Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA DE NVARE NR.

1
Probele n procesul penal
Cuprins
1.1. Introducere
1.2. Noiunea i importana probelor
1.3. Clasificarea probelor
1.4. Obiectul probaiunii
1.5. Cerinele probelor
1.6. Sarcina probaiunii
1.. !dministrarea probelor
1.". !precierea probelor
1.#. $est de autoe%aluare
1.1&. 'iblio(rafie
1.1. Introucere
)up* studiul acestei unit*i de +n%*are %ei reui s, caracteri-ai. noiunea/ importana i
clasificarea probelor/ obiectul probaiunii/ cerinele probelor/ sarcina probaiunii/ administrarea
i aprecierea probelor +n procesul penal.
Durata !eie e parcur"ere a pri!ei unit#$i e n%#$are este e & ore.
1.&. No$iunea 'i i!portan$a probelor
Probele sunt elemente de fapt cu relevan informativ asupra tuturor laturilor cauzei penale.
Mai pot fi definite ca fiind elemente de fapt care servesc la constatarea existenei sau
inexistenei unei infraciuni, la identificarea persoanei care a svrit-o i la cunoaterea
mprejurrilor necesare pentru justa soluionare a cauzei.
din momentul declan*rii procesului penal i p0n* la r*m0nerea definiti%* a
1ot*r0rii 2udec*toreti/ toate problemele fondului cau-ei sunt re-ol%ate cu a2utorul probelor3
probele nu au o %aloare mai dinainte stabilit*/ aprecierea fiec*reia reali-0ndu4se
de or(anele de urm*rire penal* i de instana de 2udecat* +n urma e5amin*rii tuturor
probelor administrate/ +n scopul afl*rii ade%*rului.
1.(. Clasi)icarea probelor
criteriul caracterului *)unc$iei+ probelor
o probe n acuzare. ser%esc la do%edirea %ino%*iei +n%inuitului sau inculpatului sau a
e5istenei unor circumstane a(ra%ante3
o probe n aprare. ser%esc la do%edirea ne%ino%*iei +n%inuitului sau inculpatului sau a
e5istenei unor circumstane atenuante3
criteriul surselor in care pro%in
o probe imediate primare!/ obinute din surs* ori(inal* 6cuprinsul depo-iiei unui
martor ocular/ coninutul unui act ori(inal etc.73
1
De)ini$ie
,probe n acu-are
,probe n ap#rare
,probe i!eiate
,probe !eiate
o probe mediate secundare!/ obinute din alt* surs* dec0t cea ori(inal* 6coninutul
copiei unui act ori(inal/ cuprinsul declaraiei unui martor care relatea-* ceea ce i4a
po%estit un martor ocular despre o anumit* +mpre2urare73
E.e!ple e probe i!eiate
cuprinsul depo-iiei unui martor ocular
coninutul unui act ori(inal
E.e!ple e probe !eiate
coninutul copiei unui act ori(inal
cuprinsul declaraiei unui martor care relatea-* ceea ce i4a po%estit un martor
ocular despre o anumit* +mpre2urare
criteriul le"#turii cu obiectul proba$iunii
o probe directe/ care do%edesc +n mod direct/ nemi2locit/ fapta +n%inuitului sau
inculpatului 6prinderea f*ptuitorului +n fla(rant delict3 coninutul declaraiei prin care
f*ptuitorul recunoate s*%0rirea infraciunii73
o probe indirecte 6indiciile7/ care nu do%edesc +n mod direct fapta/ dar/ prin coroborarea
cu alte probe/ pot conduce la formularea anumitor conclu-ii +n cau-a respecti%*
6relaiile de dum*nie e5istente +ntre p*ri7.
