditii in care limitele critice au limitele critice au


fost depasite fost depasite sunt produse potential nesigure produse potential nesigure si trebuie
sa fie tratate conform B.1".<.

Produsele fabricate in conditiile in care programele programele


preliminare 9&*&: operationale nu au fost respectate preliminare 9&*&: operationale nu au fost respectate,
trebuie sa fie evaluate din punctul de vedere al cauzei
9cauzelor: neconformitafli si al consecintelor ulterioare
in ceea ce priveste siguranta alimentului si daca este
necesar, trebuie sa fie tratate conform B.1".<.
#valuarea trebuie sa fie inregistrata.

oate corectiile trebuie aprobate de persoana9le:


responsabila9e: si trebuie sa fie inregistrate impreuna
cu informatiile referitoare la natura neconformitatii,
caua9cauzele: si consecinta 9consecintele: sale inclusiv
informatiile necesare in scopul trasabilitatii loturilor
neconforme.
SC QUALICON SRL, 2008 7
B.1".! %ctiuni corective
+atele rezultate din monitorizarea
programelor preliminare 9&*&:
operationale si a CC& trebuie sa fie
evaluate de persoana9persoanele:
desemnata9e:, care poseda
suficiente cunostinte 9a se vedea
A.!: si autoritate 9a se vedea 5.4:
pentru a initia actiuni corective.
%ctiunile corective trebuie
initiate
initiate
atunci cand limitele critice sunt
depasite 9a se vedea B.A.5: sau
atunci cand e7ista o lipsa de
conformitate cu programele
preliminare 9&*&: operationale.
SC QUALICON SRL, 2008 80
Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri
documentate, in care sunt specificate actiunile adecvate actiunile adecvate
pentru identificarea si eliminarea cauzelor neconformitatilor
detectate, cu scopul de a preveni reaparitia acestora si de a
readuce procesul sau sistemul sub control dupa ce a aparut
neconformitatea.
%ceste actiuni actiuni includ'
a:analiza neconformitatilor 9inclusiv a reclamatiilor de la
consumatori:,
b:analiza tendintelor din rezultatele monitorizarii care pot
indica evolutia catre pierderea controlului,
c: determinarea cauzei 9cauzelor: neconformitatii,
d:evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni pentru a se
asigura ca neconformitatile nu reapar,
e:determinarea si implementarea actiunilor necesare,
f: inregistrarea rezultatelor actiunilor corective intreprinse,
g:analiza actiunilor corective intreprinse pentru a se asigura
ca sunt eficace.
%ctiunile corective trebuie inregistrate.
SC QUALICON SRL, 2008 8!
B.1".< ratare produse potential nesigure
B.1".<.1 -eneralitati
Organizatia trebuie sa trateze produsele neconforme
prin intreprinderea de actiuni care sa previna ca
produsele neconforme sa intre pe lantul alimentar, cu
e7ceptia cazului in care este posibil sa se asigure ca'
a: pericolul9le: pentru siguranta alimentului in cauza
a9au: fost redus9e: pana la nivelurile acceptabile
definite,
b: pericolul9le: pentru siguranta alimentului in cauza
va9vor: fi redus9e: pana la nivelurile acceptabile
definite 9a se vedea B.4.!: inainte de introducerea pe
lantul alimentar, sau
c: produsul se incadreaza in nivelurile acceptabile
definite pentru pericolul9le: pentru siguranta
alimentului in cauza in ciuda neconformitatii.
SC QUALICON SRL, 2008 82

oate loturile de produse care ar fi putut


fi afectate de o situatie de
neconformitate neconformitate trebuie tinute sub
controlul organizatiei, pana cand sunt
evaluate.

+aca un produs produs care nu este sub controlul


organizatiei este gasit ulterior ca nesigur nesigur,
organizatia trebuie sa anunte partile
interesate relevante si sa initieze
retragerea lui 9a se vedea B.1".4:.

2O% 5 ermenul de @retragere@ include si


returnarea.

