Sunteți pe pagina 1din 1

EXPERTIZE CONTABILE

TEST
Care sunt prevederile reglementrilor legale privind eperti!ele "onta#ile $udi"iare %i
etra$udi"iare&
Expertize contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila , Codul de procedura
penala , alte legi speciale.
Expertize contabile extrajudiciare sunt efectuate in afara unui proces justitiar si sunt reglementate de
contracte realizate intre expertul contabil si beneficiar.
'( Care este sediul materiei regementrilor pro)esionale privind eperti!a "onta#il&
Sediul reglementrilor profesionale privind expertizele contabile judiciare i extrajudiciare se afl n:
a !egulamentul de organizare i func"ionare a CECC#! $aprobat prin %otr&rea Conferin"ei
'a"ionale a exper"ilor contabili i contabililor autoriza"i nr.()(**+ , modificat i completat prin
Conferin"a 'a"ional a Exper"ilor Contabili i Contabili #utoriza"i nr.**),,, care, la pct.((- lit e,
stipuleaz c exper"ii contabili, n exercitarea profesiei, pot efectua expertize contabile dispuse de
organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum ar fi:
. expertize amiabile $la cerere
. expertize contabil.financiare
. arbitraje n cauze civile
. expertize de gestiune
b 'orma profesional CECC#! nr./+ privind expertizele contabile, care stipuleaz c acestea pot fi
efectuate numai de ctre persoanele care au dob&ndit calitatea de expert contabil n condi"iile legii,
fiind nscrise, cu viza la zi, n partea activ a 0abloului Exper"ilor Contabili i Contabililor #utoriza"i
din !om&nia $CECC#!.