E.e!ple e probe irecte
prinderea f*ptuitorului +n fla(rant delict3
coninutul declaraiei prin care f*ptuitorul recunoate s*%0rirea infraciunii
E.e!ple e probe inirecte
relaiile de dum*nie e5istente +ntre p*ri3
(*sirea unui obiect asupra unei persoane/ imposibilitatea persoanei de a 2ustifica
pro%eniena obiectului i pre-ena posesorului obiectului +n apropierea locului sau
c1iar la locul de unde a fost furat obiectul respecti%
1./. 0biectul proba$iunii
1./.1. No$iune 'i clasi)icare
"biectul probaiunii# totalitatea faptelor i mprejurrilor de fapt ce trebuie dovedite n scopul
clarificrii unei cauze penale.
obiect "eneric *abstract+. caracter (eneral care trebuie do%edit +n orice proces3
const* +n urm*toarele elemente
o +mpre2ur*rile care confirm* sau +nl*tur* caracterul penal al faptei3
o 8mpre2ur*rile care4l acu-* sau +l ap*r* pe f*ptuitor de r*spundere penal*3
o mobilul infraciunii 6acesta poate constitui un element de natur* a e%idenia
periculo-itatea sporit* a f*ptuitorului73
o urm*rile infraciunii3
o +mpre2ur*rile care duc la a(ra%area sau la atenuarea r*spunderii penale a f*ptuitorului
6circumstane a(ra%ante sau atenuante73
o anumite date cu pri%ire la p*rile din proces 6+n special cu pri%ire la inculpat/ +n
%ederea unei corecte indi%iduali-*ri a pedepsei73
o +mpre2ur*rile care au fa%ori-at comiterea infraciunii 6+n scopul lu*rii m*surilor de
pre%enire a s*%0ririi de noi infraciuni de acelai (en sau +n acelai loc/ ori +n condiii
similare7
2
,probe irecte
,probe inirecte
,obiect "eneric
De)ini$ie
obiect speci)ic *concret+. trebuie do%edit numai +n anumite cau-e penale
o admisibilitatea ori inadmisibilitatea unei anumite probe3
o modul +n care +ntr4un ca- concret o fapt* a2ut* +n acti%itatea de do%edire3
o care fapte sau +mpre2ur*ri nu mai trebuie do%edite etc3
E.e!plu e obiect speci)ic *concret+
obiectul probaiunii pentru o infraciune de furt implic* do%edirea unor fapte i +mpre2ur*ri
distincte fa* de ceea ce presupune obiectul probaiunii pentru o infraciune de trafic de
influen*3 +n primul ca-/ faptele care trebuie do%edite constau +n stabilirea pro%enienei
bunurilor (*site asupra f*ptuitorului/ ridicarea de amprente papilare/ etc./ +n %reme ce pentru
infraciunea de trafic de influen* trebuie do%edit* fapta de primire de bani de c*tre o
persoan* care are influen* aupra unui funcionar pentru a4l determina s* fac* un act ce intr*
+n atribuile sale de ser%iciu
1./.&. 1apte 'i !pre2ur#ri care )or!ea-# obiectul proba$iunii
)apte 'i !pre2ur#ri care se re)er# la )onul cau-ei 6la e5istena infraciunii/
%ino%*ia f*ptuitorului i la r*spunderea acestuia7
o faptele principale$ prin intermediul acestora se poate face do%ada e5istenei sau
ine5istenei faptei/ a urm*rilor ei socialmente periculoase/ precum i a %ino%*iei sau
ne%ino%*iei f*ptuitorului3 pot conduce sin(ure la re-ol%area cau-ei penale 6spre
e5emplu/ aciunea prin care a fost suprimat* %iaa %ictimei repre-int* faptul principal
+n ca-ul unei infraciuni de omor73
o faptele probatorii indiciile!$ conduc la stabilirea/ pe cale indirect*/ a faptelor
principale 6spre e5emplu/ declaraia unei persoane care relatea-* ceea ce i s4a po%estit
de c*tre o alt* persoan* 73
)apte 'i !pre2ur#ri care se re)er# la nor!ala es)#'urare a procesului penal
o boala (ra%* a inculpatului poate repre-enta o +mpre2urare care s* conduc* la
suspendarea procesului penal 6art. 3&3 C.pr.pen.73
o +mpre2urarea c* inculpata condamnat* are un copil mai mic de 1 an determin*
am0narea e5ecut*rii pedepsei 6art. 453 alin. 1 lit. b C.pr.pen.7.