Controalele, raspunsurile aferente


precum si autorizarea pentru a trata
produse potential nesigure trebuie
documentate. documentate.
SC QUALICON SRL, 2008 83
B.1".<.! #valuare pentru livrare
/iecare lot de produs afectat de neconformitate lot de produs afectat de neconformitate trebuie
sa fie livrat numai daca oricare din urmatoarele
conditii sunt indeplinite'
a: e7ista dovezi, altele decat cele din sistemul de
monitorizare, care demonstreaza ca masurile de
control au fost eficace)
b: e7ista dovezi care arata ca efectele combinate ale
masurilor de control specifice pentru acel produs
sunt conforme cu rezultatele preconizate 9asa cum
sunt nivelurile acceptabile identificate conform
B.4.!:)
c: rezultatele esantionarii, incercarii si;sau ale altor
activitati de verificare demonstreaza ca lotul de
produse afectat satisface nivelurile acceptabile
identificate pentru pericolul9le: in cauza.
SC QUALICON SRL, 2008 84
B.1".<.< ratare produse neconforme
+upa evaluare, daca lotul de produse nu este
acceptabil pentru livrare, trebuie supus uneia
dintre activitatile urmatoare'
a: reprocesarea reprocesarea sau procesarea ulterioara procesarea ulterioara in cadrul
sau in afara organizatiei pentru a asigura ca
pericolul pentru siguranta alimentului este
eliminat sau redus la niveluri acceptable)
b: distrugerea distrugerea si;sau eliminarea ca deseu eliminarea ca deseu.
SC QUALICON SRL, 2008 85
B.1".4 *etrageri
&entru a permite si a facilita retragerea rapida si
completa a loturilor de produse finite care au fost
identificate ca fiind nesigure'
a: managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa
desemneze personal cu autoritatea de a initia o
retragere si personal responsabil pentru efectuarea
retragerii, si
b: organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina o
procedura documentata pentru'
1. notificarea partilor interesate relevante 9de e7emplu
autoritati legale si de reglementare, clienti si;sau
consumatori:,
!. tratarea produselor retrase precum si a loturilor de
produse afectate, aflate inca in stoc, si
<. succesiunea de actiuni ce urmeaza sa fie intreprinse.
SC QUALICON SRL, 2008 86

&rodusele retrase &rodusele retrase trebuie puse in siguranta sau


tinute sub supraveg(ere pana cand sunt distruse,
sau utilizate pentru alt scop decat cel initial, sau se
stabileste ca sunt sigure pentru alta sau aceiasi
utilizare avuta in vedere, sau sunt reprocesate intr5
un mod prin care sa se asigure ca devin sigure.

Cauza, amploarea si rezultatul unei retrageri trebuie


inregistrate inregistrate si raportate managementului de la cel
mai inalt nivel ca elemente de intrare pentru analiza
efectuata de management 9a se vedea 5.C.!:.

Organizatia trebuie sa verifice sa verifice si sa inregistreze sa inregistreze


eficacitatea programului de retragere prin utilizarea
unor te(nici adecvate 9de e7emplu retragere retragere
simulata simulata sau e7ercitii de retragere e7ercitii de retragere:.
SC QUALICON SRL, 2008 87
C 3alidare, verificare si imbunatatire a
sistemului de management al sigurantei
alimentului
C.1 -eneralitati
#c(ipa de siguranta a alimentului #c(ipa de siguranta a alimentului trebuie
sa planifice si sa implementeze procesele
necesare pentru validarea masurilor de
control si;sau a combinatiei de masuri de
control, sa verifice si sa imbunatateasca
sistemul de management al sigurantei
alimentului. 9&+C% 5 +eming:
SC QUALICON SRL, 2008 88
C.! 3alidare combinatii de masuri de control
Inainte de implementarea masurilor de control ce trebuie
incluse in programele preliminare 9&*&: operationale si in
planul $%CC& si ca urmare a oricarei modificari a lor 9a se
vedea C.5.!:, organizatia trebuie sa valideze sa valideze 9a se vedea
<.15: ca'
a: masurile de control selectate sunt capabile si pot sa
asigure controlul pericolului 9pericolelor: pentru siguranta
alimentului pentru care au fost concepute,
b: masurile de control sunt eficace si impreuna sunt capabile
sa asigure controlul pericolului 9pericolelor: pentru
siguranta alimentului identificat9e: pentru a obtine
produse finite care satisfac nivelurile acceptabile definite.
+aca rezultatul validarii arata ca unul sau ambele elemente de mai
sus nu pot fi confirmate, masurile de control si;sau combinatiile
acestora trebuie modificate si reevaluate 9a se vedea B.4.4:.
SC QUALICON SRL, 2008 8
1odificarile
1odificarile pot include sc(imbarea'

masurilor de control 9de e7emplu


parametri de proces, rigurozitatea
si;sau combinatia acestora: si;sau

materiilor prime,

te(nologiilor de productie,

caracteristicile produsului finit,

metodelor de distributie si;sau

utilizarii preconizate pentru produsul


finit.
SC QUALICON SRL, 2008 0
C.< Control monitorizare si masurare
Organizatia trebuie sa furnizeze dovezi ca metodele metodele si
ec(ipamentele de monitorizare si de masurare ec(ipamentele de monitorizare si de masurare specificate
sunt adecvate pentru a se asigura efectuarea procedurilor
de monitorizare si masurare.
%tunci cand este necesar sa se asigure rezultate valide,
ec(ipamentele de masurare ec(ipamentele de masurare si metodele metodele folosite'
a: trebuie sa fie etalonate sau verificate la intervale
specificate de timp, sau inainte de utilizare, fata de
etaloane de masurare trasabile la etaloane de masurare
nationale sau internationale) atunci cand nu e7ista astfel
de tipuri de etaloane, metoda pe care se bazeaza
etalonarea sau verificarea trebuie sa fie inregistrata,
b:trebuie sa fie reglate daca este necesar,
c: trebuie sa fie identificate pentru a permite stabilirea starii
de etalonare,
d:trebuie sa fie securizate impotriva reglarilor care ar putea
invalida rezultatele masurarii, si
e: trebuie sa fie prote8ate impotriva deteriorarii si defectarii.
rebuie mentinute inregistrari ale rezultatelor etalonarii si
verificarii.
SC QUALICON SRL, 2008 !

In plus organizatia trebuie sa evalueze validitatea


rezultatelor masurarilor anterioare atunci cand s5a
constatat ca ec(ipamentul sau procesul nu sunt
conforme cu cerintele. +aca +aca ec(ipamentul de ec(ipamentul de
masurare este neconform masurare este neconform, organizatia trebuie sa
intreprinda actiuni adecvate asupra ec(ipamentelor
si a oricarui produs afectat. rebuie mentinute
inregistrari ale unor astfel de evaluari si ale
actiunilor rezultate.

%tunci cand sunt utilizate pentru monitorizarea si


masurarea unor cerinte specificate trebuie
confirmata capabilitatea programelor pe calculator capabilitatea programelor pe calculator.
%ceasta confirmare trebuie sa se realizeze inainte
de prima utilizare si trebuie sa fie reconfirmata ori
de cate ori este necesar.
SC QUALICON SRL, 2008 2
C.4 3erificare sistem de management al
sigurantei alimentului
C.4.1 %udit intern
Organizatia trebuie sa efectueze audituri interne la
intervale planificate de timp pentru a determina
daca sistemul de management al sigurantei
alimentului
a: este conform cu prevederile planificate, cu
cerintele sistemului de management al sigurantei
alimentului stabilite de organizatie si cu cerintele
acestui standard international,
b: este efectiv implementat si actualizat.
&rogramul de audit &rogramul de audit trebuie sa fie planificat, tinand
seama de importanta procesului si de zonele care
trebuie auditate, precum si de orice actiune de
actualizare rezultata din auditurile anterioare 9a
se vedea C.5.! si 5.C.!:. rebuie definite criteriile criteriile,
domeniul domeniul, frecventa frecventa si metodele de audit metodele de audit.
Selectarea auditorilor Selectarea auditorilor si efectuarea auditurilor
trebuie sa asigure obiectivitatea si impartialitatea
procesului de audit. %uditorii nu trebuie sa %uditorii nu trebuie sa
auditeze propria lor activitate auditeze propria lor activitate.
SC QUALICON SRL, 2008 3

*esponsabilitatile *esponsabilitatile si cerintele cerintele pentru planificarea


si realizarea auditurilor, pentru raportarea
rezultatelor si pastrarea inregistrarilor trebuie sa
fie definite intr5o procedura documentata.