1./.(. 1aptele au.iliare3 )aptele si!ilare 'i )aptele ne"ati%e
dei nu se refer* la do%edirea +mpre2ur*rilor care pri%esc cau-a/ a2ut* la aprecierea
unor probe administrate 6spre e5emplu/ declaraia unei persoane din care se desprinde
credibilitatea unui martor audiat +n respecti%a cau-*7
se aseam*n* cu faptele care formea-* obiectul probaiunii/ f*r* a se afla/ +ns*/ +n
raport de cau-alitate cu acestea 6spre e5emplu/ faptele de aceeai natur* s*%0rite anterior
de c*tre aceeai persoan* conduc la stabilirea unui fapt concret de operare 4 modus
operandi73
sunt fapte care nu s4au petrecut
o faptele ne(ati%e determinate/ pot forma obiect al probaiunii deoarece e5ist*
posibilitatea de a fi do%edite prin fapte po-iti%e 6spre e5emplu/ o persoan* poate proba
c*/ la data s*%0ririi infraciunii nu se afla la locul faptei/ deoarece se afla +n alt loc 4
alibiul73
o faptele ne(ati%e nedeterminate3 nu pot forma obiectul probaiunii 6spre e5emplu/ de
re(ul*/ nu se poate do%edi c* o persoan* nu a fost niciodat* +ntr4o localitate7.
3
,obiect speci)ic
1apte 'i
!pre2ur#r
i care se
re)er# la
)onul
cau-ei
, principale
1apte 'i
!pre2ur#r
i care se
re)er# la
nor!al
es)#'urare
1apte au.iliare
1apte si!ilare
1apte ne"ati%e
1././. 1aptele 'i !pre2urile care nu pot )or!a obiectul proba$iunii
limit*ri le(ale
o situaii +n care le(ea inter-ice e5pres administrarea de probe sau impune administrarea
numai a anumitor probe 6spre e5emplu/ conform art. #1
1
alin. 6 C.pr.pen./ +nre(istrarea
con%orbirilor dintre a%ocat i partea pe care o repre-int* sau o asist* +n proces nu
poate fi folosit* ca mi2loc de prob* dac* din cuprinsul acesteia nu re-ult* date sau
informaii concludente i utile pri%itoare la pre(*tirea sau s*%0rirea de c*tre a%ocat a
unei infraciuni (ra%e73
limit*ri impuse de principii (enerale despre lume i societate
o faptele i +mpre2ur*rile care %in +n contradicie cu cunotine ale tiinei sau cu normele
morale
Nu poate fi admis proba c o persoan a svrit o anumit infraciune din cauza faptului c
nu are suficiente mijloace de trai
%n practica judiciar a fost respins drept contrar cunotinelor noastre cererea unor
inculpai de a se constata c mama lor i-ar fi ucis soul prin vrji
1./.4. 1aptele 'i !pre2urile care nu trebuie o%eite
pre-u!$iile le"ale
o prezumiile le&ale relative# pot fi +nl*turate cu probe contrarii 6minorul care are %0rsta
+ntre 14 i 16 ani r*spunde penal dac* a s*%0rit fapta cu discern*m0nt3 deci/ se poate
do%edi/ pe ba-a unei e5perti-e psi1iatrice/ e5istena discern*m0ntului la un minor de
15 ani73
o prezumiile le&ale absolute nu admit proba contrar*3 astfel/ minorul care nu a +mplinit
%0rsta de 14 ani nu r*spunde penal 6art. ## alin. 1 C. pen.73 re-ult* c*/ +n ipote-a +n
care f*ptuitorul are %0rsta de p0n* la 14 ani/ lipsa de discern*m0nt se pre-um*/ fiind
inutil* efectuarea unei e5perti-e medico4le(ale psi1iatrice prin care s* se do%edeasc*
lipsa discern*m0ntului
)aptele e%iente
o cunotinele despre lume dob0ndite din e5periena %ieii3 conduc la neadministrarea
unor probe pentru do%edirea unor +mpre2ur*ri a c*ror e5isten* repre-int* o certitudine
6spre e5emplu/ +ntr4o cau-* penal* a%0nd ca obiect s*%0rirea unei infraciuni de furt/