1anagementul de la cel mai inalt nivel


responsabil pentru zona auditata trebuie sa se
asigure ca sunt intreprinse fara intarziere
ne8ustificata actiuni pentru eliminarea
neconformitatilor detectate si a cauzelor
acestora. %ctivitatile de urmarire trebuie sa
includa verificarea actiunilor intreprinse verificarea actiunilor intreprinse si
raportarea rezultatelor verificarii raportarea rezultatelor verificarii.
SC QUALICON SRL, 2008 4
C.4.! #valuare rezultate verificari
individuale
#c(ipa de siguranta a alimentului trebuie sa
evalueze sistematic rezultatele individuale ale
verificarilor planificate 9a se vedea B.C:.
+aca verificarea nu demonstreaza conformitatea cu
aran8amentele planificate, organizatia trebuie sa
intreprinda actiuni pentru realizarea conformitatii intreprinda actiuni pentru realizarea conformitatii
cerute cerute.
%stfel de actiuni trebuie sa includa sa includa, dar nu sunt
limitate la analizarea'
a:procedurilor si canalelor de comunicare e7istente
9a se vedea de 5.A si B.B:,
b:concluziilor analizei pericolelor 9a se vedea B.4:,
programelor preliminare 9&*&: operationale 9a se
vedea B.5: si a planului $%CC& 9a se vedea B.A.1:
elaborate,
c: &*& 9a se vedea B.!:, si
d:eficacitatea managementului resurselor umane si
a activitatilor de instruire 9a se vedea A.!:.
SC QUALICON SRL, 2008 5
C.4.< %naliza rezultate activitati de
verificare
#c(ipa de siguranta a alimentului trebuie sa
analizeze rezultatele activitatilor de verificare rezultatele activitatilor de verificare,
inclusiv rezultatele auditurilor interne rezultatele auditurilor interne 9a se vedea
C.4.1: si ale auditurilor e7terne. auditurilor e7terne. %naliza trebuie
efectuata cu scopul de a'
a:confirma ca performanta globala a sistemului
satisface aran8amentele planificate si cerintele
sistemului de management al sigurantei
alimentului, stabilite de catre organizatie,
b:identifica necesitatea de actualizare sau de
imbunatatire a sistemului de management al
sigurantei alimentului,
c: identifica tendintele care indica o incidenta
crescuta a produselor potential nesigure,
d:stabili informatii referitoare la starea si
importanta zonelor care trebuie auditate, pentru
planificarea programului de audituri interne, si
e:furniza dovezi referitoare la eficacitatea
corectiilor si actiunilor corective intreprinse.
SC QUALICON SRL, 2008 6
*ezultatele analizelor
*ezultatele analizelor si activitatile
rezultate trebuie inregistrate si
raportate, intr5o forma
corespunzatoare managementului
de la cel mai inalt nivel ca
elemente de intrare pentru analiza
elemente de intrare pentru analiza
efectuata de management
efectuata de management 9a se
vedea 5.C.!:. +e asemenea trebuie
folosite ca elemente de intrare
pentru actualizarea sistemului de
management al sigurantei
alimentului 9a se vedea C.5.!:.
SC QUALICON SRL, 2008 7
C.5 Imbunatatire
C.5.1 Imbunatatire continua
1anagementuI de la cel mai inalt nivel trebuie sa
se asigure ca organizatia imbunatateste imbunatateste
continuu continuu eficacitatea sistemului de
management al sigurantei alimentului prin' prin'
utilizarea comunicarii 9a se vedea 5.A:,
a analizei efectuata de management 9a se
vedea 5.C:,
a auditurilor interne 9 a se vedea C.4.1:,
evaluarea rezultatelor verificarilor individuale
9a se vedea C.4.!:,
analiza rezultatelor activitatilor de verificare 9a
se vedea C.4.<:,
validarea combinatiilor de masuri de control 9a
se vedea C.!:,
actiuni corective 9a se vedea B.1".!: si
actualizarea sistemului de management al
sigurantei alimentului 9a se vedea C.5.!:.
SC QUALICON SRL, 2008 8
C.5.! %ctualizare sistem de management al
sigurantei alimentului
1anagementuI de la cel mai inalt nivel trebuie sa se
asigure ca sistemul de management al sigurantei
alimentului este actualizat continuu actualizat continuu.
&entru a realiza aceasta, ec(ipa de siguranta a
alimentului trebuie sa evalueze sistemul evalueze sistemul de
management al sigurantei alimentului la intervale
planificate. #c(ipa trebuie sa stabileasca daca este
necesar sa se revizuiasca analiza pericolelor 9a se
vedea B.4:, programele preliminare operationale
9&*&: stabilite 9a se vedea B.5: si planul $%CC& 9a
se vedea B.A.1:.
SC QUALICON SRL, 2008
%ctivitatile de evaluare si actualizare trebuie sa
se bazeze pe'
a:elementele de intrare din comunicare atat
interna cat si e7terna, asa cum se indica la 5.A,
b:elemente de intrare provenite din alte
informatii referitoare la oportunitatea,
adecvarea si
eficacitatea sistemului de management al
sigurantei alimentului,
c:elemente de iesire ale analizei rezultatelor
activitatilor de verificare 9a se vedea C.4.<:, si
d:elemente de iesire ale analizei efectuate de
management 9a se vedea 5.C.<:.
%ctivitatile de actualizare ale sistemului trebuie
inregistrate si raportate intr5un mod
corespunzator ca elemente de intrare pentru
analiza efectuata de management 9a se vedea
5.C.!:.
SC QUALICON SRL, 2008 !00
ISO !!"""'!""5
1#O+# +# I1&.#1#2%*#
% ,2,I SIS#1 +#
1%2%-#1#2 %.
SI-,*%2#I %.I1#2,.,I
9S1S%:
SC QUALICON SRL, 2008 !0!
#ste necesar sa elaborati un plan de
implementare care sa acopere urmatoarele
aspecte'
Instruirea pe standardul ISO !!"""
O comparatie intre conditiile e7istente in
sistemul dvs.actual de lucru si cerintele ISO
!!""" 9Fanaliza de diagnozaD ; Fdiagnostic initial
de sistemD ; Fgap analJsisD:
,n program cu date temporale pentru etapele de
implementare, utilizand rezultatele analizei de
diagnoza
impul necesar pentru functionarea propriu5zisa
a S1S%, colectarea inregistrarilor generate in
functionare si realizarea imbunatatirilor
necesare, inainte de auditul de certificare.
SC QUALICON SRL, 2008 !02
#tape de implementare
+esemnarea
#c(ipei de management al
#c(ipei de management al
sigurantei alimentului
sigurantei alimentului
#c(ipa va activa in sensul proiectarii si
dezvoltarii S1S%, precum si in managementul
continuu al sistemului proiectat si implementat.
+esemnarea, dupa caz, a unui nucleu ;
-rup FcoordonatorD
-rup FcoordonatorD al ec(ipei
-rupul va activa atat in proiectarea si
dezvoltarea S1S%, cat si in managementul
continuu al sistemului.
SC QUALICON SRL, 2008 !03

-rupul coodonator va functiona in sensul


stabilirii directiilor de actiune pentru
proiectul de S1S%, prin desemnarea
responsabilitatilor, asigurarea resurselor
necesare derularii proiectului si coordonarea
acestuia.

-rupul coordonator va imparti sarcinile de lucru


ec(ipei S1S%, eventual pe grupe de lucru, cu
referire specifica asupra proceselor ce urmeaza a
fi proiectate, documentate si implementate.
SC QUALICON SRL, 2008 !04

/iecare grup de lucru desemnat isi


va evalua procesul pe care
urmeaza sa5l proiecteze in raport
cu cerintele standardului.

Orice nou proces sau proces


modificat va fi proiectat,
documentat si supus ec(ipei
coordonatoare pentru aprobare.
SC QUALICON SRL, 2008 !05

+upa ce grupele de lucru au proiectat,


documentat un nou proces sau un proces
modificat, acesta trebuie pus in practica
9implementat:. In acest sens se
efectueaza instruirea tuturor anga8atilor
implicati in proces, cu prevederile
documentate ale procesului 9procedura:.

+upa ce toate procesele au fost


implementate se initiaza 9declanseaza:
programul de audit intern, iar rezultatele
acestuia se analizeaza in sedinte de
analiza a managementului.
SC QUALICON SRL, 2008 !06
,tilizati rezultatele auditului intern si pe
cele din analizele de management pentru
a stabili imbunatatiri ale S1S%.
%sigurati o functionare destul de
indelungata 9min.45A luni: a S1S%
implementat, pentru a putea colecta
inregistrari ale functionarii sistemului, cu
scopul certificarii acestuia.
%sigurati5va ca toti anga8atii au fost
instruiti cu cerintele ISO !!""".
Selectati un organism de certificare in
functie de interesele de afaceri si de
recunostere, care sa deruleze auditul de
certificare.
SC QUALICON SRL, 2008 !07
%2%.I4% C#*I2#.O*
ISO !!"""
SC QUALICON SRL, 2008 !08
%naliza cerintelor ISO
!!"""'
-eneralitati

Organizatia trebuie sa5si dezvolte un


sistem eficient care sa raspunda la
cerintele acestui standrd, sa5si
documenteze, implementeze si sa5si
imbunatatesca sistemul.