const0nd +n sustra(erea unor bunuri la ora 23.3&/ nu se %or administra probe pentru a
se reine circumstana a(ra%ant* temporal* 9pe timpul nopii:/ acest aspect fiind
e%ident73
)aptele notorii
o cunoscute de toat* lumea sau de un cerc lar( de persoane3 notorietatea poate fi
(eneral* sau local*3
o un fapt poate fi +ns* cunoscut de un num*r mai restr0ns de persoane/ ceea ce determin*
calificarea lui ca fiind un fapt notoriu local 6spre e5emplu/faptul c* inculpatul a%ea o
anumit* calitate +ntr4o comunitate mai mic*/ calitate care determin* o competen*
personal* a or(anelor 2udiciare/ este un fapt de notorietate local*/ calitatea f*ptuitorului
fiind cunoscut* doar respecti%ei colecti%it*i73
4
5i!it#ri le"ale
5i!it#ri i!puse e
principii
"enerale
espre
lu!e 'i
Pre-u!$iile le"ale
1aptele e%iente
1aptele notorii
%n practica judiciar s-a stabilit c, n circumstanele n care este de notorietate c sumele
c'eltuite pentru nmormntarea unei persoane sunt mult inferioare desp&ubirilor solicitate
de partea civil, soia victimei infraciunii de omor, aceasta nu mai trebuie s aduc probe n
dovedirea cuantumului desp&ubirilor.
)aptele necontestate
o +mpre2ur*ri cu pri%ire la care p*rile/ de comun acord/ nu ridic* probleme/ accept0ndu4
le e5istena sau ine5istena.
1.4. Cerin$ele probelor
de re(ul*/ orice prob* este admisibil*/ cu e5cepa ipote-ei +n care le(ea inter-ice
administrarea anumitor probe3
probele trebuie s* aib* le(*tur* cu soluionarea procesului penal
probele trebuie s* fie eseniale +n cau-*/ contribuind la soluionarea procesului
penal
%n practica judiciar s-a apreciat c cererea inculpailor prin care acetia solicitau instanei
de judecat s dispun ca partea civil s fie supus unei expertize medico-le&ale, prin care
s se verifice dac, n cazul unei intervenii c'irur&icale, i s-ar nltura incapacitatea de
munc, nu poate fi admis, proba solicitat fiind neconcludent, n condiiile n care nimeni
nu poate obli&a o persoan s se supun unei intervenii medicale, pe de o parte, i nu exist
certitudinea c intervenia medical va fi reuit, pe de alt parte.
probele trebuie s* fie necesare pentru soluionarea cau-ei penale i s* clarifice
aspecte care nu au fost do%edite prin alte probe3 trebuie s* contribuie la re-ol%area ca-ului
prin informaii noi
E.e!plu e neneplinire a cerin$ei utilit#$ii
+ntr4o cau-* penal* au fost audiai martori care au susinut c* autorul infraciunii
este !.!.3 con%in(erea instanei fiind format* cu pri%ire la identitatea f*ptuitorului
de%in inutile depo-iiile altor martori care susin/ de asemenea/ c* !.!. este cel
care a s*%0rit fapta.
1.6. 7arcina proba$iunii
(arcina probaiunii const n obli&aia procesual ce revine unui participant n procesul penal
de a dovedi mprejurrile care formeaz obiectul probaiunii.
sarcina probaiunii re%ine or(anelor de urm*rire penal* i instanei de 2udecat*
6art. 65 alin. 1 C.pr.pen.7/ +n %irtutea principiilor rolului acti% i al afl*rii ade%*rului3 +n
e5ercitarea acestui drept 6care constituie/ totodat*/ i o obli(aie7/ la cererea or(anelor
2udiciare penale/ orice persoan* care cunoate %reo prob* sau deine %reun mi2loc de prob*
este obli(at* s* le aduc* la cunotin* sau s* le +nf*ie-e 6art. 65 alin. 2 C.pr.pen.7.