Sistemul trebuie evaluat, actualizat


pentru a fi operabil.
SC QUALICON SRL, 2008 !0
%naliza cerintelor ISO
!!""" '
1anagement

1anagement de varf trebuie sa se implice si


sa fie anga8at in proiectul S1S%.
1anagementul va elabora 9scrie: &olitica de
siguranta a alimentului si va raspunde
pentru comunicarea si implementarea
acesteia.

1anagement de varf trebuie sa se implice in


proiectarea si implementarea of t(e S1S%.
O serie de responsabilitati specifice sunt
alocate managementului de varf pentru a
asigura participarea acestora.

+upa implementare, managementul de varf


va conduce analize de management pentru a
asigura eficacitatea continua a sistemului.
SC QUALICON SRL, 2008 !!0
%naliza cerintelor ISO
!!""" '
*esurse

In cadrul proiectului S1S% trebuie


clarificat necesarul de resurse
umane si fizice pt. realizarea unor
produse sigure.

&e durata dezvoltarii sistemului


trebuie determinate metode pt.
asigurarea de personal competent,
necesare de instruiri, infrastructura
si mediul de lucru adecvate.
SC QUALICON SRL, 2008 !!!
%naliza cerintelor ISO
!!""" '
*ealizarea produsului
Organizatia trebuie sa5si
planifice toate procesele care
concura la realizarea de
produse sigure.
rebuie stabilite programe
preliminare, implementate si
evaluate in cursul derularii
lor.
SC QUALICON SRL, 2008 !!2
%naliza cerintelor ISO
!!""" '
*ealizarea produsului

Stabiliti si documentati un sistem pentru'

Colectarea informatiilor si datelor preliminare


necesare pentru analiza si evaluarea pericolelor

Conducerea analizei pericolelor

Stabilirea planului $%CC&

Conducerea activitatilor de verificare

Stabilirea trasabilitatii produselor, a materiilor


si materialelor, a distributiei produselor.
SC QUALICON SRL, 2008 !!3
%naliza cerintelor ISO
!!""" '
&rodus neconform

Stabiliti si documentati un sistem pentru


controlul tuturor produselor neconforme

%tunci cand un CC& este depasit, trebuie


identificate produsele potential nesigure,
evaluate, controlate si eliminate intr5un mod
adecvat. #ste necesar sa se stabileasca o
procedura de retragere a produselor potential
nesigure, astfel incat sa poata fi luate masuri
rapide.

Identificati corectiile si actiunile corecive


necesare ce trebuie luate pentru eliminarea
neconformitatii si a cauzei acesteia.
SC QUALICON SRL, 2008 !!4
%naliza cerintelor ISO
!!""" '
3alidare

Stabiliti si documentati 9procedura: un


proces de validare a masurilor de control
inainte de a fi implementate. &lanificati etape
de re5validari atunci cand se opereaza
modificari ale masurilor de control.

%sigurati5va ca toate ec(ipamentele de


masurare si monitorizare, precum si
metodele de masurare sunt apte sa furnizeze
acuratea adecvata a datelor.
SC QUALICON SRL, 2008 !!5
%naliza cerintelor ISO
!!""" '
3erificare

Stabiliti si documentati un proces de


audit intern 9procedura:.

Instruiti ; asigurati instruirea ; auditori


interni si planificati audituri interne
prin care sa se poata determina daca
S1S% este eficient si actual.

Implementati un proces pentru #c(ipa


de siguranta alimentelor prinb care
aceasta sa poata evalua si analiza
rezultatele verificarilor si sa poata lua
orice actiuni necesare.
SC QUALICON SRL, 2008 !!6
%naliza cerintelor ISO
!!""" '
Imbunatatire
Imbunatatirea continua a S1S%
se asigura prin utilizarea'
%nalizelor de management
%uditurilor interne
%ctiunilor corective
3erificarea rezultatelor
3alidarea rezultatelor
%ctualizati S1S% pe baza celor
de mai sus.
SC QUALICON SRL, 2008 !!7
Certificarea S1S%
Selectarea unui organism de
certificare, cu domeniul aferent
activitatii dvs. acreditat
Stabilirea relatiei comerciale cu
organismul selectat
Stabilirea datelor de certificare
! etape
+erularea auditului de certificare
9terta parte:
%ctiuni corective dupa caz
&ublicitatea certificarii site,
mass5media etc.
SC QUALICON SRL, 2008 !!8