5
1aptele
neconstesta
te
A!isibilitatea
Pertinen$a
Concluen$a
Utilitatea
De)ini$ie
1.8. A!inistrarea probelor
)dministrarea probelor reprezint activitatea procesual desfurat de or&anele judiciare, n
colaborare cu prile, constnd n ndeplinirea drepturilor i obli&aiilor prevzute de le&e cu
privire la procurarea , verificarea i preluarea, ca piese ale dosarului, a dovezilor prin prisma
crora urmeaz s fie elucidate faptele i soluionat cauza.
probele trebuie s* pro%in* numai din mi2loacele de prob* re(lementate e5pres
limitati% +n art. 64 C.pr.pen.3
mi2loacele de prob* obinute +n mod ile(al nu pot fi folosite +n procesul penal.
1.9. Aprecierea probelor
)precierea probelor const n operaia final a activitii de probaiune, prin intermediul
creia or&anele judiciare determin msura n care acestea le formeaz convin&erea c faptele
i mprejurrile la care se refer au avut sau nu loc n realitate.
principiul liberei aprecieri a probelor3
aprecierea probelor trebuie s* se +ntemeie-e pe o anali-* minuioas* a materialului
probator i apoi pe o sinte-* a e%alu*rilor f*cute din e5aminarea probelor +n ansamblul lor.
1.:. Test e autoe%aluare
1aptele principale pot )i e)inite ca )iin; a7. probe indirecte/ +ntruc0t prin informaiile furni-ate conduc la
stabilirea pe cale indirect* a faptelor principale3 b7. probele cunoscute de un cerc foarte lar( de persoane3 c7.
probe directe/ prin intermediul lor put0ndu4se face do%ada e5istenei sau ine5istenei faptei/ urm*rile ei
socialmente periculoase i %ino%*ia sau ne%ino%*ia f*ptuitorului3 d7. probele care/ dei nu se refer* la
do%edirea +mpre2ur*rilor unei cau-e/ pot furni-a informaii pri%ind re-ol%area acelei cau-e.
Probele n procesul penal; a7. pot fi administrate doar +n cursul urm*ririi penale3 b7. trebuie s* fie pertinente/
concludente/ utile i admisibile3 c7. pot fi propuse p0n* la momentul trimiterii dosarului +n instan* prin
rec1i-itoriu3 d7. sunt acele date e5istente +n cau-* din care re-ult* presupunerea re-onabil* c* persoana fa* de
care se efectuea-* acte premer(*toare sau acte de urm*rire penal* a s*%0rit fapta.
Principiul pre-u!$iei e ne%ino%#$ie const# n aceea c# persoana este consierat# ne%ino%at#; a7. p0n* la
r*m0nerea definiti%* a 1ot*r0rii 2udec*toreti penale3 b7. p0n* la punerea +n micare a aciunii penale3 c7. p0n* la
dispunerea arest*rii pre%enti%e pe 3& de -ile3 d7. p0n* la prelun(irea arest*rii pre%enti%e.
7arcina proba$iunii n procesul penal; a7. re%ine or(anelor 2udiciare penale3 b7. re%ine p*rilor3 c7. re%ine
or(anelor 2udiciare penale i p*rilor3 d7. re%ine doar p*rii %*t*mate.
1.1<. =iblio"ra)ie
1. Ion Nea(u/ *ratat de procedur penal. Partea &eneral/ ;ditura <ni%ersul =uridic/ 'ucureti/ 2&1&/ pp.
4364454
2. >ircea )amasc1in/ +rept procesual penal/ ;ditura ?olters @luAer/ 'ucureti/ 2&1&/ pp. 141#2
3. Ion Nea(u/ >ircea )amasc1in/ +rept procesual penal. Map de seminarii/ ;ditura <ni%ersul =uridic/
'ucureti/ 2&1&/ pp. 1164121.
6
De)ini$ie
De)ini$ie